Niewolnictwo XXI wieku

Starachowice 10.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
Bohaterów Westerplatte 1/1
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Jego Ekscelencja Papież Franciszek

Szanowni Państwo,

Wieloletnie nasze działania od 2003 roku czyli w roku śmierci mojej babci księżnej Reginy Glińskiej, znanej jako Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów z Huty, udowodniły, że w 2003 roku zrobiono dział spadku po mnie wówczas z pierwszego związku jako Bożenie Pióreckiej z domu Bochyńska, obecnie Bożenie Bochyńskiej- Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk. Takie dane wprowadzono do systemu Banku Watykańskiego i Szwajcarii. Doszło do podstawienia pod śmierć mecenasa Zarzyckiego mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, a na utworzoną spółkę APE Umwelttechnik AG wpisano fałszywych spadkobierców i moją skradzioną córkę w 1985 roku po urodzeniu Annę Piórecką rok później drugie dziecko syna Michała Pióreckiego skradzionego po porodzie w 1986 roku.. Doszło w systemie do podmiany mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski. Dokonano czynności prawnie niemożliwych, gdyż wpisano córkę z pierwszego małżeństwa jako spadkobiercę drugiego męża jeszcze przed naszym ślubem. Gdy pojechałam pierwszy raz do Szwajcarii w 2005 roku doszło do ujawnienia sprawy i naszego otrucia. Po powrocie mój obecny mąż Jerzy Kaźmierczyk został aresztowany, gdzie zmuszony był przyznać się do winy, gdyż inaczej nie zostałby wypuszczony z aresztu w Kielcach w spawie SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07, gdzie doszło do absurdu, gdyż został zaskarżony jako spadkodawca przez swoich spadkobierców wykreowanych przez Skarb Państwa co jest prawnie niemożliwe. Sąd w Rejonowy w Kielcach uznał wyjawiony przez męża Jerzego Kaźmierczyk carski majątek, jako udokumentowany nieobjęty.

W 2010 roku dowiedziałam się o sprzedaży przez Kościół Katolicki pałacu mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej w Niezdowie co oznacza, że Kościół Katolicki wykorzystał moją skradzioną córkę Annę Piórecką, aby podać się za spadkobiercę po mnie żyjącej.

Gdy skierowałam wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim o ujawnienie majątku mojej książęcej rodziny przez wywiad doszło do dorabiania fałszywych opinii psychiatrycznych. Obecnie doprowadzono również do dorabiania fałszywych opinii psychiatrycznych na dorobione dane podstawione na Opoczno, aby wykorzystać moją teściową Łucję Kaźmierczyk do ubezwłasnowolnienia jej syna który tam nie mieszka, czyli mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby umożliwić podmianę moich rodziców dla Kościoła Katolickiego w celu zawłaszczenia mienia carskiego mojej rodziny przez podstawienie spadkobierców po nas żyjących. Wykorzystano do tego celu Waldemara Maksalon, który przejął nieruchomość przez zasiedzenie, którą zakupiła moja babcia z własnych pieniędzy ulica Nad Kamienną 25. Przejęcie przez Waldemara Maksalon nieruchomości mojej babci jest prawnie niemożliwe, ale tak zrobiono i nie może on dokonywać żadnych operacji finansowych na nieruchomości co spowodowało, że podał się również za spadkobiercę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, wykorzystując moje wnuki aby przez zadłużenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wyprać pieniądze dla Kościoła Katolickiego i Rządu Polskiego. Są to czynności prawnie niemożliwe ale wykonywane przez fabrykacje dokumentów, gdzie podstawiono spadkobierców na spółki męża w kraju, które nie działają od 10 lat, tworzących spawy sądowe do kreowania długu i windykacji.

Kościół Katolicki świadomie dążył do dorobienia dla nas fałszywych opinii psychiatrycznych aby nie wyszła na jaw kradzież moich dzieci, które Kościół Katolicki wykorzystał do tworzenia działów spadku po moich rodzicach Józefie i Filomenie Bochyńskich i po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli mojego taty wykorzystując fałszywą genealogię wytworzoną przez Kościół Katolicki do ukrycia działów spadku po żyjących. Obcy ludzie chodzą z moimi wnukami, aby wykazać do banku DNA mojej rodziny w celu kradzieży depozytów carskich.

Obecny Papież związany jest z grupą St. Gallen , gdzie mieliśmy biuro prawne, które również w spawie nie uczyniło nic, zapewniając możliwość dalszego prowadzenia spraw, co się nie stało lecz zostało wykorzystane przeciwko nam i doszło do dokonania dalszej podmiany naszej rodziny w celu wyprowadzania carskiego mienia. Grupa St. Gallen określona jest na portalu internetowym jako mafia. Wykorzystano naszą ufność i wprowadzono oszustwa dokonując podmiany moich rodziców podmieniając nawet karty wypisu ze szpitala po śmierci taty obecnie sfabrykowane z podmienionymi schorzeniami. Kościoły razem pracują. Według innych wyznań nie preferuje się Święta Wszystkich Świętych. Dziś może to odebrać, że jest to celowe, gdyż dokonuje się precyzyjnych posunięć, co świadczy, że groby są podmieniane planowo i nie leżą tam już ciała ich rodzin, ale są dokonywane nikczemne praktyki, które służą do niszczenia godności nawet po śmierci ludzi szlachetnych tak jak moi rodzice.

Nigdy nie wolno drwić z ludzi uczciwych jak moi rodzice, a narażono ich po śmierci na wzgardę i nikczemne praktyki przy zgodzie Kościoła Katolickiego, a obecnie już niszcząc nas i blokując możliwość zarobkowania przy jednoczesnym pobieraniu pieniędzy na nasze dane osobowe. Moje dzieci nie są zabawką dla gawiedzi nawet w Kościołach. Ludzie nie są zabawką a dusza ludzka jest nieśmiertelna i dlatego próbowano zabić dusze moich dzieci i wnuczków, co jest niegodne duchowego przywódcy. Ludzie niewierzący idą w fali świata z prądem i nie czują zagrożenia ani nie umieją sami oceniać rzeczywistości według praw chrześcijańskich, ale dziwnym faktem stało się, że wierzący idą jeszcze większym pędem, taką samą drogą nie umiejąc krytycznie spojrzeć na samego siebie. Potajemnie dorabiane Opinie Psychiatryczne mają służyć do szantażowania ludzi w przyszłości i zmuszania ich do czynów niegodnych człowieka. Służą one do pozbawienia ludzi godności oraz możliwości ochrony swojej rodziny i swoich dzieci, gdyż „wierzący’ dla pieniędzy pozbawili się godności i bawią się życiem ludzkim jak grą.

W 09.10.2015 roku pokazałam w Urzędzie Powiatowym łyżkę z zastawy srebrnej mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej spalonej w Kruszynie. Zastawa stołowa mojej babci stała się prezentem Kanclerza III Rzeszy Adolfa Hitlera dla Ewy Braun. Należy zaznaczyć, że po zamachu w Kruszynie Adolf Hitler porwał mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, podawał mojego tatę do chrztu w parafii Św. Trójcy w Starachowicach. Po wszystkim dziecko zostało oddane. Dziś moich dwoje dzieci znalazło się w Kościele Katolickim. Papież Benedykt XVI po skierowaniu do niego pisma nie zwrócił moich skradzionych dzieci. Ale od tego czasu już dziesięć lat jesteśmy prześladowani z moim obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk. Dorabiane są nam tajnie opinie psychiatryczne, stosowane podstępy i wytwarzane na spółki męża windykacje, aby ukryć pieniądze pobierane przez Kościół Katolicki przez zasiedzenie na nieruchomości mojej babci Anieli Reginy Mazurek przez Waldemara Maksalon pracującego dla Klasztoru na Jasnej Górze, gdzie udaje księcia Glińskiego podszywając się pod rodzinę mojej babci. Papież Franciszek otrzymał naszą korespondencję gdyż list miał potwierdzenie zwrotu i skierowany został list drogą oficjalną przez pocztę. Działanie papieża przypomina działanie siostry męża Marty Cybulskiej, która twierdziła, że nie pracuje w Urzędzie Miasta Starachowice odbijając kartę pracownika w Urzędzie, bądź Joannę Główkę Radną Miejską, która twierdziła, że jest w Cork w Irlandii przebywając w Urzędzie Miasta Starachowice. Podobne działanie widoczne jest w zachowaniu mojej siostry Beaty Idziak, która dorabia windykacje na mojego męża i jego spółki czy Wioletty Wiatrowskiej, którą nakłoniono, aby była oskarżona w celu umożliwienia pobierania pieniądze przez windykacje. Papież nie zajął stanowiska w sprawie moich dzieci, mimo, że kontroluje Kościół, który korzysta z programów bankowych opartych na mieniu carskim mojej rodziny wykorzystując do działów spadku moje skradzione dzieci, w firmie APE Umwelttechnik AG, należącej do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Mężowi tajnie Urząd Miasta Starachowice dorobił fałszywe opinie psychiatryczne w celu ubezwłasnowolnienia aby ukryć kradzione pieniądze przez Kościół Katolicki, który doprowadził do znieważenia mojego taty i mamy. Należy zadać pytanie kim jest papież Franciszek, który nie oddał do dziś moich dzieci i wnuków, skoro nawet Adolf Hitler oddał mojego tatę ograniczając się do podania go do chrztu w Kościele w 1932 roku i podania nazwiska pod którym dziadek później się ukrywał.

Papież Franciszek nie ma prawa zabierać godności moich rodziców i pozbawiać mnie i nasze rodziny godności. Moje dzieci i wnuki mają prawo znać swoje korzenie zgodnie z Pismem Świętym a nawet zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Księga Nehemiasza 7,64

Ci którzy szukali swojego rodowodu, lecz go nie odnaleziono; toteż zostali oni jako nieczyści wykluczeni z kapłaństwa, …”

Jesteśmy ludem królewskim, kapłańskim nabytym nie srebrem nie złotem ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus daje łaskę i przebaczenie tym, którzy go szukają całym sercem. Moje dzieci i wnuki mają prawo znać swoją matkę i babcię oraz pochodzenie czyli rodowód. Kapłani którzy mają moje dzieci i moje wnuki nie mają prawa niszczyć ich życia, gdyż drogo zostaliśmy wykupieni nie srebrem, nie złotem ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in "Imperator Romanow" Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, Adam Kaźmierczyk, Adam Kornaszewski, Adam Piórecki, Anna Idziak, Anna Piórecka, APE Umwelttechnik AG, Beata Maria Idziak, Bohaterów Westerplatte 1/1, BohdanŻakiewicz, Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, Błogosławieństwo, Ewa Idziak, Ewa Kaźmierczyk, Filomena Jadwiga Bochyńska, Gdańsk, Godność, gosdpodarka, Imperator, Imperator Romanow, Jakub Piórecki, Józef Ludwik Bochyński, Jerzy Kaźmierczyk, Jezus Chrystus, Kraków, Księżna Glińska, Marta Bochyńska, Marta Cybulska, Marta Piórecka, Michał Piórecki, Miedzna Drewniana, Nad Kamienną 25, Nowowejska29, Paweł Kaźmierczyk, Piotr Idziak, polityka, PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, Romanov, Rzym, SO Toruń, Starachowice, Tomaszów Mazowiecki, Toruń, Tsar, Watykan, Wioletta Wiatrowska, Życzyn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s