Kradzież miliona złotych na wnuczka w wykonaniu Policji w Starachowicach

Starachowice 12.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali;
ul. Nad Kamienną 25
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prokuratura Rejonowa w Starachowicach

Wniosek o przywrócenie spaw wniesionych przeciwko Marcie Cybulskiej, która na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice zamierzała doprowadzić do ubezwłasnowolnienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w przeszłości i obecnie w celu ukrycia kradzieży miliona złotych.

Działanie Urzędu Miasta spowodowało uniemożliwienie wydania zaświadczenia o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej pod moim adresem, gdzie zameldowano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawiono za żonę fikcyjną Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk.

Upozorowano, że Jerzy Kaźmierczyk mój mąż nie jest moim mężem w celu ukrycia fałszywych opinii psychiatrycznych podstawionych dla mnie i męża pozorując inne rodziny. Z tego powodu działalność gospodarczą „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wpisano pod adresem Bohaterów Westerplatte 1, natomiast mojego męża pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1. W tym celu Urząd Miasta Starachowice doprowadził do oszustwa i rozmawiała z moim synem Jakubem Pióreckim, pani Kierownik Urzędu Meldunkowego do spawy o wymeldowanie mojej córki Marty Bochyńskiej do czego syn nie ma uprawnień, ale tak sfałszował dokumenty Urząd Miasta. Po czym córkę wymeldowano i podstawiono Martę Cybulską siostrę męża. Uczelnia Politechnika Świętokrzyska wydał dla mojego syna indeks wpisując jego dane odwrotnie jako Jan Jakub Piórecki tak samo Urząd Miasta Starachowice wpisał moje dane jako zgłoszenie do systemu ewidencji działalności Gospodarczej co spowodowało podmianę danych jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena aby zamienić mnie na Kaźmierczyk z domu, do podmiany mojej rodziny aby wykreować Jana Pióreckiego i Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawioną na Miedzną Drewnianą 244 oraz drugą tożsamość na Bożenę Kaźmierczyk Bochyńską podmieniając moją matkę Filomenę Bochyńską na Łucję Kaźmierczyk. Z tego powodu podmieniono nazwę firmy, w której jest obowiązek wpisania imienia i nazwiska co odwrócono wpisując moje dane jako nazwę firmy, a IMPERATOR ROMANOW jako nazwisko i funkcja. Jest to tytuł dziedziczny, który został przekazany mnie i dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Nikt nie ma prawa posłużyć się tym tytułem ani używać go poza nami w jakiejkolwiek formie. Kościół Katolicki ukradł moje dzieci i wykorzystał ich do dorobienia linii genealogicznych dla byłych struktur UB i Policji. Miały być one wprowadzone jako spadkobiercy a moja rodzina miała zostać zlikwidowana. Z tego powodu męża zamierzano aresztować, gdyż bezprawnie dorobiono sygnaturę Ko to znaczy karną o kartę zatrzymaną w bankomacie, będącą męża własnością, którą nigdy nie użył. Wykorzystano moje pismo do kościołów o pomoc w sfinansowaniu biura prawnego K9 w St. Gallen w celu uruchomienia depozytów rodowych mojej rodziny. Po tej sytuacji nastąpiły próby pozbawienia nas wszystkiego w celu podstawienia kościołów pod nasze mienie i pod nasze dane. Doszło do zadłużania nieruchomości na fikcyjne dane przez zasiedzenie Waldemara Maksalon na nieruchomości Nad Kamienna 25 i innych tworząc , że jest to nieruchomość główna. Wprowadził on fałszywych spadkobierców wykorzystując firmy mojego męża, gdyż przez zasiedzenie nie miał praw majątkowych. Podmieniono moją teściową za moją matkę, aby wprowadzić jej córkę Martę Cybulską na ulicę Nad Kamienną 25 i Bohaterów Westerplatte 1/1. Dorobiono przez Urząd Miasta Starachowice fałszywe opinie psychiatryczne na Miedzną Drewnianą 244, wykorzystując Martę Cybulską przez Urząd Miasta i wprowadzając ją na moje mieszkanie pozorując, że jest spadkobiercą po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk. Martę Cybulską podstawiono w miejsce Marty Bochyńskiej mojej córki co prowadziło do likwidacji naszych rodzin za zgodą papieża Franciszka, który podstawił byłego męża za obecnego. W Kościele Katolickim nie ma rozwodów co zamierzano wykorzystać by zamknąć mnie w zakładzie psychiatrycznym przez byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił po rozwodzie nazwisko na Kornaszewski i posiada wyrok o znęcanie się nad rodziną. Z tego powodu dorobiono fałszywe akta o uszkodzenie ciała 1Ds 1001/14 i zamierzano obciążyć za to obecnego męża. Zamierzano to ukryć przez wykorzystanie fałszywych opinii psychiatrycznych, które są rejestrowane w celu zniszczenia godności naszej rodziny.

Zamierzano aresztować podstępem męża Jerzego Kaźmierczyk na policji, gdyż policję podstawiono za moją rodzinę i pobrano milion złotych na fałszywych spadkobierców jako kredyty. Dlatego Prokuratura mimo naszego wniosku, aby nie przesłuchiwać nas w naszych spawach przekazała sprawę na policję, które miała dokonać podmiany danych osobowych i zamiany świadka na podejrzanego co widoczne jest na wezwaniu z policji do spawy Ko 294/15. Świadczy to o próbie połączenia spawy z Kielcami, z powództwa mojego męża na szkodę Marmoroc-Polska Sp. z o.o., przeciwko Bohdanowi Żakiewicz, gdzie dokonano zadłużenia firmy na olbrzymie pieniądze przez pełnomocnika Bohdana Żakiewicz, którego wprowadzono jako spadkobiercę na ulicę Nad Kamienną 25 i obecnie przez Waldemara Maksalon próbuje dokonać eksmisji aby ukryć kradzież mienia wprowadzając fikcyjną żonę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk. Dlatego bank PEKAO SA nie odpowiedział na pismo męża i nie zwrócił karty bankomatowej z banku szwajcarskiego zatrzymanej w bankomacie. Oznacza to, że nie mógł przez rok odpowiedzieć czekając na zwrot skradzionych pieniędzy. Z tego powodu przyspieszono sprawę o kartę zamiast sprawę o usunięcie nieprawidłowości w Urzędzie Miasta Starachowice w ciągu siedmiu dni, gdzie wnieśliśmy o odszkodowanie bądź naprawienie szkody przez Urząd Miasta Starachowice. Celem takiego działania jest próba zamiany spawy i aresztowania męża w celu podstawienia sygnatur na fałszywe zeznania świadków w Toruniu podstawionych jako rodzina za sprawą Waldemara Maksalon w spawie INs 956/09, która była sprawą o zniesienie współwłasności Nad Kamienną 25 a którą połączył Waldemar Maksalon ze sprawą o dział spadku jego rodziny na mieniu mojej rodziny. Doprowadził swoim działanie do śmierci mojej matki, która była stroną w sprawie i dokonał podmiany mojej rodziny oraz moich danych osobowych na „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” dokonując kradzieży METRON SA z naszego carskiego majątku pozorując, że zaskarżyłam męża co jest oszustwem. Wykorzystano naszą sprawę z Sądu Okręgowego w Kielcach IC 2627/10 i podstawiono dla Waldemara Maksalon, którą obecnie próbował podstawić przez kolejne błędy w nazwisku do spawy o eksmisję IC178/15 mojego męża co jest prawnie niemożliwe, gdyż mąż otrzymał prawo do nieruchomości od mojej matki w celu bezpłatnego użyczenia dla firm co złożone zostało w Zakładzie Energetycznym. Dokonane obroty na męża firmach przez Waldemara Maksalon i Pełnomocników są ujawnione przez Sąd w Toruniu, gdzie podmieniono męża dane według matactw Waldemara Maksalon w SO Toruń IIK 164/11 oraz IIK 197/10 zamieniając spawy na Gdańsk do podmiany windykacji przez ZUS. W banku PEKAO SA określono ponownie, że mąż musi poczekać na odpowiedź co oznacza, próbę aresztowania mojego męża z powodu oszustwa banku PEKAO SA i podmiany mojej rodziny na województwo łódzkie. Zamierzano wykorzystać wyrok męża w celu podmiany postanowienia o umorzeniu sprawy z powództwa Pawła Krzymowskiego w SRToruń IIK 464/15 przesłanej ze Starachowic ze sprawy SR Starachowice IIK 180/15 i zamierzano aresztować męża dorabiając opinię psychiatrycznąw celu zamiany postanowienia w spawie umorzonej SR Toruń IIK 467/15 z powództwa Pawła Krzymowskiego na nieprawomocny wyrok w spawie SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 , gdzie Paweł Krzymowski był świadkiem, a określone zostało , że wyrok jest jedynie formalnością, gdyż spawy są postanowione co oznacza, że spawa o kartę miała być wykorzystana do kradzieży miliona złotych w celu zwrócenia kredytów pobranych przezWaldemara Maksalon i innych fałszywychspadkobiorców. Sygnatura IC jest również również sygnaturą o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej a zastosowanie jej w Sądzie Rejonowym w Starachowicach można odnieść do podstawienia państwa Maksalon pod carskie mienie , gdyż wykorzystali moją babcię księżną Reginę Glińską. Pan Waldemar Maksalon dokonał przestępstwa ze swoją rodziną czego dowodem jest przeniesienie spawy ze Starachowic do Torunia zaskarżając męża i wcześniej aresztując męża przez Policję w celu ujawnienia stanu posiadania w sprawie IC 529/14, gdzie Sędzia Kaczor poprosił męża o ujawnienie majątku informując o konsekwencjach odmowy. Doprowadzono takim działaniem do kradzieży pieniędzy z banku przez wykorzystanie doprowadzenia przez policję do prowadzonej przez Sędziego Kaczor spawy.

Obecnie po zameldowaniu męża Jerzego Kaźmierczyk na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 dorobiono sprawę Waldemara Maksalon zaskarżając zamiast spółki to osobę prywatną podstawiając fikcyjną osobę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawioną pod Elżbietę Kaczor, która otrzymała książę do przeczytania od pani Haliny Woźniak pt „Zakazana Prawda”, która była tam dana przeze mnie do sprzedaży co doprowadziło do podstawienia fałszywej Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Sprawę IC529/14 poprowadzono na adres Bohaterów Westerplatte 1/1 rok przed faktycznym zameldowaniem męża Jerzego Kaźmierczyk w 2015 roku. Wodociągi podmieniły o rok datę zdjęcia licznika na wodę z 2014 na 2015 roku tworząc długi i pozorując, że my zużyliśmy na wodę. Wodociągi są spółką Urzędu Miasta. Obowiązujące przepisy nie zmuszają obywateli do przebywania w miejscu zameldowania, a takie słowa o konieczności przebywania przez męża skierowała pani Kierownik w Urzędzie Meldunkowym. Protokół spisany przez Urząd Miasta był podejrzany, gdyż upozorowano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na ojca mojej córki Marty Bochyńskiej co jest nie prawdą, twierdząc, że mąż musiał przebywać w mieszkaniu przed okresem zameldowania. Z powodu złożonych spaw podmiany rodziny można wywnioskować, że upozorowano nadzór policyjny na fałszywe tożsamości na które doprowadzono mojego męża do sprawy prowadzone przez Sędziego Kaczor co obecnie zamierzano powtórzyć na dzień 22.10.2015 rok w celu uzyskania miliona złotych do zwrotu do banku PEKAO SA a następnie do Szwajcarii. W Szwajcarii dokonano podmiany mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Romana Bocheńskiego na Romana Polańskiego, który miał nadzór elektroniczny. Następnie zamieniono mojego dziadka na mojego ojca Józefa Bochyńskiego i podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Misję w Marty we Fryburgu, która bezpośrednio polega papieżowi Franciszkowi, gdzie ukrywał się mój dziadek jako o. Józef Innocenty Maria Bocheński. Na Misji podstawiono fałszywych Lubomirskich, których wyprodukowano na bazie DNA moich wnuków ze skradzionych dzieci, a moje dzieci które wychowywałam miały zostać zlikwidowane co jest już widoczne w Urzędzie Miasta Starachowice. Po nieudanej probie wyłudzenia miliona złotych w spawie SR Toruń sygnatura akt IIK 467/15, przysłanej z Sądu ze Starachowic jako II K 180/15, zamierzano dokonać kradzieży przez sprawę Ko 294/15 tworząc sygnaturę karną Ko do spawy o zwrot karty przez bank PEKAO SA. Sprawa wytworzona Ko 294/15 oraz PG przez Policję miała na celu nakaz zwrócenia pieniędzy do banku PEKAO SA skradzionych przez policję, którą przerobiono za spadkobierców mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Z tego powodu wytworzono sygnaturę windykacyjną bez Ds aby ukryć dorobienie opinii psychiatrycznych i fikcyjnego nadzoru policyjnego dla Jerzego Kaźmierczyk podmieniając akta na Szwajcarię dla Romana Polańskiego podstawionego pod Józefa Kaźmierczak na Policji w Opocznie w celu ukrycia kradzieży METRON SA z carskich depozytów. Przez aresztowanie męża zamierzano doprowadzić do uprawomocnienia się wyroku w spawie SO Toruń IK 164/11, aby podmienić spawy przez Waldemara Maksalon, który użył upoważnienia mojej matki podając się za mojego i męża Jerzego Kaźmierczyk spadkobiercę wykorzystując moje wnuki. W Toruniu w Sądzie skradziono dokument Oświadczenia Przekazania Nieruchomości w Starachowicach na rzecz Skarbu Państwa w celu zwolnienia męża z roszczenia 300(trzysta),-tysięcy złotych Skarbu Państwa. Męża ukarano a dokument zostałskradziony co dowodzi, że spawa była fikcją a wyczytywane fałszywe dane miały służyć do Starachowic co podważa wyrok Sądu w Toruniu , który z roszczenia 300(trzysta),- tysięcy wyprowadził miliardy przez działalność Waldemara Maksalon na męża spółkach przez wykorzystanie pełnomocnictwa dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel. Dokonał on działu spadku na firmach męża wykorzystującskradzione przez niego dokumenty. Numer 44 jest symboliką zawartą odnoszącą się do wieszcza narodowego StefanaŻeromskiego. Z tego powodu można przypuszczać, że ustanowiono sygnaturę 44 w Tomaszowa Mazowieckiego na fałszywe dane tworząc sygnaturę Ds 44/15. Moje dane powielono i dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne przez Tomaszów Mazowiecki , Kiece , Opole Lubelskie. Symbolicznie nadano numer spawy na dorobioną chorobę psychiczną Ds 44/15 w Tomaszowie Mazowieckim jednocześnie zamykając moją sprawę w Ds 207/13 jako zamkniętą do podarcia wydruku z naszego doniesienia przeciwko Bohdanowi Żakiewicz do Toruniu do spawy Metron SA, gdzie Sędzia ujawnił tajne zaskarżenie mężaJerzego Kaźmierczyk przez Bohdana Żakiewicz z 2005 roku, gdy ujawniono kradzież obrazów w Szwajcarii w 2003 roku z depozytów carskich w której uczestniczył Bohdan Żakiewicz.

Dorobiono chorobę psychiczną na fałszywe dane dla mnie na Opoczno pozorując, że jestem Kaźmierczyk z domu i tak sfałszowano w Urzędzie Miasta Starachowice przy założeniu działalności gospodarczej. Oznacza to, że działania te doprowadziły do zawłaszczenia mojej firmy i twórczości przez oszustwa Waldemara Maksalon, który zniesławił moich dziadków i rodziców wykorzystując Prokuraturę w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim, aby ukryć udział Bohdana Żakiewicz w kradzieży depozytów carskich w Szwajcarii w postaci obrazów zatrzymanych przez policję szwajcarską w 2003 roku, gdzie podstawiono moją córkę jako spadkobiercę.

Miałam zostać izolowana i poddana pod dozór elektroniczny , gdyż na nasze miejsce wstawiono inne osoby, które pobrały kredyty na nasze dane osobowe podmienione przez ZUS. Zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego ojca i zamierzano dokonać podmiany spawy z SO Toruń IIK 164/11 na spawie w Gdańsku z dnia 13.03.2012 roku IIUK164/11. Prokurator z Torunia przyjechał do Opoczna pozując pomoc prawną i nie zwrócono mi pieniędzy za dojazd ze Starachowic. Natomiast mężowi podstawiono żonę z Torunia i pomoc prawną Prokuratury Opoczno dzieląc nasze doniesienie na dwie osoby i rodziny ponieważ wnioskowi o pomoc prawną nadano syganturę windykacyjną Ko 883/12 i Ko 336/13. W Toruniu w spawie Ko 883/12 podmieniono nasze nazwiska na „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” i „Jerzy Kaźmierczak” co ukryto w sprawie SR Starachowice INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon i tak odczytał Sędzia Wojciech Pruss wyrok nieprawomocny na nazwisko „Jerzy Kaźmierczak” i „Dariusza Kaźmierczak” na zlecenie Sądu w Starachowicach dla Waldemara Maksalon, który podał się za spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk mojego męża wykorzystując wnuczkę Zuzannę Maksalon zapisaną jako spadkobiercę w firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wartość skradzionych pieniędzy przez Waldemara Maksalon przez windykacje spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jest określona w słowami Sędziego Wojciecha Pruss z Torunia z odczytanego wyroku, że stanowią one zagrożenie dla ekonomii kraju w sprawie IIK 164/11.

Waldemar Maksalon został podstawiony na Jasną Górę dla Watykanu, gdzie wykorzystano moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką doprowadzając do sprzedaży Pałacu w Niezdowie przez siostry zakonne wykorzystując ukryte fakty wstawienia mojej córki jako spadkobiercy po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk do APE Umwelttechnik AG.

Doprowadziło to sprzedaży pałacu w Niezdowie przy udziale Kościoła, i zakonu podstawiając moją córkę Anne Piórecką, która jest w zakonie do sprzedaży pałacu a jednocześnie wykorzystano ją do zakupu pałacu wykorzystując fakt , że wstawiono ją jako spadkobiercę firmy męża Jerzego Kaźmierczyk APE Umwelttechnik AG skąd pobrano pieniądze na zakup pałacu w Niezdowie podstawiającpaństwa Maślak, aby udawali spadkobierców. Wykorzystano moją sprawę w Opolu Lubelskim z mojego i męża wniosku o ujawnienie przez wywiad majątku książęcego naszej rodziny co spowodowało podstawienie obcych osób i dorobienie opinii psychiatrycznych w celu ukrycia matactw po czym rozbił się samolot prezydencki z elitą polski aby dorobić działy spadku i zamienić w Smoleńsku polskie elity na żydowskie podstawiając PiS.

Elementem łączącym jest Anna Piórecka podstawiona pod Martę Bochyńską wstawioną za córkę Jerzego Kaźmierczyk jako spadkobiercę na APE Umwelttechnik AG. Wykorzystano córkę Anny Pióreckiej wychowywaną przez Edytę Maksalon pod imieniem Zuzanna, którą podstawiono jako spadkobiercę po żyjącym moim mężu Jerzym Kaźmierczyk. Doprowadziło to do zadłużenia spółek męża przez Waldemara Maksalon, który jest ojcem Edyty Maksalon wychowującej Zuzannę.

Do zakupu Pałacu w Niezdowie wykorzystano ponownie Annę Piórecką podstawioną pod Martę Bochyńską aby pobrać pieniądze na zapłatę za Pałac dla Kościoła z APE Umwelttechnik AG podając się za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Wstawiono pod Pałac w Niezdowie państwa Maślak, którzy pozorowali spadkobierców. Opinie psychiatryczne dorobiono na puncie religijnym aby zadrwić sobie z dziedzictwa Judy i wiary w Jezusa Chrystusa. Aby to ukryć włamano się na stronę www. polskaprzyszlosc.wordpress.com na moje dane i skradziono prawdziwą treść umieszczając znieważające treści o „parufkach i pierogach”.

Jednocześnie dokonano kradzieży strony www.rodzinaromanow.wordpress.com na której były skany dokumentów w tym metryk moich dzieci, jednocześnie dokonano kradzieży części oryginałów dokumentów w Kielcach w celu uwierzytelnienia fałszywych spadkobierców. Dokumenty były prezentowane w Ambasadzie Niemiec.

W Kielcach do wezwano męża do spawy z jego powództwa na szkodę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przesyłając sprawę do jednostki lokalnej na szkodę mienia policji co jest absurdem i dowodem na dorobienie akt dla policji, gdzie dorobiono akta o uszkodzenie ciała czego nie było, a co zamierzano zrealizować w Starachowicach w spawie o kartę Ko 294/15 przez wpisanie sygnatury PG do sprawy o zwrot karty z banku PEKAO SA. Policja w tym policjanta Bernadeta został wstawiona za spadkobiercę na ulicy Nad Kamienną 25 i próbowano wywołać awanturę na policji w Starachowicach w celu uszkodzenia sprzętów potrzebnych do windykacji i podszycia się pod dorobione spawy dla Waldemara Maksalon, który z komornikiem i policją dokonywali eksmisji już wcześniej a obecnie zamierzano powtórzyć na inne dane aby wytworzyć ponowne windykacje i roszczenia.

Sprawa IC 529/14 z o ujawnienie mienia z doprowadzeniem Policji do Sądu posłużyła do zamiany właściciela spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i ukrycie to przez Tarnów, gdzie ZUS prowadził windykacje na energię elektryczną podstawiając roszczenia pracownicze fikcyjne na wytworzone pod-spółki z udziałem Skarbu Państwa, gdyż Waldemar Maksalon przez zasiedzenie nie może dokonywać żadnych operacji finansowych na nieruchomości i wykorzystywał Oświadczenie o użyczeniu nieruchomości przez właściciela Filomenę Bochyńską dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a oświadczenie znajduje się w Energetyce, gdzie poinformowano nas, że inna osoba przyszła jako żona mojego męża co powoduje, że pana Waldemar Maksalon podstawił swoją córkę Edytę Maksalon pod Bożenę Bochyńską robiąc windykacje na Dariusz Kornaszewski, którego podstawiono pod dane Jerzy Kaźmierczyk co spowodowało wydanie błędnego wyroku w Toruniu, na nazwisko „Dariusz Kaźmierczak” odnosząc się do Elbląga i „Jerzy Kaźmierczak” dla Jerzego Bochyńskiego z Katowic do Krakowa, aby przez dozór policyjny połączyć z biurem prawnym Lorenz w Zurychu wskazanym nam przez bank UBS co połączono ze sprawą Romana Polańskiego, którego reprezentowało biuro prawne Lorec z Zurychu.

Świadkowie złożyli fałszywe zeznania w sprawie Sądu Okręgowego IIK 164/11 dokonując kradzieży reaktywowanego METRON SA, aby wykorzystać tak wytworzone dokumenty do Zurychu w Szwajcarii, Anglii i USA w celu zamiany pomocy prawnej na windykacje w Toruniu Ko 883/12 podstawioną pod sygnatury sporów kompetencyjnych zamienionych na windykacje w Anglii czterech pociągów złota i depozytów w USA w Banku Rezerw Federalnych skąd wyprowadzono obrazy na galerię Pieróg Gudewicz wstawiając Dariusza Gudewicz pod dane „Dariusza Kaźmierczak” aby ukryć kradzieże od 1978 roku depozytów carskich mojej rodziny.

Nie wystarczyły kradzieże ale zamierzali sięgnąć po życie nasze i naszych rodzin oraz godność.

Żydzi zabrali nasze ziemie i zadrwili sobie z Jezusa Chrystusa, gdyż nie uznają go jako zbawiciela, który już odkupił świat. Policja zamierzała aresztować mojego męża skrycie na fałszywe dane i upozorować sytuacje, gdy zaparł się Piotr Jezusa, który powiedział „nie znam go”. Podzielono nasze rodziny aby się nie znały dla pieniędzy co miało doprowadzić do wydania na śmierć członków naszych rodzin. Żydzi zapomnieli, że Jezus Chrystus raz stał się doskonałą ofiarą za grzechy. Słowo Boże pisze, że Bóg pragnie posłuszeństwa nie ofiary. Z tego powodu opisujemy każdą sprawę. Kościół Katolicki chciał zetrzeć ślad po moich rodzicach, gdyż taty przodkowie byli głową Kościoła Prawosławnego w Rosji. Z tego powodu wnuczka Zuzanna miała zostać podstawiona do moje firmy jako spadkobierca ponieważ jest córką Anny Pióreckiej i Władimira Putin Prezydenta Rosji.

Znieważono godność moich rodziców i Kościół Katolicki zacierał ślady nie bacząc na cztery rzędy szlachetnych kamieni imion przodków przed którymi uląkł się nawet Niszczyciel.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr. inż. mech. Jerzy KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Tajemnica -  Genealogia Rodziny Carskiej

Rodzina Carska w Polsce v 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s