Ostrowiec Świętokrzyski miejsce podminy naszej rodziny

Starachowice 13.10.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Jerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali;
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prokuratura Rejonowa Starachowice

            WNIOSEK

                      Uzupełniający do wniesionych spraw

Zgłaszam kolejny wniosek z mężem Jerzym Kaźmierczyk, gdyż znieważono naszą arystokratyczną rodzinę i dopisuje się dzieci z nieprawego łoża. Powodem takiego działania jest to, że pierwsza żona mojego męża Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska pochodziła z arystokratycznej rodziny po mieczu o czym nie wiedziała. Kościół Katolicki doprowadził do matactw w księgach parafialnych i oszukano pierwszych teściów mojego męża, których poinformowano, że są dziećmi hrabiego Tarnowskiego z nieprawego łoża podstawiając Władysława Tarnowskiego agenta, gdyż hrabia Władysław Tarnowski brat mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego został zastrzelony przez księdza w sadzie. Następnie mojego dziadka umieszczono w księgach w Wąchocku jako Jan Mazur po czym zamieniono na Franciszek Jan Mazurek.

Żoną mojego dziadka była księżna Regina Glińska z Huty na Ukrainie, której dane podstawiono na Hutę w województwie w łódzkim, gdzie zamordowano jej rodziców podstawiając państwa Maksalon, których dzieckiem jest Zdzisława Lewandowska żona wojskowego. Kościół Katolicki w miejsce mojej rodziny hrabiów Tarnowskich wstawił rodzinę Bruno Mazurkiewicza tłumacza z Palace Zakopane katowni Podhala i podstawił do banku UBS jako Bruno Bochyńskiego w Szwajcarii. Z tego powodu Franciszka Jana Mazurka podstawiono za Franciszka Bocheńskiego, którego zamieniono na Feliksa Bocheńskiego jako prawnika z Katowic podstawiając Feliksa Maksalon w Starachowicach w celu podstawienia Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej za córkę Feliksa Bocheńskiego co jest oszustwem. Wykorzystano jej szkołę Technikum Mięsne w Mikołowie i podstawiono jej córkę Magdę jako Katarzynę Bochyńską podstawiając ją za Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską na Ostrowiec Świętokrzyski. Powodem tego jest , że Katarzyna Kaźmierczyk z domu Krasuska jest córką Bogusława Krasuskiego okłamanego przez Kościół Katolicki jako dziecko z nieprawego łoża Tarnowski. W rzeczywistości jest on z prawego łoża synem księcia Radziwiłł z Urzędowa herbu Trąby, którego żonę zagłodzono. Miał być on zastąpiony przez Jerzego i Barbarę Bochyńskich z Katowic. Jerzy Bochyński podał nieprawdziwe dane w IPN mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, określając miejsce urodzenia jako Urzędów aby odnieść się do Radziwiłł. Państwo Barbara i Jerzy Bochyński podali na Ostrowiec Świętokrzyski moje dane podmieniając mnie na „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” i przerabiają taką fikcyjną postać za ich córkę, która miała skarżyć mojego męża czyli podstawiono mnie pod Katarzynę Bochyńską wykorzystując sprawę Katarzyny Kaźmierczyk siedem lat po rozwodzie z Jerzym Kaźmierczyk w Kielcach podstawiając Katarzynę Kumek i Dariusza Dąbrowskiego, którego ojca Zygmunta zamieniono w Sądzie Okręgowym w Kielcach na Pióreckiego. Powodem tego jest podstawienie Andrzeja Pachowskiego i Anny z domu Pióreckiej pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką , którą podstawiono na Ostrowiec Świętokrzyski za Annę Karcz, która jest w USA. W Statfort są archiwa mojej rodziny do których miał dostęp nasz były pełnomocnik Bohdan Żakiewicz i wprowadził za mnie Elżbietę Włodarczyk pannę i jej syna Sebastiana Turowskiego podstawionego pod Sebastiana Limanówkę brata z innego ojca Ewy Cichockiej z ojca Mirowskiego w celu podstawienia pod Końskie dla Burmistrza Piotra Cichockiego, a prawnika Tarnowskich pana Boronia podstawiono pod pana Brodę przechodząc na adwokatów i Sędzinę podstawionych na ulicę Nowowiejskiej 29 w Starachowicach podstawiając byłego sąsiada panią Wilczyńską pod Wilczyńskich w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz prokuratora w Toruniu, gdzie skradziono METRON SA w Toruniu.

Na stronach internetowych usuwane są dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby ośmieszyć jego rodzinę i wyeliminować jego dzieci z pierwszego związku , gdyż ich DNA jest zgodne z DNA księcia Radziwiłł a moje dzieci mają DNA księcia Radziwiłł po linii mojej matki dlatego Żydzi podstawili moją córkę Martę pod Pałac w Niezdowie aby ukryć Annę Piórecką. Moją rodzinę Bochyńskich wstawiono na Ostrowiec Świętokrzyski i przeszli na Zakopane i Rzeszów pod księżną Marię Lubomirską moją babcię aby ukryć spalenie jej w Kruszynie w 1932 roku podstawiając dzieci służących pozostałych z zamachu pod Bogusława Krasuskiego. Powodem tego jest, że prawdziwe nazwisko Jerzego Bochyńskiego z Katowic to Jerzy Kaźmierczak. Dorobiono opinie psychiatryczne aby pokolenie naszych dzieci nie miało żadnych możliwości obrony z powodu tak zwanego ryzyka genetycznego czy byłyby obciążone genetycznie, a co zapisane jest w systemie elektronicznym jako jednostki słabsze do wyeliminowania zarejestrowane w systemie elektronicznym. Nie mogą się one ubiegać o jakiekolwiek sprostowanie w przeszłości akt po podmianie ich rodzin, gdyż system wykazałby obciążenie psychiczne. Z tego powodu dorobiono akta psychiatryczne dla mojego męża na Miedzną Drewnianą 244, a w Starachowicach przez Ostrowiec Świętokrzyski dorobiono akta kryminalne o uszkodzeniu mojego ciała 1 Ds 1001/14 na skutek czego miałam mieć obrażenia powodujące chorobę psychiczną. Takie fałszywe dane wykreowała rodzina Bochyńskich, którą wpisano jako rodzeństwo mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, którego dane są zacierane przez Kościół Katolicki, który podstawia Jerzego i Barbarę Bochyńskich za moich rodziców. Fałszywa spawa o pobicie podstawiono pod spawy z naszego powództwa i męża na Kielce, Paradyż oraz Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie fałszywy policjant próbował mnie zwabić w ostatnim dniu roku 2012 pozorując sprawę o majątek carski mojego ojca, który przekazał mnie i mężowi Jerzemu Kaźmierczyk prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow. Z tego powodu przed rozpoczęciem działalności gospodarczej skradziono moje dane osobowe i nazwę firmy podstawiając do KRS, gdzie nie zgłaszałam działalności a Urząd Miasta Starachowice nie wydał mi zaświadczenia o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej wydając mi wydruk ze zmienioną nazwą aby upozorować, że moje nazwisko jest nazwą firmy. Powodem tego jest dorobienie spawy 1Ds 1001/14 uszkodzenia ciała, którą ukryto za sygnatur Ko 336/13 zmieniając moją tożsamość na mężczyznę oraz na Elżbietę pozorując , że są to moje decyzje i zadłużając na takie dane nieruchomości w celu wytworzenia windykacji i zniszczenia godności moich rodziców Filomeny Jadwigę i Józefa Ludwika Bochyńskich co spowodowało zamianę ich tożsamości przez odwrotne wpisanie do systemu elektronicznego tworząc Jadwigę Bochyńską i Ludwika Bochyńskiego. Następnie podstawiono moja koleżankę ze szkoły podstawowej w Starachowicach na Szwajcarii podmieniając jej nazwisko Yamamoto przez dopisanie „O” jako godzina zero do nazwiska Oyamamoto co oznaczało rozpoczęcie akcji podmiany rodzin, gdyż w systemie prokuraturze zarejestrowane dokumenty chorób psychiatrycznych są na fałszywe dane osobowe aby uwiarygodnić fałszywe linie genealogiczne przez skradzione moje dzieci i powstałe wnuczki.

Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk Prokuratura w Kielcach zamieniła w systemie na Irenę Kaźmierczyk w celu ukrycia kradzieżyobrazów w 2003 roku z depozytów carskich przy udziale Bohdana Żakiewiczkierując sprawę do Opoczna sygnatura akt Ko 58/9 jako spór kompetencyjny. Sprawę podzielono na dwie, aby upozorować, że nie jesteśmy małżeństwem i skierowano drugą część na Starachowice i dalej na Warszawę i Toruń oraz Kraków. Podstawiono Barbarę i Jerzego Bochyńskich jako spadkobierców na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, którzy mieli wyeliminować moich rodziców i nasze całe rodziny. Dorobiono mnie za ich córkę przerabiając na „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” na Ostrowiec Świętokrzyski , gdzie dorabiano akta psychiatryczne. W OstrowcuŚwiętokrzyskim podstawiono moich rodziców pod Bogusława i Teresę Szmytka jako siostrę Józefa Bochyńskiego mojego tatry podstawionego na Ostrowiec aby zamienić Bogusława Krasuskiego na Bogusława Szmytka, którego prawdziwe nazwisko to Schmidt. Wykorzystano opowieści Pocahontas prawdziwaksiężniczka wykreowana pod linię UB.

Celem było zadrwienie z mojej cesarskiej rodziny, która ma korzenie w chrześcijaństwie a pochodzenie z Judy z linii Dawida. Tak wykreowane nazwisko w Ostrowcu Świętokrzyskim „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” zostało podstawione po śmierci mojej mamy pod sprawę z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności IN 956/09 i dział spadku jego rodziny , gdzie podstawiono postanowienie po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku aby przejść na fałszywego Władysława Tarnowskiego na Ostrowiec Świętokrzyskich i Końskie pozorując podstawienie pod Krasuskich aby ukraść mienie książęce. W sprawie Waldemara Maksalon podstawiono mnie za córkę Jerzego i Barbary Bochyńskich z Feliksa Maksalona podstawionego za Feliksa Bocheńskiego przez Nad Kamienną 25 i Pasternik 31 na Katowice, ABW z Radomia nie miało prawa wejść do domu mojej mamy na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 ale już doszło do podmiany moich rodziców na Barbarę i Jerzego Bochyńskich udających spadkobierców mieszkania , które zakupili moi rodzice wraz działką garażem i komórką i podstawiło ABW moje dane pozorując, że jestem córką Barbary i Jerzego Bochyńskich zacierając ślad po moich rodzicach Filomenie i Józefie Bochyńskich. Powoduje to, że sprawa mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk VDs 31/07 Prokuratury w Toruniu, jest podstawiona na Warszawę, Kraków, Katowice i Gdańsk pod Barbrę i Jerzego Bochyńskich i jego fałszywych spadkobierców podstawianych pod moich rodziców i dlatego miała skończyć się zamordowaniem mojego męża, gdyż podstawiono za niego Jerzego Bochyńskiego oraz dorobiono inne tytułowane osoby, co jest widoczne w internecie. Sprawa odwoławcza do sprawy IIK 164/11 skierowana przez mec. Martę Sztachelską miała być podmianą mecenas Marty Sztachelskiej na moją córkę Martę Bochyńską, którą podstawiono pod Niezdów, Rzeszów i Zakopane, gdzie jeździła Barbara Bochyńska jako sędzina na wykłady dla Prokuratorów, gdzie również jeździła na wykłady Marta Cybulska siostra mojego męża upozorowana na moją córkę Martę Bochyńska. Barbara Bochyńska z domu Małachowska pochodziła z Gdańska i miała dwie siostry. Nie ma możliwości przejścia na to historyczne nazwisko kogokolwiek. Przyczyną pojawienia się takiej osoby było ukrycie prawdziwego nazwiska Barbary Bochyńskiej z Katowic, której ojciec był SS-manem i nazywał się Robert Weissmann ukrywając się obecnie pod Robert Piórecki w Gminie Brody koło Starachowic, czyli fikcyjne dane podstawione pod moje dzieci.

Prawdziwe rodziny rodziny arystokratyczne miały być zarejestrowane jako chore psychicznie oraz przestępcy przez pracowników SS i ich rodziny, którzy dorobili sobie DNA w pokoleniu wnuków w celu podmiany tożsamości naszych rodzin.

Zamierzano zniszczyć rodzinę Kaźmierczyk i zamordować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby ukryć dorobione opinie psychiatryczne oraz fałszywy dozór policyjny na fałszywe dane przechodząc na Romana Polańskiego przerobionego w Szwajcarii na Roman Bocheńskiego aby przejść na moja babcię księżną Marię Lubomirską na Jasną Górę , gdzie podstawiono Waldemara Maksalon agenta UB pracującego dla Kościoła oraz Piotra Glińskiego za Piotra Idziak, Piotra Waydla, Piotra Główkę Piotra Cichockiego. Mojego syna Adama Kornaszewskiego podstawiono pod Adama Kaźmierczyk dorabiając opinie psychiatryczne dzieciom przez Barbarę i Jerzego Bochyńskiego z Katowic oraz Teresę Szmytka i jej syna Konrada Szmytka i Grażynę Szmytka.

Niebezpieczne ich działania przeciwko naszym rodzinom miały pozbawić godności chrześcijańskie. W nowej Encyklopedii Powszechnej w tomie 5 na stronie 389 widnie zapis hasła psychiczne zaburzenia , „występują przyczyny nie są dostatecznie poznane, choć prawdopodobnie wiążą się z cechami dziedzicznymi i hipotetyczną dysfunkcją układu nerwowego… Wymagają pomocy, opieki lub leczenia, mogą stanowić przedmiot orzecznictwa ubezpieczeniowego ( niezdolność do pracy inwalidztwo lub sądowego niezdolność do czynności prawnych,-niepoczytalność). Określenie Sędziego Wojciecha Pruss, że mąż jest niebezpieczny dla gospodarki kraju jest powodem do podejrzenia dorobienia opinii psychiatrycznej o niepoczytalności, gdyż psychiatrzy mieli czelność podważyć godność moich rodziców, gdyż dopuścił się tego Kościół Katolicki, który znieważył moich rodziców i podstawił moje wnuki do prawosławia, które nie znają swoich korzeni ,gdyż podmieniono im rodziny przez Kościół Katolicki na rodziny wojskowych.

W książce „Przemilczane zbrodnie” Jerzego Roberta Nowak można przeczytać na stronie 91 tytuł „Ciszyli się z upokorzenia Polaków”, „Uczestnik polskiej wojny obronnej w 1939 roku Juliusz F. Przesmycki, walczący w armii polskiej pod Lwowem opisywał jak szokujące było dla niego zachowanie prosowieckiej grupy Żydów w dniu 22 września: zaobserwowałem bardzo dziwną scenę: Mała grupa ludzi- wielu z nich Żydów, i widocznie komunistów – otaczała pojedynczego i wyglądającego na wystraszonego żołnierza sowieckiego i wykrzykiwała antypolskie slogany: „ precz z rządem polskim!.. Precz z Polską!,, Niech żyje Związek Sowiecki”. W Polsce zamordowano mojego pradziadka cara Mikołaja II , którego podstawiono jako Franciszek Bocheński pochowanego w Wąchocku po czym zniszczono kwatery powstańców , gdzie był jego grób, gdyż prawdziwe ciało jest na Jasnej Górze pod nazwiskiem Denhoff-Darmstadt. Z tego powodu zamieniane są akta medyczne aby części ciała przekazywać w rożne miejsca tworząc historię odnalezienia cara w Rosji. Podmieniono akta medyczne mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, gdyż jego ciało miało być podzielone na kawałki a opinie psychiatryczne są dowodem podmiany tożsamości mojego taty co oznacza, że w grobie zamierzano położyć moją siostrę bądź Jerzego i Barbarę Bochyńskich. Moje ciało zamierzano potraktować tak jak mojego taty, którego kościół katolicki znieważył oraz moja matkę, która miała jednego mężczyznę swojego męża a mojego tatę. Termin wymieniony w encyklopedii o chorobach psychicznych jest dowodem na dorobienie opinii psychiatrycznych dla moich teściów Jana i Łucji Kaźmierczyk oraz dwóch ich córek Wioletty i Marty dalsze fala nikczemności miała objąć dzieci tych rodzin oraz dzieci mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z pierwszego związku Adama, Pawła i Ewę z Ostrowca Świętokrzyskiego, gdyż są wnukami księcia Radziwiłł herbu Trąby. Moje dzieci podstawiono razem w celu dorobienia opinii psychiatrycznych dla Adama, Marty i Jakuba z ojca Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski. Moja córka Marta Piórecka przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska, a syn Adam Piórecki przybrał nowe nazwisko ojca Kornaszewski.

Katarzyna Kaźmierczyk miała przed rozwodem zniesienie współwłasnościmałżeńskiej z Jerzym Kaźmierczyk tak samo jak i ja zniosłam współwłasność małżeńską z Dariuszem Pióreckim, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski co oznacza, że byli współmałżonkowie nie mają przejścia na spawy finansowe i zabezpiecza nasze dzieci przed manipulacją , którą dokonano.

Nasze trzy rodziny Marii i Bogusława Krasuskich, Filomeny i Józefa Bochyńskich oraz Łucji i Jana Kaźmierczyk miały zostać wytarte z Kościoła jako nieistniejące, a za nich miała wejść fałszywa rodzina Bochyńskich wytworzono przez Kościół Katolicki i służby wojskowe. Zamierzano zamienić Bogusława Krasuskiego na Bogusława Schmidt następnie na męża Katarzyny Kaźmierczyk zamienionej na Katarzynę Bochyńską. Z tego powodu moją siostrę Beatę Idziak już zastąpiły inne osoby , a moje dane podstawiono pod Bożena Surma aby zastąpić rodzinę Katarzyny Kaźmierczyk herbu Trąby przez Helenę Surma, a w Warszawie przez sędzinę Barbarę Trębską podstawiając w Łodzi panią Trębską na zakład psychiatryczny pozorując kutnię z córką do czego miały posłużyć telefony mojej teściowej, którą upozorowano za moją matkę w Miedznej Drewnianej 244 i tak sfałszował dokumenty Urząd Miasta Starachowicach nie wydając mi zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji DziałalnościGospodarczej do firmy:

IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk

, gdyż podmieniono Urząd Skarbowy na Opoczno obiecując teściowej, że odzyska wnuki syna już dorosłe co było mistyfikacją Kościoła Katolickiego i próbą dorobienia akt kryminalnych już wytworzonych przez Barbarę i Jerzego Bochyńskich, Teresę Szmytka i jej syna Konrada Szmytka.

Wykorzystano sprawę Katarzynę Kaźmierczyk pozorując , że jest żoną nadal mojego męża a przy naszym ślubie UG Brody Iłżeckie okazał błędne dokumenty z Białegostoku pozorując, że nazywałam się Kornaszewska za trwania związku małżeńskiego, gdyż nazwisko Piórecka zostało zawłaszczone pod skradzione dwoje dzieci dla Kościoła Katolickiego tak jak niegdyś ukradli dzieci księżnej Radziwiłł mordując jej męża przy czym był Bruno Mazurkiewicz podstawiony za Brunona Bochyńskiego mojego dziadka i wykorzystano takie dane przez Anglię do St. Gallen do Biura Prawnego K9 pracującego dla Watykanu i grupy papieża Franciszka.

Kościół Katolicki na koniec zamierzał Zastosować zapis pisma świętego, że bezbożny pożycza i nie oddaje co miało zgubić nasze rodziny, które uwikłano w długi i fikcyjne dane na które nas zadłużają tworząc nie prawdziwe historie a co oznacza, że kościół z rządem okrada moją rodzinę z naszych własnych pien8iedzy próbując obciążyć mnie i męża, Z tego powodu obciążono męża wyrokiem w Toruniu pozorując, że nie jest moim mężem i ja go skarżę co jest oszustwem Sądu aby ukryć kradzież METRON SA. Wykorzystano spółkę SOF-ART Sp. z o.o, gdzie moja mama na emeryturze pracowała aby zawłaszczyć pieniądze przez ich córkę Magdę Jarczyk i jej syna Filipa podstawionego pod moich rodziców pozorując, że żyją przejmując w ING Bank Śląski ich konta. Dlatego podmienia się nazwę spółki na podmiot prywatny i mój NIP dla ich rodziny aby przejść na fałszywe windykacje na fikcyjne postacie , gdyż ja i siostra przejęliśmy majątek z dobrodziejstwem inwentarza i nie ma przejścia na nas i na tworzone długi. JednocześnieBarbarę i Jerzego Bochyńskich podstawiono pod moje i męża dane; Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Jerzy Kaźmierczyk do firmy APE Umwelttechnik AG, która zestala założona przed zawarciem naszego związku małżeńskiego i nikt nie ma do niej dostępu przez dziedziczenie.

Wszystkie skradzione przez rząd i kościół pieniądze zostały zamienione na windykacje spółek męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż oddano bezprawnie przez Sąd w Starachowicach nieruchomość dla pana Waldemara Maksalon przez zasiedzenie ul. Nad Kamienną 25 co było wynikiem fałszywych zeznań państwa Maksalon i zastraszenia w przeszłości Anieli Reginy Mazurek, która bała się okazać umowę zakupu nieruchomości ul. Pasternik 31 obecnie Nad Kamienną 25. Z tego powodu pan Waldemar Maksalon podstawił Zuzannę jako spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk aby przez wykorzystanie Użyczenia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej nieruchomości dla Jerzego Kaźmierczyk złożonego w energetyce wyprać wszystkie pieniądze tworzone przez fałszywe zadłużenia , na energię na wodę zamieniona również na energię co połączono z wekslem PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach na podstawie umowy podpisanej przez Aaron La Pazz, reprezentującego grupę premiera Mazowieckiego, który już nie żyje. Jednocześnie przekierowano kwotę 100.000,-złotych (słownie sto tysięcy) złotych zaliczki z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na dostawy pręta mosiężnego dla METRON SA na uzupełnienie braków formalnych do spawy IC Kielce sygnatura akt IC 252627/10 w Sądzie Okręgowym w Kielcach i przywrócono stan posiadania rodziny carskiej podstawiając za spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk osoby przez zasiedzenie nieruchomości Nad Kamienną doprowadzając do przejęcia reaktywowanego METRON SA i pobrania pieniędzy z UM Końskie za dzierżawę pomieszczeń przypałacowych w Końskich.

Ewy Cichockiej z domu Mirowska siostrę pochowano w grobie w którym obecnie są pochowani moi rodzice, którzy opłacili ten grób w Kościele Katolickim. Pochowany jest tan również Tadeusz Maksalon kawaler bez dzieci, który zmarł w czasie wojny. Pod niego podstawiono no księdza Tadeusza Rydzyka a pod moją babcię Piotra Glińskiego podstawiając Piotra Idziak i Piotra Główkę na Bohaterów Westerplatte 1/1. Pomnik postawiła Wanda Idziak po czym został ponoć zniszczony ubezpieczony i zniszczony i postanowiony przez Jerzego Bochyńskiego, który nie miał wiedzy kto jest tan pochowany. Działanie takie doprowadziło do podmiany rodziny dla PiS, które dokonuje l kradzieży depozytów przez dopisywanie rodziny dla Waldemar Maksalon na ulicy Nad Kamiennej 25 i firmie SOF-ART Sp. z o.o doprowadził do wpisania fałszywych spadkobierców przez zasiedzenie nie mających praw do operacji finansowych co doprowadziło do windykacji spółek męża w celu wyprania pieniędzy przez biuro prawne na Marylandzkiej w Warszawie wskazane przez Antoniego Ciszewskiego współczującego z panem Kaczorowskim, Marianem Budką i Kazimierzem Banią, którzy prowadzą przez e-Sąd w Lublinie tworzenie windykacji ukrywając podstawienie fałszywych spadkobierców w Pałacu w Niezdowie zakupionego przez pozyskane pieniądze z APE Umwelttechnik AG firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie wstawiono za spadkobiercę moją skradziona córkę Anne Piórecką. Przez matactwa doszło do kradzieży METRON SA przez fałszywych spadkobierców w spawie sygnatura akt IIK 164/11, gdzie Sędzia Wojciech Pruss okręcił, że działania męża są szkodliwe dla ekonomii kraju co oznacza, że pobrano wielokrotnie pieniądze z depozytów i wszystkie roszczenia zostały zapłacone. Z tego powodu wszystkie wyroki e-Sądu z Lublina służą jedynie do kradzieży pieniędzy przez służby wojskowe. Prokuratura i Sąd w Starachowicach tolerował działania Urzędu Miasta Starachowice i Starostwa Powiatowego, które doprowadziło do wprowadzenia fałszywych spadkobierców po nas osobach żyjących przez zasiedzenie co uniemożliwia czynności w bankach na nieruchomościach a doprowadziło do zadłużenia spółek męża Jerzego Kaźmierczyk przez fałszywe windykacje w Kielcach i e-Sądzie w Lublinie aby ukryć pobierane pieniądze z depozytów carskich przez APE Umwelttechnik AG.

Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk złożył przysięgę mojemu ojcu na terenie Szwajcarii i tam otrzymał od mojego ojca wszystkie tytuły, zostaliśmy sprawdzenie przez rząd Szwajcarii jako osoby wiarygodne. Z tego powodu rząd polski starał się wytworzyć fałszywe akta na fałszywe tożsamości aby niszczyć nam opinie za granicą przez opinie psychiatryczne i akta karne w celu podłożenia do Szwajcarii w celu zniszczenia godności moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 3]Rodzina Carska w Polsce v 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s