Podmiana naszej rodziny na Starostów

Starachowice 16.10.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk716-10 i nasze dziedzictwo-33
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prokuratura Rejonowa Starachowice

Doniesienie

Podstawienie Starosty Starachowickiego jako spadkobiercy Jerzego Kaźmierczyk.

Wykorzystano moje i męża Jerzego Kaźmierczyk doniesienia powielając na dwie osoby i dwie rodziny na Miedzną Drewnianą i Starachowice jako drugą rodzinę. Upozorowano, że moim mężem jest starosta starachowicki i zostałam aresztowana i wywieziona do zakładu psychiatrycznego na sfabrykowane akta do Łodzi. W bankowych systemach zmieniono moją tożsamość przy zachowaniu NIP i PESEL i zadłużano na takie dane pozorując chorobę psychiczną dla fałszywych mężów podstawiając starostę starachowickiego pod dane Dariusz Piórecki i Dariusz Kornaszewski. Doszło do przejścia przez windykacje pozorując moje wnuki na dzieci mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Przez windykacje sponsorowano Willę Rosochacz i spłacono wszelkie zadłużenie, a nas nękano od 12 lat, gdyż wyprowadzano mienie rodowe na fałszywych arystokratów wykorzystujących moje skradzione dzieci Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego z którymi mają dzieci przywódcy państw. Zamierzano ukryć się za tróją moich dzieci, które wychowywałam, a których dane osobowe zamierzano podstawić pod faszystów a ich osądzić eliminując ich z życia publicznego, aby zatrzeć ślady po mnie moich rodzicach i dziadkach.

Wykorzystano sprawę karną o znęcanie się byłego męża Dariusza Pióreckiego nad rodziną do której nakłonił mnie pastor kościoła zielonoświątkowego Bogusław Helbin, gdyż podstawiono go pod Bogusława Krasuskiego, który jest prawdziwym księciem Radziwiłł synem Krzysztofa Radziwiłł zamordowanego w czasie wojny co ukryto pod danymi Bogusław Kędziora i Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska. Każdy element prowadzi do uwierzytelnienia dzieci z domu dziecka podstawionych pod rodzinę mojego taty, którzy próbują wyeliminować mojego ojca i matkę oraz dziadków zamieniając na elity komunistyczne i SS grupa ZOFIA. Osoby występujące w rodzinie mojego taty po zamordowani taty mamy księżnej Lubomirskiej, to Konstancja Bochyńska, Teresa Bochyńska, Cecylia Bochyńska, Marian Bochyński, Jerzy Brunon Bochyński i mój tata Józef Ludwik Bochyński, jedyny prawdziwy syn carewicza Aleksego Romanow.

Z tego powodu moje dzieci miały być wykorzystane do zamiany rodzin. Każda z osób, które opisuje ma mieć połączenie z rodzinami wcześniej podstawionymi. W tym celu zaplanowano małżeństwa i konkubinaty aby dorobić potomstwo do wielkiej mistyfikacji mające odpowiednie DNA do banku w celu zwolnienia pieniędzy. Podstawiono te dzieci i ich rodziny w celu usunięcia linii moich rodziców

W Szczekarkowie wykorzystano dane mojego dziadka jako Brunon Bochyński zamieniając go w banku w Szwajcarii w UBS na Bruno Mazurkiewicz. Wykorzystano wpisy o urodzeniu Bohdana i Wacława powielając ich na inne rodziny. W Starachowicach wykazano Brunona dopisując mu Bohdana i Juliusza oraz Ernesta. W Rudzie Malenieckiej dopisano Tadeusza tak jak w Starachowicach na Zakładach Górniczych z Romanem.

Z tych rodzin służbowych wykreowano linie genealogiczne w PRL podstawiając nowe osoby nie mające nic wspólnego z wymienionymi rodzinami. Wykorzystano małżeństwa z tych rodzin i ich dzieci, które obecnie są zamiatane pod dywan przez Kościół Katolicki oraz Rząd, który pracuje dla struktur wytworzonych w PRL.

Oprócz mnie i siostry i naszych dzieci nie ma już żadnej prawdziwej rodziny Bochyńskich/ Bocheńskich, gdyż jest to nazwisko pod którym ukrył się car. Dlatego wykorzystano nasze dzieci i wnuki aby dorobić brakujące ogniwa wykorzystując również bank spermy. W Szczecinie dokonano finansowania in vitro i sprzedawano dzieci przez wojsko z carskim DNA. Zamierzano oskarżyć za to kapłanów z powołania, gdyż pomysł został zaakceptowany przez kościół, aby odtworzyć linię Judy zapominając o pomazaniu od Boga.

Ciało i krew nie odziedziczą królestwa Bożego a dusza ludzka jest nieśmiertelna, dlatego jest to walka przeciwko życiu duchowemu. Powodem takiego zrozumienia jest fakt dokonany, że wszyscy korzystają z naszych depozytów uniemożliwiając nam prawowitym, dostęp do nich aby zniszczyć godność naszą. Moi rodzice przekazali nam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej a Juda jest berłem w ręku Boga. Nie byłoby żadnej przyczyny aby nie dać nam na chleb przy kradzieży miliardów z naszych depozytów. Jest to od wieków znana zasada walki dobra ze złem. Wykorzystano dzieci z domu dziecka, wykorzystując ich do zniszczenia ich dobroczyńcy, który ich wychował. Właśnie przez nich niszczona jest godność moich dziadków i rodziców. W rodzinie Firlejowskiej którą założył mój tata, za moją mamę Filomenę Bochyńską, wstawiono Teresę Szmytka i jej byłego męża Bogusława, którego podstawiono pod księcia Radziwiłł czyli pod Bogusława Krasuskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, byłego teścia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dlatego podstawiane jest wszystko na Ostrowiec Świętokrzyski i jestem zamieniana na Katarzynę Kaźmierczyk podmieniając moich rodziców pod Barbarę i Jerzego Bochyńskich z Katowic. Celem było podstawienie moich dzieci pod Ostrowiec Świętokrzyski i połączenie z dziećmi mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, których DNA będzie wspólne dla Radziwiłł. Zamierzano mojego męża zamienić na Radziwiłł, po czym go zlikwidować i podstawić pod dane mojego taty pozorując, że tata nie był arystokratą przez opinię psychiatryczne w Toruniu i Krakowie. Celem było wykazanie carskiego DNA moich dzieci pod Radziwiłł w celu zamiany rodziny, co spowodowało by likwidację mojej rodziny i męża, gdyż podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką pod królową Belgii Matyldę z domu Komorowską a jej męża Filipa pod Filipa Jarczyk syna Katarzyny Bochyńskiej z Katowic. Nie było żadnego doniesienia o pobicie ale takie akta wytworzono. Jedynie Teresa Szmytka z domu Bochyńska z Wisły widziała mnie pobitą, gdyż miałam uderzoną rękę i skaleczoną przez Dariusza Pióreckiego. Wykorzystano jej dane, gdyż zgłosiła się do psychiatry o czym mi powiedziała telefonicznie. Obecne akta miały zgadzać z dorobionymi przez Teresę Szmytka, gdyż ją podstawiono pod moją mamę i podstawiono pod Kielce do spraw sądowych w Sądu Okręgowego w Kielcach, gdzie obecnie kreuje się z przez infolinię z Krakowa fałszywe nazwiska przez automat. Dzieci Teresy Szmytka, Grażynę i Konrada przerobiono za jej rodzeństwo a jej wnuka Artura z ojca Niemca podstawiono za syna. W Starachowicach w to miejsce podstawiono Artura Cybulskiego pozorując go na Bocheńskiego i Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk na moją córkę jako Martę Piórecką, obecnie noszącą moje panieńskie nazwisko Bochyńska, podstawiając jej dane pod Annę Marię Piórecką dla królowej Belgii oraz Starosty Starachowickiego jako córkę wykorzystując zmianę nazwiska mojej córki na moje panieńskie Bochyńska.

Artur Cybulski jest podstawiony pod Artura Radziwiłł do Morawicy. Był on pracownikiem Banku Śląskiego, gdzie znajdowały się konta moich rodziców. Doszło do wypłaty pieniędzy z emerytury moich rodziców dla obcych osób pozorując, że rodzice żyją. Podstawiono dla starosty starachowickiego i fałszywych Radziwiłł były mój adres na Konstytucji 3-Maja 23/9b w Starachowicach. Na ten adres bank PEKAO SA dorabia moje dane, obecnie na dawne nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka. Z tego powodu bank nie odpowiedział na pismo obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk o zwrot zatrzymanej w bankomacie na Miodowej w Starachowicach w Polsce, karty z banku szwajcarskiego, ale kazał czekać długo na odpowiedź, gdyż podstawiono za niego starostę starachowickiego podmienionego na nazwisko Piórecki i upozorowanego przez kościół Katolicki na mojego męża, który miał mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym pod zmienionymi wielokrotnie danymi. Mam podmieniane dane i jestem zadłużana przez pozorantów, którzy działaniem swoim znieważyli moją rodzinę pozorując uszkodzenie ciała i chorobę psychiczną. Obecnie doszło do kolejnego incydentu i próbowano zamienić mnie na mężczyznę, co jest widoczne w fałszywym zawiadomieniu z InPost bez kodu kreskowego, z fałszywymi danymi, aby nie odnieść się w sądzie do przesyłki uniemożliwiając wgląd do akt, przy wykorzystaniu mojego NIP i PESEL, na który byłam aresztowana przez Policję, która oświadczyła że nie obchodzą ich prawdziwe dane gdyż mają mój PESEL. Obecnie bez kodu kreskowego i numeru na Awizo, jest wpisane nazwisko na zawiadomieniu, jako „Bożena Bochyńsk” czyli fikcyjna postać skierowana na sprawę do Sądu przez InPost nakazując termin 23 +7dni, jako ostateczny termin do odebrania korespondencji na takie fałszywe dane, w celu podmiany takich danych do mojej nowo założonej firmy, której nazwę skrócono i skradziono do KRS jako IMPERATOR ROMANOW. Nikt z osób pozoracyjnych nie ma DNA mojej carskiej rodziny i dlatego zamierzano podstawić rodzinę królewską Belgii wykorzystującą moje wnuki. Wszytki osoby z carskim DNA będą zgodne z moim DNA z tym, że będą to wnuki. Zadrwiono sobie z Pisma Świętego w zakresie dojścia do męskiej doskonałości i dlatego upozorowano mnie na mężczyznę, aby ukryć działania Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Urzędu Miasta Starachowice, dla których tworzy sprawy Waldemar Maksalon wykorzystać nasze pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do swoich spraw, oraz fałszywe opinie psychiatryczne pozorując chorobę psychiczną na tle religijnym.

W miejscu dawnego PKO BP obecnie powstał Sąd karny, który prowadzi sprawę, której nie chciał ujawnić a której sygnaturę podała Prokuratura. Jest to sprawa, gdzie podmieniono moje dane na mężczyznę sygnaturę akt Ko 336/13 co jest widoczne w fałszywym awizo.

Na pismo z banku PEKAO SA mąż Jerzy Kaźmierczyk o zatrzymaną kartę i czeka już rok na zwrot bądź odpowiedź co się z nią stało. Obecnie stwierdzono, że długo jeszcze poczeka co dowodzi , że wyrok Sądu w Toruniu był na zlecenie starosty Starachowic, które podał się za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk.

Jednocześnie dokonano kradzieży kodów dostępu do kont w Raiffeisen Bank , gdzie podmieniono kartę na fikcyjne nazwisko „Jerzy Kazimierczyk” oraz nie wydano katy bankomatowej z Banku Pocztowego. Powodem tego jest uruchomienie pieniędzy na męża firmy i zrobienie wielokrotnych działów spadku.

Taką samą odpowiedź o długim oczekiwaniu otrzymałam od posła PiS pana Krzysztofa Lipca, gdyż jego również podstawiono pod Krzysztofa Radziwiłł co oznacza, że wszyscy czekają aż nas wykończą. Dowodem tego jest wyrok na męża w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11, gdzie podmieniono jego dane na „Jerzy Kaźmierczak” i „Dariusz Kaźmierczak” a pod prawdziwe dane ukryto fałszywą opinię psychiatryczną. Tak podmieniono dane do Ksiąg Wieczystych na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, pozorując sąsiadów za rodzinę i podstawiając ich pod moje dane osobowe, zadłużając na mój NIP i PESEL, przez podmianę nazwiska i kradnąc depozyty niszcząc godność moich rodziców i dziadków.

Dorobiono dokumenty na fałszywe dane osobowe dla mnie przez ZUS Starachowice, który wpisał mnie w jednej z korespondencji jako Bożena Kaźmierczyk, zamiast Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk celem była podmiana moich danych na Miedzną Drewnianą w celu upozorowania , że jestem córką moich teściów, a jej córkę Martę podstawiono za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, pod którego firmę w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG , podstawiono Annę Piórecką za spadkobiercę co jest prawnie niemożliwe, ale tak zrobiono i podstawiono Matyldę Komorowską królową Belgii.

Nie wydanodla mnie zaświadczenia o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej, i podmieniono mnie na Opoczno pod sfabrykowane dokumenty. Pan starosta w rozmowie ze mną określił, że wniósł wniosek o wykorzystanie jego osoby na policję. Doszło do incydentu, który dziś można zdefiniować, że był on na wniosek starosty Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, gdyż jego dane podstawiono pod dane innego Dariusza Dąbrowskiego, którego ojca Zygmunta zamieniono na Pióreckiego. Dlatego mnie aresztowano w swoim własnym mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach wpisując paragrafy, że włamałam się do cudzego domu, molestowanie seksualne mężczyzn i nadużywanie alkoholu. Powodem tego jest upozorowanie starosty za mojego męża, który miał zamknąć mnie w zakładzie psychiatrycznym po zmienioną tożsamością niszcząc godność moich rodziców i dziadków. Zostałam aresztowana i wywieziona do zakładu psychiatrycznego w Łodzi gdzie byłam przez miesiąc na obserwacji, przed dniem Wszystkich Świętych co zamierzano obecnie powtórzyć. Powodem takiego myślenia jest podmiana o rok zdjęcia licznika na wodę, pod tym adresem i kreowanie zużycia wody co oznacza podstawieni rachunków z Lipie Henryk Szyb, za które kazano mnie płacić mówiąc, że to dla mojego dobra, przy jednoczesnej kradzieży całego mienia. W dniu 1.11.2015 roku na grobach miały przyjść inne rodziny pozorujące spadkobierców. Zniszczono godność moich rodziców Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz ich rodziców i zamierzano aresztować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu jego likwidacji. Mnie zamierzano wywieźć na fałszywe dane dorobione przez Tomaszów Mazowiecki do zakładu psychiatrycznegopozorując, mnie na mężczyznę i dorobione uszkodzenie ciała.

Powodem tego jest wykorzystanie weksli SOF-ART Sp. z o.o. podpisanych przeze mnie i byłego męża na nazwisko Piórecka dla PFRON i Starostwa, gdzie sfałszowano sprawy podmieniając akta w celu skazania w Sądzie Rejonowym, mimo żesprawę wygrałam w Sądzie Okręgowym w Kielcach sygnatura akt IX Ka 280/12, gdzie udowodniłam również mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, gdy używał danych Roman Bocheński i Roman Bochyński a był on carewiczem Aleksym Romanow żonatym z księżną Marią Lubomirską. Podstawiono Romana Bocheńskiego w Szwajcarii pod Romana Polańskiego aby przejść na film z którego sponsoruje się cały świat tworząc Big Brader. W Belgii rodzina królewska podstawiła Aleksandra Kwaśniewskiego, który otrzymał order zamiast z lwem belgijskim to z lwem z herbu mojej rodziny.

Obecnie podmieniono kolejnego prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Dudę co widać było w ubiorze starannie dobranym według etykiety dyplomatycznej. Demokracja miała na celu podmianę rodziny arystokratycznej na służbę i odwrotnie.

Doszło do wykorzystania akt z Radomia z Archiwum, które wydano mi na trzy nazwiska i adresy. Sprawa dotyczyła mojego dziadka, gdzie podpisany był na jednej ze stronic woźny Duda z 1931 roku co kończy sprawę. Przy wyjściu z zakładu psychiatrycznego po miesięcznej obserwacji w Łodzi wydano mi kartę wypisową świadczącą, ze jestem zdrowa. Drzwi były zamknięte i pielęgniarki ich nie otworzyły, ale szefowa która zajmowała się porządkiem i miała wszystkie klucze tak jak woźny.

Podstawiono pod Krzysztofa Dudę ze Starachowic Andrzeja Dudę czyli osobę o takich samych danych jak Prezydent aby przejść na depozyty carskie przez podstawienie za wspólnika SOF-ART Sp. z o.o. kryjąc działania Skarbu Państwa, który zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk.

W tym celu dokonano podmiany sprawy przeciwko Bohdanowi Żakiewicz skierowanej do prokuratury w Kielcach na sprawę Starostwa Powiatowego przeciwko firmie SOF-ART Sp. z o. gdzie zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na starostę Dariusza Dąbrowskiego i połączono ze sprawą Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IX Ka 280/12, gdzie wyjaśniłam majątek mojej rodziny w sprawie SOF-ART Sp. z o.o i podstawiono fałszywych Tarnowskich. Wykorzystano wniosek o stworzenie depozytu i wyrażenie zgody na uregulowanie należności SOF-ART Sp. z o.o z naszych carskich depozytów.

Podstawiono adwokata Tarnowskich pana Boroń pod nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej po mojej mamie wykorzystując dane brata mojego dziadka Władysława zastrzelonego przez księdza w sadzie jako dziecko i pod jego dane podstawiono fałszywych Tarnowskich czyli państwo Mazurkiewicz którym oddano mienie mojej rodziny w Końskich. Dokonano oszustwa i podstawiono weksle SOF-ART Sp. z o.o. będące w rękach Starostwa Powiatowego i PFRON, które zostały bezprawnie wielokrotnie użyte wypłacając, 14 milionów na weksle dla Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego co jest dowodem użycia weksli i upozorowania spadkobierców na Hucie Ostrowiec dla ogółu tworząc medialną inscenizację zakupu Huty Ostrowiec.

O wypłacie 14 milionów poinformował Bohdan Żakiewicz.

Dokonano oszustwa i uśmiercenia nas w systemie bankowym w celu wprowadzenia fałszywych spadkobierców podstawionych pod firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Następnie podstawionopracownika Urzędu Miasta Starachowice Martę Cybulską , która podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecka , której przygotowano wypadek samochodowy w celu podstawienia za spadkobiercę Dariusza Pióreckiego jej ojca, który zmienił nazwisko po rozwodzie na Kornaszewski a córka zmieniła na moje panieńskie Bochyńska. Pod nazwisko Dariusz Kornaszewski i Dariusz Piórecki podstawiono starostę starachowickiego pana Dariusza Dąbrowskiego., który został podstawiony za spadkobierce po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk i upozorowano mój związek ze starostą starachowickim w celu podmiany rodziny aby wytworzyć długi i akta o molestowaniu seksualnym. Celem jest połączenie spraw z Krakowem przez Kielce sprawa sygnatura akt IX Ka 280/12, aby podmienić mojego dziadka Romana Bocheńskiego na Romana Polańskiego do Szwajcarii. Tam wykorzystano konta mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz APE-CH GmbH, PPH APE Jerzy Kaźmierczyk spółek SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wykorzystano weksle PFRON i Starostwa Starachowickiego podstawiając spadkobierców. Aby to ukryć upozorowano powrót małżonków z pierwszych małżeństw według zapisów w Księgach Parafialnych, w których nie jest wykazana zmian nazwiska byłego męża a co oznacza podstawienie obcych osób przez Kościół Katolicki.

Wykorzystano dawne nazwisko na Piórecka, które były mąż oddał dla służb i podstawiono Dariusza Dąbrowskiego pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk.

Pan Starosta osobiście stwierdził , że wniósłsprawę na Policję co wykorzystano do podmiany jego danych osobowych pod Dariusza Dąbrowskiego , którego ojca Zygmunta podmieniono w Sądzie Okręgowym w Kielcach na Piórecki. Byłego męża Dariusza Pióreckiego ojca zamieniono na Roberta co powoduje zatarcie prawdziwych danych. Działanie to doprowadziło do podstawienia w systemie bankowym fałszywych danych podstawiając starostę za mojego męża w celu umożliwienia pobierania kredytów na nasze dane osobowe z depozytów carskich mojej rodziny,

przez wykorzystanie weksli i dorobienie fałszywych akt na SOF-ART Sp. z o.o.

Sąd zapewnił i wydał dokumenty, że w sprawie SOF-ART Sp. z o.o. jestem zdrowa psychicznie a adwokat z urzędu występuje jedynie z powodu, że sprawy są zawiłe a ja nie mam wykształcenia prawniczego.

Z tego powodu podmieniono akta o uszkodzenie ciała, aby wykreować chorobę psychiczną w celu umożliwienia kradzieży pieniędzy. Upozorowano w fałszywych aktach, że środki z PFRON dla SOF-ART Sp. z o.o. były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem o czym poinformował Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski a co nie miało miejsca.

Ponadto udowodniłam moją niewinność w Sądzie Okręgowym w Kielcach w sprawie sygnatura

akt IXKa 280/12.

Jak widać połączono sprawy aby podstawić Sąd Rejonowy w Kielcach w celu upozorowania zamieszkania w Kielcach i podstawiono spadkobierców za mnie pozorując inne rodziny. Przesłano sprawę z naszego powództwa na dwa miasta kierując jedną na Starachowice i Opoczno dokonując podmiany naszych rodzin w celu kradzieży METRON SA w Toruniu na nasze dane osobowe wykorzystując moje wnuki.

Znieważono mojego ojca i matkę, którzy dali mi prawo do dziedzictwa rodowego dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne w celu odmiany tożsamości. Upozorowano ogromne obroty , które są dokonywane na fałszywe dane osobowe przy zachowaniu naszego NIP i PESEL. Cyklicznie zmieniane są nasze imiona i nazwiska co jest przestępstwem i dowodem wykorzystywaniapieniędzy przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu MiastaStarachowicefinansując SSE Starachowice w kraju i na świecie ukrywając reaktywacje Centralnego Okręgu Przemysłowego na nasze dane osobowe. Miało to zastać ukryte przez zastąpienieskrótu COP przezCentralną Organizację Pozarządową , która miała decydować o zmianie płci w celu ukrycia tego faktu przed rodziną, która by zabroniła takich zbrodniczych działań. Osoby decydujące miały pozorować opiekunów prawnych oszukując naród w celu upozorowania wolności w zmianie płci nawet dzieci. Za takie działania mieliśmy być obciążeni i nasze rodziny. Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Starachowice razem z BohdanemŻakiewicz mieli być zapalnikiem do kradzieży czterech pociągów carskiego złota z Anglii do finansowania czipowania ludzi w UE. Wprowadzono chińskich Romanowów przez wykorzystanie wnuków z Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego do czipowania w Chinach, gdzie medialnie podano, że uruchomiono jako pierwsi na świecie czipowanie dzieci po urodzeniu. Oznacza to pozbawienie ludzi decydowania o samym sobie.

Aby ukryć podmianę rodziny i matactwa pan Waldemar Maksalon wniósł sprawę o eksmisję z ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach, obecnie po raz drugi w celu uwiarygodnienia fałszywych danych dokonanych w roku ubiegłym w sprawie sygnatura akt INs 835/14 i sygnatura akt INs 836/14 wobec mnie osobiście i spółki męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie postanowienie wydał Sędzia Kaczor nie uwzględniając faktu, że Waldemar Maksalon nie miał praw majątkowych a jedynie zasiedzenie z jego rodziną przez jego rodziców na 2/3 nieruchomości., gdyż na 1/3 moja mama miała prawa nabyte po jej mamie. Na 2/3 przerobiono sprawę po śmierci mojej mamy, podmieniono na sprawę po mamy tacie na Mazurek, 10 lat po śmierci dziadka, aby usunąć dane mojej babci właściciela nieruchomości przez mamą i podstawiając Maksalon ze Starachowic pod babci męża, co jest oszustwem a było potrzebne do wykorzystania dziadka matki Katarzyny z domu Krakowiak czyli Katarzyny Radziwiłł, którą podstawiono pod pierwszą żonę męża Katarzynę Kaźmierczyk faktyczną córkę księcia Radziwiłł. W DNA naszych dzieci jest zbieżne w zakresie linii Radziwiłł.

Moja mama przekazała mojemu obecnemu mężowi prawo bezpłatnego użyczenia na nieruchomości, która należała do mamy gdyż na 2/3 mama była samoistnym posiadaczem, gdyż dom postawiono za pieniądze jej rodziców. Oświadczenie mojej mamy o bezpłatnym użyczeniu nieruchomości dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zostało przedłożone do Zakładu Energetycznego co spowodowało windykacje wszystkich branż na energię elektryczną mojego męża pozorując , że jego teściowa to jego matka. Aby to ukryć zamierzano dokonać eksmisji na fałszywe dane podstawiając królową Belgii oraz Anglii. Dokonano wcześniej upozorowanej eksmisji pozostawiając nasze rzeczy i oddając klucze dla Waldemara Maksalon na fałszywe dane w celu upozorowania wyrzucenia mnie przez Władysława Maksalon co było sprzeczne z postanowieniem sądu ale upozorowano, że wyrzuca mnie Władysław Tarnowski.

W tym celu wymuszono podpis pod protokołem pozorując prawne czynności komornika pod fabrykowane dokumenty. Oddano klucze dla Waldemara Maksalon , który wykorzystał dokumenty mojego męża oraz pieczątki z firm męża zadłużając go czego dowodem jest sprawa w Toruniu. Z tego powodu męża skazano w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 drugi raz w tej samej sprawie pozorując zagrożenie dla ekonomi kraju. Wszystkie fałszywe sprawy są kierowane ze Starachowic do różnych miast aby wytwarzać rożne właściwości pod fałszywe dane jak Toruń, Gdańsk, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Kielce Opole Lubelskie Lublin Łódź i Kraków.

Podstawiono na Lublincórkę pastora Iwonę Utnicką oraz Ewę Cichocką z domu Mirowska , która urodziła się w Lublinie , gdyż w Starachowicach zamknięto oddział położniczy kierując sprawy na Lublin jako najbliższą placówkę; jest to córka komendanta WKU. Pod Iwonę podstawiono Iwonę Wróblewską na Warszawie, aby przejść na Olg Radziejewski męża Anny Wróblewskiej podstawionej pod Annę Piórecką. Obecnie zastąpiono Józefa Światło przez pracownię„Or” co oznacza światło, aby przejść przez właścicieli Piotra i Iwonę Jasztal z domu Główka na Piotra Główkę podstawionego pod mój adres na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przez windykacje weksli ze Starostwa Powiatowego w Starachowicach co jest prawnie niemożliwe ale podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego i zamieniono go na Starostę wpisując takie dane na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 łącząc z Lipie Henryk Szyb 1, gdzie postawiono windykację z Willi Rosochacz co oznacza oszustwo.

Na ten adres wpisano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że nie jest moim mężem przed jego zameldowaniem. Jest to widoczne w matactwach Urzędu Miasta , gdzie zameldowano męża ale mnie do zarejestrowania mojej firmy IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk nie wydano zaświadczenia i podmieniono adres na numer 1 pozorując, ze mąż ma nadzór pod fałszywe opinie psychiatryczne wykreowane na Miedzną Drewnianą co jest przestępstwem. Zmieniono mi nazwę firmy nie wydając zaświadczenia przy jednoczesnym wpisie do KRS z moim NIP bez żadnej kontroli jeszcze przed rozpoczęciem działalności przed 23.10.2015 roku. Z tego powodu InPost wykazuje termin 23.10.2015 na nazwisko mężczyzny nieistniejące „Bożena Bochyńsk” co jest przestępstwem i naruszeniem godności moich rodziców, dziadków oraz naszej.

Piotr Jasztal z żoną Iwoną mieli pracownie witrażu OR,co wykorzystano pod Józefa Światło. Następuje podstawienie Joanny Główki pod nazwisko Radziwiłł, z powodu ukrycia pod danymi Krakowiak matki mojego dziadka. Następnie dochodzi do zamiany Joanny Główki na Joanne Krzemińską córkę Wojciecha Krzemińskiego podstawionego pod Wojciecha Idziak syna Piotra Idziak zamienionego na Bochyńskiego przez Piotra Główkę. Moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską zamieniono na Idziak z domu.

Wykorzystano próbę sprzedaży firmy SOF-ART Sp. z o.o. dla inwestora z Katowic co potajemnie uczyniono podmieniając siostrę za mnie i wytworzono windykacje na Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, wykorzystując ten sam weksel ze Starostwa Powiatowego ze Starachowic i zastaw na samochodzie Mercedes VITO, co połączono z pełnomocnikiem Kazimierzem Banią. Wykorzystano wypadek samochodowy, gdzie upozorowano moją śmierć a samochód przejęła TU PZU Starachowice z odwołania do PZU Karków, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców.

Następnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU, wypłaciło pieniądze za samochód bez VAT mimo takiego ubezpieczenia, gdyż upozorowano moja śmierć. Za wypłacone pieniądze odkupiłam samochód według umowy co wykorzystano do powielenia danych osobowych. Uszkodzony samochód Mercedes VITO, podstawiono pod Piotra Idziak i Beatę Idziak wykorzystując niezapłacony rachunek za wymianę oleju w Sosnowcu, w celu podstawienia spadkobierców uniemożliwiając zapłatę. Spowodowało to obecnie podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak pod moje dane osobowe pod zmienionymi naszymi rodzicami i pozorowanie żony Jerzego Kaźmierczyk na Miedzną Drewnianą, podając nieistniejące faktycznie dane na Bożenę z domu Kaźmierczyk aby podstawić taką osobę jako córkę moich teściów, podstawiając w to miejsce moją siostrę Beatę Marię Idziak. Podmieniono ubezpieczenie laptopa Acer na ubezpieczenie samochodu Mercedesa VITO, aby przejść na windykację po śmierci mojego taty w celu stworzenia długu i podstawienia spadkobierców przez Invest Bank do Traga Banku, który pozyskał pieniądze na zakup Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Ostrowcu Świętokrzyskim podmieniając dane mojego męża na pisane przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk przez Ewę Wielochowską, wykorzystując pełnomocnictwo powielone z błędem, tak samo jak wpisano błędne dane w Raiffeisen Bank. Do tego wykorzystano drugą żonę byłego męża Ewę Kornaszewską pozorując na Ewę Braun aby powtórzyć historię po spaleniu babci księżnej Marii Lubomirskiej w 1932 roku w Kruszynie.

Mój ojciec przekazywał informacje jako współautor do książek. W wielu z nich nie zostały w pełni wykorzystane ale zepchnięte na margines tak jak publikach o Firleju. Dowodzi to, że materiały miały być użyte dla fałszywych spadkobierców mojego ojca, dla których akta wydało IPN.

Papież Franciszek błogosławił samochód Mercedes VITO, czyli firmy w której pracuje Piotr Idziak mąż mojej siostry Beaty Marii Idziak. Symbolicznie można odnieść błogosławieństwo do akceptacji podmiany Piotra Idziak na Bochyńskiego podstawiając go za mojego męża, a dalej na Piotra Eugster, Piotra Główkę podstawionego przez Komornika na mój adres na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, pozorując rodzinę dla Aleksandra Kwaśniewskiego oraz pod rodzinę królewską Belgii, przez wykorzystanie Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic pod których podstawiono za córkę moją siostrę zamieniając jej męża na Bocheńskiego. Celem było zniszczenie godności moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich, przez ich dzieci i wnuki, Moich rodziców zamieniono w tym wypadku na Wandę i Jerzego Idziak.

Piotr i Beata Idziak nie otrzymali prawa do dziedzictwa rodowego, jak również nie otrzymał były mąż, który zmienił nazwisko po rozwodzie z Piórecki na Kornaszewski. Jest on wstawiany za spadkobiercę mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli w którym widnieją moje dane jeszcze na nazwisko Bożena Piórecka i Jerzy Kaźmierczyk przed naszym ślubem w 28.06.2008 roku.

Przed faktycznym zameldowaniem mojego męża na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 wytworzono adres zameldowania pod tym adresem. Z tego powodu doprowadzono męża do sprawy sygnatura akt IC 529/14 o ujawnienie stanu posiadania, nie ujawniając przyczyny podstępowania sądowego i osoby, która tego nakazała, co stało się powodem wykorzystania danych mojego męża do podstawienia pod starostę starachowickiego oraz pod adres ul. Nad Kamienną 25, aby pozorować dla męża brak możliwości spłaty jako spadkobiercy. Mój mąż ma prawo do korzystania z nieruchomości dla jego firm, jak wcześnie pisałam, na podstawie Oświadczenia mojej zmarłej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Działania te zostały ukryte przy pomocy banku PEKAO SA , gdzie pracuje żona pana Waldemara Maksalon pani Alicja Maksalon z domu Kowalska, którą zamieniono na Mazurek do banku i podstawiono Alicje Idziak i Jakuba Idziak jej syna z ojca Lewandowskiego, podstawionego za mojego syna Jakuba Pióreckiego ze Starachowic, pod Urząd Skarbowy w Opocznie i podstawiając pod Lewandowskich z Tomaszowa Mazowieckiego, aby przejść na wojsko i województwo Łódzkie. Tu dorabiane są dokumenty w celu powielenia mojej tożsamości na Łódź pod fałszywe dane osobowe. Bank wysyła wyciągi ożywiając moje konta na były mój adres ul. Konstytucji 3-Maja 9/b co jest niemożliwe prawnie, gdyż w 2003 roku wyciągi przychodziły na Lipie Henryk Szyb 1, a mieszkanie już wcześniej sprzedałam co oznacza odwrócenie systemu, pozorując, że nie żyję na Piórecka i podstawiając syna państwa Daniszewskich Jakuba pod dane Jakuba Pióreckiego jako spadkobiercy pod Krzysztofa Radziwiłł, aby przejść na Ostrowiec Świętokrzyski pod byłą żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dane mojego syna są zamieniane przez Uczelnię na Jan, co oznacza podmianę danych i podstawienie starosty i policji jako spadkobierców na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie utrzymywane jest zameldowanie byłego męża na Dariusz Kornaszewski.

Wykorzystano dawny adres, na nowy wyciąg z banku, co jest niemożliwe aco stanowi dowód, że podstawiono Dariusza Dąbrowskiego pracodawcę byłego męża i później pracownika przez Raiffeisen Bank w którym również widnieje nazwisko dyrektora Dąbrowski i podmieniono pod weksle do PFRON z SOF-ART Sp. z o.o. zmieniając nazwisko Dąbrowski na Piórecki i podstawiając pod Dariusza Dąbrowskiego starostę starachowickiego, jako spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk, wykorzystując adres spółki na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie sfinansowano budowę Willi Rosochacz. Wykorzystano również Zofię Dąbrowską z Końskich, której męża Jerzego podstawiono po mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i Jerzego Bochyńskiego z Katowic podstawionych pod Jerzego Radziwiłł.

Zawłaszczono majątek SOF-ART Sp. z o.o. przez fałszywy dział spadku pozorując upadłość , której nie było. Jerzy Kaźmierczyk w sądzie okazał akredytywę na pięć milionów EUR na tą spółkę, po czym Sędzina przerwała rozprawę i wyszła nie przyjmując dokumentu. Upozorowano, że złożyłam sprawę o pobicie i podmieniono mnie na żonę Dąbrowskiego Dariusza podstawiając jego akta jako handlarza narkotyków i jego drugiej żony Katarzyny z pierwszego męża Kumek. Katarzynę Kumek podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski i zamieniono na mnie próbując podstawić akta pana Dariusza Kot, byłego policja z wydziału przestępstw gospodarczych pod którego zamierzano podstawić sprawę z wniosku mojego męża Jerzego Kaźmierczyk o zwrot Karty bankomatowej ze Szwajcarskiego Banku zatrzymanej w Bankomacie w Polsce w banku PEKAO SA, podstawiając przez policję sygnaturę PG jako przestępstwa gospodarcze. Co jest niezgodne z prawem, gdyż karta nie była używana, a ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości musi być zgłoszone w Szwajcarii.

Na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono Kozłowskich byłych sąsiadów, aby Agnieszkę Kozłowską podstawić pod byłą synową Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak, a córkę jej Magdę podstawić pod chrześnicę papieża Jana Pawła II zamieniając na Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę.

Uruchomiono umowę dla SOF-ART Sp. z o.o. na materiały obiciowe z Turcji i Belgii podstawiając kontrahenta Ryszarda Koper, zwanego wcześniej Andrzejem i takie dane podane były w Belgii jako osoba uczestnicząca w transakcji.

Jego dane podstawiono pod Piłę pod Ryszarda Sorge aby przejść na kasyno oficerskie, które posiadał Sorge potrójny szpieg, który pracował w Zakładach Starachowickich przed wojną i wydał mojego dziadka Niemcom.

Zamierzano podstawić mojego syna Jakuba Pióreckiego pod Agatę Rakotoson z domu Bocian pozorując związek, aby przejść na Radziwiłł tworząc fikcyjną linię wytworzona w PRL i przechodząc na Pałac w Borach, który podmieniono pod Pałac koło Zawichostu aby podstawić pod Kurozwęki.

W tym celu podstawiono Agatę Rakotoson pozorując związek z moim synem Jakubem Pióreckim pozorując matkę Artura Szmyta z ojca Niemiec i podmieniono pod moje dane przez Warszawę na Bory przez fałszywych Radziwiłł podstawiając filmowe osoby jak Piórecka, aby sponsorować telewizję. W tym celu zamieniono moje dzieci z pierwszego związku na rodzinę Andrzeja Pachowskiego z Warszawy aby upozorować Annę Piórecką na moje dziecko, co nie jest prawdą, a co wcześniej opisywałam. W gminie Brody wstawiono błędne dane Dariusza Pióreckiego ojca jako Roberta Pióreckiego, zastępując ojca, Dariusza Pióreckiego, którzy zmienił nazwisko na Kornaszewski, w celu podstawienia danych pod SS -mana Roberta Weissmann z „Palace” Zakopane katowni Podhala, a moją córkę Martę Bochyńską podstawiono pod Agatę Dudę wykorzystując dzieci z kradzieży. Dwoje skradzionych moich dzieci miało zastąpić trójkę które wychowywałam. Celem tych działań było uzyskanie władzy przez nierząd aby znieważyć Judę.

Krzysztofa Radziwiłł z banku UBS podstawiono pod książęcą linię ukrywającprawdę , że prawdziwym synem księcia Krzysztofa Radziwiłł jest Bogusław Krasuski z Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1999 roku doszło do podmiany Jerzego Kaźmierczyk na WładysławaTarnowskiego i podstawiono Władysława Maksalon pozorując , że mnie wyrzuca z domu na ulicy Nad Kamienną 25, i wprowadzono fałszywe dane przez Komornika Sądu Zygfryda Nowak, ze Starachowic , gdyż Postanowienie Sądu dotyczyło Waldemara Maksalon, a nie Władysława. Ponadto Maksalonowie, podstawili się pod mój majątek rodowy i się zrzekli w tej sprawie praw do mojego majątku uruchomionego na mnie, lecz podali się za moich i męża Jerzego Kaźmierczyk spadkobierców zmieniając nam tożsamość.

Obecnie zamierzano dokonać eksmisji męża pozorując, że ma żonę Elżbietę i na jej dane pobrano kredyty podstawiając mój NIP i PESEL oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Powodem jest ukrycie podstawienia męża w Ostrowcu Świętokrzyskim na Władysława Tarnowskiego.

Hrabia Władysław Tarnowski to brat mojego dziadka, który jako dziecko został zastrzelony przez księdza w sadzie, co próbowano ukryć przez podstawienie Bruno Mazurkiewicza w banku w Szwajcarii w UBS pod dane Brunona Bochyńskiego. Mazurkiewicz był przy aresztowaniu księcia Krzysztofa Radziwiłł w Urzędowie po czym podstawiono pana Marciniak z Poznania, następnie na Starachowice obecnie podstawiono Annę Marciniak-Życińską z domu Sołtys która zmarła, pod skradzioną moją córkę Annę Marię Piórecką, podstawioną za spadkobiercę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii.

W ten sposób ukryto pobranie miecza Paradnego i dzieł Sztuki z Wawelu podstawiając fałszywych Tarnowskich jako spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk , pod dzieci z pierwszego związku mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wykazać DNA ich matki z Radziwiłł.

Następnie podstawiono Jerzego Kaźmierczyk pod Leopolda Tarnowskiego, którego w Szwajcarii podstawiono pod króla Belgii Leopolda, który popierał Adolfa Hitlera. Wstawiono moją skradzioną córkę Annę Piórecką i Martę Piórecką za spadkobiercę w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii założoną na dokumenty mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie dokonano podmiany na Matyldę królową Belgii co ukryto przez Annę Komorowską żonę byłego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

Z tego powodu król Belgii odznaczył orderem Aleksandra Kwaśniewskiego byłego Prezydenta z tym, że wykorzystał nie swój herb, ale nasz. Upozorowano byłego prezydenta na wujka Anny Pióreckiej podstawionej jako córki ElżbietyBochyńskiej siostry Aleksandra Bochyńskiego ze Starachowic. Podmieniono moje dane wstawiając mnie za siostrę Aleksandra Bochyńskiego. Tak wykreowaną osobę połączono z drugim nazwiskiem jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując , że jest żoną mojego męża w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 467/15 przesłanej ze Starachowic jako IC 178/15 Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Podstawiono jako spadkobierców Pawła Krzymowskiego z Torunia , który próbował wyłudzić odszkodowanie milion złotych w celu ukrycia kradzieży METRON SA oraz zniszczenia naszych stron internetowych. Był on świadkiem w sprawie mojego męża sygnatura akt IIK 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie znieważono moich rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomenę Jadwigę Bochyńską nie żyjących, przez lekarzy psychiatrów wydajających fałszywe Opinie Psychiatryczne tak samo jak w Kielcach, dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując fałszywe zeznania, świadków w celu zawłaszczenia mienia carskiego dla czipowania ludzi w UE w celu podmiany ich tożsamości. Moi rodzice to prawdziwi arystokraci , a ich podważenie stanowi, znieważanie również Prezydentów Polski nominowanych na Kawalerów Orła Białego przez pasowanie mieczem z Wawelu, którego prawowitym właścicielem był mój tata a obecnie ja z mężem. Oddanie go innym osobom jest kradzieżą.

Dorobiono alibi dla pary Prezydenckiej Andrzeja i Agaty Duda na bazie naszych danych osobowych podstawionych pod rodzinę królewską Belgii. Z tego powodu upozorowano przekazanie władzy dla Agaty Duda, co było widoczne po ubiorze.

Prezydent Polski Andrzej Duda ma swój odpowiednik w kandydacie do wyborów parlamentarnych w Starachowicach panu Andrzeju Dudzie. Nazwisko Duda jest zawarte w aktach archiwum w Radomiu z 1931 roku, gdzie pan Duda był woźnym. Zamierzano ukryć Prezydenta za parlamentarzystą w Starachowicach, gdyż podstawiony został pod Krzysztofa Dudę ze Starachowic a następnie pod Krzysztofa Chaję, aby przejść na fałszywego księcia Krzysztofa Radziwiłł podstawiając pracownika UBS pod carskie mienie.

W taki sposób upozorowano, że Zofia Radziwiłł wyszła za carewicza Romanow w rzeczywistości Zofia Zamoyska wyszła za Radziwiłł. DNA naszych dzieci z pierwszych związków wykaże wspólną linię genealogiczną Radziwiłł. W taki sposób tworzona jest genealogia tworząc różne zestawienia fałszywych linii dla rodzin. Miała nastąpić zamiana w pokoleniu naszych dzieci, aby ich książęce pochodzenie zawłaszczyć dla przywódców państw, a ich podstawić pod faszystów w celu późniejszego skazania. W tym celu zawłaszczane jest nasze mienie przez służby i policję. Zamierzano zlikwidować mojego męża w więzieniu, dlatego dorobiono fałszywe akta o próbie samobójczej czego nie było i świeżym zawale serca, którego nie było, natomiast mnie zamierzano zamknąć w zakładzie psychiatrycznym pod fałszywą tożsamością przez wykorzystanie doniesienia Starosty starachowickiego, podstawionego za byłego męża. Doszło do zawłaszczenia mojej nowo utworzonej firmy przed jej uruchomieniem:

„IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, i podmieniono mój adres oraz nazwę firmy, kolejność nazwiska, co jest dowodem, że podmieniono mnie na Opoczno, gdzie podstawiono za spadkobierce po mnie, córkę moich teściów Martę Cybulską, gdyż podstawiono ją w Starachowicach jako córkę starosty starachowickiego. Wpisano nazwę mojej firmy IMPERATOR ROMANOW do KRS z moim NIP co jest przestępstwem.

Moje DNA wykaże korzenie carskie po mieczu. Nie jest możliwe wykazanie przy pomocy moich skradzionych dzieci po urodzeniu Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego, aby wykazało DNA mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić ich w spółkach Jerzego Kaźmierczyk za spadkobierców. Z tego powodu męża zamierzano zlikwidować przez rodzinę Bochyńskich gdyż nie są prawdziwą rodziną carską, i wykorzystywali DNA skradzionych dzieci podstawiając ich za spadkobierców w APE Umwelttechnik AG po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk.

Po dokonaniu podmiany moje dzieci również miały zostać zlikwidowane w celu zatarcia śladów zbrodni po zniszczeniu linii genealogicznej mojego szlachetnego rodu, skąd wywodzą się cztery rzędy kamieni z wyrytymi imionami przodków, o których Pismo Święte mówi, że uląkł się ich nawet Niszczyciel. Próba zatarcia dobrego imienia moich rodziców jest skandalem na skalę świata.

Władza należy do Boga i udziela jej komu zechce przez Jezusa Chrystusa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s