Finasowanie czipwowania ludzi w Unii Europejskiej z kradzinych depozytów carskich z Angii

Starachowice 17.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
Zamieszkali – Adres do korespondencji:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy w Starachowicach

Do sprawy:
Sygnatura akt IC 178/15

Wniosek

O oddalenie pozwu i zwrot kluczy do mieszkania ul. Nad Kamienną 25 wydanych bezprawnie przez Komornika Sądu Zygfryda Nowak na fałszywe dane Władysława Maksalon niezgodne z decyzją Sędziego Kaczor, która upoważniał jedynie Waldemara Maksalon, który nie zapłacił za nieruchomość właścicielom żonie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i jej siostrze Beacie Idziak.

Prawo dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do korzystania nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 zostało przekazane przez moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, która miało prawo nabyte do tej nieruchomości i przekazała prawo do korzystania z nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 przez Oświadczenie bezpłatnego użyczenia dla Jerzego Kaźmierczyk.

Pan Waldemar Maksalon otrzymał prawo przez zasiedzenie do nieruchomości przez fałszywe zeznania w Sądzie i zastraszenie w przeszłości naszej rodziny, która nie okazała umowy zakupu nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 dawniej ul. Pasternik 31. Spowodowało to dalsze działania Waldemara Maksalon, który wniósł sprawę o zasiedzenie sygnatura akt INs 956/09, której kontynuacją była sprawa sygnatura akt INs 716/10, gdzie miał dokonać zapłaty kwoty około pięćdziesięciu tysięcy, której zgodnie z wyrokiem nie uczynił dokonując podmiany na windykację tej kwoty co jest kradzieżą. Pan Tępiński z Tomaszowa Mazowieckiego w rozmowie wskazał , że jest za to odpowiedzialna Jasna Góra co wskazuje, że pana Waldemar Maksalon pracuje dla Kościoła Katolickiego. Otrzymane przez Waldemara Maksalon prawo do nieruchomości przez zasiedzenie nie upoważniało do wykonywania operacji finansowych. Spowodowało to wytworzenie działu spadku na firmie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o., którą podstawiono pod szwajcarską spółkę męża APE-CH GmbH i pobrano kredyty, które ukryto przez fałszywe windykacje na energię elektryczną spółek męża: SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o.. Zobowiązania wytworzone zostały przez fałszywych spadkobierców na wytworzonych przez nich nowych pod-spółkach na męża z udziałem Skarbu Państwa, które wytworzył Waldemar Maksalon i osoby dopisane przez zasiedzenie na nieruchomości zamienione na spadkobierców w firmach męża Jerzego Kaźmierczyk jak Edyta Maksalon pracownik Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podmieniona na Bożena Piórecka.

Pan Waldemar Maksalon podczas moich i męża wyjazdów na sprawę Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 wykorzystał klucz do mieszkania ul. Nad Kamienną 25 przekazany przez komornika i podbił pieczątkami firm męża dokumenty nalewając do pieczątek atrament, a następnie chusteczkę zabrudzoną atramentem włożył do garnituru męża w szafie. Dowodzi to, że pod takie dokumenty podając się za spadkobierców męża Jerzego Kaźmierczyk i moich Bożeny Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk podmieniając imię na Elżbieta pobrano kredyty o czym świadczyły wezwania do ich spłaty. Wyrok Sądu w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 wykazuje, że Waldemar Maksalon i inni podali się za spadkobierców mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na ulicy Nad Kamienną 25 dokonując kradzieży reaktywowanego METRON SA i dokonując obrotów , które sędzia Wojciech Pruss określił w wyroku, który jest nieprawomocny, że są zagrożeniem dla ekonomii kraju. Doszło do wprowadzenia sądu w błąd w celu wytworzenia sprawy karnej przeciwko nam fałszując dokumenty na policji do sprawy sygnatura akt Ko 336/13 przeciwko pełnomocnikowi Bohdanowi Żakiewicz, gdzie pełnomocnictwo związane jest z ulicą Nad Kamienną 25 i spółką Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

Należy zaznaczyć w tym miejscu, państwo Maksalon sądownie zrzekli się wszelkich praw na rzecz moją Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Zamieniono sprawę, gdzie podmieniono nam tożsamość i połączono z ulicą Toporowskiego 85 w Kielcach, gdzie skradziono oryginały dokumentów. Umowa była zawarta między Bożena Józefem Kubiec czyli właścicieli mieszkania a mną. Zapis wskazuje na podstawienie Bożena jako mężczyzny co ma odzwierciedlenie w przysłanej korespondencji na tak obraźliwe dane, aby upozorować homoseksualistów. Podstawiono takie dane pod ulicę Nowowiejską w Starachowicach pod panią Apolonią Kuźbik domu Mazurek podmieniając nazwisko na kilka sposobów przez Sędziego Mertę ze Starachowic, aby wytworzyć kilka tożsamości na fałszywe linie pisane ż, ź oraz Kubik. Obecnie dokonuje się dalszych podmian na Jakubiec, Kubiec, aby przejść na Prezesa Sądu w Starachowicach, a dane sędziego Merta obecnie widnieją w Kielcach. Pan Skóra Józef pracował jako biegły geodeta w Końskich i porządkował carskie księgi, i on był osobą kontaktową do wynajętego mieszkania w Kielcach. Państwa Mazurków czyli obecnie Apolonii Kuźbik i jej siostrę Czesławę Wojciechowską podstawiono pod Radziwiłł, a prawdziwe dane mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka z prawdziwej matki Katarzyny Radziwiłł, występującej jako Krakowiak, znikają ze Starostwa Powiatowego z geodezji tak samo jak mojej mamy dane, pod którą podstawiono policję. Moja mama przejęła całość nieruchomości Nowowiejska od jej taty czyli mojego dziadka za życia i nie można było przejść już na dziadka, a pan Maksalon tego dokonał co jest prawnie niemożliwe. Nie było przejścia na tą nieruchomość dla Maksalonów, ale dorobiono podstępnie sprawę o zniesienie współwłasności i dokonano przejścia przez sprawę sygnaturę akt I Ns 956/09 SR Starachowice po śmierci mamy przesłano korespondencję do mnie podmieniając moje nazwisko przez „a” jako”Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” aby upozować skarżenie mojego męża w Toruniu przez tak wykreowaną osobę podmienioną na mnie przez podstawienie pani Edyty Maksalon. Po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, zamieniono sprawę o zniesienie współwłasności na fałszywą sprawę spadkową po moim dziadku, aby dorobić drugą rodzinę i zamieniono własności mojej babci na dziadka a moje dane wykorzystano przez pomyłki do zaskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, przez taką fikcyjną osobę w Toruniu. Następnie sprawę wysyłano do Torunia gdzie dorobiono mojemu mężowi inną żonę Elżbietę przez pana W. Maksalon, co jest widoczne w tej sprawie, a jest oszustwem i przestępstwem. Celem było podstawienie fałszywych Tarnowskich pod Bocheńskich w celu kradzieży naszych carskich depozytów. Dokumenty, które miałam w Kielcach gdy wynajmowałam mieszkanie wcześniej były przez nas prezentowane w Ambasadzie Niemiec i na wyłączonej stronie www.rodzinaromanow.wordpress.com. Oryginały dokumentów zostały skradzione w celu wytworzenia windykacji dla Waldemara Maksalon i Bohdana Żakiewicz i innych dopisanych przez zasiedzenie na nieruchomości Nad Kamienna 25 aby połączyć sygnatury eksmisji sygnatura akt IC 178/15 i windykacji sygnatura akt Ko 336/13 w celu wykorzenia dokumentów do Anglii do kradzieży czterech pociągów złota aby finansować czipowanie ludzi w UE przez fałszywych spadkobierców męża Jerzego Kaźmierczyk na nieruchomości Nad Kamienną 25. Połączono działania przez wykorzystanie wystawionego przeze mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk pełnomocnictwo dla Kazimierza Bani w ZUG w Szwajcarii do Anglii, który stworzyło się konsorcjum banków.

Pan Waldemar Maksalon nieruchomość ul. Nad Kamienną 25 nazwał główną co oznacza, że przez zasiedzenie przeszedł a inne nieruchomości w sprawie przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w Sądzie Okręgowym w Kielcach sprawa sygnatura akt IC 2627/10 przez przekierowanie kwoty 100.000,- złotych (sto tysięcy złotych) wpłaty PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk na dostawy pręta mosiężnego do METRON SA co służby przekierowały na usunięcie braku formalnego do sprawy sygnatura akt IC 2627/10 co oznacza, że Waldemar Maksalon podął się za spadkobiercę w firnie PPH APE Jerzy Kaźmierczyk , którą zaskarżono w Toruniu przez fałszywych spadkobierców reaktywowanego MRTRON SA jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej opłaconego przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Zrobiono to przez podstawienie na Warszawę córki Waldemara Maksalon pani Edyty Maksalon panny pod dane Bożena Piórecka i takie dane ZUS Starachowice kieruje na Warszawę, gdzie dalej zamieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, a obecnie na „Bożena Bochyńsk”.

Pod sfabrykowane nazwiska w Starachowicach pojawiają się osoby na Facebook. Doszło do wpisu

przez osobę nieujawniającą swoich danych pozorując abym zostawiła w spokoju św. pamięci jej rodziców.

W obecnej sytuacji w świetle dowodów można stwierdzić, że ktoś miał czelność przypisać się do moich rodziców, których dane miały zostać podmienione dla PiS.

Z tego powodu ktoś bezprawnie usunął zdjęcia i filmy z pogrzebu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego ze strony www.polandtimes.wordpress.com oraz usunął stronę do której odniósł się Paweł Krzymowski www.rodzinaromanow.wordpress.com dokonując kradzieży skanów dokumentów, gdzie Paweł Krzymowski zażądał jednego miliona złotych odszkodowania za straty , które faktycznie wynikły z przerwania działów spadku po osobach żyjących, gdzie podstawiono fałszywych arystokratów w Sądzie Rejonowym Toruń sygnatura akt IIK 467/15.

Sąd ustalił , że była to sprawa sporu kompetencyjnego z Sądu ze Starachowic IIK 180/15, którą zamieniono na zaskarżenie prywatne Pawła Krzymowskiego co wskazuje, że Pan Krzymowski i pan Waldemar Maksalon reprezentują służby , które dokonały wyłączenia stron internetowych aby ukryć oszustwa do których dopuścili się w Sądzie, gdzie złożyli fałszywe zeznania i pobrali kredyty na fałszywą tożsamość Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w sprawie Sądu Rejonowego Starachowice sygnatura akt IC 178/15 i Sądu Rejonowego Toruń sygnatura akt IIK 467/15 .

Z tego powodu osoby te obowiązane są zwrócić pobrane kredyty a nieruchomość Nad Kamienną 25 została zapłacona dla Waldemara Maksalon przez jego kradzież z firm męża Jerzego Kaźmierczyk. W zapisach z Sądu widniało, że mama Filomeny Bochyńskiej moja babcia Aniela Regina Mazurek miała prawa nabyte po jej rodzicach. Należy dodać, że Aniela Regina Mazurek jako księżna Regina Anna Glińska urodziła się w Hucie na Ukrainie co podmieniono na województwo łódzkie.

Pan Waldemar Maksalon celowo podmienia wielokrotnie dane osobowe dla służb i policji, które pobierają kredyty na fałszywe dane Elżbieta Bochyńska Kaźmierczyk, pod którą ukryto Edytę Maksalon jego córkę z pierwszego małżeństwa podstawiając pod dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mój PESEL, oraz podstawiono syna z drugiego małżeństwa z Alicją z domu Kowalską pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i pobrano kredyty. Żona Waldemara Maksalon pracuje w Banku PEKAO SA w którym doszło do zatrzymania w bankomacie karty szwajcarskiej, i mąż nie otrzymał zwrotu ani odpowiedzi, co oznacza, że Waldemar Maksalon uwierzytelniał się kartą do Szwajcarii i dorabiał tożsamości pozorując choroby psychiczne, co jest niedopuszczalne. Oznacza to, że współpracuje z panem Dariuszem Dąbrowskim, którego przerobiono na Pióreckiego byłego męża i podmieniono za mojego obecnego męża pozorując, że Starosta Starachowicki jest mężem.

Na ulicy Nad Kamiennej 25 bezprawnie wpisano w moje notatki, że pan Bohdan Żakiewicz jest właścicielem firmy Seven Rock Mining i jego właściwością jest Anglia co wskazuje , że tajnie skarży firmę PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Anglii, gdzie wykorzystuje adres Konstytucji 3-Maja 23/9. Dokument zaskarżenia został ujawniony przez Sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu. Pod osobę Jakuba Daniszewskiego na Konstytucji 3-Maja 23/9b podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego i Paulinę Machowską pod Paulinę Pawłowską, aby przejść na Pana Janusza Pawłowskiego z Warszawy, którego córka jest w Anglii, aby pozorowały spadkobierców w Anglii. Działania te połączono z wyciągami banku PEKAO SA wysyłanymi na nazwisko Piórecka Bożena na adres Konstytucji 3-Maja 23/9b. Wszytko ukryto przez sponsorowanie osób pozorujących z kradzionych depozytów w tym dzieci, które pozorują, że mieszkają w Anglii.

Na nieruchomości Nad Kamienną 25 rozsypywane są nasiona klonu zauważone po wizycie pracownika poczty co wskazuje na chęć zatarcia śladu po nieruchomości w celu wskazania na sąsiadów podstawionych również za spadkobierców i zatarcia przejścia do ulicy Nad Kamienną. Cele, było zatarcie śladów po domu , gdzie mieści się adres firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o przez windykacje której uruchomiono carskie depozyty na fałszywych spadkobierców. Celem działania Waldemara Maksalon było zniszczenie domu i ukrycie działu spadku na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do którego nie mieli prawa. Poseł PiS przesłał list z Warszawy do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na nazwisko „Jerzy Kaźmierczak” czyli tak jak został wyczytany wyrok w sądzie w sprawie Metron SA, który jest nieprawomocny i nie zostało przysłane jego uzasadnienie. Z tego powodu pan Jarosław Kaczyński czeka na podstępne aresztowanie męża przy pomocy fałszywych opinii psychiatrycznych, gdyż dorobiono mu kilka tożsamości przez Urząd Miasta Starachowice, aby zająć miejsce mojej rodziny. Po ujawnieniu prawdy i zawartości grobów mojej rodziny, które naruszono PiS straci finansowanie z carskich depozytów, a pobrane kredyty członkowie PiS będą musieli oddać tym bardziej, że pan Paweł Krzymowski chciał wyłudzić odszkodowanie milion złotych odwołując się w sprawie SR Toruń sygnatura akt IIK 467/15 do Jarosława Kaczyńskiego oraz Cmentarza Firlej co jest dowodem podmiany mojej rodziny w Starachowicach sprawa sygnatura akt IIK 180/15 oraz sygnatury akt Ko 336/15 i IC 178/15.

Celem tych spraw było naruszenie naszych depozytów rodowych carskiej rodziny Romanow w Anglii czterech pociągów złota do finansowania czipowania ludzi aby rozwiązać problem uchodźców.

Posunięto się nawet do kradzieży firmy:

IMPERATOR ROMANOW” – Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, przed jej uruchomieniem 23.10.2015 roku i umieszczono w Krajowym Rejestrze Sadowym skrót nazwy IMPERATOR ROMANOW i mój prywatny NIP co dowodzi, że podano się za naszych spadkobierców po nas żyjących.

Starachowice miały otrzymać pieniądze przez wypłatę odszkodowania ze skradzionych depozytów carskich po moim dziadku carze Mikołaju II Romanow przez windykacje spółek męża Jerzego Kaźmierczyk pomijając nas, a pozostałe pieniądze miały służyć do czipowania uchodźców i innych ludzi w UE, przez znieważenie moich rodziców i dziadków.

Uzasadnienie

Wykorzystano moje i męża Jerzego Kaźmierczyk doniesienia powielając na dwie osoby i dwie rodziny na Miedzną Drewnianą i Starachowice jako drugą rodzinę. Upozorowano, że moim mężem jest starosta starachowicki i zostałam aresztowana i wywieziona do zakładu psychiatrycznego na sfabrykowane akta do Łodzi. W bankowych systemach zmieniono moją tożsamość przy zachowaniu NIP i PESEL i zadłużano na takie dane pozorując chorobę psychiczną dla fałszywych mężów podstawiając starostę starachowickiego pod dane Dariusz Piórecki i Dariusz Kornaszewski. Doszło do przejścia przez windykacje pozorując moje wnuki na dzieci mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Przez windykacje sponsorowano Willę Rosochacz i spłacono wszelkie zadłużenie, a nas nękano od 12 lat, gdyż wyprowadzano mienie rodowe na fałszywych arystokratów wykorzystujących moje skradzione dzieci Annę Marię Piórecką i Michała Pióreckiego z którymi mają dzieci przywódcy państw. Zamierzano ukryć się za tróją moich dzieci, które wychowywałam, a których dane osobowe zamierzano podstawić pod faszystów a ich osądzić eliminując ich z życia publicznego, aby zatrzeć ślady po mnie moich rodzicach i dziadkach.

Wykorzystano sprawę karną o znęcanie się byłego męża Dariusza Pióreckiego nad rodziną do której nakłonił mnie pastor kościoła zielonoświątkowego Bogusław Helbin, gdyż podstawiono go pod Bogusława Krasuskiego, który jest prawdziwym księciem Radziwiłł synem Krzysztofa Radziwiłł zamordowanego w czasie wojny co ukryto pod danymi Bogusław Kędziora i Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska. Każdy element prowadzi do uwierzytelnienia dzieci z domu dziecka podstawionych pod rodzinę mojego taty, którzy próbują wyeliminować mojego ojca i matkę oraz dziadków zamieniając na elity komunistyczne i SS grupa ZOFIA. Osoby występujące w rodzinie mojego taty po zamordowani taty mamy księżnej Lubomirskiej, to Konstancja Bochyńska, Teresa Bochyńska, Cecylia Bochyńska, Marian Bochyński, Jerzy Brunon Bochyński i mój tata Józef Ludwik Bochyński, jedyny prawdziwy syn carewicza Aleksego Romanow.

Z tych rodzin służbowych wykreowano linie genealogiczne w PRL podstawiając nowe osoby nie mające nic wspólnego z wymienionymi rodzinami. Wykorzystano małżeństwa z tych rodzin i ich dzieci, które obecnie są zamiatane pod dywan przez Kościół Katolicki oraz Rząd, który pracuje dla struktur wytworzonych w PRL.

Oprócz mnie i siostry i naszych dzieci nie ma już żadnej prawdziwej rodziny Bochyńskich/ Bocheńskich, gdyż jest to nazwisko pod którym ukrył się car. Dlatego wykorzystano nasze dzieci i wnuki aby dorobić brakujące ogniwa wykorzystując również bank spermy. W Szczecinie dokonano finansowania in vitro i sprzedawano dzieci przez wojsko z carskim DNA. Zamierzano oskarżyć za to kapłanów z powołania, gdyż pomysł został zaakceptowany przez kościół, aby odtworzyć linię Judy zapominając o pomazaniu od Boga.

Właśnie przez nich niszczona jest godność moich dziadków i rodziców. W rodzinie Firlejowskiej którą założył mój tata, za moją mamę Filomenę Bochyńską, wstawiono Teresę Szmytka i jej byłego męża Bogusława, którego podstawiono pod księcia Radziwiłł czyli pod Bogusława Krasuskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, byłego teścia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dlatego podstawiane jest wszystko na Ostrowiec Świętokrzyski i jestem zamieniana na Katarzynę Kaźmierczyk podmieniając moich rodziców pod Barbarę i Jerzego Bochyńskich z Katowic. Celem było podstawienie moich dzieci pod Ostrowiec Świętokrzyski i połączenie z dziećmi mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, których DNA będzie wspólne dla Radziwiłł. Zamierzano mojego męża zamienić na Radziwiłł, po czym go zlikwidować i podstawić pod dane mojego taty pozorując, że tata nie był arystokratą przez opinię psychiatryczne w Toruniu i Krakowie. Celem było wykazanie carskiego DNA moich dzieci pod Radziwiłł w celu zamiany rodziny, co spowodowało by likwidację mojej rodziny i męża, gdyż podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką pod królową Belgii Matyldę z domu Komorowską a jej męża Filipa pod Filipa Jarczyk syna Katarzyny Bochyńskiej z Katowic. Nie było żadnego doniesienia o pobicie ale takie akta wytworzono. Jedynie Teresa Szmytka z domu Bochyńska z Wisły widziała mnie pobitą, gdyż miałam uderzoną rękę i skaleczoną przez Dariusza Pióreckiego. Wykorzystano jej dane, gdyż zgłosiła się do psychiatry o czym mi powiedziała telefonicznie. Obecne akta miały zgadzać z dorobionymi przez Teresę Szmytka, gdyż ją podstawiono pod moją mamę i podstawiono pod Kielce do spraw sądowych w Sądu Okręgowego w Kielcach, gdzie obecnie kreuje się z przez infolinię z Krakowa fałszywe nazwiska przez automat. Dzieci Teresy Szmytka, Grażynę i Konrada przerobiono za jej rodzeństwo a jej wnuka Artura z ojca Niemca podstawiono za syna. W Starachowicach w to miejsce podstawiono Artura Cybulskiego pozorując go na Bocheńskiego i Martę Cybulską z domu Kaźmierczyk na moją córkę jako Martę Piórecką, obecnie noszącą moje panieńskie nazwisko Bochyńska, podstawiając jej dane pod Annę Marię Piórecką dla królowej Belgii oraz Starosty Starachowickiego jako córkę wykorzystując zmianę nazwiska mojej córki na moje panieńskie Bochyńska.

Artur Cybulski jest podstawiony pod Artura Radziwiłł do Morawicy. Był on pracownikiem Banku Śląskiego, gdzie znajdowały się konta moich rodziców. Doszło do wypłaty pieniędzy z emerytury moich rodziców dla obcych osób pozorując, że rodzice żyją. Podstawiono dla starosty starachowickiego i fałszywych Radziwiłł były mój adres na Konstytucji 3-Maja 23/9b w Starachowicach. Na ten adres bank PEKAO SA dorabia moje dane, obecnie na dawne nazwisko z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka. Z tego powodu bank nie odpowiedział na pismo obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk o zwrot zatrzymanej w bankomacie na Miodowej w Starachowicach w Polsce, karty z banku szwajcarskiego, ale kazał czekać długo na odpowiedź, gdyż podstawiono za niego starostę starachowickiego podmienionego na nazwisko Piórecki i upozorowanego przez Kościół Katolicki na mojego męża, który miał mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym pod zmienionymi wielokrotnie danymi. Mam podmieniane dane i jestem zadłużana przez pozorantów, którzy działaniem swoim znieważyli moją rodzinę pozorując uszkodzenie ciała i chorobę psychiczną. Obecnie doszło do kolejnego incydentu i próbowano zamienić mnie na mężczyznę, co jest widoczne w fałszywym zawiadomieniu z InPost bez kodu kreskowego, z fałszywymi danymi, aby nie odnieść się w sądzie do przesyłki uniemożliwiając wgląd do akt, przy wykorzystaniu mojego NIP i PESEL, na który byłam aresztowana przez Policję, która oświadczyła że nie obchodzą ich prawdziwe dane gdyż mają mój PESEL. Obecnie bez kodu kreskowego i numeru na Awizo, jest wpisane nazwisko na zawiadomieniu, jako „Bożena Bochyńsk” czyli fikcyjna postać skierowana na sprawę do Sądu przez InPost nakazując termin 23 październik +7dni, jako ostateczny termin do odebrania korespondencji bez kodu kreskowego na awizo, aby nie móc się odnieść do takich fałszywych danych, w celu podmiany tych danych w dodatku bezprawnie, pod mój NIP i PESEL do mojej nowo założonej firmy, której nazwę skróconą skradziono do KRS jako IMPERATOR ROMANOW. Nikt z osób pozorujących nie ma DNA mojej carskiej rodziny i dlatego zamierzano podstawić rodzinę królewską Belgii wykorzystując moje wnuki. Wszystkie osoby z carskim DNA będą zgodne z moim DNA gdyż będą to wnuki. Zadrwiono sobie z Pisma Świętego w zakresie dojścia do męskiej doskonałości i dlatego upozorowano mnie na mężczyznę, aby ukryć działania Starostwa Powiatowego w Starachowicach oraz Urzędu Miasta Starachowice, dla których tworzy sprawy Waldemar Maksalon wykorzystać nasze pełnomocnictwo dla pana Bohdana Żakiewicz i pana Piotra Waydel do swoich spraw, oraz fałszywe opinie psychiatryczne pozorując chorobę psychiczną na tle religijnym.

W miejscu dawnego PKO BP obecnie powstał Sąd Karny, który prowadzi sprawę, której nie chciał ujawnić a której sygnaturę podała Prokuratura. Jest to sprawa, gdzie podmieniono moje dane na mężczyznę sygnaturę akt Ko 336/13 co jest widoczne w fałszywym awizo.

Na pismo z banku PEKAO SA o zatrzymaną kartę mąż Jerzy Kaźmierczyk czeka już rok, na zwrot bądź odpowiedź co się z nią stało. Obecnie stwierdzono, że długo jeszcze poczeka co dowodzi , że wyrok Sądu w Toruniu był na zlecenie starosty Starachowic, które podał się za spadkobiercę po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk.

Jednocześnie dokonano kradzieży kodów dostępu do kont w Raiffeisen Bank , gdzie podmieniono kartę na fikcyjne nazwisko „Jerzy Kazimierczyk” oraz nie wydano katy bankomatowej z Banku Pocztowego. Powodem tego jest uruchomienie pieniędzy na męża firmy i zrobienie wielokrotnych działów spadku.

Taką samą odpowiedź o długim oczekiwaniu otrzymałam od posła PiS pana Krzysztofa Lipca, gdyż jego również podstawiono pod Krzysztofa Radziwiłł co oznacza, że wszyscy czekają aż nas wykończą. Dowodem tego jest wyrok na męża w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11, gdzie podmieniono jego dane na „Jerzy Kaźmierczak” i „Dariusz Kaźmierczak” a pod prawdziwe dane ukryto fałszywą opinię psychiatryczną. Tak podmieniono dane do Ksiąg Wieczystych na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach, pozorując sąsiadów za rodzinę i podstawiając ich pod moje dane osobowe, zadłużając na mój NIP i PESEL, przez podmianę nazwiska i kradnąc depozyty niszcząc godność moich rodziców i dziadków.

Dorobiono dokumenty na fałszywe dane osobowe dla mnie przez ZUS Starachowice, który wpisał mnie w jednej z korespondencji jako Bożena Kaźmierczyk, zamiast Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk celem była podmiana moich danych na Miedzną Drewnianą w celu upozorowania , że jestem córką moich teściów, a jej córkę Martę podstawiono za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk, pod którego firmę w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG , podstawiono Annę Piórecką za spadkobiercę co jest prawnie niemożliwe, ale tak zrobiono i podstawiono Matyldę Komorowską królową Belgii.

Nie wydano dla mnie zaświadczenia o Wpisie do Rejestru Działalności Gospodarczej, i podmieniono mnie na Opoczno pod sfabrykowane dokumenty. Pan starosta w rozmowie ze mną określił, że wniósł wniosek o wykorzystanie jego osoby na policję. Doszło do incydentu, który dziś można zdefiniować, że był on na wniosek starosty Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, gdyż jego dane podstawiono pod dane innego pana Dariusza Dąbrowskiego, którego ojca pana Zygmunta Dąbrowskiego zamieniono na Zygmunta Pióreckiego. Dlatego mnie aresztowano w swoim własnym mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach wpisując paragrafy, że włamałam się do cudzego domu, molestowanie seksualne mężczyzn i nadużywanie alkoholu. Powodem tego jest upozorowanie starosty za mojego męża, który miał zamknąć mnie w zakładzie psychiatrycznym po zmienioną tożsamością niszcząc godność moich rodziców i dziadków. Zostałam aresztowana i wywieziona do zakładu psychiatrycznego w Łodzi gdzie byłam przez miesiąc na obserwacji, przed dniem Wszystkich Świętych co zamierzano obecnie powtórzyć. Powodem takiego myślenia jest podmiana o rok zdjęcia licznika na wodę, pod tym adresem i kreowanie zużycia wody co oznacza podstawieni rachunków z Lipie Henryk Szyb, za które kazano mnie płacić mówiąc, że to dla mojego dobra, przy jednoczesnej kradzieży całego mienia. W dniu 1.11.2015 roku na grobach miały przyjść inne rodziny pozorujące spadkobierców. Zniszczono godność moich rodziców Filomeny Jadwigi Bochyńskiej i Józefa Ludwika Bochyńskiego oraz ich rodziców i zamierzano aresztować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu jego likwidacji. Mnie zamierzano wywieźć na fałszywe dane dorobione przez Tomaszów Mazowiecki do zakładu psychiatrycznego pozorując, mnie na mężczyznę i dorobione uszkodzenie ciała.

Powodem tego jest wykorzystanie weksli SOF-ART Sp. z o.o. podpisanych przeze mnie i byłego męża na nazwisko Piórecka dla PFRON i Starostwa, gdzie sfałszowano sprawy podmieniając akta w celu skazania w Sądzie Rejonowym, mimo że sprawę wygrałam w Sądzie Okręgowym w Kielcach sygnatura akt IX Ka 280/12, gdzie udowodniłam również mienie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, gdy używał danych Roman Bocheński i Roman Bochyński a był on carewiczem Aleksym Romanow żonatym z księżną Marią Lubomirską. Podstawiono Romana Bocheńskiego w Szwajcarii pod Romana Polańskiego aby przejść na film z którego sponsoruje się cały świat tworząc Big Brader. W Belgii rodzina królewska podstawiła Aleksandra Kwaśniewskiego, który otrzymał order zamiast z lwem belgijskim to z lwem z herbu mojej rodziny.

Obecnie podmieniono kolejnego prezydenta Andrzeja Dudę i jego małżonkę Agatę Dudę co widać było w ubiorze starannie dobranym według etykiety dyplomatycznej. Demokracja miała na celu podmianę rodziny arystokratycznej na służbę i odwrotnie.

Podstawiono pod Krzysztofa Dudę ze Starachowic Andrzeja Dudę czyli osobę o takich samych danych jak Prezydent aby przejść na depozyty carskie przez podstawienie za wspólnika SOF-ART Sp. z o.o. kryjąc działania Skarbu Państwa, który zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk. Podstawiono pana Przygodę jako zarządcę twierdząc, że zakupił część terenu SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając go pod Dariusza Kot, który z Ewą Eugster podali się za rodzinę carską w Opatowie co wydali już ludzie na targu. Dariusz Kot i Ewa Eugster byli świadkami na naszym ślubie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzego Kaźmierczyk w gminie Brody Iłżeckie 28.06.2006 roku.

Pan Dariusz Kot zakupił spółkę Milenium Sp. z o.o. dawną pod-spółkę SOF-ART Sp. z o.o z ulicy Leśnej w Starachowicach i wytwarzane były wielokrotne windykacje w Jacentowie pana Dariusza Kot przez komornika i Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim , które przenoszono na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb 1, obciążając PPH APE Jerzy Kaźmierczyk a następnie APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Z tego powodu pana Dariusz Kot produkował znicze, aby połączyć działania z panem Andrzejem Przygoda. Teren SOF-ART Sp. z o.o. zakupił również nadleśniczy z Radomia co pozwoliło ukryć nieprawidłowości dokonywane przez lata na nieruchomości przesuwając granicę w zagrabienia terenów lasów dla SSE Starachowice pozorując, że Jerzy Kaźmierczyk właściciel SOF-ART Sp. z o.o. nie żyje wstawiając Skarb Państwa za którym ukryli się fałszywi spadkobiercy przez zasiedzenie na ulicy Nad Kamienną 25.

W tym celu dokonano podmiany sprawy przeciwko Bohdanowi Żakiewicz skierowanej do prokuratury w Kielcach przez firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez męża Jerzego Kaźmierczyk na sprawę Starostwa Powiatowego przeciwko firmie SOF-ART Sp. z o.o, gdzie zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, którego zamieniono na Dariusza Dąbrowskiego i finalnie podstawiając starostę Dariusza Dąbrowskiego i dyrektora banku Raiffeisen. Sprawę połączono ze sprawą Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IX Ka 280/12, gdzie wyjaśniłam majątek mojej rodziny w sprawie SOF-ART Sp. z o.o i podstawiono fałszywych Tarnowskich. Wykorzystano wniosek o stworzenie depozytu i wyrażenie zgody na uregulowanie należności SOF-ART Sp. z o.o z naszych carskich depozytów.

Podstawiono adwokata Tarnowskich pana Boroń pod nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej po mojej mamie wykorzystując dane brata mojego dziadka Władysława zastrzelonego przez księdza w sadzie jako dziecko i pod jego dane podstawiono fałszywych Tarnowskich czyli państwo Mazurkiewicz którym oddano mienie mojej rodziny w Końskich. Dokonano oszustwa i podstawiono weksle SOF-ART Sp. z o.o. będące w rękach Starostwa Powiatowego i PFRON, które zostały bezprawnie wielokrotnie użyte wypłacając, 14 milionów na weksle dla Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego co jest dowodem użycia weksli i upozorowania spadkobierców na Hucie Ostrowiec dla ogółu tworząc medialną inscenizację zakupu Huty Ostrowiec.

O wypłacie 14 milionów poinformował Bohdan Żakiewicz.

Dokonano oszustwa i uśmiercenia nas w systemie bankowym w celu wprowadzenia fałszywych spadkobierców podstawionych pod firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Następnie podstawiono pracownika Urzędu Miasta Starachowice Martę Cybulską , która podstawiono pod moją córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecka , której przygotowano wypadek samochodowy w celu podstawienia za spadkobiercę Dariusza Pióreckiego jej ojca, który zmienił nazwisko po rozwodzie na Kornaszewski a córka zmieniła na moje panieńskie Bochyńska. Pod nazwisko Dariusz Kornaszewski i Dariusz Piórecki podstawiono starostę starachowickiego pana Dariusza Dąbrowskiego., który został podstawiony za spadkobierce po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk i upozorowano mój związek ze starostą starachowickim w celu podmiany rodziny aby wytworzyć długi i akta o molestowaniu seksualnym. Celem jest połączenie spraw z Krakowem przez Kielce sprawa sygnatura akt IX Ka 280/12, aby podmienić mojego dziadka Romana Bocheńskiego na Romana Polańskiego do Szwajcarii. Tam wykorzystano konta mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz APE-CH GmbH, PPH APE Jerzy Kaźmierczyk spółek SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wykorzystano weksle PFRON i Starostwa Starachowickiego podstawiając spadkobierców. Aby to ukryć upozorowano powrót małżonków z pierwszych małżeństw według zapisów w Księgach Parafialnych, w których nie jest wykazana zmian nazwiska byłego męża a co oznacza podstawienie obcych osób przez Kościół Katolicki.

Wykorzystano dawne nazwisko na Piórecka, które były mąż oddał dla służb i podstawiono Dariusza Dąbrowskiego pod spółkę SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobiercy po Jerzym Kaźmierczyk.

Podmieniono zarząd spółki szwajcarskiej APE-CH GmbH, gdzie byłam z zarządzie i podstawiono do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Podstawiono pracowników firmy za spadkobierców i podstawienie pod moje dawne dane z pierwszego małżeństwa „ Bożena Piórecka” pani Edyty Maksalon córki Waldemara Maksalon, który zrobił dział spadku po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk następnie pod wiceprezesa Dietera Düppenbekcer podostawiano za spadkobiercę Bohdana Żakiewicz, gdyż jest jego bratem przyrodnim. W ten sposób zrobiono dział spadku na firmie męża Jerzego Kaźmierczyk aby takie akta podstawić do sprawy polubownej w Sądzie w Szwajcarii o nazwę APE między firmami męża APE-CH GmbH i APE Umwelttechnik AG. Obie firmy są męża Jerzego Kaźmierczyk własnością i nie mogą zaskarżyć właściciela co unieważnia wszystkie sprawy karne w Polsce tworzone w celu kradzieży pieniędzy przez podstawienie fałszywych spadkobierców po nas żyjących.

Pan Starosta osobiście stwierdził , że wniósł sprawę na Policję co wykorzystano do podmiany jego danych osobowych pod Dariusza Dąbrowskiego , którego ojca Zygmunta podmieniono w Sądzie Okręgowym w Kielcach na Piórecki. Byłego męża Dariusza Pióreckiego ojca zamieniono na Roberta co powoduje zatarcie prawdziwych danych. Działanie to doprowadziło do podstawienia w systemie bankowym fałszywych danych podstawiając starostę za mojego męża w celu umożliwienia pobierania kredytów na nasze dane osobowe z depozytów carskich mojej rodziny,

przez wykorzystanie weksli i dorobienie fałszywych akt na SOF-ART Sp. z o.o.

Sąd Okręgowy zapewnił i wydał dokumenty, że w sprawie SOF-ART Sp. z o.o. jestem zdrowa psychicznie a adwokat z urzędu występuje jedynie z powodu, że sprawy są zawiłe a ja nie mam wykształcenia prawniczego.

Z tego powodu podmieniono akta o uszkodzenie ciała, aby wykreować chorobę psychiczną w celu umożliwienia kradzieży pieniędzy. Upozorowano w fałszywych aktach, że środki z PFRON dla SOF-ART Sp. z o.o. były wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem o czym poinformował Starosta Starachowicki Dariusz Dąbrowski a co nie miało miejsca. Ponadto udowodniłam moją niewinność w Sądzie Okręgowym w Kielcach w sprawie sygnatura akt IXKa 280/12.

Jak widać połączono sprawy aby podstawić Sąd Rejonowy w Kielcach w celu upozorowania zamieszkania w Kielcach i podstawiono spadkobierców za mnie pozorując inne rodziny. Przesłano sprawę z naszego powództwa na dwa miasta kierując jedną na Starachowice i Opoczno dokonując podmiany naszych rodzin w celu kradzieży METRON SA w Toruniu na nasze dane osobowe wykorzystując moje wnuki jako spadkobierców Jerzego Kaźmierczyk na ulicy Nad Kamienną 25.

Znieważono mojego ojca i matkę, którzy dali mi prawo do dziedzictwa rodowego dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne w celu podmiany tożsamości. Upozorowano ogromne obroty , które są dokonywane na fałszywe dane osobowe przy zachowaniu naszego NIP i PESEL. Cyklicznie zmieniane są nasze imiona i nazwiska co jest przestępstwem i dowodem wykorzystywania pieniędzy przy współudziale Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Starachowice finansując SSE Starachowice w kraju i na świecie ukrywając reaktywacje Centralnego Okręgu Przemysłowego na nasze dane osobowe. Miało to zastać ukryte przez zastąpienie skrótu COP przez Centralną Organizację Pozarządową , która miała decydować o zmianie płci w celu ukrycia tego faktu przed rodziną, która by zabroniła takich zbrodniczych działań. Osoby decydujące miały pozorować opiekunów prawnych oszukując naród w celu upozorowania wolności w zmianie płci nawet dzieci. Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta Starachowice razem z Bohdanem Żakiewicz mieli być zapalnikiem do kradzieży czterech pociągów carskiego złota z Anglii do finansowania czipowania ludzi w UE.

Aby ukryć podmianę rodziny i matactwa pan Waldemar Maksalon wniósł sprawę o eksmisję z ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach, obecnie po raz drugi w celu uwiarygodnienia fałszywych danych dokonanych w roku ubiegłym w sprawie sygnatura akt INs 835/14 i sygnatura akt INs 836/14 wobec mnie osobiście i spółki męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie postanowienie wydał Sędzia Kaczor nie uwzględniając faktu, że Waldemar Maksalon nie miał praw majątkowych a jedynie zasiedzenie z jego rodziną przez jego rodziców na 2/3 nieruchomości., gdyż na 1/3 moja mama miała prawa nabyte po jej mamie. Na 2/3 przerobiono sprawę po śmierci mojej mamy, podmieniono na sprawę po mamy tacie na Mazurek, 10 lat po śmierci dziadka, aby usunąć dane mojej babci właściciela nieruchomości przez mamą ipodstawiając Maksalon ze Starachowic pod babci męża, co jest oszustwem a było potrzebne do wykorzystania dziadka matki Katarzyny z domu Krakowiak czyli Katarzyny Radziwiłł, którą podstawiono pod pierwszą żonę męża Katarzynę Kaźmierczyk faktyczną córkę księcia Radziwiłł. W DNA naszych dzieci jest zbieżne w zakresie linii Radziwiłł.

Moja mama Filomena Bochyńska przekazała mojemu obecnemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk prawo do bezpłatnego użyczenia nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, która należała do mamy gdyż na 2/3 mama była samoistnym posiadaczem, gdyż dom postawiono za pieniądze jej rodziców. Oświadczenie mojej mamy o bezpłatnym użyczeniu nieruchomości dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zostało przedłożone do Zakładu Energetycznego co spowodowało windykacje wszystkich branż na energię elektryczną mojego męża pozorując , że jego teściowa to jego matka. Aby to ukryć zamierzano dokonać eksmisji na fałszywe dane podstawiając królową Belgii oraz Anglii. Dokonano wcześniej upozorowanej eksmisji pozostawiając nasze rzeczy i oddając klucze dla Waldemara Maksalon na fałszywe dane w celu upozorowania wyrzucenia mnie przez Władysława Maksalon co było sprzeczne z postanowieniem sądu ale upozorowano, że wyrzuca mnie Władysław Tarnowski.

W tym celu wymuszono podpis pod protokołem pozorując prawne czynności komornika pod fabrykowane dokumenty. Oddano klucze dla Waldemara Maksalon , który wykorzystał dokumenty mojego męża oraz pieczątki z firm męża zadłużając go czego dowodem jest sprawa w Toruniu. Z tego powodu męża skazano w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 drugi raz w tej samej sprawie pozorując zagrożenie dla ekonomi kraju. Wszystkie fałszywe sprawy są kierowane ze Starachowic do różnych miast aby wytwarzać rożne właściwości pod fałszywe dane jak Toruń, Gdańsk, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Kielce Opole Lubelskie Lublin Łódź i Kraków.

Podstawiono na Lublin córkę pastora Iwonę Utnicką oraz Ewę Cichocką z domu Mirowska , która urodziła się w Lublinie , gdyż w Starachowicach zamknięto oddział położniczy kierując sprawy na Lublin jako najbliższą placówkę; jest to córka komendanta WKU. Pod Iwonę podstawiono Iwonę Wróblewską na Warszawie, aby przejść na Olg Radziejewski męża Anny Wróblewskiej podstawionej pod Annę Piórecką. Obecnie zastąpiono Józefa Światło przez pracownię„Or” co oznacza światło, aby przejść przez właścicieli Piotra i Iwonę Jasztal z domu Główka na Piotra Główkę podstawionego pod mój adres na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 przez windykacje weksli ze StarostwaPowiatowego w Starachowicach co jest prawnie niemożliwe ale podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego i zamieniono go na Starostę wpisując takie dane na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 łącząc z Lipie Henryk Szyb 1, gdzie postawiono windykację z Willi Rosochacz co oznacza oszustwo.

Na ten adres wpisano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że nie jest moim mężem przed jego zameldowaniem. Jest to widoczne w matactwach Urzędu Miasta , gdzie zameldowano męża ale mnie do zarejestrowania mojej firmy IMPERATOR ROMANOW Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk nie wydano zaświadczenia i podmieniono adres na numer 1 pozorując, ze mąż ma nadzór pod fałszywe opinie psychiatryczne wykreowane na Miedzną Drewnianą 244 co jest przestępstwem. Zmieniono mi nazwę firmy nie wydając zaświadczenia przy jednoczesnym wpisie do KRS z moim NIP bez żadnej kontroli jeszcze przed rozpoczęciem działalności przed 23.10.2015 roku. Z tego powodu InPost wykazuje termin 23.10.2015 na nazwisko mężczyzny nieistniejące „Bożena Bochyńsk” co jest przestępstwem i naruszeniem godności moich rodziców, dziadków oraz naszej.

Piotr Jasztal z żoną Iwoną mieli pracownie witrażu OR,co wykorzystano pod Józefa Światło. Następuje podstawienie pani Joanny Główki pod nazwisko Radziwiłł, z powodu ukrycia pod danymi Krakowiak matki mojego dziadka. Następnie dochodzi do zamiany Joanny Główki na Joanne Krzemińską córkę Wojciecha Krzemińskiego podstawionego pod Wojciecha Idziak syna Piotra Idziak zamienionego na Bochyńskiego przez Piotra Główkę. Moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską zamieniono na Idziak z domu.

Wykorzystano próbę sprzedaży firmy SOF-ART Sp. z o.o. dla inwestora z Katowic co potajemnie uczyniono podmieniając siostrę za mnie i wytworzono windykacje na Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, wykorzystując ten sam weksel ze Starostwa Powiatowego ze Starachowic i zastaw na samochodzie Mercedes VITO, co połączono z pełnomocnikiem Kazimierzem Banią. Wykorzystano wypadek samochodowy, gdzie upozorowano moją śmierć a samochód przejęła TU PZU Starachowice z odwołania do PZU Karków, gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców.

Następnie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU, wypłaciło pieniądze za samochód bez VAT mimo takiego ubezpieczenia, gdyż upozorowano moja śmierć. Za wypłacone pieniądze odkupiłam samochód według umowy co wykorzystano do powielenia danych osobowych. Uszkodzony samochód Mercedes VITO, podstawiono pod Piotra Idziak i Beatę Idziak wykorzystując niezapłacony rachunek za wymianę oleju w Sosnowcu, w celu podstawienia spadkobierców uniemożliwiając zapłatę. Spowodowało to obecnie podstawienie mojej siostry Beaty Marii Idziak pod moje dane osobowe pod zmienionymi naszymi rodzicami i pozorowanie żony Jerzego Kaźmierczyk na Miedzną Drewnianą, podając nieistniejące faktycznie dane na Bożenę z domu Kaźmierczyk aby podstawić taką osobę jako córkę moich teściów, podstawiając w to miejsce moją siostrę Beatę Marię Idziak. Podmieniono ubezpieczenie laptopa Acer na ubezpieczenie samochodu Mercedesa VITO, aby przejść na windykację po śmierci mojego taty w celu stworzenia długu i podstawienia spadkobierców przez Invest Bank do Traga Banku, który pozyskał pieniądze na zakup Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Ostrowcu Świętokrzyskim podmieniając dane mojego męża na pisane przez „zi” jako Jerzy Kazimierczyk przez Ewę Wielochowską, wykorzystując pełnomocnictwo powielone z błędem, tak samo jak wpisano błędne dane w Raiffeisen Bank. Do tego wykorzystano drugą żonę byłego męża Ewę Kornaszewską pozorując na Ewę Braun aby powtórzyć historię po spaleniu babci księżnej Marii Lubomirskiej w 1932 roku w Kruszynie.

Mój ojciec Józef Bochyński przekazywał informacje jako współautor do książek. W wielu z nich nie zostały w pełni wykorzystane ale zepchnięte na margines tak jak publikach o Firleju. Dowodzi to, że materiały miały być użyte dla fałszywych spadkobierców mojego ojca, dla których akta wydało IPN.

Papież Franciszek błogosławił samochód Mercedes VITO, czyli firmy w której pracuje Piotr Idziak mąż mojej siostry Beaty Marii Idziak. Symbolicznie można odnieść błogosławieństwo do akceptacji podmiany Piotra Idziak na Bochyńskiego podstawiając go za mojego męża, a dalej na Piotra Eugster, Piotra Główkę podstawionego przez Komornika na mój adres na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, pozorując rodzinę dla Aleksandra Kwaśniewskiego oraz pod rodzinę królewską Belgii, przez wykorzystanie Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic pod których podstawiono za córkę moją siostrę zamieniając jej męża na Bocheńskiego. Celem było zniszczenie godności moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich, przez ich dzieci i wnuki, Moich rodziców zamieniono w tym wypadku na Wandę i Jerzego Idziak.

Piotr i Beata Idziak nie otrzymali prawa do dziedzictwa rodowego, jak również nie otrzymał były mąż, który zmienił nazwisko po rozwodzie z Piórecki na Kornaszewski. Jest on wstawiany za spadkobiercę mojego żyjącego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli w którym widnieją moje dane jeszcze na nazwisko Bożena Piórecka i Jerzy Kaźmierczyk przed naszym ślubem w 28.06.2008 roku.

Przed faktycznym zameldowaniem mojego męża na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 wytworzono adres zameldowania pod tym adresem. Z tego powodu doprowadzono męża do sprawy sygnatura akt IC 529/14 o ujawnienie stanu posiadania, nie ujawniając przyczyny podstępowania sądowego i osoby, która tego nakazała, co stało się powodem wykorzystania danych mojego męża do podstawienia pod starostę starachowickiego oraz pod adres ul. Nad Kamienną 25, aby pozorować dla męża brak możliwości spłaty jako spadkobiercy. Mój mąż ma prawo do korzystania z nieruchomości dla jego firm, jak wcześnie pisałam, na podstawie Oświadczenia mojej zmarłej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Działania te zostały ukryte przy pomocy banku PEKAO SA , gdzie pracuje żona pana Waldemara Maksalon pani Alicja Maksalon z domu Kowalska, którą zamieniono na Mazurek do banku i podstawiono Alicje Idziak i Jakuba Idziak jej syna z ojca Lewandowskiego, podstawionego za mojego syna Jakuba Pióreckiego ze Starachowic, pod Urząd Skarbowy w Opocznie i podstawiając pod Lewandowskich z Tomaszowa Mazowieckiego, aby przejść na wojsko i województwo Łódzkie. Tu dorabiane są dokumenty w celu powielenia mojej tożsamości na Łódź pod fałszywe dane osobowe. Bank wysyła wyciągi ożywiając moje konta na były mój adres ul. Konstytucji 3-Maja 9/b co jest niemożliwe prawnie, gdyż w 2003 roku wyciągi przychodziły na Lipie Henryk Szyb 1, a mieszkanie już wcześniej sprzedałam co oznacza odwrócenie systemu, pozorując, że nie żyję na Piórecka i podstawiając syna państwa Daniszewskich Jakuba pod dane Jakuba Pióreckiego jako spadkobiercy pod Krzysztofa Radziwiłł, aby przejść na Ostrowiec Świętokrzyski pod byłą żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dane mojego syna są zamieniane przez Uczelnię na Jan, co oznacza podmianę danych i podstawienie starosty i policji jako spadkobierców na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie utrzymywane jest zameldowanie byłego męża na Dariusz Kornaszewski.

Wykorzystano dawny adres, na nowy wyciąg z banku, co jest niemożliwe aco stanowi dowód, że podstawiono Dariusza Dąbrowskiego pracodawcę byłego męża i później pracownika przez Raiffeisen Bank w którym również widnieje nazwisko dyrektora Dąbrowski i podmieniono pod weksle do PFRON z SOF-ART Sp. z o.o. zmieniając nazwisko Dąbrowski na Piórecki i podstawiając pod Dariusza Dąbrowskiego starostę starachowickiego, jako spadkobiercę Jerzego Kaźmierczyk, wykorzystując adres spółki na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie sfinansowano budowę Willi Rosochacz. Wykorzystano również Zofię Dąbrowską z Końskich, której męża Jerzego podstawiono po mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i Jerzego Bochyńskiego z Katowic podstawionych pod Jerzego Radziwiłł.

Zawłaszczono majątek SOF-ART Sp. z o.o. przez fałszywy dział spadku pozorując upadłość , której nie było. Jerzy Kaźmierczyk w Sądzie okazał akredytywę na pięć milionów EUR na tą spółkę, po czym Sędzina przerwała rozprawę i wyszła nie przyjmując dokumentu. Upozorowano, że złożyłam sprawę o pobicie i podmieniono mnie na żonę Dąbrowskiego Dariusza podstawiając jego akta jako handlarza narkotyków i jego drugiej żony Katarzyny z pierwszego męża Kumek. Katarzynę Kumek podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski i zamieniono na mnie próbując podstawić akta pana Dariusza Kot, byłego policja z wydziału przestępstw gospodarczych pod którego zamierzano podstawić sprawę z wniosku mojego męża Jerzego Kaźmierczyk o zwrot Karty bankomatowej ze Szwajcarskiego Banku zatrzymanej w Bankomacie w Polsce w banku PEKAO SA, podstawiając przez policję sygnaturę PG jako przestępstwa gospodarcze. Co jest niezgodne z prawem, gdyż karta nie była używana, a ewentualne zgłoszenie nieprawidłowości musi być zgłoszone w Szwajcarii.

Na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. podstawiono Kozłowskich byłych sąsiadów, aby Agnieszkę Kozłowską podstawić pod byłą synową Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak, a córkę jej Magdę podstawić pod chrześnicę papieża Jana Pawła II zamieniając na Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę.

Uruchomiono umowę dla SOF-ART Sp. z o.o. na materiały obiciowe z Turcji i Belgii podstawiając kontrahenta Ryszarda Koper, zwanego wcześniej Andrzejem i takie dane podane były w Belgii jako osoba uczestnicząca w transakcji.

Jego dane podstawiono pod Piłę pod Ryszarda Sorge aby przejść na kasyno oficerskie, które posiadał Sorge potrójny szpieg, który pracował w Zakładach Starachowickich przed wojną i wydał mojego dziadka Niemcom.

Zamierzano podstawić mojego syna Jakuba Pióreckiego pod Agatę Rakotoson z domu Bocian pozorując związek, aby przejść na Radziwiłł tworząc fikcyjną linię wytworzona w PRL i przechodząc na Pałac w Borach, który podmieniono pod Pałac koło Zawichostu aby podstawić pod Kurozwęki.

W tym celu podstawiono Agatę Rakotoson pozorując związek z moim synem Jakubem Pióreckim pozorując matkę Artura Szmyta z ojca Niemiec i podmieniono pod moje dane przez Warszawę na Bory przez fałszywych Radziwiłł podstawiając filmowe osoby jak Piórecka, aby sponsorować telewizję. W tym celu zamieniono moje dzieci z pierwszego związku na rodzinę Andrzeja Pachowskiego z Warszawy aby upozorować Annę Piórecką na moje dziecko, co nie jest prawdą, a co wcześniej opisywałam. W gminie Brody wstawiono błędne dane Dariusza Pióreckiego ojca jako Roberta Pióreckiego, zastępując ojca, Dariusza Pióreckiego, którzy zmienił nazwisko na Kornaszewski, w celu podstawienia danych pod SS -mana Roberta Weissmann z „Palace” Zakopane katowni Podhala, a moją córkę Martę Bochyńską podstawiono pod Agatę Dudę wykorzystując dzieci z kradzieży. Dwoje skradzionych moich dzieci miało zastąpić trójkę które wychowywałam. Celem tych działań było uzyskanie władzy przez nierząd aby znieważyć Judę.

Krzysztofa Radziwiłł z banku UBS podstawiono pod książęcą linię ukrywając prawdę , że prawdziwym synem księcia Krzysztofa Radziwiłł jest Bogusław Krasuski z Ostrowca Świętokrzyskiego. W 1999 roku doszło do podmiany Jerzego Kaźmierczyk na Władysława Tarnowskiego i podstawiono Władysława Maksalon pozorując , że mnie wyrzuca z domu na ulicy Nad Kamienną 25, i wprowadzono fałszywe dane przez Komornika Sądu Zygfryda Nowak, ze Starachowic , gdyż Postanowienie Sądu dotyczyło Waldemara Maksalon, a nie Władysława. Ponadto Maksalonowie, podstawili się pod mój majątek rodowy i się zrzekli w tej sprawie praw do mojego majątku uruchomionego na mnie, lecz podali się za moich i męża Jerzego Kaźmierczyk spadkobierców zmieniając nam tożsamość.

Obecnie zamierzano dokonać eksmisji męża pozorując, że ma żonę Elżbietę i na jej dane pobrano kredyty podstawiając mój NIP i PESEL oraz mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Powodem jest ukrycie podstawienia męża w Ostrowcu Świętokrzyskim na Władysława Tarnowskiego.

Hrabia Władysław Tarnowski to brat mojego dziadka, który jako dziecko został zastrzelony przez księdza w sadzie, co próbowano ukryć przez podstawienie Bruno Mazurkiewicza w banku w Szwajcarii w UBS pod dane Brunona Bochyńskiego. Mazurkiewicz był przy aresztowaniu księcia Krzysztofa Radziwiłł w Urzędowie po czym podstawiono pana Marciniak z Poznania, następnie na Starachowice obecnie podstawiono Annę Marciniak-Życińską z domu Sołtys która zmarła, pod skradzioną moją córkę Annę Marię Piórecką, podstawioną za spadkobiercę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii.

W ten sposób ukryto pobranie miecza Paradnego i dzieł Sztuki z Wawelu podstawiając fałszywych Tarnowskich jako spadkobierców po Jerzym Kaźmierczyk , pod dzieci z pierwszego związku mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wykazać DNA ich matki z Radziwiłł.

Następnie podstawiono Jerzego Kaźmierczyk pod Leopolda Tarnowskiego, którego w Szwajcarii podstawiono pod króla Belgii Leopolda, który popierał Adolfa Hitlera. Wstawiono moją skradzioną córkę Annę Piórecką i Martę Piórecką za spadkobiercę w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii założoną na dokumenty mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie dokonano podmiany na Matyldę królową Belgii co ukryto przez Annę Komorowską żonę byłego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego.

Z tego powodu król Belgii odznaczył orderem Aleksandra Kwaśniewskiego byłego Prezydenta z tym, że wykorzystał nie swój herb, ale nasz. Upozorowano byłego prezydenta na wujka Anny Pióreckiej podstawionej jako córki Elżbiety Bochyńskiej siostry Aleksandra Bochyńskiego ze Starachowic. Podmieniono moje dane wstawiając mnie za siostrę Aleksandra Bochyńskiego. Tak wykreowaną osobę połączono z drugim nazwiskiem jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk pozorując , że jest żoną mojego męża w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 467/15 przesłanej ze Starachowic jako IC 178/15 Sądu Rejonowego w Starachowicach.

Podstawiono jako spadkobierców Pawła Krzymowskiego z Torunia , który próbował wyłudzić odszkodowanie milion złotych w celu ukrycia kradzieży METRON SA oraz zniszczenia naszych stron internetowych. Był on świadkiem w sprawie mojego męża sygnatura akt IIK 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu, gdzie znieważono moich rodziców Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomenę Jadwigę Bochyńską nie żyjących, przez lekarzy psychiatrów wydajających fałszywe Opinie Psychiatryczne tak samo jak w Kielcach, dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując fałszywe zeznania, świadków w celu zawłaszczenia mienia carskiego dla czipowania ludzi w UE w celu podmiany ich tożsamości. Moi rodzice to prawdziwi arystokraci , a ich podważenie stanowi, znieważanie również Prezydentów Polski nominowanych na Kawalerów Orła Białego przez pasowanie mieczem z Wawelu, którego prawowitym właścicielem był mój tata a obecnie ja z mężem. Oddanie go innym osobom jest kradzieżą.

Dorobiono alibi dla pary Prezydenckiej Andrzeja i Agaty Duda na bazie naszych danych osobowych podstawionych pod rodzinę królewską Belgii. Z tego powodu upozorowano przekazanie władzy dla Agaty Duda, co było widoczne po ubiorze.

Prezydent Polski Andrzej Duda ma swój odpowiednik w kandydacie do wyborów parlamentarnych w Starachowicach panu Andrzeju Dudzie. Nazwisko Duda jest zawarte w aktach archiwum w Radomiu z 1931 roku, gdzie pan Duda był woźnym. Zamierzano ukryć Prezydenta za parlamentarzystą w Starachowicach, gdyż podstawiony został pod Krzysztofa Dudę ze Starachowic a następnie pod Krzysztofa Chaję, aby przejść na fałszywego księcia Krzysztofa Radziwiłł podstawiając pracownika UBS pod carskie mienie.

W taki sposób upozorowano, że Zofia Radziwiłł wyszła za carewicza Romanow w rzeczywistości Zofia Zamoyska wyszła za Radziwiłł. DNA naszych dzieci z pierwszych związków wykaże wspólną linię genealogiczną Radziwiłł. W taki sposób tworzona jest genealogia tworząc różne zestawienia fałszywych linii dla rodzin. Miała nastąpić zamiana w pokoleniu naszych dzieci, aby ich książęce pochodzenie zawłaszczyć dla przywódców państw, a ich podstawić pod faszystów w celu późniejszego skazania. W tym celu zawłaszczane jest nasze mienie przez służby i policję. Zamierzano zlikwidować mojego męża w więzieniu, dlatego dorobiono fałszywe akta o próbie samobójczej czego nie było i świeżym zawale serca, którego nie było, natomiast mnie zamierzano zamknąć w zakładzie psychiatrycznym pod fałszywą tożsamością przez wykorzystanie doniesienia Starosty starachowickiego, podstawionego za byłego męża. Doszło do zawłaszczenia mojej nowo utworzonej firmy przed jej uruchomieniem:

„IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, i podmieniono mój adres oraz nazwę firmy, kolejność nazwiska, co jest dowodem, że podmieniono mnie na Opoczno, gdzie podstawiono za spadkobierce po mnie, córkę moich teściów Martę Cybulską, gdyż podstawiono ją w Starachowicach jako córkę starosty starachowickiego. Wpisano nazwę mojej firmy IMPERATOR ROMANOW do KRS z moim NIP co jest przestępstwem.

Moje DNA wykaże korzenie carskie po mieczu. Nie jest możliwe wykazanie przy pomocy moich skradzionych dzieci po urodzeniu Anny Marii Pióreckiej i Michała Pióreckiego, aby wykazało DNA mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby podstawić ich w spółkach Jerzego Kaźmierczyk za spadkobierców. Z tego powodu męża zamierzano zlikwidować przez rodzinę Bochyńskich gdyż nie są prawdziwą rodziną carską, i wykorzystywali DNA skradzionych dzieci podstawiając ich za spadkobierców w APE Umwelttechnik AG po żyjącym Jerzym Kaźmierczyk.

Po dokonaniu podmiany moje dzieci również miały zostać zlikwidowane w celu zatarcia śladów zbrodni po zniszczeniu linii genealogicznej mojego szlachetnego rodu, skąd wywodzą się cztery rzędy kamieni z wyrytymi imionami przodków, o których Pismo Święte mówi, że uląkł się ich nawet Niszczyciel. Próba zatarcia dobrego imienia moich rodziców jest skandalem na skalę świata.

Władza należy do Boga i udziela jej komu zechce przez Jezusa Chrystusa.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

1 Lata 50-12Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s