Uzupełnienie sprawy podmiany weksli pod weksle PPH APE Jerzy Kaźmierczyk

Starachowice 20.10.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk1 Lata 50-14
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkali – Adres do korespondencji:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy w Starachowicach

Sygnatura akt IC 178/15

Uzupełnienie Informacji do sprawy

Urząd Miasta Starachowice wydał potwierdzenie potwierdzenie przyjęcia wniosku DGL.7330.1589.2015 zamieniając imię na koniec nazwiska nie wpisując nazwy firmy. Takie samo nazwisko i imię znalazły się w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego z dnia 19.08.2015 sygnatura akt KM 2443/15 odwołując się do sprawy sygnatura akt INc 134/06 z dnia 2006 rok-11-15 kwota 25.451,80 (dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych,80 groszy) odsetki 43.791,95 (czterdzieści trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 95 groszy) kosztów sądowych 3.080,64 złotych kosztów adwokackich 1.800,00 złotych zamieniając SOPOT na Wrocław plus dalsze odsetki w kwocie 14,12 za każdy dzień aż do dnia zapłaty. Jest to sprawa zamknięta z Asekuracji SOPOT po śmierci rodziców a powielona na Opoczno podmieniając mnie na Kaźmierczyk z domu. Z tego powodu nie wydano mi zaświadczenia przez Urząd Miasta o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dorabiając fałszywe akta psychiatryczne na zlecenie Urzędu Miasta Starachowice, gdzie podmieniono mnie za córkę teściów, a ich córkę za wnuczkę moich rodziców. Przed dwoma laty była to windykacja PKO BP za prowadzenie konta na kontach moich wpisując konto, którego nie chciał ujawnić dyrektor banku PKO BP na ulicy Konstytucji 3-Maja 27, gdzie obecnie mieści się Sąd Karny w Starachowicach. W infolinii osoba była zaszokowana, gdy na jej oczach usunięto dodatkowe konto z olbrzymią kwotą. Na moim koncie pojawiły się pieniądze do których nie mam dostępu i prowadzona jest działalność charytatywna.

Wydanie kluczy w 2014 roku do mieszkania Nad Kamienną 25 dla Waldemara Maksalon fałszując dane na Władysława Maksalon spowodowało podmianę naszej tożsamości i podstawienie szeregu osób, które pobrały kredyty na nasze dane osobowe zadłużając spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o, gdzie podłożono fałszywe dokumenty.

Podstawiono w miejsce mojej chrzestnej Ewy Podolskiej prawdziwe imię Bożena moje dane zamieniając na Elżbietę Flisek, która miała sklep z farbami po Mieszałach, którzy adoptowali Ewę Podolską z domu Mieszała adaptowaną, którą zamierzano podstawić pod carską rodzinę pozorując małżeństwo z moim ojcem co jest widoczne w aktach IPN. Na wszystkich firmach dokonywane były działy spadku przez osoby, które podstawiono przez zasiedzenie oraz sąsiadów aby przejść na mienie carskie i książęce. W tym celu podstawiono Jadwigę Flisek, którą podstawiono pod Jadwigę Mirowską z domu Maksalon z drugiego związku Limanówka ze Starachowic zmarła w Limanowej.

W tym celu wykorzystano firmę z Kielc POLSERWICE pani Elżbiety Flis na której zrobiono dział spadku. Moje nazwisko podstawiają pod Elżbietę w celu eksmisji podstawiając pod Flisków i Mieszała aby przejść na działkę 27 zamienioną na adres Konstytucji 27, obecnie Sądu Karnego wcześniej Banku PKO BP i Komitetu PZPR i szkoły prywatnej założonej przez Krzysztofa Jabłońskiego. Podstawiono pod mój remont na Konstytucji 3-Maja 23/9b projekty techniczne na wodno kanalizacyjne i gazowe przyłącza podstawiając cały budynek oraz budynek PZPR obecnie Sądu Karnego przy jednoczesnym remoncie Sądu Rejonowego tworząc wydział cywilny łącząc z Pałacem na ulicy 1-Maja, który przejęli Niemcy i podstawiono fałszywy krąg spadkobierców obciążając za remonty mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz mnie zadłużając na fałszywe kredyty w celu przejścia na wieczne windykacje. Z tego powodu Sędzia Wojciech Pruss określił działanie służb jako niebezpieczne dla ekonomii kraju, a obciążając mojego obecnego męża podmieniając mu dane i odmawiając zwrotu weksli.

Powodem blokowania zwrotu weksli jest szereg podmian, które w części omawialiśmy. Kolejną podmianą jest sfabrykowany dokument w którym upozorowano, że były mąż Dariusz Piórecki podpisał weksel in blanco do zakupy lampy Bio-V co było nieprawdą. Lampa Bio-V miała służyć do wzmocnienia organizmu dla ludzi. Podmieniono dokumenty aby przejść na weterynarię i podłożono fałszywą gwarancję dwa lata w celu wytworzenia rachunku naprawy, gdyż prawdziwa gwarancja była na 10 lat. Powodem tego było oddanie przez mojego tatę lampy do naprawy w Starachowicach w celu podmiany gwarancji na lampę Zepter, aby przejść na naczynia Zepter, które zakupiła dla mnie moja mama, a które pozostały na ul. Księżycowej 9 w Józefosławie koło Piaseczna, gdzie mama również przesłała dla mnie pieniądze. Celem tych działań było podłożenie napraw innych lamp przez fałszywych spadkobierców.

Wytworzono fałszywe dokumenty Bank PEKAO S.A. – Grupa PEKAO S.A. zapłaty za nieruchomości w Lipie Henryk Szyb na rzecz Banku PEKAO SA co jest niemożliwe, gdyż kredyt miał Bank Ślaśki, aby upozorować zakup prywatny terenu spółki SOF-ART Sp. z o.o przez Dariusza Pióreckiego w celu kradzieży teren SOF-ART Sp. z o.o., którą zakupił Jerzy Kaźmierczyk wykorzystując zakup małego pasa gruntu od Skarbu Państwa pomiędzy ogrodzeniem a terenem wieczystej dzierżawy, który miała spółka SOF-ART Sp. z o.o. Pasek tego terenu zawłaszczono na rzecz Nadleśnictwa Starachowice podwijając Nadleśniczego z Radomia i kancelarię prawną Rebus podobnie jak w Pieskowej Skale. Podstawiono pod carskie ziemie fałszywych spadkobierców uśmiercając nas i wykorzystując weksle spółki SOF-ART Sp. z o.o. i PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, pod które podstawiono weksel in blanco Dariusza Pióreckiego i fałszywe kredyty w Banku Górnośląskim w Katowicach oddział w Sosnowcu do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o i SOF-ART Sp. z o.o przez podstawienie fałszywej Elżbiety Bochyńskiej-Kaźmierczyk pod którą obecnie podstawiono dziecko Elżbietę Koburg pod Wiktorię Kornaszewską moją wnuczkę dopisaną jako córka mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W dokumentach do emigracji do której nie doszło widnieje nazwisko Wanda Mazurkiewicz co oznacza przejście na Wandę Idziak podstawioną pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka prawdziwego hrabiego Jana Tarnowskiego, którego zamierzano zamienić na Mazurkiewicz w pokoleniu wnuków zamieniając na Bruno Mazurkiewicza podmienionego za Brunona Bochyńskiego w banku UBS w Szwajcarii. W tym celu podtrawiono Konrad Szmytka i jego matkę Teresę Szmytka , którą podmieniono za siostrę Konrada Szmytka aby pozorować nazwisko Bochyński. Celem była zamiana rodziny Mazurkiewicz podających się za Tarnowskich na Bochyńskich czego dowodem jest kradzież pieniędzy wypłacanych rzez UM Końskie za dzierżawę pomieszczeń przypałacowych. Z tego powodu moje papiery emigracyjne były przesłane do Wandy Mazurkiewicz podstawionej pod Ludmiłę Mazurkiewicz podstawioną pod Ludmiłę Putin. Podmieniono Justynę Rudzką pod Justynę Światło i podstawiono za żonę Jakuba Pióreckiego, którego podstawiono pod Jakuba Daniszewskiego na Konstytucji 3-Maja 23/9b przechodząc na Kraków.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Radowska 29 prad-1Radowska 29 prad-2Radowska 29 prad-3Radowska 29 prad-4Radowska 29 prad-5Radowska 29 prad-7Radowska 29 prad-7Radowska 29 prad-8

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s