Odmowa Prokuratury uporządkowania spraw podmiany danych i obrotów na kontach przez osoby obce

Starachowice 26.10.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Jerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sąd Rejonowy w Starachowicach
Wydział Karny

Dotyczy postępowania określonego przez Prokuraturę w Starachowicach, jako naszą a przez Sąd w Starachowicach , że nas nie dotyczy, powodem jest dorobienie fałszywych tożsamości i próba okaleczenia po uprawomocnieni się fałszywych spraw. Z tego powodu wynosimy o zamknięcie podstępowania jako bezpodstawne i szkodliwe społecznie.

Sygnatura akt Ko 336/13

Wniosek

o wstrzymanie postępowania oraz zabronienie dorabiania fałszywych tożsamości oraz poszukiwania spadkobierców na dorabiane fałszywe dane osobowe.

Takie dane są wykorzystywane do spraw zamienianych na dział spadku w firmach APE mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii, oraz obecnie w Polsce przy zamkniętej firmie i zawieszonych spółkach na których dokonuje się obrotów niebezpiecznych dla ekonomii kraju określonych tak przez Sędziego Pruss z Torunia zamienianego na Andrzeja Pruś w Starachowicach członka PiS a pod Edytę Maksalon podstawiano Edytę Zyśk eksperta do sprawy Sądowej studentki Uczelni Łazarskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął naukę mój najstarszy syn Adam Piórecki, który nie ukończył studiów i wjechał do Irlandii, po czym zmienił nazwisko na Kornaszewski a jego córkę Wiktorię Kornaszewską, wykorzystano do Polski na dziecko korporacyjne do kradzieży mienia.

Prokuratura Starachowice ujawniła, że korespondencję do spraw z naszego powództwa wysyłała pod trzy adresy Bohaterów Westerplatte 1/1, Nad Kamienną 25 w Starachowicach oraz Miedzna Drewniana 244 , gmina Białaczów co spowodowało wytworzenie trzech tożsamości jednej osoby. Poczta awizo dostarczała bez kodów, które dostarczała dla osób podstawionych za nas, które otrzymały nasze karty bankomatowe do zadłużania nas. Dziecko Zuzanna Maksalon córka Anny Pióreckiej została podstawiona pod Warszawę pod Prokuraturę Okręgową w Warszawie po czym sprawę sygnatura akt IIIKo 1184/11 przesłano do Prokuratury Rejonowej Warszewa Mokotów odnosząc się do pisma PG IIKo1 2171/11 z dnia 4 sierpień 2011 roku oraz 25 lipca 2011 roku. Pismo Prokuratury okręgowej było z dnia 8 sierpień 2011 roku przysłane na Miedzną Drewnianą , gdzie widniałam razem z mężem. Do sprawy podstawiono wniesioną sprawę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie jako członków zarządu wpisano mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz Janine i Stanisława Pikul podmieniono jako Stanisława Pikul aby podstawić pod Stanisławę Kalistę następnie na Stanisławę Bochyńską moją babcię, która występowała w legitymacji jako Stanisława w rodzinie byłych więźniów politycznych. Drugą tożsamość Bolesława Bochyńska z domu Podczaska podstawiono pod księżną Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie . Pan Stanisław Pikul nie oddał pełnomocnictwa i działał w Watykanie. Przed śmiercią mojej mamy Filomeny Bochyńskiej byliśmy na Wawelu razem z państwem Pikul. Dyrektor zapytał sam czy przyszliśmy odebrać Wawel. Nasza wizyta nie była z tym związana, ale z mieczem Szczerbcem, do którego miał prawo mój ojciec.

Dziś wysterujemy o zwrot zamku i skradzionych dzieł sztuki z powodu wyrzucenia nas z własnego domu Nad Kamienną 25, reaktywacji METRON SA oraz znieważenia moich rodziców i nas.

Z tego powodu prosimy o przekazanie sygnatur sądowych na podstawie których państwo wydali dzieła sztuki z Wawelu w celu wystąpienia o ich zwrot w trybie karnym ponieważ Prokuratura wszystkie sprawy prowadziła w trybie karnym poszukując spadkobierców tworzonych na naszych pismach, które państwo również otrzymywali.

Doszło do nikczemności i podstawienia dla mnie akt sfałszowanych na mężczyznę aby podstawić pod moje i męża pełnomocnictwo dla Dr. nauk tech, Bohdan Żakiewicz oraz Piotra Waydel, którego adres pełnomocnictwa był wykazany na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Znieważano moich rodziców i przerobiono mnie na Elżbietę z powodu współpracy służb, aby dorobić brakujące dokumenty dla organizacji z Wawelu, która niewinnie zaczynała jako przypadkowe nazwiska historyczne po czym dokonała podmiany mojej rodziny i próbowała wyrzucić mnie z mojego domu aby dorobić genealogię dla Partii Politycznych obecnie partii PiS, której szef podał za swój, herb mojego mojego dziadka i zamierzał zlikwidować moją rodzinę podstawiając inne osoby, podszywając się pod moją rodzinę.

Wykorzystano sprawę mojego męża o działania na szkodę jego spółki Marmoroc-Polska Sp z o.o. i podmieniono na działanie na szkodę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, i zaskarżono męża w sprawie gdzie był pokrzywdzonym i postawiono akta o uszkodzenie ciała przez osobę najbliższą. Następnie na firmę męża uruchomiono depozyty oraz zakupiono nieruchomości i pobierano pieniądze przez ciągłe windykacje.

Prokuratura czeka obecnie na uprawomocnienie się fałszywego wyroku eksmisji I C 178/15, gdzie wstawiono mnie pod fałszywą tożsamością jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk.

Sprzeciw miał zaakceptować fałszywe dane na mnie jako Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i co za tym idzie akta dorobione w Miedznej Drewnianej 244 do kradzionych obrazów wyjaśnionych w Sądzie w Opocznie, gdzie określono, że są własnością spadkobierców, nie odnosząc się do spraw rodowych ale do sprawy spadkowej po moim tacie w Starachowicach. Oznacza to, że sprawa spadkowa po moim tacie Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt I Ns 67/08 gdzie wykazana jest jako spadkobierca moja mama oraz ja z moją siostra, została uznana za właściwą według sądu określając spadkobierców, a nie zwrócono nam mienia ani dzieł sztuki i doszło do śmierci mamy, aby ukryć rzeczywiste oszustwo dokonane w Opocznie gdzie doszło do zamiany mojej mamy na Miedzną Drewniana pod teściów. Ukryto w ten sposób kradzieże dokonane w Szwajcarii w 2003 roku. Sprawę naszą obecnie próbowano zamataczyć poszukując do odszkodowań spadkobierców kryjąc za oddaniem mienia pod autostrady, wypłacając za spadkobierców Franciszka Wieczorka, podstawionego pod mojego pradziadka Franciszka Bocheńskiego, na Wąchock, którego dane są zacierane, tak jak taty mojej mamy, który został podstawiony pod Franciszka Bocheńskiego, a był prawdziwym hr. Janem Tarnowskim. Spowodowało to ukrycie wydanego mienia przez Rząd dla Kościoła, ziemie zostały zabrane również pod Autostrady i inne drogi, aby ukryć dział spadku pozorując części ułamkowe na carskim mieniu, co ukryto na spałkach mojego obecnego męża którego podmieniają za byłego męża i w tym celu dorobiono fałszywe Opinie Psychiatryczne dla wywiadu. Mnie nie wydano okazów i depotów a już uruchomiono, znaczy to, że sprawy obecnie prowadzone i przesyłane przez Prokuraturę w Starachowicach do różnych miast są wykorzystywane do tworzenia spadkobierców, gdyż ani mnie nie wydano ani mojej siostrze dzieł sztuki. Sędzia w Opocznie ukrył wydanie obrazów dla wytworzonych wcześniej w PRL struktur spadkobierców, aby ukryć oszustwa już dorobiono Opinie Psychiatryczne na Opocznie jako Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska i tak wydano dokument o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Stosując podstęp przez odwrotny wpis jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena.

Działanie prokuratury w Opocznie doprowadziło do zamachu na samolot prezydencki w Smoleńsku i śmierci mojej mamy w 2010 roku. Spowodowane to było, że obrazy zostały skradzione w 2003 roku i dokonano działu spadku po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk i po mnie Bożenie Bochyńskiej -Kaźmierczyk jeszcze pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka. W tym czasie żyli moi rodzice. Kłamstwo zaakceptowane przez Sąd w Opocznie w 2010 roku w sprawie obrazów skradzionych w 2003 roku doprowadziło do morderstwa w Smoleńsku i śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej. Udział Prezydenta Bronisław Komorowskiego w sprawie IC 178/15, gdzie przysłał do mnie MOPS na fałszywe dane jako samotnej panny z dzieckiem dowodzi, że jest zamieszany w sprawę kradzieży, która doprowadziła do morderstwa ludzi co zamierzano ukryć przez podstawienie fałszywych Tarnowskich na Wawelu, którym wydano miecz paradny i dzieła sztuki. W sprawie sądowej Waldemara Maksalona Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt IC 178/15 wykorzystano sprawę pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego, który podmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk, którą zamierzał eksmitować. Dziś ludzie ci aby dorobić sobie genealogię zamierzali nas wyrzucić z domu moich dziadków. Pan Waldemar Maksalon skłamał przed sądem, że jego rodzice budowali dom na ulicy Nad Kamiennej 25 w sytuacji, gdy jego rodzice wprowadzili się do tego domu w 1971 roku a nieruchomość sprzedał wielokrotnie dla spółki mojego męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o., którą okradana przez wielokrotne windykacje posługując się wekslem PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50,- milionów EUR podstawionym pod kredyt w Szwajcarii do firmy APE-CH GmbH i APE Umwelttechnik AG. Podstawiono starostę Dariusza Dąbrowskiego na Pióreckiego i podstawiono pod rodzinę Zofii Popiel pozorowanej żony Krzysztofa Radziwiłł na Kurozwęki, którego syn to Bogusław Krasuski w Ostrowcu Świętokrzyskim pierwszy teść mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie ze skradzionych obrazów zakupiono Hutę Ostrowiec SA. Obecnie zamierzano ukryć sprawę Prokuratury Kielce sygnatura akt Ko 58/09 skierowanej do Prokuratury w Opocznie, gdzie podmieniono dane męża w systemie elektronicznym na Irena Kaźmierczyk podmieniając płeć i zrobiono to samo wobec mnie w sprawie sygnatura akt Ko 336/13 podmieniając moją płeć na mężczyznę. Celem było dorobienie fałszywych spadkobierców wytworzonych przez sygnatury Ko i ukrycie udziału Pełnomocników w kradzieży obrazów, gdyż krycie jest dowodem udziału tych osób jak pan Bohdan Żakiewicz, Janina Pikul, Stanisław Pikul zamieniony na Stanisławę Pikula, do ukrycia kradzieży obrazów z 2003 roku i odpowiedzialności osób za katastrofę w Smoleńsku.

Utworzono APE Umwelttechnik AG na bazie dokumentów męża Jerzego Kaźmierczyk, firma APE Jerzy Kaźmierczyk, Miedzna Drewniana, uniemożliwiając nam dostęp do majątku. Wykorzystano ogłoszenie sprzedaży mojego mieszkania i doprowadzono potajemnie do wielokrotnych sprzedaży pozorując działy spadku przez biuro nieruchomości w Starachowicach, dla ich znajomych z Biura Ochrony Rządu, czego dziś widać skutki i podstawiano Jerzego Bochyńskiego z Katowic oraz Bohdana Żakiewicz z USA i Warszawy podstawionego pod Bohdana Bochyńskiego, ojca Marii Gudewicz oraz Jadwigi Chaniewskiej i ich dwóch sióstr.

Z tego powodu działania pana Bohdana Żakiewicz i pana Piotra Waydla, który był wcześniej w Stowarzyszeniu Ziemiańskim prowadzą do wykorzystywania sposób i wpływów politycznych do umożliwienia zmiany płci oraz tożsamości, co doprowadza do podmiany akt sądowych w celu krycia kradzieży, co powinno być zakazane. Działania tych osób zmierzały do zmiany płci dla ludzi których okradają. Oznacza to , że wykorzystują opinie psychiatryczne do ukrycia ich działań zmierzających do okaleczania ludzi. Przykładem jest biskup Józef Wesołowski, który nie znał osób, które go skarżą, gdyż sprawy są prowadzone nawet przy nieobecności pozwanego zaocznie bez udziału ofiar takich działań, dorabiając opinie psychiatryczne w celu zniszczenia godności, i przyznając opiekunów prawnych potajemnie oraz adwokatów z urzędu, a nawet po rzekomej śmierci, podstawiają prokuratorów z urzędu aby poszukiwali spadkobierców art 51kk, w prokuraturze tworząc sygnatury Ko, co łączą kolizjami i wypadkami komunikacyjnymi i wypłatą odszkodowań łączący z budową autostrad i pracami murowymi tak jak w Warszawie faktura podpisana przez pana Chałubińskiego z Końskich, przechodząc na „Palece” Zakopane katownia Podhala ul. Chałubińskiego, gdzie dokonywano rzezi Polaków. Fakturę podpisała osoba udająca mojego męża ale nie ustalono kto i dokonywano obrotów na męża firmie bez jego wiedzy. Postępowanie umorzono a obecnie męża skazano zamiast sprawców , w dodatku uruchomiono na nas depozyty ale bez nas.

Kradzieże na Wawelu miały uwiarygodnić fałszywy krąg spadkobierców rodziny carskiej na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach wprowadzony przez zasiedzenie co powoduje brak możliwości wykonywania czynności finansowych. Z tego powodu wykorzystali spółki męża aby tam wstawić swoje dane osobowe jako spadkobiercy części ułamkowych co nie było widoczne dla ogółu.

W Urzędzie Miasta w Starachowicach gdzie sfałszowano wniosek o wydanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, aby upozorować chorobę psychiczną na Miedzną Drewnianą pozorując córkę teściów. Moja córka Marta miała być wywieziona do Zakładu Psychiatrycznego w Irlandii pod zmienioną tożsamością, gdyż już targnięto się na jej życie po przejęciu przez Waldemara Maksalon nieruchomości mojej mamy na którą donosił do UB. Ponownie zamierzano przejść przez PiS, gdyż jego córkę Edytę wpisano na moje mieszkanie a moje dziecko zadłużono na fałszywe dokumenty Dorobiono akta dla mnie na mężczyznę w sprawie SR Starachowice sygnatura akt Ko336/13 a brak sprzeciwu w sprawie Sądu Rejonowego Starachowice sygnatura akt IC 178/15 doprowadziłby do eksmisji i wywiezienia do zakładu psychiatrycznego na fałszywe dane, również mojego męża, któremu dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne w Miedznej Drewnianej. Miało to nastąpić przed Wszystkimi Świętymi. Zamierzano dokonać eksmisji z ul. Nad Kamienna 25 działka 29 również na byłą działkę 29 na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, gdyż bezprawnie teren podstawiono jako jeden, i podstawiono fałszywych spadkobierców mojej carskiej rodziny wykorzystując moje dzieci i wnuki i przechodząc na ul. Nowowiejską 29 działka 31, tak jak niegdyś ul. Pasternik 31 dom później dopisano do ul. Nad Kamienną 25 działka 29.

Zawiłość nikczemność służb doszła do zenitu. Działania Prokuratury prowadzą do przesyłania moich pism jako od innych osób, aby upozorować przesłuchania do naszych spraw i dokonywać podmiany tożsamości w celu realizacji już dorobionych obrażeń pozorując mnie na inną osobę. Sąd nie chce wydać akt, bo twierdzą, że nie jestem stroną i jestem kobietą. Oznacza to, że przerobiono mnie na mężczyznę i zamierzano mnie okaleczyć, aby dorobić akta do kradzieży tak samo zamierzano zrobić z moim mężem.

Sprawa sygnatura akt Ko 336/13 jest z naszego powództwa przeciwko Bohdanowi Żakiewicz za działania na naszą szkodę, którą odwrócono i wykorzystywano dla służb bezprawnie i przesłano przez Prokuraturę w Starachowicach do Krakowa oraz Torunia, gdzie dokonuje się fałszowania tożsamości mojej i mojego męża przez Tomaszów Mazowiecki związany z premierem Jagielińskim, który zakupił BBMiK Huta Ostrowiec SA, gdzie prezesem był Czesław Daleszak, którego żona Lidia Daleszak zakupiła działkę ul. Nowowiejska 29, co nie zostało prawidłowo rozliczone a działka została skradziona, gdyż w przeszłości podstawiono dane Czesława Daleszak jako spadkobiercę w Hucie Ostrowiec a za niego podstawiono Czesława Maksalon oraz Waldemara Maksalon pozorując Lidię na żonę byłego męża i podstawiając Edytę Maksalon, która ma dziecko z moim byłym mężem, a wychowuje moja wnuczkę ze skradzionej mojej córki, a ich dziecko jest w rękach Rosji. Znieważono moich szlachetnych rodziców i dokonuje się kradzieży, na nasze dane osobowe i zadłużania na liniach kredytowych w bankach.

Doszło do realizacji w rzeczywistości filmu Seksmisja, aby przejść przez film na depozyty i wykorzystać je do finansowania eksperymentów medycznych przez ART-B pana Baksika i Gąsiorowskiego, wykorzystując fakt, że jeden z panów ma zawód lekarza i umieszczają pieniądze w sponsorowanych ośrodkach medycznych w Irlandii, gdzie znajduje się pana Jan Wojnar i ich ośrodek medyczny.

Moja córka miała wypadek w Irlandii i dokonano kradzieży mojej nieruchomości po mamie wpisując Waldemara Maksalon, który sprzedał nieruchomość potajemnie dla spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. udając właściciela i uruchomił na firmę kredyt podstawiając weksel kolejnej firmy mojego męża, PPH APE Jerzy Kaźmierczyk do Szwajcarii, następnie doszło do windykacji przez służby i policję spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i sprawy o ujawnienia stanu posiadania, co ukryło uruchomione pieniądze. Zamierzano wykorzystać patriotyczne nastawienie mojej rodziny, aby zniszczyć rodzinę i zlikwidować pod zmienioną tożsamością. Nie mam kontaktu z powrotem z córką po „pracy” naszego Urzędu Miasta w Starachowicach, gdzie wystąpiłam o wmeldowanie mojej córki z mojego mieszania, aby ją nie zadłużali, a co oznacza, że jest manipulowana cała moja rodzina. Celem jest okaleczenie osób i ukrycie tego przez choroby psychiczne, aby pobierać pieniądze z kradzionych depozytów carskich, zastawiając ziemie rodowe pod kredyty, które zamierzano nie oddawać a nas zlikwidować. Pobranie kredytu 50 milionów EUR wielokrotne dla Urzędu Miasta Starachowice przez zadłużenie spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. powoduje zastawienie ziemi na Lubelszczyźnie co jest widoczne w działaniach w Opolu Lubelskim.

Ujawnione w Prokuraturze sprawy z naszych doniesień są realizowane przeciwko nam i przerabiana jestem na różne tożsamości kobiet a nawet mężczyzn. Wprowadzono dane nieistniejącej, a już wytworzonej na mój PESEL pani Elżbiety Bochyńskiej -Kaźmierczyk i upozorowano ją na żonę mojego męża. Jeśli wniosę sprzeciw do eksmisji na ulicy Nad Kamienną 25 to miało nastąpić urzeczywistnienie fikcyjnej osoby do oszustwa , jeśli nie to mnie wyrzucą z mojego domu i pod zmienioną tożsamością umieszczą w Zakładzie Psychiatrycznym, gdyż już dorobiono akta choroby psychicznej, pozorując uszkodzenia ciała i wytworzono akta zmiany płuci na mężczyznę. co ujawnił Sąd w Starachowicach.

Prokuratura nie dała mi do wglądu akt tej sprawy wykazując sygnaturę Ko 336/13 i obecnie może się dalej połączyć w Krakowie z naszą sprawę ale przesłaną z Prokuratury Starachowice dla osoby upozorowanej na mnie. Do czwartku miałam złożyć sprzeciw co podmienia moją tożsamość na samotną osobę jako matkę z dzieckiem pozorując konkubinat z moim mężem Jerzym Kaźmierczyk. Sprawa Ko jest sprawą poszukiwania fałszywego kręgu spadkobierców pod wypłatę odszkodowań z terenów oddanych przez Rząd do Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad i zamierzano wypłacić pieniądze jako odszkodowanie przeciwko mieniu Policji. Już wytworzono sprawy karne w sprawie z powództwa mojego męża Jerzego Kaźmierczyk o działania na szkodę jego spółki Marmoroc-Polska Sp z o.o. przeciwko panu Bohdanowi Żakiewicz. który współpracuje z CIA oraz innymi służbami co jest widoczne w Starachowicach na moich nieruchomościach. Pan Bohdan Żakiewicz nie ma DNA mojej carskiej rodziny i jedynie mogą się posługiwać moimi dziećmi i wnukami, co wykorzystano na Wawelu do kradzieży dział sztuki i miecza paradnego.

Powoduje to konieczność zwrotu skradzionych przez służby dzieł sztuki z Wawelu i miecza paradnego, który był elementem stroju, aby zabezpieczyć życie naszej rodziny.

Prokuratura przesyła pisma ze Starachowic do Krakowa, gdzie wykorzystano dział nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym, do wydania dokumentów, aby przejść z przesłanych informacji na sprawy fałszywego kręgu spadkobierców, co miało skutkować wymordowaniem carskiej rodziny przez Polskę.

Kraków Prokuratura Apelacyjna sygnatura akt Ap IV Ko 261/15 wydział czwarty dalej Kraków Śródmieście Zachód, Prokuratura Rejonowa KO 1410/15 , Prokuratura Okręgowa Wydział Czwarty do Spraw Wizytacji i Okresowej Oceny Prokuratorów również Dział Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym IIIKo 863/13. Wszystkie sygnatury są wykorzystywane dla fałszywych Tarnowskich z Wawelu czyli państwa Mazurkiewicz, jako rodziny tłumacza Bruno Mazurkiewicza z „Palace Zakopane katowni „Podhala”, którego zamieniono na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który był carewiczem Aleksym Romanow i występował również jako Roman Bocheński, natomiast w Szwajcarii jako rektor Uniwersytetu we Fryburgu. W budynku Zakładu Psychiatrycznego widniał napis profesora dr. Mazurkiewicza założyciela szpitala psychiatrycznego.

Sprawę na Miedzną Drewnianą przekierował pan Waldemar Maksalon przerabiając się za rodzinę carską jako sygnatura akt INs 716/10 pismo z Sądu Rejonowego Starachowice 31.08.2012 rok, gdzie opisano moje odwołanie jako apelację żądając tysiąca złotych ode mnie i tysiąca od siostry , pod które podstawiono tysiąc złotych wpłacone do sprawy sygnatura akt IC 2627/10 SO Kielce o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej za co zapłaciła moja teściowa Łucja Kaźmierczyk z domu Podpłońska, którą podstawiono pod moją mamę Filomenę Bochyńską. Z tego powodu SO Kielce przekierował nasze pismo ze sprawy sygnatur akt IC 2627/10 SO Kielce do sprawy sygnatura akt INs 716/10 w Starachowicach, a prokuratura poszukuje nieistniejących spadkobierców pozorując, ze nie żyjemy artykuł 51. Majątek rodowy był wyłączony ze spraw spadkowych. Zostały przerwane działy spadku, po żyjących co było przyczyną morderstw.

Dokonano oszustwa przez Waldemara Maksalon, który wykorzystał błędny dokument z Sądu na Bożenna Peryt pomijając poprawiony zarządzeniem „ Na podstawie 160kpc sprostować protokół z dnia 31. marca 2008 z dnia(K.34) w ten sposób, że w miejsce określenia „Bożenna Peryt „ wpisać określenie „ Józef Bochyński” albowiem przedmiotowa sprawa dotyczyła stwierdzenia nabycia spadku po Józefie Bochyńskim zaś umieszczenie w protokole nazwiska Bożenna Peryt jest wyrazem oczywistej omyłki pisarskiej.” Jak widać mojego tatę również przerobiono za kobietę po jego śmierci, co może być powodem, że przygotowano ponownie akację.

Sprawa spadkowa po moim tacie nie dotyczy pana Waldemara Maksalon, jak również po mojej mamie.

Na Oświadczeniu Woli mojego taty księcia Józefa Bochyńskiego widnieje nazwa firmy mojego męża zaprogramowana w Fax jako APE CH firmy męża APE-CH GmbH w Szwajcarii numer telefonu zwrotnego fax był świadków podpisu mojego taty.

Występowałam w Szwajcarii w 2005 roku pod nazwiskiem nabytym Bożena Piórecka, które zmieniłam na panieńskie z domu Bożena Bochyńska i wzięłam ślub z Jerzym Kaźmierczyk 28.06.2008 roku akt małżeństwa nr 22/2008.

Do wiadomości:
Zamek Wawel

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

X Ewa Dom X

X Pelnomocnik z wyboru

7-Bank ING-1

7-Bank ING-14

Konskie faszowanie moich danych dla falszywych Tarnowskich

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s