Aneksja ziemi na Ukrainie przez Donbas

Starachowice 29.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
u. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prezydent Polski Andrzej Duda

Sposób aneksji ziemi na Ukrainie

Sprawa poruszana w mediach jest konsekwencją działania pana Antoniego Ciszewskiego z Puław, który doprowadził przejęcia naszej sprawy przez Kancelarię prawniczą na Marymonckiej w Warszawie dając adwokata potajemnie z urzędu, co ustaliła Prokuratura w Kielcach i podmieniono sprawę uśmiercając nas systemie bankowym. W Starachowicach podstawiono Waldemara Maksalon i jego mataczone sprawy, przesyłając naszą sprawę z Kielc I C 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do Starachowic do sprawy I Ns 716/10 przerobiono sprawę jako spadek po moich rodzicach co jest przestępstwem I Ns 67/08 oraz I Ns 426/10prowadząc ja podwójnie pod tworzony spis z inwentarza co spowodowało poszukiwanie spadkobierców po moim tacie przez Prokuraturę w całym kraju pozorując , że my nie żyjemy. Utworzono fikcyjne dane aby przejść na depozyty pozorując spadkobierców i podmieniono dane do Starachowic aby przejść na Wąchock na mojego pradziadka księcia Franciszka Bocheński czyli Mikołaja II Romanowa i dokonano przejścia przez oddanie ziem na autostrady a przez wypadki komunikacyjne dorabiano akta kryminale na prawowitych żyjących właścicieli. Podstawiono Waldemara Maksalona i fałszywych hrabiów Tarnowskich aby podstawić na Wawel osoby, które moją roszczenia na Ukrainie a mienie Nadbużańskie jest prowadzone w Puławach, co wskazuje na wykorzystanie danych osobowych rodzin z Kresów do kradzieży i wyprania pieniędzy. Wykorzystano od nas Pełnomocnictwa dla pana Jerzego Winsztal oraz pani Jolanty Mazur, aby przejść na Wąchock , gdzie mój dziadek Franciszek Jan Mazurek widniał jako Jan Mazur po czym dane znikają gdyż jest to prawdziwy hrabia Jan Tarnowski. Wykorzystano zakup GBC Bydgoszcz SA przez fałszywy dział spadku po moim mężu żyjącym Jerzym Kaźmierczyk i podstawiono firmę Donbas, która ukryła przekazanie firmy DOMASTAL Kijów i DOMASTAL Warszawa, za darmo do zakupu GBC Centrostal Bydgoszcz i DOMSTAL Warszawa przez mojego męża mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk. Nastąpiło podstawienie fałszywego kręgu spadkobierców na ulicę Łopuszańską 38 do Warszawy do firmy DOMSTAL i zamiany ich na Kijów. Podmieniono firmy męża spółkę

SOF-ART Sp. z o.o. na osobę fizyczną a firmę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, jako osobę fizyczną zamieniono na spółę wprowadzając Piotra Główkę i Wiolettę Wiatrowską do zarządu , którzy byli w SOF-ART Sp. z o.o. aby przejąć weksle do PFRON i oskarżając mojego męża po raz drugi aż w Toruniu w Sądzie Okręgowym i dorabiają mu inną żonę aby przejąc majątek męża i mój. Podstawiono weksle męża na 50 milionów EUR, firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk i reaktywowano fabryki dziadka i METON SA zamieniając na podspółki na bazie kapitału dłużnego, i pod zmieniona tożsamość męża i moją i znieważano moich rodziców i dziadków podważając arystokratyczne pochodzenie przez lekarzy psychiatrów w Toruniu nie sprawdzając mojego DNA carskiej rodziny gdyż w pokoleniu wnuków miał być podmiana inne rodziny. Powołał się na fałszywą opinię Sędzia Pruss w Toruniu, aby zrobić z męża oszusta i wytworzyć windykacje do Szwajcarii. Połączono w Kielcach firmy przez podmianę pierwszej mojej sprawy SOF-ART Sp z o.o. gdzie podmieniono osobę niepełnosprawną umysłowo „PS” pracownika firmy ZPCH, na mnie i podmieniono dokumenty obecnie tak w Starachowicach tworząc sprawę do Krakowa aby podmienić moją tożsamość na Kraków i Starachowice jako sprawa sygnatura akt II K 336/13 tworząc windykacje przez oszustów, na fałszywe dane aby pozorować chorobę psychiczną po uszkodzeniu ciała, które go nie było. Męża obecnego podmieniono na byłego męża, który zmienił nazwisko aby podstawić różne osoby jako spadkobierców na nazwisko Piórecki, Bochyński, Każmierczyk( z kropką) i podmienione na Kaźmierczak tak jak u pana Waldemara Maksalon, który moje dane podmienił w Sądzie. Dalej doszło do podmiany w Krakowie i Partii PiS oraz podmiany Jerzego na Jana do wyprowadzenia pieniędzy ze Szwajcarii przez APE-CH GmbH i APE Umwelttechnik AG itd. Całość zamierzano ukryć przez podmianę liter i upadłość na CGB Centrostal Bydgoszcz SA. Domstal Sp. z o.o. i Huta Częstochowa przez Donbas, czyli biznesmenów Ukraińskich, którzy bezprawnie korzystali z carskiego naszego mienia i wykorzystano moje dane na Ukrainie w Kijowie oraz męża. Wartość naszych depozytów zabezpiecza te firmy przed upadłością, która jest celowo robiona przed ujawnieniem naszej sprawy, gdyż oszustwa są dokonywane przez eksmisje i windykacje. Eksmisja na fałszywe dane na nieistniejącą Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk w sprawie I C 178/15 Sądu Rejonowego w Starachowicach  z działki 29, gdzie podmieniono mnie i moją rodzinę dalej miała być przekazana do Bydgoszczy do upadłości Donbasu, gdzie Bank Pocztowy wydał karty dla osób podszywającym się pod nas. W różnych bankach wykorzystano moje dane podmieniono moją rodzinę powielając osoby.

Do wiadomości osób zainteresowanych.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk Tajemnica-Rodzina Romanow v3

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s