Ul. Nowowiejska 29, Strachowice – AP podstawienie pod APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii

Starachowice 30.10.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
Zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Po rodzicach otrzymałam z siostrą trzy nieruchomości po mamie gdzie wpisano bezprawnie tatę przez Urząd Miasta Starachowice, który fałszuje dane mojej rodziny na nieruchomościach, uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie i podstępowanie wypisując sąsiadów za spadkobierców co jest przestępstwem. Moje pełne dane to Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska z pierwszego małżeństwa Piórecka co wykorzystano do powielenia mojej tożsamości na kilka po śmierci taty. Jedna na Piórecka przy Akcie Notarialnym i wykorzystano Akt Notarialny mojej may, który był osobno i wykazuje mnie, że mieszkam u mamy na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, bez mojego adresu zameldowania na stałe . Drugą osobę stworzono na Bożenę Piórecka w moim Akcie Notarialnym, gdzie widnieje z siostrą, a wpisano mój adres zameldowania na stałe na Lipie Henryk Szyb1 gmina Brody koło Starachowic.

Mamie stworzono dwie sprawy do Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt I Ns 67/08 i druga dla mojej mamy, po mamy mężu a moim tacie, jako kolejną sygnaturę pod kolejną osobę. Następnie wykorzystano do stworzenia kolejnej tożsamości moją zmianę nazwiska nabytego Piórecka po pewnym czasie po rozwodzie na panieńskie Bochyńska dla kolejnej osoby. Moje obecne dane na bieżąco ktoś wykorzystuje pod kredyty udając spadkobierców po mojej rodzinie.

Poinformowały nie dwie siostry mojego męża Wioletta Wiatrowska z domu Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej oraz Marta Cybulska z domu Kaźmierczyk mieszkająca w Starachowicach, że przepisy obowiązujące wykazując, że zamiar zakupu innej nieruchomości za pieniądze ze sprzedaży powoduje, że nie trzeba zgłaszać tego fakty do Urzędu Skarbowego. Obie są księgowymi. Doszło do wpisania ich do firmy mojego męża „APE Jerzy Kaźmierczyk” i podmieniono strukturę własnościową firmy APE- Jerzy Kaźmierczyk podstawiając Prokuratorów, Sędziów i Policję i inne osoby pod nieruchomość moich rodziców podstawiając mojego tatę na działkę mojej mamy przez Urząd Miasta, gdzie pracownikiem jest Matra Cybulska z domu Kaźmierczyk, i podmieniono mnie na Miedzną Drewnianą 244 przez Urząd Miast przez wykorzystanie mojej córki Marty Bochyńskiej, która jest panną i przybrała moje panieńskie nazwisko a mieszka w Irlandii. Doszło do podstawienia wypadku w Irlandii mojej córki Marty Bochyńskiej pod samochód na mojego teścia, co spowodowało podmianę przez Straż Miejską mojego mandatu w Starachowicach pozorując wypadek i podstawiono moją córkę pod mandat co okazano mi w Państwa w Urzędzie Skarbowym ponadto obciążono za śmierci jak właściciela nieruchomości co oznacza, że dzieci wpisano jako spadkobierców po mnie i podmieniono rodziny na Opoczno tworząc opinie psychiatryczne dla mojej rodziny pod fikcyjne dane.

Dowodem jest Tomaszów Mazowiecki, który podmienił moja rodzinę i dorobił akta kryminalne i sprawę pozorując że mam uszkodzenie ciała w Paradyżu podstawiając komendanta policji pana Kaźmierczuka za mojego męża wykorzystując błędy pisarskie. Mój mąż to mgr inż. mech., Jerzy Kaźmierczyk . Podstawiono mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka na ulicy Nowowiejskiej pozorując, że żyje przez fałszywe podatki w Urzędzie Miasta Starachowice i podmieniono na Miedzną Drewnianą 244 pod mojego teścia po czyn do banku AP Anlage Bank w Szwajcarii, gdzie utworzono depozyty w Baku dla spółek SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o na mojej nieruchomości w Starachowicach przez wykorzystanie fałszywej sprawy Waldemara Maksalon który przerobił siebie za księcia Glińskiego przez podstawienie pod moją babcię księżną Glińską, która była znana jako Aniela Regina Mazurek. Na nieruchomości przed laty widniała jako Anna Glińska, na nieruchomości Tuzów czyli persony jaką był Książę Gliński. Doszło do znieważenia moich rodziców i podmiany mamy na tatę i odwrotnie podstawiając w to miejsce mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk dorabiając tajnie przez Urząd Miasta fałszywe opinie psychiatryczne w celu ukrycia tego oszustwa. Na nieruchomościach po rodzicach wstawiane są osoby o nazwisku Kowalski co oznacza, ze za mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego ,który znany był jako Franciszek Jan Mazurek finalnie na tej działce wstawiono muzyka Jana Kowalskiego a na drugiej Józefa Kowalskiego co spowodowało ,że moją mamę podmieniono na Bochyńską z domu a mojego dziadka, który przekazał dla mamy nieruchomość podstawiono pod Jana Kaźmierczyk na Miedzną Drewnianą zacierając ślady po moich rodzicach. Dzieje się to przez opodatkowanie mojego dziadka na nieruchomości mojej babci 10 lat po jego śmierci przez Urząd Miasta Starachowice pozorując, że żyje jako Jan Kaźmierczyk, którego uznano za niegodnego i zamieniono na syna Jerzego Kaźmierczyk w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii podstawiając na moją nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej 29 w Starachowicach. W tym celu geodeci podmienili numerację a system informatyczny umożliwia manipulację i szybką podmianę. Aby to ukryć podmieniono spółkę SOF-ART Sp. z o.o. na „PPH APE Jerzy Kaźmierczyk” podstawiając Wiolettę Wiatrowską i Piotra Główkę przez SO Kielce w sprawie IIK 207/07 zamieniając działalność osoby fizycznej na spółkę Dokonano działu spadku na SOF-ART Sp. z o.o. po Jerzym Kaźmierczyk wpisując fałszywych spadkobierców na PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w celu zamiany na APE-CH GmbH w Szwajcarii w celu dalszego przeniesienia na APE Umwelttechnik AG w ZUG. W związku z opłacaniem badań i doświadczeń medycznych z naszych depozytów śmiem twierdzić, że dwoje niemowląt najstarszego syna w Irlandii zostało uratowanych i żyje , gdyż firma APE Umwelttechnik AG dysponuje najlepszą technologią na świecie. Oznacza to,że nadziałce Nowowiejska 29 i firmie SOF-ART Sp. z o.o. dokonano działu spadku w celu zakupu Huty Ostrowiec Św przez APE Umwelttechnik AG jako własności męża Jerzego Kaźmierczyk po którym zrobiono dział spadku.

Annę Glińską występującą na działce czyli moja babcię Anielę Reginę Mazurek wykorzystano dla Anny Komorowskiej dlatego prezydent Bronisław Komorowski podmienił moje dane na „Elżbietę Bochyńską-Kazimierczyk” udając że jestem panną z dzieckiem, co wykorzystał sędzia w sprawie SR Starachowice sygnatura akt I C 178/15, w której otrzymałam zgłoszenie na sprawę w dniu 22 października na prawidłowe dane w dniu 29 Października 2015 rok na rozprawie nakazując obowiązkowe stawiennictwo. Celem było nasze pobicie w celu odwołania się do choroby, aby podstawić akta o uszkodzeniu ciała co umożliwia EPO. Co dowodzi, że sędzia Wojciech Kucharski nie określił prawdy mówiąc, że ma zwrot pisma i został podstawiony pod Wojciecha Pruss w Toruniu do sprawy sygnatura akt IIK 164/11, gdzie podstawiono Waldemara Maksalon pod Waldemara Szczepańskiego aby odnieść się do największego zbrodniarza Kielecczyzny von Szczepańskiego podstawiając Peter von Schilhorn na Lipie Henryk Szyb 1, oraz Piotra Główkę na Bohaterów Westerplatte 1/1 aby przejść na Piotra Idziak oraz Piotra Eugster. Pani kierownik poinformowała mnie w Sądzie o sprawie. W tym czasie mąż miał wezwanie na Policję w sprawie wycofanej do jego kary bankomatowej ze Szwajcarii, która został zatrzymana w bankomacie PEKAO SA i połączono wezwanie jako świadka na blankiecie podejrzanego. Wytworzono dokumenty o uszkodzeniu ciała i zamierzano upozorować awanturę o majątek przy jednoczesnym zablokowaniu dla nas dostępu do majątku, do którego również nie ma dostępu nasza rodzina która jedynie korzysta z układów.

Z tego powodu skradziono majątek i uniemożliwiono mi opłacenie podatków. Przykładem jest ul. Bohaterów Westerplatte, gdzie zaczęłam sprzedawać garaż i zapłacono mi kwotę 7000,-złotych bez 2000,-zł (dwóch tysięcy) na podatek na przedwstępną umowę, gdyż wyjeżdżam do córki po wypadku i próbowano mnie bezprawnie aresztować w sprawie którą finalnie wygrałam SO Kielce sygnatura akt IX Ka 280/12, gdzie poprosiłam sąd o utworzenie depozytu z pieniędzy wypłacanym przez UM Końskie za dzierżawę pomieszczeń przypałacowych dla fałszywych Tarnowskich w kwocie 100.000,-zł(sto tysięcy miesięcznie), którzy podali się za moich spadkobierców na działce Nowowiejska 29. Spowodowało to, że sprzedałam działkę za kwotę 80.000,-(osiemdziesiąt),- tysięcy złotych, a otrzymałam jedynie kwotę 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy) którą miałam odkupić a 50.000,- ( pięćdziesiąt tysięcy) nie zostało zapłacone. Gdyż to miały być rozliczenia z moim mężem na spółce Marmoroc-Polska Sp z o,o, których nie uczyniono , gdyż uruchomiono kredyt na kwotę 50.000.000,- EUR (pięćdziesiąt milionów Euro) w Szwajcarii wykorzystuje wesel „PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk” co powoduje konieczność zwrotu kredytów przez osobę kupującą, gdyż dokonano na spółce działów spadku bezprawnie po mężu i wpisano moje dane na Bożena Piórecka do zarządu, co jest nieprawdą. Ze spółki utworzono wiele podmiotów bez nasze możliwości kontroli. Doszło do kradzieży mojej nowej firmy i wprowadzenia przez osoby na działce Nowowiejska 29 podszywające się pod rodzinę jako spadkobierców na firmę IMPERATOR ROMANOW w celu wyprowadzania pieniędzy w dodatku użyto mój NIP. We wniosku do Urzędu Miasta wpisałam na nazwę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Trzy nieruchomości po rodzicach według informacji Urzędu Skarbowego w Starachowicach nie było zmian w sprawach spadkowych co oznacza, że nie były niezmienione co oznacza, że ktoś dokonał oszustwa i podmienił moją szlachetną rodzinę próbując przerobić na przestępców.

Pan Maksalon i inne osoby nie miały prawa robić spadku po moich rodzicach ani rodzinie.

Uniemożliwiono mi zapłacenie podatków przez sąd. Sąd wyznaczył na zapłacenie za nieruchomość Ul. Nad Kamienną 25 dwa lata dla Waldemara Maksalon i dokonał oszustwa w sprawie INs 1009/13 , gdzie wytworzył, że ja mam zapłacić dla Waldemara Maksalon co oznacza, ze nie wypłacono pieniędzy z nieruchomości w celu ukrycia faktu wyrzucenia z nieruchomości właściciela przez osoby majce zasiedzenie. Wynikało to z faktu, że na tej nieruchomości przywrócono stan posiadania rodziny carskiej podstawiając Waldemara Maksalon za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk w spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez zamianę wpłaty 100.000,-zł(sto tysięcy) przez PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na usunięcie baku formalnego do sprawy SO Kielce sygnatura akt IC 2627/10, gdzie podmieniono zapis nazwisk wpisując „ż” (z kropką) aby uniemożliwić nam dostęp do uruchomionych funduszy na Fundację Hrabiego Potockiego w banku PEKAO SA. Dokonano przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w sprawie SR Starachowice sygnatura akt INs 716/10, gdzie wprowadzono po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mężu Jerzym Kaźmierczyk spadkobierców aby ukryć kradzież carskich depozytów. Pieniądze z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk przekierował SO Kielce co było widoczne w prawie sygnatura akt IIIK 207/07 zamieniając kwotę kary. W Szwajcarii pod konto w Credit Suisse firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk podstawiono firmę APE Umwelttechnik AG.

Wszystkie te działania prowadzone są przez Kościół aby uniknąć płacenia podatku, gdyż do państwa Urzędu Skarbowego złożony został dokument Oświadczenia Woli mojego taty, na którym widnieje napis Fax APE CH szwajcarskiej spółki męża Jerzego Kaźmierczyk. Decyzja Urzędu Skarbowego w sprawie Oświadczenia Woli taty z dnia 28.06.2006 wskazywana na konieczność opłacenia podatku 7% w momencie objęcia majątku. W sprawie w Opocznie sygnatura akt Ko 58/12 obrazów zatrzymanych przez policję w Szwajcarii , sędzia w Opocznie w 2010 roku powiedział , że są spadkobierców, ale nie określił, że po mnie Bożenie Bochyński-Kaźmierczyk oraz Jerzym Kaźmierczyk. Dowodzi to, że podatki miały być windykowane na spałkach męża a ukryte przez kościoły, które są zwolnione z podatku.

Dwa lata na sprzedaż nieruchomości powinno dotyczyć mnie i siostry jako prawowitych spadkobierców po mamie na ul. Nad Kamienna 25. Nieruchomość wspólnie zakupioną w 2001 roku przez mamę i tatą Bohaterów Westerplatte 1/1 . zamieniono na ulicę Nowowiejską, gdzie właścicielem była jedynie mama, a otrzymała teren od swojego ojca Franciszka Jana Mazurka, którego zamieniono na Franciszka Glińskiego oraz Franciszka Bocheńskiego, aby przejść na przedwojenne umowy podstawiając w miejsce Brunona Bochyńskiego to pana Bruno Mazurkiewicza za którego na działce Nowowiejska 29 podstawiono fałszywych hrabiów Tarnowskich na Końskie i Wawel, gdzie pobrano dzieła sztuki i miecz paradny, a nas zamierzano obciążyć podatkami podmieniając na Miedzną Drewnianą 244, aby upozorować, że jestem córką teściowej. Z tego powodu system informatyczny przekształca moje dane osobowe odwrotnie wpisując jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena Elżbieta co odczytuje się jako Elżbieta Bożena Kaźmierczyk-Bochyńska na działce Nowowiejska 29, gdzie bezprawnie zrobiono dział spadku po Józefie Bochyńskim na działce mamy z roku 2007. Wykorzystano geodetę Andrzejewskiego, który wykazał bezprawnie po śmierci taty na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1 przy zniesieniu współwłasności, że tata po śmierci żyje nadal. Przysłano list z prokuratury rejonowej w Krakowie był rejestrowany co oznacza, że sprawa o uszkodzenie ciała, którego nie było została przekazana na Starachowice i wytworzono fałszywy adres w Krakowie na Miedzną Drewnianą 244.

Banki ujawniły, że wydano karty dla osób które posługiwały się naszymi danymi osobowymi i doprowadzały do zadłużenia.

Wykreowano podział na mojej działce po mamie dzieląc na pół aby podstawić tatę w celu przejścia na Elżbietę Bochyńską i Aleksandra Bochyńskiego żonatego z Kicią z domu. Ernest Bochyński naprawdę nazywał się Radomski, a nie Bochyński. Linia Ernesta jest wykorzystywana pod Jerzego i Barbrę Bochyńskich z Katowic, sędzinę którą podstawili swoją córkę Magdalenę zwaną Katarzyną pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski, dlatego spółki są ukryte w innych miastach i nie jest widoczne opodatkowanie na fabrykowane osoby udając, że była żona jest spadkobiercą po swoim mężu wykorzystując zbieg okoliczności, że Katarzyna Kaźmierczyk jest córką Bogusława Krasuskiego syna prawdziwego księcia Krzysztofa Radziwiłł a nie hrabiego Tarnowskiego. DNA w Linie Radziwiłł będzie zbieżne z moim w linii po moim dziadku, którego matka to Katarzyna Radziwiłł znana jako Krakowiak. Pani Krakowiak była protokolantką w Opocznie gdzie nie oddano mi pieniędzy za przyjazd ze Starachowic i podstawiono akta o uszkodzenie ciała aby wytworzyć sprawy bez mojego udziału i przez pozorowanych nieprawdziwych opiekunów oskarżyć mojego męża, który został uznany i obdarzony szczególnym zaufaniem prze moich oboje rodziców co tata wyraził w Odwidzeniu Woli a mama potwierdziła osobiście przed końcem życia. Po tej sytuacje poprosiłam państwa Frankiewicz za życia mamy o potwierdzenie notarialnym o prawdziwości taty podpisu dokonanego w ich domu. Doszło do wykorzystania wielu osób w celu podmiany rodziny i obarczenia mnie podatkami za ich działania.

Na spółce Marmoroc-Polska Sp z o.o. wytworzono około 10 pospółek i w jednej z nich podał się za właściciela pan Pikul w innej Edyta Maksalon wykorzystując moje dane nazwisko z pierwszego małżeństwa na Piórecka, oraz pan Komendant Policji Kaźmierczuk w Paradyżu, gdzie wytworzono fałszywe akta o uszkodzeniu ciała, co próbowano powtórzyć 30 października 2015 roku, ale w rzeczywistości w Starachowicach na Policji. Wykorzystując moje zaufanie do Urzędników Państwowych i podstawiając mi wydruk twierdząc, że jest on ujednolicony, a w którym umieszczone były rubryki o uszkodzeniu ciała, co miało być beze mnie dopisane pod fałszywe akta. Wpisano uszkodzenia ciała i na takim druku wydrukowano, łącząc nakazanym przez Prokuraturę kolejnym uzupełnieniem do doniesienia przeciwko panu Bohdanowi Żakiewicz , który był naszym Pełnomocnikiem, który wykorzystał spółkę męża, w której był w rocznym sprawozdaniu do Monitora Sądowego,który nie przesłał tego numeru mimo zapłaty za egzemplarz. Podmieniono spółki na osoby fizyczne oraz spółki cywilne oraz osoby fizyczne na spółki APE podstawiając w aporcie tereny moje rodowe i wykorzystując nieruchomości po moich rodzicach w Starachowicach uniemożliwiając mi rozliczenie i używanie domu po rodzicach, aresztując mnie we własnym domu gdy byłam z mężem, że włamałam się do cudzego domu oraz inne paragrafy patologiczne do potrzeb policji w celu podmiany rodziny. Zamierzano ukryć kradzież dzieł sztuki przez podmianę zaskarżenia firmy mojego męża APE Jerzy Kaźmierczyk podstawiając spór o nazwę w Szwajcarii i podstawiając APE firmę APE jako Adwokat Polski na mojej działce ul Nowowiejska 29 oraz droga dojazdowa, wykorzystując próbę sprzedaży działki nieudaną aby podmienić w Toruniu rodzinę przez pozorowanie sporu nazwę APE w Polsce aby podmienić na Szwajcarię na męża firmy APE CH GmbH gdzie byłam na nazwisko Bożena Piórecka w Zarządzie i podstawiając Wojciecha Pokorę sąsiada z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/2A oraz na drugą męża firmę APE Umwelttechnik AG, tworząc z męża dwie osoby. Podstawiono firmę APE w Polsce aby spowodować podmianę rodziny i dlatego już podstawiono pod mój NIP inną osobę pod moja nową firmę IMPOERTOR ROMANOW i podstawiono moją siostrę na Kielce z Czesławem Daleszak, gdyż tak doszło do podstawienie na działce, gdzie podmieniono moją rodzinę i moją matę zamieniono na ojca , co jest przestępstwem. I takie fałszywe akta wytworzono do sądu karnego.

Zadeklarowałam przekazanie wszystkich omawianych nieruchomości w zamian za odstąpienie Skarbu Państwa od zaskarżenia męża w sprawie SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11, co się nie stało a dokument zaginął w Sądzie i został użyty na nieruchomościach w Starachowicach aby podmienić moich rodziców i dziadków podstawiając Waldemara Maksalon, który robił działy spadku po mojej rodzinie pd lat.

Podmieniono dlatego moje dane na Miedzną Drewnianą 244 i dokonano podmiany tożsmości na Kaźmierczyk z domu. Na działce Nowowiejska 29 w Starachowicach przerobiono moje dane aby po latach znowu pozorować spór o nazwę z 2005 roku z Szwajcarii firm APE Umwelttechnik AG i APE-CH GmbH na firmie IMPERATOR ROMANOW zamieszczoną bezprawnie w KRS z moim prywatnym NIP, , aby przejść na Szwajcarkę gdzie mam stały pobyt, gdzie już ktoś inny podała się za mnie i męża. Na terenie działki stworzono depozyt aby podstawić pod firmę AP adwokatów, kryjąc się za biurem prawnym Lorentz w Zurychu oraz St. Gallen biurze prawnym K-9.

Współpraca z Bohdanem Żakiewicz, doprowadziła do wykorzystania naszych depozytów, kradzieży oraz podstawienia szeregu osób pod moich dziadków i rodziców wraz współpracy z Waldemarem Maksalon, który przerobił się za rodzinę, męża oskarżył i znieważył moich rodziców mówiąc, że nie są arystokratami w sprawie w Toruniu sygnatura akt II K 164/11 nakazując badania psychiatryczne. Jednocześnie w Warszawie określił, że nigdy takich słów nie wypowiedział. Celem tych działań była kradzież mienia na podstawie naszego Oświadczenia Woli mojego taty prze działania zorganizowanej grupy na działce Nowowiejska 29, która bezprawnie dokonano działu spadku po moim ojcu na działce mojej mamy co dowodzi użycia Oświadczenia Woli przez moją siostrę Beatę Marię Idziak, która działał z Czesławem Daleszak i Waldemarem Maksalon co doprowadziło do wykorzystania moich i spółek obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, które zawłaszczono pozorując dział spadku na moim mężu przez moją siostrę , która przebywa w Irlandii i posłużyła się moimi danymi osobowymi wykazując do notariusza, że jest jedyną córką naszego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. W ten sposób dorobiła fałszywe opinie psychiatryczne aby ukryć matactwa i kradzież mienia i rozwód kościelny z Katarzyną Kaźmierczyk pierwszą żoną mojego męża dla którego dorobiła fałszywe opinie psychiatryczne co doprowadziło do pozbawienia godności moich rodziców, którzy przekazali dziedzictwo rodowe w linii cesarskiej dla mnie i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Spraw dotyczyła wprowadzenia Elżbiety Bochyńskiej – Kaźmierczyk wytworzonej do pobierania odszkodowania a pod moje dane i wytworzenia fałszywych dokumentów przez Starachowice na nieruchomości mojej mamy podmieniają na dwie osoby i podstawiając tatę w celu wykorzystania tego do Szwajcarii. Spór o nazwę APE Umwelttechnik AG jest podstawiony na działkę dojazdową w Starachowicach na ulicy Nowowiejskiej 29, gdzie podstawiono również Aleksandra Kwaśniewskiego pod Aleksandra Bochyńskiego syna Ernesta a Barbarę Bochyńską z Katowic pod Elżbietę Bochyńską siostrę Aleksandra Bochyńskiego, przez których jako dzieci finansowano wojnę po aresztowaniu mojego dziadka. Dzieci mojego najszerszego syna oficjalnie uznane za zmarły po urodzeniu miały zostać podstawione pod dział spadku na ulicy Nowowiejskiej 29,gdzie zamierzano podstawić Józefa Kowalskiego na miejsce mojego taty Józef Bochyński na działce mojej mamy aby przerobić mamę na Bocheńską z domu i przejść na badania mózgu jakie robiła moje siostra podstawiona na APE Umwelttechnik AG.

Siostra pracowała przy pierwszych w Polsce badaniach na mózgu w czasie snu, informacja jak sen nocny wpływa na dzieci a jak sen w czasie dania. Moja siostra mieszkała wówczas w Katowicach, a obecnie podstawiono ją za mnie na Kielce a jej dane postawione są pod polityków dlatego nie jest ujawniana.

Odwołanie się do sprawy spadkowej po tacie 2007roku na ulicy Nowowiejska 29, wraz z działką dojazdowa wydzieloną z całości pod działkę 1.5metra poza ogrodzeniem,oraz 1/3 nieruchomości Nad Kamienną 25 dawniej ul Pastarniak31, mama była całości samoistnym posiadaczem, ale Sąd pominął ten fakt. Rodzina Maksalon zawłaszczała pieniądze ponad 50.000zł naszej rodziny po naszej mamie, którą oszacowano za 1/3 nieruchomości, którą miał zapłacić za zabranie 1/3 nieruchomości ul. Nad Kamienną 25. Obecnie próbował dorobić na fikcyjne dane Elżbieta Bochyńska -Kaźmierczyk windykacje podstawiając kwotę 27 tysięcy, co oznacza wielokrotne prowadzenia sprawy. Nie zapłacono również 50.000,- złotych za działkę Nowowiejska 29 co połączono z ulicą Bohaterów Westerplatte 1/1, mieszkaniem wraz z komórka oraz garażem na odrębną własność, gdzie dawniej był działki 29. Próba eksmisji w sprawie IC 178/15 z działki 29 oznaczała zawłaszczenie całości mienia oraz firm męża Jerzego Kaźmierczyk w Polsce i Szwajcarii wymienionych w tekście, aby pozorować, że wynajmuję mieszkanie za które zapłacili moi rodzice.

Doszło do próby obciążenie mnie za odzyskane mienie carskie przy jednoczesnym pozbawieniu mnie odstępu do niego. Powodem jest wpisanie na działce ul. Nowowiejska 29 Sędziów Prokuratorów i Policjantów oraz Lekarzy i innych pozorując moje uszkodzenie ciała. Dorobiono już akta uszkodzenia ciała w Paradyżu , podmieniając mnie na Miedzną Drewnianą 244, aby podmienić moich rodziców ze Starachowice na teściów podstawiając na Opocznie. Urząd Skarbowy w Opocznie jednorazowo otrzymał podatki na wspólnym dokumencie z mężem co posłużyło do podmiany mojej rodziny i wysłania męża do US w Opocznie mimo, obietnicy, że prześlą dokumenty do Starachowic.

Sprzedaż działki ul. Nowowiejska 29 wraz z działką dojazdową, wydzieloną do tego celu z nieruchomości nie mogła być rozdzielona gdyż to narusza przepisy prawa budowanego. Moja siostra nie miała działu spadku ze mną a tata nigdy nie występował na działce Nowowiejska 29, ani na działce dojazdowej ale był mężem mojej mamy i wpisał takie dane Notariusz Jendrzejewski jako współwłasność małżeńską, twierdząc, że tak będzie lepiej przy tworzonej hipotece na działce a czego mama bardzo żałowała. Wprowadzano mamę w błąd, gdyż Notariusze również dokonują oszustw aby podstawić się pod działkę mojej mamy, którą przerobiono na mężczyznę. Główny herb naszej rodziny Lew z Judy miał być zamieniony na kota a Jezus Chrystus na małpę podstępując APE jako nazwę w tłumaczeniu angielskim małpa.

Na działce Nowowiejska 29 oraz działce wydzielonej jako droga dojazdowa, która jest we współwłasności dorobiono Radziwiłłów jako dzieci mojego obecnego męża, a mnie podstawiono na Miedzną Drewnianą 244 pod Kaźmierczyk tworząc sprawę o uszkodzenie ciała i z tego powodu dopisywano chorobę psychiczną, gdyż jestem zdrowa i podstawiono za moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską , osobę z partii PiS panią Beatę Szydło i dlatego PiS musiał wygrać aby to ukryć, gdyż utworzono firmę dla elit AP na działce mojej mamy zamienioną na tatę ul. Nowowiejska 29 i wydzielony z niej grunt jako droga. Spowodowało to bezprawne samoistne podzielenie mnie z siostrę na innej działce po mamie na ulicy Nowowiejskiej i podmieniono mnie na Elżbietę samotnie wychowującą dzieci łącząc z Oświadczeniem mojego taty, gdzie widniała na FAX nazwa APE jako przesłana faksem ze Szwajcarii. Wykorzystano AP Anlage Bank i podstawiono pod konta mojego męża całą świtę. Z tego powodu uniemożliwiono wypłacenie podatków aby ukryć ten proceder.

Skradziono moją firmę po założenie i podmieniono mnie na Kaźmierczyk z domu aby upozorować że mama miała jedną córkę, którą przerobiono że samotnie wychowuje dziecko.

Na trzech nieruchomościach wpisano trzy panie byłe prezydentowe

ul. Nowowiejska 29 , Anna Komorowska

ul. Nad Kamienną 25 działka 29, Maria Kaczyńska

ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 i garaż działka dawniej 29, Danuta Wałęsa

które zostały ukryte pod tożsamością trzech naszych sióstr.

Podstawiono koleje osoby, które dokonywały podmiany mojej rodziny jak Danuta Gibalska, Henryk Grabowski,Waldemar Maksalon,Czesław Daleszak i Lidia Maksalon oraz ich rodziny.

Na działce Nowowiejska 29 bezprawnie wpisano mojego tatę i zrobiono bezprawnie dział spadku w 2007 roku jeszcze przed sprzedażą działki aby wytworzyć fałszywych spadkobierców podstawionych pod Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z 28.06.2006 roku , które przekazuje mnie i mężowi Jerzemu Kaźmierczyk prawo do dziedzictwa w linii cesarskiej.

Poczta Polska wydała dla mnie listy na Bożena Bochyńska, Elżbietę Bożenę Bochyńską-Każmierczyk jako Urząd Skarbowy oraz Bochyńska-Kazimierczak Bożena czyli Bożena Kazimierczak-Bochynska co dowodzi, że wytworzono wiele tożsamości na mój NIP i PESEL.

Ewidencja Działalności Gospodarczej wydała potwierdzenie zgłoszenia działalności odwrotnie wpisując dane jako Bochyńska-Kazimierczyk Bożena na natomiast wydruk właściwy jest na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podmieniając moją firmę jako osobę fizyczną na spółkę cywilną. Wydany dokument świadczy, że Urząd Miasta wpisał mnie do CEDIK obarczając kwotą 200,- złotych przysłane z tej instytucji podmieniając mnie na Kaźmierczyk z domu co oznacza podstawienie spadkobierców po mnie, aby ukryć działy spadku i fałszywe windykacje jak sygnatura akt KM2443/15 z 19.08.2015 roku.

Nadano samoistnie REGON bez mojego udziału. Wniosłam pismo o zawieszenie firmy z dniem rozpoczęcia do czasu wypłaty odszkodowania i naprawienia szkody przez Urząd Miasta, który wykorzystał weksel mojego męża na 50,- milionów EUR w Szwajcarii wystawiony przez PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk a w Polsce ukryto takie działanie za wekslami firmy SOF-ART Sp. z o.o. wielokrotnie windykując i pobierając pieniądze na fałszywe długi utrudniając korzystanie z nieruchomości i zawłaszczając teren SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb.

W załączeniu przesyłam

1. Zaświadczenie o zameldowaniu, gdzie wpisano mojego tatę na Mazurek aby przejść na Radziwiłł z carskiej rodziny wpisując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego pierwsza żona z domu Krasuska jest Radziwiłł.

2. Decyzja podatku z 1995 roku na ulicy Nowowiejskiej 29 dla mojej mamy Filomeny Bochyńskiej

3. Wypis z rejestru gruntów, gdzie wpisana jest mama po jej rodzicach co podmieniono na Franciszka Maksalona aby zamienić mamę na rodzeństwo państwa Maksalonów i podstawiono za brata Czesława Maksalon i Czesława Daleszak co jest oszustwem. Pan Waldemar Maksalon nie wpisał swojej rodziny , ponieważ nie była to jego rodzina a przepis stanowi pól roku od śmierci co oznacza, że udowodnił, że nie jest rodziną.

4. Wyciąg z CEDIG dla firmy, gdzie oddano cały budynek na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 dla mnie i męża i zamierzano ukryć to przez windykacje.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

sprzeciw-3 sprzeciw-2 sprzeciw-1  Zeskanowany dokument

US Army-1 US Army-2

US Army-3 US Army-4

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s