Nikt nie kupi i nikt nie sprzeda – Nowa Religia

Starachowice 01.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Jerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1,
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Trybunał Konstytucyjny

System 29
Nieruchomości zapisane pod numerem 29 do Banku Depozytowego w Szwajcarii.

Zamierzono mnie na męża mojego męża na mnie i dorobiono innych małżonków, aby odebrać władzę na współmałżonkiem i dorobić opinie psychiatryczna aby pozbawić dostępu do kont i pieniędzy. W Szwajcarii Bożena Szwed pracownik ambasady polskiej Szwajcarii, podała się za mnie. Przeprosił mnie za nią jej mąż Ukrainy i dał do zrozumienia , że przepływają środki finansowe przez moje konta charytatywne na Afrykę, gdzie również epidemia kontrolowana niszczy kapłanów i ludności chrześcijańską pozbawiając ich pieniędzy, aby nie mogli się obronić ani wyleczyć. Oznacza to, że pieniądze są wykorzystywane jedynie na upozorowania pomocy w miejscach gdzie następują zniszczenia wysyłając z Kielc wodociągów pomoc w postaci wody po spaleniu wioski z tym, że dorabiane długi są na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach oraz jako cały dom numer 1 , z powodu wstawienie moich danych na cały dom i przez pomyłki pisarskie powielenie mojej osoby, już wstawiając służby pod tak wykreowane dane do Ksiąg Wieczystych, oraz przez pożyczki prywatne od Pana Czesława Daleszak, które były uzasadnione z powodu nie zapłacenia przez Czesława Daleszak, który podstawił swoją żonę Lidia Daleszak mimo uzgodnień nie wywiązała się a co oznacza, że zapłata została dokonana za nieruchomość a jego żona podana został jako siostra Bożeny Szwed, która podała się w Szwajcarii za mnie, pod nazwiskiem z pierwszego związku Piórecka i dokonano powtórnego zaskarżenia mojego męża mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk, dokonując podmiany mojej rodziny.

Jeśli ludzie będą pozbawienie do swoich pieniędzy nastanie wilki chaos Kto ma rodzinę będzie mógł się jeszcze obronić a ludzie pozbawieni rodziny będą skazani na śmierć głodową, co spotkało w przeszłości księżną Zofię Radziwiłł, pod które wpisano grupa ZOFII z „PALACE” katowni Podhala w Zakopanym ul. Chałubińskiego.

Następuje podmiana zaznaczań pod ul. Chałubińskiego w Zakopanym. Z tego powodu podstawiono pana Chałubińskiego w Końskich, aby cofnąć czas o 100 lat a następnie podstawić Zofię Popiel pod Zofię Radziwiłł zagłodzoną na śmierć.

Wydarzenia miały być cofnięte i zastąpione w systemie innymi osobami aby podstawić ich pod moją rodzinę herbu Lew z Judy, w celu zmiany rodzin aby osoby złe mogły zawładnąć dobrymi.

Opłacany sąd dokonuje podmiany osób przez zastosowanie podmian przesyłek jak rejestrowana dla przestępców, EPO elektrochemiczne potwierdzenie odbioru do podmiany osób pod genealogię dla MOSKWY oraz przesyłki zwykłe sądowe numerowane paskiem kreskowym. Trzy rodzaje powodują podział ludności i zmuszenie ich do posłuszeństwa.

Seminaria Duchowne miały być zamienione na seminariami dla biznesu a Duch Święty miał zostać wprowadzony jako zły duch.

Miało rozpocząć się wdrażanie pomału zasady bezgranicznego posłuszeństwa w imię kariery i lepszego bytu. Pieniądz jako bóg miał stanowić podstawę działania, aby ludzi traktować według ich posiadania a nie wartości.

Przykładem „Systemu 29” w obecnym czasie jest cofnięcie w systemie bankowym i informatyczny o 100 lat, w prowadzonych sprawach sądowych przez Sądy, Prokuraturę i Policję dla MOSKWY podstawiając polskich polityków jako pionki w grze międzynarodowej. W tym wypadku podstawiono pana Lecha i Marię Kaczyńskich pod moich rodziców i pod nas dla Moskwy pod genealogię cofniętą o 100 lat.

Przykłady:

1866 urodziny MARKS
+29

1866 Życzyn wpisano Mikołaja II Romanow na fikcyjny ślub księcia Franciszka Bocheńskiego z Władysławą z domu Mierzanowską czyli z Aleksandrą Romanow z domu Alicja Hessen Darmstad

1895 urodziny ENGELS
+29

1885 Szczekarków Urodziny dorabiane dla mojego dziadka +29 Brunona Bochyńskiego również jako Roman Bocheński i Marian Bochyński prawdziwy carewicz Romanow urodzony 1 luty w dokumentach również 2 luty

1924 zmarł LENIN 1924
+29

1924 Zamordowano mojego dziadka księcia Franciszka Bocheńskiego czyli Cara Mikołaja II w Kluczkowicach

1953 zmarł STALIN
+29

1953 zamordowano księcia Franciszka Glińskiego i rok później Mariannę Glińską jako z domu Nowak
przesuniecie o rok wykorzystano w celu podstawienia osób do zamiana kobiety na mężczyznę i odwrotnie

1982 zmarł BREŻNIEW
+29

1982 podmiana na 1981 zamach na Papieża Jana Pawła II

2011         cofnięcie o 100 lat             1911     –    urodziny Jelcyna

w celu dorobienie fałszywej genealogi dla carskiej rodziny ROMANOW w Życzynie oraz Urządków gmina Szczekarków powiat Puławy, podmienione na Szczekarków gmina Wilków powiat Puławy podmienione w Archiwum Państwowym w Lublinie na powiat Kazimierz nad Wisłą tworząc trzy linie genealogiczne.

Podstawionego pod genealogię mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, genealogię Mariana Stefana Bochyńskiego zmarłego w 1978 roku pod którego podstawiono genealogię wytworzoną dla MOSKWY . W tym celu prawdziwą rodzinę mojego taty i mamy podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzego Bochyńskiego z domu Kaźmierczak podstawionego na Starachowice. Pontyfikat Jana Pawła II był powiązany datą 1978 roku z zamachem na księcia Wacława Bocheńskiego w USA i przyjazdem do Gdańska osoby, która go pozorowała oraz śmiercią Marina Bochyńskiego w Starachowicach. Podzielono osoby o imieniu Stanisław i podmieniono na księcia Stanisławowa Lubomirskiego i hrabiego Stanisława Tarnowskiego, pod którego podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk kryjąc istnienie mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego wnuka hrabiego Stanisława Tarnowskiego.

Dziadek zanany był jako Franciszek Jan Mazurek w Wąchocku w księgach występuje jako Jan Mazur. Matka Katarzyna Radziwiłł znana była jako Katarzyna Krakowiak i podstawiono Katarzynę Kaźmierczyk córkę Bogusława Krasuskiego prawdziwego syna Krzysztofa Radziwiłł zamordowanego w czasie wojny i upozorowano, że jest synem z nieprawego łoża hrabiego Władysława Tarnowskiego, który jako dziecko został zastrzelony przez księdza w sadzie i nie miał dzieci. Pod Władysława Tarnowskiego podstawiono Władysława Maksalon na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach oraz Władysława Mazurek na ul Nowowiejskiej 29, podstawiając przez fałszywe sprawy sądowe nielegalnie prowadzone. Zastosowano drugi systemem komunistyczny pod działkę mojego dziadka na ulicy Nowowiejska 29, w celu podmiany mojego dziadka Jana Mazurka i mojej mamy na jej męża Józefa Ludwika Bochyńskiego co jest widoczne w Urzędzie Skarbowym, gdzie na działce dojazdowej wymieniono mojego tatę i osobno mamę co jest oszustwem, gdyż działka była własnością tylko mamy a na drodze dojazdowej wpisano osoby, które są we współwłasności, gdyż odstąpiły ze swoich nieruchomości grunt, jak moje mama na rzecz drogi , co było koniecznością prawną. Nastąpiła próba uwierzytelniania fałszywych planów geodezyjnych, które inaczej usytuować zamierzano drogę , aby dojazd dorobić od strony sąsiadów gdzie mieszka w USA pani Maj, co zrobiono już w przeszłości, a co odkryłam gdy chciałam sprzedać działkę.

Wstawiono genealogię Kremla pod moją carską rodzinę w Starachowicach wypełniając realizację fikcyjnej genealogii według planu osobami pełniącymi funkcję tzw. cegieł do budowli, czyli pozorantami do tego celu czyli cegłami w budowli systemu antychrześcijańskiego.

Dalsza cześć jest następująca:

Borys Budka – Minister Sprawiedliwości w Polsce podstawiony został pod Borysa Jelcyn, zmarłego 23 kwietnia 2007 roku w Moskwie, który był urodzony w BUTCE co wykorzystano do zamiany na Mariana Bochyńskiego przez Mariana Butka z Warszawy na ul. Polska 3 i dalej wykorzystano Radziwiłł Zofię podmienioną na Końskie na ul. Polska 3 na Zofię Dąbrowską. Dalej następuje zamiana Zofii Radziwiłł podstawiając fałszywe informacje , że jest z rodziny Romanow, co miało nastąpić w pokolenie moich wnuków. Zamierzano powtórzyć akcję Zamojszczyzna wykorzystując Zamoyskich, czyli Zofię Radziwiłł z Zamoyskich.

Następuje podmiana nazw ulic na nazwiska dla osób mieszkających na danej ulicy, czyli są zamienne nazwy ulic na ludzi.

Marian Butka otrzymał mój akt urodzenia 10 marca 1963 w celu uruchomienie funduszy przez Kazimierza Banię w Szwajcarii, gdzie podał się jako Kugel w banku UBS. Dokonano podmiany mojej rodziny na KOMUNISTÓW.

Pan Marina Budka dokonał podmiany daty mojego urodzenie na datę śmierci Borysa Jelcyna pozorując jego urodzenie w systemie czyli na jego śmierć 10 marca 1985 roku.

W tym czasie dokonano kradzieży mojej córki po urodzeniu Anny Marii Pióreckiej 1985 oraz rok później 1986 syna Michała Pióreckiego co oznacza podstawienie dzieci pod wskazane daty za mnie.

Celem jest podmiana moich rodziców i dziadków na Komunistów.

Celem jest podmiana Jelcyna na Jelcyna i Putina na Putina jako innych osób.

Następuje szereg pomyłek pisarskich i systemowych przez urzędy jak Końskie co prowadzi do podmiany mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego w Szpitalu w Końskich 21.04.2007 roku, gdzie został przewieziony ze Szpitala w Starachowic karetką dzień wcześniej. Następuje podstawienie taty Józefa Bochyńskiego pod datę śmierci Borysa Jelcyna, natomiast data śmierci Borysa Jelcyna podstawiona jest pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego, takie dane wydrukowano przez Urząd Miasta Końskie. Pani Kuczewska poprosiła o odbicie na ksero błędnego dokumentu w IPN w Kielcach, po czym wróciłam do Końskich po sprostowanie i otrzymanie prawidłowy dokument, który następnie przekazałam do IPN na prawidłowe dane, ale już zastosowano błędy w systemie IPN i tak dokonuje się przejścia na ROSJĘ ,gdzie umieszczono mojego syna Adama Kornaszewskiego wykorzystując jego wcześniejsze dane na Piórecki do podmiany mojej rodziny pozorując inną osobę.

Przekazano dla mnie w Urzędzie Miasta w Końskich dokument z błędem w dacie śmierci mojego ojca Józefa Bochyńskiego wpisując 23 kwietnia 2007 rok , odnosząc się do 23 jako data urodzenia taty, w kwietniu jako śmierci, oraz śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej 30. kwietnia 2010 co powoduje ukrycie daty śmierci taty 21 kwietnia 2007, aby podstawić w to miejsce Kaczyńskich i ukryć nazwisko ROMANOW podstawiając GLIŃSKICH przesuwając czas wstecz o 100 lat wstawiając inne osoby pod moją rodzinę i zamierając rodzinę mamy na rodzinę taty.

Data 23 kwiecień 2007 to data śmierci Borysa Jelcyna i podstawiono Borysa Budkę odnosząc się do miejsca urodzenie Borysa Jelcyn w Budce, aby zabrać ciała mojego taty do MOSKWY i udawać że odnaleźli zbezczeszczone zwłoki i spalone w innym miejscu, celu pozorowania spalenia Świątyni Bożej. Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu dopuszcza Opinię Biegłych Psychiatrów w sprawie mojego męża sygnatura akt II K 164/11 pozorując, że mój tata nie był arystokratą w celu kradzieży ciała taty, a mama podmieniana jest na tatę w celu zbezczeszczenia ciała mojej mamy i również częściowego spalenia tak jak taty w celu podstawienia pod Kaczyńskich uczestniczących w przeszłości w katastrofie lotniczej, aby zatrzeć ślad po moich rodzicach.

Wykorzystano w dalszej części śmierć mojego dziadka w 1999 roku i podmieniono na drugą kadencję Władimira Putin z dnia 31.12.1999 rok pozorując drugą osobę i podstawiając Władimira Putin pod moją rodzinę. Zamierzano zamienić „6” tak zwaną liczbę człowieka na liczbę Boga „7” w systemie w celu zamiany wartości.

W 1931 roku 2 marca rodzi się Borys Jelcyn a według dokumentów w 1932 roku umiera Ernest Bochyński zostaje zastrzelony i dokonano podmiany daty. W miejsce mojego dziadka wstawiają Ernesta, a w miejsce jego dzieci Aleksandra i Elżbiety podstawiono Barbarę Bochyńską i Aleksandra Kwaśniewskiego , mnie podmieniono za Barbarę Bochyńską i podstawiono pod działkę Nowowiejska 29, działka 31 następnie pod działkę 29, ulica Pasternik 31 podmieniony na Nad Kamienną 25 działka 29 podstawiając ulicę Bohaterów Westerplatte 1 w miejscu garażu działka 29, zamieniona na 95 ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, jako wejście na Teren Wielkiego Pieca wcześniej ulica Marszałkowska 95, co powoduje przejście na Warszawę i podzielenie na fałszywych spadkobierców łącząc z Związkiem Zawodowym Metalowców w Pałacu w Starachowicach oraz Hotelem Polonia w Warszawie. Dokonuje się działu spadku w systemie Bestia na Tuzach komunistycznych podstawionych za naszą rodzinę na nieruchomościach po moich rodzicach w celu zniszczenia chrześcijaństwa, gdzie podstawiono Tuzów pod moją babcię księżną Reginę Glińską jako Annę Glińską na majątku Tuzów. Obejmowanie władzy można powiązać z wymienioną datą 7 maj i 7 październik jak również ulicą Ikara 7 w Warszawie i innymi ulicami jak ulica Warszawska 44 w Kielcach, podstawiona pod Końskie pod Gazetę Konecką oraz Sąd Rejonowy ulica Warszawska 44 tworząc sprawę z opiniami psychiatrycznymi o numerze 44 o uszkodzeniu ciała pozorując chorobę psychiczną w celu uniemożliwienia obrony. Zamierzano wykorzystać w przyszłości opinie psychiatryczne do podmiany danych w celu uniemożliwienia zakupu żywności co jest zbieżne z planem , który przygotowano dla świata aby chrześcijanie pozbawieni zostali dostępu do swoich kont bankowych i majątku. Celem jest pozostawienie ich beż środków do życia, aby nie mogli kupić żywności i ubrań. Zaplanowano pozbawienie ich mieszkania i własnego mienia podstawiając osoby wytypowane przez system informatyczny Bestia. Aby móc kupić żywność miało nastąpić wprowadzenie czipów, co dziś widoczne jest jako przesyłki listowe EPO czyli elektroniczne potwierdzenie odbioru, który umożliwia podmianę danych tak jak mnie podmieniono na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiono inną osobę ze służb za żonę mojego męża w sprawie SO Toruń sygnatura akt II K 164/11, w SR Starachowice sygnatura akt IC 178/15 podstawiając Edytę Maksalon za mnie, natomiast w Krakowie podstawiono Romana Polańskiego pod księcia Romana Bocheńskiego mojego dziadka opisanego jak wyżej zamienionego na mojego męża, aby odnieść się do sprawy utworzenia depozytu w SO Kielce sygnatura akt IX Ka 280/12. Była to sprawa o SOF-ART Sp. z o.o., którą podmieniono na osobę fizyczną i zamieniono na PPH APE Jerzy Kaźmierczyk nielegalnie podmienioną na Spółkę wstawiając do zarządu dwie osoby z zarządu SOF-ART Sp. z o.o. gdzie Piotr Główka już sam zrezygnował a komornik go wpisał na moje mieszanie, co jest niemożliwe prawnie.

Poprzez fałszywe windykacje ukrywa się wyprowadzanie kradzionego mienia i podstawianie fałszywej genealogii przez sądy. Następuje przesunięcie o jeden rok poprzez windykacje na wodę i podstawienie fałszywego dokumentu o zdjęcie licznika w 2015 roku wstawiając moje dane na „Kazimierczyk” nazwisko pisane przez błąd „zi” podstawiając Helenę Surma za opiekuna pod fałszywe dane osobowe, która doprowadziła do długów na wodę i obciążyła za to mnie. Została upozorowana na siostrę mojego ojca pozorując, ze jest siostrą Józefa Bochyńskiego , matka z Foglów kapitana straży granicznej i przesunięto na 2006 rok śmierć mojego taty Józefa Bochyńskiego w dokumencie z Sądu Rejonowego w Starachowicach .

Podmieniono morderstwo cara Mikołaja II Romanowa w 1924 roku na 1923 rok robiąc dział spadku po Mikołaju Potockim w Paryżu, pod którego podstawiono mojego dziadka a wcześniej księcia Mikołaja Lubomirskiego

Dokonano w sprawie SR Starachowice sygnatura akt INs 716/10 w 2011 roku cofnięcia czasu do 1911 pod datę urodzenia Borysa Jelcyna. Wszystkie sprawy sądowe kreowane są do zastąpienia prawdziwych osób przez komunistyczne służby wprowadzane przez system informatyczny.

W tym celu wykorzystano Zuzannę Maksalon , która w rzeczywistości jest córką mojej skradzionej córki Anny Pióreckiej, a córka Edyty Maksalon znajduje się u Ludmiły Putin jako Katarzyna podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk, która jest córką syna Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł, którego podstawiono pod Romanow. DNA wszystkich dzieci w rodzinie będzie zbieżne z DNA książąt Radziwiłł. W Warszawie dokonuje się podmiana na ulicy Bagno 7 , gdzie mieszkała oficjalna moja ciocia Krakowiak, która jeździła do Szwecji do Malmö, a która została podstawiona jako Barbara Radziwiłł. Mieszkali wcześniej na ulicy Nowolipki w Warszawie, a interesy Ignacego Krakowiak reprezentował adwokat Zalewski w Starachowicach. W Szwecji dokonuje się sprzedaży precjozów carskich aby kryć działanie nazwane aferą żelazo. Podmiana jest dokonywana przez akta medyczne i choroby przywódców Kremla, które łączy się z nazwiskami artystów w tym muzyków, których się eliminuje według systemu do działów spadku.

Dokonano podstawienia Zuzanny Maksalon za córkę Jerzego Kaźmierczyk pod którego podstawiono W. Putin , natomiast mnie postawiono pod Mazurek z domu i zamieniono na Ludmiłę Mazurkiewicz ze Starachowic Hecmistrz Polski Ludowej podstawioną pod Ludmiłę Putin przechodząc przez działkę ulica Nowowiejska 29 i ul. Nad Kamienną 25 działka 29 oraz ul. Bohaterów Westerplatte 1, na garaż działka 29 jako miejsce zatrzymania.

Ludmiła Putin wypowiedziała się na temat śmierci męża, co mogło mieć na celu zastosowanie w podstawieniu kolejnej osoby systemie 29 tym razem do „działki 29” i cofnięcia o 100 lat czasie w celu zastąpienia prawdy przez fałsz, kreowany przez sądy, prokuraturę i policję w Polsce dla Kremla. Borys Budka podstawiony został pod Borysa Jelcyn i wykorzystał moje dane fabrykowane w Ministerstwie Sprawiedliwości do podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na teścia Jana Kaźmierczyk, aby podstawić w Szwajcarii pod mojego męża w celu dorobienia konkubinatu i zamiany na Lubomirskich i Tarnowskich w celu ukrycia matactw w ZUG oraz na Misji w Marly w we Fryburgu następnie w Sądzie Okręgowym w Kielcach wykorzystując moją sprawę sygnatura akt IX Ka 280/12, którą wygrałam i gdzie wykazałam moich dziadków księcia Romana Bocheńskiego/ Bochyńskiego oraz hrabiego Jana Tarnowskiego w celu stworzenia depozytu przez odebranie fałszywym Tarnowskim, wypłacanych przez UM Końskie pieniędzy, które do nich nie należą.

Oznacza to, że polski rząd oraz sądy pracowały dla Moskwy i wykorzystały mój dokument w Sądzie w Toruniu o deklaracji przekazania nieruchomości po rodzicach w Starachowicach na rzecz Skarbu Państwa w zamian za przerwanie postępowania prowadzanego przeciwko mojemu mężowi mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk o fakturę 300.000,- złotych, za co z urzędu już odbył wcześniej karę i został w tym czasie okradziony z mienia przewyższającego dług i obecnie ponownie była prowadzona sprawa, IIK164/11 oraz II K 197/10, aby dalej nas okradać z naszego mienia w celu podmiany danych osobowych na nieruchomościach. Deklaracja przekazania była w celu rozliczenia finansowego w sprawie SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 co się nie stało, a męża skazano przy jednoczesnej kradzieży dokumentu, który zaginął w Sądzie, przy jednoczesnej podmianie mojej tożsamości w Starachowicach na deklarowanych nienieruchomieniach po moich rodzicach co oznacza wykorzystanie dokumentu w Sądzie w Toruniu, Starachowicach, Ostrowcu Świętokrzyskim i Krakowie dla Moskwy.

Uniemożliwiono mi zapłacenie podatków, aby obciążyć windykacją, w ten sposób ukryć oszustwo przez Urząd Miasta Starachowice dokonując próby kradzieży męża firmy APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, gdzie mamy adres zameldowania. Odzyskano na mnie cały budynek na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach i zamierzano podmienić moje dane na Miedzną Drewnianą 244 przez system CEDIG, aby upozorować chorobę psychiczną.

W tym celu dokonuje się podmiany nazwy nowo założonej mojej firmy z nazwy, na nazwisko a nazwisko na nazwę firmy IMPERATOR ROMANOW, na mój prywatny NIP, a nazwę firmy ktoś powiela w KRS w celu zadłużenia jako spółki cywilnej. Mojego męża zamieniono na mnie w Starachowicach a mnie na męża na działce Nowowiejska 29 w drodze dojazdowej, gdzie umieszczono bezprawnie mojego tatę co oznacza zamianę mojego taty Józefa Bochyńskiego na męża Jerzego Kaźmierczyk w celu umożliwienia kradzieży firmy APE Umwelttechnik AG.

Zamierzano do 10 marca 2016 roku wykorzystując datę urodzenia podmieć mnie na Bożenę Szwed pracownika Ambasady Polskiej, która podała się za mnie w Szwajcarii wykorzystując Biuro Prawne K-9 w St. Gallen oraz jej firmę Skorpion. Podstawiono ją za siostrę Lidii Daleszak, której sprzedałam działkę na ulicy Nowowiejskiej 29 i nie otrzymałam uzgodnionych pieniędzy. Wytworzono rożne tożsamości pod pożyczki od jej męża Czesława Daleszak które miały być rozliczone po zapłacie za działkę, której nie otrzymałam, a męża mojego Jerzego Kaźmierczyk skazano w Toruniu drugi raz w zakończonej sprawie w Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt III K 2007/07,w której obył karę z zaskarżenia Czesława Daleszak przez ich działania na rzecz Rosji wykorzystując firmę Donbas. W celu kradzieży APE Umwelttechnik AG sędziowie wypowiadają fałszywe dane osobowe w celu podmiany w późniejszym czasie dokumentów. Zamierzano ukryć kradzież męża firmy APE Umwelttechnik AG przez zamianę mnie na mężczyznę i podstawienia pod dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk natomiast męża zamieniono na kobietę i podstawiono pod moje dane osobowe w Starachowicach przez Sąd. Moją mamę Filomenę Bochyńską z domu Mazurek zamieniono na tatę Józefa Bochyńskiego na działce ulica Nowowiejska 29 co ujawnił Urząd Skarbowy w Starachowicach, gdyż zrobiono dział spadku po moim ojcu kradnąc mienie i skarżąc w 2007 roku męża w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt III K 207/07. Matactwa sądu zostały ujawnione przez brak zapłaconego podatku, który miał być naliczony po naszej śmierci za całe carskie mienie do którego przez matactwa Sądu i ludzi nie mamy dostępu.

Dorobiono genealogię dla Stankiewiczów i podstawiono Beatę Stankiewicz pod Starachowice pod moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską, która miał być zastąpiona przez Beatę Kędziora córkę Katarzyny Kędziory z domu Krzemińskiej z matki z domu Konstancji Bochyńskiej. Następnie Katarzynę Kędziora podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk z ojca Bogusława Krasuskiego na Ostrowice Świętokrzyski syna Krzysztofa Radziwiłł i podstawiona pod Katarzynę Krakowiak moją prababcię również prawdziwą księżną Radziwiłł. Następnie córkę Jerzego Bochyńskiego z Katowic Magdalenę zwaną w dzieciństwie Katarzyną i podstawiono jako Katarzynę Bochyńską pod Mikołów by wytworzyć linię pod akta bezpieki i podstawiono na Ostrowiec Świętokrzyski pod Katarzynę Kaźmierczyk.

Następne pod Katarzynę Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski podstawiono Elżbietę Włodarczyk pannę z dzieckiem Sebastianem Turowskim ze Skarżyska Kamienna, której ojciec Zbigniew Włodarczyk był związany z Moczarem i jest bezpośrednio podstawiony pod niego Zbigniew Brzeziński z USA, a jego żona Emilii pochodząca z Czech podstawiona jest pod matkę Marii Gudewicz, panią Marię Bochyńską czeską śpiewaczkę. Marię Gudewicz córkę Bohdana Bochyńskiego podstawiono pod Marylę Rodowicz i Annę Piórecką podstawioną pod Annę Wróblewską żonę generała rosyjskiego Radziejewskiego. Emilii Brzezińska podstawiono pod Emilii Miller w Szwajcarii wnuczkę Ewy Eugster z domu Jakubczyk, którą podstawiono bezpośrednio pod Ewę Braun. Państwa Brzezińskich bezpośrednio podstawiono pod Cmentarz na Firlej jako rodzinę Brunona Bochyńskiego, który faktycznie przeżył i zmarł w 1995 roku w Szwajcarii, którego zamierzano podstawić pana Bruno Mazurkiewicza przez UBS w Szwajcarii, który pana Krzysztofa Radziwiłł na placówce z Polce, podstawił pod konta mojej rodziny: książąt Lubomirskich , Hessen-Darmstadt, Radziwiłł w tym carskiej Romanow.

Celem tych działań była podmiana tożsamości wielu osób i zstąpienia ich służbami w celu kradzieży mienia i sfinansowania światowego więzienia.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]  Rodzina Carska w Polsce v 2

Tajemnica -  Genealogia Rodziny Carskiej Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s