Parlament Uni Europejskiej – Prawo Polskie bezprawiem Europy

Starachowice 02.11.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykWspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1,
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Parlament Unii Europejskiej

Kradzież carskiego mienia

Kolejne pismo jest koniecznością z powodu faktu, że w naszej sprawie nie skutkuje praw ale jest notorycznie łamane, co spowodowało naruszenie naszej godności.

Doszło do odzyskania carskiego mienia i windykacji na podatki ukrywając to przez windykacje, wiecznie tworzone na sprawy zamknięte i przedawnione oraz fabrykowane. Upozorowano istnienie pracowników i wiecznie windykowane są sprawy, które się przedawniają się po trzech latach. Od 2004 roku do 2015 roku przy zamkniętych sprawach prowadzonych z Urzędu, ponownie są prowadzone te same sprawy, aby dorobić fałszywe tożsamości i długi w celu uniemożliwienia egzystencji, przez osoby, które kradną wszystko włącznie z dokumentami, które są potrzebne aby podać się za nas.

Wykorzystano akta zamordowanego w Krakowie Tadeusza Jurczyk, właściciela firmy Gedeon w Krakowie zamieszkałego na ulicy Bohaterów Westerplatte 7/7 na Plantach w Krakowie co podmieniono na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 zamieniając numer na 11 i ukrywając numer 11 na ulicy Bohaterów Westerplatte dawnej ulicy Francuskiej w Starachowicach. Zamierzano nas pobić i teścia w celu podmiany akt na akta Tadeusza Jurczyk, który miał umowę z SOF-ART Sp. z o.o. na prace budowlane co podmieniono na prace murowe w Warszawie faktura pana Chałbińskiego z Końskich na PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk. Podmieniono fakturę Gedeon, którą Tadeusz Jurczyk miał do prac w Szkole układanie płytek na fakturę niewypłaconą dla PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk za dostawę płytek ceramicznych do Krakowa w celu podmiany rodzin. Wykorzystano siostrę żony Tadeusza Jurczyk panią Renatę Aksan u które byłam w Australii i podmieniono jej syna Adriana Aksan na Adama Pióreckiego, a jej córkę Annę Aksan na moją córkę Anne Piórecką dorabiając spadkobierców do odszkodowań na Cmentarzu Firlej po moim dziadku Brunonie Bochyńskim, gdyż według obecnej wiedzy przeżył w Szwajcarii. Wykorzystano fakt, że na tablicy pamiątkowej widnieje dziadek Jacka Aksan męża Renaty obok mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Moich rodziców Filomenę i Józefa Bochyńskich zamieniono na państwa Marię i Lecha Kaczyńskich, a Brunona Bochyńskiego akta miały posłużyć do podmiany w Smoleńsku. Katastrofa Samolotu miała służyć do podmiany elit Polski zamordowanych w czasie wojny na elity żydowskie w celu podmiany na Judę wykorzystując herb główny mojego dziadka jaki jest Lew z Judy co jest widoczne na wybrzeżu. Podmieniane są akta medyczne wszystkich osób i podstawiono pod nas Tadeusza Jurczyk pod którego akta podstawiono Tadeusza Maksalon zmarłego młodzieńca pod którego podstawiono księdza Tadeusza Rydzyk, aby ukryć finansowanie Radia Maryja. Dlatego na liście Przestańcie Szkodzić Polsce zostało podmienione moje nazwisko na pisane przez „ż” jako Bożena „Bochyńska-Każmierczyk” z błędem aby odnieść się do przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IC 2627/10, który bezprawnie przesłał naszą sprawę do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon wpisując nazwisko z błędem jako innej osoby przesyłającej nasze pismo. Spowodowało to zawłaszczenie carskiego mienia i podstawienie takiej osoby na ulicę Nowowiejska 29 dla fałszywego kręgu spadkobierców pracującego dla Kremla. Zamieniono Helenę Surma jako siostrę mojego ojca i podstawiono Bożenę Surmę z ulicy Zakładowej 4 w Starachowicach. Poinformował mnie Urząd Miasta, że na ulicy Zakładowej ktoś zmienił nazwisko na Bochyński co wskazuje na tą osobę podstawiając Michała Wróblewskiego podstawionego pod Michała Pióreckiego. W tym celu w Krakowie podstawiono mnie za mężczyznę dorabiając akta o uszkodzenie ciała co obecnie przesłano do Starachowic. W sprawie sygnatura akt Ko 336/13 zamieniono mnie na mojego męża, a męża na mnie aby zablokować nam dostęp do naszych depozytów, które uruchomiono na nasze dane osobowe przez naszych pełnomocników. Sprawa w SO Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 mojego męża, któremu podstawiono inną żonę miała również służyć do podmiany Tadeusza Jurczyk na Tadeusza Rydzyk pozorując mnie na mężczyznę w Starachowicach, dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne przez Tomaszów Mazowiecki, Kielce i Opole Lubelskie do Krakowa. Wykorzystano fakt, że Tadeusz Maksalon muzyk zmarły w czasie wojny został pochowany w grobie w którym obecnie pochowani są moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy. Dorabiane są długi na fikcyjne osoby, aby wprowadzić takie dane do e-sądów oraz automatu w USA do programu EKO.

Zmarłą panienkę obcą Wiktorię Cichocką podstawiono pod dziecko Wiktorię Kornaszewską, być może dziś Janiszewską, gdyż matka dziecka ponownie wyszła za maż. Tym sposobem oznaczono czas życia mojej wnuczki. Grunt należący do Władysława Mazurka został przyznany na rzecz uznanych spadkobierców po Katarzynie Krakowiak matce mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego. Działka ta została wyłączona poza teren ogrodzony i wpisana jako droga dojazdowa do działek w tym Nowowiejskiej 29. Na tej działce podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego pana Ryszarda Sorge, który wydał mojego dziadka Niemcom a co oznacza, że stanął na miejscu mojego dziadka. Według obecnych dowodów wykorzystał ulicę Nowowiejską 29 i działkę dojazdową. Po wojnie występował również w Pile pod nazwiskiem Rutkowski oraz posługiwała się nazwiskiem hrabiego Platera po wywiezieniu prawdziwego hrabiego na Syberię. Powoduje to, że jego żona została pochowana jako hrabina Plater w Białaczowie. Wynika z tego, że ta sama osoba przysyłała listy do Kruszyny z Krakowa podpisując się jako Róża Lubomirska, którą podstawiono pod moją babcię spaloną w Kruszynie Marię Różę Lubomirską, której matka to Róża z Zamoyskich.

Na działce dojazdowej dla której utworzono księgę Wieczystą był wpisany mój dziadek Franciszek Jan Mazurek, który oddał swoją działkę swojej jedynej córce Filomenie Bochyńskiej mojej mamie.

Po śmierci mamy cofnięto czas i na działce dojazdowej za mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka wpisano Franciszka Bocheńskiego ojca Brunona Bochyńskiego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w celu wykorzystania Oświadczenia Woli mojego taty, które było dla mnie i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dokonano następnie podstawienia pod Brunona Bochyńskiego pana Bruno Mazurkiewicza podstawionego pod Jana Mazur tak jak w Księgach Parafialnych w Wąchocku widnieje urodzenie Franciszka Jana Mazurka, gdzie nie wpisano rodziców. Następnie zamieniono Franciszka Jana Mazurka na Władysława Mazurka aby pozbawić godności mojego dziadka przez podstawienie pod Władysława fałszywych synów, gdyż według sądu został Władysław Mazurek uznany za zmarłego, gdyż jako dziecko był zastrzelony w sadzie przez księdza. W sądzie uznano go ,że zginął w obozie.

Doszło do spraw sądowych poza moją wiedzą, gdyż według Urzędu Skarbowego nie było zmian z Sądu, co oznacza, że sfałszowano dokumenty własnościowe i wykorzystano sprzedaż działki na ulicy Nowowiejskiej 29 i drogi dojazdowej do podstawienia tych dokumentów tworząc dział spadku.

Podstawiono pod działkę Nowowiejska 29 i drogę dojazdową należącą do mojej nieżyjącej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamieniając na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego podmieniono na Jerzego Bochyńskiego męża Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej z Gdańska, których podstawiono pod dzieci Ernesta Bochyńskiego: Aleksandra Bochyńskiego i Elżbietę Barbarę Bochyńską, którą podzielono na dwie osoby i wstawiono również mnie pod imię Elżbieta co jest oszustwem. Wym celu sfabrykowano protokoły sądowe po sprzedaży działki i wytworzono mojej mamie braci i siostry.

Połączono z działką Nowowiejska 29 również Juliusza Bochyńskiego żonatego z hrabiną Gertrudą Komorowską. Wykorzystano do tego moje wypominki w kościele w Końskich, gdzie odczytano Juliusza jako księcia, gdyż został połączony z całą rodziną carską wpisany jako brat Brunona Bochyńskiego.

Spowodowało to podstawienie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego , który przesłał do MOPS pismo włączone do sprawy mojej eksmisji w SR Starachowice sygnatura akt IC 178/15, aby pozorować, że jestem panną z dzieckiem zamieniając mnie na Elżbietę.

Wezwania na prawdziwe dane na sprawę w dniu 22.10.2015 roku otrzymałam w dniu 29.10.2015 roku, a nieprzybycie na sprawę mogło być jedynie usprawiedliwione zaświadczeniem lekarskim. Zastosowano sprzeciw okłamując, że miałam wyrok zaoczny natomiast Waldemar Maksalon miał apelację. Celem tych działań było przeprowadzenie sprawy bez naszej obecności w celu podłożenia fałszywych opinii psychiatrycznych i zamiany sprawy na windykacyjne w celu ukrycia pobranych kredytów na nasze dane osobowe przez zadłużenie firm męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii i Polsce, gdyż podali się za naszych spadkobierców. Przykładem jest windykacja komornicza na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z 2005 roku z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w Warszawie co oznacza dorobienie zamkniętych spraw na ulicę Łopuszańską 38, na kwotę 122.557,26 złotych odsetki 159.878,95 koszty egzekucji 43.222,50- koszty procesów 5.696,67 złotych. Tytuły wykonawcze były z Sądu Okręgowego w Kielcach INC 18/05 z dnia 4 luty 2005 rok następny Sąd Rejonowy Starachowice Inc 61/05 z dnia 25.05.2005 roku i Sąd Rejonowy w Starachowicach sygnatura akt INc 55/06 z dnia 10.04. 2006 rok KM 517/15 co oznacza, że dorobiono trzy wyroki na trzy spółki do wielokrotnych windykacji komorniczych zamieniając nazwę spółki poprzez zmianę czcionki lub inne błędy, gdzie z właściciela zrobiono przedstawiciel z wyboru a inne osoby operowały na firmie. Odsetki są wyliczone na każdy dzień w kwocie 26,86 za każdy dzień aż do dnia zapłaty. Komornik Tomasz Zagrajek wzywa do jednej z form złożenia zabezpieczenia roszczenia jako złożenia depozytu sądowego, co oznacza przejście na sprawę sygnatura akt IX Ka 280/12 w wygranej sprawie SOF-ART Sp. z o.o, gdzie odniosłam się do stworzenia depozytu z pieniędzy fałszywych Tarnowskich wypłycanych przez Urząd Miasta Końskie w kwocie 100.000,- złotych miesięcznie. Niezłożenie oświadczenia będzie skutkować grzywną 2000,- złotych w sytuacji, gdy firma jest zawieszona i od 10 lat nie prowadzi działalności. Komornik odwołuje się do kont oszczędnościowych, które są puste ale dokonuje się comiesięcznych wpłat przez wyłudzania naszego mienia przez długi, które są notorycznie powielane do kradzieży. Windykacja jest próbą ukrycia deficytu ZUS przez kradzież carskiego mienia dokonywaną w jawny sposób przez Rząd , który wykorzystuje immunitet sędziów, którzy dokonują kradzieży.

Na moich kontach oszczędnościowych dokonywane były obroty co zgłosiłam w Prokuratury a co nie został podjęte, twierdząc,że nie mam strat, co było nieprawdą i widać po wyroku mojego męża. 30 każdego miesiąca komornik przekazywał długi i pobierał pieniędzy wyprowadzane z naszych depozytów co oznacza, że spłacono cały dług a obecnie dokonuje się kradzieży do dalszych rozliczeń za podatki na odzyskanym carskim mieniu, ale dla nas niedostępnym, co powoduje, że podatek jest nienależny. Dokonuje się kradzieży naszego mienia we współpracy z Rosją przez zajęcie mienia Jukostu podstawionego pod mienie carskie. Zajęcie terenów nakazał Trybunał w Hadze. Sprawę połączono z paliwami i zablokowano dojście do pieniędzy, abyśmy nie istnieli w systemie. Moje dane z pierwszego związku znikają ze Starachowic i pojawiają się w Warszawie.

Pani Edyta Maksalon osobiście zwalniała pracowników z Marmoroc-Polska Sp. z o.o., a co oznacza , że prowadziła potajemnie firmę na kilka tożsamości wykorzystując nazwisko moje z pierwszego małżeństwa na Bożena Piórecka a męża zamieniono z Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego oraz Dariusza Kaźmierczak wykreowanego przez Sąd w Toruniu, wcześniej przez Waldemara Maksalon w sprawie Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 956/09.Fałszywe moje dane wstawiono po mojej śmierci mamy i wykorzystano obecnie do Torunia , gdzie reaktywowano Metron SA. Zrobienie działu spadku po moich rodzicach przez bandę Waldemara Maksalon w połączeniu z artykułem 814&1kpc jest dowodem próby kradzieży dalszych dokumentów, gdyż uruchomiono pieniądze na nasze dane osobowe i wypłacono fałszywym Tarnowskim pieniądze na bazie fałszywego działu spadku na ulicy Nowowiejskiej 29, którego nie było. Po sprzedaży działki spreparowano dokumenty w celu wiecznych windykacji na carskim mieniu zamieniając własność mamy na taty i nam uniemożliwiając korzystanie z mienia. Wymienione konta przez komornika świadczą o połączeniu rożnych firm do Marmoroc-Polska Sp. z o.o., który nie prowadzi działalności a konta są aktywne co oznacza, że kradziono pieniądze. Wykazane miejscowości wykazują zasięg prowadzonych działalności przez Sędziów w sprawie zamkniętej z urzędu a powielanej na fałszywe firmy przez podstawienie policjantów. Według prawa dług jest przedawniony a sprawy zamknięte. Przywrócenie go jest skutkiem dorobienia akt kryminalnych o uszkodzenie ciała i podstawienia mojego obecnego męża za byłego w celu kradzieży Oświadczenia Woli mojego taty. Prawo zastosowane do nas nie istnieje. To jest kradzież oraz zmasowane działanie służb wojskowych przeciwko dwóm osobom. Zapis spółki dowodzi, że została podmieniona nazwa na różne sposoby. W tym wypadku przez zastosowanie Liter dużych dla pierwszego członu a małych dla drugiego.

Zastosowany artykuł dowodzi zamiany formy własności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na osobę fizyczną w celu przejścia na AP Anlage Bank w Szwajcarii, gdzie bezprawnie zastawiono carską ziemię kryjąc żydów, którzy złożyli listy dłużne na carskim mieniu co jest oszustwem. Zastawiono również wyspę Governor`s Island przez Bohdana Żakiewicza w Nowym Jorku , gdyż również podał się za spadkobiercę carskiego mienia z Waldemarem Maksalon na ulicy Nad Kamienną 25 co połączono ze sprawą w Toruniu o Metron SA zamieniony na inną firmę w celu powielenia windykacji do ukrycia podatków przed społeczeństwem. Dwukrotnie monitowaliśmy do ambasady USA co powoduje przejęcie przez aklamacje w przypadku braku odpowiedzi co wykorzystał Bohdan Żakiewicz odzyskując wyspę. Pana Waydla podstawiono pod Piotra Cichockiego męża Ewy Cichockiej i wykorzystano moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską pod którą podstawiono Wiktorię Cichocką zamordowaną pannę w celu działu spadku w Końskich.

Wykorzystano zapis mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z piśmie z dnia 26.01.2010 do sprawy Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 956/09 złożonym w Sądzie w dniu 27.01.2010 roku, że zięć Jerzy Kaźmierczyk będzie miał pieniądze, którymi będzie mogła dysponować na zakup domu na ulicy Nad Kamienną 25. W tej sprawie podmieniono moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak.

W tym celu podstawiono pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk byłego męża Dariusza Pióreckiego w celu podłożenia rachunków na prąd mojej mamy w celu obarczenia wielokrotnymi windykacjami firm męża Jerzego Kaźmierczyk bez naszej wiedzy pobierając pieniądze w Szwajcarii.

W tym celu wpisano mnie do zarządu spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na nazwisko Bożena Piórecka i podstawiono Edytę Maksalon również pod dane Bożena Bochyńska wstawiając Dariusza Pióreckiego pod dane Dariusza Bochyńskiego na garażu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, który wynajmował a później garaż ten zakupili moi rodzice.

Garaż był wynajmowany w przeszłości przez Dariusza Pióreckiego, gdy mieszkałam na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/9b co połączono z wysyłanymi bezprawnie przez bank PEKAO SA wyciągami na karty bankowe na nazwisko Bożena Piórecka co oznacza również , że wysyłane są katy również na nazwisko Dariusz Piórecki, przez które tworzone są zadłużenia do pobierania pieniędzy przez windykacje firm należących do męża Jerzego Kaźmierczyk w Szwajcarii przechodząc na Oświadczenie Woli mojego taty do depozytów carskich. Bank PEKAO SA odmówił dostępu do tych kart bankomatowych co określa sposób kradzieży depozytów carskich jako dział spadku.

W tym celu upozorowano dział spadku po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk wykorzystując dwie osoby moją córkę Martę Bochyńską i siostrę męża Martę Cybulską, które połączono w jedną osobę i wstawiono spadkobiercę Dariusza Pióreckiego następnie podstawiono Jakuba Pióreckiego pod Jakuba Daniszewskiego zamienionego na Jakuba Janiszewskiego i podstawiono Agnieszkę Janiszewską na Miedzną Drewnianą 244, na licznik energii elektrycznej windykowanej po Filomenie Bochyńskiej podstawionej pod teściową co powoduje obciążenie firmy APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Aby to ukryć podstawiono teścia Jana Kaźmierczyk pod sprawę męża SO Toruń sygnatura akt IIK 197/10 zamienioną na sygnatura akt IIK 164/11 w celu ukrycia podstawienia dwóch osób pod za jedną osobę. Takie dane podstawiono na Misję w Marly we Fryburgu i do APE Umwelttechnik AG w sprawie sporu o nazwę APE ze spółką APE-CH GmbH, gdzie obie firmy należą do męża Jerzego Kaźmierczyk. Następnie zrobiono dział spadku po dziecku Wiktorii Kornaszewskiej zamienionej na panienkę Wiktorię Cichocką za spadkobierców której podstawiono Piotra Cichockiego i Adama Kluska na ulicy Nad Kamienna 25, pozorując dział spadku w Końskich przez wyrzucenie mnie z domu przez spadkobierców Władysława Maksalon zamieniając nieruchomość Nad Kamienną 25 na ulicę Nowowiejska 29 na drogę dojazdową. Piotr Cichocki jest mężem Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej, której siostra Elżbieta zmarła jako dziecko a jest pochowana w tym samym grobie co moi rodzice. Zamierzano podmienić akta medyczne Elżbiety Mirowskiej zmarłej jako dziecko na moje akta medyczne aby upozorować, że mnie nie ma, podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk (Radziwiłł) z domu Krasuska pod Katarzynę Krakowiak(Radziwiłł) jako spadkobiercę po żyjącym moim obecnym mężu Jerzym Kaźmierczyk w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Wykorzystano Katarzynę Kumek pod podstawianie na Dariusza Dąbrowskiego, którego podmieniono na Pióreckiego a następnie na mojego obecnego męża.

Z tego powodu Sąd w Starachowicach do sprawy sygnatura akt IC 178/15 sfałszował dane na Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk i dostarczono mi po czasie korespondencję EPO w celu podmiany danych i ukrycia matactw przez podstawienie fałszywych opinii psychiatrycznych po sfabrykowanych dokumentach o uszkodzenie ciała. Podmieniono adwokata pana Boroń, który groził w prasie na pana Brodę działka dojazdowa Nowowiejska 31, aby odnieść się do sędziny Brody w sprawie SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07 zamienionej na dział spadku w APE Umwelttechnik AG w 2006 roku. Dokonano również działu spadku na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o. przetrzymując męża w więzieniu w Kielcach aby upozorować jego śmierć w Szwajcarii. Zamieniono pracowników spółki SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na spadkobierców w APE Umwelttechnik AG oraz firmy występujące w sprawie sygnatura akt IIIK 207/07 w SO Kielce.

Burmistrza Końskich Michała Cichockiego podstawiono pod Michała Pióreckiego i podstawiono Michała Krzymowskiego zamienionych na Michalinę Bochyńską naprawdę Radomską z domu Turkieti, natomiast Stanisława Turkieti jej ojca podmieniono za Stanisława Mazurek. W to miejsce wstawiono Stanisława Pikul i Stanisława Stępień i zamieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela firmy na pełnomocnika i odwrotnie. Natomiast mnie podstawiono pod dane Bożena Piórecka i wstawiono Edytę Maksalon i moją siostrę Beatę Marię Idziak.

Burmistrz Końskich sfałszował moje dane na Bożena „Bodzyńska-Kazimierczak” aby odnieść się do sfałszowanych w przeszłości danych mojego taty w Końskich na Bodzyński oraz nazwiska Kazimierczyk pisanego z błędem przez „zi” do fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk APEX-STAR w Katowicach w celu połączenia przez kolejny błąd przez „a” w nazwisku jako Kazimierczak aby odnieść się do Kanclerze Niemiec Angeli Merkel i PiS wysyłającego korespondencję na nazwisko Jerzy Kaźmierczak do mojego męża i do mnie w celu połączenia z rodziną Angeli Merkel.

Kanclerz Angelę Merkel wstawiono w miejsce mojej babci Anieli Reginy Mazurek, która została wpisana jako Anna Glińska spadek w miejscu Tuzów jako persona zamieniona na nazwisko.

Z tego powodu Paweł Krzymowski w sprawie SR Toruń sygnatura akt IIK 467/15, sprawa z SR Starachowice IIK 180/15 zaskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk i mnie o milion na dane osobowe Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk co przesłano do Miedznej Drewnianej 244, aby podmienić dane osobowe na Szwajcarię na APE Umwelttechnik AG, gdyż mamy meldunek w Zurychu.

Pan Paweł Krzymowski był świadkiem w sprawie Merton SA, gdzie zaskarżano firmę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk zamkniętą firmę osoby fizycznej zamienioną na spółkę przez podstawienie członków zarządu SOF-ART Sp. z o.o przez SO Kielce w sprawie sygnatura akt IIIK 207/07, który podmienił wyrok na trzy podstawiając osoby ze spółki SOF-ART SP. z o.o. do aktu oskarżenia w celu windykacji APE Umwelttechnik AG, koncernu który skradziono podstawiając fałszywszych spadkobierców w 2004 roku przez rząd polski, pozorując przez zatrucie naszą śmierć w systemie bankowym.

Dokonano następnie podstawienia Czesława Daleszak , Arkadiusza Durlej i Beaty Idziak za spadkobiercę w sprawie sygnatura akt IIIK 207/07 na nieruchomości Nowowiejska 29 i drodze dojazdowej, których wstawiono do APE Umwelttechnik AG. Dokonano przejęcia terenu SOF-ART Sp. z o.o. i Nad Kamienna 25 przez Waldemara Maksalon, aby robić działy spadku po mojej rodzinie i po nas. Połączono zostało z ternem strefy ekonomicznej przez poprzedni adres firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. ulica Radomska 29 aby podwójnie windykować energię elektryczną łącząc z licznikiem w garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, na działce 95 dawniej 29.

Mojego tatę Józefa Bochyńskiego zamieniono na kapitana straży granicznej również Józefa Bochyńskiego z matki Fogel w celu przejścia na konta lewicy i podstawiono Helenę Surma za jego siostrę zamieniając na babcię męża Helenę Podpłońską w celu pobierania pieniędzy z APE Umwelttechnik AG.

Uniemożliwiono nam przez Sąd i Prokuraturę przywrócenie kontroli nad uruchomionymi pieniędzmi w programach bankowych z powodu fabrykacji fałszywych opinii psychiatrycznych

i tworzenia opiekunów przez Urząd Miasta Starachowice, który ukrywała rząd polski, który obracał naszym mieniem dokonując kradzieży.

Doszło do kradzieży nowo założonej firmy, aby wykorzystać przez podmianę nazwy przez Urząd Miasta Starachowice oraz w zgłoszeniu podmiany nazwiska, w celu dorobienia choroby psychicznej do fikcyjnej postaci dorobionej na Miedzną Drewnianą 244, gdzie dorobiono spadkobierców po nas i naszej rodzinie zastawiając ziemie rodowe a obarczając nas podatkami, co ukryte jest w innych sprawach prowadzonych fikcyjnie przez e-Sądy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s