Bezprawne zastawienie carskiego mienia pod kredyty dla Unii Europejskiej w ramach eksperymentu

Starachowice 03.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk2- drugi etap skanu-13
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Bundestag

Kolejne pismo jest następstwem zawiłości historycznych dotyczących mojej rodziny, którą skazano na niebyt przy jednoczesnej probie zajęcia naszego miejsca. W związku z próbą eksmisji oraz próbą dorobienia nieistniejących długów na mojego męża, a dotyczących byłych właścicieli
Marmoroc-Polska Sp. z o.o., którzy zmierzali poprzez struktury wojskowe zagarnąć mienie mojej rodziny poprzez windykacje komornicze. Celem było ukrycie zastawienia polskiej ziemi przez Żydów w bankach szwajcarskich, gdzie nas poinformowano o listach dłużnych. W związku z powyższym wyjaśniam do jakiego absurdu doszło i do jakiego niskiego poziomu zniżyło się miasto Starachowice oraz byli nasi pełnomocnicy. W celu ukrycia tragedii mojej rodziny zostały stworzone umowy dobrowolne na mieniu mojej babci za co ludzie dostali pieniądze w złocie.

Brata mojego dziadka zastrzelił ksiądz w sadzie i w to miejsce wstawiony został brat mojej babci Władysław Maksalon, który zginął w obozie. Był on chrzestnym ojcem mojej matki, według przysłanej korespondencji. Nie miał on dzieci toteż spadkobiercy po Władysławie, których wpisał Sąd nie są prawdziwi ale podstawieni pod fałszywą linię Tarnowskich. Natomiast Feliks Maksalon również zginął, gdyż widniał w Radomiu jako Feliks Bochyński co oznacza, że próbowano podmienić dokumenty mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który faktycznie został uratowany i zamieniono na Feliksa Bochyńskiego podstawiając pozorantów do wypłaty odszkodowań na Firleju, gdzie Feliks Bochyński nie widnieje.

Rodzina Waldemara Maksalon nie ma nic wspólnego z rodziną Maksalon mojej babci, której nazwisko wywodzi się z Anglii. Z tego powodu dochodzi do szeregu podmian i podstawienia Bogusława Kędziory pod spadek z Anglii jego cioci, następnie do jego podstawienia pod Bogusława Krasuskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego, który jest synem księcia Krzysztofa Radziwiłł.

Katarzynę Kędziorę z domu Krzemińską podstawiono pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską, a dzieci Katarzyny Kędziory córkę Beatę podstawiono pod moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską oraz Beatę Dąbrowską podstawioną na Skarżysko Kamienna pod Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńską. Z tego powodu Dąbrowski Dariusz zamieniany jest przez Sąd jako syn Zygmunta Pióreckiego zamiast Dąbrowskiego. Natomiast jego druga żona Katarzyna Kumek podmieniana jest na Katarzynę Kaźmierczyk.

Moja siostra Beata Idziak zostaje podstawiona pod Dariusza Dąbrowskiego przewodniczącego rady powiatu a obecnie pod Starostę Starachowickiego i zamieniana jest na mnie na działce dojazdowej do ulicy Nowowiejska 29 , gdzie wstawiono mojego tatę na działce mojej mamy a co oznacza podmianę mamy na tatę, co widoczne jest w fałszywym protokole sądu, gdzie po śmierci mamy dorobiono fałszywe zeznania aby upozorować mamę na córkę Filomena i Ludwika.

Izba Skarbowa w Kielcach przysłała zawiadomienie aby przyjechać w celu wyjaśnienia mojego odwołania. Nie przybyłam w wyznaczonym czasie, a dziś zauważyłam do czego doprowadzono dzieląc mnie z siostrą bez sprawy sądowej w Starachowicach na inne rodziny i podmieniając na Kielce. Z tego powodu sprawy odwoławcze do Kielc znajdują się w Sądzie Rejonowym właściwym dla miasta Kielce, a Sąd Okręgowy nie chce wydać kopi wyroku sygnatura IXKa 280/12, który został wydany i podstawiono inną osobę w celu pozyskania z depozytów mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, którego podmieniono za Bruno Mazurkiewicz i podstawiono pod Franciszka Jana Mazurka drugiego mojego dziadka, którego zamieniono na Franciszka Bocheńskiego na drodze dojazdowej do ulicy Nowowiejska 29 jako Franciszka Maksalon czyli księcia Glińskiego. Tym sposobem zamieniono księcia Franciszka Glińskiego na księcia Franciszka Bocheńskiego czyli cara Mikołaja II Romanowa.

Odzyskano na nas mienie w Kielcach, a nas obciążono podatkami, które są ukryte w fałszywych windykacjach na firmach męża Jerzego Kaźmierczyk przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych podmieniając na Tarnów, na Rzeszów podstawiając moją skradzioną córkę Annę Marię Piórecką.

Drugą córkę Katarzyny Kędziora panią Monikę podstawiono pod Monikę Rutkowską z domu Gałęzia , którą podstawiono pod Ryszarda Sorge właściciela kasyna w Pile, a jej dwóch braci; Roberta podstawiono pod fikcyjnego Roberta Pióreckiego, a pod Cezarego podstawiono Cezarego Wiatrowskiego podstawiając dalej Cezarego Tkaczyk na Strefę Ekonomiczną poprzez służby wojskowe dalej na Konrada Szmytka pod Szmyt na Szwajcarię pod byłego Pełnomocnika Szmyta.

Docelowo Monika Kędziora miała zostać zastąpiona przez Monikę Glina podmienioną w gminie Brody na Glińską. Powodem są zdjęcia babci z moim tatą oraz białogwardzistą Nowosadem oraz panią Glina i jej córką. Pani Halina Gałęzia matka Cezarego i Roberta podstawiona została pod Halinę Podczaską pseudonim Jadwiga i Klara, która znajdowała się w okręgu rzeszowskim narodowej organizacji kobiet tak jak Krzysztof Kaczmarski podstawiony pod Krzysztofa Radziwiłł. Z tego powodu pan Bohdan Żakiewicz podmienia nasze nazwisko na Kaczmarski. Według informacji Lubomirska razem z Podczaską w przebraniu wiśniaczki uciekała z Warszawy.

Należy zaznaczyć, że Sąd nie biorąc pod uwagę Oświadczenia Woli mojego taty według dokonanych zmian wziął pod uwagę Upoważnienie z 16.02.2010 roku mojej mamy dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, gdzie widnieje zapis przekazania dla mnie części mamy po ojcu, a co oznacza, że posiadam 5/6 części majątku. Tym sposobem Bohdan Żakiewicz wykorzystał nasze dwukrotne zgłoszenie do ambasady USA w Warszawie wniosku o zwrot wyspy Governor`s Island w Nowym Jorku w USA zakupionej przez Wacława Bocheńskiego, przez aklamacje przejął i zastawił pod kredyty wykorzystując wystawione przeze mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk pełnomocnictwo.

Niemcy znakomicie zorganizowali umieszczenie więźniów w różnych miastach do przyszłych manipulacji. Znany sędzia Feliks Bochyński znalazł się w Radomiu , gdzie obecnie dorobiono fałszywych Bocheńskich mimo, że był zamordowany i podmieniony na Feliksa Maksalon na ulicy Nad Kamienną 25 pod którego podszyli się byli pracownicy SS i UB wprowadzając się w latach pięćdziesiątych do domu na ulicy Nad Kamienną 25. Zamierzano powtórzyć wymordowanie mojej rodziny , gdyż wykorzystują moje skradzione dzieci oraz wnuki co oznaczałoby wykorzystywanie ich seksualnie w celu zniszczenia godności i uwiarygodnienia oszustwa.

Feliks Bochyński został podstawiony pod Brunona Bochyńskiego na Firleju, a Brunon Bochyński został uratowany ale podmiatając rodzinę pozbawiono go możliwości kontaktowania się z rodziną w celu uniemożliwienia decydowania o jego życiu. Z tego powodu bezprawnie zabrano jego ciało na eksperymenty medyczne w Szwajcarii sztucznie utrzymując mózg przy życiu. Co próbowano powtórzyć na naszych dzieciach i wnukach w przyszłości pozbawiając ich możliwości obrony i prawdziwej rodziny.

Prezydent Polski Bronisław Komorowski został podstawiony pod Stefana Mazurka wykorzystując Stefana Komorowskiego. Moją siostrę Beatę Idziak podstawiono jako matę Agnieszki mojej pierwszej synowej co oznacza, że moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiono jako wnuczkę Beaty Idziak, która podstawiona została w Kielcach pod dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk czyli za mnie. Barbara Bochyńska z domu Małachowska została podstawiona również jako Barbara Maria Mierzanowska sanitariuszka kolumna 125, odnosząc się do jej męża Jerzego Bochyńskiego, którego prawdziwe nazwisko jest Kaźmierczak w celu połączenia z Kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

Moja babcia Władysława Mierzanowska to carowa Aleksandra Romanow z domu Alicja Hessen-Darmstadt co wykorzystano w Niemczech w Darmstadt.

Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńską podstawiono pod Cecylię Wilczyńską obok działki Nowowiejska 29, gdzie była sąsiadką po lewej stronie pozorując , że Elżbieta Włodarczyk panna z dzieckiem ze Skarżyska-Kamienna meszka na działce Nowowiejska 29, pozorując ją na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i podstawiając broszkę Motyla Faberg`e pod Wilczyńską na Cieszyn i Toruń w celu zawłaszczenia mienia mojej rodziny. Wykorzystano Krzysztofa Chaję podstawionego pod Krzysztofa Radziwiłł w celu połączenia z Dablin w Irlandii, aby połączyć z moją siostrą Beatą Idziak, w celu wykazania wspólnego DNA dzieci w całej rodzinie w linii Radziwiłł upozorowanej na Romanow. Komendanta Straży Pożarnej w Kielcach pierwszego męża Ewy Machowskiej obecnie Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas podstawiono pod pana Mechowskiego, a jego córkę Paulinę Machowską podstawiono pod Czesława Daleszak upozorowanego na brata Filomeny Bochyńskiej. Moją chrzestną Bożenę Podolską znaną jako Ewa podstawiono pod Ewę Kornaszewską oraz za moją matkę a jej męża Wacława Podolskiego mieszkającego w Krakowie ulica Żmujdzka 7 podstawiono za hrabiów Podolskich tytuł wymyślony na terenie królewszczyzn. W Krakowie dokonuje się podmiany rodziny. Wykorzystano dane Filomena Mazurek, która pracował od 1928 roku w Fabryce w Starachowicach do ukrycia mojej mamy. Doszło do sfabrykowania widocznego gołym okiem daty urodzenia mojej mamy w jednym z dokumentów , gdyż prawdziwa data urodzenia mojej mamy to 13 wrzesień 1937 rok co przed śmiercią zapisała i mi przekazała i takie dane były w Kościele Katolickim jako córki hrabiego Jana Tarnowskiego. W dokumentach widnieje 13 październik 1937 roku.

Przez kartę szczepień doszło do podmiany mojej mamy na tatę i mnie na tatę oraz podmiany Dariusza Pióreckiego na Dariusza Bochyńskiego przez sprawę o rozdzielność majątkową podmieniając na sprawę pierwszej żony Czesława Daleszak pozorując podział majątku na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w 2007 roku za jej życia podmieniając na ojca Józefa Bochyńskiego, którego podstawiono pod mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wspomnę jeszcze jedno nazwisko, które historia wymazuje jakim był pułkownik Belejcew, a którego wywieziono na sybir i już nie wrócił. Obecny system miał na celu doprowadzić do pozbawienia ludzi możliwości decydowania o swoim losie i losie najbliższych pozbawiając ich prawdziwej rodziny przez system bankowy.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

1 Lata 50-122- drugi etap skanu-15

Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1] Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 3]

Brunon 1925

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s