Parada oszutów

Starachowice 04.11.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykUS Army-2
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkanie
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Szanowni Państwo,

IPN S 55/12 – sprawę umorzono a prowadzona została przeciwko nam przez Warszawę, gdyż wywieziono akta z Kielc po fakcie, gdy zwróciłam się o akta mojej rodziny. Przewiedziono je do Warszawy a mnie dano odpowiedź, że akta są w Warszawie i muszę czekać. W tym czasie zamykają IPN w Warszawie z powodu zmiany lokalu, aby przygotować do Kielc akta z Kielc. Sprawa dotyczyła mojej oficjalnej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, której Starachowice podmieniły imię matki na Marcjannę a w Warszawie było prawidłowe Marianna. Podstawiono babci matkę Mariannę Podczaską, pod hr. Mariannę z Nowaków, czyli mojej mamy babcię i podstawiono pod Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską, aby przejść na Sędziego Nowak z Kielc, który prowadził sprawę sygnatura akt IX Ka 280/12, w której określił ze wymieniona w piśmie pani Domagała nie mogła sprawdzić sprawy w Sądu Okręgowego, gdyż nie ma uprawniań a jedynie Sędzia Nowak. Obecnie sprawę zmataczono i przesłano do Sądu Rejonowego w Kielcach II K 131/11, który nie ma uprawniań wydawać wyroki Sądu Okręgowego. Odmówiono mi wydania Wyroku w mojej sprawie sygnatura akt IX Ka 280/12 w Kielcach, co dowodzie sprzeczności w Sądzie Okręgowym w Kielcach. Podstawiono akta dalej na Warszawę w celu ukrycia podmiany rodziny na fałszywych Tarnowskich podstawionych pod mojego dziadka na mojej działce Nowowiejska w drodze dojazdowej, gdzie podstawiono mojego tatę w miejsce mojej mamy a mamę w jej taty, podstawiono pod tatę mojego Ojca. Ukryto działanie na Jasnej Górze gdzie dziadek brał ślub z księżną Marią Różą Lubomirską spaloną w Kruszynie, a za którą występowała jako babcia Bolesława Bochyńską z domu Podczaska.

Wydanie miecza paradnego i dział sztuki z Wawelu jest dowodem przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w spawie INs 716/10 przez przekierowanie kwoty 100.000,-złotych (sto tysięcy złotych) przez SO Kielce z firmy męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk co dowodzi, że Waldemar Maksalon zrobił dział spadku po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk aby opłacić brak formalny do sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Następnie zadłużył spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez podstawienie fałszywych windykacji bezprawnie wnosząc o pożytki, do których nie miał praw przez zasiedzenie aby obciążyć APE Umwelttechnik AG.

Podstawiono Stanisławę Kalista pod Bolesławę Stanisławę Bochyńską na Warszawę pod wywiezione akta do IPN w Warszawie podstawiając mec. Marka Lesiak pod pana pułkownika Lesiaka, tworząc rodzinę z Leśniakami i zamieniając pana Leśniak z więzienia w Pińczowie na Jerzego Kaźmierczyk mojego męża, podstawiając pastora Ireneusza Utnickiego pod weksel SOF-ART Sp. z o.o. i zamieniony na Ireneusza Wasilonka na Marmoroc-Polska Sp. z .o.o. mimo zapłaty pełnej kwoty jako żyrant w celu podstawienia windykacji Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na kwotę 300,- tysięcy za pieniądze pozornie wypłacone z Metron SA do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk aby ukryć, że pieniądze faktycznie pochodzą z APE Umwelttechnik AG firmy mojego męża za które otrzymał wyrok na 2 lata i 6 miesięcy, gdzie znieważono moich rodziców przez osoby, które dokonały kradzieży pieniędzy. W Szwajcarii wpisano po mężu dział spadku pozorując jego śmierć po zatruciu i nieodebraniu paczki na poczcie nadanej z Brukseli przetrzymując męża w areszcie w Polsce. W Toruniu psychiatrzy zaczęli pisać historię Polski ukrywając kradzieże pieniędzy z carskich depozytów. Utworzono nową spółkę „Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Starachowice” pozycja wpisu 8 co podmieniono na zastaw Invest Bank na Kraków przeniesiony na Starachowice i Warszawę łącząc z mieszkaniem pod numerem 8 Waldemara Maksalon, który wykorzystał adres spółki oraz moją mamę do zadłużenia.

Wykorzystano w PFRON mojego dziadka i podmieniono na Radom według przedwojennych dystryktów próbując zamienić nadzór nad nieletnimi, gdzie dziadek był kuratorem sądowym w latach 50-tych. Osobą nad którą zdjęto nadzór był pan Dariusz Sroczyński obecnie mój mąż jest zamieniany na Dariusza i podmieniany na Kaźmierczak. Sprawa przedwojenna 19.09.1957 spraw 262/55 oraz 39 i 38/56. Adres wówczas Nad Kamienną 25 był Pasternik 31. Kolejną osobą jest nazwisko Brożyna Wiesław co łączy z pracownikiem Urzędu Miasta Starachowice. Próba dorobienia nadzoru jest dowodem podmiany naszych rodzin na osoby dozorowane w przeszłości NW 246/55.

Przesyłam skutek działalności kościoła, kradzieży i kłamstwa. Nie można mówić o łasce i miłosierdziu, gdy samemu chce się dokonywać zło. Niech Bóg będzie sędziom nad Kościołem i wskażę winnych tragedii ludzi i pozbawienia ich godziwego zarobku i własnych pieniędzy, w celu uzurpowania sobie prawa o decydowaniu o innych udając naszą rodzinę dla władzy i coraz większych zysków.

Niech Bóg rozsądzi i ukaże prawdziwych winnych niszczenia życia moich rodziców, po śmierci jeszcze niszczonych przez kościół i ludzi którzy się u Boga nie liczą. Kościół współpracuje z UB co jest sprzeczne z Konstytucją promując faszyzm i komunizm dla zysku. W moim domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 zostałam aresztowana za włamanie do cudzego domu, dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne na podmienione dane. Poczta w awizo wymieniła w nazwisko pisane przez „zi” Bożena Bochyńska-Kazimierczyk co oznacza, że dorabiane są windykacje do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu windykacji na podatek za wyspę Governers Island w Nowym Jorku zastawioną przez Bohdana Żakiewicz i Stanisława Pikul na Warszawę na ulicę Łopuszańską 38, a by przez windykacje Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych przy współpracy z ZUS w Tarnowie dokonać wyprania skradzionych pieniędzy. Kościół współpracuje z ludźmi z UB, którzy robią działy spadku po ludziach których mordują. Celem ich jest przejmowanie nieruchomości w celu robienia działów spadku po niszczonych rodzinach. Współpracują z sądem który kreuje wyroki do kradzieży. Ludzie ci są pewni swoich układów, ciągle powtarzają bo muszą zapłacić. Bank PEKAO SA czyli UniCredito kradnie depozyty carskie prześladując rodzinę carską czyli promuje rewolucję październikową w najczystszej postaci. Sąd wydał klucze do naszego mieszkanie tworząc sprawę po Władysławie Maksalon chrzestnym mojej mamy zamordowanym w Niemczech pod którego przyszło UB twierdząc, ze to jest posiadłość brata Waldemara Maksalon, który donosił na moją mamę do UB. Kto sądzi bez miłosierdzia nad tym odbędzie się sąd bez miłosierdzia. Próba eksmisji jest próbą ukrycia kradzieży pieniędzy na zatrudnionych ludzi przez Urząd Pracy. Polska sama rezygnuje z carskich pieniędzy niszcząc właścicieli. Postanowienie sądu nie zostało zniesione, a co oznacza ze eksmisja również powinna dotyczyć mojej siostry Beaty Idziak, która jest w Irlandii. To samo zrobiono ze spółką SOF-ART Sp. z o.o zamienioną na SOFT-ART Sp. z o.o i wstawiono pracowników jako spadkobierców do Szwajcarii do APE Umwelttechnik AG w celu kradzieży pieniędzy. Polska jest niebezpiecznym krajem do inwestowania pieniędzy i dla uczciwych ludzi, gdyż poza ich wiedzą dokonują działów spadku na żyjących a nawet już dzieciach pozbawiając wszystkich mienia. W dodatku tworząc dokumentację kryminalną przeciwko naszym dzieciom. Jasna Góra obroniła się przed Szwedami ale uległa Żydom, którzy stosują dwuwierie w kościele katolickim aby pozbawić kościół mocy, a od takich stroń, którzy zawłaszczyli ziemię mojej babci Lubomirskiej. Listy dłużne złożone w bankach Szwajcarii i USA z tego powodu nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytów do Polski i już nigdy nie będą. Sądy Polskie wytworzyły fałszywą genealogię przez zasiedzenie z tego powodu Banki w USA i Szwajcarii mają puste zabezpieczenia kredytów i w każdej chwili grozi kryzys światowy.

Nie można wspierać finansowo swoich oprawców. Sąd Polski stał się oprawcą rodziny carskie a dokumenty Donau Dniepr wykazały, że korzystał z carskiego mienia to samo policja. Na koniec z windykacji wybudowano Willę Rosochacz, której wartość przekracza wszelkie roszczenia wobec nas co oznacza, że pobrano pieniądze z depozytów i nadal tworzone są windykacje aby kraść dalej. IPN sfałszował dokumentacje rodziny podstawiając polityków w Warszawie. Na firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 wydaliśmy zgodę na uruchomienie w ramach eksperymentu 24 miliardy EUR przez pełnomocnika Bohdana Żakiewicza, który zastawił przez aklamację wyspę Governors Island w Nowym Jorku w USA, co oznacza kradzież przez sędziego Wojciecha Kucharskiego w Starachowicach, który kazał mężowi się leczyć, Oznacza to ujawnienie fałszywych opinii psychiatrycznych przez Urząd Miasta który sfabrykował fałszywe dane potrzebne do kradzieży używając wojska przeciwko dwóm osobom. Następuje podstawienie eksmisji mojego męża na ulicy Nad Kamienną 25 pod dane Dariusza Pióreckiego, do postanowienia 5.12.2002 rok z wniosku Invest Bank SA w Poznaniu oddział w Kielcach o wykreślenie pozycji z rejestru , gdzie zawieszono postępowanie sygnatura akt KrVII Ns RejZa 17025/02/157 numer pozycji rejestru RejZa 698485 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście wydz VII Gospodarczy Rejestru Zastawów co dowodzi , że moje dane na Bożena Piórecka zostały wykorzystane do podstawienia pana Dąbrowskiego i próbując ze mnie zrobić osobę bezdomną w Łodzi. W tym celu podmieniono sprawę Invest Bank, która nie dotyczyła mojej sprawy na sprawę laptopa mojego taty w Invest Bank odwieszając sprawę po śmierci mojej mamy IN 956/09 i zamieniając mamę na tatę oraz Oświadczenie Woli dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukraść pieniądze. Sprawy z Krakowa zostały skierowane do Starachowic a co oznacza próbę podstawienia pana Maksalona pod carskie mienia oraz Dariusza Pióreckiego pod Jerzego Kaźmierczyk.

Panowie muszą sami oddać swoje kredyty, a nie obciążać innych. Pan Waldemar określił w sądzie nieprawdę, że musi płacić innym w sytuacji gdy podstawiono windykację Gwarantowanego Funduszu Pracowniczego z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu podstawienia pod kwotę 300,- tysięcy złotych roszczenia Skarbu Państwa wobec PPH APE Jerzy Kaźmierczyk , gdyż Sąd Okręgowy w Toruniu

nie posiadał dokumentu przelewu 300,- tysięcy złotych, które zostały przelane z APE Umwelttechnik AG do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Zurychu i następnie do APE CH GmbH, gdzie wszystkie firmy są męża, a Skarb Państwa uzurpował sobie prawo do koncernu męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując naszą śmierć w systemie bankowym wprowadzając fałszywych spadkobierców przez Sąd w Starachowicach na nieruchomości Nad Kamienną 25 i Nowowiejska 29 oraz Bohaterów Westerplatte 1/1. Aby pobrać pieniądze w SO Toruń nie wystarczy wyrok skazujący, należy wykazać przelew pieniędzy co ukryła prokuratura.

Zamieniany jest mąż Jerzy Kaźmierczyk na byłego męża przez Invest Bank,który zrobił się spadkobiercą po moim ojcu wykorzystując sprawę do zamiany na windykacyjną i podstawiono Waldemara Maksalon jako windykatora, który zrobił dział spadku po moim ojcu na ulicy Nowowiejskiej co jest przestępstwem, gdyż działka ta należała do mojej mamy po jej ojcu a wydzielona droga była na skutek rozdziału Władysława Mazurek, którego sąd uznał za zmarłego. W rzeczywistości był tam brat mojej babci do którego państwo Maksalon ze Starachowic nie mieli dostępu, gdyż babcia pochodzi z Huty. Należy dodać , że Prezesem Metron został były dyrektor Invest Bank co łączy obie sprawy. Działania Sądu uniemożliwiły zapłatę podatku, gdyż są sprzeczne z prawem co zostało obecnie ujawnione i doprowadzono do manipulacji aktami. Dokonano pełnej podmiany rodziny carskiej na agentów UB, którzy wytworzyli fałszywe listy dłużne do banków w FED i UBS. Przez pomyłki pisarskie w adresie lub nazwisku. Dokonano podmiany adresu męża z Miedznej Drewnianej na Miedzianą Drewnianą, a w Miedzianej Górze mieszka ojciec Marka Król z Kanady podstawionego pod Martę Bochyńska. Pan Waldemar Maksalon za życia mamy stwierdził, że nie stać mamy na spłatę a obecnie oszacował nieruchomość na fałszywe długi i z miejsca zamieszkania wydano wyrok o eksmisję twierdząc, że mamy pieniądze co oznacza uruchomienie pieniędzy przy jednoczesnym pozbawieniu nas dostępu do majątku.

Okradany jest Bank Rezerw Federalnych w USA, gdzie znajdują się depozyty carskie. Pan Brzeziński został podstawiony pod Zbigniewa Włodarczyk, który współpracował z Moczarem, a skutki tego widoczne są obecnie, gdzie wpisano jego córkę Elżbietę Włodarczyk pod moje dane osobowe.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

UBS Schlos

Brunon 1925

Skrzynka dziadka

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Rodzice nigdy nie skorzystali ze swojego majątku i pozbawiano ich możliwości obrony, przez co celowo doprowadzono ich do śmierci aby dziś nas eksmitować z nasze własności dziedzicznej.

Jerzy Kaźmierczyk Wal-1 Wal-2 DEKRET-1 DEKRET-2 DEKRET-3 Na szkode Jurka-3 716-10 i nasze dziedzictwo-33

falszyweI Ns 956 -09 po dziadku postanowienie po dziadku

Fakktura Ster-1 US Army-3

Zeskanowany dokument Tajemnica -  Genealogia Rodziny Carskiej

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s