Ul. Kanałowa 25, Starachowice, wpisano dziadka do dorabinej tożsamości

Starachowice 05.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk bialaczow3
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Szanowni Państwo,

Doszło do podmiany sprawy sygnatura akt IX Ka 280/12 z Sądu Okręgowego w Kielcach na sprawę do Sądu Rejonowego w Kielcach sygnatura akt IX K 131/11, czyli zmataczono na inną osobę wykorzystując zapis Sędziego o umorzeniu postępowania z przyczyny braku dowodów. Było to na jeden miesiąc przed przedawnieniem po 10 latach. Ponowne rozpoczęcie sprawy dowodzi, że podstawiono sprawę karną z Kielc na Starachowice, gdzie bezprawnie zostałam skazana bez możliwości odwołania. W w tej samej sprawie Prokurator udowodnił, że nie ma możliwości mnie skazać, gdyż nie było przesłanek do złośliwości ani uporczywości, ale sytuacja firmy spowodowała zaistniałe okoliczności niezależnie od właściciela. Podstawiono inne osoby wykorzystując fakt, że ujawniłam pochodzenie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego właściciela Starachowic i Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Wytworni Wód Gazowych i wskazałam w sprawie na mienie drugiego dziadka Franciszka Jana Mazurka, który był prawdziwym hrabią Janem Tarnowskim do którego należała działka ul. Nowowiejska 29 z działką dojazdową, a co zamataczono. Przerobiono na działce dojazdowej do ul. Nowowiejska 29 mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego i jego ojca Brunona Bochyńskiego zamieniając na Bruno Mazurkiewicza.

Przysłano zastawienie nieruchomości w USA przesyłką jako Zagraniczne Potwierdzenie Odbioru ZPO aby ukryć zastawienie ul. Nad Kamienną 25 i ulicy Nowowiejskiej 29 pod firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w miejscu garażu była działka 29, tak jak Nad Kamienną 25 działka 29 aby przez Urząd Miasta i Specjalną Strefę Ekonomiczna dokonać przejścia na Chiny, dalej na Mołdawię, USA przez byłego pełnomocnika Bohdana Żakiewicza i przedstawicielstwo Conga w Pałacu Paderewskiego w Warszawie, współpracującego z Waldemarem Maksalon przesyłając dwa listy z Sądu ZPO oraz drugi list z Harwardu jako InPost aby połączyć z sądową przesyłką nadana przez Pocztę Polską jako wpis zastawu na firmie w Starachowicach, Marmoroc-Polska Sp z o.o. , do KRS w Kielcach, firma niedziałająca od 10 lat, a na którą fałszywi spadkobiercy tworzą długi, w celu ukrycia reaktywacji Korpusu Kadetów i ukrycia weksla PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na 50,- milionów EUR pod którego podstawiane są weksle z PFRON na SOF-ART Sp. z o.o.

Na nieruchomości po mojej mamie, podmieniono mamy tatę Franciszka Jana Mazurka, czyli hrabiego Jana Tarnowskiego dokonując zamiany na drugiego mojego dziadka Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Romanow, który również występował jako Roman Bochyński/ Bocheński i Marian Bochyński w Seminarium w Sandomierzu. Dokonano zamiany Franciszka Mazurka na Brunona Bochyńskiego ojca czyli księcia Franciszka Bocheńskiego i zamieniono na Franciszka Glińskiego ukrywając, że przeżyła rodzina carska Romanow w Polsce i część został tu zamordowana. Wykorzystano dziadka matkę Kataryną Krakowiak czyli księżną Radziwiłł i podstawiono pod Waldemara Maksalon, aby podstawić pod nich Waldemara Jagiełło byłego kierowcę SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając kolejno osoby pozorujące rodzinę carską. Podzielono działkę samoistnie, co jest dowodem, że Waldemar Maksalon dokonał działu spadku na mnie i mojej siostrze, robiąc dział spadku również po naszych rodzicach, co jest przestępstwem.

Jest to widoczne w Urzędzie Skarbowym, gdyż tata nie był właścicielem działki na ul. Nowowiejskiej ale mama, która otrzymała działkę od swojego taty, za jego życia tak jak ja uzyskałam z moim obecnym mężem Jerzym Kaźmierczyk Oświadczenie Woli do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, od mojego taty za jego życia, co uprawniało nas również do korzystania z depotów na spółkach mojego obecnego męża, jeszcze przed ślubem i powstaniem tego dokumentu, co wykorzystał Waldemar Maksalon udając rodzinę i robiąc dział spadku po moich rodzicach na mieniu carskim, przez zadłużenia dorabiane na spółkach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, nie działających od 10 lat, a nadal windykowanych na powielane długi i wielokrotnie jest sądzony, co jest przestępstwem Sądu. Doszło do podstawienia pod mienie Bochyńskich, ojca Juliusza Tarnowskiego i Aleksandra Tarnowskiego na mojej działce, wykorzystując mojego drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod którego podstawiono nieistniejących braci Tarnowskich po Władysławie, który faktycznie był bratem babci a nie dziadka, gdyż dziadka brat został zastrzelony jako dziecko w sadzie przez księdza.

Bezprawne korzystano z mienia naszej rodziny przez państwa Tarnowskich podstawionych pod moje mienie rodowe, do którego dokonano przejścia przez moje nieruchomości w Starachowicach po rodzicach. Widoczne to jest przez podstawienie mojego taty w miejsce mojej mamy na ul. Nowowiejskiej 29 w Starachowicach i podstawiono spółki w celu wyciągania pożytków fabrykując dokumenty przez osoby podające się za spadkobierców na mojego męża spółkach. Czyli dokonano działów spadku przez podmianę firm i sprawy pierwotnej o firmę SOF-ART Sp z o.o. którą sprzedałam osobiście dla Jerzego Kaźmierczyk, wówczas obcej osoby, który w 2008 roku stał się moim mężem. Dokonano podmiany mgr inż. mech. Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, dokonując w tej sprawie działu spadku na firmie podstawiając spadkobierców Tarnowskich i ich adwokatów podmieniając mnie Bożenę na moją siostrę Beatę, a za siostrę występowały inne osoby, podstawione jako żony mojego męża ukryte przez podmianę nazwisk mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak. Następnie zamieniono spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na osobę fizyczną SOF-ART Sp z o.o. pozorując pracowników z Biura Pracy do windykacji i połączono z drugą spółką nie należącą do mnie Marmoroc-Polska Sp. z o.o., którą również zamieniono na osobę fizyczną i podstawiono moje dane dla Edyty Maksalon. Natomiast firmę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, jako osobę fizyczną zamieniono na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, wstawiając pracowników SOF-ART Sp. z o.o. jako spadkobierców po moim obecnym mężu żyjącym Jerzym Kaźmierczyk, zamieniając go na byłego męża Diariusza Pióreckiego, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Kornaszewski i podstawiając w miejsce Pióreckich , Dąbrowskich, których wstawiono do szwajcarskiej firmy APE Umwelttechnik AG, należącej do obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego dane są podmieniane przez pomyłki pisarskie przez „ZI”, „Ż” oraz „A” itd. Wszystko to zostało ukryte przez Waldemara Maksalon w Starachowicach, który nie mając praw majątkowych zażądał pożytków finansowych od spółki Marmoroc-Polska Sp. o.o. podstawiając moje dane na Bożena Piórecka do tej firmy w której nie byłam w zarządzie ani nie byłam właścicielem. Celem było wykorzystanie moich danych do podmiany z byłej moje spółki ZPCH SOF-ART Sp. z o.o., podmienionej na Marmoroc-Polska Sp. z z o.o. pozorując związek z obcą osobą panem Ireneuszom Wasilonkiem prokurentem w byłym zarządzie w Marmoroc-Polska Sp. z o.o., i podmieniając na obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i podmieniono weksel męża na weksel Spółki SOF-ART Sp. z o.o. na poręczony i podpisany przez moją mamę i tatę oraz przez pastora Kościoła Zielonoświątkowego pana Ireneusza Utnickiego, który poręczył firmę na kredyt z PFRON na podatek, który to kredyt otrzymała spółka z powodu uchybienia złożenia podania przez główną księgową, o zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego w Starachowicach co spowodowało brak zwrotu podatku do ZPCH SOF-ART Sp. z o.o.

Waldemar Maksalon podał do Sądu, że ja prowadziłam firmę na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 co jest nieprawdą, a co oznacza, że wykorzystano moją firmę AKMA z ul. Dr Anki 23/1 obecnie Konstytucji 3-Maja 23/1, które to mieszkanie sprzedałam, gdzie występowałam jako Bożena Piórecka i podał do Sądu nieprawdę, że ja miałam firmę na tej nieruchomości, co było oszustwem i doprowadziło do wielokrotnych windykacji depozytów carskich przez podtrawienie byłych właścicieli Marmoroc–Polska Sp. z o.o. oraz powielenie firm na spadkobierców po żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk. Pierwszą firmę Lami-Art zamieniona na SO_ART Sp z o.o. z tym samym numerem jako NIP i podmieniono obecne na nowo co jest prawnie niemożliwe i wstawiono wspólnika Krzysztofa pod którego wstawiono różne firmy i osoby o imieniu Krzysztof aby odnieść się do ojca byłego teścia mojego męża, księcia Krzysztofa Radziwiłł, aby ukryć za prawdziwymi osobami oszustwa innych.

Wykorzystano dorabianą genealogię przez zadłużanie, wpisując ludzi udających spadkobierców na firmach tworząc działy spadku firmy jako np. Biura Handlu Nieruchomościami oraz Biura Rachunkowe na przejmowanych przez oszustwa nieruchomościach, wykorzystując stare długi przeterminowane i zamknięte z urzędu po śmierci rodziców i dokonano zamiany zabezpieczeń, aby przejść przez Invest Bank na sprawę spadkową po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim i podstawiono pana Waldemara Maksalon jako windykatora na naszym carskim mieniu oraz arystokratycznej mojej rodziny, przerabiając się za rodzinę przez lata na każdej nieruchomości za każdą śmiercią mojej rodziny dla służb.

Symboliczne cztery żywioły miały być windykacją za prąd, wodę, powietrze i ziemię umieszczone w przemyśle zapałczanym, podatkach i innych co miało doprowadzić do zniszczenia rodziny.

Prokuratura umorzyła sprawę o uporczywe niepłacenie dla pracowników SOF-ART Sp. z o.o. ale skazana zostałam za pracownika Krzysztofa Cybuch, który zeznawał na moją rzecz, ale to odwrócono i uniemożliwiono odwołanie. Sąd prowadził ją nadal na podstawiane osoby w celu wyprowadzania depozytów carskich co wyszło w rozmowie z PFRON, że prowadzona jest moja sprawa, jako karna bez mojego udziału czyli do niej dorobiono akta kryminalne i uszkodzenie ciała przez podstawieni państwa Tarnowickich.

Takie działanie sądu uniemożliwiło wprowadzanie przez 12 lat pieniędzy do firmy czego dowodem było skazanie męża Jerzego Kaźmierczyk w spawie SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07 dokonując kradzieży spółek SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie pracowników zamieniono na spadkobierców w firmie APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, a nas uśmiercono w systemie bankowym uniemożliwiając korzystanie z naszego mienia. Dowodem tego jest sprawa SR Kielce sygnatura akt IX K 131/11 zamieniona na Warszawę , gdzie podstawiono Bohdana Żakiewicz za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego dokonując zastawienia wyspy Governors Island w Nowym Jorku pod kredyt.

Wydanie wyroku w sprawie sygnatura akt IC 178/15 o eksmisji z ulicy Nad Kamiennej 25 dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk jest dowodem zamiany formy własności spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i uruchomienia przywrócenia stanu posiadana rodziny carskiej na podstawione osoby. Założenie konta w Banku Pocztowym na spółkę SOF-ART Sp. z o.o. jako osoby fizycznej i wydanie karty na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk dla innej osoby, świadczy o zamianie spółki SOF-ART Sp. z o.o. na osobę fizyczną.

Wydanie kart na nazwisko Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki na ulicę Konstytucji 3-Maja 23/9b przez bank PEKAO SA jest prawnie niemożliwe, gdyż Dariusz Piórecki zmienił nazwisko na Dariusz Kornaszewski a mieszkanie prze zmianą nazwisko i przeprowadzką zostało sprzedane.

Natomiast za długi wytwarzane na podstawie bezprawnie wydanych kart płatniczych, bankomatowych na nazwisko Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki, obciążany jest mój mąż Jerzy Kaźmierczyk, co jest dowodem podmiany danych osobowych i podstawienia innych osób za nas. Dokonano działu spadku na ulicy Nowowiejskiej 29 w działce dojazdowej w 2007 roku przetrzymując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w areszcie zamieniając go na mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego co wykrył Urząd Skarbowy przy żądaniu podatku od kwot, których mi nie zapłacono. Nieruchomość przez numer działki 29 jest połączona z ul. Bohaterów Westerplatte 1 , gdzie na pół domu wpisano Helenę Surma bezprawnie pozorując , że była siostrą mojego taty Józefa Bochyńskiego, którego podmieniono na Fogel do kont lewicy i wstawiono fałszywe opinie psychiatryczne i dozór w sprawie o przyłącze wodne obcej osoby wykorzystując wspólnotę mieszkaniową podmienioną w Sądzie Rejonowym w Starachowicach sygnatura akt INs 56/10, dokonując zmiany sprawy bezprawnie na dział spadku przez sąsiadów tworząc fikcyjne faktury na wodę za sąsiadów zamieniając mnie początkowo na Mirosławę z domu Koszarską byłego pracownika Domu Kultury na której miejsce byłam przyjęta i jej męża Krzysztofa, który handlował butami z firmy Dariusza Pióreckiego byłego męża i podstawiono pod Krzysztofa Cybucha pod Krzysztofa Daniszewskiego. Następnie Mirosławę Koszarką podmienioną na panią Kosiarską sportsmenkę, która pochodziła w Warszawy, a która nie płaciła za wodę co było przyczyną podziału opomiarowania na trzy rodziny ponieważ uznano, że pion Heleny Surma i moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich nie jest możliwy do rozdziału, ale jedynie pani Helena Surma może wystąpić o nowe przyłącze wodne, co trwa około 9 lat obecnie po śmierci moich rodziców przerobiono ich za moją rodzinę. Wykorzystano fakt, że woda była na wspólnym liczniku a osoby rozliczały się na pod liczniki, nie uwzględnione przez Wodociągi, co powodowało, że za różnice moi rodzice płacili sami. Wodociągi są spółką Urzędu Miasta co oznacza, że z mojego mieszkania zrobiono Hotel pod Różą, gdzie następuje rotacja ludności w celu dorabiania spadkobierców rodziny carskiej przez sztuczne zadłużenia i windykacje do uwierzytelnienie oszustw przy udziale komorników a obecnie e-Sądów pozbawiając nas dostępu do naszych pieniędzy aby pozorować ubóstwo i wymóc nieprawdziwe oświadczenia do dorobienie Opinii Psychiatrycznych jako niezaradnych życiowo jednocześnie kradnąc moją twórczość i pieniądze za moje książki i dokonując żądania eksmisji z miejsca zgłoszonego do ISBN jak również pod drugi mój adres, aby podstawić spadkobierców pod moją książkę „Zakazana Prawda” mojego autorstwa oraz projektu okładki i składu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dokonano przez wpisanie błędu „żi” do nazwiska jako „Bożena Bochyńska-Każimierczyk” do przejścia na ENEKO i Czechy w celu podstawienia Marii Gudewicz i Emilii Brzezińskiej podstawionych pod Elżbietę Włodarczyk i Emilii Miller w Szwajcarii w celu połączenia fałszywej genealogii z bankiem FED w USA oraz UBS w Szwajcarii. Podstawiono różne wyznania w celu dorobienie spadkobierców pod Jedną Religie. W tym celu podstawiono świadków Jehowa jako fabryka Mebli w miejscu fabryki Obuwia FOSKO w Skarżysku-Kamiennej, gdzie pracowała moja mama Filomena Bochyńska dziale ekonomicznym. Następnie moje dane pod adresem ul. Nad Kamienna 25 zamieniono na moją mamę Filomenę Bochyńska i przez protokół Komorniczy i podmieniono działkę 29 na 27, zamieniając dane na Filomena Nowak, której spadkobiercami są Świadkowie Jehowa, gdzie podstawiano sędziego Nowak z Sądu Okręgowego z Kielc, z mojej sprawy o SOF-ART Sp z o.o., podstawiając w to miejsce Stanisławę Kalista podmienioną na Bochyńską i działkę 27 w celu odwołania się Ukazu Carskiego o tym numerze i podmieniono Stanisławę Kalista na Stanisławę Gierek, co połączono z kliniką Okulistyczną Gierkowej w Katowicach i kliniką USA Wacława Bocheńskiego/ Bochyńskiego.

Doprowadziło to, że z najbardziej szanowanej i bogatej rodziny świata Polska dokonując kradzieży, próbowała zrobić żebraków i niewolników.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk  Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s