Korzenie Rodziny

Starachowice 06.10.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk  Jerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Papież Franciszek
Watykan

W przeszłości w 1932 roku doszło do zamach na moją rodzinę w Kruszynie, gdzie żonę księcia Romana Bocheńskiego moją babcię księżną Marię Lubomirską spalono i porwano mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego przez grupę Zofia. Następnie Adolf Hitler podał do chrztu mojego tatę w Starachowicach jako dziecko panny Bolesławy Podczaskiej wpisując Brunona Bochyńskiego za ojca. Dziecko zostało oddane. Dziś pozorując pomoc zamieniono mnie na pannę z dzieckiem i podmieniono moje dane na Elżbietę przez Kancelarię Prezydenta Bronisława Komorowskiego, która na takie dane przysłała MOPS Starachowice na ulicę Nad Kamienną 25 chcąc pomóc pannie samotnie wychowującej dziecko co jest nieprawdą doprowadzając do próby eksmisji w sprawie IC 178/15.

Dziś już wiadomo, że moich dwoje dzieci z pierwszego związku Anna i Michał zostało ukradzione po urodzeniu, a wnuki obecnie są w rękach ludzi, którzy podmienili ich tożsamość. Byłam zwolniona ze szczepień z powodu obniżonej odporności organizmu, co powoduje, że moje wnuki są zagrożone, gdyż znajdują się w rękach osób, które nie są ich rodziną, a Starachowice fałszują tożsamość mojej rodziny. Skutki pobrania szczepień to zachorowanie na wszczepiane choroby. Kwota 50 tysięcy kary to ukrycie kradzionych pieniędzy przez osoby, które pobierają bezprawnie pieniądze z okradania mojej carskiej rodziny, z carskich depozytów. Przepis jest wymierzony w moją rodzinę w celu jej likwidacji poprzez wszczepienie chorób. Z powodu zakazu szczepień w przeszłości nie mogłam jako dziecko wyjechać do Afryki z mamą. Urząd Miasta swoimi działaniami doprowadził do podmiany mojej rodziny i podstawienia za spadkobiercę na ul. Bohaterów Westerplatte 1, panią Helenę Surma, którą wpisano jako „IMPERATOR ROMANOW” do moje firmy przez Urząd Miasta Starachowice zmieniając moje dane na nazwę firmy. Upozorowano, że nie żyję i dorobiono akta kryminalne po uszkodzenia ciał aby wprowadzić Bożenę Surma z ul. Zakładowej pod moje dane jak Bożena Bochyńska. W tym celu zawłaszczono moje konta internetowe na takie dane. Zastawiono w USA w Nowym Jorku wyspę Governer`s Island pod kredyty, aby finansować te działania skierowane przeciwko rodzinie carskiej. Urząd Miasta Starachowice zmieniając moje dane na nazwę firmy pozorował, że nie żyję i dorobiono akta kryminalne o uszkodzenia ciała aby wprowadzić Bożenę Surma z ul. Zakładowej pod moje dane jako Bożena Bochyńska i zawłaszczono moje kotna na takie dane pozorując, że jestem panną z dzieckiem. Podstawiono za mnie Elżbietę Włodarczyk pannę ze Skarżyska-Kamiennej i jej syna Sebastiana Turowskiego, podstawiono pod mojego syna Adama Kornaszewskiego zamienionego na syna z pierwszego małżeństwa Adama Kaźmierczyk mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski pozorując chorobę serca, podczas gdy mój syn jest zdrowy na serce, a co próbowano przez zatrucie spowodować.

Ojca Elżbiety Włodarczyk Zbigniewa Włodarczyk podstawiono pod profesora Zbigniewa Brzezińskiego w USA. Następnie podstawiono pana Stanisława Stępień pod moje dziecko i Stanisława Pikul z Tarnowa, który podał się za spadkobierce spółki mojego męża Marmoroc-Polska Sp z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25, i podstawił swoich 3 dzieci pod moje dzieci, a obecnie pod wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Pod ten adres są podkładane wierzytelności Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych przez ZUS, do windykacji Energii Elektrycznej, wykorzystują śmierć mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej. Z tego powodu ZUS w Tarnowie poprosił Stanisław Pikul i Janinę Pikul o ujawnienie majątku w celu ukrycia windykacji przez Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych na fałszywe dane osobowe w celu podstawienie pod windykację wyspy Governer`s Island w USA w Nowym Jorku. Oznacza to, że profesor Zbigniew Brzeziński osobiście kontroluje kredyt udzielony w Baku Rezerw Federalnych pod zastaw Wyspy Governer`s Island.

Zastawiono w USA w Nowym Jorku wyspę Governers Island, aby finansować te działania skierowane przeciwko rodzinie carskiej. Próba eksmisji z nieruchomości ulica Nad Kamienna 25 w Starachowicach, miała służyć ukrycia przestępstwa dokonanego przez Urząd Miasta, Sądy i Prokuraturę przez podmianę formy własności spółki na osobę fizyczną na ulicy Nad Kamienną 25 co jest niemożliwe prawnie, a tego dokonano. Zamierzano przez eksmisję i windykację Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o., dokonać kradzieży wyspy Governers Island w Nowym Jarku, która została zastawiona pod kredyty. Zamierzano wykorzystać do podmiany polskiej firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o. firmę Marmoroc w Szwecji, gdzie syn profesora Zbigniewa Brzezińskiego jest Ambasadorem USA. Aby ukryć oszustwo wykorzystano fakt , że Stanisław Pikul znał pastora kościoła, który miał kontakt z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Donaldem Tusk. Wykorzystano zainteresowania synów obu panów lotnictwem i podstawiono Bartłomieje Pikul pod dane osobowe mojej skradzionej córki Anny Pióreckiej aby wytworzyć dział spadku w Rzeszowie na majątku księcia Stanisław Lubomirskiego mojego pradziadka zamordowanego w 1932 roku w Kruszynie z moją babcią Marią Lubomirską i rodziną, podstawiając pana Andrzeja Pachowskiego na Warszawę, którego żona jest Anna z domu Piórecka zamieniona na moją córkę. Wykorzystano nie zwrócone poręczenie Kazimierowem dla firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, które podmieniono na poręczenie Pałacem Paderewskiego, gdzie znajduje się przedstawicielstwo Conga prowadzone przez byłego pełnomocnika dr. nauk tech. Bohdana Żakiewicz, który zaskarżył mojego męża w Toruniu sygnatura akt II K 164/11, co ujawnił Sąd w Toruniu i znieważył moich rodziców swoim działaniem i jego grupy, przy jednoczesnym zaprzeczeniu oczywistej sytuacji w Sądzie w Warszawie w spawie IIIK 1994/14, gdzie podłożono Akt Oskarżenia z Torunia jako drugą sprawę do sprawy Prokuratorskiej Ds V 31/07, aby przejść na windykację wyspy w USA. Dowodzi to , że uruchomiono 24 miliardy EUR ze Szwajcarii i USA, na firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z depozytów carskich w ramach eksperymentu i skradziono je przez dział spadku w sprawie SR Kielce, IXK 131/11 na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski pod którego nazwisko Piórecki podstawiono Starostę Starachowickiego, który doprowadził do mojego aresztowania w moim domu, po pozorem, że włamałam się do cudzego domu po moich rodzicach, ul. Bohaterów Westerplatte 1/1Starachowice, który przejęły sąsiedzi pozorując długi dorabiane przez służby. Powyższe czynności dowodzą, że uruchomione kredyty i projekty bankowe w kwocie 24 miliardy EURO są kontrolowane przez profesora Zbigniewa Brzezińskiego, aby ukryć wcześniejsze eksperymenty i wyprowadzone pieniądze między innymi na Fabrykę Osocza. Z tego powodu podmieniono mężowi żonę na Elżbietę i podstawioną  pod ulicę Nowowiejska 29 z działką dojazdową tworząc dział spadku na działce po mojej mamie na mojego tatę. Profesora Zbigniewa Brzezińskiego podstawiono jako męża Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej, osoby dziecka służącej dołączonej do mojego taty rodziny po zamordowaniu jego mamy w Kruszynie 1932 roku. Po zamachu na księcia Wacława Bochyńskiego w USA, w 1978 roku podstawiono za spadkobierce profesora Zbigniewa Brzezińskiego w USA. W tym czasie do Gdańska przyjechała osoba podająca się za zamordowanego Wacława Bochyńskiego pozorując poszukiwanie spadkobierców co dziś ukryto przez sprawy Ko z naszych doniesień przekształconych na poszukiwanie spadkobierców rodziny carskiej po nas żyjących. W 1978 roku umieszczono ogłoszenie w Ekspresie Wieczornym a przedwojennego właściciela gazety pana hrabiego wpisano w parafii Białaczów gmina Opoczno na Pałac w Białaczowie. Następnie doszło do morderstwa Mariana Bochyńskiego kawalera bezdzietnego i kradzieży dokumentów w Starachowicach w jego domu. Doszło do zmiany mężczyzny na kobietę i zmiany Mariana Bochyńskiego na Marię Gudewicz , współpracującą z Policją a jej konkubenta Stanisława z byłych struktur Policji, podstawiono pod Stanisława Stępnia na Szwajcarię tworząc dział spadku na firmie mojego męża APECH GmbH w sprawie spornej o nazwę APE z drugą firmą APE Umwelttechnik AG . Następnie podstawiono Stanisława Pikul na Tarnów i Stanisława Lubomirskiego za spadkobiercę na mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w jego firmie w Szwajcarii, a za mnie podstawiono pana Wojciecha Pokorę zamieszkałego w  Polsce w tym samym domu, na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach.

W 1978 roku na spotkanie z agentem w Gdańsku ującym Wacława Bochyńskiego przyjechała Maria Gudewicz, która miała gazetę z ogłoszeniem i została wpisana jako spadkobierca rodziny carskiej do Banku Rezerw Federalnych w USA, skąd wyprowadzono depozyty. Całość ukryto przez powołanie na Papieża w 1978 roku kardynała Karola Wojtyły podstawiając pod niego Karola Jacka z Kościoła Zielonoświątkowego i Jacka Aksan do wyprowadzania pieniędzy z depozytów carskich z Banku Rezerw Federalnych z USA, których zamierzano za nas podstawić i nasze dzieci. Z tego powodu w Toruniu wytworzono fałszywe akta psychiatryczne w których wpisano, że mój mąż ma żonę w Toruniu, co jest oszustwem, a skąd pochodzi czwarta żona pana Dariusza Gudwicza, pani Lena, pod którą podstawiono Elżbietę Włodarczyk ze Skarżyska Kamiennej, a ją wstawiono pod Poznań za Elżbietę Bochyńską podstawiając pod moją działkę na ul. Nowowiejska 29 oraz działkę dojazdową, pozorując pannę z dzieckiem, którą podstawiono pod Elżbietę Bochyńską z Poznania, podstawiając Cecylię Wilczyńską pod Cecylię Włodarczyk pozorując w systemie bankowym córkę Zbigniewa Brzezińskiego podstawionego za Bohdana Bochyńskiego podstawionego za brata mojego dziadka Brunona Bochyńskiego za, którego podstawiono w Polsce pana Bohdana Żakiewicz, który miał pełnomocnictwo ode mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk do uruchomienia 12 miliardów CHF z Szwajcarii i 12 miliardów dolarów amerykańskich z FED w USA.

Złożenie kopii pełnomocnictwa dla Bohdana Żakiewicz w spawie z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 w sprawie SR Starachowice sygnatura akt INs 956/09 dowodzi, że zrobiono dział spadku pod mojej mamie Filomenie Bochyńskiej dokonując przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w spawie SO Kielce sygnatura akt IC 2627/10 z powództwa mojego i męża Jerzego Kaźmierczyk. Dokonano próby eksmisji przez Waldemara Maksalon mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywając spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 działka 29 na nieruchomość ul. Bohaterów Westerplatte 1, gdzie dom oddano bezprawnie dla  pani Heleny Surma co oznaczało próbę morderstwa, którą zapowiedziano przez osobę w Szwajcarii jako morderstwo w piwnicy, aby odnieść się do Jekateneburga, gdzie zamordowano służących przez komunistów, aby ukryć uratowanie rodziny carskiej przed światem. Wykorzystano części ciała mojego taty po operacji w Końskich w 2007 roku, aby upozorować odnalezienie ciała jego ojca carewicza Aleksego Romanowa, który przeżył w Szwajcarii, gdzie był rektorem Uniwersytetu we Fryburgu co zamierzano podmienić na hrabiego Stanisława Tarnowskiego rektora Uniwersytetu w Krakowie pradziadka mojej mamy Filomeny Bochyńskiej córki hrabiego Jana Tarnowskiego ukrytego pod nazwiskiem Franciszek Jan Mazurek, który zmarł w 1999 roku, a będącym rokiem pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski co podstawiono pod rozwód Jerzego Kaźmierczyk z Katarzyną Kaźmierczyk z domu Krasuską w Ostrowcu Świętokrzyskim w 1999 roku, która jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł aresztowanego przez Bruno Mazurkiewicza w Urzędowie w czasie wojny, którego podstawiono za Brunona Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa w Szwajcarii w banku UBS wykorzystując działkę Nowowiejska 29 w Starachowicach w 1988 do działu spadku przez Urząd Miasta Starachowice. Podanie w dokumentach IPN przez Jerzego Bochyńskiego z Katowic miejsca urodzenia jego ojca Brunona Bochyńskiego, jako Urzędów dowodzi podmiany Jerzego Bochyńskiego z Katowic na Bogusława Krasuskiego ojca pani Katarzyny Kaźmierczyk pod której syna Adama Kaźmierczyk podstawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego (wcześniej Piórecki) co zamierzano ukryć przez windykację na nazwisko Dariusz Kornaszewski na ulicy Nad Kamienną 25 podstawiony pod Dariusz Kaźmierczak w wypowiedzi Sędziego Wojciecha Pruss w Sądzie Okręgowym w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 dotyczącej Metron SA w której oskarżono męża o 300,- tysięcy złotych przelanych z APE Umwelttechnik AG, do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Credit Suisse w Zurychu do których uzurpował sobie prawo Skarb Państwa, podając się za naszego spadkobiercę w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, gdzie założenie firmy zostało opłacone trzema przelewami po 50,- tysięcy dla pani Wiesławy Główki, która przekazała pieniądze dla mecenasa Zarzyckiego zmarłego w Szwajcarii na atak serca, pod którego zamierzano podstawić mojego syna Adama Kornaszewskiego a syna pani Wiesławy Główki,  Piotra Główkę przez komornik wpisano na moje mieszkanie gdzie umieszczono Helenę Surma i zamierzano podstawić Piotra Idziak i Dorotę Idziak jako Bocheńską, zamieniając na Piotra Eugster i Ewę Eugster  jego żonę obecnie Jakubczyk za mnie. Dokumenty przelewu kwoty 150.000,-zł.(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk dla Wiesławy Główki zabrała policja po wejściu na Lipie Henryk Szyb 1 ze spółki SOF-ART Sp. z o.o., gdzie obecnie wprowadzono fałszywych spadkobierców po nas żyjących. Dokumenty są w posiadaniu Sądu w Kielcach. Kwoty te podstawiono jako odszkodowania za niedokonanie szczepień dla zakładów medycznych w celu pobierania depozytów carskich przez windykacje.

Nieprawidłowości i uśmiercenia nas w systemie bankowym dowodzą słowa Sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń w spawie sygnatura akt IIK 164/11, ktry stwierdził na podstawie zeznań świadków, że rodzina carska nie żyje, co dowodzi próby naszego morderstwa. Zamierzano to ukryć w kościele, który jest zwolniony od podatku od działalności na własną rzecz co wykorzystano do opłacania ludzi z kradzionych depozytów działających przeciwko nam unikając podatku.

Cofnięto w taki sposób czas aby upozorować, że zmarliśmy jako dzieci podstawiając zmarłe dzieci pod moje żyjące aby pozorować infekcje, które doprowadziły do śmierci. Z tego powodu mojego syna Adama Kornaszewkiego zamierzano zlikwidować przez doprowadzenie do upozorowania infekcji serca i połączyć z Adamem Kaźmierczyk, aby połączyć dwie osoby w jedną i zastąpić przez Adama Kluska i Ewę Cichocką na nieruchomości Nad Kamienną 25 w Starachowicach podstawiając za ich spadkobiercę Emilii Miller, za którą zamierzano podstawić Emilii Brzezińską policjantkę Bernadetę w Starachowicach na ulicy Nad Kamienną 25 podstawiono pod oficera bankowego w Szwajcarii Bernadetę Marty obsługującą APE-CH GmbH w Kantonal Bank w Zug.
Na ulicy Nad Kamiennej 25 zrobiono dział zakupów spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. ukrywając prowadzenie spółki na Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Starachowice na ulicy Radomskiej 29.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2] Rodzina Carska w Polsce v 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s