Niszczenie godności rodziny carskiej

Starachowice 07.11.2015

Bożena Bochyńska-KaźmierczykJerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice

Prezydent Polski Andrzej Duda

Doszło do wielokrotnego skarżenia męża Jerzego Kaźmierczyk w jednej i tej samej sprawie w celu pobierania pieniędzy przez fałszywe windykacje. Jednym z głównych miejsc jest Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Powodem tego jest przejęcie przez Skarb Państwa mienia mojej rodziny , które zostało w części oddane dla byłych struktur, a w części sprzedane i zadłużone pod kredyty. Spowodowało to kreowanie przez błędy pisarskie innych danych aby podstawić obce osoby pod spółki męża Jerzego Kaźmierczyk, które są poza naszą kontrolą. Doszło do wykorzystania weksli i podmiany spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do której wstawiono bezprawnie moje dane na nazwisko Bożena Piórecka z pierwszego związku. Celem takiego działania jest podstawienie pod nazwisko Dariusz Piórecki pana starosty Dariusza Dąbrowskiego i przejścia na depozyty mojego dziadka jako przedstawiciela sektora państwowego wraz ze Specjalną Strefą Ekonomiczną. Następuje prowadzenie spółek męża Jerzego Kaźmierczyk poza naszą kontrolą i zatrudnianie pracowników podstawiając za nas inne osoby. Pracowników się nie opłaca aby przejść na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych, następnie Fundusz pobiera pieniądze z windykacji depozytów carskich twierdząc nieprawdę, że rodzina carska nie żyje, a majątek przejął Skarb Państwa. W taki sposób podstawiono starostę starachowickiego pod Jerzego Kaźmierczyk zamieniając jego dane na Dariusz Piórecki. W tym celu wykorzystano moje sprawy o spółkę SOF-ART Sp. z o.o. przed jej sprzedażą 26.03.2003 roku dla Jerzego Kaźmierczyk. W tym wykorzystano sprawę odwoławczą w SO Kielce IXKa280/12. Podstawiono fałszywe osoby i posłużono się moim skradzionym z domu starym papierowym dowodem osobistym na nazwisko Bożena Piórecka podstawiając fałszywe osoby i cofnięto sprawę SO Kielce IX Ka 280/12 do SR Kielce IX K 131/11, a następnie cofnięto do prokuratury w sprawie umorzonej szukając spadkobierców rodziny carskiej. Upozorowano, że ja nie żyję dokonując podstawienia byłego prokurenta pana Ireneusza Wasilonka z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. za męża, którego podstawiono pod Ireneusza Utnickiego aby podstawić weksel SOF-ART Sp. z o.o. poręczony przez niego i mojego tatę Józefa Bochyńskiego. Było to w czasie gdy powróciłam do panieńskiego nazwiska Bożena Bochyńska. Ostatnim elementem było przejście na pierwszą sprawę, w której nie pozwolono mi się odwołać co według obecnej wiedzy było przekroczeniem prawa przez sędziego , który naruszył moje prawo do obrony. Powodem była zamiana pracownika Krzysztofa Cybuch z grupą PS na mnie, co spowodowało podmianę mnie na mężczyznę w celu uniemożliwienia obrony. Mimo złożenia zeznań przez pracownika zwalniających mnie z odpowiedzialności zostałam skazana w zawieszeniu na dwa lata w 2006 roku. Po ogłoszeniu wyroku osłabłam na korytarzu po czym byłam u lekarza pana Chojnackiego, który dał mi lekarstwa, które również stosuje się przy schizofrenii co wykorzystano do podłożenia fałszywych akt na Ostrowiec Świętokrzyski w celu dorobienia opinii psychiatrycznych i innych w zależności od miejsca. O istnieniu fałszywych akt poinformowała siostra Beata Idziak, która dzwoniła do mojej teściowej. Pomyłkę zastosowano w aktach w Krakowie przy moim odwołaniu się o przyznanie renty po czym wpisano nieprawdę, że w dzieciństwie miałam zapalenie opon mózgowych powołując się na niewypowiedziane słowa.

Powołanie się siostry na taką informacje stanowi dowód celowego uczestnictwa Skarbu Państwa w podmianie mojej rodziny przez akta medyczne. Jest to tym bardziej uzasadnione , że w opinii lekarskiej przy odwołaniu do Krakowa wpisano, że nie ubiegam się o rentę w sytuacji, gdy sprawa dotyczyła przyznania renty. Celem było pozbawienie mnie wszystkich środków do życia co jest obecnie kontynuowane przez Waldemara Maksalon, który zrobił dział spadku po moich rodzicach podstawiając Beatę Idziak w moje miejsce oraz sąsiadów. Natomiast mnie próbuje eksmitować podstawiając fałszywych spadkobierców po moich dziadkach i rodzicach.

Doszło do ukrycia oszustw dokonanych przez Skarb Państwa na spółce SOF-ART Sp. z o.o. w drugiej spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i podstawienia urzędników państwowych w miejsce byłego męża Dariusza Pióreckiego podstawionego w miejsce Jerzego Kaźmierczyk tworząc potajemnie nadzór. Doszło do wstawienia pod zakupione przez moich rodziców mieszkanie bezprawnie pani Heleny Surma udającej rodzinę wpisaną przez Starostwo Powiatowe. Takie działanie Starostwa i sąsiadów doprowadziło do zadłużenia nieruchomości na moje dane osobowe pozorując chorobę psychiczną. Z tego powodu mój mąż Jerzy Kaźmierczyk jest ponownie sądzony aby wytworzyć windykacje pracownicze w celu pobierania pieniędzy do opłacania ludzi z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. udając , że są pracownikami a odwołując się do lat wcześniejszych z tym, ze pod fałszywe dane osobowe. Celem jest pobieranie wielokrotne pieniędzy z depozytów carskich pozorując, że ludzi ci są spadkobiercami oraz podstawiono starostę Dariusza Dąbrowskiego pod nazwisko Dariusz Piórecki. Co wskazuje ,że bank PEKAO SA wydał bezprawnie karty bankomatowe na nazwisko Dariusz Piórecki na adres Konstytucji 3-Maja 23/9b dla starosty. Obecna windykacja komornicza z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych tak samo jak sprawa IC 529/14 do której doprowadzono męża przez policję nie ujawniając przyczyny w celu odtajnienia stanu posiadania zostały użyte do kradzieży depozytów carskich. Podmieniono mienie mojego dziadka na teścia i zadłużono za co zamierzano nas obciążyć, a co było widoczne w wypowiedzi sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu określając męża jako „niebezpieczny dla ekonomii kraju” w sytuacji, gdy od 12 lat jego spółki nie mają obrotów. Przysłanie zwrotnego potwierdzenia odbioru do męża w spółce Marmoroc-Polska Sp z o.o. z KRS Kielce do sprawy, którą mąż nie przesyłał stanowi dowód , ze ktoś posługuje się męża firmami przekierowując przesyłki zwrotne w celu wyłudzenia podpisu męża, w celu upozorowania jego udziału. Eksmisja z ulicy Nad Kamiennej 25 stanowi dowód, że pan Waldemar Maksalon posłużył się męża firmą wpisując tereny pod kredyty po czym miała nastąpić eksmisja w celu ukrycia przestępstwa dokonanego na nasze dane osobowe.

Wielokrotne windykacje świadczeń pracowniczych w zawieszonych spółkach stanowią dowód ,że ktoś dokonuje obrotów finansowych na tych spółkach wykorzystując różne adresy pod którymi spółki działały jak ulica Radomska 29 w SSE Starachowice oraz ulica Łopuszańska 38 w Warszawie oraz Lipie Henryk Szyb tworząc dział zakupów spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na ulicy Nad Kamienną 25 tak jak wcześniej zrobiono dział handlowy SOF-ART Sp. z o.o.

Po zawieszeniu spółek dzieje się to przez podmianę nazw, gdyż główną firmę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przejął policjant z Paradyża, a SOF-ART Sp. z o.o. Skarb Państwa podstawiając weksle SOF-ART Sp. z o.o. pod Marmoroc-Polska Sp. o.o. podstawione pod weksle „PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk” następnie podmieniono żonę dla mojego męża, a dla mnie podmieniono męża w celu wytworzenia opinii psychiatrycznych do kradzieży wykorzystując nasze rodziny w celu upozorowania nieistniejącego stanu do kradzieży carskiego mienia.

Moją firmę IMPERATOR ROMANOW podstawiono pod Helenę Surma, a mnie upozorowano na córkę moich teściów z powodu iż ich córkę Marę upozorowano na moją córkę Martę Bochyńską i zamieniono na Bernadete Marty w banku w Szwajcarii w celu przejścia na konta firmy APE-CH GmbH w Szwajcarii do windykacji depozytów carskich wykorzystując drugą męża spółkę APE Umwelttechnik AG, gdzie podstawiono dorobione tożsamości pod weksle SOF-ART Sp. z o.o. na Dariusz Piórecki aby przejść na giełdę z OFE co doprowadziło do podmiany tożsamości byłego męża na obecnego Jerzego Kaźmierczyk i podstawienia starosty Dariusza Dąbrowskiego jako przedstawiciela Skarbu Państwa co jest naruszeniem Konstytucji art 18 ochrony mojego małżeństwa doprowadzając do mojego aresztowania w moim domu na wniosek obcej osoby czyli starosty pod zarzutem włamania się do cudzego domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1.

Naruszono godność moich rodziców oraz dziadków dorabiając długi wstecz. Moi dziadkowie nigdy nie mieli długów. Po ich śmierci dorabiano długi na ich konto co jest niedopuszczalne, przez takie działanie doprowadzono do podstawienia Waldemara Maksalon za spadkobiercę moich dziadków dokonując podmiany rodziny carskiej na pracowników PZPR. Wykorzystano budynek Komitetu Partii, gdzie wykorzystano kradzione pieniądze na bank PKO BP, Szkołę Społeczną następnie na Sąd Karny aby przejść na Sąd Okręgowy na depozyty wydział IXKa 280/12, gdzie udowodniłam majątek mojego dziadka księcia Romana Bocheńskiego właściciela dóbr i fabryk oraz drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, których podmieniono na działce Nowowiejska 29 podstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego w miejsce mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek w celu zamiany jego rodziców Aleksego Romanowa i księżnej Marii Lubomirskiej.

Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych służył do opłacania służb wojskowych odpowiedzialnych za dokonywane kradzieże, dorabiane i fabrykowane dokumenty w celu zmiany treści aby zniszczyć godność mojej rodziny.

Cały aparat państwa wystąpił przeciwko dwóm osobom posługując się fałszywymi opiniami psychiatrycznymi znieważającymi rodzinę carską z której mienia bezprawnie korzysta Rzeczpospolita niszcząc prawowitych właścicieli czyli nas.

Do podstawienia mnie pod Marmoroc-Polska Sp. z o.o. posłużyła sprawa pracownika o zapłatę prowadzona w Skarżysku-Kamiennej , gdzie wystąpiłam, za męża Jerzego Kaźmierczyk z powodu jego aresztowania. Sprawa była umorzona z powodu przedawnienia ale posłużyła do podmiany spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i podstawienia za mnie Elżbiety Włodarczyk panny samotnie wychowującej dziecko pod którą podstawiono Edytę Maksalon również pannę samotnie wychowującą dziecko córkę Waldemara Maksalon, którą podstawiono pod dane Bożena Bochyńska co doprowadziło do podmiany spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na APE-CH GmbH w zarządzie, której byłam na nazwisko Bożena Piórecka, Następnie wykorzystano moje imię z bierzmowania Bernadeta i wstawiono policjantkę Bernadetę na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach w Polsce natomiast w Szwajcarii wstawiono oficera bankowe Bernadetę Marty w Zug do APE-CH GmbH w celu poboru windykowanych pieniędzy z depozytów carskich. Z tego powodu nikomu nic nie zalegamy i wszelkie windykacje są bezzasadne.

Wykorzystano wpis do biblioteki Seminarium Duchownego w Sandomierzu do pożyczonej książki, aby przejść na Sandomierz i tam prowadzić sprawy odwołując się do czasu, gdy mój dziadek ukrywał się w seminarium pod nazwiskiem Marian Brunon Bochyński i podstawiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego i męża Jerzego Kaźmierczyk za księdza zamieniając fundację męża APEX-STAR założoną w Katowicach na fundację księdza Bohyńskiego przez samo „h” na Misji w Marly we Fryburgu, gdzie dziadek był rektorem Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii.

Wykorzystano fakt , że spółka SOF-ART Sp. z o.o. leży na terenie Kopalni Henryk i zamieniono kopalnię rudy żelaza na kopalnię siarki jako Basznia podstawiając Bohdana Żakiewicz jako rodzinę Konrada Szmytka syna Teresy Szmytka z domu Bochyńskiej podstawionej pod Teresę Daniszewską na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/9b podstawioną pod Edytę Maksalon podstawioną pod Edytę Zyśk zamienioną na Bartłomieja Zysk w Księgach Parafialnych w Wilkowie powiat Opole Lubelskie pod którego podstawiono Annę Piórecką moją córkę jako żonę Bartłomieja Pikul na Rzeszów, gdyż Edyta Maksalon wychowuje Zuzannę córkę skradzionej Anny Pióreckiej mojej córki.

Z tego powodu uśmiercono mnie i męża w systemie bankowym pod prawdziwymi danymi osobowymi aby wykorzystać DNA wnuczki Zuzanny podstawiając jako córkę Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Dariusza Pióreckiego zamienionego na starostę Dariusza Dąbrowskiego. Skarb Państwa wykorzystał mój NIP do pobranych kredytów.Z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 miałam zostać wywieziona do zakładu psychiatrycznego pod zmienioną tożsamością przez starostę Dariusza Dąbrowskiego, który w rzeczywistości dysponuje mieszkaniem kryjąc  się za panią Heleną Surma tworząc zadłużenia na mnie i spółki męża Jerzego Kaźmierczyk, któremu również dorobił opinie psychiatryczne i dozór siostry. Z tego powodu opłacono ludzi rozpowszechniali nieprawdziwe informacje, że ja z mężem jesteśmy z sobą w konkubinacie.Z tego powodu świadków na naszym ślubie Dariusza Kot i Ewę Eugster zamieniono na małżeństwo podstawiając jej wnuczkę Emily Miller za córkę jako Bochyńskich.   Z tego powodu podstawiane są imiona polityków o imieniu  Ewa i Dariusz oraz Jerzy i Elżbieta w celu podmiany mojej rodziny na rząd.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]Tajemnica -  Genealogia Rodziny Carskiej

Kruszyna Kościół P 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s