Próba Wprowadzenia Stanu Wojennego 2015 r. przez Starachowice

Starachowice 08.10.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Papież Franciszek
Prezydent Polski Andrzej Duda

Próba powtórzenia historii z nową obsadą przy tych samych ofiarach.
Próba kradzieży APE Umwelttechnik AG przez aresztowanie właścicieli w Polsce.

Przeproszenie mnie w prokuraturze według obecnych dokumentów miało oznaczać, przeproszenie za wyrzucenie mnie z domu, dorobienie opinii psychiatrycznej i podmianę danych osobowych. Zamieniono metodę działania zamierzając wykorzystać moje dzieci i mojego męża z pierwszego związku. Z tego powodu zamierzano uzyskać akceptację odpuszczenia win czego nie uzyskano, gdyż zaznaczyłam, że żądam naprawienia szkody i zadośćuczynienia. Zadośćuczynieniem miało być wyrzucenie mnie z domu, gdyż podstawiono pod moje dane siostrę co próbowano ukryć podmieniając naszych rodziców.

Zamiast zaprzestać dalszych działań nastąpiły dalsze skryte próby naszego zniszczenia. Dane osobowe kolejnych osób są wykorzystywane do podmiany mojej rodziny. Następuje zebranie wszystkich tożsamości i wielu osób w jedną osobę co miało zaskutkować zaskarżeniem męża oraz aresztowaniem na fałszywe dane przez podstęp pozorując , że rodzina nas umieszcza w zakładach psychiatrycznych podmieniając nam małżonków. Do tego celu obecnie zamierzano użyć dokumenty pani Elżbiety Nowickiej, którą mąż pracujący w Agencji Rozwoju Regionalnego umieścił na leczeniu w celu podmiany jej danych na Elżbietę Włodarczyk podstawioną pod Cecylię Wilczyńską sąsiada przy działce ulica Nowowiejska 29, która miała grunty orne.

Upozorowano mnie na samotną matkę z dzieckiem, która miała być eksmitowana z jednej nieruchomości na drugą skąd miała być umieszczona w zakładzie psychiatrycznym przez syna zamieniając nasze dzieci na służby. W tym celu zamierzano wykorzystać mojego syna Adama Kornaszewskiego na wcześniejsze jego dane Piórecki oraz drugiego syna Jakuba Pióreckiego podmieniając go na Jana Kaźmierczyk, w celu umieszczenia za jednym razem mnie i męża pod sfabrykowane akta w zakładzie psychiatrycznym.

W Zakopanym w grudniu zamierzano dokonać podmiany moich dzieci na służby wykorzystując miejsce ul. Chałubińskiego, aby odnieść się do „Palace” Katowni Podhala, oraz do faktury na męża firmę „PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk” sfabrykowanej w Końskich , gdzie podpisał się pan Chałbiński.

Zamierzano zamienić ojca Elżbiety Włodarczyk pana Zbigniewa Włodarczyka na prof. Zbigniewa Brzezińskiego z USA w celu podstawienia za mojego syna Adama Karaszewskiego innej osoby zamienionej na Adama Brzezińskiego co oznacza podstawienie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej za córkę Elżbiety Włodarczyk w celu wykazania DNA rodziny carskiej. Zamierzano posłużyć się skradzionymi dokumentami w Kielcach i wekslami spółek męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając jego dane na Dariusz Piórecki.

Przez Urząd Miasta Starachowice przez panią Jezierską z Wydz. Meldunkowego stworzono protokoły w trybie karnym, gdzie pani naczelnik przekroczyła swoje uprawnienia określając nieprawdę konieczności przebywania męża Jerzego Kaźmierczyk oraz mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 jako więzienie, gdyż obwarowano to karnym paragrafem. Dowodzi to podmiany akt i osób podstawiając prokuratora Jezierskiego, oraz dawny nakaz dla mnie w 2006 roku odnotowywania się na policji w sprawie którą wygrałam SO Kielce IXKa 280/12, a obecnie jest potajemnie prowadzona z podmianą osób wykorzystując stary skradziony mój dowód papierowy pozorując, że mam innego męża, a mój mąż ma inną żonę. Podmieniono moje dane na mężczyznę pozorując chorobę psychiczną i dorobiono fałszywe akta psychiatryczne , które nie ujawniono, a dorobiono akta kryminalne o uszkodzeniu ciała. Powodem tego jest zrobienie działu spadku na działce ul, Nowowiejska 29 przez obce osoby, Urząd Miasta Starachowice , który melduje bezprawnie takie osoby na moich nieruchomościach podmieniając moją rodzinę. Zamieniono moją mamę ma mojego tatę w miejscu działki dojazdowej do ulicy Nowowiejskiej 29, a w miejscu sadu wpisano grunty orne aby przejść na Miedzną Drewnianą pod moich teściów , gdzie dorobiono mnie jako córkę zamieniając ich córkę na moją Martę Bochyńską. Moja córka miała zginąć , gdyż zamierzano ją podmienić na Annę Pachowską z domu Piórecką żonę Andrzeja Pachowskiego pod którą podstawiono Annę Piórecką moją drugą skradzioną córkę , która oficjalnie zmarła. Podmiana akt miała nastąpić w taki sposób, że skradzione dzieci, które wpisano jako nieżyjące miały zastąpić trójkę moich żyjących dzieci a co oznacza, ze Adam z Jakubem zostali by zastąpieni przez Michała Pióreckiego w Zakopanym w grudniu 2015.

Podstawiono panią Jezierską na Skarżysko -Kamienna , które wcześniej nazywało się Brzeziny. Doszło do podmiany aresztowania mojego dziadka Brunona Bochyńskiego w Starachowicach na Skarżysko -Kamienną w celu odniesienia się do cerkwi oraz carskiej kolej. W Muzeum w Szwajcarii mogliśmy zaobserwować emblematy carskie, które wcześniej nosili kolejarze. Juliusz Bochyński wpisany do mojej książęcej rodziny żonaty z hrabiną Komorowską pracował na kolei. Rodzina ta została zamordowana.

W Starachowicach miał wystąpić Adam Brzeziński. Powodem tego jest podstawienie Niusi Rychter pracującej w teatrze u kuzyna Brzezińskiego w Warszawie. Brzeziński jest rodziną Podczaskich z tego powodu zamierzano zamienić moją babcię księżną Marię Lubomirską według wcześniej opracowanej historii. Fabryka Mebli Podczaskich na Kole w Warszawie miała zostać podmieniona na Piórecki za którego podstawiono starostę starachowickiego. Rodzina faktyczna jest usuwana z systemów i archiwów w celu uniemożliwienia wykrycia nieprawdy. Z tego powodu zamierzano wprowadzić stan wojenny w Polsce do czego zamierzano wykorzystać protokoły sporządzone przez panią Jaworską do wymeldowania mojej córki Marty Bochyńskiej z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 a następnie nas. Udana kradzież carskiego mienia spowodowałaby wojnę w celu ukrycia podmiany dużej liczby osób i ogromnego majątku.

Wszystkie te sprawy prowadzą do powtórzenia realizacji planu zamachu na mojego pradziadka. Podstawiono pod herb Rawicz państwo Podczaskich pozorując rodzinę z państwem Szostak na Ostrowiec Świętokrzyski, a obecnie połączono to z kolejnym prezydentem Ostrowca Świętokrzyskiego panem Wilczyńskim podstawionym pod Cecylię Wilczyńską sąsiada na działce ulica Nowowiejska 29 w Starachowicach. Z tego powodu podmieniono firmy męża Jerzego Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski aby zrobić na nich dział spadku po żyjącym co zrobiono w 2007 roku przetrzymując męża w areszcie w Kielcach.

Naszych pełnomocników zamieniono na właścicieli jak państwo Janinę i Stanisława Pikul, gdzie Stanisława Pikul podstawiono pod Stanisławę Bochyńską czyli Bolesławę Stanisławę Bochyńską z domu Podczaską, a Janinę Pikul podstawiono pod Janinę Podczaską komendanta Hufca Pogotowia Harcerskiego Wojennego w 1938. Pod Irenę Korolowską podstawiono przez Prokuraturę w Kielcach Ko 58/09 mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski, aby ukryć dzieła sztuki za które zakupiono Hutę Ostrowiec zamieniając w Starachowicach na Karola Jacka, a za Marię Różańską podstawiono rodzinę byłego męża Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego z Elbląga. W Elblągu występuje biskup Jezierski, którego połączono z Urzędem Miasta Starachowice z panią Jezierską oraz firmą Okna Jezierski połączoną z Markiem Król z Kanady , który sprzedawał okna z Polski w Kanadzie, co połączono z prokuratorem Jezierskim w Kielcach. Zamierzano wprowadzić Jacka Bocheńskiego. W Kanadzie podstawiono z Kościoła Zielonoświątkowego Dorotę Dąbrowską z siostrą, które nagrały płytę.

Jedna z nich chorowała na raka co jest zbieżne z dorobioną chorobą dla moje mamy Filomeny Bochyńskiej w Kielcach. W Skarżysku-Kamiennej podstawiono doktor Dorotę znajomą Bożeny Olszewskiej, która jest podstawiona za mnie, a jej byłego męża Józefa Olszewskiego podstawiono za fikcyjną osobę Józefa Mazurek pod którego podstawiono mojego ojca Józefa Bochyńskiego pod adres Bohaterów Westerplatte 1/1.

Przez Helenę Surma podstawiono Dorotę Idziak nieistniejącą , którą podmieniono za Dorotę Bocheńską w Kielcach. Na garażu wpisano moje dane w sądzie jako dwie osoby Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk. Prezes Sądu Starachowice odmówił sprostowania nie widząc błędu. Spowodowało to podstawienie pod tożsamość Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk pani Kanclerz Niemiec Angeli Merkel z domu Kaźmierczak.

Po czym pani Jaworska przedstawiła w dokumentach wpisanie sąsiadów na garaż i dom co oznacza, że wpisano ich po fikcyjnej Dorocie Bocheńskiej i Bożenie Bocheńskiej podstawionej pod ulicę Nowowiejska 29 na fikcyjny dział spadku przerobiony ze sprzedaży działki dla pani Lidii Daleszak, której męża podstawiono pod dział spadku kryjąc działania Waldemara Maksalon i jego rodziny w 2007 roku. Spraw wykryta została przez Urząd Skarbowy.

Doszło do prowadzenia dalszych działów spadku pod fałszywe protokoły z sądu dorabiane wstecz na trzech nieruchomościach wprowadzone po śmierci moich rodziców. Na ulicy Nowowiejskiej 29 wprowadzono fikcyjnego Filemon i Ludwik itd. Na ulicy Nad Kamienną 25 pan Waldemar Maksalon podmienił moją babcię na dziadka oraz Dorotę Tarnawę z domu Maksalon zamieniono na Dorotę Maksalon z domu Tarnawa w celu zrobienia działu spadku na wcześniej dorobionych: Juliuszu Tarnowskim i Aleksandrze Tarnowskim. W tym celu podstawiono pod firmy męża Jerzego Kaźmierczyk fałszywych spadkobierców , które są zadłużane przez oszustów, którzy windykują męża i potajemnie mnie. Pod lekarza zatrudnionego wcześniej w SOF-ART Sp. z o.o. panią Jolantę Kręcką , którą przeniesiono do Łodzi podstawiono Jolantę Tarnawa piosenkarkę aby przejść na Mołdawię pod SOFART STUDIO. Z Mołdawii pochodzi członek Armii Zbawienia Andrev syn pierwszego Tenora Mołdawii, gdzie do Armii Zbawienia należy pani Bożena Olszewska ze Starachowic. Wszystkie te elementy łączą program religijny i muzyczny z e- biblia itp.

Dokumenty mojej babci księżnej Glińskiej urodzonej w Hucie na Ukrainie zostały przesunięte w datach o dwa lata i podstawione do Huty w łódzkim . Z tego powodu mnie aresztowani i podstawiono pod Tomaszów Mazowiecki , gdzie dorobiono akta psychiatryczne pod fikcyjną osobę oraz dorobiono fałszywą żonę dla mojego męża podstawiając Teresę. Nie przypadkowy był błąd w nazwie ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 zamienionej na Bohaterów Getta 1/1 , gdyż zrobiono nam getto i dorobione papiery pod przyszły stan wojenny, za który zamierzano obciążyć papieża Franciszka. W ciągu dwóch kolejnych dni pewne osoby próbowały się anonsować co oznacza, że zamierzano nas aresztować na wytworzone dokumenty przez Urząd Miasta Starachowice na fałszywe dane w celu wytworzenia obowiązku przebywania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie pani Helena Surma została podstawiona za właściciela domu przez komornika, a moje dane umieszczono u pani Gibalskiej w celu pozorowania , że mój mąż jest konkubentem.

Trzeci fałszywy protokół został stworzony na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez Helenę Surma, która podmieniła moje dane przez błąd literowy „zi” na nazwisko Bożena Bochyńska-Kazimierczyk do wodociągów , gdzie Helena Surma jej zużycie wody przypisała mnie mimo, że od dwóch lat tam nie mogę przebywać, a od roku zdjęty jest przez wodociągi licznik co upozorowano na obecny rok przez podmianę dokumentów na Helena Surma. Dorobiła ona fikcyjną Dorotę Idziak przerobioną na Bocheńską, przez działkę 29 oraz ulicę Nowowiejska 29, gdzie zrobiono dział spadku na moim ojcu Józefie Bochyńskim na działce mojej mamy przez obcych ludzi podstawiając w to misce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby przejść na APE Umwelttechnik AG podstawiając Jerzego Bochyńskiego z Katowic oraz jego żonę Barbarę z domu Małachowską (Weissmann) podstawioną pod Feliksa Bochyńskiego dorobionego na Cmentarzu Firlej.

Na ulicy Nowowiejskiej doszło bezprawnie do działu spadku po rodzicach, którego nie było i rozdzielono mnie z siostrą bez sprawy sądowej. Nie było określony rozdział masy spadkowej po rodzicach mimo spisu z inwentarza. Pan Waldemar Maksalon zrobił dział spadku kolejno po wszystkich osobach z moje rodziny po babci, po dziadku, po mamie, po tacie a obecnie po mnie i obecnym moim mężu żyjącym i moje siostrze tworząc linie genealogiczne dla polityków.

W 2006 roku aresztowano męża Jerzego Kaźmierczyk a mnie dano dozór abym meldowała się na policji po powrocie ze Szwajcarii w celu ukrycia kradzieży APE Umwelttechnik AG przez aresztowanie właściciela. Zgłosiłam, w prokuraturze do prokuratura Sokół o zaistniałej sytuacji w Szwajcarii oraz , że firma APE-CH GmbH w której byłam w zarządzie została bez kontroli. Spowodowało to podstawienie za mnie Wojciecha Pokorę pozorując poszukiwanie spadkobierców w Szwajcarii co było widoczne w internecie. Obecnie kierownik wydziału meldunkowego w Urzędzie Miasta pani Jezierska podczas meldunku męża stworzyła protokół karny do podmiany w cele aresztowania pod fałszywe dane jakie stworzono aby ukryć kradzież firmy APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. W tym celu podmieniono mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek podstawiając pod Radziwiłł przechodząc dalej na ulicę Nowowiejską w celu zamiany starego pokolenia Katarzyny Krakowiak czyli Radziwiłł matki ojca moje mamy Filomeny Bochyńskiej podstawiając Katarynę Kaźmierczyk z domu Krasuską, której ojciec jest synek księcia Krzysztofa Radziwiłł, odnosząc się do nieprawdziwych danych w celu upozorowania , że jest dzieckiem hrabiego Tarnowskiego. Celem było podstawienie Radziwiłł do Raiffeisen Bank , który podmienił moje dane na Bożena Piórecka z domu Mazurek, natomiast wniosek o poprawienie danych spowodował powielenie moich bieżących danych dla innych osób. Następuje podmiana byłego męża Dariusza Pióreckiego na Dariusza Dąbrowskiego pod którego podstawiono dyrektora banku oraz starostę starachowickiego podtrawionego pod Wielki Piec , gdzie tata uzyskał pozorny awans, po czym został zwolniony co spowodowało zawał serca. Z tego powodu w Toruniu upozorowano świeży zawał dla męża Jerzego Kaźmierczyk ukrywając otrucie nas w Szwajcarii w 2005 roku. W tym celu dorobiono akta psychiatryczne do podważenia arystokratycznego pochodzenia mojego ojca i podstawienia Elżbiety dla mojego męża jako żonę z Torunia po czym pan Paweł Krzymowski próbował wyłudzić milion złotych w celu uwierzytelnienia oszustwa w Toruniu. Sprawa przesłana była ze Starachowic, które są odpowiedzialne za podmianę rodziny carskiej w Polsce. Miasto zostało opłacone w celu usunięcia mojej rodziny co dowodzi, że panuje tu ustrój komunistyczny sterowany przez Moskwę. W Ostrowcu Świętokrzyskim podsiwiono pana Dąbrowskiego Dariusza oraz moją córkę Martę pod państwa Niewczas co ma przejście na sąsiadów na ulicy Nowowiejskiej 29 pana Rafała i Katarzynę Niewczas podstawiając Katarzynę i Rafała Popławskiego z Elbląga syna Marioli z domu Pióreckiej. Były mąż Dariusz Piórecki zmienił nazwisko na Kornaszewski po rozwodzie i ożenił się z Ewą z domu Niewczas z pierwszego związku Machowska. Spowodowało to podstawienie pod moje nieruchomości jego matki jako Władysławy pod Władysława Maksalon w celu przejścia na Elbląg , gdzie podstawiono Kanclerz Niemiec Angela Dorotea Merkel pod Dorotę Bocheńską przechodząc na Kaźmierczak wytworzoną przez Waldemara Maksalon w sprawie sygnatura akt INs 956/09 , po śmierci mamy Filomeny Bochyńskiej podstawiając moje i męża pełnomocnictwo wystawione dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydla zamieniając ich na spadkobierców.

Następuje przejście przez Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie fabrykowane są długi na fałszywych pracowników , których mąż nie zatrudnia oraz wpisano moje dane na Bożena Piórecka podmieniając na Mazurek aby przejść na Radziwiłł co jest widoczne w Banku UBS.

Aby to ukryć ZUS przysyła dokument z moim PESEL jako Bożena Kaźmierczyk w celu zamiany mnie na Kaźmierczyk z domu i tak przekształca moje dane system CEDIG co jest fałszerstwem i podmianą moich rodziców na Miedzną Drewnianą w celu ukrycia użycia pieniędzy z APE Umwelttechnik AG na zakup Huty Ostrowiec SA. W tym celu podatki w Starachowicach zamieniane są na grunty orne w Miedznej Drewnianej a mojego męża firma APE Umwelttechnik AG podstawiana jest na ulicę Nowowiejska 29 zamieniając męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego tatę Józefa Bochyńskiego podstawiając fałszywy krąg spadkobierców. Celem jet ukrycie wykorzystania weksla męża Jerzego Kaźmierczyk i podstawienia moich dzieci Adama Kornaszewskiego, Jakuba Pióreckiego i Marty Bochyńskiej jako spadkobierców , których zamierzano wyeliminować i podstawić dwoje skradzionych a ukrytych w Kościele Anne Piórecką i Michała Pióreckiego. Wykorzystano pełnomocnictwo Jerzego Kaźmierczyk dla mnie do ZUS , i zamieniono mnie na mojego męża do Marmoroc-Polska Sp. z o.o, a męża zrobiono Pełnomocnika z wyboru co było widoczne na wokandzie. Wykorzystano weksel który pokazałam w ZUS, który skopiowano od pana Andrzeja Pachowskiego dotyczącego długu pana Piotra Bukata aby podstawić żonę pana Andrzeja Annę Pachowską z domu Piórecką pod moją skradzioną córkę Anne Piórecką, doprowadzając do windykacji mojego męża co jest oszustwem. Wykorzystano historyczne obiekty do poręczeń kredytów za które zamierzano obciążyć mnie i męża podmieniając nasze dane osobowe i nasze rodziny.

Wykorzystano aktorów aby przez nazwiska Ryszard Peryt, Piotr Jaroszyński, Micha Lorentz i Michał Dąbrowski oraz Dariusz Możdzeń doprowadzić do połączenia fundacji męża Jerzego Kaźmierczyk w Katowicach APE-STAR z Hotelem Szary Wilk w Lubieni podstawiając pod mieniając na ulicę Warszawską w Starachowicach pod garaże, następnie podmieniając sprawę byłego męża Dariusza Pióreckiego, który nie ma praw, na mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymała prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, wraz ze mną od mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego potwierdzone prze moja mamę. Mojego męża podstawiono pod byłego męża i podmieniono dane na Warszawskiej w Kielcach, aby przejść na parafię Wilków. Podstawiono dane byłego męża pod obecnego, które sprawy zostały podmienione w Sądzie Okręgowym w Kielcach na Dariusza Dąbrowskiego w celu podmiany spraw rozwodowych. W Sądzie tym wniosłam w mojej odwoławczej sprawie Spółki SOF-ART Sp. z o.o. o utworzenie depozytu IX Ka 280/12 po czym potajemnie cofnięto sprawę do Sądu Rejonowego , podstawiając inne osoby i połączono z fundację APEX STAR w Katowicach w Sądzie Rejonowym na ul Francuskiej co łączy z dawną ulica Bohaterów Westerplatte w Starachowicach jako ul. Francuska. W Kielcach przeniesiono sprawę do Sądu Rejonowego na ulicę Warszawska 44, co posłużyło do utworzenia mojej tożsamości na Kielce, aby podstawić pod moje dane inną osobę, do utworzonego depozytu w sprawie sygnatura akt IXK 131/11, pierwotnej przesłanej ponownie z Sądu Okręgowego ze sprawy sygnatura akt IXKa 280/12, gdyż w sprawie odniosłam się do wypłaty z UM Końskie za dzierżawione pomieszczenia przypałacowe w Końskich oraz mojego dziadka fabrykę Wód Gazowanych i Centralny Okręg Przemysłowy wraz z miejscem SOF-ART Sp. z o.o. który zakupiła moja firma od Gminy Brody, a który był dawnej terenem Zakładów Górniczych mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, wcześniej występował jako Roman Bocheński/ Bochyński, żonaty z księżną Marią Lubomirską spaloną w Kruszynie. Stanisław Lubomirski miał udział w Zakładach Starachowicach co również opisywała gazeta „Budujemy Samochody” w FSC w Starachowicach. Po spaleniu Babci oraz zamordowania rodziny występowała jako babcia Bolesława Bochyńska z domu Podczaska , córka Marianny Podczaskiej z domu Dybalskiej, podmieniona przez Urząd Miasta Starachowice na Marcjannę.

Moją babcię Anielę Reginę Mazurek, podstawiono pod państwa Frankiewiczów, którym wynajmowałam mieszkanie i dalej doszło do przejścia na Zakopane podstawiając rodzeństwo z Białegostoku Dariusza, Ewę i Elżbietę dzieci Marii Gudewicza z domu Bochyńskiej. Ewę Danuta Bukrym z domu Gudewicz później Ewa Polit z USA podstawiono za Ewę Kornaszewską z domu Niewczas. Następnie Dariusza Dąbrowskiego podstawiono pod sklep PIK pod państwo Nowak przez windykacje na rzecz SOF-ART Sp. z o.o., gdzie podstawiono Katarzynę Dąbrowską z pierwszego męża Kumek, pod Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, dalej podstawiając akta Dariusza Dąbrowskiego, Dariusza Pióreckiego oraz Dariusza Gudewicz i Jerzego Bochyńskiego z Katowic dla Jerzego Kaźmierczyk mojego męża. Podstawiono Agnieszkę Kozłowską za żonę Adama Kornaszewskiego zamienionego na Adama Brzezińskiego, aby przejść na Podczaskich i wykorzystać moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską podstawiając chrześnicę papieża Jana Pawła II w celu zrobienia działu spadku na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w sprawie SR Kielce sygnatura akt IXK 131/11, gdzie posługują się skradzionym starym moim dowodem osobistym na nazwisko Bożena Piórecka oraz danymi na Bożena Bochyńska podstawiając Ireneusza Wasilonka pod którego podstawiono Ireneusza Utnickiego pastora Kościoła Zielonoświątkowego. Powodem tego był podpisany weksel dla SOF-ART Sp. z o.o. oraz zamiana bezprawna w sądzie spółek na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawiając moje dane osobowe, NIP PESEL i podmieniając mojego tatę na Józefa Mazurek w Banku Raiffeisen w celu p9odmny na Radziwiłł, podstawiając Jerzego Dąbrowskiego z Końskich na Jerzego Kaźmierczyk mojego męża.

Duża ilość kobiet miała zostać podstawiona pod dane Wacława Bocheńskiego, którego ojciec przeszedł na islam, aby wpisać majątki po rożne osoby jak dworek Lipków Andrzeja Zamoyskiego, gdzie podstawiono Barbarę Majewską z domu Lipińską a następnie Jakubowskich, aby przejść na Dariusza Majewskiego na Pruszków w celu podstawienia fundacji Hr. Potockiego łącząc ze Szczekarkowem przez stajnie, gdzie według informacji przechodnia podstawiono mafię z Pruszkowa. Pałacyk był pod zarządem Wawelu ale wyprowadzono majątek przez Agencję Rynku Rolnego, a następnie na Katowice przez Jerzego i Barbarę Bochyńskich. Z tego powodu Dariusza Pióreckiego zamieniono na Dariusza Bochyńskiego, którego zamieniono na Dariusza Kaźmierczak na Elbląg. Połączono majątek z rodziną carską przez nazwisko Mniszek a przez herb Prus dokonano przejścia na sędziego Wojciecha Pruss, którego połączono ze Stanisławem Pikul i Ormanami opisanymi w książce „ Najszczęśliwsi na Świecie” aby połączyć z wymordowaniem Ormian przez Turcję, a przez teścia Stefana Żeromskiego połączono z pomnikiem na terenie dawnej cerkwi w Kielcach. Podstawiono pod wymordowanych Ormian zdjęcie zagłodzonej księżnej Zofii Radziwiłł w publikacji Jedwabne. Zagłodzona księżna Zofię Radziwiłł wykorzystano dla grupy SS „ZOFIA” w „Palace” Zakopane.

Aby przejść przez Andrzeja Zamoyskiego wykorzystano Różę Zamoyską matkę Marii Lubomirskiej mojej babci. Przerobiono Romanow na Radziwiłł co oznacza realizację docelowego planu. W tym celu dochodzi do przejścia przez państwo Podczaskich zamieniając Eugeniusza Ignacego Podczaskiego na Ignacy Krakowiak , którego adwokatem był mecenas Zalewski , aby przejść na Katarzynę Radziwiłł na Warszawę podstawiając Katarzynę Kaźmierczyk na Nowolipki, oraz Bagno 7, oraz Pałac w Łańcucie, który należał do babci księżnej Marii Lubomirskiej. Nazewnictwo Manufaktura łączy obecnie z Manufakturą w Łodzi, aby przejść na Mieczysławę Scheibler z domu Podczaską z drugiego męża Banko z Raciborza. Prawdziwą rodzinę wymordowano.

Pod akta Elżbiety Nowickiej zamierzano podstawić mnie i ukryć przez podstawienie Edyty Maksalon pod którą podstawiono Edytę Zyśk w sprawie męża sygnatura akt IIK 164/11 w SO Toruń , aby podstawić wydawnictwo ZYSK i S-ka z Poznania podstawiając Elżbietę Bochyńską, którą połączono z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurkiem czyli hrabią Janem Tarnowskim, aby przez jego matkę przejść na Radziwiłł podstawiając Bocheńskich pod Jerzego Kaźmierczyk, kryjąc to w Skarżysku-Kamiennej dawnej stacji Bzin zamieniając na herb jelita w Wąchocku i Jaruzelskiego Wojciecha generała. Celem tych działań było zagarnięcie praw autorskich do mojej książki pod tytułem „Zakazana Prawda” dorabiając mi fałszywe opinie psychiatryczne, aby ukryć prawdę historyczną. Połączono szereg spraw jak windykacja Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na firmie Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z depozytem w Sądzie Rejonowych w Kielcach IX Ka 131/11 oraz fundacją APEX STAR w Katowicach w Sądzie Rejonowych ul Francuska oraz z fałszywym działem spadku na ul. Nowowiejska 29 w Starachowicach i połączono z prokuraturą Wojskową ul. Nowowiejska 29 w Warszawie, w celu ukrycia kradzieży APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, należącej do mojego męża.

Po zaplanowanym aresztowaniu mnie i męża i udanej kradzieży carskiego majątku nastąpiłby w Polsce stan wojenny i wojna, która objęłaby wiele krajów. Spowodowane jest to wielkością majątku i podmianą wielu osób, której nie uda się w inny sposób ukryć. Działania Urzędu Miasta Starachowice dowodzą, że dla wielu osób są już przygotowane akta psychiatryczne i kryminalne aby ich aresztować.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk Tajemnica-Rodzina Romanow v3

Józef Innocenty Maria Bochyński v1Swiety Mauritius Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Brunon 1925 Kruszyna KościółOświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s