APE Umwelttechnik AG

Starachowice 10.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Jerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali
ul. Nad Kamienną 25
zameldowani
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Premier Beata Szydło

Zawracam się do Pani Premier o pomoc w zwrocie naszego mienia jaki zagarnął Skarb Państwa, do tworzenie fałszywej genealogii. Spowodowało to że deklaracja oddani nieruchomość został skradziona wprowadzając sąsiadów na nieruchomość po moich rodzicach, a męża skazano. Podmieniono moją rodzinę i zawłaszczono moje mienie po rodzicach, skazując mojego męża i dorabiając mu przez Urząd Miasta Starachowice dane sprzed jego zamieszkania i zameldowania, dla upozorowania, że mąż mieszkał u moich rodziców za ich życia. Jest to nieprawdą i podmianą na Dariusza Pióreckiego, byłego męża w celu podstawienie Dąbrowskich którzy zmienili nazwisko na Piórecki, w celu podstawienia takich danych pod firmę mojego obecnego męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk. Dlatego bezprawnie wtargnęło do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej za jej życia podstawiając moje nazwisko po ślubie z Jerzym Kaźmierczyk, mimo, że nie byłam tam zameldowana, i mieszkałam w innym miejscu. Podmieniono mojego męża do Urzędu Miasta Starachowice aby podstawić pod dane Jerzego Bochyńskiego z Katowic męża sędziny Barbary Bochyńskiej z domu Małachowskiej. W tym celu w sprawie Ds V 31/07 wpisano bezprawnie adres moich rodziców dla mojego męża, który w 2007 roku nie był moim mężem i podmieniono na Miedzną Drewnianą a moje dane podstawiając pod moich teściów w celu zamiany na rodziców.

W zameldowaniu mojego męża nie wpisano daty zameldowania , gdyż podmieniono go na termin, w którym nie mieszkał i dorobiono dla męża inną żonę z Torunia, a dla mnie innego męża podstawiając Dariusza Dąbrowskiego. Obecnie aby to ukryć utworzono sprawę o Eksmisję na fałszach danych osobowych zamieniając mnie na Elżbietę. Sędzia Wojciech Pruss w Toruniu określił, że nasza carska rodzina nie żyje co jest nie prawdą, nasza rodzina żyje i musiałam to wyjaśnić aby przeżyć.

W 2006 roku doszło do aresztowania mojego męża w Starachowicach bez nakazu. Sprawa prowadzona była przez Kielce, do fałszach osób wytwarzanych przez działy spadku, na naszych nieruchomościach w Starachowicach oraz firmach przechodząc na tereny rodowe, w celu upozorowania działu spadku na szwajcarskiej firmie APE Umwelttechnik AG i APE-CH GmbH przez wprowadzenie pracowników firm SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. za spadkobierców. Podmieniono dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego byłego męża za którego podstawiono Starostę Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego, aby przez podmianę tożsamości w Kielcach na Piórecki z Dąbrowski, innej osoby, dokonać przejęcia firm przez Skarb Państwa po osobach nieżyjących. Z tego powodu po każdej śmierci pracownika tych firm następuje dział spadku na carskim mieniu. Stało się to powodem śmierci wielu osób. Stwierdzenie Sędziego Wojciecha Pruss w SO Toruń, że rodzina carska nie żyje, a Skarb Państwa jest spadkobiercą jest dowodem próby morderstwa nas i naszych rodzin czego dowodem, jest eksmisja i skazanie oraz dorobieni akt psychiatrycznych w celu pozbawienie godności moich rodziców w celu ukrycia oszustwa. Posunięto się do niegodziwości dorobienia innych małżonków w celu zawłaszczenia naszego mienia. Takie działanie zamierzano ukryć przez fałszywe opinie psychiatryczne znieważające naszą rodzinę. Doprowadzono do przejęcia nieruchomości po moich rodzicach przez matactwa i oszustwa przy udziale Sądu w Starachowicach podstawiając państwa Maksalon, którzy robili działy spadku po całej mojej rodzinie.

Do zatarcia śladów po mojej rodzinie używane są osoby, które w danej chwili pełnią rolę cegły w murze, który symbolicznie miał odgrodzić człowieka od Boga. Z tego powodu wykorzystywane są różne osoby, które w danej chwili są używane bądź ich dane do tej roli. Moi rodzice i dziadkowie mieli nie istnieć, a w ich miejsce podstawiona została rodzina Bochyńskich, wstawiona do rodziny mojego ojca i mojej matki po wymordowaniu członków rodziny. Obecnie bardzo wyraźnie widoczny jest schemat takiego działania. Dane moje siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej, zostały usunięte i podstawiono ją za mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska zamieniając na Mazurek. Obecnie wykorzystywane jest drugie imię Elżbieta w celu zwielokrotnienia kombinacji i upozorowania nieistniejących związków. Moja skradziona córka Anna Maria Piórecka umieszczona jest w kościele tak jak Michał Piórecki. Osoby te miały być podmienione na trójkę moich, które wychowywałam Martę, Adama, Jakuba. Dlatego giną ich metryki urodzenia na Piórecki/ Piórecka, aby usunąć ślady pierwotne oraz Świadectwa Szkolne i i akta medyczne.

Anna Piórecka została podstawiona pod Wiolettę Annę Wiatrowską przez odwrotny zapis Wiatrowska Wioletta Anna i jej dane miały zostać usunięte na rzecz Dariusza i Wioletty Jęderko z domu Śledź a drugie imię Anna podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką w Starachowicach i podmieniono na Białystok, aby upozorować moje dane na Bożena Bochyńska do dorobionej panny z dzieckiem do Białegostoku. Moje dane w Białymstoku zostały podmienione na Piórecka z domu co było widoczne z korespondencji z kościoła w której upozorowano mój chrzest w Białymstoku.

Chrzest miałam w Starachowicach i dlatego ukradziono moje zdjęcia z chrztu i pierwszej komunii, a cześć sfabrykowano do książki o carskiej rodzinie wydanej w Niemczech. Wykorzystano mój zaginiony indeks przez szkołę, na ulicy Kilińskiego w Białymstoku z danymi Bożena Bochyńska, który szkoła zgubiła i nie odnalazła. Obecnie ktoś podał się, że jest Bożeną Bochyńską co oznacza, że wykorzystał skradziony indeks, tak jak wykorzystano mój skradziony papierowy Dowód Osobisty, po terminie zakończenia postępowania, a prowadzonego bez mojego udziału, w sprawie sygnatura akt Sądu Rejonowego Kielce IXK 131/11, nie odnosząc się IX 383/11, podstawiając inną osobę, w celu podstawienia spadkobierców do APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Wydzielono sprawę spółki SOF-ART Sp. z o.o. do oddzielnego rozpatrzenia na sygnaturę IXK 383/09 gdzie następnie w sprawie odwoławczej Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IXKa 280/12 wyjaśniłam majątek mojej rodziny i poprosiłam o utworzenie depozytu z pieniędzy wypłacanych dla hr. Tarnowskich, z powodu bezprawnego wydania przez Sąd w Krakowie mienia mojego dziadka co następnie połączono z Marmoroc-Polska Sp. z o.o., doprowadzając do matactw przez wykorzystanie pełnomocnictwa dla Bohdana Żakiewicz i Kazimierza Bani współpracującego z ekipą pana Bronisława Komorowskiego. Wykorzystano Pełnomocnictwo, gdzie widnieje ul. Nad Kamienna 25 w Starachowicach i podmieniono moją rodzinę.

Pan Jerzy Winsztal i Jolanta Mazur w umowie o odzyskanie mienia carskiego, podmienił męża dane pisane przez „a” na Jerzy Kaźmierczak tak samo w drugim członie mojego nazwiska, co łączy z dorabianymi aktami o uszkodzenie ciała przez policję w Paradyżu, gdzie zamiast adresu korespondencji podano zamieszkanie Miedzna Drewniana 244 sprawa Komendy Policji w Paradyżu sygnatura akt KP-2-5604/361/12 wezwanie na termin 22.11.2012 rok do sprawy w Toruniu z naszego powództwa, z takim samym błędem w nazwisku do Prokuratury Rejonowej Centrum Zachód w Torunia ulica Grudziądzka 45 sygnatura akt Ko/883/12, prowadzona w Niemczech jako sygnatura DE: E14.11.12/105 co łączy z nazwiskiem Kanclerz Niemiec Angeli Merkel.

Annę Piórecką podstawiono jako Wiolettę Annę Wiatrowską do sprawy mojego męża w Toruniu sygnatura akt IIK 197/10 oraz sygnatura akt IIK 164/11, którą upozorowano za spadkobiercę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Mnie zamieniono na Elżbietę z Torunia pozorując tak sfabrykowaną osobę za żonę mojego męża. Z tego powodu Wioletta Wiatrowska została wpisana przez SO Kielcach w sprawie IIK 207/07 razem z Piotrem Norbertem Główką do zamkniętej firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Natomiast Piotr Norbert Główka został podstawiony pod Norberta Gromka syna Anny, która obecnie wyszła za Niemca i mieszka w Niemczech czyli tam, gdzie przebywała moja skradziona córka Anna Maria Piórecka, którą oficjalnie uznano za nieżyjącą. Piotr Główka został podstawiony pod moją nieruchomość na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez komornika, który przekroczył swoje uprawnienia. Wpisano również bezprawnie byłego mężaDariusza Pióreckiego, pod którego podstawiono Dariusza Jęderko nauczyciela w Oświęcimiu, który prowadził Agencję Nieruchomości w Warszawie ARKA-DEW, przechodząc kolejno na nieruchomości ze Starachowic na Miedzną Drewnianą 244 a dalej na Oświęcim, gdzie uruchomiono programy do finansowania Muzeum Auschwitz Birkenau i kurtyny wodne sponsorowane przez wodociągi, które czerpią zyski z fałszywych windykacji wytwarzanych przez Helena Surma, która podmieniła licznik do wodociągów i podmieniła moje dane na Bożena Bochyńska-Kazimierczyk pisane przez błąd „zi”. Wpisała również nieistniejącą Dorotę Idziak w celu wprowadzenia Doroty Tarnawa z domu Maksalon oraz Doroty Dąbrowskiej z Kanady co spowodowało moje aresztowanie we własnym domu jako włamanie do cudzego domu. Panią Helenę Surma wpisano za spadkobiercę po moim ojcu zamieniając mojego tatę na rodzinę z Fogel, aby przyjść na konta numeryczne lewicy.

Projekty mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, które nie były wykorzystane zaczęły być wykorzystywane przez Waldemara Maksalon i Państwo Polskie pozorując, że ich autorem był inny Józef Bochyński wytworzony w PRL , w celu pobrania pieniędzy przez osoby upozorowane na rodzinę w sieci. Jest to nieuczciwe względem prawdziwej rodziny, a pozorowanie naszej rodziny jest oszustwem i wykorzystaniem moich dzieci i wnuków do nierządu w celu uzyskania odpowiedniego DNA.

Wykorzystano projekt mojego ojca Ośrodek Wodny, który umieszczono w gazecie, a Waldemar Maksalon mający klucze wydane do naszego domu przez Sąd, zaczął wynosić dokumenty mojej rodziny i spółek mojego męża, które zadłużał do finansowania budowy ośrodka sportów wodnych kryjąc to przez Krzysztofa Chaję, który oddał cześć zakupionych terenów w Wąchocku na rzecz gminy. Doprowadzono do skazania męża w Toruniu za fakturę na 300,- tysięcy złotych określając obroty zagrażające ekonomii kraju co dowodzi, że męża skazano za skradzione pieniądze przez matactwa Starachowic w spółce APE Umwelttechnik AG należącej do męża żyjącego Jerzego Kaźmierczyk przez jego spadkobierców. Obecnie następuje kolejny zamiar wykorzystania projektu mojego taty obwodnicy aby pozbawić nas dorobku życia mojego taty i podstawić Starostę Starachowickiego, któremu zamierzano dać prawa do wykonania planów, które wcześniej wykonał mój tata. Całość miała być ukryta przez windykację męża Jerzego Kaźmierczyk przez wykorzystanie weksli SOF-ART Sp. z o.o. do umowy z PFRON poręczone przez gminę Brody Iłżeckie co zamierzano połączyć z gminą Wąchock i odszkodowaniami po Franciszku Bochyńskim zamienionym na Franciszka Wieczorka oraz SOF-ART Sp. z o.o., który w KRS jest wpisany błędnie aby ukryć windykacje spółki i jej powielenie oraz działania na niej oraz dział spadku na terenie spółki, który mieścił się na dawnym terenie mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, syna Franciszka Bocheńskiego, którego podmieniono Franciszka Glińskiego, następnie na Franciszka Jana Mazurka. Wykorzystano Katarzynę Radziwiłł matkę dziadka podmienioną na Katarzynę Kaźmierczyk przez prokuraturę w Opocznie wykorzystując protokolanta panią Krakowiak, tak jak została ukryta księżna Radziwiłł.

Wykorzystano do tego podmianę danych w Sądzie Okręgowym w Kielcach zamieniając Zygmunta Dąbrowskiego na Zygmunt Piórecki oraz podmieniono rozwód Katarzyny Kumek na rozwód Katarzyny Kaźmierczyk aby podstawić Dąbrowskich, których zamieniono na Radziwiłł. Spowodowało to, że dokumenty moich dzieci w części wyprowadzono z domu jak również podmieniono akta moich rodziców. Ukryć to miała eksmisja, gdzie zamierzano zrobić ze mnie osobę bezdomną, gdyż wszystkie nieruchomości skradziono, a męża skazano pod fałszywe dane w tym przez sfałszowanie nazw firm aby ukryć wyprowadzone pieniądze.

Moje dane w Starachowicach powielono i podstawiono inną osobę wykorzystując osoby z rodziny Bochyńskich do dorobienia fałszywych linii genealogicznych od 1924 roku cofając o rok na 1923 i podstawiając dział spadku po Mikołaju Potockim pod którym ukryto morderstwo cara Mikołaja II Romanowa, który wcześniej ukrywał się jako Mikołaj Lubomirski.

Wykreowano Zofię Radziwiłł zagłodzoną przez Niemców w czasie wojny podmieniając na Romanow co miało skutkować DNA carskim w pokoleniu wnuków przez kolejne kradzieże noworodków. Na działce Nowowiejska 29, podmieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiając Elżbietę Włodarczyk ze Skarżyska -Kamiennej, i Elżbietę Dodę z Białegostoku, gdzie upozorowano mnie również na matkę samotnie wychowującą dziecko Annę, natomiast w Starachowicach na matkę samotnie wychowującą Michała , pod którego podstawiono Adama Kornaszewskiego zamienianego na Adama Klusek, Adama Brzezińskiego w zależności od potrzeb. Połaszono Annę Piórecką z Piotrem Norbertem Główka w celu przejścia na stary mój adres podstawiając Biuro Rachunkowe Anny Sznajder, w którym pracował Bartosz Gromek brat Norberta w celu podmiany na dawną moją firmę AKMA łącząc z adresem Marii Gudewicz w Białym stoku w celu upozorowania innej osoby na moje dane i podstawiając do Torunia, gdzie wykorzystano dorobione akta psychiatryczne o nieistniejącym uszkodzeniu ciała w celu wyeliminowania mnie ze sprawy, w której podstawiono inną żonę mojemu mężowi.

Pod Bartłomieja Gromek postawiono Bartłomieja Pikul syna Janiny i Stanisława Pikul byłych pełnomocników pozorując są właścicielami firmy mojego Jerzego Kaźmierczyk Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i po nich spadkobierców podstawiając moją skradzioną córkę Annę na Rzeszów pozorując związek Bartłomieja Pikul z Anną Piórecką. Podstawiono naszą sprawę przeciwko Bohdan Żakiewicz i zamieniono przeciwko nam pozorując uszkodzenie mojego ciała. Pod Bartłomieja Pikul podstawiono Bartłomieja Gromek podstawiając pod Biuro Rachunkowe, które wynajmuje pomieszczenia od Prezydenta Bronisława Komorowskiego wstawionego jako spadkobierca na działce Nowowiejska 29 w Starachowicach dział spadku zamienionym na spadek po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk przez podmianę jego danych przechodząc na dział spadku na spółkach w 2007 roku należących do Jerzego Kaźmierczyk.

Celem było zniszczenie godności moich rodziców i ukrycie Oświadczenia Woli mojego ojca dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk

Lekarze psychiatrzy sfałszowali fakty w celu zatarcia śladów po moim ojcu, którego książęce mienie jest rozkradane. W genealogii pod moich rodziców podstawiono fałszywych spadkobierców, kreowanych na działkach po moich rodzicach. Doprowadziło to do postawienia mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej i Edyty Maksalon za mnie i wstawienie Anny Pióreckiej jako spadkobiercy do spółki SOF-ART Sp. z o.o zamienionej na Wiolettę Wiatrowska w sprawie sygnatura akt SO Kielce IIIK 207/07 aby wstawić w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii Annę Piórecką jako spadkobierce po Jerzym Kaźmierczyk moim mężu, żyjącym po którym zrobiono dział spadku aby ukraść APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Doszło do zamiany laptopa mojego ojca zakupionego na raty na samochód Mercedes VITO przejęty przez PZU w celu upozorowania wypłaty odszkodowania na fałszywych spadkobierców po mnie w czasie trwania pierwszego związku co spowodowało podmianę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego. Pan Dariusz Dąbrowski fałszował dane do ZUS.

Takie działania spowodowały powstanie szeregu Biur Nieruchomości aby ukryć kradzione mienie i wielokrotnie sprzedawane pod fałszywe działy spadku oraz Biur Rachunkowych, aby ukryć prowadzone działania na fałszywych spółkach. Podstawiono Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego przez wykorzystanie sprawy sygnatura akt IC 178/15 o eksmisję na ulicy Nad Kamienną 25 co połączono z fikcyjną Elżbietą Bochyńską-Kaźmierczyk na ulicy Nowowiejskiej 29 w Starachowicach do której odwołał się Prezydent Polski jako samotnej matki z dzieckiem co jest połączone z Biurem Rachunkowym w Warszawie, na apartament mojego męża w Warszawie, do którego nie miał dostępu, a którym zarządzał pan Pawlak, gdzie obecnie Prezydent Komorowski wynajmuje dla Biura Rachunkowego w Warszawie. Eksmisja z ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach miała odnieść się również do eksmisji z apartamentu w Warszawie w celu umożliwienia przejęcia go na rzecz Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego jako spadkobiercy po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawiając Jerzego i Barbarę Bochyńskiego z Katowic znajomych prezydenta. Na sprawie Waldemar Maksalon dokonał oszustwa, twierdząc że jego rodzice wybudowali dom co oznacza, że został podstawiony pod moich dziadków, którzy dali pieniądze na budowę domu. Waldemar Maksalon nie jest moim kuzynem, jest obcą rodziną która wprowadziła się do domu moich dziadków i robi działy spadku po moich dziadka i rodzicach a obecnie nawet po moim mężu. A nie jest to rodzina prawdziwa.

Jednoocznie Kancelaria Prezydencka przysłała fałszywy dokument na Elżbietę Bochyńską samotnie wychowującą dziecko do sprawy o eksmisję prowadzoną przez Waldemara Maksalon IC 178/15 po wcześniejszej eksmisji, gdzie pozostawiono nasze mienie w celu wykorzystania dokumentów dla Władysława Maksalon upozorowanego na Mazurek aby przejść na tern mojej mamy po jej ojcu , gdzie tereny były mojej babci Księżnej Glińskiej. Podstawiono pod działkę mojej mamy mojego tatę aby dorobić genealogię na Lipie Henryk Szyb teren ojca mojego taty połączy z Wąchockiem , gdzie zamierzano wykorzystać projekt obwodnicy z wekslem SOF-ART Sp. z o.o. kryjąc wszytko za Końskimi , gdzie podstawiono innych Tarnowskich i połączono z depozytem w SO Kielce IXKa 280/12 o który prosiłam i zamieniono na SR Kielce IX 131/11, gdzie sprawę zamieniono na dział spadku na firmach mojego męża wykorzystując byłych właścicieli, którzy firmę sprzedali jako spadkobierców po mężu wpisując dodatkowo pracowników.

Wykorzystano dane osobowe byłej żony mojego męża Katarzyny Kaźmierczyk do przejęcia teren mojej babci Lubomirskiej Zakopanego zamieniając na Radziwiłł.

Aby ukryć podmianę Wioletty Wiatrowskiej oraz Piotra Główki zarządu SOF-ART Sp. z o.o. na firmę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk jako osoba fizyczna dokonano zamiany nieruchomości w Starachowicach i umieszczono mojego męża, a mnie umieszczono w Miedznej Drewnianej 244, dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne w celu kradzieży mienia mojej carskiej rodziny, zamieniając w Szwajcarii siostrę męża Wiolettę Annę Wiatrowską na moją córkę Annę Piórecką do której dopisano pracowników „SOF-ART Sp. z o.o” i „Marmoroc-Polska Sp. z o.o.” i „PPH APE Jerzy Kaźmierczyk”

Dokonuje się podmiany faktur między spółkami tworząc działy spadku po śmierci pracowników firm na carskim mieniu i wypłaca się odszkodowania. Jednym z przykładów jest podmiana faktury Marmoroc-Polska Sp. z o.o. dotycząca maszyny do pakowania płytek ceramicznych której siedziba został przeniesiona do Tarnowa i podstawiono po szereg firm do windykacji SOF-ART Sp. z o.o. Dowodzi to, że Bank Ślaski wyprowadzał pieniądze z depozytów carskich przez podmianę spółek wykorzystując weksle SOF-ART Sp. z o..o.

Producent maszyny określił, że Bank Ślaski podał się za właściciela jego urządzenia a po zwrocie otrzymał ją zdekompletowaną. Oznacza to, że umożliwiono dalszą podmianę do maszyny produkującą płytki ceramiczne, którą sprzedano w okolice Moskwy w Rosji.

W Oświadczeniu Woli mojego taty występuję pod danymi Bożena Piórecka z domu Bochyńska przed powrotem do panieńskiego nazwiska Bożena Bochyńska co spowodowało podstawienie innej osoby w moje miejsce do spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu podmiany żony dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdyż w 2006 roku byliśmy przed ślubem, który odbył się w 28.06.2008 roku w gminie Brody Iłżeckie.

Doprowadzono do aresztowania i dorobiono fałszywe akta o próbie samobójczej dla męża co dowodzi próby morderstwa na zlecenie DOMSTAL Warszawa grupa Donbas. Zamieniono Konrada Szmytka na Konrada Bochyńskiego i podstawiono jako męża Wioletty Wiatrowskiej podstawiając w Szwajcarii za męża Anny Pióreckiej jako fałszywych spadkobierców w APE Umwelttechnik AG po moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, któremu podmieniono dane osobowe. Wykorzystano pomyłkę pisarską przez „zi” do pobrania kredytu w Niemczech oraz pod weksle SOF-ART Sp. z o.o., gdzie w notatce z PFRON w Warszawie podmieniono dane Jerzy Kaźmierczyk na Jerzy Kazimierczyk tak jak w Banku Raiffeisen wydana została karta bankomatowa oraz taki błąd wystąpił w fundacji APEX-STAR w Katowicach. Działania Konrada Szmytka doprowadziły do zastawienia Pałacu w Białaczowie pod kredyty, wykorzystując fałszywą genealogię aprobowaną przez Wojewodę Łódzkiego, w którego zarządzie jest Pałac w Białaczowie. Wykorzystano weksel męża firmy PPH APE -Jerzy Kaźmierczyk do kwoty 50,- milionów EUR do zabezpieczenia kredytów w AP Anlage Bank w Szwajcarii pod który fałszywy spadkobiercy męża zastawili nieruchomości w Polsce pozorując moją i męża śmierć w systemie bankowym. Konrad Szmytka był pracownikiem SOF-ART Sp. z o.o. i był z nami w Niemczech w sprawie kredytów, które nam odmówiono ale zwolniono na fałszywe dane osobowe przez pomyłki pisarskie. Stało się to powodem uniemożliwienia poprawienia błędów w Sądzie. Przykładem jest odmowa poprawienia błędów przez Prezesa Sądu w Starachowicach na garażu Bohaterów Westerplatte 1/1, co spowodowało wpisanie się Urzędu Miasta i Sąsiadów na garaż jako spadkobierców do zabezpieczenia kredytów, które pobrali przez wykorzystanie wodociągów, które fabrykowały długi. Konrad Szmytka, którego prawdziwe nazwisko ojca to Schmidt miał wejść do Pałacu w Białaczowie, jako spadkobierca w APE Umwelttechnik AG , zamieniając nazwisko na Konrada Bochyńskiego na kopalnię Basznia podstawioną pod kopalnię Henryk na Lipie Henryk Szyb 1, gdzie znajduje się adres spółki SOF-ART Sp. z o.o. Jego matka Teresa Szmytka z domu Bochyńska miała zostać podstawiona za moją matkę Filomenę Bochyńską co było widoczne na uroczystościach na Cmentarzu Firlej w Radomiu. Wykorzystując Teresę Szmytka dorobiono fałszywe akta psychiatryczne w czasie pobytu u niej w Wiśle, gdy były mąż Dariusz Piórecki mnie pobił i wywiózł z Dariuszem Dąbrowskim do Wisły. Teresa była wpisana jako siostra mojego ojca. Mój tata w listach i publikacjach wymieniał, że ojciec miał sześcioro dzieci co wykorzystano obecnie przeciwko mnie, doprowadzając do podmiany rodziny na dzieci służących, których rodziców również zamordowano w Kruszynie w 1932 przez służby wojskowe. Jest to późniejsza Afera Żelazo, wykorzystywania tych dzieci do wyprowadzania depozytów złota z Banku, aby obciążyć ich za działania służb.

Z tego powodu do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach weszło ABW stawiając moje dane aby upozorować inną osobę , a moją mamę upozorować na Barbarę żonę Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który oficjalnie jest bratem mojego ojca. Ponieważ nie jest to prawdziwa rodzina dokonany jest szereg podmian, aby w pokoleniu wnuków wykazać DNA carskiej rodziny co oznacza kontynuację polityki faszystowskiej wobec naszej rodziny od 1932 roku zamachu w Kruszynie do dnia dzisiejszego. Po zamachu Adolf Hitler podał do chrztu w parafii Św. Trójcy w Starachowicach mojego ojca Józefa Bochyńskiego wpisując za matkę Bolesławę z Podczaskich oraz ojca jako Brunona Bochyńskiego w czasie, gdy dziadem nosił nazwisko Roman Bocheński i był mężem Marii z domu Lubomirskiej spalonej po urodzeniu mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego w Pałacu w Kruszynie. Obecnie podstawiono na Pałac w Starachowicach fałszywych spadkobierców i Białaczowie wykorzystując nasze dane osobowe innych osób jako spadkobierców w celu ukrycia fałszerstw z lat minionych.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk; mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s