Odzyskanie wnuczki Wiktorii

Starachowice 11.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk 1 Lata 50-12
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk|
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Premier Beata Szydło

Kolejne pismo jest następstwem wykorzystania moich dzieci i wnuków z pierwszego małżeństwa do windykacji mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu podstawienia windykacji na spółki jego spółki w celu ukrycia fałszywego kręgu spadkobierców wpisanych do spółek a kryjąc ich Gwarantowanym Funduszem Świadczeń Pracowniczych.

Doszło do absurdu i podstawienia alimentów niezapłaconych dla Funduszu Alimentacyjnego przez byłego męża Dariusza Pióreckiego, obarczając za nie obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk powiększając alimenty o moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, której alimenty są przyznane od mojego syna Adama Kornaszewskiego w Irlandii. W tym celu powielono dane mojej wnuczki na Irlandię i Polskę pozorując, że jej rodzicami są Ewa i Dariusz Kornaszewski wcześniej Piórecki.

W tym celu podmieniono dane Jerzego Kaźmierczyk na Dariusz Piórecki wykorzystując nazwisko Piórecki, które zostało wykorzystane przez służby do podmiany mojej rodziny i zamiany moich rodziców Bochyńskich na Pióreckich w celu zatarcia śladów po moich rodzicach.

Doszło do podstawienia innej osoby pod alimenty na Adama Pióreckiego od Dariusza Pióreckiego, który zrezygnował z alimentów po wyprowadzeniu się do Irlandii, po czym zmienił nazwisko na Kornaszewski. Następnie dane Adama Kornaszewskiego z pierwszego jego związku z Agnieszką z domu Krześniak, zostały wykorzystane dla komornika z Warszawy, który windykuje mnie za alimenty mojego syna Adama Kornaszewskiego, podmieniając mnie na Ewę Kornaszewską, która miała sądowy obowiązek płacenia alimentów na jej córkę Paulinę Machowską, na co się zgodziła w zamian za mieszkanie na ulicy Harcerskiej w Starachowicach. Doszło do zamiany jej alimentów na alimenty mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej pozorując, że były mąż i jego druga żona są jej rodzinami w celu oddania mojej wnuczki do dyspozycji Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który wykorzystał moją wnuczkę do wyrzucenia mnie z mojego domu przez Waldemara Maksalon. Nie zapłacił on pieniędzy należnym mnie i mojej siostrze, oraz zadłużył na nasze dane firmy mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, które z tego powodu miały być windykowane.

Z tego powodu Komornik Zygfryd Nowak miał obecnie windykacje na Dariusza Kornaszewskiego, gdzie podłożono alimenty na ul. Nad Kamienną 25 powielając na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 co jest prawnie niemożliwe i dlatego podmienił Dariusza Kornaszewskiego na Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża w celu a alimentów za córkę Edyty Maksalon. Ukrycie tego miało nastąpić przez komornika Tomasza Zagrajek, który otrzymał windykacje na MARMOROC- Polska Sp. z o.o. z inną pisownią w celu podstawienia byłego męża Dariusza Pióreckiego do firmy mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając starostę starachowickiego, którego dane zostały podstawione pod Dariusza Dąbrowskiego syna pana Zygmunta Dąbrowskiego ze Skarżyska, zamienionego na Piórecki przez Sąd Okręgowy w Kielcach. Celem było ukrycie obrotów na prawdziwych firmach dokonywanych przez fałszywych spadkobierców opłacając pracowników, przez wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kolejno na dorabianych pod-spółkach w stosunku do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. których wytworzono 10 sztuk. Celem takiego działania jest ukrycie dorabianych dzieci z carskim DNA przez zajęcie komornicze wynagrodzenia byłego męża pozorując, że pracuje na Lipie Henryk Szyb i podstawiając Starostwo Powiatowe pod weksle SOF-ART Sp. z o.o. z podpisem Dariusza Pióreckiego, którego podstawiono za obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela APE Umwelttechnik AG, spółki która jest kontrolowana przez Skarb Państwa.

Moja wnuczka stała się obiektem przetargu co jest niedozwolone prawnie i potępienia godne. Windykacja została względem spółki męża umorzona ale obciążono potajemnie mnie podmieniając na Ewę Kornaszewską i podmieniając windykację na Annę Piórecką. Następnie dokonuje się przejścia na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na weksle podpisane przez Piotra Bukat zamienionego na Piotra Idziak męża moje siostry pozorując, że on jest właścicielem spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. czego następstwem było oskarżenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za straty, co jest dowodem podmiany osoby i dorobienie windykacji na depozytach carskich w Szwajcarii. Z tego powodu następuje ukrycie tych obrotów w Szwajcarii przez podstawienie Piotra Eugster i Ewy Eugster z domu Jakubczyk.

W tym celu zamierzano za alimenty drugiej żony Dariusza Kornaszewskiego, Ewy Kornaszewskiej wcześniej Machowskiej z domu Niewczas obciążyć mnie pozorując, że Ewa i Dariusz Kornaszewski wychowują moje dzieci w Irlandii co jest nieprawdą , gdyż były mąż udzielił jedynie adresu mojej córce Marcie Bochyńskiej wcześniej Pióreckiej, która tam nie mieszka, a wykorzystano jej dane osobowe do podstawienia na Lipie Henryk Szyb gmina Brody, obciążając windykacją na śmiecie pozorując, że jest spadkobiercą długów. Były mąż miał wyrok za znęcanie się nad rodziną a moje dzieci są już dorosłe, ale posłużył się wnuczką. Urząd Pracy Starachowice wydał dokument gdzie wpisano, że miejscem mojego zatrudnienia była firma „ SOF-ART Sp. z o.o. Dariusz Piórecki”, co było nieprawdą i co sprostowano. Dowodzi to, że podmieniono mnie pod danymi Bożena Piórecka na Dariusz Piórecki aby ukryć, że sprzedałam firmę na której zrobiono dział spadku, przetrzymując mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w więzieniu, właściciela spółki SOF-ART Sp. z o.o.

Obecnie Prezydent Polski Bronisław Komorowski podmienił mnie na Elżbietę pannę z dzieckiem aby podstawić się pod moją rodzinę wykorzystując moją wnuczkę, do próby przejęcia apartamentu w Warszawie, który jest własnością obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego w tym celu skazano i obciążono długami tworzonymi przez fałszywy krąg spadkobierców.

Zatrudnienie fałszywych spadkobierców na firmach męża skutkowałoby za każdą założoną pod-spółką przez byłych pełnomocników nowymi windykacjami z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych ukrywając to przez Fundusz Alimentacyjny, który odzyskiwał pieniądze z depozytów carskich przy jednoczesnej windykacji komorniczej mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i mnie. Z tego powodu apartament w Warszawie był wynajęty pod Biura Rachunkowe pod które postawiono Annę Piórecką moją skradzioną córkę , która nie zna swoich rodziców i nie wie do czego jest wykorzystana.

Pełna podmiana akt miała nastąpić po podmianie rodziny, aby nie odnieść się do źródłowych dokumentów. Podmieniono po śmierci mojego dziadka sprawę INs 196/00 na sprawę INs 956/09 dziesięć lat po śmierci dziadka prze obcych ludzi, w celu dorobienia podatków i podmiany sadu na grunty orne w celu podmiany gruntów na Miedzną Drewnianą 244. Wykorzystano do tego dane mojego teścia zamienionego na mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego zamieniając go na Jana Bochyńskiego, co zamierzano ukryć przez podstawienie akt kryminalnych do Sądu Okręgowego w Toruniu do sprawy męża sygnatura akt II K 197/10 i II K 164/11 w Toruniu, gdzie podstawiono za córkę mojego teścia, moją córkę Annę Piórecką a drugą córkę Martę Bochyńską wcześniej Piórecką pannę. Całość ukryto podmianą na grunty orne w celu pobrania dopłat unijnych co ukryło pobieranie pieniędzy z depozytów. W tym celu podmieniono mnie na córkę teściów przez Urząd Miasta Starachowice i zameldowano męża bez wykazania daty zameldowania aby upozorować, że mieszkał gdy żyli moi rodzice, co jest oszustwem wykorzystanym do krycia ABW, które weszło bezprawnie do mojej mamy za jej życia do jej domu. Moją mamę podmieniono za moją teściową oraz na Barbarę Bochyńską Prezesa Sądu w Katowicach a jej męża Jerzego Bochyńskiego postawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając jego dane na pisane przez ”a”, jako Jerzy Kaźmierczak tak jak Archiwum w Radomiu oraz w sprawie przeciwko Bohdanowi Żakiewicz, który znieważył moich rodziców i wykorzystał nasze pełnomocnictwo do uruchomienia pieniędzy z USA pozbawiając nas środków do życia, natomiast Piotra Waydel podstawiono pod Piotra Cichockiego pod którego również podstawiono Wiktorię Kornaszewską w celu wykazania DNA carskiej rodziny w Końskich.

Dokonano podmiany mojego dziadka na mojego ojca co ujawnił Urząd Skarbowy jak również zrobiono dział spadku po moich rodzicach przez Kancelarię Notarialną pan Arczyńskiego, który odmówił wycofania sprzedaży jednocześnie robiąc dział spadku po moim ojcu w 2011 roku na działce mojej mamy zmarłej w 2010roku, cofając czas do 2007 roku jako śmierci mojego ojca, co oznacza zamianę mamy na ojca, a dalej wykorzystano podmienione dane na Lipie Henryk Szyb przez fałszywe windykacje pozorując moje zamieszkanie na ulicy Nowowiejskiej 29.

Aby ukryć dopłaty UE wykorzystano spółki męża, które zostały zajęte przez komornika mimo braku działania przez 10 lat na spółkach w celu wykazania nieistniejących pracowników do wyciągnięcia pieniędzy z Gwarantowanego Funduszy Świadczeń Pracowniczych podstawiając komornika do windykacji alimentów na fikcyjne rodziny w sieci. Przykładem jest sprawa sygnatura akt IIIRC 517/08 jako Wyrok, co wskazuje na sprawę sporną z dnia 18.03.2009 roku z powództwa Jakuba Pióreckiego mojego syna przeciwko Dariuszowi Kornaszewskiemu odnosząc się w dalszej części do Jakuba Jana Pióreckiego co powoduje podstawienie pod mojego syna Jakuba Pióreckiego, pod syna Alicji Idziak panny, dziecka Jakuba Idziak, zamienionej na Mazurek z domu i podstawionej pod garaż przez żonę Waldemara Maksalon panią Alicję z domu Kowalską.

Pod pierwszą żonę Waldemara Maksalon panią Lidię Maksalon postawiono moją babcię Bolesławę Stanisławę Bochyńską z domu Podczaska , której mama była Marianna czyli imię takie jak matki Lidii Maksalon. W Urzędzie Miasta Starachowice znikają dane matki mojej babci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, gdzie zamieniono Mariannę Podczaską z domu Dybalską na Marcjannę z domu Dybalską. W tym celu podmieniono moje zameldowanie na mieszkanie pani Danuty Gibalskiej aby podmienić moją rodzinę i rodzinę męża. Sprawa sygnatura akt IIIRC 517/08 dotyczyła podwyższenia alimentów z 300,- złotych na 700,- złotych miesięcznie w której ja jako matka byłam prawnym opiekunem i reprezentowałam mojego syna, z powodu braku kilku dni do ukończenia pełnoletności. Z tego powodu powództwo było na mój wniosek do sprawy syna Jakuba Pióreckiego, który na wokandzie widniał jako Kakub Piórecki. Podmieniono jego dane na wioskę Lipie , gdzie mój syn był mężem zaufania w komisji obwodowej z tytułu zameldowania w Gminie Brody Iłżeckie.

Zamierzano podmieć sprawę alimentacyjną na sprawę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z siedzibą w Warszawie, aby odnieść się do ulicy Łopuszańskiej 38 podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską jako spadkobiercę na MARMOROC-Polska Sp. z o.o. ulica Nad Kamienną 25, 27-200 Starachowice sygnatura akt KM 517/15 jako windykacja komornicza i podmieniając na Dariusza Kaźmierczyk do fałszywych windykacji. Powołano się na sprawy Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt INc 18/05 z dnia 4.02.2005 Sądu Rejonowego Starachowice sygnatura akt INc 61/05 z dnia 25.05.2005 oraz Sądu Rejonowego Starachowice sygnatura akt INc 55/06 z dnia 10.04.2006 rok, co jest następnym przejściem do podmiany na sprawę z IPN S55/12 , w sprawie prześladowania naszej rodziny. Jest to czas, kiedy przebywaliśmy w Szwajcarii, a po powrocie wszystkie sprawy były zakończone prawomocnym wyrokiem. Zbieżność sygnatur miała być podmianą pod alimenty na dzieci i wnuki z całej rodziny, przypisując ich do mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Konto komornika w ING Bank Ślaski umożliwia ukrycie wewnątrz banku podmiany mojej mamy na teściową oraz taty na męża. Zamierzano dorobić alimenty na uznane za zmarłe dwoje bliźniąt mojego syna Adama Kornaszewskiego pod apartament w Warszawie, a co oznacza , że dzieci są uratowane, gdyż technika APE Umwelttechnik AG na to pozwala.

Następną podmianą dotyczącą alimentów jest podmiana danych starosty Dariusza Dąbrowskiego na Pióreckiego, bądź odwrotnie w celu podstawienia danych pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską być może obecnie Janiszewską. Wykorzystano wszystkie nasze pisma dla pozorantów co oznacza, że wykorzystano wniosek o przyznanie dla mnie, na moje wychowanie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, z czego się wycofałam nie uiszczając opłaty i nie odnosząc się do pisma z Sądu. W tym samym czasie otrzymałam korespondencję z prokuratury; dwa listy do jednej sprawy, gdzie upozorowano uszkodzenie mojego ciała do fałszywych opinii psychiatrycznych, na Tomaszów Mazowiecki, w celu podmiany moich danych na inne województwo, w celu podstawienie innej osoby pod moja wnuczkę i jej zabrania przez osoby obce. Wstawiono Helenę Surma na cały dom, którą upozorowano za opiekunkę przez fałszywe dokumenty z Urzędu Miasta Starachowice.

W protokole komorniczym sygnatura akt KM 517/15 odniesiono się do Warszawy oraz odwrotnie wpisano dane mojego męża jako Kaźmierczyk Jerzy Dariusz, co oznacza wpisanie Dariusz Jerzy Kaźmierczyk w celu podmiany byłego męża Dariusza na mojego obecnego męża Jerzego. Oznacza to, że na Warszawę windykacja następuje na obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, podstawionego za byłego męża a jego podstawiono za pod jego wnuczkę aby pozorować, że jest ojcem a windykacja została stworzona na obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Podstawiono mnie na nazwisko Bożena Piórecka do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w celu dorobienia alimentów na mnie przez Warszawę na moją wnuczkę stosując zamiennie schemat, podstawiając mnie pod Ewę Kornaszewską z pierwszego związku Machowską z domu Niewczas. W tym celu na sfabrykowane dane dzwonią firmy windykacyjne, które próbują uzyskać akceptację do podmienionych danych mojej rodziny przy jednoczesnej odmowie prowadzenia śledztwa przez prokuraturę. Powodem tego jest zapłacenie wszystkich długów z naszych carskich depozytów, których windykacja jest prowadzona na rzecz fałszywych spadkobierców pozbawiając właściciela kontroli nad własnym mieniem i pieniędzy co jest więzieniem, a eksmisja dowodem próby zamachu na nasze życie. Odwołanie się, że jestem osobą majętną przez Waldemara Maksalon dowodzi oszustwa Waldemara Maksalon dokonanego na mojej mamie, której utrudnił życie i uniemożliwił zamieszkanie na ulicy Nad Kamienną 25, po śmierci mojego taty. Powodem tego było zrobienie spadku po moje mamie i ojcu podstawiając w moje miejsce moją siostrę Beatę Idziak z domu Bochyńską upozorowaną na Mazurek z domu, tak jak fałszuje dane Bank Raiffeisen, gdzie podstawiono Dariusza Dąbrowskiego pod Dariusza Pióreckiego podstawionego pod Jerzego Kaźmierczyk ukrywając pobrane kredyty przez błąd w nazwisku „zi” jako Jerzy Kazimierczyk.

W ten sposób podmieniono mojego męża i wykorzystano moją wpłatę za mandat na konto mojego męża, gdzie upozorowano depozyt przy przelewie i w tym celu nakazano podpisać się na folii jako depozyt do przeniesienia pieniędzy pozorując przelew. Powodem jest podmiana moich danych na dyrektora banku pana Dąbrowskiego.

W zawiadomieniu o wszczęciu egzekucji nie zapytano banku czy istnieje konto firmy, lecz wniesiono zajęcie wierzytelności, odnosząc się również do wkładów oszczędnościowych oraz depozytów co jest zbieżne z moim aresztowaniem, gdzie odebrano mi obrączkę i pierścionek oraz łańcuszek z Rycerzyka Niepokalanej,wpisując jako depozyt. Podobną czynność powtórzono wielokrotnie również w zakładzie psychiatrycznym na obserwacji w Łodzi.

Odebrałam depozyt przy wypisie i poprawiłam błąd w nazwisku. W rozmowie pielęgniarek mogłam usłyszeć, że depozyt odbierają również rodziny osób zmarłych co spowodowałoby w moim przypadku możliwość kolejnej podmiany moich danych na Kaźmierczyk z domu, co uczyniono w celu ukrycia użycia weksli przez fałszywych spadkobierców w SOF-ART Sp. z o.o. do windykacji na dorabiane alimenty. Oznacza to, że ukryto prowadzenie spółki właściwej na SSE Starachowice pod adresem ul. Radomska 29 oraz ul. Łopuszańska 38 w Warszawie, gdzie pobierane są pieniądze przez windykacje APE Umwelttechnik AG wykorzystując APE Jerzy Kaźmierczyk podmieniając w Szwajcarii na Jana Kaźmierczyk przechodząc na ulicę Nowowiejską 29 w Starachowicach, gdzie stworzono depozyt na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o podstawiając moje dane na Bożena Piórecka do banku w Szwajcarii AP Anlage Bank. Następnie pod dane Bożena Piórecka podstawiono Edytę Maksalon, która ma dziecko z byłym mężem Dariuszem Pióreckim obecnie Kornaszewskim, na które zamierzano windykować mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając za mnie moją skradzioną córkę Annę Piórecką, którą podstawiono pod weksle pana Bukata w ZUS. Dlatego podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk właściciela spółki na pełnomocnika z wyboru, co oznacza podmianę mnie jako pełnomocnika bez notarialnego dokumentu na męża. Dokonano podmiany moich danych na mężczyznę, co było widoczne w spawie Ko 336/13, którą sąd określił jako nas niedotycząca, a inaczej określiła prokuratura. Dokonano podstawienia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod Jerzego Pióreckiego, teścia Andrzeja Pachowskiego w Warszawie co doprowadziło do zakupu Polbanku oraz Huty Szkła w Ujeździe przez windykacje Marmoroc-Polska Sp z o.o.

Windykacją za alimenty na dzieci Anny Pióreckiej i Michała Pióreckiego czyli skradzionych dzieci z pierwszego mojego związku, obciążono bezprawnie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk jak również za Zuzannę Maksalon. Z tego powodu Waldemar Maksalon eksmituje mojego męża, aby obciążyć go windykacją na męża spółkach za dorobione długi na alimenty, wykorzystując wyrok o eksmisji jako nakaz zapłaty. W domu podmieniane są dokumenty aby pasowały do zaplanowanych windykacji. Wyrok z dnia 18.03.2009 roku jako sprawy z powództwa Jakuba Pióreckiego przeciwko Dariuszowi Kornaszewski miał być podmieniony na jego brata Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewskiego z powodu iż Adam był pełnoletni a Jakub nie.

Brak moich danych dowodzi podmianę dokumentu. Podmianę zamierzano ukryć przez Ostrowiec Świętokrzyski i Kielce , gdzie podmieniono sprawy rozwodowe i alimentacje szeregu osób aby wytworzyć windykacje.

Aby ukryć matactwa przeniesiono sprawy ze Starachowic na Toruń, gdzie pan Paweł Krzymowski zarządał miliona złotych nawiązki. Jest to dowodem, że ukradziono olbrzymie pieniądze, gdzie milion jest tylko nawiązką, a przy pomocy fałszywych akt psychiatrycznych dokonano zawłaszczenia mienia.

Podstawiono fikcyjną Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk jako żonę mojego męża wpisują, wpisując przez Opinie Psychiatryczne, że jest z Torunia, z kolei w Starachowicach wpisując Elżbietę, jako pannę z dzieckiem podstawioną na Miedzna Drewnianą 244 przez grunty orne, podstawiając moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu windykacji za alimenty na nią bezprawnie dopisane dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Pierwszą prowadzoną sprawę Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt Kielce IIIK 207/07 mojego męża, ukryto dorobioną nową sprawą przez Areszt Śledczy w Toruniu w korespondencji od mojego męża, podmieniono na Bożenę Kaźmierczyk ulica Westerplatte 26-260 Starzechowice województwo Kieleckie, pod które podstawiono byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powiększył teren strefy ekonomicznej o lasy koło Końskich. W miejsce pediatry Pawła Ciszewskiego z Wąchocka podstawiono Antoniego Ciszewskiego z Puław, aby dokonać podmiany rodziny przez postawienie mojej wnuczki Wiktorii upozorowanej na córkę Marty Pióreckiej czyli mojej córki, zmieniając na jego córkę, do dorobionego działu spadku w 2011 roku. Moja córka nie ma dzieci i dlatego podmieniana jest na Annę Piórecką jej siostrę, co wykorzystano w Opolu Lubelskim i Zakopanym. Pan Ciszewski upozorował dług za czynności, które były umówione jako koszty opłacane przez pana Kazimierza Banię i pana Marian Budkę, co próbował ukryć przez podmianę mojego męża wysyłając e-mail w celu upozorowania męża na konkubenta, co przesłałam do sądu w Toruniu. Uruchomiono na podstawie naszego pełnomocnictwa z UBS 100,- milionów EUR (sto milionów euro) co próbowano ukryć przez fałszywe windykacje.

Kolejną sprawą podmienioną w celu upozorowania alimentów jest sprawa z 1962 roku gdzie wezwana została do Sądu jak świadek, moja mama Filomena Bochyńska. Wezwanie zostało przysłane na ul. Pasternik 31, sygnatura akt C 110/62 termin 30 marca 1967 rok jako świadek obcej osoby o alimenty. Obecnie łączone są stare sprawy z nowymi, co wykorzystano mimo, braku związku i podstawiono do sprawy o przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza po moim tacie Józefie Ludwiku Bochyńskim, gdzie Akt Notarialny został zarejestrowany pod sygnaturą dla mamy sygnatura akt INs 110/07 a sygnatura moją z siostrą INs 67/08 , co wskazuje, że sprawa z powództwa Invest Banku została przerobiona na windykacyjną na majątku książąt Glińskich i hrabiów Tarnowskich a mojej mamie dorobiono dzieci z nieprawego łoża podstawiając osoby ze Skarżyska-Kamiennej i dorabiając fałszywych spadkobierców. Sprawę próbowani ukryć przez podmianę mojej mamy na tatę po mamy śmierci w sprawie o przyjęcie spadku powielając ja na dwie sygnatury akt INs 426/10 oraz dorobiono drugą do spisu z inwentarza pomijając na Jadwigę w miejscy fałszywego podpisu dla mojej mamy, do sprawy o Laptop podmieniając na zastaw samochodu w celu dorobienia wypadku i podstawiając Jadwigę z domu Maksalon matkę Ewy Cichockiej z domu Mirowskiej z pierwszego związku.

Dochodzi do szeregu podmian danych w Bankach, co doprowadza do uniemożliwienia korzystania z kont i dokonuje się zwielokrotnienie opłat dla fałszywych spadkobierców dla których wydaje Bank karty obciążając mnie za ich wydanie. Doszło do zatrzymania karty Szwajcarskiej mojego męża w Bankomacie Banku PEKAO SA przy ul. Miodowej.

Bank PEKAO SA wydał oświadczenie, że zniszczył kartę męża na dane Jerzy Kaźmierczyk zatrzymaną przez bankomat, ale nie napisał, że była to karta Szwajcarska z Postfinance. Nadal prowadzone jest dalej śledztwo w sytuacji, gdy ktoś posługuje się naszymi danymi i nas skarży. Upozorowano moje zamieszkanie w budynku banku PKO BP z byłym mężem, przy ulicy Konstytucji 3-Maja 27/1 przez PKO BP w którym obecnie jest Sąd Rejonowy II Karny z powodu remontu na ulicy Staszica 12, co oznacza podstawienie windykacji na remonty, pozorując dla Szwajcarię oddanie nieruchomości oraz reaktywację Korpusu Kadetów przy wykorzystaniu weksla PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, którego nie zwrócono zamieniając zamkniętą firmę od 8 lat PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk w Polsce, na APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, wydając w Sądzie Okręgowym w Toruniu wyrok do sprawy sygnatura akt IIK 164/11 w Polsce, odnosząc się w wyroku do działającej firmy, co jest jedynie możliwe w stosunku do Szwajcarii do Zug, co byłoby przekroczeniem uprawnień przez Sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Wojciecha Pruss. Działanie Sądu w Toruniu udowodniło prowadzenie obrotów na spółkach męża w Polsce przez osoby trzecie co do których uniemożliwiła wykrycie sprawcy Prokuratura jak również Banki.

Wpisanie przez Urząd Miasta Starachowice przy nazwisku mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego rodowe Bocheński jest dowodem wykorzystania naszego pisma ze Szwajcarii skierowanego do Prokuratora Z. Ziobro, obecnego Ministra Sprawiedliwości.

Z tego powodu zwracamy się wraz z mężem o interwencję w sprawie odzyskania dzieci i wnuków oraz naprawienia szkód dokonanych przez błędy pisarskie, powielające nasze dane w sieci, pod które podstawiono służby jako spadkobierców, uniemożliwiając nam dostęp do depozytów oraz męża apartamentu w Warszawie, przez wykorzystanie naszych dzieci oraz moich wnuków do podstawiania fałszywych spadkobierców.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Jerzy Kaźmierczyk Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Rodzina Carska w Polsce v 2 Józef Innocenty Maria Bochyński v1

Oświadczenie Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s