Politechnika Gdańska – Echa Przeszłości

Starachowice 13.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Jerzy Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Duda

Zamiary kościoła
Politechnika Gdańska wykład lata 50-te XX wieku

Zwracamy się do Pana Prezydenta z informacją dotyczącej naszego położenia, które do dziś nadal było pogłębiane. Celem naszych pism jest możliwość naprawiania szkody i przywrócenie nas w systemie oraz naszych rodzin.

Na przestrzeni lat można zaobserwować odwieczną walkę dobra ze złem. Dążenie do laicyzacji państwa jest udowodnieniem istnienia Boga i lęku przed sprawiedliwością.

Jest rzeczą oczywistą , że jeśli czegoś nie ma, to nie może komuś zagrażać. Pismo Święte określa taki stan, że demony wierzą i drżą. Powoduje to niszczenie wszelkich oznak chrześcijaństwa obecnie przez same kościoły, które w swej sprawiedliwości chciały być lepsze od Boga. Łaska to coś więcej niż miłosierdzie. Z łaski jesteśmy zbawieni i to nie z nas, nie z uczynków, bo łaska nie była by łaską, Boży to dar. Zły jest również stworzony przez Boga, a osądzony będzie w dzień sądu. Zły ma służyć dobremu. Z tego powodu niszczycielskie siły skierowane są przeciw chrześcijanom. Niszczycielskie postępowanie synagogi szatana swoim działaniem udowodniło istnienie Boga i cel wiary oraz łaski Jezusa Chrystusa. W przypadku negowania tego faktu osoby te wypadłyby na głupich. Celem ich działania jest zdobycie władzy skierowanej przeciwko Bogu, dlatego próbowano doprowadzić do takiego stanu aby ludzie byli pozbawieni Ducha Świętego pochodzącego od Ojca i Syna, wówczas wiara nie miałaby sensu. Co w rzeczywistości oznaczałoby koniec życia na ziemi, które stworzył Bóg w swej potędze, co udowodniła nauka.

Obecny czas jest czasem ostatecznym, w którym Kościoły podjęły działanie skierowane przeciwko ludziom wierzącym pozorując, że oddają ich próbie. W rzeczywistości jest to zamach na życie duchowe naszych dzieci i wnuków, aby nigdy nie dorośli do pełni Chrystusowej. Działanie takie doprowadziło do akcji Waldemara Maksalon, realizującego plan zniszczenia godności moich dziadków , rodziców i naszej, a obecnie zniszczenia moich dzieci i wnuków w celu oddalenia ich od Boga przy akceptacji Kościoła, aby w chwili próby nie mogli powstać. Boży zamysł jest jednak inny, gdyż prowadzi do zrozumienia i skierowania na drogę mądrości. Doprowadzono do realizacji scenariuszy filmowych w rzeczywistości, aby połączyć fikcję ze stanem faktycznym, podmieniając dane osobowe. Celem tych działań miało być umieszczenie mnie w Kościele w Irlandii w zakonie pod danymi osobowymi mojej mamy Filomena, pozorując pannę z dzieckiem, abym nie mogła pomóc moim dzieciom podstawionym pod moje dane osobowe, pod które przygotowano akta kryminalne oraz psychiatryczne, aby zniszczyć moje dzieci i wnuki pod spreparowanymi danymi osobowymi. Powodem tego jest zmuszenie ludzi do uczestnictwa w programach bankowych opartych na bezbożności przy jednoczesnym zabraniu ich tożsamości.

Przykładem jest uśmiercenie mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk w APE Umwelttechnik AG oraz w APE-CH GmbH w Szwajcarii i wprowadzenie spadkobierców, od wielu lat. Wprowadzanie do systemów bankowych chrześcijan pod zmienionymi danymi osobowymi, dokonując kradzieży ich prawdziwych danych osobowych, miało doprowadzić do ich zniszczenia i zaczipowania aby pozbawić ich tożsamości i możliwości zbawienia.

Pismo Święte odnosi się do prawdy aby człowiek trzymał to co ma, gdyż nasze imiona są zapisane w Księdze Życia co jest więcej warte niż władza nad demonami.

Działania pana Waldemara Maksalona i dopisywanie się do mojej rodziny wystąpiło na skutek próby wpisania się synagogi szatana do moje chrześcijańskiej rodziny, pod osoby zamordowane i nieżyjące przy jednoczesnym oskarżaniu za winy za które zapłacił Jezus Chrystus.

Jest to dowodem na istnienie Boga, gdyż w innym przypadku działania te nie miałyby sensu. Wspomnę wykład na Politechnice Gdańskiej, w którym mój tata Józef Ludwik Bochyński zajął głos, z powodu próby podważenia istnienia Boga przez jednego z profesorów. Tata stwierdził opisując wszechświat, że żadne chronometry ziemskie nie dorównują precyzją dokładności poruszających się planet, zadając pytanie kto nadał temu bieg? Profesor stwierdził, że jest to mądre pytanie, odpowiadając, że przyjdzie taki czas, że nauka odkryje siły które tym kierują. Tym samym tata określił publicznie, że pan profesor udowodnił istnienie Boga.

Odniosę się do nazewnictwa biblijnego twierdząc jednocześnie, że synagoga szatana tak bardzo boi się ludzi wierzących, że zastawia pułapki i kieruje ludzi na badania psychiatryczne, gdyż nie ma sprawiedliwego ani jednego, a ich celem jest znaleźć winy każdego człowieka. Pismo odnosi się do tego rodzaju działań, ze oskarżycielem jest szatan. Programy bankowe przygotowane są w taki sposób aby zło rodziło zło, tak jak odstępstwo rodzi odstępstwo. Uwikłane osoby pozostawia się bez pomocy w chwili, gdy najbardziej potrzebują pomocy w celu załamania wiary. Jedna z osób obrazowo wyjaśniła, w jaki sposób będziemy traktowani „jeśli da się was oszukać to oszukają, a jak sprawa wyjdzie na jaw, akta w sądzie zostaną usunięte”. Można to w dwojaki sposób interpretować w dobrym i złym.

Nie byłoby rozsądne walczyć przeciwko czemuś co nie istnieje i zadawać sobie trudu nad nicością. Jednocześnie ludzie przyzwyczajeni są do konsumpcjonizmu a uzyskaną wiedzę wykorzystują do nikczemności, pozorując życie w pobożności, pozbawiani są wiary i mocy Jezusa Chrystusa, gorzej jak nieświeżący. Pismo Święte określa takie osoby, aby od nich stronić. Nie można zastąpić sprawiedliwości Bożej programem komputerowym, gdyż od Boga zależy wybór „łaska i przebaczenie”, gdyż Bóg zna głębokości i zamiary serca człowieka.

Jest napisane, ze Sąd zacznie się od domu Bożego. Pieniądz zawładnął sercami ludzi, którzy nie zauważają drugiego człowieka, co jest wartością nadrzędną.

Gdyby słowo Boże nie miało mocy nie wycierano by danych osobowych ludzi, gdyż nie miałoby to sensu. Nie prowadzono by spraw na fałszywe dane osobowe w Sądzie. Dzieje się to dlatego, że Bóg stworzył również złego, który wykonuje Boży zamysł i tylko tyle na ile Bóg mu pozwoli.

Waldemar Maksalon zrzekł się z rodziną prawa do deklarowanej przeze mnie w Sądzie darowizny w kwocie 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych) za moją nieruchomość na ulicy Nad Kamienną 25, z pieniędzy rodowych, na sprawie w Sądzie Rejonowym w Starachowicach sygnatura akt INs 956/09, gdy występowałam za mamę a która to sprawa po śmierci mamy była prowadzona jako sygnatura akt INs 716/10 w SR Starachowice. Oznacza to, że nie mogą występować jako spadkobiercy rodziny carskiej nawet jako rodzina przypisana. Sami złamali swoje własne słowa i podali się za spadkobierców w Toruniu, Końskich i Białaczowie itd. Działania ich doprowadziły do dorobienia akt o uszkodzenie ciała mojej córki Marty Bochyńskiej, pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z błędami pisarskimi powielonymi na kilka osób, a następnie próby jej umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym w Irlandii, na podstawie dorobionego protokołu przez panią Jezierską w Urzędzie Miasta Starachowice do wymeldowania córki z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach gdzie dorobiono akta na Miedzną Drewniana 244 aby przejść na Łódź gdzie akta już dorobiono pod imieniem Agnieszka podstawiając Kowalczyk. Karne paragrafy świadczyły o nadużyciu władzy, aby umożliwić wykorzystanie protokołu niezgodnie z przeznaczeniem. Według prawdziwej wiary chrześcijańskiej jest zapis , że każdy odpowie za swoje grzechy, czego Żydzi nie uznają, gdyż nie uznali Jezusa Chrystusa. Bierność Kościoła Katolickiego udowadnia, że w szeregach znaleźli się Żydzi stosujący dwuwierie. Dowodem tego jest wycieranie mojej rodziny z historii, aby uwierzytelnić kłamstwa bolszewików, że rodzina carska została wymordowana w Jekaterynburgu. Dowodzi to, że zamierzano wymordować uratowaną rodzinę carską w sposób wykazany przez fałszerstwa historyczne, zamordowanie w piwnicy i spalenie jako symbol spalania świątyni, a pozostawienie nieświadomych wnuków, w celu posłużenia się ich DNA bez ich świadomości. Celem było podstawienie członków synagogi szatana za rodziców moich wnuków, przypisując ich do rodziny Adolfa Hitlera.

Prawdziwy kościół poszukuje każdej zagubionej owcy i chroni, a nie wydaje wilkom, opłacając ludzi z kradzionych pieniędzy. Zamierzano zlikwidować moją córkę Martę Bochyńską pannę, a jej dokumenty na Marta Piórecka miały posłużyć innym osobom. Tak samo mój syn Adam Kornaszewski miał zostać zlikwidowany przez dorobione akta, aby zastąpić go osobą chorą na serce, podstawiając ją pod jego wcześniejsze dane na nazwisko Adam Piórecki. Celem tych działań było ukrycie wykorzystania dzieci jako spadkobierców po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i moim żyjącym mężu Jerzy Kaźmierczyk, jako naszych spadkobierców po których wstawiono już kolejnych spadkobierców, wykorzystując dane moich dzieci na nazwisko Marta Piórecka oraz podstawiono za nią Jakuba Pióreckiego jej brata, aby ukryć działanie Waldemara Maksalon i synagogi szatana. Ilość spraw i postępowań w sądzie i fałszywych windykacji można przyrównać do maku rzuconego na salony jako Mac Salon, które to nazwisko pochodzi z Anglii , a Waldemar Maksalon i jego rodzina nie ma nic z nim wspólnego.

Odniesiono się do baki o Kopciuszku, który w tym wypadku musiał ciągle sprzątać po macosze i jej dzieciach, gdzie postawiono moją siostrę Beatę i jej dzieci, które tworzą bałagan w celu wyeliminowania moich dzieci. Prawdziwe sprawy po moich rodzicach to INs 67/08 i INs 426/10. Wykorzystano spis z inwentarza i dorobiono podwójne sygnatury do dorobienia działów spadku na fikcyjne osoby, mimo że był to jedynie spis z inwentarza do tych spraw. Jest to niezgodne z prawem i jest próbą windykacji na dorobione karne akta w celu nieprzedawnienie spraw nawet po śmierci osób, aby oskarżyć za działania służb nasze rodziny, które jedynie korzystały z przysłowiowej kromki chleba.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr. inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1] Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 3]

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2] P 2

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s