Wyjście z Tunelu

Starachowice 13.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk IMG009
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Nasza droga

Lata doświadczeń życiowych powodują inne zrozumienie rzeczywistości, aby móc dojść do sedna problemu. Problemy powodują zastanowienie na sposobami ich rozwiązania oraz nad źródłem ich powstania, aby móc unicestwić je w zarodku.

Umiejętność pokonywania problemu w pokoju oraz zgodnie z wiarą jest sztuką osiągnięcia zrozumienia celu życia. Wszystkie elementy problemów i trudności doprowadziły do przybliżenia do Boga. Małżeństwo przybiera piękna i barw coraz piękniejszych z biegiem lat. Problemy powodują, że poznaje człowiek najbliższą osobę kim ona jest co w przypadku moim pozwoliło zaufać i cieszyć się nową szansą od Boga. Jest to pewnego rodzaju odczucie bezpieczeństwa, które pozwala patrzeć śmiało w przyszłość. Oczywistym faktem jest, że podstawą prawdziwego uczucia może być jedynie Bóg i jego prawo. Nie każdy ma drugą szansę dlatego warto zastanowić się nad każdym krokiem, aby nie zniszczyć swojego szczęścia.

Znaleźć odpowiednią osobę to znaleźć skarb. Na zgliszczach przeszłości aby móc na nowo wybudować mocny dom na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Słowo Boże nigdy nie zawodzi i jest wskazówką do pogłębiania wiedzy w celu jej prawidłowego zrozumienia.

W najcięższych chwilach życia warto mieć przy sobie osobę, która nie zawiedzie poda dłoń nawet gdy tego nie widzimy abyśmy mogli przejść dalej. Zostaliśmy poddani probie. Lata prześladowań w wolnej Polsce doprowadziły do eksmisji, która była powielana i dokonywana na mojej rodzinie przez ludzi obcych. W takim przypadku człowiek poznaje wartość drugiego człowieka. Brak pieniędzy pozwala zrozumieć treść przypowieści, którą nie rozumiała, gdy posiada się zasób pieniędzy bądź mocną rodzinę. Treść przypowieści wykazuje, że bogaty ma dużo przyjaciół, a biednego opuszcza nawet przyjaciel. Jest jednak coś więcej niż pieniądze, modrość i lepiej jest pod osłoną mądrości niż pieniędzy.

Taką rodzinę tworzyli moi rodzice co dało bezpieczeństwo i jasne spojrzenie na świat. Mój ojciec będąc arystokratą z pochodzenia w linii cesarskiej nigdy nie wynosił się nad nikim, a jego pokora wobec przeciwności oraz godność pozwoliła w chwilach trudnych w moim życiu odnaleźć cel. Tak samo odniosę się do mojej mamy, która nigdy się nie unosiła, a łagodnością i stanowczością kruszyła mury. Twarde spojrzenie na świat pozwoliło obecnie zrozumieć jak godnie przezwyciężyć trudności. Ich decyzje i zaakceptowanie naszego małżeństwa stały się falochronem podczas burzy. Właściwy autorytet pozwala ukierunkować kroki oraz podejmować właściwe decyzje. Ważnym elementem jest stanowczość i niepobłażanie w złym.

Zostaliśmy poddani próbie przez Waldemara Maksalon, który dopisał się do mojej rodziny znieważając moich rodziców i ich wolę. Spowodowało to zimne spojrzenie na rzeczywistość i analizę faktów. Wynika z niej, że za zgodą sądu pan Waldemara Maksalon cyklicznie robił działy spadku po mojej rodzinie w celu tworzenia genealogii dla elit świata niezważając na moją prawdziwą rodzinę. Jest to paradoks , gdyż próbując naśladować nasze działania niszczy się osoby, które tworzą co prowadzi do samozniszczenia i destrukcji całego narodu. Pismo Święte określa ten stan jako brak prawa. Działania takie doprowadziły do śmierci moich rodziców, gdyż w 2015 roku Urząd Skarbowy wykrył dział spadku na moim ojcu przez obcych ludzi na działce mojej mamy, dzieląc mnie z siostrą na dwie rodziny aby pozorować innych ojców. Pan Waldemar Maksalon zrobił dział spadku i zniesienie współwłasności na ulicy Nad Kamienną 25 zamieniając to po śmierci mamy na dział spadku po moim dziadku,którego podmieniono na mojego ojca na ulicy Nowowiejskiej oraz dokonano przejścia z ulicy Nad Kamiennej na ulicę Bohaterów Westerplatte 1 przez działkę 29, gdzie wpisała się pani Helena Surma obca osoba za siostrę mojego ojca. Spowodowało to zrobienie działu spadku na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który otrzymał prawo do dziedzictwa rodowego. Z tego powodu znieważono mojego ojca i męża przez lekarzy psychiatrów w Krakowie, Toruniu i Kielcach, gdzie bezpodstawnie określono, że mój ojciec nie był arystokratą w celu podważenia Oświadczenia Woli, które potwierdziła również moja mama. Określenie, ze rodzina carska nie żyje jest planowanym zamiarem morderstwa naszych rodzin. Jest to prześladowanie i represjonowanie w demokracji. Doprowadził do tego pana Waldemar Maksalon, który zacierał istnienie mojej rodziny w celu postawienia Józefa Bochyńskiego z matki Fogel aby umożliwić komunistom korzystanie z depozytów carskich przez konta numeryczne lewicy. W tym celu włącza się Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju aby przejść na programy na polskiej ziemi jako germańskiej. Powodem tego jest zawłaszczenie ziemi mojej prababci księżnej Radziwiłł , która występowała jako Krakowiak. Zostali zamordowani w bardzo młodym wieku co spowodowało ukrycie majątku pod nazwiskiem książąt Glińskich następnie hrabiów Tarnowskich, którym był mój dziadek ukryty jako Mazurek.

Doszło do perfidii i wykorzystania dzieci z wymordowanych rodzin do realizacji planu Lebensborn, który miał na celu poprzez pewien czas doprowadzić do zaplanowanych linii genealogicznych aby w linii Radziwiłł próbować uzasadnić linię Romanow. W tym celu pan Maksalon zrobił dział spadku na moim dziadku Franciszku Janie Mazurku w sprawie INs 956/09, którą po śmierci mamy wykorzystał do robienia spadku po mojej mamie i tacie sam udając księcia. Doszło do przejścia na Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie zamieniono dziadka matkę Katarzynę Radziwiłł jako Krakowiak na Katarzynę Kaźmierczyk pod którą podstawiona została Katarzyna Bochyńska, której ojcem jest Jerzy Bochyński. Miało to na celu zamianę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego, którzy zawłaszczyli pieniądze przelane przez APE Umwelttechnik AG do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na dostawę mosiądzu do Metron na usuniecie braku formalnego do przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej w Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IC 2627/10 przesłanej do sprawy sygnatura akt INs 716/10 co spowodowało podanie się tych osób za właścicieli reaktywowanego Metron z carskich depozytów podstawiając Waldemara Szczepańskiego oficera SS pod mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1.

Były teść mojego męża Bogusław Krasuski jest w rzeczywistości synem księcia Krzysztofa Radziwiłł co spowodowało , że DNA w linii Radziwiłł dzieci z pierwszych naszych związków będą zgodne w linii Radziwiłł co próbowano ukryć przez wprowadzenie Tarnowskich aby przejść przez DNA moich wnuków.

Z tego powodu upozorowano naszą śmierć w Systemie Bankowym aby podstawić do APE Umwelttechnik AG i innych spółek męża Jerzego Kaźmierczyk różnych spadkobierców. W tym celu podtrawiono moją córkę Martę Bochyńską, za spadkobiercę i upozorowano jej śmierć przez wypadek aby podstawić spadkobierców po niej w tym jej ojca Dariusza Pióreckiego , który zmienił nazwisko na Kornaszewski. Pod nazwisko Piórecki został podstawiony Dariusz Dąbrowski.

Waldemar Maksalon doprowadził do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej w Irlandii przy udziale służb w celu podstawienia jej za naszego spadkobiercę i zrobienia po niej działu spadku aby dziedziczył jej ojciec Dariusz Piórecki obecnie Kornaszewski. Doprowadziło to do podstawienia Dariusza Pióreckiego jako spadkobiercy po Jerzego Kaźmierczyk na jego spółkach. Celem działania Waldemara Maksalon była kradzież mienia na rzecz Dariusza Pióreckiego, który ma dziecko z jego córką Edytą Maksalon. Działanie to doprowadziło do kradzieży z firmy PPH APE Jerzy Kaźmierczyk 100.000,- złotych(sto tysięcy) w celu opłacenia przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce 2627/10. Następnie dokonał eksmisję firmy męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o, którą Waldemar Maksalon zadłużył pod kredyty 100.000.000,- eur( sto milionów) podając się za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk podstawiając dane Dariusz Piórecki i Dariusz Kornaszewski co widoczne jest w windykacji komorniczej na to nazwisko na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Na taką kwotę jako początkową wyraził zgodę dyrektor UBS odpowiedzialny za stare depozyty. W sądzie w Toruniu zarządał pan Paweł Krzymowski nawiązki do ukradzionej wyżej kwoty w wysokości miliona złotych sprawa sygnatura akt II K 467/15. Sąd w Toruniu ustalił tą sygnaturę akt pochodzącą ze sprawy ze Starachowic, sygnatura akt IIK 180/15 co łączy ze sprawą o eksmisję sygnatura akt IC 178/15, która jest kontynuacją sprawy I Ns 426/09 oraz sygnatura akt I Ns 716/10 ponadto dorobionej bez mojej siostry przez Waldemara Maksalon o sprawy upozowanej na utratę dokumentu przy remoncie, udając nieistniejącego Józefa Mazurka wykreowanego w Urzędzie Miasta Starachowice. W rzeczywistości sprawa była dorobieniem wierzytelności kradnąc pieniądze na fałszywe dane sygnatur akt I C 1009/14 oraz prokuratorska Ds 1001/14 , gdzie dorobiono uszkodzenie ciała do fałszywych akt kryminalnych dla dalszych ciągłych windykacji. W sądzie Waldemar Maksalon określił, że jego rodzice budowali dom na ulicy Nad Kamienną 25 co oznacza, że tworzy kolejną historię pod wykreowane w PRL linie genealogiczne podstawione za moją rodzinę. Należy zaznaczyć, że cały teren do rzeki należał do książąt Radziwiłł co było ukryte przez dobrowolne umowy, kryjąc to nazwiskiem książąt Glińskich. Cykliczność powtarzania windykacji i działów spadku na mojej rodzinie dowodzi kolejnej próby morderstwa. Należy zaznaczyć, że w sprawie sygnatura akt INs 716/10 nastąpił błąd ustaleń faktycznych, pan Władysław Maksalon i jego zastępni nie nabyli praw przez zasiedzenie co skutkuje brakiem praw majątkowych. Waldemar Maksalon z jego rodziną nie wpisał się do Rejestru Gruntów co oznacza, że nie dopełnił obowiązku , gdyż wiedział, że nie jest rodziną i nie ma prawa do nieruchomości. Nawet gdy podstawił się w miejsce mojego domu, to w tym wypadku ma tylko prawo do 1/3 nieruchomości z całą jego rodziną. Z tego powodu podstawienie Doroty Tarnawa z domu Maksalon pod Końskie skutkuje oszustwem podobnie Małgorzaty Klusek pod Małgorzatę Idziak i Małgorzatę Kowalską, pod którą zamierzano podstawić moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską, być może obecnie pod nazwiskiem Janiszewska, co można połączyć z Radiem Kielce. Celem wszystkich działań było połączenie w jeden program bankowy Melodii.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

ZP pl 2- drugi etap skanu-15

1 Lata 50-12 Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Jerzy Kaźmierczyk  sprzeciw-1

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s