Moc Boga

Starachowice 15.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk 2627 krakow Pawlak Biss powielona sprawa
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Potęga Umysłu

Rodzina i życie człowieka jest najcenniejszym skarbem, którego nie można mierzyć żadną miarą. Każda osoba powinna dbać o miejsce w którym się urodziła, niezależnie w jakiej rodzinie. Każdy rodzaj ma swój początek, korzeń. Moja rodzina pochodzi z najstarszej arystokracji świata, która miała kontakt z Bogiem. Spowodowało to niszczenie mojej rodziny, aby w miejsce prawdziwych osób weszła masoneria. Dzisiejsza nauka otoczona jest wielką tajemnicą do której nieliczni mają dostęp. Poznanie wzrosło i efekty badań naukowych można zauważyć w publikacjach jako nauka języków. W dniu wczorajszym 13.11.2015 roku można było zobaczyć reklamę odnoszącą się do kodowania umysłu w celu szybkiej nauki języków. Dowodzi to, że każdego człowieka można zakodować i upozorować samotne osoby na inne rodziny pozorując, że mają znakomitą pamięć, a miejsce wspomnień zastąpić określeniem koszmarne sny. Manipulację umysłem można wykorzystać do celów wojskowych oraz każdego sektora gospodarki. Osoby o wybitnych umysłach w dzisiejszym świecie stają się obiektami badań naukowych. Taką osobą jest mój dziadek Brunon Bochyński, którego umysł steruje obecnie firmą mojego męża Jerzego Kaźmierczyk APE Umwelttechnik AG. Z tego powodu podmieniono mojego męża na mojego ojca a otrzymane od ojca Oświadczenie Woli znalazło się w sprawie sądowej pana Waldemara Maksalon oraz na Misji w Marly we Fryburgu dokonując podmiany mojego dziadka na ojca, a mojego męża na mojego ojca łącząc z drugim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurkiem czyli hrabią Janem Tarnowskim zamienionym na Bruno Mazurkiewicz w celu wykorzystania depozytów w bankach pilnowanych przez SS. Ludzie nie mają wiary oraz wiedzy co powoduje strach i przyjmowanie śmieci cywilizacji za dobro ogółu. Uzależnienie ludzi prawych od pieniędzy spowodowało destrukcję ich zachowań co jest celem działania masonerii zmierzającej do zniszczenia chrześcijaństwa. Mój dziadek jest głównym seniorem rodu pod którego podstawiono w systemie w sieci masonerię oraz zastąpiono do tej pory prawo i sprawiedliwość Bożą przez partię polityczną PiS w celu zastąpienia nazewnictwem Pisma Świętego. Przy czym zachowanie ludzi niewierzących zostało wypracowane do pozorowania dobra. Po języku można poznać człowieka, a człowiek operujący złą mową według Pisma Świętego będzie nadal pogłębiał się w swoim stanie i nie ma dla niego ratunku. Próbowano to zstąpić spowiedzią do której przystępują osoby niewierzące aby pozorować sytuacje, że są wierzącymi i praktykującymi chrześcijanami. Mój dziadek żyje i przekazał prawo mojemu ojcu , który przekazał prawo dla mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk co spowodowało akcje masonerii w celu powtórzenia sytuacji, aby przejąć władzę pozorując wielką astralną rodzinę.

Uwięzienie dziadka i podstawienie pod inne rodziny było karą za masonerię w której są wszystkie rodziny królewskie. W tym celu nastąpiła próba usunięcia prawdziwej rodziny , którą powołał Bóg wykorzystując dzieci i wnuki do wytworzenia planowanych rodzin z DNA carskiej rodziny przez nierząd. Moje wnuki nie wiedzą kim są co powoduje manipulację i niszczenie ich duchowego życia. Numer 29 symbolizuje dwadzieścia dziewięć lat w celu niedopuszczenia do 30 lat, w którym ochrzczony został Jezus Chrystus przez Jana. Z tego powodu o rok są przesuwane wszystkie akta i dorabiane długi na wodę, aby pozbawić nas wody, która jest konieczna do życia i daje możliwość życia w czystości. Woda daje świadectwo chrztu i duch co zamieniono na długi na wodę i opanowanie złym duchem. Nauka miała zastąpić świat duchowy a wszelkie objawy odniesienia się do świata duchowego miały być określane jako choroba psychiatryczna. Powoduje to, że jednostki wiedzą o świecie duchowym i sterują światem pozbawiając ludzi możliwości obrony i zbawienia. W APE Umwelttechnik AG podstawiono mojego teścia na miejsce mojego męża pozorując konkubinat w celu przejścia na działkę Nowowiejska 29 w Starachowicach aby podstawić pod mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego. Głównym dowodzącym nie mającym wpływu na to robi masoneria jest mój dziadek, gdyż mózg jego żyje i jest z nim kontakt. Będąc w Szwajcarii poinformowano mnie, że spotkam się z moim dziadkiem. Przejście jest przez zakład psychiatryczny , który przeszłam w Łodzi i wyszłam zdrowa co oznacza, że dorobione akta o uszkodzenie ciała nie będą zrealizowane, gdyż ludzie którzy to stworzyli zamierzali oszukać Boga, którego nie da się oszukać. W miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jest podstawiony mój dziadek z tego powodu Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego znalazło się na Misji w Marly podmieniając mojego tatę jako księcia na księdza. Dowodzi to, że finanse kontroluje Bank Watykański a kluczem było wykorzystanie prawdziwej rodziny do przejęcia władzy, majątku w celu zniszczenia chrześcijaństwa co jest niemożliwe. Firma APE Umwelttechnik AG według tłumaczenia z angielskiego to małpa co zamierzano przypisać do Jezusa Chrystusa, który jest głową kościoła. W tym celu ścinane są głowy jako symbol oddzielenia od ciała jakim jest kościół. Kościół prawdziwy jest z ludzi, którego diabeł nie przemoże. Firma APE Umwelttechnik AG jest firmą dokonującą doświadczeń wdrażająca je w życie jako odkrycia naukowe. Aby dokonać całkowitej podmiany na masonerię mojej rodziny dokonano przejścia na nieruchomości po moich rodzicach i dziadkach na działce mojej mamy na ulicy Nowowiejskiej 29 i działce dojazdowej na byłym terenie jej ojca wstawiono mojego tatę co jest niemożliwe. Urząd Skarbowy ujawnił tą sytuację gdyż uniemożliwiono mi zapłatę podatków w tym na ulicy Nad Kamienną 25, oraz sprzedaż garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 , gdzie wpisali się sąsiedzi i Urząd Miasta Starachowice uniemożliwiając dokonanie notarialnej sprzedaży. Celem tych działań jest uwikłanie w sprawy finansowe w celu upozorowania, że bezbożny pożycza i nie oddaje przy jednoczesnej kradzieży naszych pieniędzy i uniemożliwianiu skorzystania z naszego majątku . Dorabiane długi przez sąsiadów na wodę są dowodem celowości tych działań. Wszystkie długi zostały zapłacone, a ludzie otrzymali pieniądze w programach bankowych na naszych depozytów próbując dalej windykować powielając długi przez 15 lat. Tworząc nowe sprawy w Sądzie na wytworzone tożsamości przez zapis słowny potrzebny do oszustw masonerii, która uwięziła mojego dziadka i obecnie nas próbując niszczyć nasze rodziny. Pieniądz stał się Bogiem.

Złączono na ulicy Nowowiejskiej mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego z drugim dziadkiem Aleksym Romanow przez wykorzystanie ich dorobionych tożsamości na Franciszek Jan Mazurek podmieniając na Franciszka Bocheńskiego oraz podmieniono Brunon Bochyński pod Bruno Mazurkiewicz aby przejść na depozyty SS w Szwajcarii wykorzystując dziadka matkę Radziwiłł aby kraj słowiański jakim jest Polska przerobić na germański co jest widoczne w programach Infrastruktury i Rozwoju finansowanych przez Szwajcarię. Przez te programy przechodzą następnie na programy EKO oraz Lasy i Drogi tworząc skanseny Wielkiego Pieca i inne a kryjąc to w firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , które pod pozorom naszej śmierci przejęło Państwo Polskie. Spowodowało to przejście przez dorobione fałszywe windykacje na ulicy Nowowiejskiej 10 lat po śmierci dziadka aby wytworzyć dług gdzie go nie było i połączyć z Lipie Henryk Szyb, gdzie był teren drugiego dziadka, a gdzie Wojewoda Świętokrzyski wymówił status Zakładu Pracy Chronionej firmie SOF-ART Sp z o.o. wstecz mimo, że prawo nie działa wstecz, a argumenty nie były prawdziwe i zasadne. Doprowadziło to do wytworzenia długu, którego nie można było usunąć, gdyż wszystkie instytucje państwowe blokowały możliwości wprowadzenia pieniędzy do spółki czego dowodem było uśmiercenie nas w systemie bankowym i podanie się Skarbu Państwa za naszego spadkobiercę. Po sprzedaniu firmy dla nowego właściciela przeze mnie który w 2008 roku stał się moim mężem spowodowało, że podmieniono nowego właściciela firmy na byłego męża i podmieniono sprawy przez weksle poręczone przez różne osoby w tym przez mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Sprawę podstawiono na Warszawę na co obecnie uzupełniono puste pola w wezwaniu, aby podstawić pod PFRON weksle spółki SOF-ART Sp. z o.o. z Lipie Henryk Szyb z PFRON z Kielc na Warszawę dla PFRON w Warszawie, aby wykorzystać dane mojego taty jako poręczyciela zamieniając Kielce na Warszawę, w sprawie obecnie już zamkniętej. Sąd Rejonowy w Warszawie Śródmieście VI Wydział Cywilny prowadził sprawę z Lipie Henryk Szyb koło Starachowic, wykorzystując moje dane na Bożena Piórecka VI C 375/05, co wykorzystał były pełnomocnik pan Bohdan Żakiewicza, do podstawienia się pod moje mienie rodowe i zamiast sprawy uregulować to spowodował zawłaszczenie naszego mienia tak w firmie jak i w sprawach rodowych w celu podstawienie fałszywych spadkobierców pod nieruchomości w Starachowicach. Tak już ponad 15 lat powielają sprawy na rożne tożsamości pod oszustwa rządowe. Jak widać Waldemar Maksalon wykorzystał sprawy C i dokonywał windykacji pozorują rodzinę na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach przechodząc na dalsze nieruchomości, gdzie podstawił również byłego pełnomocnika pana Bohdana Żakiewicza oraz inne osoby pod moją carską rodzinę wykorzystując nasze doniesienie i sprawy.

Ludzie nie mając wiedzy poszukując rozwiązań popełniają błędy co powoduje uwikłanie ich w matactwa rządu , który tworzy przepisy uniemożliwiające rozwiązanie problemu. Następstwem tego jest strach ludzi bezbronnych co jest wykorzystywane przez naukę jako ich wina. Jest to potęga umysłu człowieka, jedynie wiara może nas obronić. Bóg zawsze zwycięża a Kościół jest tam gdzie dwóch lub trzech zbierze się w Imię Jezusa Chrystusa.

Sądy Polskie świadomie posługują się sfabrykowanymi dokumentami , które miały zostać usunięte po podmianie mojej rodziny a rodzina miała być zniszczona w zakładach psychiatrycznych pod innymi tożsamościami. Powodem tego jest naiwna wiara bez wiedzy, że istnieje sprawiedliwość ludzka co jest oszustwem, a dowodem są dotychczasowe działania wszystkich partii politycznych oraz byłego rządu , który opłacał ludzi z naszych pieniędzy tworząc rodzinę w sieci. Jest to próba włączenia gry w rzeczywistość podobnie jak giełda Forex, która pierwotnie była grą bez funduszy, którą następnie zamieniono przez automaty w programach Kapitał Ludziki dorabiając tożsamości do programów bankowych niszcząc godność tych, którzy chcą żyć uczciwie. Z tego powodu ukrywany jest obrót finansowy przez barter co skutkuje zmniejszeniem podatków i produkcją deficytu bez możliwości wyjścia. Jedynym sposobem jest ujawnienie prawdy i legalne wykorzystanie funduszy bez długów kryjących autentyczny obrót. Spowoduje to, że ludzie uczciwi będą mogli mieć faktyczne pieniądze za swoją pracę i nie zostaną wyeliminowani przez system zadłużeniowy piorący pieniądze z kradzieży na całym świecie, który kradnie dane osobowe ludzi zamieniając ich w numery. Ludzie wierzący mieli być pozbawieni dostępu do wiedzy i zaczipowani jako niższa rasa. Przykładem jest zaliczenie Jezusa Chrystusa w poczet przestępców co wprowadzano już w stosunku do chrześcijan sponsorując Kościoły i zaliczając msze święte jako terapię zajęciową w zakładach psychiatrycznych oznaczając czerwoną kropką uczestniczące instytucje korzystające z tego programu. Odwołanie się do wiary w Jezusa Chrystusa oraz objawień Bożych byłoby nazwane jako urojenia i choroba psychiczna co jest widoczne w działaniach prokuratur i sądów. Powodem tego jest zabezpieczenie według nazewnictwa biblijnego synagogi szatana przed słowami Pisma Świętego, że w czasach ostatnich ludzie będą mieć widzenia i sny, które będą zmieniać się w rzeczywistość.

Celem takiego działania jest lękiem przed zdemaskowaniem synagogi szatana upozorowanej na anioła światłości w Kościele oraz w społeczeństwie. Jednym ze sposobów zamaskowania jest umawianie się pozorowania innej rzeczywistości co skutkuje podmianą akt sądowych i umożliwia działanie przeciwko ludziom wierzącym. Wystarczy pozwolić wykorzystać swoje dane osobowe dla drugiej osoby, aby w jednej chwili pozbawić człowieka pieniędzy. Głównym sposobem jest wypłata odszkodowań przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe co wykorzystano dla spółkę SOF-ART Sp. z o.o. podstawiając pracowników za spadkobierców po właścicielu spółki Jerzym Kaźmierczyk. Zapominając , że spółka działała uczciwie i wszystko wyszło na jaw. Drugim sposobem są dorabiane wypadki w celu wyłudzenia odszkodowania po czym dorabiane są fałszywe tożsamości pod działy spadku podstawiając carskie mienie do kradzieży. Fałszywi spadkobiercy tworzą się inwestorem zastępczym tworząc umowy w celu wielokrotnego powielenia zmożonych długów po zmarłych oraz żyjących, których uznano za zmarłych. Wszytko ukrywane jest przez firmy windykacyjne zamieniające się miejscami w zależności od tworzonych spadkobierców. Obecnie jest to Warszawa wcześniej Sopot Wrocław i inne. Aby wyprać kradzione pieniądze na fałszywe tożsamości prowadzone są sprawy w Sądach, oszustwa dokonuje się przez e-Sądy, które otrzymują sfabrykowane dokumenty, które analizuje komputer bez logiki prawdziwych zdarzeń. Weryfikacja skradzionych pieniędzy w całym państwie spowoduje zamknięcie firm windykacyjnych i komorników, którzy świadomie działają na fałszywych dokumentach realizując plam masonerii. Wytworzono fałszywą arystokrację na Wawelu, która pobrała miecz paradny i dzieła sztuki przypisując się w sieci do rodziny mojego dziadka Brunona Bochyńskiego pod którego podstawiono drugiego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego co jest dowodem przywrócenia stanu podsiadania rodziny carskiej w sprawie IC 2627/10 przez Sąd Okręgowy Kielce. Kradzież mojej firmy „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i przetworzenie danych, aby upozorować rodzinę Heleny Surma jest dowodem wykorzystania mojego dziadka w Szwajcarii w celu podstawienia mojej firmy do ukrycia dotychczasowych działań masonerii na spółkach SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Wstawienie mnie do spółki cywilnej z drugą osobą w KRS jest dowodem wykorzystania moich i męża danych przez osoby obce, gdyż w sieci do wiadomości dziadka musiało się wszystko zgadzać, a co dowodzi, że nie był informowany o stanie faktycznym. Reportaż TV Kielce służył do manipulacji w celu wprowadzenia dziadka w błąd, że uczciwie działają co jest oszustwem masonerii.

Według podkreśleń w biblii na ulicy Nad Kamienną 25 dokonanych przez osoby, które wchodzą do domu podczas naszej nieobecności można zauważyć, że służby podstawiły panią Helenę Surma pod PiS według strony 871 Księga Izajasza 28,14-18, ponadto narysowano róg symbolizujący Surmę przy tekście „Dlatego posłuchajcie słowa Pańskiego wy wszyscy, panujący nad tym ludem, który jest w Jerozolimie. Mówcie: Zawarliśmy przymierze, ze Śmiercią, i Szeolem zrobiliśmy układ. Gdy się rozleje powódź(wrogów), nas nie dosięgnie, bo z kłamstwa uczyniliśmy sobie schronisko i skryliśmy się pod fałszem. Przeto tak mówi Pan Bóg: Oto Ja kładę na Syjonie kamień, kamień dobrany, węgielny, cenny, do fundamentu założony. Kto wierzy, nie potknie się. I wezmę sobie prawo za miarę, a sprawiedliwość za pion. Ale grad zmiecie schronisko kłamstwa, a wody zaleją kryjówkę. Wasze przymierze ze Śmiercią zostanie zerwane i nie ostoi się wasz układ z Szeolem.”

Za kamień w Starachowicach podstawiono kamienie na rondzie Kaczyńskiego, o które miała potknąć się moja rodzina. Dopisanie rachunku na wodę pozorując ponowne zdjęcie licznika na wodę rok po faktycznym zdjęciu miało symbol zatopienia kryjówki wrogów przez wodę realizowaną przez Helenę Surma na zlecenie masonerii. Połączono wodę z paliwami, telekomunikacją, alkoholami w jeden program Perła.

Sąd Rejonowy w Starachowicach wytworzył dwie sygnatury w sprawie potwierdzenia dokumentu Oświadczenia Woli po czym odesłał za życia mamy Filomeny Bochyńskiej dwie sygnatury w jednej sprawie INs 245/10 i INs 390/10 do Sądu Okręgowego w Kielcach , gdzie nadano sygnaturę IC 2627/10 po dwóch latach odesłano wraz z dokumentami z Sądu ze Starachowic na Miedzną Drewnianą 244 pozorując mnie na córkę teściowej. Drugą sygnaturę ukryto i podstawiono do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon ukrywając istnienie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej z domu Mazurek jako żony Józefa Ludwika Bochyńskiego. Z tego powodu Sąd Okręgowy w Kiecach odsyła na Starachowice sprawę sygnatura akt IC 2627/10 jako błędnie nadesłaną do sprawy z powództwa w Waldemara Maksalon INs 716/10, który robi dział spadku na ulicy Nowowiejskiej na działce mojej mamy wpisując mojego tatę i dzieląc mnie z siostrą na dwóch innych ojców. Wykorzystano do tego mój wniosek o dział spadku z moja siostrą , który wycofałam ale w kasie wpisano datę cofniętą o rok od czego się odwołałam. W aktach tej sprawy karta 11 widniał dokument o poszukiwaniu przez prokuraturę spadkobierców po czym dokument podmieniono. Dokument z takim numerem z pewnością znajduje się w sprawie co do której wstawiono dwoje moich skradzionych dzieci oraz Zuzannę Maksalon aby upozorować prawdziwą linię. Dwie sygnatury wytworzone przez SR Starachowice, które wcześniej wymieniłam posłużyły do dwóch linii genealogicznych wytworzonych przez masonerię bezpośrednio pod APE Umwelttechnik AG, gdzie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zastąpiono moim dziadkiem tworząc Roboksicza, którego istnienie udowodniło Biuro K-9. Jest to dowód ponieważ nie było dwóch Brunonów Bochyńskich. Powielono moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Bocheńska-Kaźmierczyk na działce 29 wpisując Helenę Surma oraz Urząd Miasta Starachowice tworząc dwie siostry podstawione pod Brunona Bochyńskiego i Józefa Bochyńskiego.

Sprawa precjozów carskich oraz dzieł sztuki została poprowadzona przez Prokuraturę Rejonową Opocznie przesłaną Prokuratury Okręgowej Kielce sprawa z 31 marca 2009 roku IDsa 102/09/St odwołując się w piśmie do majątku książąt Bocheńskich materiały Ko 58/09 oraz w Opocznie Ko 299/08 co połączono z SOF-ART Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. Radomska 29 zamieniając nazwę spółki na „Marmorok-Polska” Sp z o.o. a spółkę Sof-Art ( nie wpisano spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co oznacza spółkę cywilną wpisując w Lipiach koło Starachowic co oznacza podstawienie IMPERATOR ROMANOW jako spółką cywilną do Lipia a mojego męża zamieniono na Irenę pod Irenę Śledzik upozorowaną na siostrę Marii Kaczyńskiej w sieci a co oznacza podstawienie ich córki Leokadii Kowalczyk jako zamienionej na matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej.

Dorobiono akta o uszkodzenie ciała aby upozorować chorobę psychiczną tworząc dwie sprawy jedną przesłaną z Krakowa z Prokuratury Apelacyjnej wydział III nadzoru nad przygotowaniem przygotowawczym w Krakowie z 17 luty 2011 dla mojej siostry Beaty Marii Idziak urodzonej w 1959 roku podmienionej za mnie w tej sprawie czyli podstawionej za żonę Jerzego Kaźmierczyk na Bohaterów Westerplatte 1/1. Ap III Ko 1055/10 skierowana do Prokuratury Okręgowej w Kielcach ten sam wydział odwołując się do pism do Prokuratury Generalnej Departament postępowania przygotowawczego co oznacza Warszawę z dnia 07.02.2011 sygnatura PG IIKo2 2440/10 oraz pismo z dnia 21 styczeń 2011 co miało być ukryte przez windykacje przez Warszawę, gdzie podstawiono pismo do Prokuratora Generalnego Z. Ziobro pod nazwiskiem Bożena Piórecka rodowe Bocheńska nie odnosząc się do nazwiska z domu Bochyńska nadanej Szwajcaria 16.05.2006 rok.

Jedno skierowane zostało na Opoczno pod wykreowanie mojego nazwiska na Kaźmierczyk z domu a drugie na Starachowice przez Prezesa Sądu Okręgowego Kielce Seminaryjna 12 a sygnatura VIII Wiz 052-402/14 kom/co Kielce 13.10.2014 roku skierowane do Janusz Kubicki Prezes Sądu Rejonowego w Starachowicach odwołując się do zażalenia sygnatura akt ICo819/14 w celu załatwienia skargi co obecnie powtórzono pod sygnaturą IC 178/15. W piśmie odwołano się od męża spółki „Marmoroc Polska” Sp. z o.o. przesyłając do wiadomości jako Prezes Zarządu Jerzy Kaźmierczyk „Marmoroc-Polska” Sp. zoo co wskazując na dwie rożne spółki oraz połączenie mnie z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. pod pismo ze Szwajcarii 16.05.2006 rok. Razem połączono ze sprawą Sądu Okręgowego Kielcach VIII wiz.052-402/14kom/co pismo przesłane 16.10.2014 zakończenie sprawy miało nastąpić przez połączenie sprawy w Toruniu pozorując inną sprawę dla męża skierowaną z Gdańska sprawa 12. kwietnia 2011 APIII Ko 150/11/Tr w celu podstawienia do Torunia Prokuratury Okręgowej Toruń pozorując inną żonę dla męża . Odwołano się do pisma z dnia 22 marca 2011 roku skierowanego do Sądu Okręgowego w Toruniu IIK zgodnie z właściwością co oznacza wykorzystanie zaskarżenia Prokuratora z mojego powództwa do zamiany na zaskarżenie męża podstawiając inną żonę z Torunia a moją mamę podstawiono pod moją teściową. Połączenie spraw spowodowało wykorzystanie wpłaty na 100.000,- złotych na dostawy mosiądzu do Metron SA jako reaktywacja Metron SA potraktowana jako przywrócenie stanu posiadania sygnatura akt IC 2627/10 z 6.10.2010 roku jako wezwanie do usunięcia braków formalnych o ustalenie sprecyzowania żądania oraz wskazanie wartości przedmiotu sporu, gdzie wykazaliśmy precjoza carskie oraz kwotę ponad biliona euro co wykorzystano do USA do wypłaty długów armii USA co pokryła Rosja jako dług Ukrainy pozorując zwrot mienia i zajęcia na poczet Rosji. Drugi punk wezwania było wskazanie pozwanych i jego(ich ) adresu co doprowadziło od ustalenia spadkobierców po mojej mamie zamieniając ją na Bocheńską z domu dlatego w wezwaniu nie umieszczono moich danych osobno przesyłając pismo w celu upozorowania, że mój mąż nie jest moim mężem. Trzecim punktem wezwania było złożenie odpisu pozwu celem doręczenia go stronie pozwanej w terminie 7 dni co było dokonane a co wykorzystano w Szwajcarii do programów dla Polski , którą zamierzano zgermanizować wykorzystując Radziwiłł matkę mojego dziadka. Drugie wezwanie było 15 listopada 2010 roku jako uzupełnienie braków formalnych do pozwu przeciwko o ustalenie poprzez sprecyzowanie, które z 24 żądań wskazanych w pismach procesowych z 15.10,2010 i 22.10.2010 skierowane jest przeciwko Skarbowi Państwa a które skierowane przeciwko UBS AG w Zurychu, a które skierowane przeciwko Banko of Federal Reserves w USA a które przeciwko fundacji Hrabiego Jakuba Potockiego w Warszawie, wskazanie wartości przedmiotu sporu w stosunku do każdego z powyższych żądań. Pisma zostały przesłane na dwa adresy Miedzna Drewniana 244 oraz Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie obecnie zameldowałam męża. Powództwo wzajemne nie jest możliwe, a jednak Skarb Państwa ponownie zaskarżył mojego męża wykazując, ze jest zagrożeniem dla ekonomii kraju co udowadnia uruchomienie pieniędzy przez służby wojskowe i próbę naszej likwidacji w więzieniu i zakładzie psychiatrycznym.

W tym celu firmy windykacyjne przysyłają SMS na dorobione umowy przez pełnomocników udających spadkobierców w celu kolejnej kradzieży depozytów rodowych pod fałszywe dane osobowe podstawiając Mieczysława Podczaskiego w Warszawie a dwóch jego braci pod moją siostrę pozorując inne rodziny. Podstawiono Helenę Surma pod Helenę Podczaską żonę Henryka Podczaskiego z Warszawy. Ryszarda Podczaskiego podstawiono pod Ryszarda Bis nadleśniczego aby podstawić pod Lipie Henryk Szyb. Edwarda Jaworskiego ze Skarżyska Kamiennej z ulicy Chabińskiego porucznika w stanie spoczynku postawiono pod naczelnik UM Starachowice panią Jaworską oraz prokuratorów Jaworskich wykorzystując dane Edwarda Kowalskiego i jego żony Mirosławy Kowalskiej postawionej w Banku PKO BP a Małgorzatę Podczaską podstawiono pod Małgorzatą Kowalską pielęgniarkę podstawioną pod pielęgniarkę opiekującą się moim dziadkiem w Szwajcarii.

Firmy windykacyjne to VPF1 tworzące długi do spłaconych kredytów objętych innymi umowami. Kulminacją wszystkiego miało być wyprowadzenie pieniędzy przez zadłużenia wykorzystując mój NIP osobisty oraz mojego męża na moją firmę utworzoną przez służby wojskowe jako spółka cywilna IMPERATOR ROMANOW, mimo, założenia działalności gospodarczej, którą podstawiono po teściów jako drugą osobę podstawiać moją siostrę Beatę Idziak pod mój NIP. Tak podmieniane są zdjęcia aby upozorować mnie Bożenę na moją siostrę Beatę, która współpracuje ze służbami. Z tego powodu kradziona jest moja twórczość w tym muzyczna aby ukryć mój głos, aby ukryć podmianę. Eksmisja miała spowodować zagarnięcie twórczości i zastąpienie jej twórczością innych osób w celu pobrania pieniędzy z depozytów.

W miejscu garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 wpisano sąsiadów i Urząd Miasta Starachowice co prowadzi do wniosku, że podstawiono pod pierwszą sprawę prowadzoną o przesunięcia granicy za życia moich rodziców w której to sprawie wystąpiła o utworzenie drogi pani Żyła redaktor Gazety Starachowickiej jako dział spadku pod kredyty. . Można wnioskować, że przesunięto teren w taki sposób aby upozorować , że w miejscu garażu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 stoi blok, który leży naprzeciw państwa Frankiewicz, którzy jako świadkowie potwierdzili autentyczność podpisu mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego na Oświadczenie Woli. Mieszkają oni w domu, gdzie określono, że była przed laty leśniczówka co umożliwia podmianę na drugą leśniczówkę koło szpitala, gdzie mieszkała matka braci Kaczyńskich. Dalszą podmianą jest podstawienie naszego herbu dla państwa Kaczyńskich poprzez podstawienie Leśniczego na w pasie graniczącym z SOF-ART Sp. z o.o., który zakupiłam z byłym mężem od gminy Brody Iłżeckie na osobistą własność. Spowodowało to dorobienie fałszywych planów w taki sposób aby pozorować teren lasów w miejscu mojego terenu co połączono z terenem który mieliśmy zwrócić do lasów oraz dokonać rekultywacji terenu co podmieniono za rekultywację duktu leśnego dla Cegielni STARK podstawiając Peter von Schilhorn pod Piotra Główkę na spółce SOF-ART Sp. z o.o. Wstawiono byłego męża z mową żoną Dariusza i Ewę Kornaszewską jako spadkobierców po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk przez doprowadzanie do podstawienia za spadkobiercę po nas Marty Bochyńskiej której w tym celu przygotowano wypadek samochodowy podstawiając Nadleśniczego jako spadkobierców oraz gminę Brody, Powiat Starachowice kryjąc za wekslami SOF-ART Sp. z o.o. Należy zaznaczyć, że Unistar nie dopełnił obowiązku przy sprzedaży co do żądania odtworzenia granic zrobił to jedynie w połowie. Obecnie zamierano nasze pisma do prokuratury co do ponowienia spraw wykorzystać do podmiany sprawy o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Według opisanych sygnatur zamieniając datę 13.10.2014 na 13.10. 2015 roku czyli tak jak dokonano zdjęcia licznika na wodę zdjętego w 20014 roku a w dokumentach zamieniono na 2015 roku przypisując panią Helena Surma, podmieniając moje nazwisko na pisane z błędem przez „zi” Bożena Bochyńska-Kazimierczyk aby było zgodne z błędami w Fundacji APEX-STAR i Raiffeisen Bank, które to błędne dane wpisano do Ksiąg Wieczystych w SR Starachowice, których nie można usunąć.

Potraktowano nadleśniczego Ryszarda Bis jako dwie osoby przechodząc na Radom jako dystrykt Radowski aby przejść na Rudę Maleniecką i Zamek Radziwiłłów w Szydłowcu, gdzie stworzono Muzeum Instrumentów Muzycznych do pozorowania muzykantów, którzy mieli przestraszyć zbójców. W rezultacie zamierzano przestraszyć i wyrzucić właścicieli aby ukraść mienie.

W miejsce użytkowania wieczystego na terenie SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie podstawiono fałszywych spadkobierców i połączono z Zamkiem Rapperswil, który wydzierżawił hrabia Plater a zarządzał mój dziadek Brunon Bochyński co połączono przez reaktywację fabryk jako spadek dla masonerii na SOF-ART Sp. z o.o., która pozbywała się prawdziwej rodziny i właściciela skazując go w sądzie i wprowadzając w komputer fałszywe dane uniemożliwiając zarządzenie spółką. Według sieci komputer wykazuje, że państwo Kaczyńscy są braćmi Tarnowskich, gdyż moja rodzina została wyeliminowana z systemu komputerowego i uśmiercona w systemie bankowym. Jest to oszustwo Skarbu Państwa, który zarządza majątkiem udając naszą rodzinę przez podstawienie swoich agentów, którzy opłacają całe miasto.

Podstawiono panią Golbę pod Centrum Usług Finansowych ulica Kościuszki 52/45 gdzie w piśmie do mojego taty z 23.03 2005 roku L.dz.312/2005 otrzymał tata informacje o zadłużeniu na dzień 14.03.2005 rok z tytułu umowy kredytowej 08001E8695 kwota 9378,85 jako ugodę z pracownikami windykacji co oznacza podmianę pod pracowników firmy i zamianę mojego taty na Jerzego Bocheńskiego co jest widoczne w podłożonych pustych dokumentach ugody z Invest Bank prowadzonych jako rachunek w Invest Bank co powoduje podstawieni za spadkobiercę mojego ojca Invest Bank, gdzie podmieniono sprawy za laptop Acer na samochód Vito przez PZU Kraków. Z tego powodu sprawa po śmierci taty była prowadzona przez Invest Bank pana Solorz Żak, który jest odpowiedzialny za kradzieże depozytów carskich oraz wykorzystane sprawy spadkowej do postawienia fałszywych spadkobierców w celu kradzieży moich rodziców dla masonerii. Były dyrektor Invest Banku został prezesem Metron SA, który wpłatę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk 100.000.- złotych (sto tysięcy) potraktował jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej reaktywując METRON SA dla masonerii wpisanej przez służby wojskowe jako moją rodzinę eliminując moje dzieci. Podstawiono EGMONT POLSKA Piaseczno koło Warszawy pod Bank Przemysłowo Handlowy w Krakowie pod mojego syna Jakuba Pióreckiego podstawiając go pod adres Konstytucji 3-Maja 23/8 Starachowice czyli w miejsce parteru, gdzie mieści się Poczta Polska SA oraz mieściła się wcześniej Agencja Rozwoju Regionalnego w czasie gdy zakupiłam mieszkanie w tym bloku. Z tego powodu podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Koraszewską pod Agnieszkę Kozłowską w tym bloku. Plan instalacji wodociągowej przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, który otrzymali moi rodzice wykazał, że instalacja wodociągowa była kierowana z lokalu nr 2 w piwnicy pani Gibalskiej 2A co powoduje bezpodstawność działania pani Helena Surma która angażowała mnie w jej sprawy o przyłącze wodne jedynie z powodu dopisania się do mojej rodziny w celu stworzenia działu spadku dla PiS.

Pani Helena Surma ma wodę w piwnicy skąd mogła poprowadzić do swojego mieszkania. Nie było potrzeby przechodzenia przez moje mieszkanie co potwierdziły wodociągi wykazując zrobienie odrębnego łącza wodociągowego od strony pani Gibalskiej dlatego w Księgach Wieczystych postawiono moje dane pod adres pani Gibalskiej. Jest to udowodnieniem oszustwa. Pani Pokora miała w swoim mieszkaniu dwa ujęcia wodne co jest dowodem możliwości poboru wody przez Helenę Surma i podstawieniem pod państwa Pokora mojej siostry Beaty Idziak, którzy razem upozorowano na spadkobierców po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk. Wstawienie Heleny Surma na moje mieszkanie i garaż jest dowodem, że sprawa o przyłącze wodne była działem spadku , gdzie podstawiono Ireneusza Wasilonka byłego prokurenta Marmoroc-Polska Sp. z o.o. za spadkobiercę po Jerzym Kaźmierczyk aby podstawić Strefę Ekonomiczną Radomska 29 i rachunki za wodę na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do windykacji depozytów carskich. Sprawa 56-58/… łączy te sprawy łącznie z numerem administracyjnym Prezesa Sądu w Starachowicach do którego Sąd Okręgowy przesyłał pisma. Przekazanie pisma o zrzeczeniu się nieruchomości po rodzicach przez Beatę Idziak na rzecz Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na ręce Heleny Surma przez Sędziego pozorując opiekę dla osoby chorej jest dowodem użycia przez Sędziego Huberta Wicik fałszywej opinii psychiatryczne w obecności mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i kradzieżą mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 dla PiS. Zaznaczyć należy, że mam wszystkie opinie zdrowe, dlatego dorobiono akta kryminalne o uszkodzeniu ciała co oznacza zaplanowany przy udziale sądu zamach na moje życie, w celu postawienia siostry Beaty Idziak pod moje dane osobowe. Z tego powodu sąd uznał przekazanie nieruchomości przez Beatę Idziak po rodzicach na rzecz Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i podtrawiono Bożenę Surma jako Bożenę Bochyńską i Dariusza Pióreckiego za właścicieli mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 podmieniając nasze dane osobowe.

Z tego powodu skradziono pieniądze w ZUS w kwocie około 18.000,-zł (osiemnaście tysięcy) i dane osobowe na nazwisko Bożena Piórecka podstawiając na Warszawę aby ukryć zarobki, które w 2001 roku w styczniu wynosiły 7800,- złotych miesięcznie przez cały rok. Z tego powodu były znaczne wpływy do ZUS co próbowano ukryć przez dopisanie nieistniejącej renty. Wykorzystano umowę o pracę Lidii Maksalon zatrudnionej jako asystent prawny 2.10.2002 rok podstawiając mojego tatę za jej ojca pod ulice Nowowiejską 29 a jej matkę Marianne pod Mariannę z domu Dybalską dokonując podmiany mojej rodziny podstawiając dalej pana Gąsiorowskiego i ART-B oraz pan Czaja i Waldemara Jagiełło pod Waldemara Maksalon. Pan Jagiełło był kierowcą, a wykorzystano jego dane do podstawienia pod konwoje do banków. Przez umowę pani Lidii Maksalon dokonano podmawiany mojego obecnego męża na byłego przez wykorzystanie pieczątki w 2002 roku, gdy firma została zakupiona przez Jerzego Kaźmierczyk w 2003 roku. Pana Gąsiorowskiego podstawiono pod Bielsko Biała oddział ZUS inspektorat Cieszyn ulica Bielska 29 co ma przejście na ulicę Nowowiejska 29. Podstawiane są puste koperty aby treść ich znalazła się w innych rękach tak jak PR Starachowice IDs/2041/08 sygnatura DE:E210509/26 na moje dane osobowe na Bohaterów Westerplatte 1/1 co świadczy, ze było to po moim ślubie z Jerzym Kaźmierczyk, pod którego dane podstawiono Starostę Starachowickiego co doprowadziło do mojego aresztowania we własnym mieszkaniu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 pod zarzutem włamania się do cudzego mieszkania.

Stworzono system spółek na kapitale dłużnym jako aport co było niekonstytucyjne ale zostało przyjęte bezprawnie przez Trybunał Konstytucyjny pozorując, ze nie żyjemy aby wydobyć pieniądze z naszych carskich depozytów jako zadłużenie. Z tego powodu w tym konkretnym przypadku wstawiono fałszywych spadkobierców dysponując orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego zarządzono wznowienie postępowania w sprawie podmieniając dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 i podstawiono za żonę Elżbietę w Toruniu. Wykorzystano wniosek męża o działania na szkodę Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie wymienił pana Bohdana Żakiewicz , który potajemnie mnie sądził, gdyż podmienił moje dane podając się za spadkobiercę po mnie i po moim mężu. Pan Waldemar Maksalon pracuje na rzecz rządu jako naczelny windykator państwowy carskiego mienia, którzy wpisał się za rodzinę. Dokonano oszustwa Trybunału Konstytucyjnego, że my nie żyjemy aby ukryć kradzież naszego mienia co widoczne jest w Starachowicach.

W przypadku braku regulacji uczestnicy postępowań sądowych mogą wywodzić bezpośrednio z konstytucji swoje uprawnienia i żądać zastosowania bezpośredniego przez sąd orzekający. Sprawy prowadzone w Polsce nie mogą kolidować z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości aby zapewnić skuteczność prawa wspólnotowego. Sygnatura IC jest zbieżna z sygnaturami C prowadzonych spraw w Luksemburgu, gdzie znajdują się sanie księżnej Lubomirskiej z Łańcuta. Odrzucono sprawę o rentę VIV 863/09, a w Krakowie. Wpisano, że nie wnosiłam sprawy o rentę w opinii psychiatrycznej i reumatologiczne zamieniając sprawę IIIKo 863/13 Kraków z dnia 16.10.2015 Prokuratury Okręgowej do Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście aby podmienić w latach podstawiając mnie na Karków do sprawy o rentę odwoławczej VI v 863/09 aby dorobić skradzione dokumenty badań Holtera w celu dorobienia świeżego zawału serca pod stare wyniki skradzione po badaniach po powrocie ze Szwajcarii, gdzie byliśmy otruci i upozorowano naszą śmierć. Mojego męża podstawiono jako Irenę Śledzik podstawioną pod Irenę Wojnar, a jako Jana Wojnar podstawiono pod mojego teścia Jana Kaźmierczyk.

W Miedzianej Górze podstawiono Stefana Król ojca Marka Króla z Kanady pod Radziwiłł i pod paliwa Aramco podstawiając pod nieruchomość Nowowiejska 29 pod Stefana Mazurka jego dzieci, które upozorowały dział spadku po śmierci mojego dziadka Franciszka Jan Mazurka robiąc dział spadku na moim ojcu Józefie Bochyńskim i mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawiając Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski przez podmianę wpisu w Banku BGŻ , gdzie przesłano pieniądze Biuro K-9 ze Szwajcarii, które udowodniło istnienie Roboksicza przez Anglię pod którego postawiono mojego dziadka Brunona Bochyńskiego.

Dowodzi to, że obecne sprawy miały doprowadzić do zwału serca aby ukryć dorobione akta psychiatryczne i kryminalne tak czy inaczej jest to kolejna próba morderstwa przy udziale prokuratury, aby ukryć kradzież pieniędzy. Trybunał Konstytucyjny miał wykorzystać pisma przesłane z Tarnowa odnoszące się do adresów Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, gdzie podmieniono sprawę o SOF-ART Sp. z o.o. do Strasburga na sprawę o prześladowanie rodziny carskiej przez władzę Rzeczpospolitej Polskiej oraz kradzież depozytów carskich w UBS AG w Szwajcarii, FED w USA i Anglii w IPN którą zmataczono.

Wykorzystano błędy w tłumaczeniach przysięgłych w Tarnowie i podstawiono państwa Stanisława i Janinę Pikul za spadkobierców w Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz jako inwestorów zastępczych w Kluczkowicach doprowadzając do kradzieży carskich depozytów pod okiem Trybunału w Strasbourg, który odmówił prowadzania sprawy dla mnie twierdząc, że wciągu roku będą zniszczone wszystkie dokumenty które obecnie wykorzystuje pan Paweł Krzymowski oraz Bohdan Zackiewicz z jego pracownikami.

Na firmie mojego męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk dokonywano obrotów przez obce osoby, czego dowodem była dorobiona faktura podpisana przez pana Chabińskiego, gdzie sfałszowano podpis mojego męża w czasie gdy przebywał w areszcie. Pan Chabiński przyjechał czarnym samochodem marki BMW numer rejestracyjny TKN 29SL w dniu 13. grudnia 2006 roku o godzinie 1015 znał moje imię i mojej mamy, zgłosiła trzykrotnie sprawę do prokuratury. Z tych informacji wynika, ze prokuratura przygotowuje zamach na nasze życie aby ukryć kradzież pieniędzy przez Państwo Polskie czego dowodem jest oddanie ziemi w Zakopanym należącej do mojej babci księżnej Marii Lubomirskiej.

Dotychczasowe działanie rządu było oparte na hasłach w celu przejęcia władzy czego dowodem były słowa Lecha Wałęsy w stosunku do wartości Jana Pawła II wypowiedziane słowa w TVP w niedzielę 29.09.2013 roku „Wystarczyło uruchomić wartości a wszystko inne poszło łatwo”

Z mojej strony pragnę dodać, że wartości bez treści życia stały się przekleństwem a wiara bez uczynków jest martwa. A kto może czynić dobrze, a nie czyni grzech ma.

Zamieciono sprawę INs 716/10 na sprawę ICo 1009/13 w celu postawienia mnie pod rodzinę Maksalon co obecnie ukryto przez kolejna podmianą na IC 178/15. Wykorzystano sprawę zaskarżenia spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o przeciwko Bohdanowi Żakiewicz , podmieniając akta na sprawę przeciwko mieniu Policji, gdzie policjanci rozbili radiowóz o drugi samochód, który uderzył w ogrodzenie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Spowodowało to zamianę sprawy przez ubezpieczenie zaskrzenia Bohdana Żakiewicza na sprawę przeciwko mieniu komendy policji o uszkodzony radiowóz podstawiając wojskowego pana Obarę, który odczytywał fikcję literacką Bitwy pod Iłżą w bibliotece na ulicy Żeromskiego oraz państwa Bzinkowskich z Wąchocka. W tej samej bibliotece miała prezentacje bajek żona generała Czesława Kiszczaka, którego podstawiono pod Bochyńskich. Działania takie doprowadziły do wprowadzenia Policji jako spadkobiercy na ulicy Mad Kamienną 25 w Starachowicach przerabiając moją mamę na pannę z dzieckiem, której podstawiono Elżbietę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Józef Innocenty Maria Bochyński v1  Jerzy Kaźmierczyk

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]Rodzina Carska w Polsce v 2

Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 1]

Brunon 1925

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s