Uwolnienie Narodu Judy

Starachowice 16.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk  ZP pl
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Uwolnienie ludu Judy

Na przestrzeni wieków można zauważyć, kiedy dokonywało się zwycięstwo ludu Bożego. Związane z tym jest posłuszeństwo względem Boga. Przykładem posłuszeństwa jest Maryja matka Jezusa Chrystusa, którą Bóg doświadczył. Ponad wszystkimi darami duchowymi stawiana jest miłość co zostaje wykrzywione aby ukazać ją jako miłość cielesną z którą nie ma nic wspólnego.

W jednym z moich wierszy opublikowanym w Radostowej w Starachowicach umieszczony został mój wiersz „Koncentrat Miłości” odnoszący się do miłości dzieci do rodziców, gdzie podpisana jestem jako Bożena Bochyńska, co wykorzystano dla podstawienia fikcyjnej Bożeny Bochyńskiej wykreowanej przez Bank Pocztowy w Bydgoszczy. Wykorzystano nazwisko Antoni Dąbrowski do wykreowania Antoni Bochyński na Włocławek i podstawienia Antoniego Włodarczyk w Białymstoku ze Skarżyska- Kamiennej, brata Elżbiety Włodarczyk i podstawienia ich pod Radziwiłłów w Morawicy. Był on świadkiem na pierwszym ślubie z Dariuszem Pióreckim, którego podmieniono na Dariusza Dąbrowskiego. Banki kreują fałszywe tożsamości i akta kryminalne na fikcyjne osoby, aby opluć nazwiska szlachetnych ludzi i przypisać je terrorystom w celu odwrócenia rzeczywistości. Z tego powodu brak jest kontroli finansów, które wykorzystane są do celów niezgodnych z przeznaczeniem właściciela. Po latach miało to zaskutkować oskarżeniem naszych rodzi, za które miały odpowiedzieć nasze wnuki. Przykładem są Starachowice i Toruń, gdzie reaktywowano METRON SA na fałszywy krąg spadkobierców w celu finansowania działań wojskowych wykorzystując wpłatę APE Umwelttechnik AG ze Szwajcarii do firmy w Polsce PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, mojego męża do METRON SA zamienioną na reaktywację i przywrócenie stanu posiadania mojej carskiej rodziny, lecz przejęte zostały przez służby wojskowe zamieniając nasze dane i fabrykując je przez Sąd, podstawiając fałszywych spadkobierców oraz osoby podstawione pod firmę mojego męża w Szwajcarii. Dowodem jest sprawa wykreowana przez Pawła Krzymowskiego SR Toruń IIK 467/15, gdzie podmieniono mnie na Elżbietę i na właściwość prowadzenia sprawy w Toruniu, a pod prawdziwymi danymi dorobiono akta kryminalne o uszkodzeniu ciała, a nawet zamieniono mnie na mężczyznę. Powodem jest wykorzystanie naszych pieniędzy do produkcji biopaliw dla wojska, gdzie grupa Donau Dnepr pracująca dla rządu podstawiła spadkobierców i fałszowała dane mojego męża przez błąd „zi” w nazwisku Jerzy Kaźmierczyk celu podmiany dla mnie męża. Celem jest uniemożliwienie decydowania, co do przeznaczenia środków finansowych z jednoczesnym oskarżeniem nas za ich użycie przez osoby trzecie. Dowodem jest sprawa SO Toruń IIK 164/11, gdzie sędzia określił, że mąż zagraża ekonomii kraju, w sytuacji gdy od 2005 roku jesteśmy uśmierceni w systemie bankowym i wprowadzono po nas spadkobierców. Wykreowaną osobą przez Donau Dnepr jako spadkobierca mojej rodziny pod paliwa jest pan Piotrowski i odmiany tego nazwiska. Kolejna podmiana jest związana z wykorzystaniem sąsiadów na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 do podstawienia Przemysława Król z Eneko, pod Przemysława Słodkiewicz pozorując, że jego babcia Helena Surma jest matką mojej teściowej co jest oszustwem i podstawieniem Podczaskich po na Warszawę pozorując, ich na spadkobierców po moich rodzicach. W tym celu upozorowano małżeństwo mojej córki panny Marty Bochyńskiej z Przemysławem Słodkiewicz, wykorzystując jej pierwotne nazwisko Piórecka. Aby przejść na finansowanie w USA podstawiono pod Przemysława Słodkiewicza pana Mc Luk z Irlandii chłopaka mojej córki Marty Bochyńskiej, podmienionych pod dorobioną rodzinę Barbary i Jerzego Bochyńskich z Katowic i ich przyjaciela Luka Król. Z treści listu od tego pana wynikało, że jest osobą niewierzącą a nawet cyniczną.

W miejsce mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka bezprawnie podstawiono synów Stefana Mazurka w celu wykreowania rodziny Radziwiłł zastępując różnymi osobami jak Stefan Włodarczyk, Stefan Serwicki idt. Można zauważyć odniesienie się do historycznych zdarzeń aby upozorować, że świat się zwija według zapisów Pisma Świętego. Połączono nieruchomości w Starachowicach, gdzie wstawiono państwa Tuzów aby odnieść się do mojej babci Anieli Reginy Mazurek wstawionej jako Anna Glińska, żona hrabiego Jana Tarnowskiego aby przez św Marcina z Tuz połączyć z górą Św, Marcina w Tarnowie, gdzie znajdował się zamek hrabiego Jana Tarnowskiego założyciela Tarnopola. Z tego powodu w Tarnowie pan Gawa ze Szwecji zapowiedział wypadek mojej córki Marty Bochyńskiej, aby zrobić dział spadku na moim dziecku w Tarnowie. Pan Gawa jest Afrykańczykiem a ma żonę w Szwecji i tam mieszka. Doszło do finansowania przez moje konta potajemnie, dostaw wody do Afryki oraz pranie pieniędzy przez wyspy owcze skąd przyjeżdżały osoby do państwa Pikul do Tarnowa.

Do ukrycia takich działań wykorzystywane są fortele. Przykładem jest zamiana długu na nazwisko przez wpisanie dawnych nazw jak Borg, tak samo jak Persona, również przez zastosowanie literówek. Moją siostrę Beatę Idziak w Irlandii podmieniono za mnie i postawiono naszą mamę Filomenę Bochyńską na Irlandię, aby przejść na umowę na łącze wodociągowe w Polsce, w celu przejścia na Afrykę do Nigerii, gdzie wyjechała mojej siostry znajoma nauczycielka aby otworzyć szkołę w Nigerii.

Do tego celu wykorzystano wynajem pomieszczeń w budynku nauczyciela przez mojego obecnego męża i poprzez kwotę 4000,- zł( cztery tysiące złotych) podmieniono męża na Piotra Michtę zamieniając na Piotra Idziak, Piotra Waydla, Piotra Główkę , Piotra Cichockiego, Piotra Eugster i Peter von Schilhorn, Piotra Bukat, tworząc jedną osobę pozorując inwestorów zastępczych. Doszło do reaktywacji Korpusu Kadetów i wykorzystania weksla PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50,- milionów EUR, kryjąc to wekslami dla PFRON wystawionymi przez SOF-ART Sp. z o.o. oraz wpłatami dla Wiesławy Główki , której syna umieszczono przez fałszywe akta komornicze na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 do podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu przejęcia kontroli nad APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Ukryto trzy przelewy na kwoty po 50,- tysięcy złotych, dla Wiesławy Główki przekazanej z PPH APE Jerzy Kaźmierczyk, które posłużyły dla mec. Zarzyckiego do założenia APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii na dokumentach APE Jerzy Kaźmierczyk, gdzie wprowadzono nasze carskie mienie i przekazano dla pana Bohdana Żakiewicz, który miał nasze Pełnomocnictwo, po czym stworzył przedstawicielstwo Konga w Pałacu Paderewskiego gdzie mieszkał w Polsce. Pałac ten był darem narodu dla artysty zasłużonego dla Polski, a jest wykorzystany obecnie do wyprowadzenia carskiego mienia na świecie.

Doszło do finansowania wody przez trzy wpłaty po 50,- tysięcy przez PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Wiesławy Główki, które to dokumenty wpłat zabezpieczyła policja bez naszej obecności na Lipie Henryk Szyb na terenie spółki SOF-ART Sp. z o.o., gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców po nas żyjących. Doszło do finansowania dostaw wody i szkolnictwa w Afryce.

Po zamachu na kościół chrześcijański i spaleniu wiernych przysłano pomoc jako wodę z Kielc. Za dostarczoną wodę pobierane są diamenty, które służą do finansowania wojny w Afryce. Z tego powodu pani Helena Surma pracująca obecnie dla kościoła Katolickiego, dla którego pracuje Podczaski doprowadziła do powstawania długów na wodę cały czas powiększając. Następnie wpisano ich na mój dom jako mój spadkobierców po moim ojcu i upozorowano, że jej wnuk Przemysł Słodkiewicz jest mężem mojej córki Matry Bochyńskiej, do czego wykorzystano dane Mc Luk w Irlandii. Podmieniono dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na mojego dziadka Brunona Bochyńskiego i pod tatę jako Józefa Bochyńskiego, natomiast mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk podstawiono pod Marię Lubomirską i Annę Glińską. Natomiast moją córkę Martę Bochyńską podstawiono pod moje dane osobowe, zamieniając w systemie na Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego, byłą żonę mojego obecnego męża. Celem jest aby podstawić rodziny Radziwiłł w obecnym czasie jako jedna rodzina i upozorować, nie istnienie moich dziadków i rodziców. Podstawiono Katarzyna Kaźmierczyk pod matkę mojego dziadka Katarzynę Radziwiłł występującą jako Katarzyna Krakowiak na działce Nowowiejska 29 w Starachowicach, w celu przejścia na górę Marcina w Tarnowie i postawienia pod Radziwiłł państwa Tarnowskich. Z tego powodu pan Gawa powiedział w 2011 roku w Tarnowie, aby mój syn Jakub Piórecki zaopiekował się swoją siostrą Martą Bochyńską, gdyż już wtedy zaplanowano wypadek samochodowy. Celem tych działań było podstawienie Elżbiety z Radziwiłłów pod Romanow jako Potockiej co jest widoczne w Łańcucie, a jest nawiązaniem do obecnego zamachu w Paryżu, aby ofiary podstawić pod dział spadku po carze Mikołaju II Romanow ukrytym pod nazwiskiem Mikołaj Potocki, gdzie przy udziale lotnictwa zrobiono dział spadku na carskim mieniu w 1924 roku, co miało zostać powtórzone obecnie w celu finansowania wojny i ukrycia podmiany rodziny. Papież Franciszek określił te działania jako trzecia wojna światowa w kawałkach w artykule z dnia 15.11.2015 roku.

Wyjawienie tych spraw spowoduje kontrolę finansów i zaprzestanie wojny w Syrii i Iraku, która jest wykorzystywana do prania kradzionych pieniędzy z carskich depozytów do których Rząd Polski nam uniemożliwił odstęp i kontrolę robiąc z rodziny carskiej przestępców w celu jej zamordowania na zlecenie międzynarodowej finansjery i banków zaangażowanych w kradzież carskiego mienia. Dokonuje się tego przez fałszywe zeznania świadków w Toruniu w Sądzie Okręgowym w sprawie sygnatura akt IIK164/11 , którzy znieważyli naszą carską rodzin przy jednoczesnym zaprzeczeniu tego w Warszawie, co jest dowodem na pozorowanie innych osób.

Lekarze psychiatrzy znieważyli mojego ojca Józefa Bochyńskiego co oznacza, że moja siostra Beata Idziak z domu Bochyńska, zgodziła się na podmianę rodziny przez Państwa Podczaskich

Wykorzystano dane wpisanych do naszej rodziny osób, takich jak Janina Nowak Piróg, i podstawiono Janinę Pikul oraz mojego skradzionego syna Michała Pióreckiego pod Michała Krzymowskiego i Michała Piróg i inne osoby również z Policji. Następnie zamierzano zastąpić mec. Piróg Wolską aby połączyć przez Ostrowiec Świętokrzyski z rodziną obecnego mojego męża państwem Wolskich. Katarzyna Kaźmierczyk jest faktyczną wnuczką zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł, którego syna Bogusława Krasuskiego, podstawiono pod mojego dziadka jako hrabiego Tarnowskiego aby przez DNA Radziwiłł wykazać dane wspólne dla wnuków, łącząc z drugim moim dziadkiem Romanow jako Brunon Bochyński. W tym celu wykorzystano moje skradzione dzieci i wnuki do połączenia w jedną rodzinę kryjąc pomordowane osoby w mienionych latach przez wykazanie zgodnego DNA dla Romanow, pozorując przez manipulacje linię Radziwiłł. Wykorzystano to do ukrycia kradzieży skradzionych dzieła sztuki , przez podstawienie w USA do galerii Gudewicz Pirug. Jest to sposób finansowania ukrytych interesów za co oskarżono mojego męża i tajnie mnie, aby zamienić moje dane na inne. Podmieniono moją sprawę o rentę z Kielc w sprawie odwoławczej do Krakowa, na sprawę karną w Krakowie przekierowując na Tomaszowa Mazowieckiego, do uwiarygodnienia fałszywych tożsamości w Toruniu podstawionych pod Miedzną Drewnianą, gdzie podstawiono mnie za córkę teściów. Nasze dzieci i rodzina w systemie miała być wpisana jako kryminalna i jako dzieci emigrantów – przestępców, czego dowodem są rejestrowane przesyłki, co jest przestępstwem Sądu i Prokuratury oraz TK.

Wykorzystano fakt sprzedaży polskich okien Fakro w Kanadzie i podstawiono w to miejsce okna Drutex w Tarnowie, co połączono ze Stanisławem i Janiną Pikul oraz Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o., gdzie na terenie w Lipie Henryk Szyb, zaistniał Drutex , który wynajmuje pomieszczenia pozorując naszego spadkobiercę w Tarnowie. Połączono Pełnomocnictwo Stanisława Stępień i jego paszport USA, aby przejść na USA gdzie podstawiono mojego syna Adama, który nigdy tam nie był i jego córkę a moją wnuczkę Wiktorię pod korporację Donau Dnepr do ARAMCO pod paliwa. Połączono sprzedaż okien z paliwami przez Bożena wykorzystanie faktu występowania Marka Król jako naszego pełnomocnika w Aramco w USA, co połączono z Australią przez Renatę Aksan i Piotra Pedryc, aby podstawić moje skradzione dzieci, do Arabii Saudyjskiej pod pulę królewską, do ropy naftowej, jako naszych spadkobierców. W SOF-ART sp. z o.o. podstawiono pana Marka Ignaczewskiego oraz Marka Katzer, pod pełnomocnictwo w celu wykorzystania danych jego ojca Artura pod Artura Szmytka z ojca Niemiec.

Kradzione pieniądze następnie były prane przez wyspy owcze, o czym nas poinformowano a docelowo pieniądze znajdowały się w Berlinie skąd docierały w postaci gwarancji bankowych do Polski. Z tego powodu podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z właściciela na pełnomocnika z wyboru podstawiając pełnomocnictwo wystawione dla mnie przez męża do ZUS, co oznacza podmianę płci do Marmoroc-Polska Sp. z o..o., gdzie wykorzystano kopie weksla w ZUS umarzając sprawy z jednej strony a z drugiej podstawiając dłużnika Piotra Bukat za wierzyciela następnie podstawiając Piotra Główkę, aby przejść przez fałszywe akta komornicze w celu wpisania go na moje mieszkanie w celu podmiany mojej rodziny i podmianę moich danych osobowych. Dorobiono akta kryminalne, aby nie przedawniały się fałszywe zadłużania i wykorzystano infolinie w firmach windykacyjnych, które pracują na automacie fabrykującym dane osobowe przez satelitę z USA w programach kapitał ludzki. Spowodowało to zakup Polbanku z kradzionych pieniędzy i ukrycie tego w Raiffeisen Bank, który podmienił nasze dane osobowe i skradziono kody dostępu do kont bankowych męża wydając błędną kartę bankomatową, z błędem przez „zi”, jako Jerzy Kazimierczyk, aby depozyt w banku połączyć z depozytem w sądzie i Fundacji APEX-STAR. Stało się to powodem podmiany danach do Ksiąg Wieczystych na kilka różnych przez literówki i wpisania moich danych narożne sposoby. Celem jest powielenie mojej osoby i osoby mojego męża na różne nazwiska nazwiska: Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i Jerzy Kazimierczyk oraz Kaźimierczyk, także Każimierczyk oraz na pisane z kolejnym błędem przez „a: jako Bożena Bochyńska-Kazimierczak o Jerzy Kaźmierczak w celu podstawienia jako rodziny Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która z domu nazywa się Kaźmierczak a zmieniła na Kasner, pozorując jako rodzinę dorobiono przez Waldemara Maksalon w sprawie sygnatura akt INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon podmienionej na śmierć mojego dziadka co jest przestępstwem i prowadzonej po śmierci mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej jako I Ns 716/10, co wykorzystano do podstawienia się pod dział spadku po mamie, przez te same osoby, co jest przestępstwem i próbowano usunąć mnie z domu pod zmienioną tożsamością aby nas wywieźć i zatrzeć ślady po naszych rodzinach, planując dokonanie podmiany rodzin. Wykorzystano wpisany błąd przez „a” co powielono w sprawie sygnatura akt Ko 883/12 z naszego powództwa do Torunia gdzie dorobiono uszkodzenie ciała, którego nie było, oraz podstawiono moją siostrę pozorując ją na żonę mojego męża, aby ukryć istnienie mojej osoby i naszych rodziców.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

716-10 i nasze dziedzictwo-33 Zesk3.jpg3.jpg1-2

3 Lata Ostatnie-263 Lata Ostatnie-27

3 Lata Ostatnie-24 1 Lata 50-12

2- drugi etap skanu-15 Wspomnienie o Józefie Ludwiku Bochyńskim [Page 2]

Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s