Terroryzm

Starachowice 16.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Brunon 1925

carewicz Aleksy Romanow

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Uwolnienie spółki SOF-ART Sp. z o.o.
Miejsce ukrycia zamordowanej rodziny carskiej Lipie Henryk Szyb w 1924

Mądrość Boża wiąże się z uczciwością co prowadzi niektóre osoby do lęku przed odpowiedzialnością za swoje czyny. Wyniosłe mowy sprowadzają się do pozorowania uczciwości, a jeśli nie są oparte na niej tworzą chaos i pozór, że istnieje prawo i Państwo. Jeżeli przywódca nie stoi na czele sprawiedliwości państwo jest wydmuszką opartą na układach poza prawem, którego nie można zastąpić nazwą. Stworzono system zadłużeniowy oparty na pogaństwie. Dlatego uwikłano ludzi w programy oparte na infoliniach zaprzeczające mądrości i uczciwości aby pozbawić ludzi możliwości obrony. Przykładem są umowy śmieciowe, które uniemożliwiły rozliczenie się z Urzędem Skarbowym aby ukryć, że dane pracujących osób zostały wykorzystane i powielone do różnych państw w celu wykorzystania ich do finansowania terroryzmu oraz wojny koniecznej do wyprania kradzionych pieniędzy. Komornicy stworzyli dział spadku na nieruchomościach po moich rodzicach, zabierając je na rzecz pozorantów , którzy zadłużają nieruchomości na nasz PESEL podstawiany pod inne dane i pod nieruchomości na programy ubezpieczając inwestycję, aby pobierać pieniądze przez Ubezpieczalnie i w ten sposób piorąc pieniądze i uniemożliwiają zapłatę podatków, w celu podszycia się pozorantów pod moja rodzinę. Przykładem są dorobione akta kryminalne, dla mnie co próbowano ukryć opiniami psychiatrycznymi, gdzie wpisano przy badaniu, że jestem podejrzana, co jest nielogiczne w przypadku podarcia wydruku do własnego doniesienia. Wystarczy mała zmiana w nazewnictwie, aby powielić firmę i wykorzystać zapis głosowy danej osoby. Moje dane miały być wykorzystane dla Kanclerz Niemiec Angeli Merkel , którą wpisano jako moją rodzinę na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, a wprowadzono przez Waldemara Maksalon na ulicy Nad Kamienną 25 w sprawie Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 956/09, który poprowadził tajnie sprawę działu spadku po moim ojcu wpisując tatę Józefa Bochyńskiego na ulicę Nowowiejską 29 poprzez działkę 29 na garaż na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, aby połączyć z Lipie Henryk Szyb i szybem górniczym, gdyż na terenie obecnego adresu SOF-ART Sp. z o.o. w szybach górniczych są szczątki mojej zamordowanej w 1924 roku rodziny, co próbowano powtórzyć i zamordować naszą rodzinę obecnie w różnych częściach świata. Ukrycie w szybach kopalni miało udaremnić poszukiwanie dlatego wykorzystano wyrok o znęcanie się przez byłego męża Dariusza Pióreckiego, który groził, że mnie poćwiartuje i wrzuci do kopalni, aby nikt mnie nie znalazł. Groźby poćwiartowania były przekazywane innym osobom później aby podstawić haniebne czyny dla niewinnych i upozorować mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na konkubenta w celu dorobienia niezaistniałych spraw i czynów do fabrykowanych akt. Program TVP gdzie można stwierdzić, że w sposób ironiczny i cyniczny pokazano rodzinę carską, którą rzekomo znaleziono obłożoną diamentami, co nie miało miejsca, jest dowodem, że znakomicie media są poinformowane w jaki sposób zginęła moja rodzina. Owe diamenty to węgiel, który jest skarbem dla ludzkości dzięki któremu możemy się ogrzać. Pod ogromnym ciśnieniem kształtuje się diament. Wagon wystawiony w Wałbrzychu, pokazuje w jaki sposób została uratowana moja rodzina wywieziona przez kolejarzy pod węglem do Polski. Wagon miał stać w muzeum, gdyż nieliczni wiedzieliby o uratowaniu mojej carskiej rodziny w Polsce, na której egzekucję dokończono w Polsce pozostawiając mojego dziadka Aleksego Romanowa żyjącego w Szwajcarii na misji jako Józef Innocenty Maria Bocheński, o czym nie wspomniano nawet jednym zdaniem w książce Szwajcarii, ale jedynie o hrabiu Janie Tarnowskim, oraz innych Polakach, co oznacza, że Szwajcaria znakomicie wie kim był mój dziadek i wie o tym, że nauka pozwoliła, że żyje nadal.

W Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie zamordowano przez wojną moją rodzinę dlatego na mapach teren ten ponownie znika podobnie jak Zamek Czocha w którym uratowała się moja rodzina carska, a który przejął rząd twierdząc, że my nie żyjemy, aby tworzonej na nowo historii stało się zadość, i zaplanowano zamordować nas w sposób wymyślony w Jekaterynburgu po czym zamierzano spalić jako symbol spalenia świątyni. Jest to dowodem zaplanowanej egzekucji przy biernej zgodzie kościoła, który według zakonu rozlicza wiernych, a co oznacza dwuwierie w kościołach bez Jezusa Chrystusa oraz zaprzeczając zapisowi Pisma Świętego rozdział 13 listu do Koryntian, gdzie miłość przewyższa wszystko i nigdy nie zawodzi. Miłość zakrywa grzech, czego komputer nie bierze pod uwagę. Wykorzystano sprawy małżeńskie zamknięte i zamierzano powtórzyć, aby ukryć uczestnictwo ludzi w niszczeniu mojej rodziny i wykończeniu moich niewinnych rodziców. Celem działania jest nastawnie rodziny przeciwko rodzinie i wykorzystać zamierzano mózg mojego dziadka jako narzędzie przeciwko własnej rodzinie, przedkładając czyny jako winę do zniszczenia własnej rodziny. Dzieje się to przez przedłożenie do analizy fałszywych danych kreowanych przez Sądy w Polsce i Prokuraturę, aby prawo zastąpić bezprawiem. Nagrodą za zniszczenie rodziny miało być przejcie depozytów carskich przez Polskę, a nas zamierzano zniszczyć z rodzinami i już przygotowano akta kryminalne w celu porąbania siekierą na kawałki do celów DNA i naukowych, oraz aby ukryć nasze istnienie.

Przywrócono nawet sprawę o poćwiartowanie w Białymstoku, co przy manipulacji aktami miało doprowadzić do zamiany Elżbiety Dody z domu Gudewicz z pierwszego męża Pękala pod akta osoby z Tomaszowa Mazowieckiego, a mnie postawiono pod siostrę Dariusza Pióreckiego panią Bożenę Romaniuk z domu Piórecką. Akta jej chrztu wysłał do mnie kościół w Białymstoku na adres teściów Miedzna Drewniana 244, w celu podmiany mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego i Dariusza Gudewicz, podmieniając na Dariusza Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu do wyroku w sprawie IIK 164/11.

Poszukiwanie rozwiązań zawsze łączy się z uczciwością, a bezprawie z chaosem co można zauważyć w sądach. Starachowice stały się terenem „igrzysk” co połączono z Kielcami i Toruniem, gdzie Sąd pełni rolę teatru i bezprawia. Masoneria skompromitowała się angażując wszystkie siły przeciwko dwóm osobom i naszym rodzinom, których uwikłała w programy. Dowodzi to, że są bezsilni w obliczu Boga i jedyną ich bronią jest mord i gwałty aby osiągnąć upragnioną władzę która do nich nie należy, a jedynie do Boga od którego zależy całe istnienie a który ustanowił Jezusa Chrystusa jako DZIEDZICA wszechrzeczy. Próbowano to podmienić na nazwisko Dziedzic. Urząd Skarbowy w Starachowicach wyjawił oszustwo, gdyż czas pokazał do czego zniżyli się ludzie i Sądy dla pieniędzy i władzy.

Wykorzystano moją pracę na dwie Umowy Zlecenie zawarte w Kielcach w dniu 7.02.2014 roku ECO-BON TON Sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wierzbnięcie 35/2 61-558 Poznań NIP 7831690028, REGON 302156196, reprezentowaną przez komplementariusza- spółkę „ECO-BON TON ” z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wierzbnięcie 35/5 NIP 7831688971 REGON 302125765 KRS 0000422455 w imieniu którego działa zarząd w osobie pana Pawła Matysa co powoduje przejście na Pawła Krzymowskiego. Druga umowa zawierała jedynie drugą wymienioną firmę powielając osobę Pawła Matysa na dwie jako zarządu i zleceniodawcy. Jedna Umowa na kwotę 210 złotych brutto miesięcznie. Natomiast druga umowa ustaliła stawkę godzinową 6 złotych. Zapis odwrotny moich danych Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena spowodował, że podstawiono moje dane jako fikcyjną osobę Bożena Kaźmierczyk Bochyńska na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, oraz tak wydano potwierdzenie założenia wpisu do rejestru gospodarczej pod „IMPERATOR ROMANOW” podmieniając nazwą na Bożena Bochyńska -Kaźmierczyk , co spowodowało podstawienie innej osoby pod moje dane, czego dowodem tego jest przesłanie do Urzędu Skarbowego na mój PESEL i NIP, pracy w innej innej firmie i zamiast ECO-BON TON Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Poznaniu, widnieje Warszawa kwota 500 złotych, jako firma Green Sp. z o.o. Ponadto w systemie podmieniono moje dane na Elżbietę do Nieruchomości po mojej mamie, gdzie wpisano mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego zmarłego w 2007 roku, umieszczając go na działce mojej mamy, co jest prawnie niemożliwe i dokonano podmiany na Miedzną Drewnianą, podstawiając mojego teścia na firmę mojego męża czyli jego syna, aby ukryć w Szwajcarii podstawienie pod APE Umwelttechik założonego na dokumentach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, wpisanego na Jana Kaźmierczyk. Ukryto tą podmianę przez podstawienie teścia pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zamiennego na Władysława Mazurka, co jest przestępstwem Urzędu Miasta Starachowice i Sądu. Podmieniono sad na grunty orne i dorobiono mojego tatę Józefa Bochyńskiego, aby przejść jego ojca Brunona Bochyńskiego, podmieniono na Brunon Mazurkiewicza podstawionego do Banku UBS AG w Szwajcarii, aby przejść na depozyty carskie przez podmianę mojego dziadka przez ul. Nowowiejską w Starachowicach, robiąc dział spadku przez ludzie obcych po moich rodzicach podstawiając dane osobowe moich teściów bez ich wiedzy. Podstawienie różnych osób jest dowodem na usuwanie z systemów mojej carskiej rodziny przy udziale polskiego sądu, prokuratury i rządu. Punktem szczególnym jest Urząd Miasta Starachowice i Starostwo Powiatowe. Zastąpiono moich rodziców panem Lechem Kaczyńskim robiąc dział spadku i podstawiając jego brata Jarosława Kaczyńskiego jako spadkobiercę po carskiej rodzinie, podstawiając Pawła Krzymowskiego i innych wojskowych przez sprawę II K 164/11 Sądu Okręgowego w Toruniu, aby połączyć ze sprawą spadkową po moim tacie na sfabrykowanych spadkobierców na Nowowiejskiej w Starachowicach, wykorzystując akta sprzedaży nieruchomości dla Lidii Daleszak zamieniony na spadkową sprawę, a zrobioną potajemnie w 2007 roku jako dział spadku na ulicy Nowowiejskiej 29 w Starachowicach co oznacza, że Waldemar Maksalon podstawił swoją byłą żonę Lidię Maksalon, jako spadkobiercę podstawiając jej córkę Edytę Maksalon, pod moją wnuczkę, aby przejść na depozyty carskie. Ukryto to zostało przez notariusza Arczyńskiego z Kielc przy sprzedaży działki w 2011 roku, gdzie podstawiono sprawę spadkową moim tacie zamieniając na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na jego firmy, przez sprawę SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07 , gdzie ukryto dział spadku na SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb, czyli terenie, gdzie ukryto pomordowanych członków rodziny carskiej w 1924 roku i wpisano fałszywych spadkobierców na APE Umwelttechnik AG przetrzymując męża w więzieniu. Z tego powodu podmieniana jestem na mojego męża i podmieniane są sprawy, aby dorobić dokumenty kryminalne na fikcyjną sprawę prowadzoną przez Tomaszów Mazowiecki. W tym celu wykorzystano sprawę z naszego powództwa podmienioną na Opoczno, wykorzystując podarcie wydruku do uzupełnienia doniesienia, a podmieniono na sprawę jako podejrzaną do Opoczna, gdzie przyjechał Prokurator z Torunia. Dorobiono sprawy o uszkodzeniu ciała aby przejść na sprawy kryminale w celu nieprzedawnienia fałszywych windykacji do kradzieży carskich depozytów przez rząd , który podał się za spadkobiercę po naszej żyjącej rodzinie, a co oznacza zamiar popełnienia morderstwa i ukrycia tego faktu przez podmianę osób i akt spadowych. Do spraw kryminalnych zamierzano podstawić moich teściów.

Firma w której pracowałam ECO-BON TON Sp z o.o. i „ ECO-BON TON” obecnie w zapisie „bez myślnika” jest wykazywana w Niemczech, jako firma ogromnych obrotach, co może być podstawieniem mojego męża pod mojego tatę i mamę na ul. Nowowiejska 29 oraz działce dojazdowej, aby przez sąd w Toruniu określić obroty jako niebezpieczne dla ekonomii kraju. Co jest kryciem prawdziwych oszustów a skazywaniem osób niewinnych w dodatku właścicieli depozytów carskich, gdyż przekazanych prawnie przez Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Bochyńskiego, potwierdzone przez moją mamę Filomenę Bochyńską. Doszło do podmiany osób co prowadzi do ukrycia fikcyjnych postaci kreowanych przez automat w USA i wstawionych przez Sądy w Polsce w sprawach prowadzonych prze służby wojskowe wykorzystujące sprawy Waldemara Maksalon i jego rodziny, oraz pana Bohdana Żakiewicza, podstawionych do mojej rodziny przez nieruchomości i dokonano podmiany rodziny wykorzystując moje dane osobowe i męża pisane przez błędy jako literówki a wykorzystane w sprawach, powielanych, pod które wstawiono inne osoby wykorzystujące moje wnuki.

Waldemar Maksalon wykreował nieistniejącą Bożenę Bochyńska-Kazimierczak pisaną przez „a” , wyprodukowaną przez Sąd w Starachowicach w sprawie sygnatura akt INs 956/09 z powództwa Waldemara Maksalon w której Waldemar Maksalon zrobił dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku zmarłym w 1999 roku, zamiast zniesienia współwłasności na nieruchomości babci Anieli Reginy Mazurek, zmarłej w 2003roku, po której dziedziczyła moja mama jedyna ich córka. Doszło do kolejnego przestępstwa i wstawienia w 2014 roku, Genowefę i Feliksa Maksalon, na nieruchomości ul Nad Kamienna 25 czyli po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej w 2010roku, po której odziedziczyliśmy z siostrą Beatą Marią Idziak z domu Bochyńską 1/3 nieruchomości, czyli cztery lata po śmierci naszej mamy, którą podmieniono na Jadwigę w dodatku na Bocheńską przez Invest Bank, i zrobiono dział spadku na działce Nowowiejska 29 i działce przeznaczonej na dojazd jaki dwie różne, wpisują tatę i mamę jako właścicieli nieruchomości mojej mamy. Podstawiono mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego syna księżej Marii Lubomirskiej, na hrabinę Nowak, wykorzystując moje dane podmienione przez Waldemara Maksalon w sprawach kreowanych przez niego i jego rodzinę, co jest konsekwencją działań Urzędu Bezpieczeństwa w przeszłości. Babcia Aniela Regina Mazurek z domu Maksalonów czyli księżna Glińska pochodziła z Huty i jedynie była podstawiona pod nieruchomości matki mojego dziadka, należących wcześniej do jego matki księżnej Katarzyny Radziwiłł, ukrytej jako Katarzyna Krakowiak. Obecnie miała zostać zastąpiona przez Katarzynę Kaźmierczyk, której ojciec jest synem zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł z Urzędowa, a jego matka została zagłodzona ns śmierć przez Niemców, podstawiając ją jako żonę pana Jasiewicza, która wyjechała do Niemiec, aby ukryć morderstwo. Podstawiono agenta jako Barbarę Radziwiłł, aby upozorować w Szwecji leczenie chorej siostry w rzeczywistości zamordowanej. Podstawiono dzieci z domu dziecka jak Marzenę jako z domu Jasztal, której dane zamierzano wykorzystać do podmiany mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na Bożenę Jasztal i podmieniono nie w systemie na Katarzynę Kaźmierczyk z Ostrowca Świętokrzyskiego. Zamierzano dokonać podmiany na kolejną postać, jako Katarzyna Kalwat aby odnieść się do pracownika ECO-Vital Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Sienkiewicza 8, 25-333 Kielce NIP 779-239-10-65, Regon 301718925. Należy zaznaczyć, że moja koleżanka Marzena wyszła za pana Kalwat co oznacza eliminowanie wszystkich moich znajomych i podstawieni w Łodzi Marzeny Kaźmierczak pod Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Osoby które pracowały ze mną miały drugą umowę z ECO-Vital Sp. z o.o.. W Kielcach zamierzano podmienić sprawę z męża powództwa naprzeciwko niemu pozorując sprawę przeciwko mieniu Komendy Policji, przechodzą dalej jako podmiana wypadków na ul. Bohaterów Westerplatte 1, ogrodzenie, aby podstawić pod wypadki drogowe, aby dalej przejść na Niemcy, obecnie pod niejasne interesy ECO BON TON, opisywane w internecie jako zarobki na skalę mafii narkotykowej.

Oznacza to, że wykorzystywany jest w telemarketerze mój głos oraz zawarta treść umowy nakazująca występowanie w imieniu rożnych osób w zależności od kampanii. Podmieniono mojego syna Adama Kornaszewskiego dawniej Piórecki, pod Monikę Kędziorę tworząc z niego kobietę pod Monikę Adamską, aby przejść na rodzinę pastora Utnickiego , którego córka nosi obecnie nazwisko Adams i mieszka w USA w celu połączenia weksli SOF-ART Sp. z o.o. które były poręczone przez jej ojca. Nazwisko Ewa Prędota miało zostać podstawione z jednego z pastora Kościoła Zielonoświątkowego w Katowicach.

Zaznaczę, że zapraszałam na spotkania kulinarne oraz badania medyczne, co było sterowane automatem z USA, który kreował podmianę nazwisk a co łączy z panem Bohdanem Żakiewicz byłym pełnomocnikiem. Połączono programy z Hiszpanią, Meksykiem, Włochami i Brazylią przez zaproszenie w imieniu tych osób na warsztaty kulinarne względnie Show. Nazwiska osób w imieniu których zapraszałam, to Manuel Dominges, Michel Morales , Edvardo Silvani, Manuel Rodrigez i Victor Barbosa.

Jedno z takich spotkań miało być zorganizowane w restauracji Rycerka w Iłży u Piotra i Ewy Cichockich, gdzie według podanych informacji zarezerwowano lokal na pokaz sztuki kulinarnej, gdzie zamierzano rozdawać prezenty po zakończeniu takie jak robot kuchenny, który miesza, ubija, szatkuje i sieka. Z rozmowy z Ewą Cichocka , nie było takiej rezerwacji ale jedynie na prezentację pościeli.

Na ulicy Nad Kamienną 25, komornik dopisał do protokołu Piotra Cichockiego i Adama Klusek po Władysławie Maksalon, który w rzeczywistości nie miał zasiedzenia i jest błędem ustalenia sądu na ulicy Nad Kamienną 25, których wpisano jako spadkobierców do spółek mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który został wpisany na protokole.

W czasie mojej pracy nakazano wymieniać robot kuchenny, dokładnie jakie ma funkcje, że sieka ubija, szatkuje i miesza i aby nie wymieniać innych prezentów. W rozmowie z Ewą Cichocką nie było wynajęcia lokalu na taki pokaz a jedynie na pokaz pościeli, co oznacza, że nagrania miały być wykorzystane w innym czasie, a rozmowy były prowadzone dla agentów, którzy mieli wymordować rodzinę w tym również państwo Maksalon, Klusek i Cichockich użytych do podmiany mojej rodziny a oskarżyć za to mnie pozorując zlecenie. Zorganizowane spotkania jako program ECO są połączone z programem militarnym nazwanym przez firmę jako zdrowy styl życia, naczynia trzeciej generacji z tytanu, który jest używany w kosmosie. Program W. Putina sportowy dla służb jest nazwany jako „Zdrowy Styl Życia”. Powodem tego jest, że Zuzanna Maksalon jest córką Anny Pióreckiej mojej skradzionej córki w 1985 roku i W. Putin Prezydenta Rosji. Tajemnicę ukrywa Kościół Katolicki. Z tego powodu ataki terrorystyczne miały być ukryte przez fałszywe windykacje na fikcyjne osoby przez program ECO BON TON, który powielił moje dane osobowe i zamierzał użyć mój głos do akcji militarnych, co miało być wykryte w przyszłości po dokonaniu zamachów. Emigranci mieli kryć się za wytworzonymi nazwiskami w tych programach. Osoby zatrudnione w tym samym czasie co ja, miały również propozycje pracy w windykacji, w której zarobki sięgały ponad 3.000,-zł.

Zaznaczę, że w trakcie trwania umowy zmieniła się się ulica w Poznaniu, siedziby ECO-BON TON, po czym firmę rozwiązano i przedłożono umowy z inną firmą, której nie podpisałam. Ponadto nie chciano podać nazwy nowej firmy, ani umowy do domu w celu przeanalizowana. Siedziba nowej pracy była umieszczona na Galerię Czarnowską w Kielcach, gdzie mieści się między innymi Biedronka, a jest w pobliżu kościoła, gdzie umieszczono serce Jana Pawła II, a co oznacza podstawienie serca mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego. Kościół połączony jest ze śmietnikiem oraz bazą PKS co łączy z PKS w Skarżysku Kamiennej, gdzie tata był dyrektorem technicznym, a gdzie podstawiono Elżbietę Włodarczyk. Zamieniono tam moją mamę na Bożenę, a za córkę dopisano Elżbietę aby połączyć z Elżbietą Doda z domu Gudewicz wcześniej Pękala z Białegostoku.

Urząd Miasta Starachowice pobrał pieniądze na firmy męża Jerzego Kaźmierczyk robiąc się spadkobiercą po mnie i moim mężu, ukrywając to na ulicy Radomska 29 na Marmoroc-Polska Sp. z o.o., gdzie wstawiono córkę Waldemara Maksalon, Edytę Maksalon pannę z dzieckiem, na Specjalną Strefę Ekonomiczną w Starachowicach, wykorzystując moje dane na Bożena Piórecka. Zamierzano podmienić w Kielcach sprawę o przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej z mojego i męża powództwa SO Kielce IC 2627/10 na sprawę z powództwa Waldemara Maksalon o zniesienie współwłasności I Ns 716/10, którą podmieniono na sprawę o sygnaturze akt I C 1009/13 aby ukryć podmianę sprawy o zniesienie współwłasności zamienną na spadkową po moim dziadku, czyli mamy ojcu podmienioną na sprawę z powództwa Waldemara Maksalon, który doprowadził z tego powodu do śmierci mojej mamy, aby wykorzystać jego sygnaturę akt I Ns 956/09 do podmiany na spadkową, pozorując jedyną rodzinę w dodatku podstawioną pod Bocheńskich/ Bochyńskich i zeznawać oszustwa w celu podszycia się pod carskie mienie i dokonać pod kolejną sygnaturą sprawy o eksmisję sygnatura akt IC 178/15, gdzie zamierzano podmienić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako Jerzy Maksalon pod Jerzy Piórecki w Charzewicach, którego zrobiono zarządcą na mieniu mojej babci księżnej Lubomirskiej brata Jerzego Lubomirskiego zamordowanego w 1944 roku. Wstawiono wielotonie sygnatury akt o eksmisję pod kolejne tożsamości i dorabiane rodziny i fikcyjne osoby Dorota Bocheńska pod Dorotę Tarnawa z domu Maksalon jak sygnatury dorabiane dla nas jako sygnatura akt 820/14 oraz 819/14, Sadu Rejonowego w Starachowicach. Podmiana na Sądy Powiatowe miała nastąpić po pominie akt i osób, aby nie móc się odwołać do prawdziwych osób w przyszłości przez nasze wnuki.

Eksmisja miała być wywiezieniem nas do zakładów psychiatrycznych, pod zmienionymi danymi, w celu podstawienia wytworzonych spadkobierców, którzy mieli wejść po dokonanych kolejnych zamachach takich jak we Francji jak i planowanych w Irlandii i Polsce.

Obecna sprawa w Toruniu miała ukryć finansowanie terrorystów przez masonerię, która zrobiła się moją rodziną przez działanie Sądu w Starachowicach, Kielcach i Toruniu. Wykorzystano nieświadomość teściów oraz ich dwóch córek, pod które postawiono moje dzieci nieświadome działań rządu. Zmowa banków, sądów, prokuratorów oraz prawników, jest dowodem finansowania przez Polskę działań terrorystycznych na świecie przy udziale kościołów, które rzekomo oczyszczają świat ze złych ludzi. W rzeczywistości wykorzystano dane osobowe mojej rodziny i majątek do finansowania wojen oraz terroryzmu na świecie w celu wyprania kradzionych pieniędzy za które zamierzano obciążyć nasze dzieci i rodziny. Dowodem jest próba doprowadzenia teścia do sprawy sygnatura akt IIK 197/10 w Toruniu, gdyż jego dane wykorzystał Waldemar Maksalon na działce ul. Nowowiejska 29 oraz na działce dojazdowej w Starachowicach, dzieląc moich rodziców i mnie z siostrą na inne rodziny, wykorzystując umowę zakupu działki przez Lidię Daleszak zamienną na sprawę spadkową po moich rodzicach w tym tacie, co ujawnił Urząd Skarbowy w Starachowicach. Pod mojego tatę podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przejść na Oświadczenie Woli od mojego taty, w celu przejścia na firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk SOF-ART Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb 1 oraz Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podmieniane na inne firmy, aby przejść na AE Umwelttechnik AG, które zmierzano poddać w upadłość po kradzieży mienia. Dokonać zamierzano podstawienia Waldemara Maksalon wnuczki , pozorując córkę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, jako Wiktorię Kornaszewską i podstawionego Zuzannę Maksalon pod kreowaną postać nieistniejącego Jerzego Maksalon. Podmianę kolejno umożliwiły różne osoby w sprawach jak Waldemar Szczepański w sprawie II K 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu do wyroku Sądu w Toruniu. Wyrok prowadził do ukrycia działań Rządu i uniemożliwił prowadzenie działalności gospodarczej, przez mojego męża , których nie prowadził już ponad 10 lat, ale jak widać prowadziły inne osoby zgłaszane do Prokuratury jak Pan Chałubiński w Końskich, na firmach mojego męża. Celem jest przejście na firmę mojego męża w Szwajcarii,co jest poza kompetencją Sądu w Polsce ale wykorzystano TK, aby podstawić inne osoby i przejść na fałszywych spadkobierców, po nas żyjących w celu przejęcia mienia i co za tym idzie pozbawić życia mojego dziadka, którego mózg żyje i jest w Szwajcarii.

W Poznaniu istnieje Elżbieta Bochyńska, która była przy rozdaniu nagród na Uniwersytecie Warszawskim w czasie, gdy dziadek Franciszek Jan Mazurek miał otrzymać dyplom, który odebrał w imieniu dziadka mój tata Józef Ludwik Bochyński.

Tatę wstawiono na działkę mojego dziadka, czyli mamy taty hrabiego Jana Tarnowskiego wysapującego jako Franciszek Jan Mazurek., które dał mamie za życia wraz z drogą dojazdową. Droga była wydzielona w taki sposób, aby stanowiła wymiar z brata dziadka części uznanego przez Sąd za zmarłego Władysława Mazurek. Odstąpiły z nieruchomości swoich również w takich częściach, podstawione jako siostry, Czesława Wojciechowska i Apolonia Kuźbik z domu Mazurek. W miejsce drogi wstawiono współwłasność na hipotece utworzonej, gdzie później wstawiono pana Brodę zięcia jednej z sióstr.

Podstawiono w to miejsce adwokatów przerabianych na arystokratów. Przesłanie wyroku o eksmisje w dwa miejsca na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach i na Miedzną Drewnianą 244 stanowi powielenie osoby, co się wiąże się z potrójnym wysyłaniem korespondencji z Prokuratury w Starachowicach o czym mnie poinformowano w Prokuraturze.

Obecny zamach w Paryżu miał być odbiciem dorobionych zdarzeń śmierci rodziny carskiej w 1924 roku, której dział spadku zrobiono we Francji, co oznacza dalsze reperkusje , które miały być zrealizowane po naszej śmierci i wywiezieniu. Polska opłaca terrorystów przez Toruń i Kielce. W Kielcach był w przeszłości zameldowany mój tata, gdy pracował w melioracji a jego adres był umieszczony w książce meldunkowej zeskanowanej do sprawy sygnatura akt INs 716/10 co wykorzystał pan Waldemar Maksalon tworząc z mojego taty dwie osoby na Kielce i na Starachowice ul. Nad Kamienną 25 podstawiając na ul. Nowowiejska 29 w miejsce drogi pod współwłasność w drodze dojazdowej w Starachowicach, aby tworzyć ciągłe zmiany dla fałszywych spadkobierców. Działania Sądu Polskiego miały doprowadzić do wymordowania ludzi w Polsce w celu zastąpienia ich wojskiem.

Brak formalny do opłaty pana Waldemara Maksalon apelacji miał być podmieniony na apelację mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w przysłanym braku formalnym w SO Toruń w sprawie sygnatura akt IIK 164/11, gdzie doszło do kradzieży reaktywowanego METRON SA., wykorzystując wpłatę PPH APE Jerzy Kaźmierczyk 100.000,- złotych do Mariusza Kołodzińskiego zamienioną na wpłatę braku formalnego do sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej podmienionej na Starachowice do Waldemara Maksalon sygnatura akt I Ns 716/10 co jest przestępstwem Rządu i Sądu. Dokonano podmiany sprawy sygnatura akt IX Ka 280/12 Sądu Okręgowego w Kielcach w sprawie SOF-ART Sp. z o.o, gdzie sprawa znika, a gdzie zgłosiłam o zajęcie pieniędzy wypłacanych dla państwa Tarnowskich kwoty 100.000,-złotych PLN, z UM Końskie, które bezpodstawnie są wypłacane, gdyż są to osoby ze służb wstawione pod moją rodzinę, co połączono i wykorzystano do podstawienie pod brak formalny o wypłatę równą tej wypłacie do naszej sprawy sygnatura akt IC 2626/10 , co połączano ze sprawą karną podmienioną na sprawę o spółkę SOF-ART Sp. z o.o. w celu podmiany postępowań i przejęcia terenu Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie. Na tym terenie w przeszłości zamordowano moich pradziadków czyli rodzinę carską przy udziale osób z Ostrowca Świętokrzyskiego. Wymordowano również pracowników Zakładów Górniczych na trasie z Lipia co nie zainteresowało gminy żydowskiej , gdyż chodziło o przejęcie mienia po mojej carskiej rodzinie i podstawiono przez Kielce i fałszywy pogrom Żydów, osoby z Izraela, pomijając miejscowości , aby przejść na moją linie z Judy, na której stoi państwo Polskie, a która nie ma nic wspólnego z osobami, które podały się za arystokratów i przejęły bezprawnie mienie.

Aresztowanie mnie we własnym domu pod zarzutem, że włamałam się do cudzego domu oraz wpisanie Heleny Surma na cały dom przy jednoczesnym wpisaniu przez Urząd Miasta Starachowice mojej firmy na cały dom stanowi dowód , że zawłaszczono moją firmę pod działania terrorystyczne przy udziale Urzędu Miasta Starachowice oraz SSE Starachowice czego dowodem jest podstawienie pracy jako firmy Green Sp. z o.o. w Warszawie w której nie pracowałam, a takie dokumenty o pracy znalazły się Urzędzie Skarbowym w Starachowicach. Urząd Skarbowy udowodnił, że zrobiono kolejny dział spadku w dodatku po moim ojcu na ulicy Nowowiejski 29 Starachowice, a to już połączono z windykacją na wodę i podstawiono pod SOF-ART Sp. z o.o. łącząc weksle spółki do PFRON , gdzie tata również żyrował. Przez wodę dokonano podstawienia Heleny Surma za siostrę mojego taty pod fałszywą linię z PRL i konta Lewicy w Szwajcarii. Oznacza to również uczestnictwo PFRON w kryciu akcji terrorystycznych, które miały obecnie objąć Państwo Polskie, aby ukryć finansowanie tych działań z naszych depozytów carskich z USA przez podstawionych sąsiadów oraz Maksalonów, Mazurków, bawiących się ludzkim życiem przy akceptacji i udziale sądów, które kreują sprawy o wodę na spadkowe oraz zniesienie współwłasności zamieniając na sprawy spadkowe wpisując alimenty pod fałszywe rodziny w celu windykacji depozytów carskich na wytworzone dzieci z carskim DNA .

Należy zaznaczyć, ze zaskarżenie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w sprawie sygnatura akt IIK 207/07 w SO Kielce doprowadziło do działu spadku na SOF-ART Sp. z o.o, gdzie wprowadzono fałszywy krąg spadkobierców. Firma APE Umwelttechnik AG finansuje utrzymanie przy życiu mojego dziadka carewicza Aleksego Romanow, którego zamierzano obecnie zamordować po raz kolejny w celu zawładnięcia mieniem i ukrycie przez likwidacje APE Umwelttechnik AG przepływu pieniędzy do METRON SA w Polce, ukrytym przez pod-spółki wymienione w uzasadnieniu wyroku SO Toruń IIK 164/11, w którym nie były stroną w akcie oskarżenia aby przejść przez Trybunał Konstytucyjny na Szwajcarię, aby tam również doprowadzić do ukrycia istnienia podmiany rodziny. Sąd w Toruniu wydał zakaz prowadzenia działalności, która nie była prowadzona od około 10 lat w Polsce co świadczy, że próbował zamknąć firmę w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG, planując ostateczne morderstwo mojego dziadka, którego mózg żyje i jest do tego wykorzystywana najnowocześniejsza technologia świata.

Żądanie przez świadka w sprawie sygnatura akt SO Toruń IIK 164/11 Pawła Krzymowskiego miliona złotych nawiązki wskazuje na kradzież 100.000.000,-EUR z UBS, (sto milionów euro), na których pobranie wyraziliśmy zgodę, przez pana Kazimierza Banię, który zawłaszczył pieniądze i dlatego nie zostały nam przekazane uśmiercając nas kolejny raz w systemie bankowym. Pan Kazimierz Bania wyjechał do Szwajcarii a dokumenty przekazał dla Pana Mariana Budki z ulicy Polnej 3 w Warszawie, o które prosił mąż w sprawie prowadzonej w Sądzie w Warszawie, który odmówił nas zwroty naszych dokumentów przez nas podpisanych, a co obecnie wykorzystuje pan Bohdana Żakiewicz, przez podstawienie windykacji prowadzonych przez osoby z infolinię do fabrykowanych tożsamości, a w celu nie przedawnienia drugów dorabiane są akta kryminalne, aby wielokrotnie windykować jedne i te same długi już spłacone.

Pan Bohdan Żakiewicz doprowadzając do badań psychiatrycznych mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie znieważono mojego tatę, udowodnił swój udział w podmianie moich rodziców oraz opłacanie z carskich depozytów służby wojskowe, które finansują terroryzm przez USA, gdzie wykorzystano długi armii amerykańskich, które posiadał pan Rutkowski z Bielska Białej, który był pastorem Kościoła Zielonoświątkowego w przeszłości, oraz posiadał drukarnię w Lubelskim, którą spalono co jest zbieżne z drukarnią pana Jarosława Maślisz znajomego Piotra Idziak męża siostry Beaty Idziak. Wykorzystano fakt, że byłam z Jarosławem Maślisz świadkami na ślubie mojej siostry Beaty Bochyńskiej z Piotrem Idziak w Starachowicach. Dokonano kolejnej podmiany na Jarosława Kaczyńskiego zamieniając świadków na fikcyjne małżeństwo w Kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach, aby ukryć kradzież pieniędzy i podstawiono moja mamę jako Jadwigę Bochyńską pod Kaczyńską sygnatura akt I Ns 395/10 jako spis z inwentarza do sprawy I Ns 425/10 co powielono na dwie sprawy i podstawiono mamę pod sygnaturę akt sprawy spadkowej po tacie sygnatura akt I Ns 67/08, aby przejść na fałszywy podpis do umowy ratalnej na Laptop z Invest Bank podmieniony na Ubezpieczenie samochodu w Krakowie i dalej na inne wcześniej omawiane podmiany. Wykorzystano drugą sygnaturę akt mojej mamy sygnatura akt I Ns 510/07 pozorując innego tatę dla siostry co jest oszustwem. Dokonuje się podmiany rodzin przez podmianę liczników na wodę, prąd, gaz oraz podatków i firm na umowy śmieciowe.

Manewr z „ECO BON TON” powielonym, został wykorzystany w spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i SOF-ART Sp. z o.o. i nowej firmie „IMPERATOR ROMANOW”.

Na wydrukach w firmie ECO-Vital i EKO BON TON widniał szereg firm opłacanych z kradzionych pieniędzy przez uczestnictwo w infolinii jako fałszywe tożsamości kreowane przez automat, gdzie znalazła się również Wioletta Wiatrowska wpisana wielokrotnie przy moim nazwisku.

Moją mamę wpisano do programu EKO, jako główna osoba za którą podstawiono moją teściową, która nie ma tego świadomości. Zamierzano oskarżyć rodzinę za działania pana Bohdana Żakiewicz, pana Piotra Waydla i pana Piotra Bukat wykorzystujących Waldemara Maksalon aby przeprowadził fabrykowane sprawy w Starachowicach.

Teren wyprowadzono na Klasztor Cystersów i podstawiono pod pana Rakowskiego jako rodzinę Bronisławy Stankiewicz postawionej pod fikcyjną Bronisławę Bochyńską wytworzoną przez Jerzego Bochyńskiego w liście do Bolesławy Bochyńskiej z Podczaskich jako matki. Wpisano treść „kochana mamo, nie będziesz teraz moją mamą ale Bronisława Bochyńska i Marianna Bochyńska” , którą podstawiono pod Mariannę Podczaską z Dybalskich, matkę Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej oraz Mariannę Maksalon z Nowaków, matkę mojej babci właściwie prawdziwą hrabinę Nowak zamężną z księciem Franciszkiem Glińskim z Huty, co wykorzystał Waldemar Maksalon ze Starachowic przerabiając moją babcię na kilka osób. Wykorzystano również do podmiany Bronisławę Wróblewską i Ludwiga Stankiewicz co połączono z Ludwik Kaźmierczak. Czesława Stankiewicz połączono z Marią z Potockich pod precjoza carskie na Szwajcarię łącząc z Teresą Szmytka, zamieniając na siostrę a Czesława Podczaskiego pod którego podstawiono Czesława Daleszak i Czesławę Wojciechowską z domu Mazurek oraz Czesława Maksalon. Pod Jana zwanego Januszem Śledzik podstawiono mojego dziadka, zamieniając w Szwajcarii na Janusza Stanisława Stankiewicz i połączono z Januszem Smyczyńskim z Konsorcjum Island i HOUSE współpracujących w ING Bank Śląski, którzy wykorzystali moją babcię księżną Glińską podstawioną pod Anglię.

Podmiana akt sądowych miała nastąpić przez wykorzystanie sprawy o znęcanie się byłego męża Dariusza Pióreckiego w Starachowicach, gdzie groził, że mnie poćwiartuje i wrzuci do szybu górniczego oraz oraz, że żadem chirurg mnie nie pozszywa. Doszło do jego podmiany na Dariusza Dąbrowskiego, a były mąż zmienił nazwisko na Kornaszewski. Nazwisko Piórecki zostało podstawione pod Białystok oraz pod Toruń jako Dariusz Kaźmierczak, gdzie miała nastąpić podmiana danych pana Jacka Wach wypuszczonego przez Sąd Najwyższy z aresztu do sprawy Sądowej w Białymstoku, o którym adwokat nic nie wie, gdzie przebywa aby dokończyć podmianę po zamordowaniu nas, w celu oskarżenie ponownego. Sędzina Barbara Bochyńska znana jako ciocia z Katowic żona Jerzego Bochyńskiego występującego w życiu jako brat mojego ojca, opowiadała jak witała się w Czechach z więźniem, który poćwiartował człowieka. Był on w eksperymentalnym więzieniu przebywając w ciągu dnia na wolności jako resocjalizacja. W nocy natomiast przebywał w wiezieniu. Co oznacza, że obecnie wytwarzane sprawy kryminalne zamierzano połączyć z Czechami, gdzie upozorowano odnalezienie rodziny Romanow. Śpiewaczka operowa Maria Bochyńska była matką Marii Gudewicz z domu Bochyńskiej i pochodziła z Czech, gdzie była śpiewaczką a jej wnuczkę Elżbietę Dodę z Białegostoku wykorzystano do podstawienia za mnie w celu wykorzystania danych jej pierwszego męża i podstawienie jego pod akta osoby zwolnionej obecnie, w celu postawienia pod planowane morderstwo przez służby. Miała nastąpić podmiana akt w Tomaszowie Mazowieckim na więzienia pod pana Pękalę, aby odnieść się do pierwszego nazwiska Elżbiety Dody w celu podstawienia jej jako żony mojego męża, do sprawy w SO Kielce IIIK 207/07, pozorując sprawę kryminalną po podmianie akt. W tym celu postawiono przez lekarzy psychiatrów w Toruniu żonę z Torunia dla mojego męża, podstawioną na Miedzną Drewnianą i podstawiono akta Dariusza Pióreckiego zamienione na Dariusza Gudewicz brata Elżbiety Dody z domu Gudewicz, który ma żonę Lenę z Torunia. Zamierzano wykorzystać do tego zakład psychiatryczny w Czechach i dalej pozorując zabicie rodziny. Celem jest podstawienie osób ze Starachowic, pod wydaną książkę w Niemczech gdzie upozorowano przeżycie Olgi Romanow w Czechach, w której są zdjęcia Boli czyli Apolonii Kuźbik i Czesi czyli Czesławy sióstr z Mazurków, pt. „ Mój pradziadek car Mikołaj II” .

Celem obecnym było podstawienie Jacka Wach pod Karola Jacka pozorując konkubinat z lekarzem Dorotą a Karola Jacka żonę Hannę z Ustronia, podstawiono pod Hannę Kowalską i Hannę Kasprzyk z Nowaków, podstawionych pod moją babcię Mariannę Maksalon z Nowaków, aby przejść na Czechy i podmienić na Mariannę Bochyńską. Z tego powodu postawiono fałszywego hrabiego Nowaka z Czech znajomego Bohdana Żakiewicz i ukryto sprawę prowadzoną w Kielcach przez Sędziego Tomasza Nowak IX Ka 280/12 Sądu Okręgowego w Kielcach, która odmówił mojego odniesienie się do Sędziny z niższej instancji , która prowadziła sprawę , po czym ja odsunął, jako nie mającą umocowań prawnym w sprawie wyższej instancji. Obecnie odmówiono mi wydania kopii wyroku i przesłano mnie do Sądu Rejonowego, co jest zaprzeczeniem słów Sędziego Tomasza Nowak w tej sprawie. Okazało się, że została samoistnie została przekazana do Sądu Rejonowego w Kielcach IX K 131/11, a co oznacza, że połączono ją z pierwszą sprawą w Starachowicach, gdzie występowała ZPCH SOF-ART Sp z o.o. osoba jako PS, jako niepełnosprawna umysłowo, i od tamtej sprawy nie pozwolono mi się odwołać przez Sąd. Dziś już wiadomo, że dorobiono akt psychiatryczne o uszkodzenie ciała potrzebne do kradzieży depozytów przez służby.

Sprawę późniejszą mimo umorzenia przez Prokuraturę Aktu Oskarżenia, wpisując, że nie mogłam działać w złej wierzy ani złośliwie, przekazano w części do dalszego prowadzania, a którą wygrałam w Sądzie Okręgowym w Kielcach, co oznacza, że nie można mnie sądzić ponownie , gdyż spółka ma osobowość prawną a kapitał wynosił 50.000złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), które uzyskał Komornik ze sprzedaży mienia firmy wartej 6 milionów złotych (sześc milionów złotych), co było oszacowane przez nowego właściciela Jerzego Kaźmierczyk, który stał się później moim mężem w 2008 roku.

Akta były potrzebne do podstawienia mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując, że się przyznał do popełnionej winy w sprawie sygnatura akt IIIK 207/07, dotyczącej firm a a możliwej do podmiany przez zamianę osób prowadzących sprawy w Toruniu, na akta kryminalne, przez podstawienie sędziego który sądził sprawę o morderstwo do wniosku o zmianę Sędziego, do czego Sąd się nie przychylił. W wypowiedzi słownej w Wyroku, wymieniono mojego męża na dwie osoby przez zastosowanie pomyłki jako Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak, gdzie pod jedną osobę podstawiono Waldemara Maksalon i Jerzego Bochyńskiego oraz Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Pióreckiego. Celem było aresztowanie mojego męża, a przez dorobienie przez Urząd Miasta Starachowice fałszywe akt psychiatryczne, zamierzano ukryć dorobione potajemnie akta kryminalne o poćwiartowane mnie, co nie ma miejsca, a zamierzano zrealizować i oskarżyć nasze rodziny. Sędzina Barbra Bochyńska żona Jerzego Bochyńskiego określiła, że zostaną podstawieni fałszywi świadkowie i dlatego nie będę mogła się rozwieść z pierwszym mężem Dariuszem Pióreckim. Ponieważ uzyskałam rozwód z Dariuszem Pióreckim w 2004 roku, w Sądzie Okręgowym w Kielcach, z tego powodu podmieniane są moje akta, aby ukryć oszustwa sprzed lat. Akta miały zniknąć z sądu o czym nas poinformował pan Jerzy Zawadzki z Warszawy. Ukrycie akt służyło wykazanie mojej rodziny jako nieistniejącej w celu przypisania oszustwa, że członkowie mojej rodzina byli wielkimi grzesznikami, co jest przestępstwem dokonanym przez Kościół Katolicki, który to wymyślił opłacając ludzi , aby po śmierci rodziców, deprawowali moją rodzinę.

Pogram ECO łączy się z opracowaniami na tematy ochrony Środowiska i prace z ekologii mojego taty Józefa Bochyńskiego oraz połączono ze Skansenem Wielkiego Pieca, gdzie tata otrzymał pracę i go zwolniono po czym dostał zawału i przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Obecnie wyprowadzane są materiały mojego taty przez służby, a papież Franciszek, wydał encyklikę na temat ekologii „Laudato Si”. Teren mojego dziadka został wpisany pod Zakon Cystersów w Wąchocku w którym fałszowano dokumenty w czasie wojny przez SS.

Piotr Cichocki miał zostać zastąpiony przez Piotra Pękala a Krzysztof Chaja przez Krzysztofa Pękala synów Elżbiety Doda z domu Gudewicz z Białegostoku. Z tego powodu Marię Gudewicz podstawiono do banku FED w USA, co potwierdził Stanisław Pikul z Tarnowa następnie podstawiono ją pod Marię Tarnowską.

W Tarnowie była druga grupa jako treningowa z ECO-BON TON Sp. z o.o. i ECO Vital Sp. z o.o.

Sprawa z mojego powództwa i męża o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej SO Kielce IC 2627/10 miała być ukryta przez sprawę INs 716/10 SR Starachowice z powództwa Waldemara Maksalon, który usunął dane osobowe moich rodziców i dziadków podstawiając byłe struktury UB co jest sprzeczne z Konstytucją RP , z której możemy wywodzić swoje prawa bezpośrednio według TK.

Działania takie miały na celu przejąć rodowe pieniądze przez fałszywy krąg spadkobierców dla Lidera Światowego wykorzystując Kościół Katolicki do podmiany, ukrywając uratowanie carskiej rodziny, Papież nie jest liderem światowym. Lider jest od niego wiele młodszy i pochodzi z Niemiec, gdyż mogliśmy go poznać w Szwajcarii. Po tym spotkaniu doszło do naszego otrucia z czego wyszliśmy cało. W Polsce mąż Jerzy Kaźmierczyk został aresztowany przed naszym ślubem w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 co wykorzystano do podstawienia innej żony da mojego męża jako Elżbiety z Torunia podstawionej pod mój PESEL na ulicy Nowowiejskiej 29 w Starachowicach , gdzie na działce mamy zrobiono dział spadku po moim tacie, zamienionym na dział spadku na firmie męża Jerzego Kaźmierczyk spółce SOF-ART Sp. z o.o. ukrywając to przez podmianę dokumentów na Opoczno i podmianę firm na Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

W tworzonych genealogiach w miejscu fałszywych linii genealogicznych wykazywane jest Private jako niedostępne dla ogółu. Przykładem jest moja siostra Beata Maria Idziak w genealogii państwa Podczaskich, gdzie widnieją również państwo Królikowscy, których podstawiono na Pałac w Białaczowie wykorzystując nazwisko Orzechowski pod księdza ze Starachowic łącząc w jedną rodzinę i wykorzystując dane osobowe moich teściów.

Służby wojskowe zamierzały dokonać mistyfikacji wykorzystując ludzi z kościoła do zmiany faktów pozorując, że osoby „nawrócone” jako wierzące jedynie widzą kłamstwa, dokonując cofnięcia faktów historycznych i ich zamiany. W rzeczywistości jest to gra służb wojskowych wykorzystujących łatwowierność ludzi wybranych przez służby jako wierzących, aby nimi manipulować w celu wykorzystania ich potencjału do swoich spraw, wykorzystując ich uczciwość do własnych rozgrywek.

Wypłata przez papieża Franciszka na budowę szkoły dla Konga 50,- tysięcy EUR miała być kryciem trzech tożsamości dla mnie i reaktywacji Korpusu Kadetów na weksel męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- EUR ( pięćdziesiąt milionów) co zamierzano ukryć przez utworzenie Przedstawicielstwa Konga na ulicy Poprzecznej w Pałacu Paderewskiego w Warszawie, w którym mieszka Bohdan Żakiewicz z St. Monika z USA , określanym przez Piotra Waydel, że mieszkał później w Niemczech. Skradziono nam dokumenty w Kielcach w części oddane przygotowane do uzyskania obywatelstwa niemieckiego prezentowane w Ambasadzie Niemiec w Krakowie. Skradziono trzy metryki urodzenia moich dzieci na nazwisko Piórecki, które dziś nie można uzyskać z Urzędu Miasta Starachowice, i wykorzystywane są do zamiany Dariusza Pióreckiego na Dariusza Dąbrowskiego i Jerzego Kaźmierczyk aby ukryć oszustwa Rządu.

Sąd Okręgowy w Toruniu dorabia nazwiska wstecz do zamiany sprawy w Kielcach o Starachowicach aby uwierzytelnić oszustwa Waldemara Maksalon w celu ukrycia fałszywych windykacji na fałszywe nazwiska i kradzieży reaktywowanego METRON SA i APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, która to firma przelała 300,- tysięcy złotych (trzysta tysięcy złotych) za METRON SA , do których to pieniędzy uzurpował sobie prawo Skarb Państwa pozorując , że my nie żyjemy wykorzystując fałszywe zeznania świadków i wprowadzonych spadkobierców po nas żyjących, co już wcześniej określiła jako fałszywych świadków, była Prezes Sądu w Katowicach Barbara Bochyńska. Ponieważ sprawa SO Kielce sygnatura IC 2627/10 miała mieć usunięte akta nastąpiło połączenie sprawy w SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 z Edytą Zyśk jako Edytą Maksalon, aby przejść na moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską zastąpioną Zuzanną Maksalon. Akta mojej sprawy SO Kielce sygnatura akt IXK 280/12 są również usuwane z Sądu Okręgowego do Rejonowego aby dopisać moje dane do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. do Ireneusza Wasilonka i ukryć istnienie spółki SOF-ART Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie, którą Waldemar Maksalon zamienił na firmę brata Wiesława Maksalon, który sprzedał budynki w Brodach dla byłego pracownika SOF-ART Sp. z o,o pana Adamczyk. Wykorzystano spłaconą pożyczkę, przerabiając za niespłaconą, którą w przeszłości żyrował pan Wiesław Maksalon i powielano do windykacji jako drugą obciążając mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, którego podtrawiono pod lekarza Adamczyka tworząc gabinet lekarski internistyczny przy SOF-ART Sp. z o.o. na ulicy Grzybowej 1 pod były adres spółki aby dorobić spadkobierców i podstawić lekarza zatrudnionego na ułamek etatu, panią Jolantę Kręcką obecnego szefa NFZ w Łodzi. Wykorzystano pracowników SOF-ART Sp. z o.o. pana Adamczyk i innych aby wykorzystać akta chorobowe S i podstawić incydenty pod opinie psychiatryczne do fabrykowanych spraw w Urzędzie Miasta Starachowice.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Józef Inocenty Maria Bocheński Genealogia1 Lata 50-11

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s