Straszny D wór zaplanowana akcja podmiany carskiej rodziny pod akta spalonego zakładu psychiatrycznego w Rosji

Starachowice 22.11.2015

UBS Schlos

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Aby korzystać z depozytów carskich mojej rodziny wykorzystano naszą sprawę IC 2627/10w Sądzie Okręgowym w Kielcach, przesłanym ze Starachowic do Kielc jako właściwość i po dwóch latach ponownie odesłanych do Starachowic ale do innych osób do sprawy o zniesienie współwłasności mojej babci nieruchomości Anieli Reginy Mazurek z Huty z domu Maksalonów z Woźnik, gdzie po babci śmierci odziedziczyła moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska 1/3 nieruchomości a całość miała jako samoistny posiadacz. Moja mama Filomena Jadwiga Bochyńska z domu Mazurek była jedynaczką co wykorzystano do podmiany mamy dzieci to jest mnie Bożenę Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk oraz moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską, zamieniając dane naszych rodziców na Mazurek z domu prze Urząd Miasta Starachowice, aby kreować nieślubne dzieci, których nie było, a dorobione zostały przez Waldemara Maksalon. Podstawiono Waldemara Maksalona bezpośrednio pod skradzione moich dwoje dzieci i zamieniono moją mamę w tym celu na Bocheńską z domu, podstawiając pod moich obecnych teściów na Miedzną Drewnianą , aby ukryć sprawę podmiany w Opocznie. Wykorzystano mojego teścia Jana Kaźmierczyk i podstawiono pod hrabiego Jana Tarnowskiego mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej ojca a mojego dziadka za którego podstawiono moje skradzione jedno dziecko a drugie podstawiono pod obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby przez dorobione opinie psychiatryczne uniemożliwić kontrolę nad męża firmami i pozbawić godności nasze rodziny i czci mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, syna carewicza Aleksego Romanowa, ukrytego jako Brunon Marian Bochyński a podmienionego przez Banki w Szwajcarii na Bruno Mazurkiewicz pod Ludmiłę Putin przez Ludmiłę Mazurkiewicz w Starachowicach. Dane mojego taty inż. Józefa Ludwika Bochyńskiego są usuwane aby podstawić pod dane Józefa Bochyńskiego z matki z Foglów pod konta lewicy w Szwajcarii. Doszło do wykorzystania wszystkich moich dzieci i wnuków do przejęcia kontroli nad depozytami z których finansuje się działania wojenne w Syrii, pozorując, że jesteśmy za to winni i dlatego mnie aresztowano a męża skazano w Toruniu. Podstawiają inną osobę z służb pod moje dane na Warszawę, wstawioną pod firmę GREEN Sp. z o.o. oraz Apartament mojego męża, który był we władaniu nieżyjącego obecnie Mieczysława Pawlak podstawionego pod Mieczysława Podczaskiego na Piaseczno i podmienionego na Waldemara Maksalon ze Starachowic pod Waldemara Pawlak kuzyna Mieczysława Pawlak, oraz księdza Hieronima Serżysko z Białaczowa. Z tego powodu mnie aresztowano pod moim adresem zameldowania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach pozorując, że włamałam się do cudzego domu i wstawiając osoby finansujące terrorystów pozorowanych na grupę Władimira Putin podstawionego pod Władysława Maksalon nieżyjącego, którego spadkobiercy wyrzucają mnie z domu, który odziedziczyłam po mojej mamie z siostrę a oni nie mieli faktycznego nawet zasiedzenia, co umknęło w ustaleniach sądu. Eksmisja do sfabrykowanej sprawy nieistniejącej w Sądzie a dorobionej do pozorowanie kosztów sądowych doi sprawy INS 716/10 w której podmieniono sprawy , co widać w aktach dorobionych przez Komornika,obecnie uruchomionej w Sądzie na inne osoby pozorując spadkobierców jako Maksalon co jest oszustwem, jest dowodem, że pod mój adres zamierzano mnie eksmitować, gdzie podmieniono rodzinę a co jest dowodem, że Sąd miał być wykorzystany do dokonania podmiany mojej rodziny po naszym morderstwie, na służby, gdyż już dokonano podstawienia pod na nasz dom służb, dla osób z Piaseczna i z Warszawy podstawionych pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Miałam być umieszczona pod fałszywa tożsamością w Zakładzie Psychiatrycznym i moja cała rodzina, gdyż dokonano kradzieży mienia i za mało jeszcze było kradzieży i bogactw dlatego sięgnięto po nasze życie i godność naszych rodzin.

Podstawiono pod nie Władysławę Kramp z domu Mączkowską matkę Dariusza Pióreckiego z Gdyni Rumia , który mieszkał w Elblągu, po czym zmieniał nazwisko na jego prawdziwego ojca Kornaszewskiego, według ustaleń do Urzędu Gminy Brody koło Starachowic. Doszło do wykorzystania nazwiska Piórecki dla służb wojskowych, które tworzą zadłużenie spółek męża Jerzego Kaźmierczyk jak SOF-ART Sp. z o.o. w celu pobierania pieniędzy z depozytów carskich.

Doszło do podstawienia pod dane Dariusz Piórecki osoby sobowtóra Władimir Putin jako osoby opiekującej się moimi wnukami z Anny Pióreckiej mającej dzieci z prawdziwym prezydentem Władimir Putin, który nie żyje, co określiły w internecie szwajcarskie media jak i sama pani Ludmiła Putin mówiła, że mąż jej Władimir Putin nie żyje.

Wynika z tego, że wojną sterują Banki sponsorując działania wojenne do wyprania kradzionych pieniędzy, aby ukryć dorobione działy spadku na carskim i książęcym mieniu naszej rodziny, dokonywane przez służby dla byłych struktur SS, którzy wystąpili jako gmina żydowska z Nowego Jorku podszywając się pod Żydów, w celu zawłaszczenia mienia ofiar holokaustu i naszych rodzin. W tym celu oprawcy z “Palace” Zakopane katowni Podhala ul. Chałubińskiego oraz Firlej pod Radomiem, złożyli w Bankach listy dłużne na mieniu osób wymordowanych naszej książęcej rodziny i cesarskiej podstawiając służby za naszych spadkobierców, a posługujących się nazwiskami żydowskimi i polskimi wymordowanych osób. Powielono nasze dane i podstawiono służby pod mienie aby przez pozorowanie spadkobierców po nas żyjących, wyprać mienie wymordowanych rodzin podstawiając nas prawdziwych przy jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu do naszego mienia. W przyszłości zamierzano dokonać oskarżenia nas i naszych rodziny za ich działania. Dokonywana jest podmiana tożsamości i dopisywani są fikcyjni małżonkowie i żony pod Islam, w Bankach, jako wielożeństwo oraz wprowadzane są inne kultury, aby ukryć dorobione tożsamości dla arystokratów aby podstawić fałszywe linie genealogiczne.

Całą wojną sterują banki w UBS i Credit Suisse w Szwajcarii , które dokonują tego przez konta Władimira Putin, którego podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i jego ojca Jana co jest zbieżne z nowym zainteresowaniem W. Putin. Celem było znalezienie wspólnych cech do finansowania programów sportowych. Postawa nowego W. Putin odbiega od pierwowzoru.

Dziecko W. Putin urodzone zostało w Szwajcarii i jest w rękach służb. Następne banki w kolejnych państwach kontynuują wojnę jak banki z Anglii i Niemczech oraz USA w tym bank FED. Uchodźcy są potrzebni do zawłaszczenia tożsamości do podmiany rodzin do banków w Szwajcarii i USA. Dokonuje się podmiana tożsamości przez automat taki jak w programach EKO i umowach o pracę jak z firmami ECO-BON TON Sp z o.o. oraz ECO-BON TON komandytowych i ECO-VITAL Sp. z o.o.

Firmy zastawiają ziemie wymordowanych osób, jako wkład , windykując osobę fizyczną jako Komandytariusza mojego męża PPH APE Jerzy Kaźmierczyk przez Spółki jako Komplementariusza podstawiając i łącząc nasze firmy i spółki jak SOF-ART Sp z o.o. Marmoroc-Polska Sp. z o. o. i APE-CH GmbH oraz APE Umwelttechnik AG, oraz APE Jerzy Kaźmierczyk w Polce osoba fizyczna, firma zamknięta ale wykorzystana przez Sąd Okręgowy w Toruniu, do podstawienia do Szwajcarii do APE Umwelttechnik AG. Z tego powodu skradziono przy założeniu moją firmę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk na Białaczów podmieniając moje nazwisko Bochyńska z domu na Kaźmierczyk z domu, a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniają na Katowice na Jerzy Bochyński i na Dariusz Piórecki na Białystok i na Charzewice jako Jerzy Piórecki i podstawiają Edytę Maksalon, która ma dziecko z Dariuszem Pióreckim a wszystko łączą z Elżbietą. Doszło do podmiany Edyty Zyśk studentki z Warszawy jako eksperta w spawie SO Toruń za Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon, a moje dane zamieniono na pisane przez „Ż” do wyprowadzenia mienia carskiego na fałszywych spadkobierców podstawionych przez fałszywe sprawy prowadzone przez Waldemara Maksalona w Starachowicach.

Wykorzystano nasze dane i naszych rodziców do powielenia na wiele osób, aby nas wiecznie windykować, zadłużając przez służby nasze spółki, firmy, nawet nie prowadzone, aby wyprać skradzioną ziemię i dzieła sztuki, mojej arystokratycznej rodziny. Przykładem tego jest Wrocław osiedle Willa we Wrocławiu podstawione pod Wiolettę Willas właściwie Czesława Maria Gospodarek z domu Cieślak, podstawiona pod Czesławę Wojciechowską na Nowowiejskiej w Starachowicach a dalej na Wisłę pod Cieślar, którzy mieszkają pod adresem dawnym Teresy Szmytka z mieszkaniu nauczycielskim w Wiśle, przechodząc na Tomasza Gospodarczyk pracownika PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w Warszawie na ul. Łopuszańskiej 38, oraz adres tej samej firmy w Miedzna Drewniana 244 oraz Lipie Henryk Szyb 1 koło Starachowic, co połączono z Lublinem z panem Wieluńskim oraz dorobionym fałszywym długiem na Gaz przez lokatora w moim mieszkaniu podstawiając Anitę Frankiewicz, która wynajmował moje mieszkanie i dorobiła dalej genealogię pod Anitę Włodarczyk sportsmenkę podstawioną na Szwajcarię pod Kabajewą i dalej podstawioną pod Elżbietą Włodarczyk na Skarżysko-Kamienna, która podstawiono pod moich dwoje skradzionych dzieci Annę Piórecką i Michała Pióreckiego, udając opiekunkę w Szwajcarii dla Psa. Troje moich dzieci Adam, Marta i Jakub miało być zlikwidowanych. Dalej dokuje się przejścia na miasta jak Poznań, Białystok, Toruń i wybrzeże, przechodząc nazwiskami pod Osiedla Oliwkowe i inne w zależności pod programu zadłużeniowego przez budownictwo i roboty murowe w fałszywej fakturze na Warszawę, podpisanej przez pana Chałubińskiego w Końskich w czasie, gdy męża przetrzymywano w areszcie. Podstawiono wyrzeże w USA łączą z technologiami na siatkobeton. Następnie dokonano połączenia przez fałszywą Fakturę, którą przedstawiłam w Prokuraturze oraz okazałam do ABW z Radomia , przysłane z SO Toruń do sprawy VDs 31/07. ABE dokonało najścia na mieszkanie mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej za jej życia na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach nie odnosząc się do mamy, ale do mnie mimo, braku mojego zameldowania pod tym adresem. Służyło to podmianie mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego a moją mamę Filomenę Bochyńską zamieniono na Barbarę Bochyńską do Warszawy. Po śmierci mojej mamy co jest widoczne obecnie wpisano bezprawne Helenę Surma jako spadkobiercę długu wodnego, którego nie ma i podstawiają ją za siostrę mojego taty , co jest oszustwem, do sprawy w Toruniu, zamienionej na windykację w Warszawie, podstawiając pana Bohdana Żakiewicza, za spadkobierce do USA, co miało zastąpić i ukryć w rezultacie podstawienie pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk osobę Jerzego Bochyńskiego z Katowic występującego jako brat mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego ze Starachowic , którego podstawiono na działce mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej ul. Nowowiejska pod dział spadku, zamieniając mamy tatę czyli osobę Franciszek Jan Mazurek na Franciszka Bocheńskiego na ul. Nad Kamienną za Franciszka Maksalon, ponieważ był z Woźnik, a nie ze Starachowic, co spowodowało ukrycie przez Waldemara Maksalon ze Starachowic tego faktu podstawiając pod nasze mienie jego rodziców Feliksa i Genowefę Maksalon ze Starachowic a Franciszka Maksalona z Woźniak ukryto. Spowodowało to podstawienie Waldemara Maksalon jako syna mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Twierdzenie jest zasadne przez podmianę pokoleń czego dowodem jest fałszywa sprawa IC 178/15 o eksmisję w której Waldemar Maksalon wypowiadał kłamstwa, że jego rodzice budowali dom, który był budowany za pieniądze pożyczone przez mojego dziadka Franciszka Mazurka dla Franciszka i Marianne Maksalon i na mapie potwierdzonej przez Urząd Miasta wpisany był na Franciszka Maksalon. Sprawa sygnatura akt INs 956/09 stała się podmianą Franciszka Maksalon na Franciszka Jana Mazurka aby całkowicie usunąć istnienie mojej babci Anieli Reginy Mazurek zastąpionej przez Genowefę Maksalon z domu Kołodziejczyk. Moja babcia pochodziła z Huty, a w Starachowicach miała prawa nabyte na nieruchomości ul. Pasternik 31 zamieniono ulicę na Nad Kamienną 25. Po śmierci mojej mamy po prawomocnym przyjęciu spadku dla mnie i mojej siostry zostaje usunięta z nieruchomości, po wydaniu wyroku pozorując, że nie istniały żadne sprawy przyjęcia spadku po moich rodzicach i dziadkach, mimo prawomocnych Postanowień Sądu i uniemożliwiając nam zapłatę podatku od zabranej nieruchomości w 1/3 przyznanej mojej mamie, pozorując własności Maksalonów ze Starachowic . Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod Jerzego Bochyńskiego, któremu amputowano nogę aby podstawić pod Feliksa Maksalon, który nie miał nogi przez wypadek na odlewni. Jerzego Bochyńskiego żonę sędzinę Barbrę Bochyńską podstawiono za córkę Feliksa Maksalon podmieniając na Bocheńskiego w Archiwum w Radomiu, gdzie podstawiono Feliksa Bochyńskiego za mojego dziadka Brunona Bochyńskiego, który przeżył w Szwajcarii i jego mózg jest podtrzymywany przy życiu.

Aby wszystko połączyć podstawiono mojego męża jednocześnie za Brunona Bochyńskiego i za Wacława Bocheńskiego, zamieniając wierzenia na Islam i mojego męża zamieniono na Araba, który ma dwie żony mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk z domu Bochyńską oraz moją siostrę Beatę Marię Idziak z domu Bochyńską. Mnie zamieniono na moją babcię Księżną Marię Lubomirską a moją siostrę na Annę Glińską czyli naszą prababcię księżna Reginą Glińską.

Dokonuje się zaskarżenia mojego męża poszkodowanego, którego bezprawnie ponownie ukarano na podmienione dane. Ukryto w tym celu wpłatę do Sądu w Kielcach 10.500,-złotych w celu podmiany pod nieistniejący wypadek pod mandat, w którym już mnie uśmiercono. W tym celu doprowadza się do wiecznych sporów, aby przez sprawy w Sądach dokonać podmiany nazwisk, osób oraz firm i Towarzystw Ubezpieczeniowych, w celu wypłaty odszkodowań przez podmianę spraw w powielonych postępowaniach tak jak w Sądzie Okręgowym w Toruniu sygnatura akt II K 164/11 oraz sygnatura akt IIK 197/10, co doprowadza do powielenia na inne miejscowości w celu prania pieniędzy na nasze dane osobowe, dla fałszywych spadkobierców rodziny carskiej. Z tego powodu Sąd w Toruniu określił, że nie żyjemy a co prowadzi do morderstwa w celu zamknięcia firm windykowanych nielegalnie umożliwiając przez śmierć rozwiązanie firmy komandytowej ukrytej w Niemczech, Szwajcarii i USA itd. Firmy takie jak Green Sp z o.o. z Warszawy wpisane są do Urzędu Skarbowego, że mnie zatrudniały co jest nieprawdą i podstawieniem innych osób na moje mieszkanie przez Urząd Miasta Starachowice.

W Lugano było urodzone dziecko Władimira Putin i wykorzystano manewr jak przy dzieciach Ernesta Bochyńskiego ze Starachowic, Elżbiety i Aleksandra, nad którymi zarząd miała matka Michalina Bochyńska z Turkietich ojciec Stanisław, (Z pierwszego męża Bednarska po śmierci z drugiego męża Wrońska po śmierci z trzeciego Bochyńska właściwie Radomska). Ernest Bochyński został zastrzelony pięć lat po ślubie natomiast małoletnimi dziećmi zarząd miała matka w sprawie z moim dziadkiem jako Brunonem Bochyńskim. W przypadku Władimira Putin po jego rozwodzie i śmierci, kto zarządza jego małoletnimi dziećmi z moją skradzioną córką Anną Piórecką? Waldemar Maksalon ze Starachowic czyli osoba podstawiona pod von Szczepańskiego największego zbrodniarza Kielecczyzny , którzy miał się ukazać obecnie. Mieszkał ten zbrodniarz na ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach w czasie wojny w moim mieszkaniu, gdzie wpisano fałszywych spadkobierców, co za tym idzie i jego i podstawiono pod Józefa Bochyńskiego z matki z Foglów aby zatrzeć ślady po moim tacie. Działania te są 100% dowodem podstawieni oprawców pod ich ofiary.

Tytuł artykułu o upozorowaniu kłopotów pana Kamińskiego i odwołanie się do brata pana Andrzeja Lepper może mieć za sobą istotny przekaz ,że brat pana Andrzeja Lepper ma w posiadaniu nasze pisma do jego brata premiera, które zostały użyte na Białorusi przez pana Andrzeja Pachowskiego, którego żona to Anna z domu Piórecka, którą podstawiono pod moją skradzioną córkę Annę Piórecką z którą W. Putin ma dzieci, które obecnie służą przez ich opiekunów prawnych do windykacji naszych spółek i sponsorowania wojny w Syrii. Wykorzystano spółkę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie przedłożyłam, weksel Piotra Bukat, który z dłużnika stała się właścicielem POLBANKU i Raiffeisen Banku, gdzie podmieniono moje dane osobowe z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórecka z domu Mazurek w celu zawłaszczenia moich danych dla pana Andrzeja Pachowskiego pod którego teścia Jerzego Pióreckiego podstawiono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, któremu lekarze psychiatrzy dopisali nieistniejącą próbę samobójczą w Pińczowie, gdzie był aresztowany na wniosek Domstal Warszawa członka GBC Centrostal Bydgoszcz SA, którego pierwszą akcję mąż wykupił za 10.000,- złotych co powielono aby wytworzyć z mojego męża dwie osoby i podmienić sprawę z SO Kielce IIIK 207/07, gdzie mąż wpłacił 10.500,- złotych co ukryto w Toruniu i drobiono sprawę pijanego kierowcy w celu wykorzystania wpłaty do ukrycia podmiany spaw i rodziny. Podstawiono fałszywych książąt Radziwiłł na Białorusi przez Andrzeja Pachowskiego, który w naszym imieniu był w Ambasadzie Rosji w Warszawie w 2006 roku o czym wiedział pan Andrzej Lepper, który rzekomo się powiesił w czasie gdy jego syn był ciężko chory.

Wykorzystano firmę internetową Efekt Schulz, która prowadziła stronę internetową „SOF-ART” Sp. z o.o., którą wykorzystano aby posłużyć się wekslami spółki do PFRON w celu podmiany rodziny przy udziale Starostwa Powiatowego w Starachowicach. Połączono firmę Efekt z lekarzem Schulz okulistą ze Starachowic w celu połączenia elit intelektualnych obecnej Polski z firmą której właścicielem byłam. Celem było dorobienia dodatkowych linii genealogicznych dla rodziny carskiej co spowodowało terroryzowanie całej nasze rodziny przez Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe współpracujące z góralami z Nowego Jorku czyli dawnymi strukturami SS z “Palace” Zakopane, którzy zamierzają odbudować tysiącletnią III Rzeszę.

Jedynym sposobem zakończenia konfliktu jest przywrócenie dla nas kontroli nad depozytami carskimi, gdyż zło rodzi zło, a odstępstwo odstępstwo co pogłębia obecny stan. Zwiększenie bombardowań zwiększa falę uchodźców a to powoduje zmieszanie kultur i wzajemne konflikty.

Efekt tych działań jest zawarty w Księdze Daniela, że tylko książę Michał obrońca naszego ludu może tę sytuacje powstrzymać. Wypowiedź papieża Franciszka jasno wskazuje, że wybrano wojnę a co za tym idzie próbę zniszczenia chrześcijaństwa. Wszytko zaczyna się od Starachowic, gdzie dokonano podmiany naszej carskiej rodziny na dawnych współpracowników SS oraz UB a ukryto podmianę w SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 przy wykorzystaniu fałszywych opinii psychiatrycznych znieważających moich rodziców. Efektem tych działań miało być oskarżenie Polski o terroryzm, gdyż to polski sąd umożliwił finansowanie struktur SS z Palace Zakopane przez ukrycie spraw windykacyjnych z Torunia VDs 31/07 w Warszawie w sprawie IIIKo1994/14 czego dowodzą ciągłe windykacje z Warszawy i wykorzystanie moich danych przez obcą osobę do firmy Green Sp. z o.o. w Warszawie podstawioną pod Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach na moje mieszkanie, gdzie zostałam aresztowana za włamanie się do cudzego domu. Wytworzono akta kryminalne w celu podmiany na terrorystów, gdyż wykorzystano dzieci mojej skradzionej córki i fabrykowano sprawy w sądach tworząc wielokrotne postanowienia w sprawie sygnatura akt INs 716/10, aby zamienić ją na koszty sądowe w celu podmiany rodziny carskiej przez były rząd. Zamierzano dokonać kradzieży mojej twórczości i podmiany męża i dzieci aby nikt nie mógł odnieść się do mojej twórczości podstawiając fałszywych spadkobierców po nas żyjących.

Komentarz na mojej stronie aby zostawić świętej pamięci rodziców jest dowodem, że ktoś miał czelność podszyć się pod moją rodzinę.

Prześladowanie nas w Polsce jest dowodem wspierania terrorystów przez Polskę, która zamierzała oskarżyć nasze rodziny za działania rządu i sądów w Polsce do czego się odniósł pan Piotr Waydel w rozmowie telefonicznej. Wykorzystano pracowników filmu, telewizji i piosenkarzy , gdyż „SOF-ART” Sp. z o.o. zakupił telewizję przez Jerzego Kaźmierczyk co wykorzystano, aby ukryć podmianę naszej rodziny.

Przykładowo Edit Piaw jako wróbelek podstawiono pod Józefa Wróblewskiego jako Bochyńskiego i Edytę Maksalon, Wiolettę Wiatrowską podstawiono pod Wiolettę Willas a Elżbietę Dodę i Elżbietę Włodarczyk zastąpiono piosenkarką Dodą. Zamierzano wyeliminować służby podstawione w rodzinach Podczaskich, Bochyńskich, Maksalon, Mazurek, Wojciechowski, Kuźnik, Jakubczyk , Błędziński, Serwicki, Broda, których po usunięciu zastąpić zamierzano aktorami i muzykantami jako program melodia.

Ponadto zamierzano usunąć naszą rodzinę Idziak, Piórecki, Bochyński, Kaźmierczyk i powiązane, aby ukryć działania od 1932 roku rozpoczęte zamachem w Pałacu w Kruszynie i kontynuowane do dziś. Zastosowano ten sam sposób finansowania jak II wojny światowej przez opiekunów prawnych małoletnich dzieci Ernesta, a obecnie dzieci mojej skradzionej córki Anny Pióreckiej z W. Putin, którego zastąpiono sobowtórem. Po zamordowaniu naszej rodziny odpowiedzialnością miała być obciążona Rzeczpospolita Polska w celu windykacji depozytów carskich przez grupę górali z Nowego Jorku zamierzającej wprowadzić Nowy Ład Światowy i światowego Lidera z Niemiec , który miał przejąć władzę w Polce usuwając PiS i doprowadzając Rząd do upadku, co ujawniał Kościół Zielonoświątkowy przed laty.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska z meżem Jerzym Kaźmierczyk
moja siostra Beata Idziak z domu Bochyńska
moi rodzice Józef i Filomena Bochyńscy

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s