Grupa Palace

Starachowice 21.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Próba wyłudzenia odszkodowań dla grupy SS „Palace” Zakopane
ukrytych jako Gmina Żydowska z Nowego Yorku

Doszło do próby powtórzenia historii, gdzie zmieszano oprawców z czasów II Wojny Światowej i ofiar doprowadzając wypłaty odszkodowań dla Izraela przez kancelarię z Nowego Yorku, gdzie zastawiono carską ziemię i arystokracji wymordowanej przez SS w Zakopanym i Starachowicach zastawiając pod kredyty polską ziemię mojej rodziny przez listy dłużne w Bankach. Z kancelarią tą współpracował nasz były pełnomocnik Bohdan Żakiewicz. Obecnie w Starachowicach w Sądzie doszło do podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Jerzego Bochyńskiego z Katowic podstawionego na nieruchomości po moich rodzicach, w celu ukrycia matactwa z przeszłości, gdy dokonano działu spadku po Brunonie Bochyńskim przez Jerzego Bochyńskiego dopisanym do taty rodziny, gdyż nie był prawdziwy synem mojego dziadka Aleksego Romanow ukrytego jako Brunon Bochenki , Roman Bochyński/ Bocheński oraz Marian Bochyński. Jerzy Bochyński wpisał błędne dane do IPN. Dokonano usunięcia z dokumentów mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego, któremu mój dziadek zostawił majątek pozostawionymi dokumentami w banku, gdyż był on jedynym synem. W Sądzie w Starachowicach ukryto dokumenty mojego taty wykazując Jerzego Bochyńskiego, co jest oszustwem, gdyż Jerzy Bochyński, nie prowadził spraw ale mój tata. Oznacza to, że obecne sprawy są prowadzone przez oszustwa osób obcych udających spadkobierców i tworzonych na wiele sygnatur służą do podmiany mojej rodziny.

Mój ojciec Józef Ludwik Bochyński przekazał Oświadczenie Woli w 2006 roku, w którym przekazał prawo do dziedzictwa rodowego dla mnie i mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk. Opisana grupa w 2006 roku uczestniczyła w próbie wyłudzenia od Polski 65,- miliardów USD , które to pieniądze były nasze z tytułu finansowania państwa polskiego przez moją rodzinę przed 1939 rokiem. Działanie tej grupy doprowadziło do aresztowania mojego męża w Starachowicach i sprawy sądowej w Kielcach sygnatura akt IIIK 207/07 dokonując działu spadku na działce ul. Nowowiejska 29 w Starachowicach, podstawiając fałszywych spadkobierców na spółkę mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk „SOF-ART” Sp. z o.o. i wieloletnich zaskarżeń mnie do dnia dzisiejszego. Wystawiono nieistniejące dane na Piórkowskiego wykreowanego przez błędy pisarskie byłego męża i mnie na Rudę Maleniecka. Działanie sądów doprowadziło do podmiany mojej carskiej rodziny na byłych pracowników UB pana Waldemara Maksalon i jego rodzinę na nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 działka 29, która odpowiada Zakładom Górniczym w Starachowicach i obecnie Starachowickiej Strefie Ekonomicznej, gdzie podstawiono Helenę Surma pod Helenę Rubinstein udając siostrę mojego ojca , którego wpisano na działce mojej mamy na Nowowiejskiej i zrobiono dział spadku po moich rodzicach przez ludzi obcych. Następnie grupa Żydów współpracujących z SS odzyskała Zakopane należące do mojej spalonej w Kruszynie babci księżnej Marii Lubomirskiej, przez co tą grupę nazwano jako górale z Nowego Jorku. Aby to wszystko ukryć wydano nakaz naszej eksmisji z działki 29 jako terenu Zakładów Górniczych czyli Centralnego Okręgu Przemysłowego podstawiając pod mienie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego z matki z domu księżej Marii Lubomirskiej , po spaleniu występowała za babcię Bolesława Bochyńska z domu Podczaska, córka Stanisława i Marianny Podczaskich, i podmieniono pod wytworzonych w PRL Bochyńskich z Fogiel, podstawiając sąsiadkę Helenę Surma i innych sąsiadów, na ulicy Bohaterów Westerplatte 1, aby dalej podstawić pod konta numeryczne lewicy, co w przeszłości było sposobem zasilania z carskich depozytów kont numerycznych lewicy przez windykacje carskich depozytów. Doszło do zawłaszczenia wpłaty do Sądu kwoty 10.000,- złotych na rzecz kary w sprawie IIIK 207/07, na zapłatę na sfabrykowane dokumenty jako karę pod pijanego kierowcę, gdzie dorobiono akta kryminalne do nieistniejącej sprawy, w której dorobiono dla mnie uszkodzenie ciała w celu zrobienie działów spadku na mnie i mojej rodzinie przez podstawienie obcych osób pod moją rodzinę.

W Toruniu dokonano reaktywacji Metron SA jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej podstawiając przelewy mojego męża dla fałszywych spadkobierców wprowadzonych przez Waldemara Maksalon robiącego ciągłe działy spadku po mojej rodzinie: Radziwiłł i Lubomirskich aby ukryć rzeczywisty dział spadku na carskim mieniu łącząc wszystko przez nazwisko zbrodniarza SS Waldemara von Szczepańskiego na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 z czasów wojny.

W 2007 roku dokonano wprowadzenia fałszywych spadkobierców na spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. , gdzie w przeszłości dokonano zamordowania mojej rodziny w 1924 roku.

Mienie rodowe nie zostało przekazane działem spadku, gdyż nie podlega działowi a poza tym dziadka mózg żyje i zarządza, co jest oczywiste, że wskazany mój tata miał prawo wskazać nas mnie i obecnego mojego męża, ale nadal dziadek żyje i nie wolno dzielić tego co jest niepodzielne, a mienia nie można zabrać ani przekazać, gdyż rządzi się innymi prawami. Po żyjącym dziadku nie ma prawa ktokolwiek zarządzać mieniem. Dlatego dorobiono akta kryminale i zamierzano powielić sprawy św. Jerzego Popiełuszki doprowadzając do próby pobicia przez policję wstawiając Dariusza Kot ,który w Ostrowcu Świętokrzyskim dorabiała fałszywe opinie psychiatryczne przy pomocy swojej żony Bożeny Kot aby ukryć podmianę rodziny. Następnie za moją mamę Filomenę Bochyńską podstawiono Teresę Szmytka, oraz inne osoby jak Teresa Daniszewska oraz Teresa Mrugacz , aby podstawić dane do Banku za moich rodziców pod wpływem dwóch nurtów bądź zimny albo gorący, dzieci światłości i dzieci ciemności. Praktycznie gorące osoby są jedynie religijne. Dwie grypy realizujące praktycznie ten sam cel eliminacji chrześcijan przy pomocy świadomy ludzi i nieświadomych przez nich manipulowanych, nierozumiejących faktów. Pismo Święte o takim stanie mówi, że niektórzy chrześcijanie o śmierć przyprawią myśląc, że czynią dobrze. Zamierzano nas pobić na wzór Jerzego Popiełuszki aby ukryć matactwa Jerzego Bochyńskiego oraz zlikwidować świadków ukrywając to przez fałszywe opinie psychiatryczne wykonane w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie przez podmianę opinii ekspertów z Karkowa z AGH dotyczącej pociągu złota w Wałbrzychu do dnia 15.12.2015 roku podmienionej na opinie ekspertów w SO Toruń IIK 164/11 zamierzano dokonać kradzieży czterech pociągów carskiego złota z banków w Anglii na poczet wypłaty odszkodowań dla grupy „górali z Nowego Jorku”

Wykorzystano moje firmy do nikczemnych celów tworząc bezprawnie dział spadku i przypisując mienie dla pozorantów. W tym celu wytworzono kilka spółek.

Początkowo w umowie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o przez „błąd” wytworzono SOFT-ART Sp. z o.o. długopisem przekreślone „T”, po czym po latach wykorzystano tak wytworzoną fikcyjną spółkę do windykacji mojej spółki wyprowadzając mienie natomiast na faktycznej spółce tworząc działa spadku. Takie błędy powielono na różne adresy do wprowadzenia fałszywych spadkobierców rodziny carskiej. Wykorzystano do powielenia firmy wprowadzony błąd w 2002 roku wykorzystując do podmiany Akt Notarialny, gdy obejmowałam 20 % udziałów, po czym, przejęłam całość w 2002 roku i sprzedałam Jerzemu Kaźmierczyk, którzy stał się w 2008 roku moim mężem. Męża podmieniono na byłego męża w Urzędzie Pracy Starachowice i dokonano działu spadku na mężu Jerzym Kaźmierczyk wprowadzając jego siostry jako spadkobierców na Miedzną Drewnianą, podstawione za Bocheńskie z domu zamieniając mnie za córkę teściów, aby wykreować tożsamość na Kaźmierczyk domu, do kradzieży depozytów w USA. Dlatego dokonano mojego uśmiercenia w systemie bankowym i podmieniono moich rodziców, aby dokonać globalnego oszustwa w celu kradzieży naszego mienia i zadłużania Państwa Polskiego.

W spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. następnie w Szwajcarii na spółkę APE Umwelttechnik AG i APE-CH GmbH upozorowano dział spadku u w celu wprowadzenia fałszywych spadkobierców.

Mój mąż w Sądzie w Kielcach wykazał mienie rodowe i własność wyspy Governer`s Island w Nowym Jorku, którą Sąd Rejonowy w Kielcach określił jako majątek udokumentowany nieobjęty. Następnie dwukrotnie zwróciliśmy się z prośbą o zwrot wyspy do Ambasady USA w Warszawie, co oznacza według prawa Amerykańskiego, że staliśmy się właścicielami w razie braku odpowiedzi, ze strony władzy Amerykańskiej, co się stało. Wykorzystał to były pełnomocnik Bohdan Żakiewicz i według istniejących faktów, doszło do przejęcie wyspy przez aklamację na rzecz fałszywych spadkobierców rodziny carskiej co ukryto obecnie przez kolejną kradzież mojej nowej firmy, którą zamieniono na Spółkę Cywilną przez ludzi obcych, czyli zawłaszczono ją do ukrycia działań terrorystycznych oraz więzień CIA w Polsce, przez nową moją firmę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk przy pomocy Urzędu Miasta Starachowice dokonując samoistnie zamiany nazwy firmy na nazwisko jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk „IMPERATOR ROMANOW”, oraz w KRS jako dwie IMPERTOR ROMANOW i „IMPEROATOR ROMANOW” w cudzysłowie , gdyż już podstawiono fałszywych Romanowów jako nazwisko na USA. Dlatego dokonuje się fałszowania naszych danych osobowych wpisując w jedną stronę i odwrotnie, podmiany moich danych w wypisie odwrotnie wpisując na Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena, aby wytworzyć w systemie odwrotność Bożenę Kaźmierczyk-Bochyńską w celu ukrycia oszustwa i przeniesienia do USA prawidłowej nazwy firmy na Governer`s Island, a pozostawienia atrapy mojej firmy w Polsce w celu ukrycia wyprowadzonego mienia z depozytów carskich w tym listów dłużnych w bankach poza granicami kraju. Zastawiono polskie ziemie pomordowanych arystokratów i podstawiając fałszywych spadkobierców, którzy windykują prawdziwe pozostałe przy życiu osoby z naszej rodziny, którym już zaplanowano zabrać tożsamość i oskarżyć przez pozorantów.

Obecnie użyto niezwrócony weksel PPH APE Jerzy Kaźmierczyk dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach do zabezpieczenia płatności transakcji dostaw ropy naftowej z Syrii. Działania te wykryła Rosja określając wielkość transakcji odpowiadającej wartości weksla.

Celem tych działań przez tą grupę z Nowego Jorku było doprowadzanie do wykorzystania papieża Franciszka do wprowadzenia muzułmanów do Europy i Kanclerz Angeli Merkel, aby dokonać wymieszania kultur w celu wprowadzenia jednej religii i wypłaty odszkodowania dla Żydów z carskich depozytów przez sponsorowanie napadów terrorystycznych, i jednoczesne żądanie odszkodowania. Kanclerz Niemiec, podstawiono pod moje mieszanie na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 kryjąc za Obrońców Westerplatte w Katowicach, powstając Pana Jana Palucha właściciela Mercedes Benz pod Niemcy przez wykorzystanie firmowego samochodu ZPCH „SOF-ART” Sp z o.o. ul. Grzybowa 1 później Lipie Henryk Szyb 1, zakupionego w połowie na raty i w połowie na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, z dotacji 50%. Samochód Mercedes VITO 110 CDI zakupiony został w Sosnowcu. Samochód został użyty przez podstawienie Dariusza Dąbrowskiego na Wrocław, a później wykorzystano mój wypadek w Suchedniowie pozorując śmierć i wprowadzając inne osoby z Wrocławia pod nieistniejący Leasing do CARCADE przez podmianę wypłaty ubezpieczeń do podmiany na samochód w Leasingu PEUEOT 607 pod który wprowadzono za właściciela właściciela Salonu w Katowicach, Jana Paluch jako kolejną osobę podstawioną pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka czyli hrabiego Jana Tarnowskiego. Doszło w tym celu pod podmiany salonu w którym zakupiłam samochód w Sosnowcu na Katowice przez niezapłaconą fakturę za wymianę ojeju, którą spółce uniemożliwiono zapłacić, dokonując kradzieży mienia, aby wytworzyć długi pod Jedną Religię opartą na długu. Wykorzystano weksle przekazane do Banku Technologii Sp. z o.o. i wprowadzono fałszywych spadkobierców powielając nasze dane przez różne błędy. W sprawie o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej doszło do wytworzenia przez Sąd Okręgowy w Kielcach fikcyjnych danych pisanych przez „Ż” „Bożeny Bochyńskiej- Każmierczyk” w celu przesłania do Starachowic do pana Waldemara Maksalon, którzy z rodziną podstawił się za spadkobiercę w IMPERATOR ROMANOW, dokonując fabrykacji danych w Sądzie czyli jawnego oszustwa. W tym celu powielono moje dane na dwie osoby i tak podstawiono do banków. Wpisanie męża spowoduje wpisanie jego danych jako pierwszych a przy wpisaniu moich danych odwrotnie są tworzone dwa konta. Powoduje to wytworzenie dwóch żon dla mojego męża pozorując islam w systemie bankowym. Aby to ukryć próbowano wprowadzić uchodźców, którzy są celowo wypędzani, aby wytworzyć sposób do wprowadzenie jednej religii jako naród wielokulturowy. Dalszym tego następstwem miała być zmiana cywilizacji bez chrześcijaństwa, czyli na cywilizację śmierci.

Z tego powodu w bankach doprowadzono do wydania wielokrotnych kat płatniczych w celu wprowadzenia innych osób za nas do USA , gdzie utworzono na naszych danych osobowych IMPERATOR ROMANOW jako spółkę cywilną prowadzoną przez osoby podstawione za nas. Dokonano otworzenia i zamknięcia konta na spółkę z błędnymi danymi, a co za tym idzie możliwość wytworzenia zawłaszczenie konta „SOF-ART” Sp. z o.o. w Banku Pocztowym do windykacji wiecznej w USA naszego mienia przez wykorzystanie organizacji MASTER CARD wydawanej w Nowym Jorku i podstawienie Gminy Żydowskiej pod moje dane osobowe i męża Jerzego Kaźmierczyk, dokonując zaskarżenia mojego męża w Toruniu przez osoby świadków podstawionych jako spadkobiercy po mojej rodzinie co jest oszustwem. Znieważono moją rodzinę przez wykorzystanie przez sąd opinii psychiatrycznych do sprawy nie dotyczącej psychiatrów w zakresie sprawdzenia arystokratycznego pochodzenia moich rodziców, a co oznacza sprawdzenie DNA mojego Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojej siostry Beaty Idziak z domu Bochyńskiej. Lekarze psychiatrzy nie są organem do określania pochodzenia. Jedynie wyniki DNA mogą być porównane przez lekarzy, o które to sprawdzenie został wniesiony wniosek przez mojego męża, który nie został zrealizowany, co oznacza, że nakazując badania Psychiatryczne Sąd nadużył swoich uprawnień i wykazał ignorancję dla wielowiekowych tradycji mojej rodziny. Doszło do ukrycia kont numerycznych lewicy w Szwajcarii za którymi są ukryte działania wojenne. Zamierzano doprowadzić do obciążenia nas i naszych rodzin za działania byłych władz i innych osób. Sąd wykazał pogardę dla prawdziwej arystokracji, kierując się swoimi kategoriami a nie realiami i posługując się dokumentami sfabrykowanymi. Nikt nie ma prawa odbierać nam tożsamość i drwić z godności. Doszło do kolejnej podmiany na nazwisko na Piórecki w Banku PEKAO SA w Starachowicach, gdzie wydano karty do zamkniętych kont i podstawiono Dariusza Dąbrowskiego na Wrocław i Katowice, co połączono z Białym Domem przez firmę informatyczną z Wrocławia, aby podstawić kolejnych fałszywych spadkobierców i wykorzystać weksle PPH APE Jerzy Kaźmierczyk w celu oskarżenia rodziny carskiej o terroryzm. Celem tych działań jest dokonanie wypłaty z Banku Rezerw Federalnych pieniędzy jako odszkodowania dla grupy SS z Pałace Zakopane z czasów II wojny światowej ukrytej w Nowym Jorku.

W tym celu dokonano wpisania na jedną i tą samą listę Oprawców oraz ich Ofiary, aby nie rozróżnić osób. Celem jest korzystanie ze źródła finansowania mojej carskiej rodziny, która w pokoleniu wnuków miała być podmieniona. Kreuje się takie osoby przez dług i przez kreowanie fałszywych rachunków na wodę oraz dobieranych nieprawdziwych na Gaz co połączono z Lublinem zmieniając moją mamę na tatę aby dokonać wyprowadzenia depotów w USA i Szwajcarii.

Podmieniono mnie w Szwajcarii na Emilii aby podstawić pod dziecko Emilii Miller co połączono z Emilii Brzezińska w USA co było widoczne w podpisie zdjęć od Ewy Eugster, która wyjeżdżała do USA aby połączyć działania z Nowym Jorkiem. Ewa Eugster i Dariusz Kot byli świadkami na moim ślubie z Jerzym Kaźmierczyk co wykorzystano do podmiany rodziny. Połączono wizytę okrętu podwodnego U-34 z Niemiec w Gdyni z wykładami w Szkole Marynarki Wojennej na ulicy Bohaterów Westerplatte , co połączono z ulicą Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach i wyspą Governer`s Island w Nowym Jorku, gdzie zainstalowane były urządzenia wojskowe do naprowadzania samolotów na lotnisko w Nowym Jorku.

Zamierzano zadrwić sobie z chrześcijańskich wartości i wykorzystać wystąpienie papieża Franciszka w obronie ludzi aby przez bombardowania przemieścić dużą masę ludzi jednego kontynentu do drugiego. Celem było zadrwienie sobie z Pisma Świętego Listu do Kościoła z Filadelfii odnoszącego się do otwartych drzwi, których nikt nie zamknie. aby wystąpić przeciw chrześcijaństwu odnosząc się do listu z Laodycei.

List do Kościoła w Laodycei


14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz:
To mówi Amen,
Świadek wierny i prawdomówny,
Początek stworzenia Bożego:
15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!
16 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
17 Ty bowiem mówisz: “Jestem bogaty”, i “wzbogaciłem się”, i “niczego mi nie potrzeba”,
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi.
18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.
19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
22 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów».

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s