KRUSZYNA i prawda o niej

Starachowice 23.11.2015

Żony  dziadek  i  rodzice

Jerzy Kaźmierczyk
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowanie tymczasowe
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
zameldowanie stałe
Miedzna Drewniana 24
26-3-7 Białaczów
POLSKA

                                Mecenas Marta Sztachelska
Obrońca z Urzędu

Do sprawy Sądu Okręgowego w Toruniu II K 164/11
Prowadzonej przez Sędziego Wojciecha Pruss

W Toruniu doszło do wykorzystania sfabrykowanych dokumentów przez fałszywe zeznania świadków w celu ukrycia zawłaszczenia 100.000.000,- eut uruchomionych za zgodą dyrektora banku UBS AG w Zurychu z depozytów carskich przez Kazimierza Banie któremu podpisaliśmy zgodę w dniu 02.12.2011.

Połączono to ze sprawą sygnatura akt 2 Ds 1676/12 Łódź Śródmieście o przepisanie programów bankowych na mnie i żonę i wypłatę dla Skarbu Państwa 7% podatku, dalej zamieniono przez błędne wstawienie naszych nazwisk pisanych przez „ż” jako z kropką. Co połączono z windykacją w Łodzi powielając sygnatury i zamieniając sprawę wygraną prze żonę również do SOF-ART Sp. z o.o. sygnatura akt IXKa 280/12 również prowadzoną jako sygnatura akt IIIK 280/12 podstawioną do mojej sprawy jako IIIK 207/07 w której dobrowolnie poddałem się karze, a obecnie się z tego wycofuję, gdyż przyznałam się z powodów nacisków politycznych po czym dokonano kradzieży mojego mienia dla fałszywych działów spadku przez obcych ludzi na mieniu mojej żony i moim, przez różne opcje polityczne w tym banki aby przejść na moje firmy dokonując dalej działów spadku do windykacji carskiego mienia, w tym przez ING Bank Śląski z Katowic z siedzibą w Łodzi, który dokonał podmiany siedziby ze Starachowic województwo Świętokrzyskie, na Łódź w celu kradzieży u ukrycia fałszywych spadkobierców przez windykację carskich depozytów przeniesionych do osób z byłych struktur UB czyli Waldemara Maksalon, który w 1957 roku podał się za spadkobiercę carskiego mienia, co obecnie widać a co doprowadziło do kradzieży zamku Chateo Gutsch w Lucernie w Szwajcarii który był własnością Tytusowicza Romanowa brata cara, który występował później jako Tytus bej Bocheński.

Wykorzystano moją z żoną sprawę o potwierdzenie dokumentu prawnego określającego, że jedynie ja Jerzy Kaźmierczyk i moja żona Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska , mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, Romanow, a określonej przez Sąd w Kielcach jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, i poprowadzonej tak na skutek decyzji Sądu Okręgowego w Kielcach i po dwóch latach ponownie podmieniono do Starachowic, wpisując żony nazwisko przez „Ż” czyli tak jak również błędnie wpisano moje dane w ZUS w Opocznie, co zostało wykorzystane do Szwajcarii w dokumencie z błędem w Piśmie do Zwolnienia sto milionów euro dla nas przez Kazimierza Banię, co podmieniono na kredyt.

W Polsce z naszego doniesienie wpisano ten sam błąd w odpowiedzi do nas z Komendy Głównej Policji w Warszawie i obecnie dorobiono sprawę sprawę połączono ze sprawą Bohdana Żakiewicz, który był windykowany przez Częstochowę. Sprawę naszą prowadził KGP wydział do spraw przestępczości ekonomicznej, podstawiając obecnie obcą osobę, podszywającą się w Warszawie pod moją żonę ze Starachowic i jej dane , co wykrył Urząd Skarbowy w Starachowicach. Doszło do połączenia spraw z bankiem PEKAO SA w Łodzi, który również windykował depozyty na podmienione dane osobowe co połączono z Fundacją Potockiego w Warszawie, gdzie podstawiono za właściciela precjozów carskich pana Waldemara Maksalon ze Starachowic, który dorabiała genealogię dla Jerzego Bochyńskiego znajomego Prezydenta Komorowskiego. Podał się on za naszego spadkobiercę tworząc genealogię dla Elżbiety Bochyńskiej na Poznań na działce mojej teściowej w Starachowicach, po jej śmierci, którą zamieniono na jej męża co jest prawnie niemożliwe. Celem była podmiana rodziny i podstawiono rodzinę Maksalonów aby wytworzyć linię pod Poznań i Końskie, wykorzystując osoby jak Grażyna Kulczyk pod Grażynę Maksalon w celu wstawienia na Kruszynę koło Częstochowy pod Księżną Marię Lubomirską mojej żony babcię spaloną w Kruszynie w 1932 roku, podstawiając Grażyny Klusek siostrę Jadwigę pod moją teściową Filomenę Jadwigę Bochyńską zamieniając ją na Bocheńską z domu pod mienie jej męża Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Podmieniono sprawę żony o usunięcie adwokata z urzędu na co Sąd w Krakowie wyraził zgodę ale adwokat pozostał a w piśmie żona odniosła się do zwrotu mojego weksla na 50.000.000,- eur przez Prokuratora Bieleckiego.

Podmieniono sprawę spadkową po śmierci drugiej babci żony księżnej Reginy Glińskiej, która wstępowała pod danymi Aniela Regina Mazurek pochodząca z Huty, która była mamą mojej teściowej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, która zmarła w 2003 roku, co podmieniono na 2005 rok, a co jest oszustwem, dokonanym przez podmienię sprawy o zasiedzenie Waldemara Maksalon, w celu upozorowania innej osoby, aby przejść na majątek książąt Glińskich na województwo Łódzkie.

Rodzice Waldemara Maksalon w 1957 roku wtargnęli na nieruchomość ul. Nad Kamienną 25 pozorując, że są rodziną Franciszka Maksalon z Woźnik w województwie łódzkim robiąc dział spadku na carskim mieniu w Polsce oraz dalej w Lucernie w Szwajcarii, co trwa do dziś. Obecnie w Kruszynie wprowadzono fałszywą genealogię wprowadzając Kacpra Denhoff, krytego przez biskupa Kacpra w celu ukrycia morderstwa babci mojej żony księżnej Marii Lubomirskiej w 1932 roku w Krusznie, gdzie po spaleniu jej z rodziną przez grupa „Zofia” z SS, którzy porwali nowo urodzone dziecko czyli mojego teścia i w asyście Adolfa Hitlera podano dziecko w Starachowicach do chrztu wpisując Brunona Bochyńskiego jako ojca a którym był carewicz Aleksy Romanow.

W Toruniu dokonano reaktywacji METRON wykorzystując moją wpłatę na mosiądz 100.000,- zł podstawiając Waldemara Maksalon i jego rodzinę za spadkobierców , którzy windykują APE Umwelttechnik AG, która to firma w Szwajcarii podtrzymuje przy życiu mózg dziadka mojej żony Brunona Bochyńskiego czyli Carewicza Aleksego Romanow pod nazwiskiem o. Józef Innocenty Maria Bocheński dawny rektor Uniwersytetu we Fryburgu.

Taką decyzję podjął papież Jan Paweł II.

Pan Marian Budka został podstawiony pod Marina Bochyńskiego występującego jako brat mojego teścia, który został podstawiony pod Brunona Bochyńskiego czyli pod wpisanego jego ojca w metryce, gdyż Brunon występował w Seminarium w Sandomierzu jako Marian Bochyński i podstawiono go pod Jerzego Brunona Bochyńskiego z Katowic a jego pod moją osobę. Z tego powodu podstawiono go pod moje dane osobowe do obrotu pieniędzy. Obecnie są prowadzone windykacje w Warszawie, gdzie podstawiono w firmie Green Sp. z o.o. dane mojej żony, która tam nigdy nie pracowała a co zostało wykazane przez Urząd Skarbowy w Starachowicach , a dane mojej żony i jej rodziny w różnych konfiguracjach, zostały wykorzystane w Poznaniu, przez pracę w Kielcach w firmie z Poznania ECO-BON TON. Dalej doszło do podstawienia danych na Warszawę moje obecnej żony pod danymi z pierwszego związku jako Bożena Piórecka i tak umieszczano dane do ZUS ze Starachowic do Warszawy. Dane mojej żony, również podstawiono do mojej spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. i aby to ukryć dokonuje się podmiany żony na Elżbietę na Poznań, Skarżysko, Białystok oraz Opoczno, aby zawłaszczyć nam przekazane Oświadczenie Woli od mojego teścia i podmienić osoby na fałszach spadkobierców, wykorzystując sprawy z naszego powództwa potajemnie przeciwko. Wezwano mnie dlatego do sprawy o ujawnienie majątku w Sądzie Rejonowym w Starachowicach sygnatura akt ICo1196/12 gdzie dałem wykaz majątku Marmoroc-Polska Sp. z o.o. jako „0”, ale podstawiono wyspę Gowerners Island bez mojej wiedzy i zgody przez pana Bohdana Żakiewicz, gdyż wstąpiliśmy o jej zwrot dwa razy i nie otrzymaliśmy odpowiedzi, co jest według prawa USA jest równe przejęcie majątku przez aklamację.

Pan Bohdan Żakiewicz współpracował z firmą z Nowego Yorku, która zastawiła polską ziemię jako listy dłużne do wypłaty odszkodowań za Niemcy dla Izraela z carskich depozytów. Co obecnie zamierzano powtórzyć w Toruniu. Działy spadku na działce 29 ,co wykrył Urząd Skarbowy. W Toruniu skradziono dokument przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, który zamierzano zastąpić eksmisją z działki 29 jako Zakładów Górniczych w celu ukrycia reaktywacji Metron SA , co połączono z kontami numerycznymi lewicy zasilanymi przez windykację depozytów carskich. Sędzia świadomie mnie skazał aby ukryć kradzież pieniędzy przez grupę byłego prezydenta czyli znajomych pana Jerzego Bochyńskiego z Katowic występującego jako brat mojego teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego. Dokonano zawłaszczenia obrazów przez państwa Kulczyk, które należały do babci mojej żony księżej Marii Lubomirskiej z pałacu w Kruszynie, które znajdowały się w Muzeum w Radomsku. Następnie sprzedano pałac w Kruszynie bezprawnie dla osoby z Nowego Jorku, która współpracuje z grupą SS „Palace” Zakopane, co spowodowało, zawłaszczenie terenów Zakopanego należących do babci mojej żony księżnej Lubomirskiej, co jest dowodem bezzasadności zaskarżenia mojej osoby i próbą naszej likwidacji przez agentów przy pomocy Sądów w Polsce, czego dowodem jest obecna próba eksmisji żony a nawet mnie z działki 29 ,co oznacza z kilku nieruchomości i jej mieszkania , aby doprowadzić do bezdomności w celu grabieży mienia. Celem tych działań było obciążenie Polski odpowiedzialnością za morderstwo rodziny carskiej, aby Polskę zlikwidować, powtarzając rozbiory Polski przez opłacenie polityków, o czym nas poinformowano mówiąc, że Polskę trzeba zmieść z mapy świata. Zamierzano tego dokonać rękami polskiego Sądu.

Znieważano naszą rodzinę w sposób niegodny używając fałszywych opinii psychiatrycznych, aby podważyć pochodzenie żony carskiej rodziny, do kradzieży naszego mienia, które razem nam zostało przekazane Oświadczeniem Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego teścia. Wyrok Sadu ponadto ingerował w firmę Szwajcarką co spowodowało by wyłączenie czynności życiowych dziadka mojej żony, na co nie zezwalamy.

Z poważaniem
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s