Zakłady Górnicze w Starachowicach ukryte w „SOF-ART” Sp. z o.o.

Starachowice 25.11.2015 roku

SOF-ART Sp. z o.o.
Lipie Henryk Szyb 1,
27-230 Brody Iłżeckie
adres do korespondencji
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
PS.8312.5.31.2015

Starostwo Powiatowe

W związku z złożonym wnioskiem do Starostwa Powiatowego z dnia 5.10.29015 rok przez
„SOF-ART” Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb 1, 27-230 Brody adres do korespondencji Nad Kamienną 25, otrzymałem odpowiedź z dnia 3.11.2015 odebraną w dniu 24.11.2015 roku informuję co następuje.

Przesłanki warunkujące umorzenie należności nastąpiły na skutek przedawnienia spraw a ponadto wygranej sprawy przez byłego właściciela Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk obecną moją żonę, która z pierwszego związku występowała jako Bożena Piórecka z domu Bochyńska.

Firma „SOF-ART” Sp. z o.o. posiadała status zakładu pracy chronionej, która utraciła na skutek niedotrzymania terminu przez Wojewodę Świętokrzyskiego co oznacza brak winy ze strony spółki.

Z tego powodu nie było podstaw do zabrania statusu zakładu pracy chronionej w tym czasie, a prawo nie działa wstecz. Powołując się na skomplikowany charakter sprawy można odnieść wrażenie, że jest połączona bezpodstawnie ze spółką Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , gdzie włączono moją żonę po powrocie do nazwiska panieńskiego Bożena Bochyńska i poprowadzono sprawę w Kielcach co zostało wyłączono jako błędne połączenie.

Na skomplikowany charakter sprawy powołał się Sędzia w sprawie pierwszego właściciela obecnej mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w sprawie SO Kielce IXKa 280/12, w której wykazała majątek rodowy po dziadku księciu Romanie Bocheńskim, który również występował jako Brunon Bochyński i Marian Bochyński. W sprawie żona wykazała jako były zarząd o możliwości pobrania pieniędzy z depozytów rodowych w celu uregulowania należności spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. Co oznacza spłatę wszystkich zobowiązań spółki w przypadku wykorzystania tej sprawy, w której Sąd Okręgowy w Kielcach przeniósł dokumenty do Sadu Rejonowego co jest niemożliwe z mocy prawa, a co oznacza prowadzenie sprawy jako przywrócenie dowodów, które jedynie mogły mieć wartość majątku dziadka żony. Sąd w Starachowicach posiadał dokumenty sprawy, gdzie żonę podmieniono na mężczyznę co jest przestępstwem, a co oznacza wykorzystania pierwszej sprawy SOF-ART Sp. z o.o., gdzie Sąd odmówił odwołania się żony, a gdzie występowała osoba chora psychicznie pan Cybuch pracownik „SOF-ART” sp. z o.o. Wygranie sprawy przez żonę SO Kielce IX Ka 280/12 oraz późniejsze udowodnienie prokuratury o niewinności żony jest dowodem bezzasadności prowadzenia postępowania i są to ważne przesłanki do umorzenia należności, gdyż wynikałoby, że skomplikowany charakter sprawy nastąpił z powodu dorobienia spółek „SOF-ART” Sp. z o.o. za właścicieli których podały się inne osoby w rożnych częściach państwa Polskiego w celu wielokrotnych windykacji i dorobienia linii genealogicznych na carskim mieniu przez dział spadku na Lipie Henryk Szyb w „SOF-ART” Sp. z o.o., gdyż teren ten żona wykazała , że był własnością jej dziadka. Co oznaczałoby w przypadku reaktywacji zwrot mienia na naszą rzecz. Podstawiono moje dane Jerzego Kaźmierczyk pod dane Dariusz Piórecki, którego dane podstawiono pod Dariusz Dąbrowski przez wprowadzenie Zygmunta Dąbrowskiego przez Sąd Okręgowy w Kielcach na Zygmunt Piórecki.

Był to handlarz narkotyków co spowodowało podstawienie jego danych pod Starostwo Powiatowe w Starachowicach. W wyniku wszczęcia przez pana Starostę śledztwa doszło do aresztowania mojej żony wywiezienia do Łodzi do zakładu psychiatrycznego, z którego ma kartę wypisu wykazującą , że jest zdrowa.

Spółka „SOF-ART” Sp. z o.o. powstała w 1994 roku i miała różne adresy: Konstytucji 3-Maja , ulica Rynek, ul. Leśna , ul. Grzybowa następnie Lipie Henryk Szyb 1, gdzie wprowadzono spadkobierców z powodu reaktywacji przedwojennych zakładów przez Jerzego i Barbarę Bochyńskich z Katowic, którzy usunęli mojego teścia i teściową Józefa i Filomenę Bochyńskich, którzy przekazali dla mnie i żony prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow z rodu Rurykowiczów. Wykorzystane to zostało do przywrócenia stanu posiadania rodziny carskiej i próby windykacji na carskim mieniu przez spółkę. Wykorzystano sprawę VI Ds 56/07/Sp Kielce 16.06.2008 rok, gdzie bezprawnie umieszczono moją żonę w sprawie „SOF-ART” Sp. z o.o. z panem Adamem Solak i Ireneuszem Wasilonkiem, którzy nie mieli nic wspólnego z moją spółką SOF-ART Sp. z o.o.

Połączono sprawę z przyłączem wodnym Heleny Surma i kontami lewicy, gdyż podstawiona została za siostrę mojego teścia, którego zamieniono na rodzinę Fogel co jest przestępstwem.

Podstawiono akta pani Blidy aby połączyć Kampanie Węglową z Sędziną Barbarą Bochyńską i Jerzym Bochyńskim w Katowicach w celu połączenia z Konradem Szmytka i Mirosławem Możdżeń, który sporządził dokumenty mojej fundacji APEX-STAR aby połączyć ich z rachunkiem na Gaz na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w celu postawienia Tresy Szmytka i Konrada Szmytka który był dyrektorem firmy przez pewien czas, i podstawienie pod były adres żony z Adresem Konstytucji 3-Maja 23/9b, oraz z kartami nowymi na nazwisko Dariusz Piórecki i garażem na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 działka 29 w celu połączenia z Pałacem w Białaczowie. Otrzymaliśmy odmowę wszczęcia spraw przez prokuraturę Starachowice przy jednoczesnej przysłaniu pisma z Prokuratury Rejonowej Karków Śródmieście Wschód ulica Mosiężna 2 sygnatura Ko 2038/15 a wykazanej, o przesłaniu do Prokuratury Rejonowej Śródmieście ZACHÓD a w piśmie odnosząc się do sygnatury Ko 1410/15 jako naszych pism przesłanych elektronicznie co oznacza dorobienie akt dla osoby wykreowanej w Krakowie, a co prowadzi do fałszywych akt psychiatrycznych dorobionych przez Policę w Paradyżu, pozorując uszkodzenie ciała mojej żony na drukach określających osobę najbliższą . W prokuraturze odniesiono się do nieracjonalnych treści o Kaczyńskim co może być użyte do fałszywych akt psychiatrycznych w których Tomaszów Mazowiecki, który takie wykreował fałszywe akta psychiatryczne przysyłając do mnie sprawę 44 a dla żony inną anulując sprawę. Należy dodać, ze pan Kaczyński w systemie ma przypisany herb Rawicz mojego teścia, co miało być powodem podmiany pod wypłatę odszkodowań na spadkobierców wykorzystując imiona dzieci Marta oraz Adam i Jakub. Należy zaznaczyć, że pan Kaczyński jest znajomym Anny Wróblewskiej w Warszawie żony generała rosyjskiego Oleg Radziejewski współpracujący z Hiszpanią z panią Marią Władimirowną i oraz Andrzejem Pachowskim, którego żona to Anna Pachowska z domu Piórecka, którzy wytworzyli fałszywą linię Radziwiłł przez wykorzystanie mojej spółki MARMOROC-POLSKA Sp. a o.o.

Wykorzystano teren SOF-ART Sp z o.o. i połączono ze sprawą SOF-ART Sp z o.o. dorabiając potajemnie sprawę spadkową po moim teściu sygnatura akt INs 67/08 przez Invest Bank co podmieniono na wypadek samochodowy pozorując uszkodzenie ciała żony, którego nie było, a który miał doprowadzić do braku przedawnienia w celu ciągłych windykacji carskiego mienia przez wykorzystanie Starostwa Powiatowego.

Wykorzystano różne sygnatury do jednej sprawy i podzielono na inne miasta. Wniosek o świadka w SO Kielc IIIK 280/12 , połączono ze SSE Starachowice i panią mec. Ewą Tkaczyk, która była Radcą Prawnym w przeszłości mojej obecnej spółki. Następnie powielono sprawę wykorzystując adres mojej matki, który był adresem do doręczeń przez pewien czas mojej obecnej żony w sprawie sygnatura akt SO Kielce IXK 280/12 o odwołanie adwokata z Urzędu na co wyraził zgodę Sąd Odwoławczy w Krakowie. Adwokat pozostał w sprawie a wykorzystano mojego teścia, aby zamienić miasta pod kolejną sprawę spadkową, gdzie mojego teścia ze Starachowic podstawiono na Opoczno i zamieniono na RC 67/08 w Opocznie powołując się na Starachowice, co udowadnia brak akt w Sądzie z tej sprawy i podmiany akt medycznych mojego teścia pozorując , że miał przeszczep aortalno dwu-udowy, zamiast pękniecie tętniaka. Dowodzi to podmiany ciała teścia na inną osobę, co miało być uzasadnienie przez dorobione akta w Toruniu, przez lekarzy psychiatrów , którzy określili w stosunku do mnie, że mój teść nie był arystokratą, co jest niezgodne z rzeczywistością.

Sprawy przekierowane został do Torunia ze Starachowic i dorobiono dla mnie inną żonę. Powodem tego było podanie się Jerzego i Barbary Bochyńskich za spadkobierców , którzy upozorowali moją żonę na ich córkę i powielili na dwie osoby na działce 29 w Starachowicach, a co oznacza, że pod mienie teściów kreowane są kredyty w celu ukrycia złożonej hipoteki potajemnie przez Kazimierza Banie w Szwajcarii jako Kugel, pod kredyt wraz z odzyskanymi nieruchomościami na nasze dane w tym lasów, które zostały wykarczowane pod SSE Starachowice. W tym celu połączono teren SOF-ART Sp. z o..o i błędy w ustaleniach, które spowodowały zabranie terenu prywatnego pod nadleśnictwo pozorując spadkobierców w Radomiu i Warszawie.

Wykorzystano sprawę Sądu w Kielcach sygnatura akt IXK1 1350/10, sygnatura akt IX Ka 1389/09 od której było odwołanie do sygnatury akt IX Ka 280/12, którą żona wygrała, a co oznacza bezzasadność wszelkich windykacji i roszczeń co do firmy SOF-ART Sp. z o.o., która ma osobowość prawną i wkład 50.000 złotych by windykować do kwoty 50 tysięcy złotych, którą uzyskał komornik. Menie spółki zostało wyprowadzone jako dział spadku.

Sprawa odwoławcza w Krakowie 29.10.2012 ApIIIKo441/12, gdzie odniesiono się do pisma PGIIKo2 1665/12 z 19.09.2012 Europejski znak świadczy o prowadzeniu spraw pod zabezpieczenia kredytów przez pozorantów za granicą i obciążając nas pod wpisywane sygnatury Europejskie jak E29.10.12/73, co może oznaczać połączenie sprawy z 1973 roku po śmierci Bolesławy Bochyńskiej z domu Podczaskiej, której dokumenty zostały przeniesione z Kielc do Warszawy po wniesieniu przez nas sprawy do IPN który określił brak możliwości w danej chwili dostępu do akt, które znalazły się w Warszawie. Urząd Miasta Starachowice sfałszował imię matki Bolesławy Bochyńskiej Marianny podając Marcjannę w celu powielenia jej osoby na Starachowice i Warszawę.

Z tego powodu połączono spółkę SOF-ART Sp. z o.o. z MARMOROC-POLSKA Sp z o.o. oraz połączono z adresem w Warszawie gdzie miały biura przez pewien czas na ul. Łopuszańskiej 38, którą firmę zakupiłem udział, gdzie podstawiono obce osoby, i zostałem doprowadzony do wyjawienia majątku ICo 1196/12 co dowodzi , że ktoś operował na moich firmach i mnie obciążając za te działania. Sprawy zostały połączone w Opocznie sygnaturą akt IIKp425/09 z 17.02.2010 o kradzież obrazów, która została ukryta przez prokuraturę i wprowadzono spadkobierców po mnie żyjącym i żonie na obrazach, o których sąd w Opocznie stwierdził jako własność kręgu spadkobierców po moim teściu. W krąg spadkobierców wykazanych w sądzie był tylko żona i jej siostra a wprowadzono służby próbując wykorzystać spółkę SOF-ART Sp. z o.o.. Wykorzystano doniesienie mojej żony do prokuratury Starachowice sygnatura akt 2Ds344/12 w sprawie włamania do garażu, podstawiając jako kradzież, bez sprawdzenia zawartości co wykorzystano do podstawienia pod obrazy należące do mojego teścia wpisując fałszywych spadkobierców na moją spółkę w Szwajcarii APE Umwelttechnik AG, gdzie podstawiono spadkobierców. W tym celu zamieniono Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Bocheńskiego i podstawiono mienie pod drogi jako wypłatę odszkodowań. Z tego powodu Urząd Skarbowy w Starachowicach wykazał błędne dane na nieruchomości Nowowiejska 29, pod teścia, które należały do mojej teściowej dzieląc na dwa, bez działu spadku masy spadkowej, co jest przestępstwem, a celem było przejście przez numer i działkę 29, na teren Zakładów Starachowickich i SSE Ekonomicznej wykorzystać moją spółkę SOF-ART Sp. z o.o. połączoną z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. aby przejść na przedwojenną ulicę Tychowską, gdzie posiadał mienie Brunon Bochyński, które dopisano do Klasztoru w Wąchocku. Uczciwe prowadzenie spraw spowoduje nie łączenie poszczególnych postępowań, a przez umorzenie z tytułu przedawnienia, uniemożliwi wykorzystanie fałszywych akt o uszkodzenie ciała , które miały spowodować brak przedawnienia. Doprowadzono pod podstawienia Beaty Idziak z domu Bochyńskiej, pod dane mojej żony Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk z domu Bochyńskiej, w celu podstawienia fałszywej spółki SOF-ART Sp. z o.o. na Katowice i podstawienia Jerzego Bochyńskiego, pod firmę SOF-ART Sp. z o.o. wykorzystując dawny adres siostry żony w Katowicach ulica Batorego 8/18 pozorując spadkobiercę po mnie i żonie, dorabiając brak związku małżeńskiego w celu postawienia naszych sióstr i dzieci, za których podstawiono służby i partie polityczne wykorzystując herb mojego teścia Rawicz. Spowodowało to kradzież 100.000.000,- eur i podstawienie państwa polskiego za spadkobiercę rodziny carskiej, która żyje. Pełnomocnik z mojej spółki Kazimierz Bania zmienił naszą decyzję przelewu do spółki kwoty 100.000.000,- eur podmieniając na kredyt, który zabezpieczono działką 29 i terenem SOF-ART Sp. z o.o. łącząc z Pałacem w Białaczowie, zastawionym przez Wojewodę Łódzkiego, co stało się powodem wywiezienia żony do Łodzi, przy wykorzystaniu pana doniesienia o wykorzystaniu pana danych , ale poszkodowaną ponownie stała się moja żona aresztowana z własnego mieszkania i wykazana jako podejrzana,co jest naruszeniem dóbr osobistych. Fałszywe windykacje powodują pobieranie pieniędzy z APE Umwelttechnik AG, co spowoduje zaskarżenia w Szwajcarii Skarbu Państwa Polskiego o kradzież naszego mienia i próbę morderstwa.

Celem działania służb było to aby ukryć, że posłużono się jej danym na dawne nazwisko Bożena Piórecka. Z tego powodu pan Jerzy Bochyński co wynika z pisma, wniósł doniesienie o kradzież mojej szwajcarskiej karty, co jest widoczne w piśmie z Policji Starachowice. Jednocześnie bank PEKAO SA wskazał , ze zniszczył katę. Ja nie posiadałem karty z baku PEKAO SA co oznacza, że podmieniono mnie na Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski a jego dane na Piórecki wykorzystano dla szeregu osób,którym bank świadomie wydał karty bankomatowe. Pobierane pieniądze były wprowadzane na skutek zastawienia dzieł sztuki i precjozów z kradzieży przez Bank precjozów carskich w skrytkach banku we Francji.

Sprawa została przeniesiona do Łodzi przez fałszywe windykacje komornicze aby wykorzystać weksel SOF-ART Sp. z o.o., która nie może dysponować terenem Lipie Henryk Szyb, co oznacza niemożliwość naliczania podatków, gdzie wstawiono fałszywych spadkobierców, którzy zawłaszczyli sto milionów EUR kryjąc to windykacjami komorniczymi na powielane długi.

Z tego powodu zasadne jest umorzenie postępowania z tytułu przedawnienia i wygranej sprawy w Sądzi Okręgowym, a obecny zarząd nie jest odpowiedzialny za działania byłego zarządu. Podmiana danych wykorzystana została do kradzieży pieniędzy przez Kazimierza Banię który został podstawiony pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic ,którego okaleczono i ucięto nogę w celu upodobnienia do Feliksa Maksalon , którego syn Waldemar Maksalon doprowadził do próby eksmisji przerabiając się za właściciela nieruchomości mojej teściowej aby pobierać e pieniądze z kredytu i reaktywacji fabryk.

Ponadto Sąd Kielecki w mojej sprawie określił majątek carski jako udokumentowany nie objęty, gdzie wykazałem wyspę Governer`s Island w Nowym Jorku, która według prawa amerykańskiego przejąłem przez aklamację, a podstawiono pana Bohdana Żakiewicz. Z tego powodu skradziono nowo założoną spółkę mojej żony IMPERATOR ROMANOW wpisując do KRS aby kryć wyprowadzone mienie rodowe na SOF-ART Sp. z o.o.

Brak zamknięcia spraw z tytułu przedawnienia stałoby się powodem do wykorzystania fałszywych akt dorabianych przez służby wojskowe do dalszej windykacji kredytu uruchomionego przez Kazimierza Banię i Mariana Budkę w celu pokrycia podatków od zastawionych terenów przez zaskarżenie spółek zamienionych na zarząd w celu zamiany odpowiedzialności na osobę fizyczną co jest udokumentowane w Toruniu i wyrok podwójny w jednej sprawie już zamkniętej określając wielkość obrotów jako niebezpiecznych dla ekonomii kraju co wskazuje na ciągłe wykorzystanie weksla SOF-ART Sp. z o.o. podpisanego przez były zarząd przez powielenie spółki na dwie jedna założonej w 1994 roku powielając na drugą 4.07.2002 rok jako 20 % udziałów Bożena Piórecka i 80% udziałów Dariusz Piórecki, która to firma tworzy windykacje dla mojej właściwej spółki SOF-ART Sp. z o.o. co jest zbieżne z wydanymi kartami bankowymi z PEKAO SA co spowodowało kradzież kredytów opartych o precjoza carskie w banku łącząc z moją kartą Postfinance ze Szwajcarii zatrzymaną w bankomacie PEKAO SA na ulicy Miodowej w Starachowicach co jest dowodem uśmiercenia mnie w systemie bankowym w celu podstawienia spadkobierców do spółki „SOF-ART” Sp. z o.o, Na tym terenie w 1924 roku dokonano morderstwa carskiej rodziny mojej żony z tego powodu należy dokonać zwrotu tego terenu w celu przywrócenia kontroli na uruchomionymi funduszami.

Do zwrotu mienia po teściach Józefie i Filomenie Bochyńskich podstawiono Waldemara Maksalon czego dowodem jest korespondencja do Sądu Rejonowego w Starachowicach pod nowy adres Sądu Karnego na ulicy Konstytucji 3-Maja 27 w Starachowicach, gdzie wykorzystano remont do ukrycia wyprowadzenia mienia przez Kielce Sąd Okręgowy. Z tego powodu przesłano do nas list z Kielc skierowany do Starachowic w sprawie przeciwko Waldemarowi Maksalon i Lidii Maksalon, którzy podali się za spadkobierców na moich spółkach próbując mnie eksmitować aby ukryć wyprowadzenie mienia w Pałacu w Białaczowie i Starachowicach oraz reaktywację METRON SA w Toruniu wykorzystując moją wpłatę 100.000,- złotych z firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk.

Z tego powodu w Sądzie Okręgowym w Kielcach zamknięto biuro podawcze wydziału karnego aby podstawić pod Starachowice na ulicy Konstytucji 3- Maja 27, a Konstytucji 3-Maja 23 zwrócono jako Poczta wykorzystując punkt pocztowy na ulicy Hutniczej 3 na terenie Brunona Bochyńskiego, łącząc oba tereny z Pałacem w Białaczowie.

Teren „SOF-ART” Sp. z o.o. miał być wiecznie windykowany jako strategiczny punkt dla Rzeszy Niemieckiej, której centrum nowej religii miało znajdować się w Zamku Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii skąd Adolf Hitler miał kierować zdobytym światem. Z tego powodu upozorowano przekucie mieczy na lemiesze w celu zamiany zdarzeń prowadząc wojnę w obecnym stanie powielając fakty , które są zamieniane na inne zdarzenia co mogłam zauważyć w rozmowie z Ewą Eugster podstawioną pod Ewę Cichocką z domu Mirowską , której matkę podstawiono dla wytworzenia genealogii dla Jarosława Kaczyńskiego, który posługuje się nie swoim herbem podstawiając pod Jarosława Maślisz do Pałacu w Niezdowie.

W tym celu podmieniono sprawę żony o rentę w Krakowie wpisując, że nie dotyczy renty, w której odmówiono żonie renty, a obecnie podmieniono do sprawy o uszkodzenie ciała którego nie było. Powodem takiego wniosku jest obecnie zamiana sprawy w Krakowie wymienianej w piśmie przesłanej z jednej prokuratury rejonowej do drugiej prokuratury rejonowej co daje światło, że Barbara Bochyńska dorobiła fałszywe akta psychiatryczne podstawiając siebie i swojego męża pod skradzione dokumenty w Kielcach w celu postawienia się za nas, aby wykorzystać naszą wizytę w Konsulacie Niemiec w Krakowie, w sprawie o obywatelstwo Niemiec. Dlatego w Krakowie na Tomaszów Mazowiecki dorobiono, żonie fałszywe akta psychiatryczne, co jest widoczne w skradzionej stronie internetowej i podmianie strony przez prymitywne rozgrywki służb wpisując treści prymitywne „Parufki i pierogi”. W tym celu dorobiono akta psychiatryczne i odwołano się do sygnatury DE jako Deutschland i E jako Europejskiej.

Sformułowania przez Prokuratora Grudniewskiego o nieracjonalnych treściach jest powieleniem treści pana prokuratora Sokół z 2006 roku gdy grupa gurali z Nowego Jorku SS z Palace Zakopane wystąpiła o 65,- miliardów USD, gdy mnie aresztowano, a żonie przed naszym ślubem Prokuratura odmówiła prowadzenia sprawy, co dziś już jest 100% racją żony, w dodatku w połączeniu z Jarosławem Kaczyńskim jest dowodem celowych działań, w celu podmiany rodziny i wywiezienia do 15 grudnia w nieznane miejsce, zgodnie z podmianą prowadzonych zdarzeń przez prokuraturę polską i sądy dla Niemiec, aby Polskę obciążyć za wywołanie wojny, zgodnie z tym, co upozorował Adolf Hitler w 1939 roku, gdy użyto przebranych więźniów w mundury polskie.

Sprawa zakończenia eksterminacji mojej rodziny i potraktowanie naszych rodzin jako niewolników jest odwróceniem sytuacji opisanej w 1939 roku w książce „Okupacja i ruch oporu w dzienniku Hansa Franka 1945 rok”.

W książce jest opisana szczególna rola starosty w działaniach niemieckich. Centrala przesiedleńcza znajdował się w Łodzi, a dowódcą był SS-Obersturmbannführer H. Krumeya, który odwoływał się do akcji przesiedleńczej na Zamojszczyźnie oraz ewakuacji Polaków w dystrykcie Lublin co połączono z Zakładami Azotowymi w Tarnowie i Puławach oraz wykorzystaniem moich firm jako dostawców dla Niemiec węgla, nawozów sztucznych poprzez kolej łącząc ze strefami ekonomicznymi w Chinach, które zamierzały wykupić zakłady chemiczne w Szwajcarii.

Upozorowano państwa Janinę i Stanisława Pikul z Tarnowa za właścicieli mojej spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w Starachowicach, aby ukryć podmianę Polski na Generalną Gubernie łącząc „SOF-ART” Sp. z o.o. z klubami Go Go w celu ukrycia finansowania przez program GO na Afrykę.

Należy zaznaczyć, że sędzina Barbara Bochyńska z Katowic prowadziła szkolenia prokuratorów w Zakopanym, a jest zwolennikiem nowego ładu czyli obciążenia Polski za wywołanie kolejnej wojny przez wykorzystanie polskich prokuratorów i sędziów. Czas określony przez starostę powodowałby dokonanie podmiany naszych rodzin i wywiezienie szeregu osób ze Starachowic. Pan Paweł Krzymowski określił milion złotych odnosząc się do Jarosława Kaczyńskiego jako nawiązki do stu milionów eur, co oznacza współpracę pana Jarosława Kaczyńskiego znajomego Anny Wróblewskiej z byłym Prezydentem Bronisławem Komorowskim. Odniesienie się pani premier Beaty Szydło do ludzi jako kwoty oznacza nawiązanie do przymusowych robotników w Niemczech. W grudniu 2011 roku podpisaliśmy z żoną zgodę na uruchomienie 100.000.000,- eur z banku UBS AG co zamieniono na kredy,t aby ukryć listy dłużne zastawione w bankach przez Niemcy na naszych ziemiach. Z tego powodu podmieniono moje nazwisko i żony napisane z błędem przez „ż” tak samo jak przesłał Sąd Okręgowy z Kielc sprawę z naszego powództwa sygnatura akt IC 2627/10 przeniesiono do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon, którego rodzina robiła działy spadku od 1957 roku dla Urzędu Bezpieczeństwa i obecnie zrobił dział spadku po teściach dla Niemiec oraz po dziadku żony, co wykorzystano do „SOF-ART” Sp. z o.o., a co jest prawnie niemożliwe.

Odniesienie się w prasie niemieckiej do państwa Kaczyńskich jako kartofli jest dowodem , że Niemcy wiedzą , że ci ludzie posługują się nie swoim herbem co próbowano ukryć przez fałszywe opinie psychiatryczne dla mnie i żony.

W Gazecie Starachowickiej wpisano błąd przy zdjęciu wykazując teścia Józefa Bochyńskiego w czwartym rzędzie zamiast w pierwszym co zaskutkowało podmianą na pana Zbigniewa Bielat , który w przeszłości dał książkę z żartobliwą dedykacją dla mojego teścia wpisując dedykację dla komendanta policji co wykorzystano dla kapitana Straży Granicznej Józefa Bochyńskiego z matki Fogel z Chełma i takie dokumenty postawiono pod ul. Bohaterów Westerplatte 1/1. Wykazano to miejsce jako miejsce postoju samochodu VITO, który oddał Piotr Główka ,a którego komornik wpisał na adres teściów ulica Bohaterów Westerplatte 1/1, co jest dowodem podmiany adresu spółki „SOF-ART” SP/ z o.o. pod adres teściów, co oznacza użycie terenu spółki do działu spadku i podstawieniem Piotra Idziak pod Piotra Czartystowskiego w celu przejęcia Puław jako carskiego mienia. W tym celu wykorzystano uroczystości jubileuszowe Radia Maryja 5.12.2015 roku aby połączyć przez patrona Hali Bema z Tarnowem w celu podstawienia fałszywych spadkobierców wykorzystując dane osób uczestniczących w uroczystości. Data 7.12.2015 roku powtórzenia uroczystości w Bydgoszczy miała zostać połączona z salą bankietową na Wawelu zgodnie z zapisem wspominanej książki, którą połączono z góralami z Nowego Jorku grupa SS Palace Zakopane, która sprzedała Pałac w Kruszynie dla osoby z Nowego Jorku, zamierzając tam zrobić zakład psychiatryczny, aby ukryć historię finansując z zagrabionych precjozów carskich w banku PEKAO SA podstawiając Waldemara Maksalon i Lidie Maksalon za mnie i moją żonę Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk. Wykorzystano nasze pisma i zamieniono Pałac Namiestnikowski własność Romanow na własność Radziwiłł podstawiając moją pierwszą żonę wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł co upubliczniła TV w Bydgoszczy, a co ukryto przez podstawienie ojca mojej teściowej Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, pana Franciszka Jana Mazurka, którego matką była księżna Katarzyna Radziwiłł występująca jako Katarzyna Krakowiak.

DNA mojej żony Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk jeszcze na nazwisko Bożena Piórecka zostało złożone w sprawie INs 716/10 co obecnie próbowano wykorzystać dla Marii Władimirownej otwierając w listopadzie bieżącego roku grobowiec cara Aleksandra III na żądanie cerkwi.

Przysłano błędne dane w sprawie, którą wniosła obecna moja żona dotycząca eksmisji sąsiadów z powodu wpisania ich bezprawnie na cały dom i dorabiania na wodę w mieszkaniu, gdzie nie przebywamy. Dorobiono podatki i ukradzione pieniądze zadłużając przez sąsiadów nieruchomości, aby nas obciążyć na firmach. Sąsiadów Urząd Miasta wpisał na dom pozorując, że są rodziną moich teściów Filomeny i Józefa Bochyńskich, co jest dowodem praktyk UB przez Starachowice, którzy obciążyli nas podatkami bez dostępu do mienia i obcych ludzi podstawiono pod Bochyńskich/ Bocheńskich na potrzeby Niemiec, którzy wyprowadzili mienie wymordowanych arystokratów pod kredyty i zastaw ziemi, co spowodowało obecnie podstawienie służb pod moje spółki w celu ukrycia mienia. W przysłanym piśmie z Sądu wpisano takie określenie, aby pozorować eksmisje przez jedną z powielonych tożsamości mojej żony, przeciwko drugiej fikcyjnej i dokonano tego przez odpowiedni zapis, aby umożliwić takie odczytanie pisma w przyszłości po likwidacji rodziny i podmianie w lutym by odnieść się do aresztowania dziadka żony i oficjalnej egzekucji na Firleju pod Radomiem, gdzie wpisali się fałszywi spadkobiercy udający rodzinę. Takie wykorzystanie danych osobowych widoczne jest obecnie przez Martę Przygodę podstawiając pod Martę Bochyńską córkę mojej żony panny (wcześniej Piórecka), oraz przez redaktora Tygodnika Starachowickiego wpisanie teścia Józefa Ludwika Bochyńskiego wpisując miejsce, gdzie widnieje pan Zbigniew Bielat.

Obecnie doszło do wpisania przy Helenie Surma nazwiska żony nie wykazując mojego nazwiska, jako solidarna zapłata 200 złotych, co miało służyć eksmisji żony domu na ul. Nad Kamienną 25, co miało być połączone z ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 , czego dowodem są nadesłane pisma z Sądu po raz pierwszy na Nad Kamienna 25 wydając korespondencję na adres zameldowania ul. Bohaterów Westerplatte1/1 odbierając je na ul. Hutniczej 3 w Starachowicach, dotyczące przez nas wniesionej sprawy i wydane w sprawie wpisanej jako adres do korespondencji ul. Nad Kamienna 25. Czyli wszystkie nieruchomości miały być zawłaszczone przez sąsiadów, a żonę próbowano przerobić na bezdomną podstawiając pod inne miasta, co jest widoczne w absurdalnym piśmie z Prokuratury wykazującym inne miasta jako właściwe do spraw prowadzonych przez Starachowice, co jest dowodem, że pan Kaczyński i jego rodzina zamierzała wyrzucić nas z domu z byłymi strukturami , gdyż Skarb Państwa podał się za właściciela carskiego mienia oraz nieruchomości w Starachowicach wykorzystując Wniosek mojej żony do SO Toruń, gdzie wykazano obroty na moich firmach jako zagrażające ekonomi kraju, co jest nieprawdą a co oznacza, że są wykorzystywane firmy w zamkniętych sprawach jako nowo prowadzonych , co jest nieracjonalne. Celem jest zawłaszczenie mienia w całości przez matactwa nie pokrywające się prawdą i rzeczywistością i wprowadzenie w miejsce byłych arystokratów starostów pod wykreowaną nową historię. oraz innych nieruchomości mojej żony podstawiając fałszywe windykacje, i już przedawnione w celu ukrycia finansowania wojny przez Zakłady Zbrojeniowe reaktywowane przez SSE w Skarżysku jako MESKO a w Starachowicach Zakłady STAR i wykorzystując Kościół na działce dawnej 29, należąca do zakładów, sponsorując przez fałszywych spadkobierców z Polski i Kanady oraz USA itd. jako Świątynia Gwiazdy Ewangelizacji w Toruniu Gwiazda to STAR, w celu podmiany miejsca po zniszczeniu rodziny, zamienionej już i wpisanej pod sfabrykowane tożsamości jako inne rodziny fabrykując dane pod Niemcy przez MAN na Poznań. Dlatego jedna tożsamość miała wystąpić przeciwko drugiej, wpisując adres korespondencji nie wpisany przez nas ale zamieszczony przez Sąd na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie podstawiono siostrę mojej żony pod nazwiskiem mojej żony, w celu wpisania danych do reaktywacji, aby pominąć żonę oraz mnie w sprawach wypłaty wszelkich odszkodowań po rodzicach i dziadkach a dając obcym ludziom przez fabrykowanie danych rodzin i podmianie naszych rodziny. Doprowadzono do wypłaty pieniędzy, przez pominiecie nas czyli jedynych osób, które mają prawo do dziedzictwa rodowego, gdyż zostało nam przekazane przez mojego teścia i teściową, co wykorzystano do podstawienie sąsiadów na działce 29, gdzie zrobiono działy spadku na carskim mieniu upozorowane, że były odzyskane na teściów, ale faktycznie wypłacone dla byłych struktur UB po śmierci teściów kradnąc nasze mienie, aby pozorować rodzinę. Nagranie osoby znającej przeszłość pana Kaczyńskiego jednocześnie wykazuje pochodzenie żydowskie pana Lecha Kaczyńskiego i jego brata Jarosława Kaczyńskiego, a nazwisko przypisane było przez księży w celu ochrony rodziny żydowskiej, co dziś wykorzystuje się przeciwko naszej rodzinie w linii cesarskiej Romanow, której głównym herbem jest Lew z Judy, który z tego powodu stał się przedmiotem pożądania partii politycznych opłacanych przez kradzione depozyty, kryjąc przedawnione windykacje i już spłacone wielokrotnie przez te same windykacje z naszych carskich depozytów na podmienione dane osobowe.

Dlatego sprawę należy zamknąć z powodu przedawnienia oraz już zakończonej pozytywnie sprawy, a powielanej do windykacji majątku rodowego. Sprawę należy zakończyć w terminie urzędowym gdyż wykazana komplikacja jest powodem do wprowadzenia pozorantów pod adres żony, zaprogramowanych przez nową technologię jak nauka języków, po planowanej likwidacji prawdziwej rodziny, wykorzystując datę wykazaną przez pana Starostę w Piśmie, która odnosi się do oficjalnej śmierci dziadka żony Aleksego Romanow ukrytego jako Brunon Bochyński, który przeżył w Szwajcarii. Data urodzenie jest luty a śmierci wykazana jako ubył na Firleju ma odniesienie do podmienionych danych adresowych, aby odnieść się do podstawionej osoby Radziwiłł pod dziadka żony. Powoduje to, że jest planowana nasza podmiana nas na sobowtóry a dorobione akta o uszkodzenie ciała miały służyć do udowodnienia braku pewnych cech charakteru, których nie da się podmienić, czyli zaplanowano śmierć naszych rodzin i podstawienie innych osób przed datą wykazaną przez pana w piśmie.

Z tego powodu zasadnym jest szybkie zamknięcie już przedawnionej sprawy w zawieszonej spółce nie uzyskującej zysków przez ponad 10 lat i wówczas uniemożliwi się manipulację dokonywaną przez służby, co jest widoczne, a co nas nie dotyczy.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę wykazanych skompilowanych faktów , które są niepotrzebne do rozpatrywania mojego wniosku w przypadku uczciwego umorzenia sprawy już przedawnionych roszczeń , które jedynie służą dla firm windykacyjnych zakupionych również z naszych depozytów w celu naszej bezprawnej windykacji, aby wyprać pieniądze przez pobrany bezprawnie kredyt przez pełnomocnika pana Kazimierza Banię czyli w Szwajcarii Kugel, do czego nie miał prawa.

Wnoszę o umorzenie wyżej wymienionych względów jako roszczenie przedawnione, prosząc o ukończenie sprawy przed zakończeniem badań DNA w Moskwie, ponadto jak pisałem sprawa jest zakończona prawomocnym wyrokiem na korzyść mojej żony, czyli byłego właściciela spółki
„SOF-ART” Sp. z o. o. i brak jest podstaw prawnych do dalszej windykacji.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s