LELIWA herb mojej mamy Filomeny Bochyńskiej

Starachowice 26.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
POLSKA

                                       Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Szanowny Pan Andrzej Duda

Zwracamy się do Pana Prezydenta o przewrócenie kontroli dla nas, nad naszym mieniem,

gdyż doszło do wykorzystania naszych danych do próby wprowadzenia fałszywych spadkobierców mojej rodziny z Niemiec na Wawel pozbawiając nas mienia w Starachowicach.

Zwracamy się do pana Prezydenta o przewrócenie kontroli dla nas nad naszym mieniem, które obecnie jest wykorzystywane przez osoby pozorujące nas w Krakowie, Warszawie i Toruniu.

Wykorzystano moje dane do Krakowa prowadząc sprawę o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej bez naszego udziału z naszego wniosku co doprowadziło do podstawienia agentów wywiadu, którzy poprowadzili sprawy przez zadłużenia nas i Polski oraz dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne do KM 44/12 w której sprawie poruszona było sprawa potraktowania Białego Orła jako programu śmieciowego, a nasz herb rodzinny Biały Orzeł z ikoną Maryi na piersi zamieniono na nagą kobietę do programu GO jako Klubu GG odnosząc się do Generalnej Guberni.

Polska miała być krajem tranzytowym aby pomieścić fałszywych spadkobierców naszej rodziny na drogach umieszczanych na naszym mieniu. Program GG miał być oparty na diamentowych szachach Romanow jako pornograficzny na Lipie Henryk Szyb 1, gm. Brody Iłżeckie wykorzystując męża spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. łącząc przez teren działki numer 29 z Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii skąd zaplanowano wprowadzić„ jedną religię na bazie okultyzmu i nierządu”.

Dokonać tego planowano przez poprowadzenie nowoczesnej wojny planetarnej stosując najnowszą technikę biologiczną. Polskę zamierzano zmieść z mapy świata o czym nas poinformowano w Szwajcarii. Zamierzano tego dokonać przez wykorzystanie fałszywej linii genealogicznej w sieci dla Tarnowskich, gdzie umieszczono również pana Jarosława Kaczyńskiego. Co za tym idzie zamierzano zniszczyć obecną partię rządzącą tworząc spór sprzeczności z Europą. Homoseksualizm miał być przykrywką dlatego zdjęcie mojego ojca Józefa Bochyńskiego umieszczane są między homoseksualistami w internecie co jest sprzeczne z wartościami mojej rodziny a co próbowano zniszczyć„ przez ludzi w prokuraturze i sądzie” oraz opłacane są osoby do niszczenia godności mojej rodziny.

Obecnie działania te miały doprowadzić do śmierci Jerzego Bochyńskiego z Katowic pod którego już podstawiono młodszą osobę. Policja wykazała nazwisko Jerzy Bochyński w sprawie zatrzymania w bankomacie karty identyfikując ją jako kradzież co oznacza, że ktoś podał się za mojego męża w dodatku za właściciela karty szwajcarskiej z Postfinance na której było nazwisko Jerzy Dariusz Kaźmierczyk. Wykorzystano określenie pana Jarosława Kaczyńskiego w artykule w Sieci nazywając państwa Tarnowskich jako bracia w sieci co oznacza , że została dorobiona rodzina w Sieci w celu przejścia na dorobioną linię Tarnowskich podszywających się za rodzinę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej herbu Leliwa po mieczu po kądzieli księżnej Glińskiej herbu Radwan a matką hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek była księżna Katarzyna Radziwiłł herbu Trąby występująca jako Katarzyna Krakowiak co wykorzystano do banku UBS AG podstawiając mienie mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego herbu Lew z Judy po mieczu ukryty jako Rawicz a po matce księżnej Marii Lubomierskiej herbu Szreniawa. Z tego powodu dokonano przestępstwa i podstawiono moje dane na Kielce podstawiając pod moje dane moją siostrę. Następnie inną osobę z Warszawy podstawiając za mnie na drugą postać uniemożliwiając mi wejście do domu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach przy jednoczesnym potwierdzeniu własności. Sąsiedzi dokonują zadłużenia na wodę, aby Lider Światowy mógł czerpać zyski z długów. Celem takiego działania jest doprowadzenie do wojny do czego odniósł się w wypowiedzi papież Franciszek według doniesień medialnych, że wybrano wojnę.

Odwołując się do przepowiedni Nostradamusa można zauważyć, że wymieniony półksiężyc jest miejscem przejścia antychrysta , co jest zbieżne z dorobioną linią genealogiczną, która miała zniszczyć świętość mojej matki Filomeny Bochyńskiej, co nie można mierzyć miarą europejską, gdyż uderza w godność mojej rodziny. Moja mama Filomena Bochyńska była kobietą o czystych zasadach chrześcijańskich, a godzenie w nią jest godzeniem w chrześcijaństwo i bezpośrednio w Maryję. Jest to działanie skierowane przeciwko mojej rodzinie aby poprzez herb Leliwa mojej matki po mieczu przejść na herb mojego taty Rurykowiczów Lew z Judy i Rawicz w celu wykorzystania do wprowadzenia w mojej linii genealogicznej antychrysta, który chce wykorzystać nasze DNA. Działania prowadzone są celowo i precyzyjnie wymierzono w godność chrześcijańską. Z tego powodu zamierano wykorzystać Prawo i Sprawiedliwość, aby usunąć Polskę z mapy świata i zniszczyć Polaków. Wykorzystano w tym celu Turcję kraj półksiężyca jako zapalnik nowego ładu oraz Tarnów, gdzie stoi pomnik Bema przy którym mama Filomena Bochyńska była z nami przed śmiercią zaproszona do państwa Janiny i Stanisława Pikul, którzy wykorzystali mamę Filomenę Bochyńską i firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do próby wprowadzenia antychrysta wykorzystując fałszywe działy spadku aby wprowadzić moje dzieci i wnuki jak Wiktorię Kornaszewską , którą podstawiono pod Wiktorię Hall-Kornaszewską. W tym celu w Krakowie podmieniono moją sprawę odwoławczą z SO Kielce do Sądu Apelacyjnego o rentę w której usunięto zapis o rencie w celu upozorowania, że jej nie dotyczy.

Wykorzystano dodatkowe badania psychiatryczne w których wykazano, że jestem zdrowa aby podmienić pod wyprodukowaną linie genealogiczną przez państwa Janinę i Stanisława Pikul w celu wprowadzenia Lidera Światowego na Wawel, który w tm celu wykorzystał pełnomocnictwo od nas i podał się za właściciela męża firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

Stanisław Pikul współpracował z Bohdanem Żakiewicz i Piotrem Waydel, który zaskarżył męża w Toruniu dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne aby pozorować, że mój ojciec nie był arystokratą w celu wprowadzenia linii Tarnowskich przez matactwa Waldemara Maksalon w sprawie INs 956/09 i INs 716/10 Sądu Rejonowego Starachowice, gdzie dorobił sprawę po moim dziadku na mieniu mojej mamy po jej matce oraz podał się za spadkobiercę carskiego mienia nas windykując, aby ukryć oszustwo dorabiając fałszywe opinie psychiatryczne o uszkodzeniu ciała. Odmówiono mi renty określając, że mogę pracować w swoim wyuczonym zawodzie jako Instruktor Kulturalno Wychowawczy o specjalności Teatr Lalek.

Policja wykrada moje dokumenty uniemożliwiając mam funkcjonowanie i drwiąc, że zostawili nam jedynie okładki.

Skradziono teczkę z twórczością moją własną, a okładki były od mojej siostry co jest wymowne i nie podlega dyskusji.

Dowodem podstawienia moich danych a Kraków są rejestrowane przesyłki odsyłające do Prokuratury Rejonowej w Krakowie co umożliwia wykorzystanie moich danych do sprawy państwa Tarnowskich z sieci , którym wydano dzieła sztuki i miecz paradny z Wawelu, którym mianowano Pana Prezydenta na Kawalera Orderu Białego Orła, który posiadał mój dziadek Brunon Bochyński czyli carewicz Aleksy Romanow. Potraktowanie nas przez Polskę jako przestępców oraz zawłaszczenie mienia jest dowodem celowości działań w celu zniszczenia życia i godności. Oznacza to, że obecnie wykreowane dane przez Kraków miały posłużyć dla fikcyjnej wykreowanej osoby pozorując , ze jestem córką moich teściów w celu dorobienia windykacji pod Pałac w Białaczowie, gdzie w czasie wojny znajdował się Lebensborn.

Dorobiono opinie psychiatryczne, które miały służyć do wprowadzenia programu pornograficznego w celu umieszczenia nagiej kobity na orle po wprowadzeniu nowego ładu bez chrześcijaństwa.

Miało dojść do oskarżenia państwa Tarnowskich po zaplanowanym naszym pobiciu do którego już dorobiono dokumenty, a nawet skazano mojego męża prowadząc ponownie zakończoną sprawę w której maż odbył karę w całości. Został w tym czasie przez działanie Sadu okradziony. Dla mnie dorobiono opinie psychiatryczną i wysłano z Tomaszowa Mazowieckiego pismo z prokuratury do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie upozorowano, że jestem chora aby mąż umieścił mnie w zakładzie psychiatrycznym nagabując moją teściową, którą upozorowano za matkę. Jednocześnie dokumenty wykazały , że jestem zdrowa i ta sama pani prokurator Fidos określiła, ze moja sprawa została zamknięta określając, że jej nie ma. Dowodzi to, że przerobienia moich danych na Elżbietę co służyło do wyprowadzenia naszych pieniędzy przez Opoczno pozorując nasze siostry za spadkobierców, które nie otrzymały takiego prawa od moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich ze Starachowic. Działanie takie jest prowadzone w celu ukrycia działań Sądu i Prokuratury w Krakowie, która wydały dzieła sztuki z Wawelu na bazie danych osobowych mojej rodziny.

Zastosowano inicjały mojej mamy Filomeny Bochyńskiej FB jako Federacja Rosyjska w celu odwołania się do pieczęci pocztowej z inicjałami Faustyn Bocheński mojego ojca pradziadka czyli cara Aleksandra III Romanowa. Doszło do zestrzelenia samolotu Rosji co połączono z Turcją z Konstantynopolem, Jerozolimą i naszą rodziną, aby przejść na fałszywą Elżbietę Radziwiłł Romanow z Potockich do czego zamierzano wykorzystać moje ciało Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk w celu wykazania DNA do porównania z carem Aleksandrem III Romanow na życzenie cerkwi, a ciało mojej siostry Beaty Idziak zamierzano wykorzystać jako DNA Marii Władimirownej.

Moje dane są umieszczane w Krakowie pozorując innego męża, a mojemu mężowi dorobiono żonę z Torunia. W Krakowie upozorowano, że żyła moja babcia Maria Lubomirska po jej spaleniu w Kruszynie, wysyłając listy jako Róża Lubomirska pod Róże Plater i podstawiono Stanisława Pikul pod Stanisława Lubomirskiego , który miał kontakt z państwem Mycielskich podstawionych na Pałac w Białaczowie. Pałac został zastawiony pod kredyty tak jak i inne pałace oraz pod program medyczny zakładów psychiatrycznych, aby wykorzystać przeciwko wierzącym opisywane historie wykrzywiając znaczenie słów osób uznanych za wybitnych w Kościele Katolickim. Celem jest zadrwienia sobie z wiary chrześcijańskiej, pozorując że Jezus Chrystus „jest chory”, co odnosiło się do miłości do bliźniego w którym jest Jezus Chrystus i utożsamienie szacunku danej osoby jak do osoby Jezusa Chrystus. Nie ma to żadnego przełożenie i zastosowania do osoby Jezusa Chrystus gdyż w Jezusie Chrystusie mamy uleczenie i zbawienie. Zakłady Psychiatryczne dla osób wierzących to zadrwienie sobie z mądrości i praw istnienia świata i osób takich jak, ojciec Pio ,który mówił o traktowaniu chorych jakby to był Jezus Chrystus, co jest opisywane w książce „Ojciec Pio stygmatyk-mistyk-cudotwórca”autorem której jest pani Irena Burchacka.

Brak wartości chrześcijańskich miał doprowadzić do wdrożenia programu psychiatrycznego dla ludzi wierzących.

Wykorzystano działkę 29 zakładów Starachowickich oraz na niej stojący Kościół parafia Wszystkich Świętych, której fundatorem którego był mój pradziadek. Obecnie przez pozorantów zastosowano eksmisję tworząc kolejną sprawę pod sygnaturą akt IC 178/15, tworząc oszustwo podmieniając moje dane pod rodzinę Waldemara Maksalon, a jednocześnie w drugiej sprawie próbowano mnie eksmitować z mojego wniosku, wydanego dla osób na które wpisano cały dom, aby podszyć się pod moją rodzinę na kupionym w 2001 roku mieszkaniu z garażem, komórką na wyłączną własność oraz oraz działce, wykazując zależność eksmisji z ul. Nad Kamienna 25 co oznacza oszustwo i dopisanie sąsiadów za właścicieli mojego mieszkania na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz garażu i komórki, co jest widoczne w piśmie z Sądu w odpowiedzi na mój wniosek. Na działkach wpisywani są fałszywi spadkobiercy w ilościach 10.000 oraz więcej co oznacza bezsens działania państwa polskiego i produkcje kolejnych spadkobiorców nas traktując jako niewolników.

Zawłaszczenie działki 29 przez Waldemara Maksalon pozorując dobrobyt w Polsce miało w rzeczywistości służyć do likwidacji papieża Franciszka , który przeszkadza we wprowadzeniu jednej religii przy jednoczesnym wykorzystaniu Kościoła katolickiego, aby pozyskać carskie depozyty dla antychrysta przez przejście w linii Tarnowskich w sieci jako półksiężyc zastępując dzień nocą.

Sprawę uchodźców można przyrównać do upozorowania biblijnego zapisu powrotu wszystkich narodów do Boga, Izajasza 56,1-8

Pan Jarosław Kaczyński po wprowadzeniu programu planetarnego miał zostać zlikwidowany podobnie jak Tarnowscy, Jerzy Bochyński i trzech braci Podczaskich w Warszawie. Teresa Szmytka z domu Bochyńska i ich rodziny.

Królowa Elżbieta II nie wpuściła na rodzinną uroczystość pan Lecha Kaczyńskiego co ma swoistą wymowę jako symbol niewyrażenia zgody do wejścia w linie królewską.

Antychryst zamierzał przejść przez Kościół , aby wykazać, że jest naszą rodziną jednocześnie niszcząc ciała naszej rodziny, ludzi wierzących w celu wykazania DNA jako oszustwo przed Bogiem. Przykładem są podmienione akta medyczne mojego taty inż. Józefa Bochyńskiego, który zmarł na pękniecie tętniaka w Szpitalu w Końskich, które zostały podmienione na przeszczep aortalno dwu-udowym co zamierzano dopasować do Jerzego Bochyńskiego. Celem tego jest wykorzystanie ciał naszych rodzin w Moskwie aby porównać z carem Aleksandrem III Romanow wykazując zgodność DNA umieszczając mnie w Jerozolimie w celu potwierdzenia fałszywej historii w Jerozolimie, aby antychryst mógł zsiąść na tronie w Świątyni przez półksiężyc. W rzeczywistości półksiężyc jako her Lepliwa jest herbem mojej matki Filomeny Bochyńskiej, która potwierdziła Oświadczenie Woli mojego taty przed śmiercią co ma wymiar ponadczasowy a co oznacza jej czystość, jest świadectwem nieobłudnej wiary w Jezusa Chrystusa i czystości Maryi czego jestem świadkiem.

Tak mąż Jerzy Kaźmierczyk jak i ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska w dokumencie Piórecka otrzymaliśmy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Romanow od obojga rodziców, którzy uznali nas za godnych.

Urząd Skarbowy w Starachowicach odniósł się do nieprawdziwych danych i informacji o sprzedaży działki Nowowiejska 29, co stanowi dowód podmiany dokumentów w Urzędzie Skarbowym w celu wprowadzenia antychrysta do Krakowa, Moskwy i Jerozolimy wykorzystując wyrok w sprawie sygnatura akt IC 178/15 Sądu Rejonowego o naszej eksmisji z działki 29 przez Waldemara Maksalon , którego rodziców w przeszłości w 1957 roku wykorzystano do przejęcia Zamku Chateo Gütsch w Lucernie w Szwajcarii. Zamieniono Franciszka Jana Mazurka na Franciszka Bocheńskiego aby przejść na Szwajcarię na Rapperswil, gdzie w wieży znajdowało się serce Tadeusza Kościuszki. W zarządzie Rapperswil był Leopold Tarnowski, a gdzie ukryto serce Tytusowicza Romanowa brata cara znanego jako Tytus Bej Bocheński, którego siostra wyszła za syna cesarza Turcji. W wieży umieszczono ikonę Maryi w taki sposób aby ptaki zanieczyszczały swoimi odchodami ikonę co obecnie jest dorabianiem długu przez firmy windykacyjne oraz osoby o nazwiskach odnoszących się do ptaków, przy jednoczesnym zawłaszczeniu mienia i uniemożliwieniu nam korzystania oraz uniemożliwiając regelację podatków, przy jednoczesnym obciążeniu podatkami pozorując, mienie niczyje i podstawiając rząd.

Szanowny Panie Prezydencie w związku z próbą eksmisji i podstawieniem ludzi obcych sąsiadów pod moje mieszkanie i mienie oraz w związku z szykanowaniem mojej rodziny i próbą morderstwa, a co za tym idzie zniszczenia Polski, zwracamy się do Pana jak na wstępie, o przywrócenie naszego mienia i z niego korzystania.

Z wyrazami szacunku
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s