Carska Rodzina wierzycielem Niemiec

Starachowice 27.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
POLSKA

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
Pan Andrzej Duda

Doszło do wykorzystania mojej rodziny wykorzystując moje i męża dane osobowe do zniszczenia narodu Polskiego oraz Rosji. Powodem tego jest zastawienie ziemi polskiej i rosyjskiej przez Niemców po przegranej II wojnie światowej. Spowodowało to pobranie kredytów pod zastaw ziemi w miejscach mojej arystokratycznej rodziny. Bezpośrednio ziemie obejmowały Lubelskie, Krakowskie i Ukrainę co połączono z królewszczyznami i carskim mieniem na świecie, za które obecnie próbowano obarczyć nas podatkami. Niemcy przegrali wojnę i nie mieli prawa do polskiej ziemi i carskiej ziemi co powoduje, że muszą zwrócić ziemię oraz spłacić bezprawnie pobrane kredyty ukryte przez Unię Europejską , która chciała zmusić Polskę do przyjęcia uchodźców w celu ukrycia ich działań przez jedną religię wielokulturową. Powołanie się na demokrację tym bardziej godzi w demokratyczne państwo, gdyż uderza w moją rodzinę, która posłużyła jako chłopiec do bicia.

Wprowadzenie laicyzmu jest celowe ponieważ moja rodzina ma korzenie w chrześcijaństwie.

Wykorzystano różne grupy, które upozorowano na spadkobierców, a które w rzeczywistości pobrały jedynie zapłatę z kredytu na nasze dane osobowe, który nie został nam nawet udostępniony w celu podstawienia pod skradzione ziemie dla Niemiec. Schemat wyprowadzenia mienia opierał się na stworzeniu długu, który był znikomy w skali naszego majątku. Z tego powodu dorabiani spadkobiercy powielali zadłużenia w celu wielokrotnego poboru pieniędzy. Moja siostra Beata Idziak nie ma prawa do dziedzictwa rodowego, dlatego podmieniono jej dane osobowe na moje, aby wytworzyć oszustwo pozorując sprzedanie narodu. Z tego powodu zamierzano zniszczyć groby moich rodziców i dziadków, gdyż Pismo Święte określa osoby, które sprzedały naród, że ich ciała będą wydobyte z grobów jak ścierwo. Hańbą jest dla narodu polskiego znieważenie mojej rodziny. Strach przed ludźmi jest błędem, gdyż należy bać się jedynie Boga, który ma moc odwrócenia sytuacji. Wykorzystano mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i jego firmy do dorobienia pożyczek w celu wyprania przez Niemcy zaciągniętych w czasie II wojny światowej pożyczek co próbowano ukryć za wypłatą odszkodowań na Cmentarzu Firlej w Radomiu wykorzystując Stowarzyszenie Rodzin na Firleju, które założył mój tata inż. Józef Bochyński. Z tego powodu Towarzystwo Przyjaciół Starachowic nie wymieniło nawet, że tata był inżynierem, gdyż taty wnuki zostały podstawione pod inne rodziny: Adam pod Brzezińskich, Jakub pod Dziedzic a Marta pod Kaczyńskich. Natalię Klusek podstawiono pod Natalię Ziobro aby wykorzystać dziecko Adama Kornaszewskiego dla pana ministra Z. Ziobro.

Wykorzystano do tego rodziny, które były przypisane do rodziny mojego taty. Obecnie zamierzano powtórzyć historię Lecha Kaczyńskiego na jego bracie Jarosławie Kaczyńskim ponieważ zrobiono dział spadku na carskim mieniu przywłaszczonym przez Niemcy, a ukrytym w Lublinie. Pana Lecha Kaczyńskiego i jego córkę Martę Kaczyńską podstawiono bezpośrednio pod moją rodzinę w tym pod moje dziecko Martę Bochyńską, którą podmieniono na Martę Przygodę do Stowarzyszenia Rodzin na Firleju. Na działce Nowowiejska 29 w Starachowicach podstawiono Martę Cybulską siostrę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk , która pochodzi z Miedznej Drewnianej 244 dlatego połączono tereny pozorując jednego właściciela przechodząc dalej na Wisłę na Teresę Szmytka i jej syna Konrada Szmytka, którego podmieniono za brata jego matki aby dorobić Bochyńskich.

Pan Lech Kaczyński i jego brat Jarosław są dziećmi osoby, która była Żydem i otrzymała nazwisko Kaczyński od Kościoła na Ukrainie, który ukrył ich ojca, który był wojskowym. Nazwisko Kaczyński zostało przypisane dla Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego zasłaniając rodzinę i osobę, która zginęła w Smoleńsku o tym samym nazwisku, której dane Kościół wykorzystał dla ich ojca. Spowodowało to wypadek samolotu, aby to samo miejsce służyło do podmiany danych na Żydów, co wykorzystano w partii PiS jako biblijne prawo i sprawiedliwość. W partii PiS dokonuje się podmiany mojego i męża nazwiska na „Kaźmierczak” aby przejść na Niemcy na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel i takie dane odczytał Sędzia Wojciech Pruss w sprawie IIK 164/11 SO Toruń. Dowodzi to współpracy PiS i Kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która określiła Jarosława Kaczyńskiego jako nadpremiera co ma odniesienie do gubernatora Polski jako Generalnej Guberni, który pozoruje konflikt z UE promując państwo narodowe, aby ukryć to samo źródło finansowania z kredytów powstałych z zastawienia królewszczyzn w Polsce na potrzeby Niemiec. Prowadzi to do finansowania wojny przez Niemcy, a konsekwencją będzie konieczność zwrotu zaciągniętych przez Niemcy kredytów. W tym celu sfabrykowano moje dane osobowe do Ksiąg Wieczystych na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczak a w szpitalu w Końskich wpisano odwrotne dane jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena adres zam: 27-230 Lipie Henryk Szyb, ulica 1 w celu podmiany moich danych do Łodzi, a gminę Brody Iłżeckie zamierzano przesunąć w inne miejsce według zmian terytorialnych według nowego ładu. Podmieniono wielokrotnie nasze dane osobowe pod te same kredyty za granicą jako STA 010 27-200 , gdyż ukryto niemieckie kredyty przez Kazimierza Banie , który miał zgodę na wypłatę 100.000.000.- eur z naszych carskich depozytów co zamienił na kredyt, gdyż Niemcy wcześniej pobrali kredyty i był to sposób na ukrycie luki. Spowodowało to, że 100.000.000,- eur zostało wypłacane fałszywym spadkobiercom, a nas obciążono przez firmy windykacyjne na fałszywe kredyty pracujące dla Niemiec, którzy zawłaszczyli polską ziemie po II wojnie światowej próbując ukryć to przez windykację mojego taty Józefa Bochyńskiego, za którego podmieniono moją mamę i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Doszło do zastąpienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej przez podstawienie mojego taty Józefa Bochyńskiego na działce 29 z drogą dojazdową, która była we współwłasności. Firma, która dorabia fałszywe długi ukrywa się się za drobnymi kwotami to komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Warszawa Mokotów Marcin Pień-Kos ulica Cybernetyki 13. Fałszywe długi są kreowane przez e-Sądy przedstawione następnie do egzekwowania przez komornika. Ilość oszustw jest tak wielka, że uniemożliwia odwoływanie się, gdzie za każdym razem żądano zapłaty na powielone tożsamości. Wykorzystywane są ankiety o zwolnienie z kosztów w taki sposób sformułowane aby upozorować brak majątku, który jest zwrócony na nasze dane osobowe, ale w dyspozycji służb. Deklaracja, która zawiera brak środków powoduje wpisanie oszustów pod nasze dane na nasze mienie. Przykładem jest sprawa postanowienie sądu w Lublinie z dnia 3.09.2012 czyli po wypadku córki Marty Bochyńskiej w Irlandii Sygnatura akt IVNc-e-396867/12 nakaz z dnia 27-03-2012 sygnatura akt IVNc-e-396867/12 zaopatrzona w klauzulę wykonalności z dnia 03-09-2012 należność główna 1.010,87 złotych wymieniając, że nie wyrażono zgody na umorzenie postępowania.

Sygnatura Km 107452/12 z wniosku Intrum Justitia Debt FUND 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny 02-672 Warszawa ul. Domaniecka 41 pismo z dnia 10.05.2013. Pismo zostało powielone na dwa, aby dorobić dla mojej siostry Beaty Idziak moje dane osobowe zamieniając jedynie datę pisma na 20.05.2013 roku co było ukryte za imieniem Marta Kaczyńska podstawiona jako spadkobierca po moim żyjącym mężu Jerzym Kaźmierczyk w celu ukrycia wyprowadzanego carskiego mienia przez Niemcy przez podmianę danych na Kaczyński w Smoleńsku, aby przejść na kredyty z drugiej wojny światowej. Miejscem skupienia się całego oszustwa i zwielokrotnienia danych osobowych powielanych przez pomyłki w celu pobierania kredytów pod zastawiane ziemie są Starachowice działka 29 oraz nieruchomość Nowowiejska 29. Należy zaznaczyć, że doszło w Irlandii do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej po podpisaniu przez nas zgody na uruchomienie do firmy kwoty 100.000.000,- eur z banku UBS AG w Szwajcarii na co również wyraził zgodę dyrektor banku. Co nie pozostawia wątpliwości o celowości działań służb wojskowych w połączeniu w prokuraturą i sądami, które doprowadziły do wypadku córki i skazania mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Toruniu. W styczniu zamierano męża zamknąć w więzieniu, a mnie umieścić w zakładzie psychiatrycznym przez podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic pozorującego mojego męża co jest widoczne w piśmie z policji. Z tego powodu na działce mojej mamy pojawił się mój tata co jest prawnie niemożliwe i rozdzielono mnie z siostrą na inne rodziny powielając jej dane osobowe pod moje dane osobowe na Kielce, gdzie podstawiono Lidię Daleszak na ulicy Klonowej co zamierzano obecnie zamienić na Lidię Maksalon co jest widoczne w korespondencji Sądu, w Starachowicach, który przesłał nasze pismo do Kielc przy jednoczesnym wcześniejszym odtajnieniu mienia dotyczącego spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w Starachowicach do czego był doprowadzony mój mąż.

Na ulicy Klonowej w Kielcach ma biuro pan Czesław Daleszak ze wspólnikiem panem Kasinowskim co ma odpowiednik do rodziny Kąsinowskich na Woli w Warszawie , gdzie ukryta była moja babcia Maria Romanow, która występowała pod nazwiskiem Bolesława Bochyńska z domu Podczaska i zastępowała moją prawdziwą babcię księżna Marię Lubomirską spaloną w Kruszynie w 1932 roku.

Wykazanie w genealogii Podczaskich państwa Kąsinowskich jako Barbary Kąsinowskiej jest dowodem podstawienia państwa Podczaskich pod Kielce skąd wywieziono dokumenty z byłego ZBOWID do Warszawy w momencie, gdy zawróciłam się o dokumenty mojej babci do IPN.

Zamieniono akt notarialny sprzedaży działki Nowowiejska 29 na dział spadku, gdyż Czesław Daleszak wypłacił część pieniędzy z kredytu pobranego przez Kazimierza Banie, który zastawił nasze ziemie bez naszej zgody, gdyż Bank wyraził zgodę na początkową wypłatę depozytów w kwocie 100.000.000,- eur co bezprawnie zamienił na kredyt. Działanie takie doprowadziło do wypadku córki Marty Bochyńskiej, aby umożliwić uprawomocnienie się postanowienia Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie INs 716/10, gdzie podmieniono carską rodzinę na agentów UB, którzy od 1957 roku robili działy spadku na mojej rodzinie, aby ukryć kradzież polskiej ziemi i carskiej przez Niemcy. Z tego powodu Kazimierz Bania wyjawił,ze Rosja zrzekła się praw do carskiego mienia pod które podstawiono służby jak Sołowiow oraz Maria Władimirowna co połączono a Anną Wróblewską i Oleg Radziejewski oraz Andrzej Pachowski , W. Putin oraz Lech Kaczyński. Z tego powodu doszło do nakazu eksmisji z działki 29 przez Waldemara Maksalon podstawionego na Kielce z pierwszą żoną Lidią Maksalon podstawioną pod Lidię Daleszak, aby podstawić pod wykreowaną linię w PRL Bocheńskich oraz Józefa Bocheńskiego z matki Fogel pod konta lewicy co ukryto podstawieniem Czesława Daleszak jako spadkobiercy w Hucie Ostrowiec SA.

Skierowanie sprawy do Kielc przy braku numeru i ulicy miejsca zamieszkania Lidii Maksalon w dodatku pomyliłam ulicę na Klonową jest dowodem ,że sąd celowo nie usunął braków formalnych, aby odmieść się do Lidii Daleszak z Kielc podstawionej pod moją babcię Marię Romanow carską rodzinę na Anglię, gdzie podstawiono Bogusława Kędziorę i Katarzynę Kędziora z domu Krzemińska w miejsce księcia Bogusława Krasuskiego i jego córki Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuskiej pierwszej żony mojego męża po mieczu księżnej Radziwiłł, aby połączyć przez linię Radziwiłł z moją rodziną Romanow po mieczu. Oznacza to obowiązek zwrotu ziemi Radziwiłł przez Niemcy tak dla pierwszej żony męża jak i dla nas po moim dziadku.

Próbowano to ukryć przez podstawienie ziemi mojej babci Alicji Hessen-Darmstadt podstawionej pod Karola Scheiblera do Łodzi.

Z tego powodu pożyczki prywatne na małe kwoty od Czesława Daleszak były zapisane z błędem w nazwisku na „Kazimierczyk” przez „zi”, aby pobierać pieniądze z kredytu na nasze prawdziwe dane „Kaźmierczyk”, kryjąc to przez fundację APEX-STAR założoną przez męża w Katowicach, gdzie dokumenty złożono do Sądu w Katowicach na ulicę Francuską, co połączono z dawną ulicą Francuską w Starachowicach czyli Bohaterów Westerplatte , gdzie wprowadzono fałszywych spadkobierców zamieniając przez liczbę 7 na Paduch w Krakowie , na Skarżysko Kamienna przez państwa Trzeciakowskich, co było widoczne w Izbie Skarbowej, która wykazała moje dane i pisma. Oznacza to, że również siostrę Beatę zamierzano zlikwidować podstawiając Lidię Daleszak i Lidię Maksalon, aby doprowadzić do badań DNA cara Aleksandra III Romanowa pozorując, że nasza rodzina zdradziła naród co było widoczne w piśmie patriarchy prawosławnego z Łodzi, w którym określił, że nie jest możliwe, aby carska rodzina gdziekolwiek by przeżyła mogła zdradzić naród. Nie zdradziliśmy narodu Bożego, ale wydano nas jak Judasz wydał Jezusa Chrystusa i skazano na niebyt pozbawiając dostępu do naszych pieniędzy, aby zniszczyć„ naród wykorzystując nasze dane osobowe oraz próbując zniszczyć groby szlachetnej mojej rodziny co jest wołaniem o pomstę do nieba.”

Moja siostra Beata Idziak nie mala prawa do dziedzictwa rodowego toteż nie można mówić o zdradzie narodu, nie można dać czegoś czego się nie posiada. A wykorzystanie danych osobowych przez prokuratorów i sędziów w Polsce jest przestępstwem w dodatku przy milczącej zgodzie kościołów.

Księga Izajasza 2,14-15

Pan wychodzi na rozprawę ze starszymi swego ludu i jego książętami: to wyście spustoszyli winnicę, coście biednemu zrabowali, jest w waszych domach. Jakim prawem uciskacie mój lud i przygnębiacie oblicza ubogich? Wyrocznia Pana, Boga Zastępów.”

Ukrycie wyprowadzenia ziemi dla Niemiec określone w piśmie miało nastąpić przez wykorzystanie firm męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiając fałszywych spadkobierców jak Janinę i Stanisława Pikul, oraz Bohdana Żakiewicz na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. wykorzystując , że jest bratem przyrodnim Dieter Düppenbecker z Niemiec, który był wiceprezesem spółki APE-CH GmbH w Zug w Szwajcarii, gdzie byłam w zarządzie na nazwisko Bożena Piórecka w 2005 roku. Spowodowało to po powrocie do kraju aresztowanie Jerzego Kaźmierczyk przed naszym ślubem pozorując śmierć do działów spadku w celu przejścia na mienie carskie przez Niemcy, którzy sponsorowali wojnę przez zastawienie polskiej ziemi zawłaszczonej arystokratom. Z tego powodu podstawiono Dieter Düppenbecker pod Dieler Wissgott w celu przejścia przez adwokata na Stowarzyszenie Rodzin na Firleju do wypłaty odszkodowań za Firlej w celu ukrycia sponsorowania II wojny światowej przez Niemcy zastawiając polską ziemię wykorzystując do tego agentów w polskich sądach. Z tego powodu dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby upozorować , że mój ojciec nie był arystokratą. Natomiast dla mnie upozorowano uszkodzenie ciała i oskarżenie męża przez dorobioną druga moją postać przez służby, pod którą podstawiono moją siostrę Beatę Idziak zamieniając na rodzinę Maksalon i podstawiając Edytę Maksalon pannę z dzieckiem, podstawiając moją wnuczkę w celu wykazania DNA.

Z tego powodu po powrocie z zagranicy, gdy zorientowałam się, że postanowienie Sądu Rejonowego w Starachowicach w sprawie INs 716/10 uprawomocniło się na ulicy Nad Kamienną 25 działka 29 wniosłam o przywrócenie terminu. Sąd uniemożliwił działanie nakazując wpłacić po 1.000,- zł osobno dla mnie i mojej siostry co jest dowodem podstawienia Waldemara Maksalon pod sprawę IC 2627/10 o przywrócenie stanu carskiej posiadania rodziny carskiej w SO Kielce przesłanej do Starachowic, a opłaconej przez nas jako sprawa o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej. Sąd odnosząc się do sprawy niematerialnej przez wykazanie zamontowania wkładki przez komornika w zamku w rzeczywistości odniósł się do pierwszej sprawy określonej w Starachowicach jako niematerialnej z powodu naszego pisma ,że dotyczy potwierdzenia dodatkowo Oświadczenia Woli mojego ojca , które określało ,że my mamy prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, a co oznacza korzystanie z całego materialnego mienia. Sąd udowodnił tym samym ,że Waldemar Maksalon z rodziną nie ma prawa do dziedzictwa rodowego ani wytworzona fałszywa postać. Ponadto rodzina Maksalon zrzekła się deklarowanej darowizny w formie większe wypłaty za dom Nad Kamienną 25 po odzyskaniu mienia rodowego.

Zamieniono Aleksego Romanow na Marię Romanow i podstawiono Podczaskich, którzy usunęli moje zdjęcie co daje możliwość podstawienia innej osoby.

Przedstawiam zdjęcie Jerzego Bochyńskiego, którego podstawiono finalnie za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Policja wykazała kradzież karty szwajcarskiej wpisując Jerzego Bochyńskiego jako mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co oznacza, że bank PEKAO SA nie zniszczył karty bankomatowej, ale wydał kartę dla obcej osoby podstawionej za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 oraz eksperckie rozliczenia miały na celu ukrycie wyprowadzenia polskiej ziemi na drugą wojnę światową przez Niemcy za co zamierzano oskarżyć Polskę wypłacając w programach bankowych pieniądze z kredytów obciążając naszą rodzinę i oskarżając za zdradę narodu.

Wymieniona kwota przy sprzedaży działki Nowowiejska 29 przez Urząd Skarbowy w sprawie wyjaśnienia podatku jest niezgodna z kwotą wymienioną w akcie notarialnym oraz niezgodny jest termin dwóch lat zamiast pięciu służący do zaangażowania środków w zakup nieruchomości oraz, że pokwitowałam dla siostry, co oznacza wykazanie terminu dwóch lat dla Waldemara Maksalon co ukryto w Kielcach na ulicy Klonowej podstawiając Lidię Daleszak pod Marię Romanow podstawioną pod Marię Tarnowską i Sołowiowa, który ma dostęp do listów mojej prawdziwej rodziny podstawiając wymienione osoby. Niegodna również jest wartość rynkowa działki, która w tym czasie wynosiła 100,- zł/1m2 w tym miejscu czyli około 180.000,- zł co potwierdzili biegli geodeci od wycen. Wpisywanie mojego nazwiska w sposobu odwrócony jako Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena Elżbieta bez przecinka po nazwisku powoduje odwrotne odczytanie jako Elżbieta co wykorzystał były Prezydent Bronisław Komorowski, który kontroluje pobrane kredyty.

Księga Izajasza 10,1-2

Biada prawodawcom ustaw bezbożnych i tym, co ustanowili przepisy krzywdzące, aby słabych odepchnąć od sprawiedliwości i wyzuć z prawa biednych mego ludu; by wdowy uczynić swoim łupem i by móc ograbiać sieroty!”

Wytworzone dwie kwoty około 1000,- złotych przez komornika Marcina Pień-Kos z Warszawy do sprawy z Lublina miały służyć do powielenia kwoty kary 500,- złotych Państwowe Inspekcji Pracy z Kielc z odsetkami za niewypłacenie pensji pracowników , którą zapłaciłam a powielono na Lublin tworząc ze mnie dwie osoby i podstawiając państwa Krzymowskich, Kaczyńskich i innych przechodząc na Opole Lubelskie, gdzie wykorzystano moją sprawę „o odtajnienie majątku książąt Bocheńskich / Bochyńskich przez wywiad wykorzystując dwa moje pisma jednakowe do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i drugie do Premiera Donalda Tuska co połączono z wypadkiem lotniczym w Smoleńsku, a pana Donalda Tusk awansowano do UE o czym nas poinformowano przed zaistniałą sytuacją przez pana Antoniego Ciszewskiego z Puław w biurze pana Mariana Budki na ulicy Polnej 3 w Warszawie do którego przesłałam metrykę urodzenia potrzebną do wypłaty pieniędzy co wykorzystano do uśmiercenia nas w systemie bankowym wpisując fałszywych spadkobierców do odbioru pieniędzy przez zadłużenie naszej rodziny Polski, Ukrainy i Rosji.

Podczas przyjazdu Marty Pióreckiej obecnie Maty Bochyńskiej panny i Jakuba Pióreckiego do Szwajcarii w 2005 roku na święta upozorowano wypadek w Niemczech jako awaria autokaru, aby przejść na dział spadku już po dzieciach. Z tego powodu po powrocie w 2006 roku do polski Jerzego Kaźmierczyk aresztowano a mnie zaskarżono dając nadzór, aby tworzyć kolejne działy spadku w trybie karnym co jest znieważeniem naszej rodziny.

Prokuratura Rejonowa Śródmieście Zachód precyzując pismo, że nie prowadziła postępowań o jakich mowa w naszym piśmie wykazując KO1410/15 dała możliwość do ukrycia nieujawnionych postępowań prowadzonych w tym rewirze czego dowodem może być przesłanie pisma z Prokuratury Śródmieście Wschód z dnia 13.11.2015 do Prokuratury Rejonowej Śródmieście Zachód sygnatura Ko 2038/15 dotycząca KO 1410/15 co powoduje połączenie mnie i męża z ulicy Nad Kamienną 25 do dorobionej eksmisji IC 178/15 w SR Starachowice i dorobionych dokumentów o uszkodzenie ciała co dowodzi rejestrowana przesyłka taka sama jaką przysłał Tomaszów Mazowiecki pozorując, że mąż ma chorą żonę. Oznacza to kontynuowanie spraw prowadzonych na powielaną tożsamość do kradzieży dokonanej na Wawelu przez Sąd w Krakowie. Do tego celu miało służyć określenie nieracjonalne treści przez Prokuratora Grudniewskiego w Prokuraturze Rejonowej w Starachowicach ulica Leśna 33 w sprawie Ko 294/15 a odnosząc się do Marty Kaczyńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego co dowodzi udziału prokuratora Grudniewskiego w ukryciu wyprowadzania polskich ziem dla Niemiec przy użyciu partii PiS i próbie zagarnięcie mojej twórczości oraz napisanych przeze mnie książek w tym „Zakazana Prawda”, gdyż określenie nieracjonalne treści są dowodem , podważenie mojego autorytetu co już zrobiono, a co miało na celu ukrycie dokonanych przestępstw na mojej rodzinie, w tym celu podstawienie moich prawdziwych danych na Tomaszów Mazowiecki gdzie umieszczono moją babcię Anielę Reginę Mazurek z Huty do domu Maksalonów z Woźnik. W tym celu następuje przywrócenie danych moich nie żyjących dziadków i podmiana na Miedzną Drewnianą, pod nieżyjącego Józefa Kaźmierczyk dziadka mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Dlatego Józefa Kaźmierczyk podstawiono pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego wpisując w Urzędzie Miasta w Starachowice jako Józefa Mazurek, aby zrobić dział spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku synu hrabiego Stanisława Tarnowskiego, wpisując podatki 10 lat po jego śmierci mojego dziadka, aby upozorować nieuregulowany stan prawny, podstawiając pod Kraków sprawy tajnie samoistnie prowadzone pod wykreowaną nowoczesne elity, które swoje pochodzenie warunkują według wykształcenia, a nie pochodzenia. Stan nieuregulowany był w Krakowie, gdyż komuniści wymordowali moją arystokratyczna rodzinę i inne rodziny oraz elity, i dokonano zawłaszczenia mienia pod które podstawiono służby. Stan nieuregulowany powoduje naliczanie podatków na ludzi nieżyjących, co jest oszustwem dokonywanym w Urzędzie Miasta Starachowice, gdzie naliczono podatki mimo uregulowania stanu prawnego, pozorując nieuregulowany, aby dokonywać podmiany rodziny i windykacji prowadzonej po śmiercie dziadków i rodziców aby podmienić sprawy moich rodziców I Ns 67/08 w Starachowicach po tacie i po mamie INs 426/10 również w Starachowicach. Podstawiono sprawy sąsiadów i inne sygnatury, do zamiany na sprawy pozorując sprawy spadkowe, w celu ukrycia istnienia moich szlachetnych rodziców i podmieniono do innych miejscowości, aby dokonać ukrycia dorobienia fałszywej Opinii Psychiatrycznej z 2014 roku w Tomaszowie Mazowieckim, czyli już po wizycie w Cerkwi Prawosławnej w Łodzi i po odpowiedzi od Patriarchy Łódzkiego, aby zniszczyć moją godność moich rodziców i podstawić służby pod kreowane sprawy na Kielce. Wykorzystano moje odwołanie się od matactw do instancji wyższej, a co doprowadziło do podmiany sygnatur po śmierci moich rodziców na obce osoby wykorzystując sygnatury obcych ludzi pozorując, spadkobierców i zamieniono ich sygnatury na moje, od czego się odwoływałam, a co stało się pretekstem pod dalszych podmian na obcych ludzi przez tworzenie ciągłych cyklicznie powtarzanych działów spadku, przez spis z inwentarza, pozorując sprawy spadkowe, które są oszustwem pana Maksalon i innych osób. Pan Waldemar Maksalon i jego rodzina, nie mieli uregulowanego stanu prawnego, gdyż w 2005 roku zdobyli dopiero zasiedzenie na ich rodziców,, co spowodowało, że wyszło na jaw zrobienie przez pozorantów działów spadku na naszym mieniu, spadku po moim dziadku, mamie i tacie a nawet już po mnie i moich dzieciach powielając ich dane na różne miasta.

Celem jest ukrycie Książąt Radziwiłł z Ostrowca Świętokrzyskiego pod Tarnowskimi, oraz matkę mojego dziadka również księżną Katarzynę Radziwiłł występująca jako Katarzyna Krakowiak, aby połączyć w jedno, w celu podmiany danych na Ostrowiec Świętokrzyski i Opoczno. Dokonano podmiany danych pod Waldemara Maksalon, z powodu, że nie są oni prawdziwą rodziną ani nawet nie są rodziną z Woźnik. Dane podmieniono w tym celu przez Prokuraturę w Starachowicach na Maksalon, aby ukryć podmianę danych na Tomaszów Mazowiecki, aby podmienić terytorialnie mnie i zrobić ze mnie osobę chorą w celu kradzieży mojej twórczości chronionej prawami autorskimi, jako prawa autorskie co próbowano ukraść i dorobić opinię psychiatryczną.

Poprzednie pisma wysłane z prokuratury do wcześniejszej sprawy również rejestrowane odnosiły się do Tomaszowa Mazowieckiego co jest dowodem podmiany mojej rodziny przez prokuraturę w Krakowie i Sąd w Krakowie, który doprowadził do oddania niewłaściwym osobom mienia na Wawelu. Prokuratura Rejonowa sprawę podwójnie prowadzi na dwie osoby co wykazuje podwójna odpowiedź na jedno pismo uzupełniające do przesłuchania w Prokuraturze w Starachowicach z mojego wniosku, pismo z dnia 17.10 2014 IDs 1001/14, a przy uzupełnieniu bezprawnie odwołujące się do Tomaszowa Mazowieckiego, który nie jest moim Rejonem, aby odnieść się do miejsca urodzenie Huta mojej babcie księżnej Glińskiej jako Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów z Woźnik, w celu podmiany mojej babci ponownie na Łódzkie kradnąc na babci męża Franciszka Jana Mazurka mienie podstawiając drugiego pradziadka Brunona Bochyńskiego oraz jego ojca księcia Franciszka Bocheńskiego na Wąchock, dalej pod Księży na Szwajcarię . W tym celu podmieniono adres i własność mojej babci ul. Nad Kamienną 25, 27-200 Starachowice, gdzie miała własność nabytą po swojej matce i podstawiono Waldemara Maksalon ze Starachowic, wpisując oszustwa jakoby jego rodzice budowali dom. Uzupełnienie przesłuchania do sprawy 1 Ds 1001/14 i przerzucenie danych na Tomaszów Mazowiecki do sprawy pozorowanej o podarcie wydruku w Opocznie do sprawy w Toruniu przekierowanej do Starachowic wykorzystując prośbę o pomoc prawną, którą wycofaliśmy, a jest prowadzona dalej sygnatura akt Ko 883/12 w Toruniu i przesłana do Starachowic, gdzie ją zamknęliśmy. Prowadzona jest dalej na dwie dorobione tożsamości na pisane przez „Z” oraz przez „ZI” na Tomaszów Mazowiecki i Opoczno. Jest ona dalej wykorzystywana do podmiany przez błędy pisane przez „A” czyli tak jak dokonano oszustwa w Księgach Wieczystych w Starachowicach na mojej nieruchomości ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 a obecnie podmienia jest na ul. Bohaterów, która jest inną ulicą, a co oznacza, że Starachowice chcą doprowadzić do wojny, aby ukryć zastawienie Polskiej ziemi dla Niemiec w II Wojnie Światowej i finansowanie z niej wojny, a obecnie próbują doprowadzić do zamętu wykorzystując Prawo i Sprawiedliwość w celu podmiany wartości chrześcijańskich na partię PiS. Potwierdzeniem tego jest odniesienie się Papieża Franciszka, że wybrano wojnę.

Błędy pisane przez „A” były widoczne w przesyłanej korespondencji, a co łączy z błędem pana Jerzego Winsztal w pełnomocnictwie w którym występuje jego wspólniczka pani Jolanta Mazur Pełnomocnictwo służyło do odzyskania mienia carskiego a co oznacza, że wykorzystano dla pana Kaczyńskiego oraz Marii Władimirownej podstawionej pod moją siostrę. Działanie takie miało na celu podmianę spraw pod fikcyjne linie dorobione dla służb w Kielcach wykorzystując podarcie wydruku w Opocznie i prowadzenie sprawy w Tomaszowie Mazowieckim bez mojego udziału Sygnatura akt 2 Ds 207/13 , którą bezprawnie połączono z męża sprawą SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07, pozorując mnie na mojego męża, dlatego postawiono moje dane podmienione na Kaźmierczyk z domu, pod adres teściów na Miedzną Drewnianą 244, podstawiając Mazurków pod Radziwiłł i dlatego doszło do absurdu i podstawienia tej rodziny pod Pałac Namiestnikowski czyli carski w Warszawie. Z tego powodu, podmieniono moich rodziców ze Starachowic przez matactwa Urzędu Skarbowego, Szpitali, oraz Urzędów Miasta i ZUS, na powielone dane, aby wykreować inne osoby pod inne miasta, co już jest rażąco widoczne. Celem jest zatarcie śladów po moich rodzicach i podstawienie moich teściów za rodziców, aby pozorować, że pochodzę z Miedznej Drewnianej, i takie dane są wypromowane przez instytucje na programach generujących oszustwa w Urzędach i Bankach, na Kraków Opoczno, Opole Lubelskie Lublin, Łódź Toruń kryjąc Starachowice. Drugie pismo wysłane w tym samym dniu z Prokuratury w Starachowicach do mojego uzupełnienia w Prokuraturze, zawierało absurdalne treści w stosunku do przesłuchania, i było opatrzone datą 15.10.2014 IDs 1001/14, a odniosło się do mojego pisma zatytułowanego jako „Obrona rodziny i godności chrześcijańskiej” z pisma 07.09.2014 rok oraz 8.09.2014 roku dotyczące wezwania o sygnaturze 1Ds 1001/14 oraz z dnia 27.08.2014 roku jako w treści adresowanym do Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim właściwość terytorialna Prokuratura Rejonowa Starachowice stwierdzając, jako niedotyczące sprawy 2Ds 207/13 prowadzonej przez Tomaszów Mazowiecki, czyli nielegalnie prowadzonej w nie właściwym rewirze, gdyż dotyczyło sprawy w Starachowicach a powielonej na Tomaszów Mazowiecki i Opoczno. Sygnatura dostosowana do europejskiej jako E:17.10.14.19 E:20.10.14/104 stanowi wyodrębnienie tych samych sygnatur 1Ds 1001/14 w miejscu E , wykazuje to odrębne sygnatury w jednej i tej samej sprawie IDs 1001/14, rejestrowane w UE jako dwie osoby, co miało ukryte być w innych miastach i państwach przez powielenie naszych danych. Sprawy te występują jako rejestrowane i dlatego należy sprostować działania prokuratury i usunąć dorabiane akta kryminalne. Prokuratura osobiście wezwała mnie do mojego Wniosku określonym w piśmie z dnia 27.08.2014r. Kolejno odniesiono się do pisma 10.09.2014 sygnatura akt 1Ds 1001/14 wzywając na termin 11 września 2014 roku oraz drugi termin na skutek próby o przesunięcie do pana prokuratora Jezierskiego jako dzień 29 września 2014 o godzinie 8.30 oraz drugie wezwanie z dnia 3.09.2014 roku godzina 8.30 z powodu prośby zmiany terminu z mojego wniosku . Nazwisko Prokuratora pozwoliło na przejście na prokuratora Jezierskiego w Kielcach, gdzie podstawiono moje dane pod moją siostrę, gdyż Starachowicki Urząd Skarbowy określił, że siostrę umieszczono od rozliczeń w Kielcach , co okazało się nieprawdą, gdyż w Kielcach okazano mi moje dokumenty i wykazano , że nie było działu masy spadkowej co określono w odwołaniu z mojego pisma do Izby Skarbowej w Kielcach. Dorobiono na Tomaszów Mazowiecki uszkodzenie ciała aby doprowadzić do zawłaszczenia mienia wykorzystując dane naszych sióstr oraz dzieci, upozorowanych na spadkobierców rodziny carskiej.

W sprawie I Ns 1001/14 poinformowano mnie przez innego prokuratora,, że dotyczy uszkodzenia ciała, co wykorzystano do dorobienie sprawy 44, aby znieważyć naszą rodzinę czego efekty są widoczne na stornie dorabianej przez służby „parufki i pierogi”. Przesłuchanie nie odnosiło się do uszkodzenia ciała, ale nie pobrano ode mnie podpisu, co oznacza, że tak dorobiono akta aby nie wykazywać mojego podpisu, ale pomoc prawną, pozorując, że finansowane są niebezpieczne dla ekonomi kraju działania, aby dorobić dane do usprawiedliwienia, że finansowana jest wojna z naszych depozytów przez mojego męża, co doprowadziło do wyroku męża w sprawie sygnatura akt SO Toruń II K 164/11, która to sprawa służyła ukryciu działań Skarbu Państwa, który określił , że rodzina carska nie żyje. Oznacza, że sprawa i wyrok jest prowadzony do podmiany mojej rodziny i likwidacji aby wprowadzić Nowy Ład i wojnę , aby wyprać nasze depozyty i oskarżyć nasze rodziny. Dane osobowe są podmieniane przez lekarzy psychiatrów, którzy używają określeń używanych również przez już wyszkolonych Prokuratorów i Policję w celu zawarcia określeń prymitywnych dla osób szlachetnie urodzonych w celu kradzieży wartości intelektualnych, czyli nawet mojej twórczości, napisanych książek, określając jako „absurdalne treści” do informacji o kradzieży dzieci i wykorzystywaniu jako dzieci korporacje, czyli moje wnuki, zaplanowane już do nierządu, za co odpowiedzialność ponosi Prokuratura. Tworząc określenia nie sprawdzając Prokuratura naraża się na hańbę, a wpisując określenie urojenia jest pewnością, że ukryto już zaplanowane na przyszłość przestępstwa na mojej rodzinie. Aby ukryć podmianę rodziny przez opinie lekarzy psychiatrów do opinii męża dopisano, że tata nie by arystokratą co jest 100%dowodem, że jest to praktyka komunistyczna zabroniona w Polsce, aby upodlić kolejny raz obecnie już nie żyjących moich rodziców. Prokurator, który wzywał mnie na przesłuchanie, nie wykazał, że drugie pismo nie dotyczy przesłuchania i nie określi co oznacza prowadzenie dwóch spraw. Dwa pisma w jednej sprawie, odsyłające mnie do Tomaszowa Mazowieckiego, były w sprzeczności z wezwaniem według właściwości do Starachowic w tej samej sprawie tworząc trzy tożsamości.

Były one odpowiedzią na złożone w tym samym dniu pismo do Prokuratury Starachowice, napisane w prokuraturze ręcznie po przesłuchaniu z powodu uzupełnienia wypowiedzi do przesłuchania, gdzie prokurator nie poprosił mnie o podpis pod protokołem, pozorując uszkodzenie ciała w dodatku przez męża co jest przestępstwem prokuratury, gdzie dopuszczono się tak haniebnego oszustwa. Jest to dowodem matactwa prokuratura, co potwierdza próba eksmisji przez pozorantów z mojego mienia czyli przez obcych ludzi upozorowanych na rodzinę dla Prezydenta Komorowskiego współpracującego z Jarosławem Kaczyńskim, który miał posłużyć do doprowadzenia oddania polskiej ziemi dla Niemiec, aby ukryć matactwa w bankach i pranie pieniędzy przez finansowanie wojny.

Ksiądz z parafii w Białaczowie określił, że „Z. Ziobro na króla” co oznacza bezpośrednie podstawienie pod pana profesora Z. Brzezińskiego oraz mojego syna Adama Kornaszewskiego poprzednio Pióreckiego, pod państwo Brzezińskich do USA i Starachowic, aby wykorzystać mojego syna córkę z pierwszego małżeństwa Wiktorię Kornaszewską czyli moją wnuczkę do wykazania DNA, co oznacza i windykację mnie i mojego męża na alimenty pozorując, że jesteśmy rodzicami z obecnym mężem Jerzy Kaźmierczyk podstawiając byłego męża i inne osoby zwielokrotnione do pobierania alimentów przez firmy na fałszywe dzieci. Wykorzystano sprawę o podwyższenia alimentów Dariusza Kornaszewskiego dawniej Pióreckiego, czyli dla byłego męża na rzecz Jakuba Pióreckiego jego syna III RC 517/08 co podstawiono pod Marmoroc-Polska Sp z o.o. pozorując obecnego męża za ojca pod alimenty i wykorzystując wcześniejszą sygnaturę akt III RC 517/02, aby podmienić pod Lublin i Opole Lubelskiego pod sprawy windykacyjne małych kwot aby dorobić genealogię dla Ostrowca Świętokrzyskiego, oraz Krakowa, Warszawy i innych powielonych miejsc, co wynika z treści pisma z Prokuratury pozorując wysłanie jako właściwości, a co jest nonsensem.

Wykorzystano do zawłaszczenia mojej twórczości dla Niemiec błąd w piśmie z Wydawnictwa i Stowarzyszenia Rodzina Świętokrzyska Kielce 19.12.2010 rok wpisując mnie jako autora pod danymi Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co jest połączone z podmianą w Toruniu w sprawie męża Jerzego Kaźmierczyk zamienionego na Jerzego Kaźmierczak w wypowiedzi słownej sędziego.

Pismo okazane przez prokuratora w sprawie IDs 1001/14 dotyczyło pisma z dnia 6.06.2014 roku w nagłówku zatytułowane ważne w przypadku wniesienia oskarżenie przez osoby zaskarżone przeze mnie i męża wcześniej.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s