“Zakazna Prawda” Ciąg dalszy prześladowania Carskiej rodziny w Demokracjii

Starachowice 29.11.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
Polska

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

Nadzór policyjny nad carską rodziną w Polsce

Obecna korespondencja wskazuje, że obecny rząd zaczął kontynuować politykę poprzedników co zmierzało do zrobienia ze mnie osoby bezdomnej bez rodziny pozorując, że jestem inną osobą po wypraniu mózgu przez elektrowstrząsy co miał wykorzystać kościół ewangeliczny z Kielc promujący uzdrowienie po elektrowstrząsach. Zamierzano podmienić mojego syna Jakuba Pióreckiego na jego kolegę Twardowskiego po czym mnie zamierzano podmienić na panią Twardowską w Łodzi osobę bezdomną , która podpisała się przy wypisie na regulaminie. Regulamin miał być podstawiony pod firmę ECO-BON TON Sp. z o.o. z Poznania, gdy pracowałam w Kielcach w siedzibie ECO-VITAL Sp. z o.o.. Zamierzano mnie podstawić pod brata Marii Krzemińskiej, której brat zginął jako bezdomny w Warszawie. Pranie mózgu następuje przez wysyłanie odpowiednich fal i informacji do kodowania umysłu jako nauka języków, która miała stać się obowiązkowa dla Polaków, jako kara za wymordowanie rodziny carskiej aby byli zaprogramowani jako niewolnicy. Mój syn miał mieć uciętą rękę w celu podmiany złamania reki i wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Warta i Reasekuracji S.A. Numer sprawy Szk: NWO/CENT/4187008/2006/2006 likwidator. Numer operacji 66846557 numer umowy 903210123321 O/ Świętokrzyski Okres ubezpieczenia 2005-09-01-2006-08-31 data wypadku 2006-07-15 godz. 12 symbol statystyczny 01/44. Osoba uprawniona Piórecki Jakub, ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 ; 27-200 Starachowice. Kwota wypłaty 100,- zł 2% trwałej utraty zdrowia. Zamierzano podmienić syna Jakuba Pióreckiego, pod Ewę Kornaszewską z domu Niewczas z pierwszego związku Machowska, druga żona Dariusza Pióreckiego byłego męża, który po rozwodzie zmienił nazwisko na Koraszewski, w celu wykorzystania jej danych pod moje dzieci; Jakuba, Adama i Martę, zastępując skradzionymi dziećmi Anna Piórecką i Michałem Pióreckim i podstawiając osoby i sąsiadów z ulicy Nowowiejskiej 29 wykorzystując obowiązek zgłaszania inwestycji na posesji do wglądu sąsiadów, przysyłanych z Nadzoru Urbanistyki i Geodezji i decyzję na wykonanie np. projektu budowlanego budynku mieszkalnego wraz z wewnętrzną instalacją Wod-Kan, CO i energii elektrycznej, przyłącza kanalizacji sanitarnej i budowy zbiornika na ścieki sanitarne na działce numer ewidencyjny 754/2 przy ulice Jesiennej 11 Starachowice na nazwisko Rafał Niewczas i Katarzyna Niewczas do wiadomości Genowefa i Jan Niewczas ulica Jesienna 11 , Bronisława Kuklińska ulica Jesienna 9 Starachowice (Faktycznie Kudlińska) Zofia Ociepka ulica Jesienna 13 oraz Filomena Bochyńska moja mama ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 i Urząd Rejonowy Ul. Mrozowskiego 9 Starachowice, znak decyzji UN.7351/201/96/H Urząd Miasta Starachowice wydz. Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego. Starachowice 12.08.1996 rok. Odniesiono się do decyzji o ważności decyzji zabudowy wydanej w 12.04.1995 roku znak UN7331/106/95 co podmieniono na Ewę Kornaszewską z domu Niewczas , której ojciec posiadał mieszkanie w budynku naprzeciw Waldemara Maksalon, co zlicytowano prze Komornika i podstawiono dla fałszywej linii Bochyńskich na Radom, gdzie wykorzystano przez Nadleśnictwo mojego tatę, którego ojciec był nominowany na Sekretarza Nadleśnictwa w Opatowie oraz praktykę miał w Rembowie i podmieniono linie Józefa Bochyńskiego mojego taty na jego ojca, Brunona Bochyńskiego i podstawiono pod linię mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na Nowowiejskiej 29 w drodze wydzielonej, kryjąc przez podmianę umów na łącze wodociągowe aby kryć płatność za wodę w Afryce jako charytatywna na moich kontach poza naszą kontrolą i opłacać diamentami dla elit rządzących. Zamieniono linię mojego taty Józefa Bochyńskiego aby zawłaszczyć Oświadczenie Woli mojego taty dla mnie i mojego męża, i podstawić w nasze miejsce służy. W tym celu zamieniono tatę na moją mamę Filomenę Bochyńską, aby wykorzystać Upoważnienie złożone w Sądzie do sprawy sygnatura akt INs 956/09 Sądu Rejonowego w Starachowicach, dane dla mnie od mamy i jedynie raz użyte przeze minie do uczestnictwa w rozprawie sygnatura akt INs 956/09, gdy mama zachorowała i wówczas mnie podmieniono moje dane na pisane przez ”’A” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, po czym mama zmarła. Wstawiono tatę na działce mamy i zamieniono dlatego umowę sprzedaży działki i podmieniono działki, czego dowodem jest pismo z Urzędu Skarbowego, które nie określiło prawdy wpisując mojego tatę Józefa Bochyńskiego na działkę mamy Filomeny Bochyńskiej oraz udziały w działkach numer 768 i 692 jako nabyte w spadkach po mamie i tacie jako 1/6 udziałów i 1/12 co jest oszustwem. Oznacza to, że Skarb Państwa zamierzał wymordować moją rodzinę męża oraz dzieci i byłych współmałżonków, gdyż wykorzystano mój dokument w Sądzie Okręgowym w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11, w którym deklarowałam przekazanie nieruchomości po rodzicach jako pełnomocnik mojej siostry, którą zamieniono na mnie i dlatego dokument w sądzie zaginął a Skarb Państwa dokonał działu spadku dla państwa Tarnowskich ba mieniu mojego taty i firmach mojego obecnego męża i dlatego na działce podstawiony został mój tata Józef Bochyński w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w działce dojazdowej wyznaczonej na drogę, a wyznaczony w taki sposób aby odpowiadał wielkością wydzieloną z części Władysława Mazurek, gdzie podstawiono już spadkobierców po Mazurkach. Działka była podzielna na trzy równe części, pod określonego jako zmarły w obozie koncentracyjnym Władysław Mazurek, przez Sąd Rejonowy w Starachowicach. Doszło do anomalii i po latach Apolonia Kuźbik i Czesława Wojciechowska z domu Mazurek otrzymali kontakt z Niemiec, że rzekomy ich brat przeżył i ożenił się z Niemką, będąc sparaliżowany do pasa na wózku inwalidzkim, który nie miał dzieci i był bardzo bogaty. Dokonano haniebnego czynu, aby znieważyć mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego, występującego jako Franciszek Jan Mazurek i w tym celu został opracowany lista przez służby wysłany został list z Niemiec w którym zawarto nieracjonalne i haniebne treści na podstawie oszustw, co dziś już jest widoczne w Krakowie, gdzie podstawiono pod mojego dziadka służby które wykorzystały drugiego dziadka tatę mojego ojca Józefa Ludwika Bochyńskiego dla fałszywych Tarnowskich przerobionych na Romanow dla służb, pod fikcyjne wydziedziczenie mojego dziadka prze pozorantów i kłamców, w dodatku nie są oni prawdziwą rodziną mojego dziadka. Obecnie po śmierci moich dziadków i rodziców jedna z wymiennych osób poinformowała mnie o nowej historii dorabiając dwoje dzieci dla sparaliżowanego Władysława Mazurek, jako Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego, których wpisano na działce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, zamieniając moją mamę na Józefa Bochyńskiego pomijając fakt, że na działce po rodzicach znajdowałam się jedynie ja i siostra. W w miejscu drogi ja i siostra mieliśmy 1/3 co zamieniono na ¼ pozorując kolejnych spadkobierców po Mazurkach i zamieniając mojego tatę na Józefa Mazurek przez Urząd Miasta Starachowice. Z tego powodu Kraków prowadzi sprawy dla Tarnowskich jako wyrok śmierci dla naszej rodziny , gdzie zamierzano wyprać dla mnie mózg abym zapomniała moich rodziców , dzieci i męża planując mojego syna przerobić na syna osoby bezdomnej dorabiając akta kryminalne w celu zawłaszczenia jego tożsamości i tytułu mgr inż . arch jak wcześniej mojego dziadka. Działanie komunistyczne jest w pełni realizowane przez obecny rzad i Kościół katolicki . Z tego powodu Kraków przesyła korespondencję z Prokuratury Rejonowej do Rejonowej oraz Apelacyjnej od Okręgowej z Okręgowej do Rejonowej i z Rejonowej Zachód do Rejonowej Wschód w celu wytworzenia kilku tożsamości pod kradzione mienie przez rząd. Pan Z. Ziobro został określony, że ma krew na rękach , gdyż wykorzystał pismo o wekslu na kwotę 50.000.000.-eur bez pokrycia, gdyż mąż wstrzymał uruchomienie akredytyw, a wystawiony przez mojego męża dla Banku Technologii Sp. z o.o. w Kielcach, który miał być wykorzystany po uruchomieniu depozytów rodowych co wykorzystał rzad i skazał mojego męża po raz drugi. Wykorzystano pierwsze atestowanie mojego męża , przed naszym ślubem wykorzystując pismo teściowej po naszym ślubie odnoszące się do czasu sprzed ślubu w stosunku do DOMSTAL i podstawiono moje dane na Bożena Piórecka na Ukrainę oraz do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , gdzie Sąd w Kielcach dokonał przestępstwa wykorzystując sprawę o „SOF-ART” Sp. z o.o do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. wpisując moje dane na Bożena Bochyńska przy Ireneuszu Wasilonku i Adamie Solak wpisując sygnaturę Ds 56/07 i łącząc ze sprawą sygnatura akt Sądu Rejonowego w Kielcach sygnatura akt IXK 131/11 co podmieniono na sprawą Heleny Surma o wodę w SR Starachowice INs 56/10 podmieniając moje dane na „Kazimierczyk” przez błąd „zi”. Podstawiono w tym miejscu za mnie żonę Czesława Daleszak i dorobiono akta psychiatryczne o uszkodzeniu ciała i urojeniach aby ukryć podmianę mojej rodziny do zaplanowanego prania mózgu przez elektrowstrząsy. W tym celu wykorzystano sprawę dozoru policyjnego przez przyznanego przez Prokuratora Szeląg po powrocie ze Szwajcarii w 2006 roku, gdy otrzymała z Jerzym Kaźmierczyk przed ślubem Oświadczenie Woli od wówczas żyjącego taty co spowodowało podmianę mnie na inną osobę przez pomyłki pisarskie, którą wstawiono na Warszawę pozorując, że pracowała, w firmie Green Sp. z o.o. Osoba ta, aby uwiarygodnić oszustwo zawarła umowę na nc+ nadaną z Piotrkowa Trybunalskiego E301 dnia 15.05.2015 roku pismo z Warszawy numer abonenta 9065580-01. Umowa uległa rozwiązaniu 30.04.2015 roku, czyli w piątą rocznicę śmierci mojej mamy. Kwota do zapłaty 130,-zł77gr. Celem było zrobienie ze mnie osoby bezdomnej i zamiany mojego ojca na Z. Bielata co jest widoczne w Tygodniku Starachowickim przy opisie zdjęcia , gdzie wpisano pana Bielata w miejscu zdjęcia mojego taty Józefa Bochyńskiego. Podstawiono pana Pana Bielat pod profesora Z. Brzezińskiego w USA kryjąc za Z. Marniak, który zawarł ze mną umowę przedwstępną zakupu garażu. Wykorzystano zapłatę 30,- zł w dniu 25.10.2011 roku według odcinak z Sądu Kw 30177/3, gdzie w 2014 roku bezprawnie wpisano Helenę Surma oraz panią Danutę Gibalską i Izabelę Pokorę na siostry i mój garaż po rodzicach dzieląc na dwie rodziny i po nich spadkobierców na działce 29 Zakładów Starachowickich mojego dziadka. Podmieniane są wpłaty przez pomyłki kasjerów , którzy zamieniają lata tak jak Anna Wojciechowska synowa Czesławy Wojciechowskiej na ulicy Nowowiejskiej, którą podstawiono pod Annę Piórecką moją skradzioną córkę a mojego tatę przerobiono w Krakowie przy udziale państwa Podczaskich na dziecko Adolfa Hitlera i Ewy Braun. Dlatego miałam być zlikwidowana z siostrą, gdyż nasze DNA tego nie wykaże, ale DNA wytworzone ze skradzionych dzieci. Z tego powodu stworzono nieistniejący nadzór, gdyż cofnięto czas o 10 lat aby ponownie windykować przez Starostwo Powiatowe przedawnione długi zamieniając moje dane na pana Polańskiego na Polskę a mnie pod jego sprawy na USA w celu podstawienia mojego syna Adama Pióreckiego obecnie Kornaszewski dla Brzezińskich w celu ukrycia profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który podał się za carską rodzinę w USA , a pani Marię Gudewicz i jej matkę Marię Bochyńską podstawiono pod Emilii Brzezińską w Czechach zamieniając na Emilii Miller w Szwajcarii. Wykorzystano spłacony weksel PFRON przez żyranta Ireneusza Utnickiego pastora Kościoła Zielonoświątkowego do podmiany na weksel PFRON o utworzenie miejsce pracy podmieniając zastawienie rzeczy ruchomych na rzecz Banku Ślaskiego z innych umów nr 18/S/2000 z dnia 15.03.2000 w dniu 23.10.2000 roku ustanowiono zabezpieczenie kredytu podmieniając załącznik numer 1 na samochód w celu zamiany na weksel na fundusze na utrzymanie miejsc pracy osób niepełnosprawnych w celu wykorzystania ulicy Grzybowej 1 oraz umowy kredytu podpisanej przez pana Dariusza Pióreckiego byłego męża beze mnie. Z tego powodu podstawiono Dariusza Kaźmierczak , gdyż tak podmieniono moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak w sprawie sygnatura akt INS 956/09 , gdzie zamieniono dział spadku po mamie na dziadka. Podstawiono weksle podpisane przez Dariusza Pióreckiego pod weksel Jerzego Kaźmierczyk aby rzad uruchomił pieniądze z weksla PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk podstawiając pełnomocnictwo dla Ewy Wielochowskiej i Stanisława Stępnia, którzy podmienili dane męża na Jerzy Kazimierczyk przez błąd „zi”. Czyli tak jak wypisuje Czesław Daleszak , który miał skupić długi spółek a zamienił na windykacje co dowodzi ,że sprzedaż nieruchomości nie została zrealizowana , gdyż zapłacono mi z moich własnych pieniędzy tworząc dział spadku dla rządu. Rzad staje się nowoczesną arystokracją , która dorabia sobie genealogię na moich nieruchomościach. Wykorzystano spłacony weksel w sprawie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieście VI Wydz. Cywilny ul, Marszałkowska 82 zawiadomienie z dnia 2005-04-05 sygnatura akt VIC375/05 dla Józefa Bochyńskiego z ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach jako termin 6.05.2005 jako pozwanego w sprawie PFRON przeciwko Bożena Piórecka i innych o zapłatę. PFRON Kielce odpisał do tej sprawy pismo z dnia 8.12.2005 roku L. Dz.3778/O-13/OKW/2005/AK, gdzie PFRON wykazuje, że nie zgadza się na umorzenie długu dla żyranta mojego ojca. Z tego powodu Ireneusz Utnicki spłacił jako drugi żyrant, którą to kwotę komornik przepisał na niego co doprowadziło do podmiany mojego taty na Ireneusza Wasilonka, aby pozorować męża w spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. dla Armii Polskiej w sprawie sygnatura akt IX K 131/11, którą połączono z depozytem w Sądzie w Kielcach wypłacanym dla Tarnowskich w Końskich, a utworzonym na moją prośbę w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt Kielce IX Ka 280/12, dlatego sprawa zniknęła i przesunięto ją bezprawnie po zakończeniu prawomocnym wyrokiem na moja korzyść, do Sądu Rejonowego czyli instancji niższej, co jest prawnie niemożliwe a co wyjaśnił w Sądzie Okręgowym w Kielcach w sprawie IXKa 280/12Sędzia Tomasz Nowak, gdzie doszło do próby prowadzenie sprawy do osoby które nie miała uprawnień jako sędzina z Sądu Rejonowego z Ewa Babilon Domagała. Na sprawie była widownia Ewa Eugster ze Szwajcarii a na korytarzu był Piotr Eugster ze Szwajcarii, mój obecny mąż przebywał w areszcie. Spowodowało to podmianę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na byłego Dariusza Pióreckiego i dokonano działu spadku na firmie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, po śmierci mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego w 2007 roku, co ukryto w Białaczowie pod Pałacem zamieniając mnie na Kaźmierczyk z domu, w celu wykorzystania nieświadomości moich teściów, którzy podzielili między dwie córki nieruchomość w Miedznej Drewnianej w 244, a co podmieniono na dział spadku po moim mężu a ich synu. Dokonano podmiany kosztów sądowych 44,- złote Prezydenta Miasta Starachowice do podatków, na podmienione moje dane wpisując odwrotnie nazwisko na Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena aby wytworzyć Bożena Kaźmierczyk, na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 co już dokonano w ZUS, i wykorzystano windykacje na podatki prze Urząd Miasta Starachowice sygnatura Km 2016/15 Starachowice, aby w Miedznej dorobić męża jako Jerzy Każmierczyk pisany przez zet z kropką „Ż” i dalej podmieniono żonę dla męża, aby moje dane podmienić na osobę chorą psychicznie wykorzystując symbolicznie liczbę 44 opisaną przez Żeromskiego i nadać koszty 44 aby przejść na opinie psychiatryczne sprawa 44, w celu kradzieży mojego autorstwa Książki „Zakazana Prawda” prezentowanej na ulicy Żeromskiego i mojej twórczości prezentowanej w różnych częściach Polski również w Warszawie, Kiecach, Starachowicach,Łodzi i innych. Ukryto następnie podmianę danych i podmianę klasyfikacji działek, przez podmianę na ulicy Nowowiejskiej 29, sady na grunty orne, aby podstawić za właściciela moich teściów w Miedznej Drewniane Łucje i Jana Kaźmierczyk pod których podstawiono Irenę Kaźmierczyk, którą przez Kielce wykreowano do podstawienia pod Irenę Śledzik, na Starachowice i Kraków wpisując jako siostrę Kaczyńskiej jako Romanowi podstawiając jako rodzinę Tarnowskich. Dorobiono linie genealogiczną na bazie wykreowanego błędu w Umowie mojego taty gdzie przy małżonkę wpisano Jadwigę co mama zastrzegała jako nie jej podpis gdyż nie podpisywała się pod umową, co wyszło w sprawie spadkowej mojego taty z powództwa Invest Bank, gdzie dorobiono dane jako Jadwiga i tak wpisano na działkę Nowowiejska 29 wraz z drogą dojazdową, gdzie wpisano dlatego tatę na działce mamy. Córkę Ireny Śledzik Leokadie Kowalczyk podstawiono pod moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską i podmieniono w Łodzi na Agnieszkę Kowalczyk a w Starachowicach Agnieszkę Stępień podstawioną pod Prokuratora Stępień w Starachowicach, który mnie przepraszał, a co już określono jako szyderstwo Prokuratury gdyż podstawiono ta osobę pod Stanisława Stępień w Szwajcarii i USA , który był wiceprezesem APE Ch GmbH w Szwajcarii. IPN Kraków dorobił genealogię dla państwa Kaczyńskich, co było widoczne w artykułach oraz co połączono z Kościołem i Papieżem Franciszkiem oraz Aktami Niemieckimi i Rosyjskimi pod wypłatę odszkodowań, których mój ojciec nigdy nie otrzymał, gdyż wiedziano, że dziadek przeżył w Szwajcarii i dlatego powielono osoby, aby wypłacić odszkodowanie podmieniając polskie elity na żydowskie w Smoleńsku robiąc dział spadku na carskim mieniu, kryjąc zastaw polskiej ziemi pod kredyty i kreując Romanowów na bazie mojej rodziny wykorzystywanej przez służby. W Archiwum w Radomiu wydano dokumenty określające fałszywy wpis niemiecki, kreujący dane mojego dziadka na Urzędów,co jest widoczne w piśmie Jerzego Bochyńskiego do IPN, a co oznacza, że tata nie okazał nawet dokumentów swojego ojca dla postawionego za brata Jerzego Bochyńskiego z Katowic, któremu odmówiono wgląd w Parafii Wilków. Oznacza to, że w miejsce mojego dziadka podstawiono Bruno Mazurkiewicza, który wydał na śmieć księcia Krzysztofa Radziwiłł i podstawiono lekarz Anne Marciniak- Życińską, aby dopasować do Państwa Marciniak w Urzędowie, gdzie zatrzymał się Bruno Mazurkiewicz, podstawiony do UBS w Szwajcarii pod mojego dziadka a jego dane pod Władimira Putin, aby podstawić Ludmiłę Putin jako Ludmiłę Mazurkiewicz harcmistrz Polski Ludowej w PRL w Starachowicach, która jeździła z naszą 111 Drużyną Artystyczną z LO im. Tadeusza Kościuszki w Starachowicach, do Gig na obozy, czyli w miejscu gdzie wykryto miejsce morderstwa Polaków i wymieniono zamordowaną Bogusławę Bochyńską łączniczkę na poczcie, siostrę Marii Gudewicz z Białegostoku podstawioną w USA pod nasze depozyty przez jej syna Dariusza Gudewicz, podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a następnie podmienionego na Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak.

Celem była podmiana uratowanego syna Krzysztofa Radziwiłł, czyli pana Bogusław Krasuskiego, podmieniając na Tarnowskiego, aby podstawić jego córkę pod działkę mojego dziadka ukrywając jego matkę Katarzynę Krakowiak czyli Katarzynę Radziwiłł i planowano wykorzystać Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską, czyli wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł, pierwszą żonę mojego męża, podstawioną pod moje dane osobowe na Białystok i jej ojca pod Bogusławę Bochyńską aby złączyć wszystkie rodziny i nasze dzieci podstawiając pod linie Radziwiłł jako Romanow, łączą razem dzieci w celu wykazana DNA w linii Radziwiłł. Z tego powodu jestem zamieniana na Elżbietę przez byłego Prezydenta Bronisława Komorowskiego aby dorobić dla nieistniejącą historię pod literaturę o Łańcucie, gdzie usunięto z historii moją babcię księżą Marie Lubomirską spaloną w Krusznie w 1932r. a zastąpiona Różą z Zamojskich czyli jej matką . W tym celu podstawiono Krzysztofa Banasiewicza jako Radziwiłł i podstawiono kolejno Krzysztofów, jak Krzysztofa Krzemieńskiego oraz Krzysztofa Cybulskiego, Krzysztofa Chaję i Krzysztofa Radziwiłł w Banku UBS w Polsce i innych.

Wykorzystano weksle podpisane przez Dariusza Pióreckiego i mojego tatę Józefa Bochyńskiego jako żyranta do uruchomienia weksla Jerzego Kaźmierczyk na PPH APE Jerzy Kaźmierczyk na kwotę 50.000.000,- eur(pięćdziesiąt milionów) . Podmieniono firmę „SOF-ART” Sp. z o.o. na ulicę Grzybową 1 pod reaktywacje Fabryki Wod Gazowych na 1937 rok co ujawnia fałszerstwo w Archiwum w Radomiu sprzeczne z zeznaniami ortodoksyjnych Żydów w sprawie Ernesta Bochyńskiego i Brunona Bochyńskiego mojego dziadka, których zastąpiono po wojnie Wrońskimi. Dokonano przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej 23.10.2000 rok pod umowę 18/S/2000 z dnia 15.03.2000 jako Dariusz Piórecki i podmieniono na umowy o ratowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych, aby przejść na Łódź pod zabezpieczenia Polonia obecnie UNIQA i podmienić byłego męża Dariusza Pióreckiego po rozwodzie Kornaszewski na Dariusza Dąbrowskiego, który wykazał w Banku Raiffeisen adres spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. z tego powodu podmieniono go za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i aresztowano mnie we własnym domu kilkukrotnie oraz wywieziono mnie na badania psychiatryczne do Łodzi. Z czego wyszłam zdrowa do sprawy 1Ds.207/13 po czym sprawa została zamknięta przez Prokurator Fidos. Podmieniono moją sprawę o rentę na sprawę karną i wytworzono fałszywe akta i opinie psychiatryczne o uszkodzeniu ciała, aby ukryć nasze otrucie w Szwajcarii co widoczne było w opinii psychiatrycznej z Krakowa określając rany na ciele będące konsekwencją zatrucia. Podanie przez Sąd Okręgowy w Toruniu, że Skarb Państwa jest spadkobiercą rodziny carskiej dowodzi, że zatruto nas na zlecenie Skarbu Państwa, czego dowodem jest wyrok w SO Toruń w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 i kradzież Oświadczenia Repertorium A.4342-43/2013 z dnia 7.10.2013, aby dopisać do nieruchomości mojej mamy rząd zamieniając na ojca podstawionego pod mojego męża, któremu badania w Toruniu również wykazały zatrucie i wytworzono fałszywe akta o świeżym zawale serca, aby ukryć zatrucie w Szwajcarii w celu podmiany akt. W tym celu wytworzono adres na Miedzną Drewnianą 244 dla mojej siostry Beaty Idziak przez Urząd Skarbowy Starachowice numer 30340/2013 rok jako Idziak Beata Maria podtrawiając pod Kielce i Końskie oraz Kraków. Mnie postawiono na Starachowice do w sprawie Sądu Okręgowego Kielce sygnatura akt IC 2627/10 następnie podstawiono pod dane Edyta Maksalon i dorobiono opiekę przez Helenę Surma i Waldemara Maksalon, który pozoruje opiekę nad swoją córką Edytą Maksalon , która jako panna wychowuje samotnie dziecko. Z tego powodu doszło do wykrycia kradzieży rachunku na wodę na InPost czyli sądowej, aby ukryć sprawę nielegalnie prowadzoną o wodę w celu uzyskania eksmisji przez Helenę Surma na moim mieszkaniu. W tym celu InPost przysyła na ulicę Hutniczą 3 przy listach na ulicę Nad Kamienną dołączając list z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, w którym wewnątrz podmieniono ulice na Bohaterów. Wszystkie listy mieliśmy odebrane z wyjątkiem jednego, który cofnął InPost co stanowi dowód, że był to rachunek z wodociągów na kwotę 27,- złotych, który został wysłany a nie dotarł, gdyż podstawiono go pod Helenę Surma jako moją opiekunkę do wytworzenia długów w tym po moim ojcu. Wykorzystano dorobienie dwóch spraw po ojcu sygnatura akt INs 67/08 w którą włączono sygnatura akt INs 501/07 zgłoszenie mamy w tej samej sprawie jako dwie sprawy. Oznacza to prowadzenie przestępczej działalności przez Prokuraturę i Sąd , które wytwarzając rejestrowane przesyłki ukrywając fałszywe opinie psychiatryczne służące do ukrycia kradzieży w Krakowie dla państwa Tarnowskich na działce w Starachowicach, działka 29 i ulicy Nowowiejskiej 29 zamieniając na SSE Radomska 29, a ukrywając to przez Ewę Cichocką pozorując opiekę na chorym wujkiem umierającym Waldemarem Maksalon w sprawie sygnatura akt IC 1009/13 robiącym eksmisję w sprawie sygnatur akt IC 178/15, aby wytworzyć podatki do planowej kradzieży biliona dla PiS. Na odwrocie pisma w sprawie sygnatura akt IC 178/15 zawarto klauzulę, że każda zmiana zamieszkania musi być zgłoszona do sądu co jest dowodem rejestrowanych przesyłek i wiezienia rodziny carskiej przez Rząd Polski, który nas ograbił i kradnie wodę na finansowanie zakupu diamentów w Afryce co stało się powodem śmierci moich rodziców.

Miało dojść do podmiany adresu w Szwajcarii w pensjonatu Promos na Kraków w Promos grupa Mostostal Karków SA. W tym celu Bank PEKAO S.A. wpisał Jerzego Bochyńskiego z Katowic do karty szwajcarskiej mojego męża Jerzego Kaźmierczyk co widać w piśmie policji, która dopisała moje dane do katy szwajcarskiej męża, co oznacza podmianę na kratę banku PEKAO SA , który uruchomił martwe konta na nazwisko Piórecka i Piórecki wydajać dla Barbary Bochyńskiej i wykorzystując były adres na Konstytucji 3-Maja 23/99 w Starachowicach, gdzie przysyłane są wyciągi na takie nazwisko i adres, mimo że adres mój meldunkowy podany do konta bankowego w przeszłości był na Lipie Henryk Szyb. Oznacza to, że wykorzystano dzieci państwa Daniszewskich do podmiany podmiany moich dzieci, aby w rezultacie podmienić na Annę Piórecką i Michała Pióreckiego podstawionych do konta przy adresie Lipie Henryk Szyb 1, gm. Brody Iłżeckie.

Michał Krzymowski został podstawiony pod Adama Kornaszewskiego (poprzednio Piórecki), obecnie podmieniany na Sergiejew, Jakuba Pióreckiego i Michała Pióreckiego. Marta Kaczyńska została podstawiono pod Annę Piórecką , Martę Bochyńską pannę (poprzednio Piórecka), wstawiając opiekę na bratem w Starachowicach jako Marta Cybulska siostra męża. W tym celu zagarnięto moją twórczość i moją książkę „Zakazana Prawda” przez kradzież firmy podstawiając gminę i zamieniono na książki Marty Kaczyńskiej i Michała Krzymowskiego o Kaczyńskich finansowane z naszych depozytów, aby pozorować moja carską i książęcą rodzinę. Dalsze książki finansowane z depozytów carskich to Książka „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, książka Angeli Merkel , Arnolda Szwarcenegera oraz „Gromki Śmiech” autorki z Hiszpanii, która sprząta hotel w Pirenejach a która miała zamienić Marię Władimirowną podstawioną pod Marię Romanow wykorzystując moją babcię Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską zastępującą moją prawdziwą zamordowaną babcię Księżną Marię Lubomirską żonę Aleksego Romanow jako Roman Bocheński,

którego zamierzano zamienić Adolfem Podczaskim podstawionym pod Adolfa Hitlera. Marie Władimirowną bezpośrednio podstawioną na Warszawę i wykorzystując dane mojej siostry w Irlandii wcześniej z Katowic Beaty Idziak z domu Bochyńskiej, podstawionej pod moje dane, aby podstawić Oświadczenie Woli mojego taty dla Marii Tarnowskiej a mojego męża Jerzy Kaźmierczyk, zamienić na Czesława Daleszak zmieniając na Jerzy Kazimierczyk, prze „ZI”.

Kluczowe dane do podmiany to wykorzystanie nazwiska Piórecki do zamiany na Dąbrowski, aby uniemożliwić dostęp dla nas do korzystania z naszego majątku oraz z naszych depozytów carskich, robiąc z rodzin arystokratycznych bezdomne.

Wykorzystano dane osobowe zmarłych osób jako żyjących pozorując nieuregulowany stan prawny w celu wytwarzania podatków podstawiając pod dane Barbary Blidy panią Barbarę i Tadeusza Jurczyk z Krakowa. Następnie wykorzystano syna Notariusz Grażyny Magdziarz oraz Mirosław Zabawski, Słodkiewicz Mariusz, Jerzy Grądziel i jego syn oraz pan Kisiel. Kulminacją pracy rządu jest eliminacja osób określona jako krew na rękach Z. Ziobro w mediach. Należy zaznaczyć, że obecna polityka rządu jest powrotem do 2005 i 2006 roku co doprowadziło do śmierci moich rodziców aby ukryć podmianę wielu osób w tym pana Rafała Niewczas pod Rafała Piekarz syna Wacława Piekarza podstawionego pod Wacława Bocheńskiego a jego syna Rafała pod Rafała Popławskiego syna siostry Dariusza Pióreckiego z Elbląga. Działania te prowadzą do próby morderstwa naszej rodziny i obcięcia ręki mojemu synowi Jakubowi Pióreckiemu co miało ukryć podstawienie weksli jego ojca zamieniając na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. pod Piotra Bukat, którego podstawiono pod teścia zamienionego a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie podstawiając w moje miejsce świadka na ślubie Ewę Eugster i Dariusza Kota. Celem było podstawienie pod moje ubezpieczenie w TU Warta wypłaconego w Polsce za upadek w Australii, gdzie uderzyłam się w głowę i miałam kompleksowe badania, które wykazały, że nic się nie stało, a co podmieniono na upadek mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w Szpitalu w Końskich zamieniając na oddział neurologii. Z tego powodu podmieniono moją sprawie o rentę na uszkodzenie ciała na Kielce pod badania na oddziale neurologicznym psychiatrycznych z których zrezygnowano ponieważ wykazałam opinie psychiatryczną z karkowa ze sprawy o rentę a co sąd odrzucił a prokurator wycofał się z badań. Nie mogłam stawić się na termin badań , gdyż miałam zapalenie płuc co było zawarte w zwolnieniu przez Annę Marciniak Życińską numer 1 z domu Sołtys po czym lekarz umiera. Moja mama upadła na tym samym oddziale w Końskich na którym ja leżałam oraz Katarzyna Morawska, którą podstawiono pod maje dane osobowe zamienione na Katarzynę Kosiarską. Podstawiono dane , że po wypadku córki w Irlandii nie wróciłam z Irlandii w 2012 roku, gdyż nie skorzystałam z lotniczego biletu powrotnego. Natomiast wykupiłam bilet w jedną stronę do Szwajcarii. Z tego powodu podmieniono moje dane w Kielcach i pod Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk podstawiono moją siostrę Beatę Idziak. Z tego powodu ukradziono w Kielcach dokumenty sprzedaży działki Nowowiejska 29 w Starachowicach, gdyż zastawiono ją pod kredyt i wypłacono mi moje pieniądze przez fałszywych spadkobierców. Z tego powodu zamieniono umowę sprzedaży działki na dział spadku obciążając mnie podatkami do windykacji przez Urząd Skarbowy kryjąc wykorzystanie działki przez rząd, czego nie da się już ukryć.

Podstawiono pod nieżyjącego pracownika SOF-ART Sp. z o.o. homoseksualistę pana Kowalczyk panią Agnieszkę Kowalczyk z Łodzi i Leokadię Kowalczyk ze Starachowic podstawiając homoseksualistów oraz moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu wykazania DNA carskiej rodziny dla homoseksualistów podstawionych pod Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawiając pod żyranta weksla pastora Ireneusza Utnickiego księdza Ireneusza Bochyńskiego na Tomaszów Mazowiecki podstawiając wojskowego Ireneusza Wasilonka w sprawie sygnatura akt VI Ds 56/07 oraz Sadu Rejonowego w Kielcach sygnatura akt IXK 131/11 z której wyłączono moją sprawę IIIK 383/11 i odwołanie od niej do Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IXK 280/12 i Sygnatura akt IIIK 280/12 aby tworząc przez koszty nawet w sprawach wygranych i umorzonych kosztach sądowych wieczne windykacje w celu podmiany spraw i je powielając.

Podmieniono moją sprawę o rentę i odwołanie do Krakowa IVU863/09 i przesłano do Prokuratury Okręgowej w Krakowie IIIKo863/13 następnie do Prokuratury Rejonowej Śródmieście Wschód, gdzie dorabiane są sprawy dla państwa Tarnowskich co połączono z Miedzną Drewnianą 244 podmieniając moich teściów Jana i Łucję Kaźmierczyk na Bocheńskich. Wykorzystano moje sprawy i sygnatury przez Sąd np. nadane przez Sąd sygnatura akt ApVIKo261/15 do Prokuratury Okręgowej w Krakowie i połączono z Romanem Polańskim, który ma pozostać w Polsce. Mnie zamierzano wywieźć do USA przez dorobioną sprawę Prokuratora Szeląga, który zastosował nadzór po przyjeździe ze Szwajcarii w 2006 roku. Spowodowało to potraktowanie mnie jak przestępcę robiąc zdjęcia do akt kryminalnych, określonych przez policjanta jako zdjęcia do USA. Obecnie stosowane określenie w pismach z Prokuratury w Starachowicach mają kluczowe znaczenie do podstawienie, mnie pod dorabiane opinie Psychiatryczne w Lublinie i Opolu Lubelskim zamieniając na elity rządzące i dlatego dorabiane są określenia, pod już dorobione sprawy w Opolu Lubelskim i Lublinie, gdzie podmieniono mnie i moją rodzinę na służby.

W Starachowicach w czasie gdy byłam na Policji, przyszli policjanci do mojej mamy Filomeny Bochyńskiej w bojowym umundurowaniu na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1, udając, że mnie poszukując i arogancko wręczając mamie drugie awizo, gdyż pierwsze właśnie otrzymałam na Policji w tym samym czasie. Oznacza to powielanie osób i zrobienie z mojej mamy przestępcy aby podstawić pod Barbarę i następnie dokonać podstawienia pana Banasiewicza Krzysztofa, który okradł SOF-ART Sp. o.o. i podstawiono jego dane pod Radziwiłł.

W ten sposób wytworzono dwie osoby na moje dane osobowe. Oznacza to kontynuowanie próby kradzieży carskiego mienia z 2006 roku, kiedy przyjechał adwokat z USA i uzyskał zgodę rządu polskiego do wypłaty 65,- miliardów carskich pieniędzy dla gminy Żydowskiej z Nowego Jorku górali z „Palace” Zakopane katownia Podhala grupa SS, co potwierdził Andrzej Lepper i zginął.

W 2006 roku podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk psa Jerry, który został zabity przez Mariusza Słodkiewicza sprawa RSD 1295/05 co podmieniono na 95 rok jako dział spadku po o. Józefie Innocentym Marii Bocheńskim dostarczając nam meble ze Szwajcarii. Wykorzystując pismo mojej mamy do Sądu o przesunięciu sprawy z powodu wyjazdu do córki za granicę w 2005 roku do Szwajcarii na święta.

Z tego powodu zamieniono sprawę zabicia psa D-CG-550/1295/05 na dział spadku Skarbu Państwa po carskiej rodzinie podmieniając dział spadku po Anieli Reginie Mazurek w 2003 roku na 2005 rok podmieniając adres z ulicy Nad kamiennej 25 na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 i aresztując obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu pozorowania jego śmierci pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1.

Po wyeliminowaniu rodziny i wypraniu mózgu osoba jest pokazywana publicznie w celu ustalenia kto jeszcze ją rozpoznała w celu eliminacji tych osób.

Obecny rząd zamierzał realizować plan gospodarczy z kradzionego biliona ze sprawy SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej mordując rodzinę, co wynika z rejestrowanej korespondencji Prokuratury Kraków i Starachowice oraz wyroku mojego męża w SO Toruń sygnatura akt IIK 164/11 oraz sprawy SR Starachowice sygnatura akt IC 178/15 o eksmisję z działki 29 co odpowiada Zakładom Górniczym w Starachowicach przez byłych pracowników UB współpracujących z Kościołem katolickim. Długość prowadzenia spraw jest celowa w celu wytworzenia do jednej sprawy wielu sygnatur. Zaczęło się od babci, a po jej śmierci w 2003 roku prowadzono zniesienie współwłasności jako sygnatura akt INs 956/09 co podmieniono na dziadka i dalej prowadzono pod sygnaturą INs 716/10 co podmieniono na mojego ojca Józefa Bochyńskiego oraz Maksalonów prowadząc sygnatury IC 1009/13 dalej sygnatura akt INs 810/14 i sygnatura akt INs 819/14 dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego oraz mojego teścia Jana Kaźmierczyk. Kolejną prowadzone sprawą jest sprawa o eksmisję w Sądzie Cywilnym w jako sprawa karna sygnatura akt IC 178.15 na rzecz Skarbu Państwa do Sądu Okręgowego sygnatura akt Toruń sygnatura akt IIK 164/11 w celu podmiany dokumentu mojego Oświadczenia, w celu kolejnych planowanych morderstw przez rząd i kościoły na mojej rodzinie dla pieniędzy.

Moja sprawa sygnatura akt 1Ds 207/13 o rzekome podarcie wydruku do Torunia w Opocznie, gdzie przyjechał prokurator skończyła się miesięcznym pobytem w zakładzie psychiatrycznym, gdzie wyszłam zdrowa, a jedynie została wykazane urojeniowe nastawienie do sądów co wykorzystał prokurator Grudniewski w Starachowicki po czy zamierzano wymordować moją rodzinę.

Należy zaznaczyć, że moją sprawę sygnatura akt IDs 207/13 podstawiono pod sprawę mojego męża Sądu Okrgowego Kielce sygnatura akt IIIK 207/07, gdzie została zaskarżony przez osoby zamienione na jego spadkobierców, aby fałszywe akta psychiatryczne podstawić do Szwajcarii do sprawy z 2005 roku APE Umwelttechnik AG i APE-CH GmbH w sprawie o nazwę APE, gdzie nie jest prawnie możliwe, aby firma zaskarżyła swojego właściciela Jerzego Kaźmierczyk. Zamierzano powtórzyć manewr z moją firmą „IMPERATOR ROMANOW”, gdzie ktoś podał ją do KRS z moim NIP podstawiając Regon przez inną osobę w celu jej zadłużenia i wytworzenia windykacji do kradzieży carskich depozytów.

ZUS podmienił moje dane na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak do Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz do Stowarzyszenia Rodzina Świętokrzyska , gdzie wymieniono mnie jako twórcę i wykonawcę pod zmienionym nazwiskiem co oznacza kradzież twórczości na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przez państwo Maksalon, którzy wykorzystali firmę męża Jerzego Kaźmierczyk aby ciągnąć zyski z pożytków co zamierzano ukryć eksmisją z adresu spółki pozorując prywatną osobę kradnąc firmę „IMPERATOR ROMANOW”. Wpisanie mojego nazwiska przez PiS jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak stanowi próbę postawienia państwa Kaczyńskich w celu zamiany twórczości w Niemczech, aby wrócić do redaktorki , która zawłaszczyła twórczość pana Mackiewicz uniemożliwiając dostęp córce. Ma to odniesienie do pani Dinstil-Kaczyńskiej , która w reportażu odwołała się do rozmowy z jasnowidzem inż. Osowieckim, którego informacje o twórczości wykorzystał PiS oraz służby wojskowe w celu zablokowania wyjaśnienia prawdy.

Książka mojego autorstwa „ Zakazana Prawda” miała zostać skradziona do Niemiec w celu ukrycia , że książka „Mein Kampf” była sposobem finansowania II wojny światowej ukrywając fakt zastawienia ziemi mojej oszustwa rodziny przez Niemcy począwszy od 1932 roku fabrykując dokumenty sądowe wstecz i powielając sprawy w celu zastąpienia mojej rodziny rzecz agentów SS, którzy ukryli się do dziś w szeregach kościoła katolickiego. W Klasztorze w Wąchocku mój dziadek Franciszek Jan Mazurek występował jako Jan Mazur , gdyż był hrabią Janem Tarnowskim. Podstawiono naszą umowę detektywistyczną z Jolantą Mazur, gdzie podmieniono męża dane na Kaźmierczak i drugi człon mojego nazwiska. Następnie podstawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pana Jerzego Winsztal i ukryto przez podmianę na detektywa Rutkowskiego wykorzystując mój telefon z SOF-ART Sp. z o.o. po kradzieży samochodu ciężarowego z meblami co połączono z wekslem pana Bukat postawionym pod Franciszka Wieczorka w Wąchocku i POLBANKIEM ukrytym przez fuzję jako Bank Raiffeisen-Polbank. Zakonnik poinformował, że w czasie wojny SS fabrykowało dokumenty w Klasztorze, które obecnie są wykorzystywane do kradzieży carskiego mienia przez Opole Lubelskie i Lublin.

Za mojego dziadka jako Leśniczego podstawiono pana Bronisława Komorowskiego przez Nadleśnictwo kryjąc to przez Agencję Rynku Rolnego, która ukryła dawnego Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych pismo do dziadka Warszawa 01.04.1919 rok numer No SM.454/B.96 do pana Brunona Bochyńskiego Nadleśnictwo Opatów z poleceniem pełnieniem obowiązków sekretarza Nadleśnictwa Opatów udzielone przez Szefa Sekcji p. J. Miklaszewskiego w dniu 01.1918 rok.

Końcowym elementem wykorzystania opinii psychiatrycznych miało być zatarcie śladów po moich rodzicach i dziadkach, wpisując urojenia dla ich dzieci i wnuków, czyli aby ukryć ich istnienie, że miałam swoich rodziców, męża i dzieci. Pismo Święte mówi o siedmiu kobietach, które uchwyciły się jednego mężczyzny. Można to odnieść do ochrony Boga nad sierotami, który walczy za nich i zostały umieszczone w planie Bożym jako rodzina mojego taty, a w co nie wierzą i pozorują inne rodziny. Jest to siedem kobiet z sześcioosobowej rodziny jaką tworzyli razem Bochyńscy.

Są to:

1) Magdalena Jarczyk córka Jerzego i Barbary Bochyńskich z Katowic,

2) Elżbieta Włodarczyk córka Zbigniewa i Cecylii Włodarczyk z domu Bochyńskiej ze
Skarżyska- Kamiennej,

3) Grażyna Szmytka córka Bogusława i Teresy Szmytka z domu Bochyńskiej,

4) Katarzyna Kędziora z domu Krzemińska córka Juliana i Konstancji z domu Bochyńskiej,

5) Katarzyna Kaźmierczyk córka Bogusława i Marii Krasuskich z domu Wołek.

6) Beata Maria Idziak z domy Bochyńska córka Józefa Ludwika Bochyńskiego i

Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek czyli hrabina Filomena Tarnowska

7) Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska z pierwszego związku Piórecka
córka Józefa Ludwika Bochyńskiego i Filomeny Jadwigi Bochyńskiej z domu Mazurek czyli
hrabina Tarnowska wpisana jako Jadwiga.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s