Starachowice Urząd Skarbowy dla FOGEL kont lewicy

Starachowice 01.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
PESEL 63031012705
zameldowana
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
zamieszkała
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
Polska

Znak: OB2/7012-69-1/15

Urząd Skarbowy w Starachowicach

ul. Składowa 33

W związku z otrzymanym pismem z Urzędu Skarbowego z dnia RZS z dnia 5.11.2015 znak sprawy OB2/7012-69-1/15 gdzie wykazano dane podmienione dla Heleny Surma oraz Czesława Daleszak na wodę na moje błędne dane co nawiązuje do zlecenia usługi finansowej oraz eksmisji przez odwrotny wpis danych odpowiadam co następuje.

Z zawartych informacji z Urzędu Skarbowego wynika, że doszło do przestępstwa podmieniając mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego na działce mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej, którą otrzymała po ojcu Franciszku Janie Mazurku, gdyż udział w drodze był w następstwie odstąpienia z granicy części nieruchomości, aby wydzielić cześć na drogę jak Czesława Wojciechowska i Apolonia Kuźbik, którzy mają postawiony dom w miejscu dawnej działki mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka Nowowiejska 31. Natomiast Nowowiejska 29 oraz działka wydzielona na drogę nigdy nie należała do mojego ojca. Jest to dowodem , że Skarb Państwa wykorzystał mój dokument jaki przekazałam do Sądu Okręgowego w Toruniu o deklaracji przekazania nieruchomości w Starachowicach po rodzicach na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zaprzestanie prowadzenia sprawy Sądu w Toruniu Sygnatura akt IIK 164/11 , która jest oszustwem w której skazano mojego męża po raz drugi w tej samej sprawie, a pierwszy raz w Kielcach w sprawie sygnatura akt IIIK 207/07 co jest przestępstwem rządu, który przetrzymując męża Jerzego Kaźmierczyk w areszcie zrobił po nim dział spadku podstawiając go pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego na działce ul. Nowowiejskiej 29 w drodze, łącząc ze spółka SOF-ART Sp. z o.o. w 2007 roku i tak wykreowanych spadkobierców podstawił do Szwajcarii do firmy APE Umwelttechnik AG. Pracownik Urzędu Skarbowego określił w rozmowie, że Sąd przesłał wyrok z Torunia a co oznacza, że podstawiona została inna osoba na nieruchomości, którą podstawiono na Kielce. Z rozmowy z panem Rutkowskim wynikało, że moja siostra jest rozliczana w Kielcach co jest dowodem kolejnego przestępstwa, gdyż nie miałam działu spadku z siostrą w Kielcach, gdzie okazano mi moje dokumenty. Oznacza to posłużenie się moimi danymi w Kielcach, która określiły brak masy spadkowej co do braku działu spadku czyli podziału masy spadkowej co nie pozwoliło na dalsze prowadzenie mojego odwołania. Notariusz Arczyński wykazując sprawy spadkowe naruszył ochronę danych osobowych , gdyż sprzedaż nie ma nic wspólnego z działem spadku co oznacza, że otrzymałam swoje własne pieniądze z kredytu ,które zaciągnięto na nasze dane osobowe podmieniając nazwisko moje na pisane przez błąd „zi” i mojego męża, aby upozorować innego męża dla mnie i inną żonę dla mojego męża. Powodem tego jest wykorzystanie firmy męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o., w której bezprawnie posłużono się moimi danymi na Bożena Piórecka i upozorowano , że jestem żoną Jerzego Bochyńskiego w Kielcach w sprawie o SOF-ART Sp. z o.o. , którą podmieniono na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. wpisując mnie jako Bożena Bochyńska z panem Adamek Solak i Ireneuszem Wasilonek. Sprawa została wyłączona do odrębnego prowadzenia jako IIIK 383/11, ale obecnie wygraną sprawę w sprawie odwoławczej w SO Kielce IXK 280/12 cofnięto do sprawy SR Kielce IXK 131/11, aby podstawić były zarząd Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na który wyprowadzono mienie SSE Starachowice na terenie mojego dziadka Franciszka Bocheńskiego co połączono z Nowowiejską 29 wstawiając mojego tatę w miejsce mojej mamy w celu zamiany mamy Mazurek z domu na Bochyńską z domu i podstawienia pod Franciszka Bocheńskiego jej ojca Franciszka Jana Mazurka zastawiając ziemię pod kredyt na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. z tego powodu dochodzi do eksmisji na czwartą z kolei sygnaturę na ulicy Nad Kamienną 25, działka 29 , która była własnością mojej babci Anieli Reginy Mazurek z domu Maksalonów czyli prawdziwa Księżna Regina Glińska z Huty. Z tego powodu moje dane są podmieniane na Tomaszów Mazowiecki przez Prokuraturę w Starachowicach w sprawie 1Ds 1001/14 powielając mnie na dwie osoby. Następnie dochodzi do ukrycia kredytu wydanego na moje i męża dane osobowe zamiast sprzedaży i podstawiono Helenę Surma pod działkę Zakładów Starachowickich przy garażu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1, gdzie dokonano przestępstwa wpisując sąsiadów. Powodem tego jest zrobienie działu spadku po moich rodzicach pozorując, tatę Józefa Bochyńskiego na siostrę Heleny Surma i wstawiając na Nowowiejska 29 w działce dojazdowej. Aby to ukryć Księgi Wieczyste umieściły moje dane podmieniając przez literówki do sąsiadów tworząc dług za wodę w mieszkaniu w którym nie mieszkam od dwóch lat, a od roku jest zdjęty licznik. Wodociągi podmieniły dokumenty, aby upozorować zdjęcie licznika w tym roku podmieniając moje dane i umieszczając dług u Heleny Surma, aby wytworzyć windykacje na Bohaterów Westerplatte 1/1 , gdzie nie mogę sprzedać garażu notarialnie z powodu wpisania się sąsiadów. Pan Czesław Daleszak z tego powodu w prywatnych pożyczkach wpisał nazwisko zbieżne z błędem pani Heleny Surma wodociągach. Były to małe kwoty, a co oznacza, że kwota wymieniona przez pana jest niezgodna z kwotą 30.000,-zł jaką otrzymałam do ręki, która została powiększona o kwotę prywatnych pożyczki od Czesława Daleszak i pełnomocnika w Szwajcarii Gustawa Schmidt i doliczono koszty podróży do banku UBS w Szwajcarii, gdzie był z nami. Notariusz Arczyński miał wykazaną kwotę 80.000,-zł, gdyż o 50.000,- zł miało służyć jako rozliczenie z Marmoroc-Polska Sp. z o.o co nie zostało rozliczone a męża skazano w Toruniu. Drugie 80.000,- zł nie było zawarte czyli prawdziwą wartość działki na dzień sprzedaży z powodu , gdyż sprzedaż działki była dokonana na skutek wypadku córki w Irlandii przy zbiegu wydania dokumentów do uruchomienia 100.000.000,- eur( sto milionów) przez Kazimierza Banię w UBS A.G. z naszych carskich depozytów, a co zamieniono na pożyczkę pod którą podstawiono moje nieruchomości w Starachowicach w tym Nowowiejska 29, a co oznacza zapłatę z naszych pieniędzy. Działka miała być zwrócona bądź odkupiona w najgorszym przypadku sprzedana aby zwrócić prawdziwą wartość działki. Pieniądze według obwiązującego prawa miałam wykorzystać na zakup nieruchomości zgodnie z przepisami co zamierzałam w ciągu pięciu lat zrealizować do odkupienia 2/3 nieruchomości Nad Kamienną 25, którą Waldemar Maksalon z rodziną zasiedział przez jego rodziców, gdyż Władysław Maksalon nie miał należnego czasu do zasiedzenia a co jest błędem w ustaleniach faktycznych. Waldemar Maksalon miał obowiązek zapłacić około 50.000,- zł dla mnie z siostrą, które nie zapłacił a jestem eksmitowana co jest również połączone z moją mamą, która miała nieruchomość na ulicy Nowowiejskiej 29, gdyż Waldemar Maksalon nie wywiązał się z zapłaty w po mojej mamie w pierwszym terminie ani w drugim , gdzie miał dwa lata na sprzedaż nieruchomości , która zastawił pod kredyt na nasze dane osobowe. Aby to ukryć skazano mojego męża w Toruniu i dorobiono próbę samobójczą jak również przez pomyłkę próbowano doprowadzić mojego teścia do sprawy SO Toruń IIK 197/10 czyli sprawa II 164/11, aby upozorować na mojego dziadka. Powodem tego jest podstawienie moje teściowej Łucji Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską, dlatego zamieniono sady na ulicy Nowowiejskiej 29 przez Urząd Miasta Starachowice na grunty orne, a mojego teścia wykorzystano do podstawienia za mojego dziadka aby podstawić pod hrabiego Jana Tarnowskiego a Pałac w Białaczowie po kredyt. Podmieniono w Starachowicach moją mamę na tatę, gdyż doprowadzono do oddania z Wawelu miecza paradnego oraz dzieł sztuki dla fałszywych hrabiów Tarnowskich w Krakowie, którzy wykorzystali moje dane osobowe na Kielce i Kraków co jest widoczne w biegu korespondencji z Krakowa oraz znikniecie sprawy w Kielcach SO IXKa 280/12, gdzie udowodniłam Zakłady Starachowickie własność mojego dziadka Brunona Bochyńskiego jako Roman Bochyński, co wykorzystano do Rudy Malenieckiej i Końskich a mojego dziadka Brunona Bochyńskiego postawiono w miejsce Franciszka Jana Mazurka zamieniając na Bruno Mazurkiewicz, aby otrzymać dostęp do depozytów w Szwajcarii, które pilnuje SS na sfałszowane dane jako Bruno Mazurkiewicz. Wykazane przez Urząd Skarbowy dane wykazują wypłatę pieniędzy na bazie kredytu ukrywając działem spadku na moich rodzicach i mężu Jerzym Kaźmierczyk podstawiając Władysława Tarnowskiego do Krakowa na Wawel, którego dane widniały na ulicy Nowowiejskiej 29, przed podziałem razem z moim dziadkiem Franciszkiem Janem Mazurkiem. Doprowadziło to wydania dzieł sztuki i pobrania kredytów przez rząd i państwa Tarnowskich oraz fałszywych Lubomirskich kreowanych przez SS, którzy ukryli się za naszą zgodą do wypłaty 100.000.000,-eur realizowaną przez Kazimierza Bani w Szwajcarii wykorzystując drugie pełnomocnictwo, gdzie wymieniony by jako Kazimierz Kugel.

Zamierzano to ukryć przez dział spadku na carskim mieniu przez państwa Tarnowskich. Powodem tego jest wykorzystanie spraw sądowych , które wymieniłam, a co wykorzystały służby wojskowe również skanowane dokumenty w sprawie o zniesienie współwłasności Waldemara Maksalon, którego działanie doprowadziło do podmiany moich rodziców na Opoczno i podmianie danych na Kaźmierczyk z domu. Co jest widoczne w podatkach przysłanych przez Urząd Miasta odwracając moje nazwisko co również uczyniono w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Moje dane na Piórecka z znalazły się w Warszawie co oznacza , że na Bohaterów Westerplatte 1/1 gdzie jestem zameldowana została aresztowana, że włamałam się do cudzego domu. Dowodem jest podanie się za mnie innej osoby w Warszawie co jest zbieżne z podaną informacją do Urzędu Skarbowego firmy w której nie pracowałam w Warszawie.

Uniemożliwiono mi korzystanie z nieruchomości oraz zadłużana jestem na wodę, aby wytworzyć dług na ulicę Nowowiejską 29 w celu pobierana pieniędzy z kredytu uruchomionego na moje i męża dane osobowe. Zawłaszczono firmę męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. pozorując innego właściciela w Starachowicach, z mojego męża robiąc pełnomocnika z wyboru. Kwota wymieniona przez pana jako obwiązująca w tym czasie jest zbieżna z kwotą obowiązującą na ulicy Nad Kamienną 25, gdyż na Nowowiejskiej biegły geodeta sądowy określił w momencie sprzedaży kwotę 100/1m2. Sprzedaż nie został zrealizowana , gdyż zapłacono z kredytu z naszych depozytów oraz zrobiono dział spadku aby ukryć oszustwo co jest niedopuszczalne wbrew prawu wykorzystując przez państwa Maksalon nasz kredyt i podstawiając na ulicę Nowowiejską 29 pana Czesława Maksalon w miejsce mojego taty, gdzie nie miał prawa się znaleźć na działce mamy. Wezwanie przez sąd z naszego powództwa w stosunku do pana Waldemara Maksalon oraz pierwszej jego żony Lidii Maksalon zostało przesłane bez ustalenia adresu do Kielc, co oznacza podstawienie ich pod naszą sprawę SO Kielce sygnatura akt IC 2627/10 o przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej, która została przesłana do państwa Maksalon przez osobę podmieniającą moje nazwisko na „ż” jako „Bożena Bochyńska-Każmierczyk” czyli tak jako podmienił dane mojego męża ZUS w Tomaszowie Mazowieckim, a dla mnie dorobiono fałszywe opinie psychiatryczne na bazie sprawy o rentę , która nie została mi przyznana. Podmieniono żonę dla mojego męża i znieważono moich rodziców przez opinie psychiatryczną w SO Toruniu wpisując, że mój ojciec nie był arystokratą oraz określając, że mąż ma inną żonę z Torunia co potwierdziła przy mnie mec. Ewa Piróg-Wolska, którą podstawiono pod Janinę Nowak-Piróg z ulicy Moniuszki, którą przypisano do matki mojej babci hrabiny Marianny Nowak. Babcia nie pochodziła ze Starachowic i dlatego państwo Maksalon dorabiają w Sądzie fałszywe akta, aby udawać moją rodzinę. Wykazanie moich rodziców oraz kwot niezgodnie z postanowieniem Sądu w sprawie INs 426/10 po mamie, gdyż po tacie nie jest zasadne wykazywanie w tym miejscu spadku nie zmieniło się, a ja osobiście wykazałam, że są to działki mojej mamy, gdyż państwo odrzucili inne moje pisma.

Udziały przy zgłaszaniu określił państwa pracownik co oznacza, że wprowadził w błąd. Działka dojazdowa stanowi własność z innymi osobami we współwłasności określona na 1/3 na rzecz mojej mamy co wykorzystano do podmiany na ulicy Nad Kamienną 25, gdyż moja mama jest wnuczką księżnej Katarzyny Radziwiłł , która wykazana jest jako Katarzyna Krakowiak, a którą podmieniono na Ostrowiec Świętokrzyski tak jak firmę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć dział spadku na ulicy Nowowiejskiej 29 fabrykując dokumenty na moich nieruchomościach poprzez zastawienie na alimenty mojego obecnego męża co jest oszustwem. Powodem tego jest zrobienie działu spadku po Katarzynie Kaźmierczyk i podstawienie jej dzieci, gdyż są dziećmi z pierwszego małżeństwa mojego obecnego męża wykorzystując zbieżność imienia Adam z moim synem Adamem Kornaszewskim , którego córkę podstawiono za córkę jego ojca z nową żoną Ewą Kornaszewską z domu Niewczas co umożliwia dorobienie fałszywych danych przy ulicy Nowowiejskiej 29, aby przejść a ulicę Jesienną 11 na pana Rafała i Katarzynę Niewczas, którą upozorowano za Kaźmierczyk a by przejść na Radziwiłł w Ostrowcu Świętokrzyskim. Powodem tego jest fakt, że Katarzyna Kaźmierczyk jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł, a córką Bogusława Krasuskiego, którego upozorowano na syna Władysława Tarnowskiego. Działka dojazdowa na ulicy Nowowiejskiej 29 stanowiła wielkość udziału Władysława Mazurka , który był Władysławem Tarnowskim zastrzelonym rzez księdza w sadzie jako dziecko z tego powodu nie mógł mieć dzieci co zostało ukryte przez upozorowanie, że został zabity w obozie w Niemczech czego dokumenty były sporządzone w Sądzie w Starachowicach. Wpisując jako uznanego za zmarłego w sygnaturach podawanych do pism sądowych. Po latach doszło do nikczemności upozorowania , ze odnalazł się brat dziadka w Niemczech jako uratowany z obozu przez co mój dziadek prawdziwy hrabia Jan Tarnowski był oburzony. Służy przesłały list pozorujący na dziadka brata , że wyrodny brat nie pomógł siostrom sierotom.

Podczas, gdy mimo braku pokrewieństwa dziadek sprzedał swoje maszyny i odstąpił swoją działkę zrobił im wesele i pożyczy pieniądze w złocie, które oddano w papierkach. W tym czasie rzekomy brat mojego dziadka nie miał dzieci ponieważ był sparaliżowany do pasa i wyszedł za Niemkę, która go uratowała z obozu. Historia miała służyć do wydziedziczenia mojego dziadka przez oszustwa podstawionej osoby pod Władysława z Niemiec. Dowodem tego jest podstawienie pod ulicę Nowowiejską nowo wykreowanych dzieci sparaliżowanego do pasa Władysława Mazurek, czyli Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego czyli Wielkiego Misiarza Zakonu Maltańskiego, który zawsze pomagał biednym, a mnie eksmitować z powodu ukrycia zbrodni na dziadka bracie przez księdza , który go zastrzelił w sadzie. Z tego powodu umieszczeni są blisko papieża Franciszka dla mnie dorabiane są akta psychiatryczne uniemożliwiając płacenie podatków a nawet korzystanie z nieruchomości Bohaterów Westerplatte, której nie mogę nawet sprzedać mimo deklaracji kupców. Powodem tego jest zrobienie działu spadku na ulicy Nowowiejskiej 29 przez oszustwa rządu polskiego, który musi zwrócić zagarnięte mienie oraz nieruchomości oraz pobrane kredyty. Rozliczenie z Urzędu Skarbowego spowoduje wykazanie , że Skarb Państwa jest winien pieniądze oraz musi dokonać zwrotu nawet w przypadku podstawienia rodziny pod nieruchomości pobrane na nasze dane osobowe wykazując , że wpisani spadkobiercy służą do podstawienia alimentów, które służby wykorzystują do ukrycia wielokrotnych windykacji prawnopracowniczych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wykorzystano moja wnuczkę Wiktorię Kornaszewską da Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który podmienił moje dane na Elżbieta aby dorobić na ulicy Nowowiejskiej 29 matkę wychowującą samotnie dziecko zamienioną na ojca aby odnieść się do wpisania mojego taty zamienionego na Józefa Mazurek co jest widoczne w Urzędzie Miasta Starachowice. W tym wypadku jestem zamieniana na Elżbietę a w drugim podstawiono moją siostrę za mnie. Z tego powodu nie mam obowiązku podatkowego, gdyż dokonano przestępstwa przez Skarb Państwa na nieruchomościach moich rodziców pozorując, że pani Helen Surma jest moją opiekunką wstawiając pod jej adres mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod Jana Tarnowskiego mojego dziadka podmienionego na mojego teścia na Miedzna Drewnianą 244, pozorując, że jest niegodny i w tym celu dorabiane są akta kryminalne na zlecenie Kościoła katolickiego, który wytworzył fałszywe opinie psychiatryczne w Krakowie i podstawił dla mnie i męża opiekunów aby ukryć zamordowanie mojego pradziadka Cara Mikołaja II Romanowa przez księdza. Nie mogę akceptować oszustw Skarbu Państwa, które wykorzystują nasze dane osobowe, a co zmierza do okaleczenia mojego teścia oraz mnie dorabiając fałszywe akta na Bocheńskich co jest widoczne w policyjnych przesłuchaniach , gdzie byłam aresztowana we własnym domu dodatkowo wykazując oszustwa, że molestowałam seksualnie mężczyzn co przypisywały służby dla pani Ewy Machowskiej byłego pracownika Urzędu Skarbowego, a obecnie żony byłego męża Dariusza Pióreckiego, które zmienił nazwisko po rozwodzie na Kornaszewski.

Pod Dariusz Kornaszewskiego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego, aby podstawić Starostę pod Sanguszko , którzy zostali wymordowani w Katyniu, a rodzina Hubert Maria Dąbrowski, którego osobiście zapoznałam, który miał majątek Kołłątajówka 20 km od Końskich, mieszkał również w Radomiu i Kielcach, gdzie dorobiono fałszywych Bocheńskich. Znał mojego dziadka jeszcze pod imieniem Marian Bochyński czyli tak jak w Seminarium w Sandomierzu , gdzie policja z Ostrowca Świętokrzyskiego pozorowała moje odwołanie do sprawy carskiego majątku. Należy zaznaczyć, że Starostę Starachowickiego podstawiono na Tarnów pod państwa Janinę i Stanisława Pikul, aby pozorowali właścicieli spółek męża jako majątku Sanguszko oraz górę Marcina , gdzie stal zamek mojego pra-para dziadka hetmana Jana Tarnowskiego zamienionego a ród Romanow.

List z Brazylii umieściłam na stronie internetowej, nie opłacaliśmy z powodu wyjazdu a co wykorzystano dla służb. W liście wykazane są majątki Tarnowskich w województwie łódzkim umieszczając pieniądze w Manufaktura Łódź. Z tego powodu rząd polski stał się moim dłużnikiem oraz ma obowiązek naprawienia szkody.

Dorobiony podatek na grunty orne z sadów na ulicy Nowowiejskiej 29, co ukryto rzez Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie wpisano córkę teściów jako spadkobiercę, a mojemu mężowi drobiono nadzór pozorując chorobę w celu ukrycia Urzędu Miasta Starachowice, która ukradł moją firmę aby wpisać na Miedzną Drewnianą do upozorowania choroby psychicznej na fikcyjną osobę podstawiając moją siostrę Beatę, aby ukryć oszustwo co uniemożliwia prawne rozliczenie z Urzędem Skarbowym, gdyż dodatkowo wydano mi dokument z błędną nazwą firmy przy jednoczesnym wykorzystaniu skrótu nazwy IMPERATOR ROMANOW jako spółki cywilnej założonej przez nieznane osoby z moim NIP.

W zaświadczeniu odwrócono nazwę na na nazwisko aby pozorować moje dane jako firma a Imperator Romanow podstawiając pod Marię Władimiriwną wykreowaną przez autorkę książki „Gromki Śmiech” w Hiszpanii na służącą. Kolejnym problem rozliczenia z US jest podstawienie szeregu osób , które podając się za spadkobierców sprzedając moją książkę a kryją to innymi publikacjami pokrywanych z moich i męża depozytów do których nie mamy dostępu.

W systemie Urzędu Skarbowego umieszczone były na moje dane osobowe nie moje naliczenia w stosunku do „SOF-ART” Sp. z o.o. co określono jako zamknięte i mnie nie dotyczące, a co obecnie uruchomiono przez Starostwo Powiatowe, które celowo zażądało wykazanie uzasadnienia w sprawach od lat zamkniętych co dowodzi kradzieży przez Starostwo Powiatowe na „SOF-ART” Sp. z o.o co połączono z Marmoroc-Polska Sp. z o.o. dalej łącząc z ulica Nowowiejska 29 oraz wodociągami, aby przejść na państwa Niewczas oraz Helenę Surma tworząc jedna kołchozową rodzinę astralną do obarczania nas podatkami za kradzione mienie i pobierane kredyty przez astralną rodzinę i Kościół katolicki, który ukrywa morderstwo moich pradziadków oraz brata dziadka co doprowadziło do śmierci wcześniejszej moich dziadków i rodziców, a obecnie następuje próba obarczenia nas podatkami co wykazał sędzia w nowo wykreowanej przez oszustwa Waldemara Maksalon sprawie IC 178/15 , gdzie wykazał Bohaterów Westerplatte 1/1 przy jednoczesnym wpisaniu sąsiadów , którzy korzystają z kredytów udając rodzinę. Powodem takich działań jest fakt, że cara Mikołaja II zamordował w Polsce ksiądz katolicki, którego zamordował cygan, aby zatrzeć ślady i zamienić rodziny na Władysława Tarnowskiego, którego również zastrzelił ksiądz pod nieruchomością Nowowiejska 29. Jest to powodem fałszowania danych mojego dziadka w Klasztorze w Wąchocku na Jana Mazur aby ukryć rodzinę.

Dokonano podmiany działki 29 na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 przez błędny zapis udziałów wpisując po śmierci taty Józefa Bochyńskiego udziały mojej many 1/3 zamiast 4/6 oraz moje Bożeny Bochyńskie-Kaźmierczyk jako 1/3 powinno być 1/6 i siostry jako Beta Idziak 1/3 zamiast 1/6, co podmieniono na działkę dojazdową na ulicy Nowowiejskiej 29 wpisując 1/6 mojego taty, który tam nie występował, a jedynie był wpisany do założenia Księgi Wieczystej jako współmałżonek na nieruchomości mamy. Z tego powodu zawłaszczono nieruchomość Bohaterów Westerplatte 1/1 próbując mnie zrobić osobę bezdomną na zlecenie Kościoła katolickiego co próbowano w przyszłości ukryć , że osoby bardzo bogate próbowały poznać zwyczaje bezdomnych wchodząc w ich szeregi w celu napisania książek, które są już dziś są napisane przez osobę , która mi ją wręczyła, którą zamierzano podstawić przez wydawnictwa reaktywowane „Radostowa” którego dokonał pan Antoni Dąbrowski.

W czasopiśmie umieszczony został mój wiersz pt. „ Koncentrat Miłości” , na temat miłości do dzieci, co spowodowało próby zawłaszczenia praw autorskich i dlatego ukryto przez dorobienie spadkobierców podstawiając ich na działce Nowowiejska 29, oraz zamieniając SOF-ART Sp. z o.o. na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podstawiając mnie do zarządu, aby przejść na firmę szwajcarską Jerzego Kaźmierczyk APE-CH GmbH , gdzie zrobiono dział spadku w 2007 roku. A gdzie byłam w zarządzie pod nazwiskiem z pierwszego małżeństwa Bożena Piórecka i w Urzędzie Skarbowym doszło do wpisania mnie pod takimi danymi do spółki w roku 2005 co jest nieprawdą i co zgłosiłam w celu usunięcia błędu, a co nie zostało usunięte, gdyż Starosta wytworzył windykacje już zamknięte przed laty dziś na nowo, by podstawić długi pod nieruchomości,co jest widoczne w Urzędzie Skarbowym.

Sprawa jest zmataczona przez rząd, który ma obowiązek naprawić szkodę i oddać mienię oraz uniewinnić mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic, a pod moje dane Barbarę Bochyńską oraz Barbarę Blidę w celu zamiany Feliksa Maksalona na Feliksa Bochyńskiego, aby ukryć kradzież z 1957 roku przez Feliksa Maksalon podstawionego do Lucerny w Szwajcarii, aby przejść na depozyty w Szwajcarii na nas uruchomione podstawiając Zamek Gütsch jako dział spadku po Gleitzman rolniku z Lucerny, który pochodził z Włoch tworząc pizzerie dla papieża w miejscu , gdzie zaplanowano jedną religię i gdzie zardzewiały blachy montowane przez kielecką firmę, która zniszczyła pałac w Szwajcarii własność Tytusowicza Romanow jako Tytusa Bej Bocheńskiego, brata cara.

Co pozwoliło przejść na Turcję, gdyż ich siostra wyszła za syna cesarza Turcji.

Zamierano to kryć przez wprowadzenie uchodźców do Turcji w celu ukrycia źródła pieniędzy. Obecnie ukryto oszukanie obywateli UE przyjmując uchodźców do Turcji i następnie Turcję do UE, aby wprowadzić społeczeństwo wielokulturowe, gdyż nie przerwano nalotów na Syrię sponsorując jednoocznie działania terrorystyczne w Syrii, które zwiększają falę uchodźców aby zwiększyć pobierane fundusze. Celem tych działań jest ukrycie ogromnej ilości osób wpisanych na działkach do podmiany mojej carskiej rodziny wykorzystując akta IPN. Sprawa ulicy Nowowiejskiej 29 , gdzie podmieniono dane miała doprowadzić do kolejnych tragedii, gdyż podstawiono policjantów, gdzie kluczową rolę stanowią zeznania torturowanych osób przez UB.

W tym celu wybrano pod podmiany sprawę S3/2/Zk postanowienie z dnia 11.01.2002 rok o podjęciu zawieszonego śledztwa w celu uzupełnienia danych tych osób w celu połączenia z moją rodziną w sprawie sygnatura akt IPN S55/12 o prześladowanie naszej rodziny Bochyńskich i Lubomirskich pod których podstawiono służby a zamierano nas skazać nie sprawdzając DNA. Śledztwa ze sprawy sygnatura akt S3/2/Zk to numer S14/91/UB w sprawie popełnionych w latach 1946-1956 dokonane przez Funkcjonariuszy Starachowickiego PUBP zbrodni komunistycznych działając na podstawie artykuł 22 paragraf 1 kpk co zamierzano odwrócić i powtórzyć na poszkodowanej mojej rodzinie wykorzystać datę śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka 1999 rok, na którym był dział spadku na nieruchomości Nowowiejska 29 i drodze dojazdowej mimo, że dziadek przekazał swojej córce za życia Filomenie Jadwidze Bochyńskiej. Do ponownej sprawy jako dział spadku doprowadziły dzieci Stefana Mazurka co podstawiono pod akta wymienione. Podjęto zawieszone postanowienie sS14/91/UB z dnia 29.01.1999 roku w sprawie przestępstwem popełnionych przez funkcjonariuszy co jest kontynuowane przez Waldemara Maksalona co wykorzystał z tytułu podstawienia żołnierzy Armii Krajowej za moją rodzinę. Podstawiono pod moje nieruchomości do wypłaty odszkodowań spowodowanych przez funkcjonariuszy KPMO oraz PUBP takie osoby jak Antoni Chudziak, Czesława Mazurka, Henryka Życińskiego członka WIN co łączą z Janem Bocheńskim, Wandy Bedorf , Jadwigi Kowalczyk, Józefa Kowalczyk, Marianny Niebudzińska, Czesław Poński., Aleksander Tarasiuk funkcjonariusze to Mieczysław Klich, Marian Nowak, Bogdan Kiełbasa, Władysław Gębski. Z tego powodu moją wnuczkę podstawiają pod Agnieszkę Kowalczyk córkę Mirosława Lewego pozorując córkę Jadwigi i Józefa Kowalczyk co zamierzano zamienić na Jadwigą Kaczyńską zamienioną na moja matkę Filomenę Jadwigę Bochyńską oraz tatę podmienionego pod konta lewicy jako kapitan straży granicznej z matki Fogel. W uzasadnieniu podjęcia śledztwa Nr S14/91/UB z dnia 29.01.1999 wykazano zawieszenie śledztwa w powołanej sprawie wobec wejścia ustawy w życie z dnia 18.12. 1998 rok IPN-KŚZpNP. ustały te przyczyny dla których postępowanie zawieszono co spowodowało podjęcie spraw. Z tego powodu moje dane są podmieniane według zamieszkania tych osób prowadząc windykacje w celu wypłaty odszkodowań w celu zniszczenia poszkodowanych dawniej i obecnie przez Sąd i Prokuraturę , którzy opłacani są do prowadzenia spraw gdyż są to byłe struktury UB i ich dzieci. Dnia 18.2002 roku mój tata spotkał Czesława Mazurka , z którym pracował na hamowni silników w FSC w latach 1961-1962, który przekazał mojemu tacie postanowienie, które podstawiono pod Czesławę Wojciechowską i Czesława Maksalon. Pan Kiełbasa pracował w „SOF-ART” Sp z o.o. podał się za właściciela „SOF-ART” Sp. z o.o.

Wykazane sygnatury noszą znaki , które widniały przy moim aresztowaniu dwukrotnym, gdzie podmieniono dane na Bocheńska w celu podmiany akt IPN. Oznacza to, że IPN nas prześladuje jak UB co prowadzi do morderstwa , gdyż wykorzystują akta zamordowanych ludzi na policji w Starachowicach.

Odnowiono w IPN prowadzenia śledztwa w stosunku do wujka Mariana Bochyńskiego, gdyż wykorzystano jego dane do podmiany z poszkodowanego na przestępcę, gdyż był on pobity do nieprzytomności na MO w Starachowicach co zamieniono na oprawcę, a próbowano ukryć w Miedznej Drewnianej 244 podmieniajć mojego teścia na mojego dziadka i dalej na Jana Bocheńskiego do IPN w Lublinie, aby przejść na naszą sprawę w Lublinie , gdzie wniosłam sprawę o odtajnienie wszystkich dokumentów Książąt Bochyńskich przez wywiad w celu uporządkowania sprawy w Szczekarkowie sygnatura akt SR Opole Lubelskie sygnatura IIKp229/09 z dnia 25 sierpnia 2009 rok , gdzie odmówiono prowadzenia sprawy Ds 740.09/d Opole Lubelskie 9.07.2009.

Celem było przejście na akta Jana Bocheńskiego podstawiając Mariana Bocheńskiego S60/11/Zk Kraków 18.07.2012 pod oprawców. W tym celu byłam dwukrotnie aresztowana we własnym domu w celu podmiany akt do IPN o prześladowaniu Bochyńskich i Lubomirskich. W IPN również podmieniono akta pana Stanisława Kosickiego aby odnieść do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawa Śródmieście i postawiono Stanisława Pikul, a powieść Jerzego Andrzejewskiego podstawiono pod geodetę Andrzejowskiego, który fałszował dokumenty na Bohaterów Westerplatte 1/1 aby połączyć z Lublinem i Nowowiejska 29 w Starachowicach.

Celem tych działań było zaskarżenie nas przez UB, że nasza rodzina patriotyczna prześladowała UB czego wyrazem jest wyrok sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu i podmianie męża danych na Kaźmierczak, aby ukryć to w Niemczech w celu kradzieży mojej twórczości.

Kolejnym dowodem jest eksmisja z działki 29 w sprawie IC 178/15 prowadzona przez byłego pracownika UB pana Waldemara Maksalon do sprawy w Toruniu IIK 164/11.

Zamieniono moich teściów na konkubinat Łucję i Jana Kaźmierczyk co jest zniesławieniem w celu wpisania Ireny Śledzik upozorowanej na siostrę Marii Kaczyńskiej, która upozorowano na Marię Romanow ukrytą jako Bolesława Bochyńska z domu Podczaska udająca małżeństwo z bratem Aleksym Romanow moim prawdziwym dziadkiem w celu ukrycia śmierci Marii Lubomirskiej w Kruszynie. Z tego powodu upozorowano mandat w Nowej Wsi majątku Lubomirskich dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który aby podmienić mandat na wypadek i podmienić na Łódź zamienionego na mojego teścia w celu zrobienia działu spadku i doprowadzenia teścia do uszkodzenia ciała w celu uwierzytelnienia fałszywych dokumentów dorobionych przez prokuraturę w Starachowicach na Bocheński przechodząc przez fałszywe akta Urzędu Miasta przekazywane do Prokuratury i Sądu. Powodem tego jest doprowadzenie do totalnego oszustwa w celu zamiany rodzin. W tym celu wykorzystano teścia Jana Kaźmierczyk pod Jana Bocheńskiego syna Pawła i Franciszki urodzony 3.10.1900 rok Łopiennik powiat Krasnystaw herbu Ślepowron członka WIN , pod który podstawiony jest Paweł Krzymowski, a co oznacza przesunięcie i postawienie pod Franciszkę Kaźmierczyk babcię mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawionego pod Franciszka Bocheńskiego w Wąchocku oraz Franciszka Jana Mazurka na nieruchomości Nowowiejska 29 zamieniając na działkę 29, aby przejść na majątek Sokolniki w powiecie Łęczyca podstawiając Dobrowolskich. Celem jest połączenie z terenem, gdzie pan Dobrowolski ma rozlewnie mleka aby połączyć z panem Dobrowolskim i domem kultury Drzewiarz zamienionym na hotel Europa co połączono z panem Krzysztofem Chaja na terenie dawnych terenów Zakładów Drzewnych, gdzie pracowała moja mama, a co połączono ze Spółdzielnią Inwalidów w Opocznie zamieniając dokumenty na porozumienie stron do Spółdzielni Inwalidów w Starachowicach co połączono z „SOF-ART: Sp. z o.o. i Nowowiejska 29 doprowadzając do ponownych windykacji na carskim mieniu przechodząc przez drogę na ulicy Nowowiejskiej 29 i łącząc Bohaterów Westerplatte 1/1 z w jednej z trzech części którą sprzedał Urząd Miasta Starachowice. Na 50% zniżki, gdzie nie wpisano moich i siostry danych, ale tylko mamy pozorując, że jest inną osobą dla Maksalon jako panna z dzieckiem, gdzie podstawiono Edytę Maksalon. Miała nastąpić zamiana arystokracji według dokumentów pod którymi się ukrywali, aby pozorować cztery klasy szkoły powszechnej, gdyż za pochodzenie była kara śmierci. Jana Bocheńskiego zatrzymano w Sosnowicy powiat Włodawa 20.12.1946 co by spowodowało zagrożenie życia mojego teścia w tym czasie. W dokumentach przeczytałam , że Jan Bocheński został zastrzelony w Sosnowicy co zdementowano w Szwajcarii, że zginął na granicy co połączono z wyjazdem moich dzieci do Szwajcarii bez rodziców pozorując wypadek w Niemczech. Z tego powodu dokonano w Polsce rozbicia samochodu Mercedes Czesława Daleszak , którym wcześniej byliśmy w Szwajcarii, aby podstawić dokumenty pod samochód teścia pozorując w Toruniu sprawę spadkobierców do mandatu w Łęczycy z Nowej Wsi, aby połączyć z Janem Bocheńskim , którego zamieniono na teścia pozorując , ze teść miał spadek po synu co obecnie wykorzystano by do podmiany kolejnych osób do kolejnych działów spadu i ukrycia doliczania podatków w celu windykacji carskiego mienia przez ulicę Nowowiejska 29. Pod Jan Bocheńskiego był podstawiony Jan Kulczyk oraz Podczascy Barbra i Jerzy Bochyńscy podstawieni pod Kąsinowskich na Woli w Warszawie , których obecnie podstawiono jako wspornika Czesława Daleszak na ulicy Klonowej w Kielcach, a Lidię Daleszak podstawiono pod Lidię Maksalon dlatego Sąd ze Starachowic przesyła sprawę Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przeciwko Waldemarowi Maksalon i Lidii Maksalon do Kielc pozorując małżeństwo w celu podmiany Waldemara Maksalon na Czesława Daleszak a Lidii Maksalon na Lidię Daleszak z powodu sprzedaży działki na ulicy Nowowiejskiej 29 dla Lidii Daleszak żony Czesława Daleszak, którzy mają rozdzielność majątkową na działkę zapłacono z naszego kredytu w UBS AG, gdyż jest zrobiony dział spadku zamiast sprzedaży w celu ukrycia oszustwa.

Celem była podmiana majątku książąt Lubomirskich na książąt Glińskich w Tomaszowie Mazowieckim w celu podstawienia Dobrowskich w celu zamiany na majątek Sanguszko, którzy pochodzili z Litwy i zostali wymordowani dlatego podstawiają pana Bronisława Komorowskiego w gminie Nowe Ostrawy, aby przez pozorowanie wypadku dorobić spadkobierców na mojej wnuczce Wiktorii Kornaszewskiej podstawionej na ulicy Nowowiejskiej jako córka Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas, która nie może mieć dzieci, kryjąc istnienie mojego syna Adama i jego córki z pierwszego małżeństwa z Agnieszką z domu Krześniak. Podmieniono kredyt w Banku Cukrowniczym na Nowe Ostrowy łącząc z Lublinem w celu przejścia na kredyt pana Dariusza Pióreckiego, który ręczył Wiesław Maksalon, którego podstawiono na nieruchomościach ,moich rodziców podstawiając za niego Wiesławę Główkę i jej syna Piotra Główkę , którego wpisano na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez komornika w celu wytworzenia windykacji do ukrycia uruchomionych pieniędzy w 2004 roku przez męża Jerzego Kaźmierczyk , które przejęły służby zakupując Hutę Ostrowiec Świętokrzyski SA i GBC Centrostal Bydgoszcz SA wypłacając w formie łapówki fałszywym spadkobiercom jako Aleksander Kwaśniewski 14.000.000,- zł (czternaście milionów)co próbowano odwrócić przeciwko nam zamykając sprawę przez połączenie wypadku Czesława Daleszak rozbicia Mercedesa podstawionego pod uszkodzenie samochodu Peugeot 607 w Grójcu w 2004 roku połączone z mandatem w Łęczycy, aby połączyć z nowym filmem Krzyżacy , gdzie połączono z wypłatą pieniędzy z depozytów na film przez wykorzystanie wątków jako króla Jagiełły, który robił polowania i bigos w Łęczycy na bitwę pod Grunwaldem, co miało doprowadzić do połączenia rodziny Joanny Główki rodziny Jagiełły z inną rodziną Jagieło opisaną w reportażu z Waldemarem. Moja siostra wyszła za Piotra Idziak kuzyna Sławomira Idziak , który otrzymał Oskara za efekty do filmu „Helikopter w Ogniu”. Dlatego zamierzano podmienić mnie do USA, aby wytworzyć historię dla pan Romana Polańskiego wykorzystanego już w Szwajcarii do wyprowadzenia pieniędzy z banku przez podstawienie jako aktora pod rolę księcia Romana Bocheńskiego mojego dziadka, aby ukryć istnienie Romana Bocheńskiego. Celem było upozorowanie, że moja rodzina to aktorzy, a mnie zamieniono na aktorkę co połączono z aktorką polską sprzątającą hotel w Pirenejach w Hiszpanii autorką książki pt. „Gromki Śmiech”, którą zamierzano podstawić za moją książkę pt. „Zakazana Prawda”, aby wykreować Marię Władimirowną oraz podstawić jej syna Jerzego Romanow pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Wyprowadzanie pieniędzy na film i Kościół miało być ukryte w Toruniu przez sponsorowanie Świątyni Gwiazdy Ewangelii przez Lidię ze Starachowic pozorując ją na spadkobiercę z parafii Św. Trójcy pod którą podstawiono Lidię Daleszak z Kielc z Daleszyc czyli dawnego majątku mojego dziadka, który był zarządzany przez hrabiego Basińskiego.

Należy zaznaczyć, że tam w przytułku zmarła hrabina Basińska mieszkająca wcześniej w drugim majątku mojego dziadka w Chlewiskach, a której miejsce zamieszkania pokazał nam ksiądz.

Wyjaśnienie wątków jest konieczne w celu zrozumienia istoty sprawy sponsorowania wszystkich działań oraz kredytów dla państwa polskiego z naszych depozytów ukrywając to na nieruchomościach po moich rodzicach. Wpisanie błędu na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 jako 1/3 po tacie na mnie Bożenę, mamę Filomenę o siostrę Beatę spowodowało podstawienie Bożeny Bochyńskiej jako pracownika Uniwersytetu Warszawskiego upozorowanej na mnie przez ankiety jakie robiłam, gdzie nakazano mi w rozmowie z ludźmi mówić, ze jestem pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, która jest wykazana w IPN we wkładkach paszportowych jako żona mojego taty zamiast wpisać Bożen jako córka na Afrykę , gdzie pojechała inna osoba za mnie i mamę co spowodowało podstawienie Podczaskich, którzy mają zięcia Andrev afrykańczyka. Pod dyrektora FSC Ignacego Maciejewskiego mieszkającego na ulicy Bohaterów Westerplatte Westerplatte 1/1, podstawiono Ignacego Krakowiak aby przejść na Radziwiłł i postawiono Ignacego Podczaskiego kryjąc wszystko na Fabryce FSC pod kolejne nazwy aby powielić mojego tatę podstawiając udziały w Invest STAR pod Invest Bank, który zrobił dział spadku na moim tacie INs 67/08, do której wpisano ulice Nowowiejską 29 dorabiając przez mandaty policyjne karne windykacje pod mandaty do głosowania akcjonariuszy spółki Invest STAR z 13. 06.2001 roku, gdzie powielono mojego tatę na cztery osoby po 20 akcji podstawiając trzy mandaty numer 7 i jeden 6. Z tego powodu zrobiono dział spadku na Franciszku Wieczorku w Wąchocku, aby przejść na umowy i nazwiska osób zawartych w akrach notarialnych spółki i akcyjnej i uchwałach: Akt Notarialny z dnia 13.06.2001 roku Repertorium ANr4705/2001 i drugi Repertorium ANr3361/2001 i trzeci Repertorium ANr2781/2001oraz mandat numer 6 przy wniosku z dnia 10.08.2001 rok, gdzie likwidatorem był pan Zalewski i Nowak co dokonuje się obecnie dalej na działce Nowowiejska 29 i Bohaterów Westerplatte 1/1 wpisując służby i Kościół katolicki na nasze nieruchomości łącząc z Nad Kamienną 25 co kryte jest przez kreowane długów na „SOF-ART” Sp. z o.o. ; Marmoroc-Polska Sp. z o.o. oraz APE Umwelttechnik AG i APE-CH GmbH w Szwajcarii.

Mojego tatę ośmieszono próbowano zrobić opinie psychiatryczne przez pracownika Cybuch i grupy niepełnoprawności mojego taty, pierwszej grupy aby podmienić do Invest STAR do kradzieży umieszczając ojca dane w Kościele katolickim podstawiając Jerzego Bochyńskiego i opinie wytwarzane przez Karków i Toruń dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk kryjąc wszytko za SSE na świecie i Starachowicach . Z tego powodu wpisano mnie do Marmoroc-Polska Sp. z o.o, aby zamienić na Edytę Maksalon pozorując spadkobiercę, która była pracownikiem Invest STAR aby podmienić pod mandaty na powielonego mojego tatę pod Księgi Wieczyste na zakupionej nieruchomości na Bohaterów Westerplatte 1/1 , która podzielona na trzy w celu wytworzenia moich danych przez pomyłki pisarskie na cały dom w celu podstawienia Angeli Merkel pod Invest STAR i Pałac mojego dziadka w Starachowicach pod nową spółkę Man Bus Sp. z o.o. przechodząc na Toruń na Gwiazdę Ewangelii w celu odniesienia się do akt IPN jako Gwiazda „STAR” do finansowania cegiełek upozorowanych na spadkobierców FSC Starachowice skazując prawdziwego właściciela w Toruniu w sprawie IIK 164/11 oraz dorabiając opinie psychiatryczne. Wykorzystano fakt, że pan Zasada, który zrobił dział spadku na FSC STAR dla Angeli Merkel ,był znajomym pana Kazimierza Bani, który uruchomił 100.000.000,- eur pod konta Zakładów Starachowickich mojego dziadka. Ukryto to przez podstawienie Janusza Wieczorka pod Jana Śledzik natomiast Barbarę Majewską podstawiono pod Barbarę Bochyńską z Katowic.

Wykorzystano moją sprawę w SO Kielce IX Ka 280/12, w której wyjaśniłam majątek mojego dziadka jako Roman Bocheńskiego, a która to sprawa znikła z Sądu Okręgowego, aby przejść na niższe instancje do sprawy SR Kielce IXK131/11 w celu przejścia na adwokata z wyboru Jerzego Siwonia, przy którym nie usunięto adwokata z urzędu co spowodowało manipulację i podstawienie mec. Jerzego Siwoni pod Jerzego Bochyńskiego z Katowic do tworzenia zadłużeń na mojego tatę Józefa Bochyńskiego co połączono z męża sprawą w SO Kielce IIIK 207/07, w której był obrońcą mec Jerzy Siwonia . Oznacza to, że dorobiono trzy sprawy na męża SO Kielce IIIK 207/07 oraz czwartą w SO Toruń IIK164/11 pod mandaty wykorzystując adwokatów , zamieniając ich na oskarżycieli posiłkowych udających spadkobierców co spowodowało podłożenie fałszywych opinii psychiatrycznych w prowadzonych sprawach.

Doszło do manipulacji przez wykorzystania Zakładów Drzewnych należących do Zakładów Starachowickich, które stworzyło podspółki takie jak „Paged”, której nazwę sprzedano tworząc siedzibę w Morągu w Polsce i Niemczech pod wykorzystanie Zakładów Zbrojeniowych na Rosję w celu wykorzystania kont w Szwajcarii Zakładów Starachowickich do sponsorowania przemysłu zbrojeniowego przez wykorzystanie biznesmena ZASADY kryjąc dalej SSE Starachowice.

Działanie pana Sobiesława Zasady oraz organów państwa, ludzi oraz pracowników Urzędu Miasta Starachowice, Wodociągów, Energetyki, itd. można przyrównać do Zasad zawartych instrukcji znalezionej w Warszawie w Kancelarii Bolesława Bieruta z kancelarii tajnej z Moskwy, 2.04.1947 rok K.AA/OG113/

Zasada 42 „Nie wolno stawiać przed Sądem na stanowiskach kierowniczych ludzi obsadzonych przez partię, którzy swą działalnością spowodowali straty lub wywołali niezadowolenie podwładnych. W sytuacjach drastycznych należy ich odwołać ze stanowiska i przenieść do innych miejscowości na inne stanowiska równorzędne lub wyższe w skrajnych sytuacjach ulokować na stanowiskach nie kierowniczych i traktować jako rezerwę kadrową do późniejszej wymiany” co ma zastosowanie do pana Waldemara Maksalona, Jerzego Bochyńskiego i wielu innych.

Wykorzystane są różne osoby i pozycje książkowe aby zamienić moją twórczość na inną wykorzystuje się różne sposoby techniki manipulacji, aby dokonać szeregu podmian. Jak np. Książka Elżbiety Lucjany Nowak „ Moja Przygoda Dziennikarska” na której promocji miałam swój recital gdzie prezentowałam moją twórczość,co miało być podmienione na moją zamianę mojej prababci Marianny Nowak, zamienionej na matkę Bolesławy Bochyńskiej aby przejść na Warszawę i na Romanow. Dalej miało to doprowadzić do zamieniony mojej twórczości za książkę Pani Elżbiety pod które podstawiono Elżbietę z Poznania, i podmianę twórczości na zaplanowaną do napisania książkę już ekranizowaną po pobierania pieniędzy w Szwajcarii, i podstawiając kolejną osobę jak Ewę Eugster, aby upozorować ją na redaktorkę pod wpisy mojego taty na temat Ewy Idziak swojej wnuczki, aby została reporterem. Po dokonani zniszczenia personelu i lekarzy miło nastąpić opisanie zdarzeń w Zakładach Psychiatrycznych pozorując, że była obserwatorem na własne życzenie w celu napisania książki tak jak i bezdomni, gdzie mogło dojść do różnych zajść jak napad pacjentów, aby wątek pociągnąć do książki do ekranizacji kolejnego filmu. Podstawienie pod moją twórczość jest celowe, aby przejść na finansowanie wszystkich dzieł z jednego źródła, z naszych depozytów carskich dla przerobionych w Bankach spadkobierców fałszywej rodziny carskiej. Powodem jest wykorzystanie informacji jasnowidza inż. Osowieckiego oraz ojca Pio do celów służb które weszły do kościołów w myśl zasady 34.

Podmieniono przez straż miejską mój mandat na moją córkę i podłożono do Urzędu Skarbowego w celu przejścia na dział spadku po mojej żyjącej córce, której zrobiono w tym celu wypadek w Irlandii, przez działania przez pana Waldemara Maksalon na nieruchomości ul. Nad Kamienną przy udziel Sądu, który doprowadził do przejścia na ul. Nowowiejską 29 , aby połczyć obecnie z mandatem w Łęczycy w celu podmiany na córkę teścia zamienioną na moją i wykorzystując kolejną podmianę mandatu do uszkodzenia samochodu marki Peugeot 687 mojego męża co podmieniono na akta wypadku pana Mercedes pana Czesława Daleszak w 2004 toku.

Stosowano ZASADĘ z kancelarii Bolesława Bieruta numer 40,

Pilnować aby aresztować przeciwników politycznych, rozpracować przeciwników z autorytetami wśród krajowców. Likwidować w drodze osób przez tak zwane zajścia sytuacyjne raz przypadkowe zanim osoby staną się głośnymi lub aresztować wcześniej za wykroczenia kryminalne. Co jest realizowane dla nas już dorabiane są dla nas akta kryminalne i wyroki skazujące dla mojego męża.

ZASADA numer 29

Przy odbudowie i rozbudowie przemysłu pilnować, aby ścieki przemysłowe spływały do rzek mogących stanowić rezerwaty wody pitnej.

Zastosowana został symboliczne na naszych nieruchomościach -przez sąsiadów podlewając ściekami z szamba i pomyjami pod ogrodzenie.

Zasada 22

jest o objęciu szczególnym nadzorem wszelkie laboratoria i instytucje naukowo-badawcze.

Oznacza współpracę Bohdana Żakiewicza oraz państwa Sznajder i innych w celu zamiany mojej rodziny na nieruchomościach kryjąc to w firmach, które są wykorzystywane są do działów spadku w celu ukrycia kradzionych naszych depozytów i wprawnie przez dorabiane kredyty podstawiając wierzytelności przez Komornika, które kreuje dokumenty przed Postanowieniem sądu na fałszywe dane egzekwowane w czasie fałszywych eksmisji kreowane do pozyskania roszczenia udając zwrot mienia i kradnąc przez fałszywe długi rozdzielając dla fałszywych spadkobierców pod mojej carskiej rodzinie.

Zasada 34

Tak ukierunkować działalność oświatowo – wychowawczą, aby wzbudzić powszechny wstręt do tej instytucji. Objąć baczna uwagą i kontrolą kościelne drukarnie, biblioteki, archiwum kazania, kolędowania, treść ulotek religijnych oraz obrzędu pogrzebowe.

Zasada 14

Ukierunkować aby wszystkie akty prawne, gospodarcze, organizacyjne [ z wyjątkiem wojskowych] były nie precyzyjne.

Obecnie w pismach nieprecyzyjnych powiększono o „oczywiste pomyłki pisarskie”, aby nie przejść do meritum sprawy, aby ukryć oszustwa przy pomocy Prawników, Aktów Notarialnych Protokołów Sądowych i Prokuratorów, do uzyskania odpowiednich zapisów do manipulacji aktami w celu skazania osób niewygodnych politycznie.

Podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego na Opoczno zamieniając go na Jana co widoczne w wydaniu dokumentu na Politechnice Świętokrzyskiej, a co oznacza próbę powtórzenia sytuacji sprzed lat. Sposób zamiany arystokracji na ludzi bez wykształcenia był celem działania rozciągniętego w latach aby wykształcić komunistyczne elity do zstąpienia mojej rodziny przez służby wojskowe i kościelne szydząc z mojej rodziny dorabiając rejestrowane przesyłki i urojenia aby zatrzeć historię Polski i ślad po mojej rodzinie.

Aby zrobić mnie bezdomną zgodnie z wydaną już książką zamierzano zamknąć w więzieniu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez działanie sądu w Toruniu , aby upozorować samobójstwo do czego dorobiono akta psychiatryczne. Dorobiono dla mnie , paragraf że włamałam się do cudzego domu oraz nadużycie alkoholu, aby podstawić wytworzone dane na ulicy Harcerskiej dla Ewy Machowskiej z domu Niewczas przed ślubem z Dariuszem Pióreckim obecnie Kornaszewskim przed ich ślubem jako konkubinat , gdzie była policja w mieszkaniu zakupionym przez państwa Machowskich przekazanym dla Ewy Machowskiej w zamian za pozostawienie dziecka Pauliny Machowskiej dla ojca, który miał związek z osobą z Kielc. Spowodowało to fałszywe windykacje komornicze i wielokrotne w celu ukrycia fałszywych alimentów na dorobione dzieci, aby zamienić mnie na Ewę Kornaszewska w taki sposób jak moja chrzestna Ewa Podolska , która na imię miała Bożena, której męża Wacława zamieniono na Wacława Bocheńskiego pozorując, że jest hrabią na Podolu. W ten sposób podstawiono fałszywych spadkobierców na Pałacyk Zarządcy na ulicy Konstytucji 3-Maja 15, aby nawiązać do paczek przysyłanych przez Wacława Bocheńskiego w USA do tego Pałacyku co ukryto przez Białaczów i wykorzystano Mariana Bochyńskiego kawalera za którego podstawiono Marię Krzemińską i Marię Gudewicz do banku FED w USA. Ze Starachowic pochodził oficjalnie jedynie mój dziadek Franciszek Jan Mazurek, a babcia pochodzi z Huty ukrywając się jako córka Maksalonów z Woźnik, która urodziła się na Ukrainie pod która podstawiono Wisławę Główkę, która pochodziła z Ukrainy zastępując ją Wisławem Maksalon , którzy znając działanie służb wprowadzili się pod martwe dusze, których łącznikiem 123 jest przejście przez drogę. Dlatego wprowadzono czwartą osobę na drogę.

Idąc w ślad za historycznymi zdarzeniami, które cyklicznie się powtarzają, aby kościoły i rząd ukrył przestępstwa dokonane na mojej rodzinie zamordowano by mojego męża i teścia pozorując, że zginął w pożarze, gdyż spalono dom w przeszłości na Dolnych Starachowicach na ulicy Tychowskiej a wcześniej spalono babcię w Kruszynie z rodziną co oznacza, że odtajnienie kolejnych spraw miało doprowadzić do spalenia teściów , których podstawiono za moich rodziców przez Urząd Miasta Starachowice i policję w Starachowicach , która dorobiła akta kryminalne na Bocheńskich. Wszystkie postacie wytworzone miały zginąć w podobny sposób w pożarze, za co odpowiedzialne są osoby w Kościele , które ukrywając prawdę narażają życie mojej rodziny w tym obecnego mojego męża , który otrzymał od mojego taty prawo do dziedzictwa rodowego wraz ze mną oraz potwierdziła to moja mama. Za działania na działce Nowowiejska 29 odpowiada Rząd Polski działający na zlecenie papieża Franciszka, który zna tajemnicę rodziny i fakt korzystania przez Kościół Katolicki z pieniędzy naszej rodziny.

Wykorzystano

1.Zlecenie Usługi Finansowej z dnia Kielce 10.06.2011 dla Czesława Daleszaka podmieniając dane męża Jerzego Kaźmierczyk na „Kzimierczyk Jerzy” na błędne dane służące pobieraniu depozytów carskich pozorując Helenę Surma za siostrę Józefa Bocheńskiego z matki Fogel pod konta lewicy w Szwajcarii postawionego pod mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Zachowano prawidłowy numer dowodu osobistego męża i powołano się na sprawę IIIK 207/07, która została powielona na Toruń IIK 164/11 i taki błąd widnieje w piśmie z Urzędu Skarbowego w Starachowicach.

2. Prezydent Miasta Starachowic wydał decyzję wstecz fabrykując dokument mojej mamy aby widniało w numerze ewidencyjnym 0155-0058 decyzja z dnia 2008.01.14 w sprawie wymiaru podatku rolnego na rok 2008 na Bohaterów Westerplatte 1/1 określając adres gospodarstwa Nowowiejska 29 dla 0.1686 ha grunty orne klasa 5 co podpisała Gabryjela Król. Podmiana dokumentu z sadów jest dowodem podstawienia pod teściów wykorzystując Gabryjelę Pikul oraz Przemysława Król aby stworzyć spadkobierców.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s