Lasy i Cegielnia STARK Starachowice

Starachowice 03.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
27-200 Starachowice
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice
POLSKA

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

Próba zmuszenia Polski do przyjęcia emigrantów w celu ukrycia

działu spadku na carskim mieniu w Polsce w 2000 roku dla Belgii.

Przedstawiam dokumenty podmiany danych dla Donau Dnepr zgłoszone do Prokuratury w Starachowicach, co obecnie próbowano ukryć jako nieracjonalne treści podmieniając mnie na Tomaszów Mazowiecki do podmiany mojej rodziny, dorabiając opinie psychiatryczne w celu pogardy prawdziwą rodziną w Polsce oraz podmieniając tożsamość przez Zakłady Psychiatryczne, po planowanym morderstwie na naszej rodzinie, którą zamierzano podmienić na służby a co już jest widoczne. Nasze dane są powielane i przerabiane przez pomyłki pisarskie, do działów spadku na mojej carskiej rodzinie przechodząc przez na ul. Nowowiejska 29 , dalej na ul. Nad Kamienną 25 podmienia jestem na przez „A” oraz na Boosterów Westerplatte 1/1, na wiele tożsamości gdyż reszta podmieniana jest w zależnie od manipulacji aktami. Prowadzi to do próby ogłupiania narodu pozorując inne zdarzenia pod zamierzany efekt. W taki sposób znalazłam się raz na prawdziwą tożsamość w mieszkaniu pani Gibalskiej a drugim razem na fałszywą, co widać na kopertach z Ksiąg Wieczystych i podstawione moich danych przez Wodociągi na mieszkanie Heleny Surma a jej na moje mieszkanie i wcześniej dane mojego taty na jej mieszkanie i mamy i odwrotnie do powielenie osób.

Po dokonaniu Zdrady POLSKI przez rząd PO obecnie próbowano zatwierdzić prze PiS, aby zmusić przez Unię do przyjęcia emigrantów w celu ukrycia pieniędzy z UE pobranych na ziemię carską mojej rodziny w tym książąt Lubomirskich, Bochyńskich/ Bocheńskich, Radziwiłł i oraz książąt Hessen Darmstadt spadkobierców cesarskiej rodziny Niemiec , aby oddać Polskę dla Niemiec co już zrobiono wykorzystując moje dzieci i wnuki do handlu narodami co zamierzano zatwierdzić w SO Toruń w sprawie IIK 164/11 i IIK197/10 potwierdzając sprawą eksmisji IC 178/15 z działki 29 Zakładów Górniczych w SR Starachowice podstawiając fałszywy wypadek w Nowej Wsi gmina Nowe Ostrowy przez Sąd Rejonowy w Łęczycy, aby przejść na fałszywych spadkobierców a kryjąc to przez windykacje i fałszywe sprawy Urzędu Miasta Starachowice, który zamienił podatki z sadów na grunty orne oraz grunty pozostałe jako trzecia osoba. Podmieniono moich rodziców i dziadków na moich obecnych teściów obecnych z Miedznej Drewnianej 244, aby wykorzystać nieświadomość ludzi do ukrycia Zdrady Narodu, kryjąc za fałszywymi alimentami na wnuki przypisane jako dzieci, podmieniając do windykacji na mojego męża podstawiając pod firmę jako należności pracownicze w celu ukrycia wypłaty pieniędzy na fałszywych spadkobierców rodziny carskiej, co połączono przez pana Antoniego Ciszewskiego i Marina Budkę z windykacją w Sarnakach i Lublinie na kwotę 40.000.000,- złotych podstawiając Waldemara Maksalon, Wiesława Maksalon podstawionego pod Wiesława Wielochowskiego i Lidię , Maksalon, Lidię Daleszak jako spadkobierców do sprawy przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej w Kielcach, gdzie oddano Polskę dla Niemiec ukrywając w Toruniu przez Sędziego Wojciecha Pruss w sprawie sygnatura akt II K 164/11 oraz sygnatura akt IIK 197/10, gdzie wykorzystano sprawy i podmieniono spółki połączono z APE Ch GmbH w Szwajcarii z Polską APE Jerzy Kaźmierczyk, do uwierzytelnienia fałszywych windykacji, aby odnieść się do Szwajcarii pozorując spadkobierców po mnie, którego podmieniono pod sprawę „SOF-ART” Sp. z o.o. odwołanie sędziego w sprawie Cegielni STARK, gdzie adwokatem cegielni był mec. Goliat a mec. Ewa Tkaczyk reprezentowała wówczas moją spółkę SOF-ART Sp. z o.o., co podmieniono na SOF-ART jako inną firmę. Sprawa Cegielni STARK sygnatura akt INs 218/00 w Sądu Rejonowego w Starachowicach wniosek z dnia 24.05.2000 rok , podstawiono do działu spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku INs 169/00 i podstawiono Nadleśnictwo jako spadkobiercę na „SOF-ART” Sp. z o.o. wykorzystując kolejną sprawę o zwrot gruntu prowadzoną przez Nadleśnictwo Starachowice kancelarię Rebus z Radomia. Stało się to przyczyną faktyczną jako można dziś stwierdzić do odebrania statusu zakładu pracy chronionej dla SOF-ART Sp. z o.o, co ukryte zostało przez wojewodę świętokrzyskiego w sprawie o kwalifikacje pielęgniarki, pozorując uchybienie terminu czego nie było z naszej sprawy gdyż w czasie przesłane było pismo do Wojewody Świętokrzyskiego a on miał obowiązek przesłać odwołanie do Sądu, a co dowodzi istnienie drugiej firmy, która pobiera pieniądze przez windykacje właściwej spółki i posiada statusu Zakładu Pracy Chronionej, kryjąc za dawną spółdzielnią gdzie znajduje się teren STARK a wykorzystuje się weksle spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. podstawione pod weksle PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk, aby przez podstawienie Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego pobrać carskie depozyty przez banki. Wykorzystano przekazanie mojej mamy użyczenia nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 dla Jerzego Kaźmierczyk i przewłaszczono teren przez podstawienie pod mamę Waldemara Maksalon udającego moją rodzinę, podstawiając się pod firmę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, do działów spadku po żyjących i dlatego po całkowitej kradzieży naszego carskiego mienia likwidacji Narodu Polskiego, zamierzano nas zlikwidować, co jest widoczne przez podszycie się pod nas i umowę mamy z Jerzym Kaźmierczyk zamieniając na Beatę Idziak wpisana prze Komornika an jako mieszkająca na ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach, co jest oszustwem i tak fa bykując dokumenty, gdyż upozorowano, że jest córką Filomeny Bochyńskiej z domu Bocheńskiej zamiast Mazurek i dorobiono akta kryminalne przez Policję na sfabrykowane dane osobowe dla IPN wstecz na przyszłość. Dlatego przekazanie praw do korzystania z nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach dla Jerzego Kaźmierczyk mojego męża od mamy do korzystania dla jego firm i taki dokument został złożony do energetyki i powielono firmy i dane osobowe przez zdjęcie licznika tworząc drugą umowę pod drugą firmę. Zadłużenie było spłacone co pisma z dnia 18.03.2009 rok RBOK/358/2009 z energetyki ale przesłane na adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 co połączyło firmę mojego męża z moją osobą, gdyż mąż odbywał karę pozbawienia wolności. Umowa pierwsza miała ID 03 5555 196 . Nowa umowa stworzyła drugą osobę jako ID płatnika 03 5555 427. Dlatego wpisano Piotra Główkę na ulicę Bohaterów Westerplatte 1/1 aby ukryć Peter von Schilhorn i drugi licznik nieujawniony na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 pozorując brak płatności za prąd, w przypadku, gdy jest licznik przedpłatowy na ul. Nad Kamienną 25 i tu jest firmy adres, aby pobierać pieniądze dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice przez połączenie sprawy „SOF-ART” Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w sprawie IXK 131/11 Sądu Rejonowego w Kiecach, zakończonej wyrokiem odwoławczym jako IX Ka 280/12 i III K280/12, wygranej a podmienionej do niższej instancji obecnie w celu podstawienia pod inną firmę MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. i jej byłego zarządu pana Ireneusza Wasilonka i Piotra Solak gdzie mnie umieszczono na Bożena Bochyńską, co połączono przez numer Prokuratora Ds 56/07 w Kielcach ze sprawą Sądzie Rejonowych w Starachowicach o przyłącze wodne Heleny Surma sygnatura akt INs 56/10 w Starachowicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1A podstawiając pod 1/1 i 1/2A w Starachowicach i pozorując podstawioną panią Helenę Surma za siostrę mojego ojca Józefa Bochyńskiego,którego w tym celu podstawiono na ul. Nowowiejską 29 w miejsce drogi, na działce mojej mamy i zamienionego na dorobionego w PRL Józefa Bocheńskiego w celu podstawienia jako kapitana straży granicznej z Chełmna z matki Fogel, który miał siostrę Helenę, i brata Wacława, aby ukryć windykacje depozytów carskich do zasilania kont numerycznych lewicy w Szwajcarii i USA. Unia Europejska zamierzała wykorzystać do swoich celów Polski szczerbiec na którym wypisane są słowa po hebrajsku o błogosławieństwie kraju w którym się znajduje. Mój pradziadek car po kradzieży Szczerbca odkupił go w Paryżu, a faktem jest błogosławieństwo Boże przez osobę wybraną przez Boga a nie miecz. Dokonano obrotu na paliwach wykorzystując moją wnuczkę aby przejść na dokonane zdarzenie opisane w dniu 28.04.2003 roku , gdy prezydent Płocka Mirosław Milewski wręczył wykuty w brązie i metalu miecz inspirowany szczerbcem królów polskich dla prezydenta Aleksander Kwaśniewskiego w czasie inauguracji kampanii przedreferendalnej na rzecz przystąpienia Polski do UE. Na głowie miecza znalazł się między innymi portret Bolesława Krzywoustego, co oznacza przejście na Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską, którą była Maria Romanow siostrą mojego dziadka Aleksego Romanowa, co połączono z miastem partnerskim Darmstadt w RFN i podmieniono rodzinę Podczaskich na Bochyńskich przez użycie herbu RAWICZ mojego dziadka zamieniając na rodzinę babci, zamienionej na Bochyńska z domu z powodu iż była jedynie upozorowana na żonę, z powodu spalenia księżej Marii Lubomirskiej w Kruszynie pod którą podstawiono Marię Władimirowną.

Był to symbol oddania miecza na rzecz Unii Europejskiej. Moje dane osobowe zostały użyte przez obcą osobę przeciwko Narodowi i dorobiono akta kryminalne, aby znieważyć rodzinę. Sugerować to może pismo Jego Ekscelencji patriarchy Szymona, który określił jasno, że nie jest możliwe, aby carska rodzina gdziekolwiek by się uratowała mogła zdradzić naród cyt. „NIKT z Tej rodziny NIGDY nie sprzeniewierzył się swojej wierze i ojczyźnie, gdziekolwiek by po rewolucji w 1917 roku nie przebywał i mieszkał”. Natomiast Sąd Kościelny w Radomiu wydał Dekret o wystąpieniu do Sądu Cywilnego w celu wyjaśnienia Carskiej Rodziny w Polsce, co doprowadziło do opinii psychiatrycznych i znieważenia w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu, podstawiając za spadkobierców Sędziów i Prokuratorów jako rodzinę a co oznacza, że syn carewicza Aleksego Romanow w Toruniu określony został, że nie był arystokratą i w tym celu dorabia się urojenia aby ukryć skalę kradzieży pieniędzy i ziem dla Niemiec i na całym świecie , które zastawia się pod kredyty na nasze dane, w celu zniszczenia chrześcijaństwa, czyli wiary ojców oraz ojczyzny.

W tym celu pozbawiono nas już środków do życia oraz nieruchomości bez odpisania długów, aby nie móc się obronić.

Zgodę mojej mamy Filomeny Bochyńskiej na użyczenie nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk dla jego firm, wykorzystano dla Waldemara Maksalon i połączono z systemem zadłużania opartym na fakturze ze Skarżyska-Kamiennej z dnia 2007.01.12, a Komornik ściąga dług zyski z odsetek z dnia 06-12-10 ul. Nad Kamienną 25, co oznacza połączenie z bankiem, gdyż mama miała ściągane pieniądze z emerytury, co sfabrykowano aby upozorować inne zdarzenie i zastosowano odwrotny wpis do faktury numer 03 1188 073 0073 03 nabywca numer 03 1188 073 jako notę odsetkową , którą ściąga Komornik, a co oznacza że tworzone są z odsetek zyski i upozorowano, że mama w jednej z wytworzonych postaci żyje podstawiając w jej miejsce moją teściową na Miedzna Drewnianą 244. Z tego powodu nas zadłużają, aby zniszczyć kraj chrześcijański i godność ludzką. Pan Antoni Ciszewski podmienił moje dane przez błąd pisany przez „ż” i tak wpisano błąd w FLP Warszawa oraz dla męża w Urzędzie Skarbowym w Opocznie z 2009 roku o dochodzie podatkowym, gdzie widnieje potwierdzenie i pieczęć pani Magdalena Morawska, wpisując taki sam błąd. Podobny błąd wprowadził Sąd Okręgowy w Kielcach w sprawie z naszego powództwa IC 2627/10 przesyłając do Sądu Rejonowego do Starachowic ale do sprawy prowadzonej z powództwa Waldemara Maksalon w Starachowicach sygnatura akt INs 716/10 co oznacza, że został podstawiony pod moja carską rodzinę udając brata mojej mamy i robiąc dział spadku na mojej mamie przez oszustwa dla Niemiec i wykorzystując dane osobowe mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i je podmieniając w Toruniu, a co oznacza, że korzysta bezprawnie Waldemar Maksalon z naszych depozytów carskich do zniszczenie chrześcijaństwa. Moje dane podmieniono na dyrektora studium w Starachowicach Bożenę Kucharską, gdzie uczęszczał Wojciech Idziak i Paweł Idziak oraz mój syn Adam Piórecki pod Wojciecha Idziak podstawiono Sędziego Wojciecha Kucharskiego w Starachowicach i Sędziego Wojciecha Pruss w Toruniu, co spowodowało pozorowanie w Sądzie I Cywilnym w Starachowicach o eksmisję sprawę karną sygnatura akt IC 178/15, aby połączyć do sprawy w Sądzie Okręgowym w Toruniu do oszustw sygnatura akt IIK164/11, w celu wykorzystania mojego oświadczenia do Torunia, w celu zaprzestania skarżenia mojego męża, którego skazano, a moje nieruchomości posłużyły do grabieży Rządu i doprowadzono do zrobienie działu spadku i mojego mienia po rodzicach aby zawłaszczyć oświadczenie i zamienić kradzież Oświadczenia z Sądu w Toruniu o przekazaniu nieruchomości w Starachowicach po moich rodzicach za Jerzego Kaźmierczyk na eksmisję z działki 29 w sprawie IC 178/15. Powodem jest ukrycie reaktywacji Metron SA, na prawdziwe dane osobowe męża i połączyć z Opolem Lubelskim gdzie widniałam do odzyskania mienia pod dziadku, jako poszkodowana IIKp229/09 , co wykorzystano do wstawienia fałszywego wypadku, w celu oskarżenia mojego męża, pisząc o urojeniach i podstawiając inną żonę z Torunia dla mojego męża. Wykorzystano do powielenia naszych rodzin, trzy Umowy zawarte na Adama Pióreckiego, Pawła Idziak , Wojciecha Idziak, zawarte do podjęcia nauki w Szkole w Starachowicach w dniu 01.09.2003 rok na ulicy Partyzantów 1A, uprawnienia szkoły publicznej decyzja numer 141/2001 , co połączono z Uczelnią Łazarskiego, gdzie uczęszczał Paweł Idziak i Adam Piórecki , a co połączono w Sądzie Okręgowym w Toruniu z ekspertem studentką Edytą Zyśk w sprawie w Toruniu IIK 164/11 co prowadzi dalej do podstawienia Pawła Kaźmierczyk za Pawła Idziak a Sędziego Wojciecha Pruss pod Wojciech Idziak na Katowice na Batorego 8/18 Katowice. Mój syn Adam Piórecki obecnie Kornaszewski, zamieniany jest na Adama Kaźmierczyk a były mąż Dariusz Piórecki na Dariusza Kaźmierczak na sprawie sygnatura akt IIK 164/11 skazując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. W tym celu wykorzystano fałszywy wypadek do ukrycia podstawieni kradzieży zatrzymanej w bankomacie karty bankowej własności mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z PostFinanse w Szwajcarii, podstawiając Jerzego Bochyńskiego z Katowic. Z tego powodu Policja umieściła moje dane przy mężu w sprawie o karty mino, że mnie nie dotyczyła, aby podstawić byłego męża, podstawiając wspólne konta, które były nie aktywne ożyły i dokonuje się na nich obrotów oraz wysyła się na adresy gdzie nie miały rejestracji. Upozorowano kradzież karty PG-MC/5500/RPS140/15 KPP Starachowice, co jest sprzeczne z pismem z banku PEKAO SA z dnia 27.04.2015 ldz.IIO/ST/116/IV/2015, które mówi o zatrzymanej karcie a nie skradzionej. Zastosowano manewr zamiany liter aby wytworzyć dwie sprawy na jedną osobę. Próba przesłuchania męża jako świadka miała na celu podstawienie sprawy do Torunia do wniosku męża w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 , gdzie opisana jest karata i jej numer oraz prawa autorskie do książki oraz wpisany ISBN, Pismo Starachowice 20.08.2014 osobiście złożone do Sądu w Toruniu w dniu 24.08.2014 roku o godzinie 1053,, co miało stać się przyczyną wykorzystania danych adwokata pani mec. Marty Sztachelskiej, aby wytworzyć fikcję, że jest spadkobiercą na mojej twórczości i mieniu, oraz dla Jerzego Małachowskiego aby upozorować go na mojego męża. Zamieniono moje dane na Elżbietę Bochyńska-Kaźmierczyk i wystosowano pismo o 1 milion złotych jako nawiązki przez pozorantów mojej rodziny podstawionych przez Waldemara Maksalon. W tym celu zamieniono mnie na Elżbietę podstawiając pod Elżbietę Kaczyńską a byłego męża Dariusza Pióreckiego na Dariusza Drewniak autorów książki „Ochrana” oraz zamieniono hrabiego Władysława Tarnowskiego i mojego dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego na Mazur, co jest widoczne w Klasztorze Cystersów w Wąchocku, aby zamienić zdarzenie pogromu pracowników drugiego dziadka w Starachowicach w 1924 na pogrom w Kielcach w 1946r. Czwartego lipca, zamieniając mojego dziadka i jego brata na policjanta Mazur z Ostrowca Świętokrzyskiego. Rocznicę Pogromu podstawiono na datę Aktu Notarialnego zamiany udziałów zamieniając na założenia nowej spółki SOF-ART Sp z o.o. wytworzonej jako 20% udziałów Bożena Piórecka czyli moich i 80% Dariusza Piórecki, pod którego podstawiono Skarb Państwa jako Starostę Starchowickiego pod Sanguszko, dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz podmieniono nazwisko na pisane przez „zi” do działu spadku na ulicy Nowowiejskiej 29. Wygląda na to, że bank zniszczył kartę wysłaną na moje dane osobowe na Konstytucji 3-Maja 23/9b, na nazwisko Bożena Piórecka, a nie szwajcarską na dane Jerzy Kaźmierczyk z PostFinance, i przypisano mnie do byłego męża, aby pozorować, że jestem z nim w związku małżeńskim, co oznacza próbę morderstwa moją i obecnego męża, gdyż podstawiono za nas służby wykorzystujący nasze dane osobowe jako Dariusz Piórecki i Bożena Piórecka, za których wstawiono Dariusza Dąbrowskiego i Bożenę Kucharską. Z tych powodów podstawiono zakup mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przez moich rodziców Filomeny i Józefa Bochyńskich w 2001 roku od Urząd Miasta Starachowice, na zakup przez ówczesnego Przewodniczącego Rady Powiatu Dariusza Dąbrowskiego w 2001r., co spowodowało aresztowanie mnie w moim domu jako włamanie do cudzego domu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1,gdzie podstawiono już sąsiadów udających rodzinę Bochyńskich i spadkobierców.

Wykorzystano fakt, że przed wojną w Starachowicach była cegielnia mojego dziadka wybudowana przez firmę z Elbląga. W to miejsce podstawiona była spółdzielnia , która została wykupiona przez przez Peter von Schilhorn z Belgii. Wpisano mojego tatę Józefa Bochyńskiego do spółdzielni co połączono ze spółdzielnią inwalidów w której pracowała moja mama, a co połączono ze spółdzielnią w Opocznie w której pracowała moja teściowa. Wykorzystano Cegielnię STARK i podstawiono Peter von Schilhorn za spadkobiercę na „SOF-ART” Sp. z o.o. w 2000 roku. W tym czasie , Cegielnię STAR reprezentowali pani mecenas Jóźwik, która była radcą prawnym a przedstawicielem był Waldemar Komisarz pod którego podstawiono obecnie Waldemara Maksalon jako komisarza. Połączono Matyldę Komorowską z Belgii z obrazem Dama z Łasiczką i Mona Liza oraz Fort Noks w USA, aby przejść na depozyty złota. Oznacza to, że zrobiono działu spadku po mnie i moich rodzicach oraz dziadkach w 2000 roku podstawiając Belgię. Wykorzystano wniosek o zniesienie sędziego Wojciecha Pruss przez Jerzego Kaźmierczyk w sprawie SO Toruń sygnatura IIK164/11 i podstawiono sędziego prowadzącego sprawę o morderstwo , aby umożliwić podmianę na śmierć mojego dziadka cofając czas, i pozorując moją śmierć, gdyż uśmiercono mnie w 2000 roku w systemie, i podstawiono obecnie pod cegielnię Sędzinę Jóźwiak w Łęczycy aby podstawić pod sprawę cegielni STARK , której złoża gliny znajdowały się za terenem SOF-ART Sp. z o.o. a pochodziły z Kopalni Henryk na terenie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. jako hałda, gdyż w 1924 roku zamordowano moją carską rodzinę i pracowników dziadka, a co ukryto przez wytworzenie pogromu Kieleckiego, co połączono z SOF-ART Sp. z o.o. jako datę wpisu 4 lipca 2002r. do KRS zacierając ślady prawdziwej daty 1994r .

Spowodowało to wytworzenie fałszywych akt kryminalnych w Krakowie i Starachowicach, zamieniając moją sprawę o rentę w Sądzie Apelacyjnym na sprawę uszkodzenia ciała zamierzając podmienić na wypadek śmiertelny, oskarżając mojego niewinnego męża Jerzego Kaźmierczyk, w dodatku za działania w 2000 roku, w sytuacji gdy w tym czasie się nie znaliśmy. Powodem jest ukrycie działania rządu, który doprowadził do sprzedania polskiej ziemi ukrywając to w sądzie w Toruniu, gdyż dokonuje się fałszywych działów spadku po osobach żyjących przeprowadzenie pracowników jako spadkobierców rodziny carskiej, a oznacza to, że dokonano reaktywacji MARTON SA a pracowników tej firmy zamieniono na spadkobierców tej firmy, po żyjącym moim mężu Jerzym Kaźmierczyk, który z tego powodu został zaskarżony w Toruniu, co jest niezgodne z prawem. Obecnie zamierzano wykorzystać nowy polski rząd i partię Prawo i Sprawiedliwość , aby zaakceptował zdradę rządu PO, który dokonał kradzieży polskiej ziemi przez akceptację przyjęcia uchodźców. Zamierzano połączyć panią Jmgard z apteką w Lublinie na Gdańsk podstawiając w sprawie męża Sędzinę Sądu Okręgowego z Katowic Barbarę Bochyńską jako Barbarę Mazurek i podstawioną pod Ingard Wiessmann w Szwajcarii żonę Roberta Weissmann szefa „Palace” Zakopane katownia Podhala jako Robert Piórecki na Lipie Henryk Szyb koło Starachowic, zamieniając dane byłego męża i jego rodziców w celu podstawienia osób z Niemiec do pobrania depozytu carskiego w UBS A.G. poprzez mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk i opinie psychiatryczne o urojeniach przez lekarzy w Toruniu i Krakowie. O pochodzeniu arystokratycznym mojego taty. Przypisanie się do mojej rodziny i moich danych osobowych oznacza, że ciocia Sędzina Barbara Bochyńska podszywając, pod moje dane osobowe sama sobie zrobiła opinie psychiatryczne o urojeniach jako efekt jej pracy oraz dopisała urojenia dla swojego męża Jerzego Bochyńskiego, którego postawiono pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, co trafiło w Kanclerz Niemiec, która nazywa się z ojca Kaźmierczak i tak wpisano moje dane Ksiąg Wieczystych w jednym z mieszkań w Starachowicach po zniesieniu współwłasności przez sąsiadów na działce kupionej we współwłasności od Urzędu Miasta w Starachowicach na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1, na gruncie co sfabrykowano i połączono ze sprawą INs 956/09 , gdzie podmieniono moją babcię na dziadka i zrobiono dział spadku przez Maksalona na Mazurkach, aby przejść na Radziwiłł i Lubomirskich, co ukryte jest w Zakonie Cystersów i Jasnej Górze, a co prowadzi na Watykan do papieża Franciszka. Po prawomocnym zamknięciu sprawy INs 956/09, stworzono drugie Postanowienie w rzekomo zawieszonej sprawie, którą odwieszono, co jest widoczne w fabrykowanych dokumentach po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdzie wpisano mamie jedną córkę jako Bożena Bochyńską-Kaźmierczak i podstawiono moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane osobowe. Z tego powodu powielono nasze sprawy pozorując, że ja skarżę męża w rzeczywistości jest to moja siostra , wykorzystując sprawę Sądu w Toruniu, gdyż powielone są nasze sprawy aby wytworzyć windykację do pobrania depotów carskich przez windykację firm mojego męża, pozując, że skarżę mojego męża i pozorując opiekę Maksalona, jako sprawa IC 1009/13, co jest totalnym oszustwem w celu wykazania fałszywego dorobionego Postanowienie na moją mamę zamieniając ją na Jadwigę przez oszustwa Waldemara Maksalona i pozorując zaginięcie nieistniejącego dokumentu przez Waldemara Maksalon aby mieć powód do podmiany dokumentów dla pozorantów, wykazując koniec roku 2012, jako datę Postanowienia, co jest sprzeczne z pierwotnym Postanowieniem, w którym to czasie uprawomocnienia byłam w Irlandii z powodu wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej, dlatego sprzedałam działkę Nowowiejska 29 wraz z drogą, na której zrobiono dział spadku po moim ojcu i wypłacono mi, moje pieniądze z depozytu zamienione na pożyczkę dokonując podmiany danych na błąd przez „zi” jako „Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” i „Jerzy Kazimierczyk” przez Czesława Daleszak oraz Urząd Skarbowy w Starachowicach. Dla mojego męża tak podmienił dane Bank Raiffeisen kradnąc kody dostępu do konta bankowego, jednocześnie Bank Raiffeisen podmienił moje dane na Bożena Piórecka z domu Bochyńska na Bożena Piórecka z domu Mazurek. Celem była zamiana mnie na Mazurek z domu i podstawienie Dąbrowskich przez Pióreckich w celu podstawienia Sanguszko pod nasze dane osobowe na Tarnów i Opole Lubelskie. Z tego powodu Poczta Polska zarządała podczas rezygnacji, ze skrytki pocztowej numer 70 , podpisania się dawnym nazwiskiem na Bożena Piórecka, odmawiając mi zamknięcia skrytki pod obecnym nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Jest to umożliwienie podstawienia innej osoby w moje miejsce, co uczyniono i jest widoczne w Urzędzie Skarbowym. Pod tym adresem odbierałam pocztę prywatną i firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. jak również przyszła karta bankowa na dane Dariusz Dąbrowski podmieniając gminę Brody Iłżeckie na Lipie Henryk Szyb1, gmina Henryk Szyb, co umożliwia podstawienie innej osoby pod inną miejscowość zaplanowaną na przyszłość co skutkuje przejęciem kontroli nad kontem męża Jerzego Kaźmierczyk. Wydanie przez bank błędnych kart zgodnych z błędem Urzędu Skarbowego na „zi” służy oskarżeniu nas później za działania banku, który udostępnił służbom nasze konta dorabiając długi w celu ukrycia pobieranych carskich depozytów by wytworzyć akta kryminalne.

Oznacza to, że Polska nie musi przyjmować uchodźców, gdyż Niemcy muszą rozliczyć się z zagarniętej ziemi, którą zamierzano ukryć przez wprowadzanie uchodźców ukrywając mienie carskie jako porzucone, przez represje Prokuratury i Sądu wobec mnie i męża dopuszczając się próby morderstwa krytego immunitetem, aby odnieść się do zamordowania cara Mikołaja II w Kluczkowicach zamienionego na Lipie Henryk Szyb 1 gmina 27-230 Brody Iłżeckie, co połączono z powiatem Opole Lubelskie, gdzie Kościół pałac w Niedowie mojej babci księżnej Marii Lubomierskiej sprzedał, a jednoocznie Sąd w Opolu Lubelskim i prokuratura stwierdzili, że nie mam dokumentów, a przecież wystarczą wyniki DNA.

Sąd w Toruniu celowo z premedytacją wprowadzał w życie politykę minionych lat, którą można określić z książki Krzysztofa Kąkolewskiego „Umarły cmentarz” str.16 dotyczącą opinii psychiatrycznych cyt. „ Ośmieszenie przeciwnika przez pisanie mu absurdalnej teorii , pogardliwe przyrównywanie do chorego psychicznie (przy czym, lewica przypisuje sobie ochronę, a nawet miłość dla niepełnosprawnych, jednocześnie gardząc chorymi psychicznie)- ułatwia atakowanie przeciwnika i szkodzi mu przez piętnowanie go domniemanymi oznakami choroby, a w rzeczywistości jest to całkowite unikanie polemiki i uniemożliwianie badań opartych na faktach.”

Połączono Planty 7 w Kielcach z Plantami w Krakowie, gdzie znajduje się ulica Bohaterów Westerplatte 7/7, gdzie mieszkali państwo Renata Aksan i Barbara Jurczyk, co połączono z moim adresem w Starachowicach ulica Bohaterów Westerplatte 1/1 i zamieniając na 11 na Poczcie. Planty 7 to miejsce pogromu Żydów w Kielcach w którym uczestniczył Żyd major Morris Kwaśniewski. Wykorzystano pierwotną nazwę ulicy Bohaterów Westerplatte w Starachowicach jako Francuska, co połączono z ulicą Francuską w Katowicach z Sądem Rejonowym, gdzie złożono dokumenty fundacji mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, założeniach stworzona do pomocy dla Polaków na wschodzie APEX-STAR, powielając i zamieniając dane mojego męża na „ZI” jako „Jerzy Kazimierczyk” w drugiej postaci. Celem była pomoc rodzinie carskiej, co wykorzystano dla służb podstawionych pod zamordowanych członów naszej rodziny i nam podmieniono dane w Bankach przez błędy np. przez „zi” na „Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” przechodząc na Radziwiłł i Niemcy odwołując się do Francuskiej 8, gdzie dokumenty wykazały Mazurka w Starachowicach a co połączono z numerem działki 29 na Nad Kamienną 29, i pod garażem przy Bohaterów Westerplatte 1 co łączy przez stare mapy z ulicą Nad Kamienna 25 działka 29, a co połączono z parafią Wszystkich Świetnych na działce 29 łącząc z Klasztorem w Wąchocku i parafią Kamienna zamieniając na Kamienna obok Nowej Wsi w gminie Nowe Ostrowy, gdzie pracują pan Komorowski, Zawadzki i Ujazdowski, a tam dorobiono mandat jako karny aby zamienić na wypadek w celu połączenia z Szczekarkowem, Lublinem , Opolem Lubelskim i Sarnakami , gdzie jest Pałac z moim herbem RAWICZ w Mordach aby z Komandorią Zakonu Templariuszy w Łukowie połączyć z Wawelem. Z tego powodu Polska nie musi godzić się na uchodźców, gdyż sprawa ta godzi podstawy narodu Polskiego i było by to akceptacją oddania Polski dla Niemiec.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s