Prześladowanie prawdziwej arystokracji przez IPN i fabrykowania dokumetów aby skazać niewinnych

Starachowice 02.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkanie:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie:
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

Pan Andrzej Duda

Fabrykacja dokumentów przez IPN do prześladowania prawdziwej rodziny

W związku z potraktowaniem nas jak przestępców z naszych doniesień można zauważyć , że wykorzystano ofiary do zamiany na katów. Z tego powodu dorobiono akta kryminalne dla nas i podmieniono nasze dane aby na właściwe dane podstawić służby po wprowadzeniu nowego ładu. Fabrykowane dane w IPN zdarzały się w przeszłości a obecne działania świadczą, że tworzone są nadal akta w IPN wstecz aby wykorzystać moje nietypowe nazwisko, które nie występowało w przeszłości w żadnej odmianie. Oznacza to, że wykorzystywane są nasze dane dla oprawców naszych rodzin i fabrykowane dokumenty przez podrabianie pisma mojej mamy i mojego taty a obecnie i nasze aby uzyskać zaplanowany efekt w celu wypłaty odszkodowań dla podstawionych osób . Zakatowani żołnierze AK nie żyją a co oznacza, że w żadem sposób mój tata nie mógł rozmawiać z osobą zamordowaną. Wystarczy dopisać adnotacje o spotkaniu aby uwierzytelnić oszustwo. Nie wykazanie w aktach IPN zamordowanych żołnierzy AK powoduje możliwość podstawienia żywych osób z służb wojskowych pod ich dane w celu uzyskania odszkodowania. Nasze warunki i potraktowanie świadczy, że są to służby. Przykładem jest brak wpisu zamordowanego młodzieńca Henryka Życińskiego przez MO zakatowanego na śmierć w dodatku uroczystości dokonują się w innym miejscu niż podaje się dla ogółu w szeregach osób szanujących historię. Oznacza to, że IPN nie podaje informacji o faktycznych zdarzeniach dokonywanych przez MO i UB w celu upozorowania, że arystokracji przeżyli wykorzystując dzieci jednostek do dorobienia DNA. W tym celu IPN ukrywa zakatowane ofiary aby sprawcy , którzy przybrali ich nazwiska mogli otrzymać odszkodowanie udając swoje własne ofiary przy czym podsiadają ich mienia i dokumenty z grabieży. Przykładem są działania na nas przez pana Waldemara Maksalon, który upozorował eksmisję wielokrotną w sprawie sygnatura akt INs 819/14 przywłaszczając moje mienie mimo iż żyje i tu mieszkam. Celem jest uzyskanie prawa do dokumentów przy pomocy Sądu i komornika aby sprawy były bezsporne przy czym najpierw komornik dokonuje wpisania fałszywych dokumentów po czym dopiero sąd robi sprawę jako już eksmisję powołując się na pierwotną sprawę , w której podmieniono rodzinę nie uiszczając nawet pieniędzy za 1/3 nieruchomości co nakazał sąd w terminie dwutygodniowym. Był to czas, gdy wyjechałam do córki po wypadku, a w tym czasie uprawomocniło się postanowienie a nawet uniemożliwiając przywrócenie terminu po powrocie z zagranicy nakazując zapłatę dwa razy po 1000,- złotych,co było absurdalne ale wynikłe z podstawienie się pod naszą sprawę I C 2627/10 z Kielc, pana Waldemara Maksalon da mnie i siostry zamiast 50,- zł. W sprawie INs 716/10. Powodem jest podmiana osób i przejęcie części Czesława Maksalon przez Waldemara Maksalon z pierwszą żoną Lidią Maksalon i podmiana na Czesława Daleszak i Lidię Daleszak na Kielce. Przy kolejnej podmianie na Barbarę Mazurek i jej męża Stefana zamieniając na Józefa Mazurek, podstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego na nieruchomości Nowowiejska 29 z działką dojazdową jako dwie rodziny, aby ukryć przejście na dziadka matkę Katarzynę Radziwiłł ukrytą jako Krakowiak. Pan Waldemar Maksalon uzurpował sobie prawo do moich rzeczy pozorując eksmisję w sprawie sygnatura akt INs 820/14 i sygnatura akt INs 819/14 i uzurpował sobie prawo do moich rzeczy oraz spółek mojego męża, które mają swój adres i prawo dane przez moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską, aby zrobić dział spadku po moim mężu zmieniając jego na byłego męża i podstawiając za konkubenta jego córki, a by dorobić alimenty w celu windykacji z spółek i reaktywowanych spółek. Dlatego upozorowano eksmisję przy udziale Komornika, który pozostawił nasze rzeczy i oddał całe mienie i klucze na rzecz Waldemara Maksalon, po czym zrobiono kolejną inscenizację kolejne eksmisji aby dorobić koleje linie dla służb.

Upozorowano dział spadku na firmie męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. gdzie mnie podstawiono na Bożena Bochyńska, aby uzyskać dokumenty mojego ojca podmieniając dalej mojego tatę Józefa Bochyńskiego na Mazurek czyli zamieniając pradziadka mojego taty Franciszka Bocheńskiego zamieniając na mojej mamy tatę Franciszka Jana Mazurek, który był prawdziwym hrabią Tarnowskim. Z tego powodu zadrwiono sobie z nas po zawłaszczeniu części dokumentów wchodząc do domu , że zostały nam tylko okładki, posługując się nawet w Sądzie orderem Orła Białego mojego dziadka Brunona Bochyńskiego/ Bocheńskiego, który pokazywałam osobiście panu Jarosławowi Rosina ze Słowacji, który uruchomił spływy Dunajcem. Nasze dokumenty bezprawnie zostały użyte dla służb wykorzystując sprawy w Krakowie dla państwa Tarnowskich. Następnie wykorzystano moje dane Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk do podstawienia dla mojej siostry Beaty Idziak jako Bożena do Kielc i Krakowa oraz Warszawy, robiąc dział spadku po moim dziadku na nieruchomości mojej babci w dodatku na sprawie o zniesienie współwłasności z powództwa Waldemara Maksalon, który koniecznie przypisała dział spadku aby zawłaszczyć 2/3 nieruchomości na 12 spadkobierców państwa Maksalon ze Starachowic przez zasiedzenie gdyż, 1/3 była nabytą własnością mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej po jej mamie, co podmieniono i ukryto istnienie mojej babcie pochodzącej z Woźnik z nie za Starachowic. Ukryto istnienie mojej babci i podstawiono w miejsce babcie jej męża Franciszka Jana Mazurek aby zrobić działa spadku na Nowowiejskiej udając, że ul. Nad Kamienną 25, stała się w ½ części dwóch braci, z czego jedne upozorowano, że mnie eksmituje przenosząc się przez dorobionych jego spadkobierców jako Dorota Idziak nieistniejąca a podstawiając, Dorotę Tarnawa z domu Maksalon a na Kielce dorobiono Dorotę Bocheńską przez automat w EKO-BON TON Sp z o.o., co jest oszustwem. Podstawiono sprawy moje zamieniając na sprawy i sygnatury Waldemara Maksalon zamieniając na Mazurek sygnatura akt INs 956/09, co jest przestępstwem i dlatego mama umiera, aby ukryć podmianę rodziny. Wysłano do mnie pismo z Sądu o zawieszeniu sprawy po śmierci mamy do spraw INs 956/09 i zamieniono moje dane na pisane przez ”A” jako „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” a następnie poprowadzono sprawy jako sygnatur akt INs 716/10 gdzie doszło do wymienionych anomalii i kolejnych podstawiając spadkobierców rodziny Maksalon pod moich rodziców co jest przestępstwem. Pan Waldemar Maksalon został wezwany z jego pierwszą żoną Lidią Maksalon, obecnie z naszego powództwa zamiast do Sądu do Starachowic, to do Kielc. Odwołując się do podmiany rodziny wynika, dorobiono akta, że nie żyjemy i nasza sprawa opłacona w Sądzie Okręgowym Kielcach wielokrotnie po 100,- złotych oraz jeden raz 1000,- złotych (jeden tysiąc złotych) jako brak formalny do sygnatury akt IC 2627/10, która to sprawa była przekierowana do Kielc pierwotnie ze Starachowic, i ponownie trafiła do Starachowic po dwóch latach z Kielc, wpisując pomyłkę pisarska w moim nazwisku przez „Ż” , w dodatku do sprawy Waldemara Maksalon sygnatura akt INs 716/10. Było to już po śmierci mojej mamy , która była uczestnikiem tego postępowania pod sygnaturą akt I Ns 956/09, a co oznacza podmianę rodziny, gdyż pan Waldemar Maksalon, po śmierci mojej mamy Filomeny Bochyńskiej zrobił dział spadku na mamy tacie Franciszku Mazurku w dodatku na nieruchomości jego żony Anieli Mazurek, co jest absurdem.

Obecnie naszą wniesioną do Sądu Rejonowego sprawę z powództwa Spółki MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o. w Starachowicach, ul Nad Kamienną 25 wcześniej Radomska 29, przesłano do Sądu w Kielcach, gdzie są pozwanymi Waldemar Maksalon, który zrobił eksmisję z adresu spółki pozorując spadkobierców z jego rodziną a nawet wraz z Lidią Maksalon jej córką, która była wcześniej pracownikiem tej spółki. Sąd nie zwrócił nawet uwagi na brak numeru i nie przysłał usunięcia braków formalnych w dodatku, widniała ulica Klonowa zamiast Kalinowa, co nie mogło doprowadzić do przesłania wniosku. Powodem tego jest podmiana rodziny Maksalon na właściciela spółki mojego męża Marmoroc-Polska Sp. z o.o. na Nad Kamienną 25, gdzie uruchomiono ogromne pieniądze na nas, ale podstawiono pozorantów. Do spółki ktoś ponadto wpisał samoistnie moje dane na Piórecka do zarządu, co również stało się powodem manipulacji i podstawienia fałszywych danych na Mazurek z domu, aby podstawić bezpośrednio Radziwiłł do Banków co jest widoczne w Raiffeisen. Przesłanie do Kielc powoduje, że umożliwia się dalszą podmianę do już przesłanej naszej sprawy bezprawnie przez Sąd Okręgowy do Maksalona a co uwidacznia podstawienie na ulicę Klonową w Kiecach, gdzie ma biuro Czesław Daleszak, mąż Lidii Daleszak, w miejscu, gdzie było wcześniej mieszkanie. Powoduje to umożliwienie dokonania podmiany osób w Kielcach w spółce mojego męża MARMOROC-POLSKA Sp. z o.o., gdyż uruchomiono nasze depozyty rodowe na nasze dane osobowe i spółki, ukryte przez windykacje w tym pana Waldemara Maksalon, co jest widoczne, co zamierzano ukryć przez upozorowanie śmierci. Obecne mandat jest kreowany na wypadek, gdyż świadczą o tym prowadzone sprawy karne zamiast prowadzone przez Sąd Grodzki, gdyż nie było żadnego zdarzenia. Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy II 2079/15  z 24 listopada2015r.,  wskazuje na możliwość dokonania podmiany na inne miasto, do już dorobionych akt kryminalnych aby doprowadzić do skazania oraz dorobienie akt psychiatrycznych i wypadkowych, co nie miało miejsca ale potrzebne jest do fałszywych spadkobierców na Opole Lubelskie oraz Lublin, gdzie odmówiono nam prowadzenie sprawy o odtajnienie majątku książąt Bochyńskich/ Bocheńskich przez wywiad. Brak zapłaty 280 złotych skutkuje aresztem a zapłata powoduje przyznaniem się do winy, co jest oszustwem, gdyż nie było żadnego zdarzenia. Znaczy to, że straszenie aresztem i wzywanie na świadka do czegoś, czego nie było może być próbą zwabienia przez służby przy pomocy opłacanych Sędziów w celu wytworzenia wypadku w drodze aby zlikwidować osoby i uwierzytelnić dorobione fałszywe akt kryminalne do podmiany. Niewygodne osoby były eliminowane jak Jerzy Popiełuszko, co jest związane z okolicami Torunia. Miejscem fabrykowania sprawy jest Nowa Wieś gmina Nowe Ostrowy, gdzie widnieją w Gminie takie nazwisk jak Zawadzki, Ujazdowski i Komorowski. Dziwnym trafem miałam próbę eksmisji z mojego miejsca zamieszkania bez mojej siostry która odziedziczyła za mną1/3 nieruchomości po naszej mamie Filomenie Bochyńskiej, za co nam nie zapłacono kradnąc pieniądze i podstawiając obce osoby. Podmieniono tatę Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek pod mamy tatę Jana Mazurek i wykorzystano dla fałszywych Radziwiłłów w Warszawie wykorzystując mojego syna Adama Kornaszewskiego i jego pierwsze dane na Piórecki. Doszło do wejścia do nieruchomości pracowników MOPS pozorując, że są od pana Komorowskiego i sfabrykowano moje dane na „Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk” oraz „Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” przez „ZI” do US i innych urzędów i banków. Wypadek służył do pozbycia się fikcyjne postaci zamierzano wytworzyć dorobione fałszywe akta kryminalne, do podmiany mojej osoby pod fałszywe akta. W tym celu zamierzano podmienić sprawę gdzie złożyłam sprzeciw aby ją umorzyć i wykorzystać do podmiany na wypadek dorabiany w sprawach przez Waldemara Maksalona, już kolejną sygnaturę akt I NS 178/15, oraz podstawić na Łuków do roszczenia 40 milionów złotych wobec Skarbu Państwa od Prywatnych osób , prowadzonych prze pana Antoniego Ciszewskiego z Puław w Sądzie w Lublinie, aby doprowadzić do wyprania pieniędzy kradzionych przez pobierane kredyty z depozytów carskich przez komornicze windykacje na bazie skazujących wyroków takich jak w Łęczycy, co łączy się ze Specjalną Strefą Ekonomiczną w Łodzi, a co połączono ze Starachowicami.

W tym celu powielono nasze dane i sprawy, np. o zapłatę 500.-zł, podmienione o odsetki Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, na 1000,- zł za niewypłacenie pracownikom, a co zostało zapłacone do Sądu do Kielc, przed laty podmieniane na sprawy karne pod mandaty komunikacyjne. Fabrykowane sprawy stały się powodem mojego aresztowania i umieszczenia na miesiąc w Zakładzie Psychiatrycznym, pozorując inną sprawę o podarcie wydruku do mojego mężem doniesienia. Sprawę ponadto moją finalnie wygrałam, a co oznacza, że podmieniono sprawy na kilka. W jednej z postaci dokonano skazania co próbowano obecnie przywrócić potajemnie i podstawiając firmę męża. W tym celu komornik Pień Kos z Warszawy, wysłał podwojony fałszywy dług na około 1000, złoty z Lublina na Warszawę . W Lublinie była moja odwoławcza sprawa do sprawy w Opolu Lubelskim Sygnatur akt IIKp 229/09, którą odrzucono nie zamykając jednak prowadzenia jej w trybie cywilnym co zostało wykorzystane przez służby, które obecnie wykorzystały moje dokumenty, a nawet próbowały ukraść prawa do książki mojego autorstwa „Zakazana Prawda” po zaplanowanej eksmisji IC 178/15 odwołując się do sprawy sygnatura akt INs 716/10 , nie odwołując się do mojej siostry , gdzie przerobiono ją za córkę Bochyńskiego a mnie za Józefa Mazurka po czy pan Waldemar Maksalon dokonał inscenizacji w Sądzie bez mojej siostry IC1009/13 pozorując zagubienie dokumentu w rezultacie dokonał przy pomocy Sądu kradzieży mojego mienia i moich rodziców oraz obecnie męża Jerzego Kaźmierczyk. Działanie to dowodzi , że wykorzystano zapłaconą przez nas kwotę 1000,- złotych do sprawy IC 2627/10 w SO Kielce co zostało podmienione dla służb podstawiając Waldemara Maksalon i Lidię Maksalon. W tym celu sfabrykowano nasze dane pisząc nazwisko z błędem przez „zi” Bożena Bochyńska-Kazimierczyk i na takie dane podstawiono nas na Bank Raiffeisen oraz przez panią Ewę Welochowską-Hudykę , która wykorzystała autorytet mojego męża oraz nasze prawo do dziedzictwa rodowego zakupując szereg firm na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na prawidłowe dane i nie rozliczyła się z nim, a mnie dorobiono wypadek na Opole Lubelskie wykorzystując zapis w Sądzie, że jestem poszkodowana. W tym celu wytworzono mandat w Nowej Wsi gmina Nowe Ostrawy i wytworzono wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy nakazujący zapłatę 250,- zł (dwieście pięćdziesiąt) za przekroczenie prędkości co było nieprawdą , aby połączyć majątek Sokolniki z majątkiem Łuków i Sarnaki, aby przejść na próbę wyłudzenia 40.000.000,- zł(czterdzieści milionów) w Lublinie przez Antoniego Ciszewskiego, który podał się za spadkobiercę w Sarnakach, gdzie połączono oba majątki w Łódzkim i Lubelskim jako zastaw pod kredyt co uczyniono bezprawnie. Osoba ta opracowywała dokumenty do sprawy SO Kielce IC 26272/10 , którą podmieniono na sprawę SR Starachowice INs 716/10 z powództwa Waldemara Maksalon co dowodzi , że w Lubinie podali się za nas fałszywi spadkobiercy udając, że ja i mąż nie żyjemy i przesmykując kontrolę nad uruchomionymi funduszami z UBS A.G 100.000.000,-eur, i nieruchomościami pałacowymi, które oddali na rzecz firm deweloperskich. Szczekarków oddano do Katowic aby dopasować do Barbary i Jerzego Bochyńskich, których podstawiono pod nasze prawdziwe dane osobowe w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty, którego zamieniono na Józefa Mazurek i Barbarę Mazurek umieszczając Oświadczenie Woli na Misji w Marly w Szwajcarii. Zamierzano podmieć adres w Zurychu Pensjonat Promos na firmę deweloperską Promos w Krakowie dorabiając przesyłki rejestrowane jako kryminalne oraz dla osób chorych psychicznie. Oznacza, że podmieniono oprawców na ich ofiary przez IPN w sprawie S55/12, gdzie prowadzona jest zamknięta sprawa co oznacza prowadzenie sprawy wstecz przez agentów wywiadu, którzy posługują się danymi osobowymi wymordowanych członków naszej rodziny zamierzając nas zamordować aby ukryć proceder zastępowania nieżyjących osób służbami, które już nas udają i posługują się naszymi danymi osobowymi, kartami bankowymi i firmami. Dowodem jest postępowanie Prokuratury, która reprezentuje interes służb i dlatego spraw nie można wyjaśnić od 12 lat, gdyż skutkuje to wpisaniem nieracjonalnych treści, aby kryć agentów i banki.

Aby uzyskać odpowiednie DNA dla dorobionych członków rodziny ze służb zostały skradzione moje dzieci po urodzeniu , aby wykorzystać moje wnuki. Z tego powodu skradziono metryki urodzenia trojga dzieci fałszując stan pierwotny, gdyż ich ojciec zmienił nazwisko. Celem takiego działania jest chaos informacyjny, aby w przyszłości nie można było odnieść się do faktycznych danych osobowych na nazwisko Piórecki, które to dane zostały podstawione pod Dąbrowski , Dąbrowska aby przejść na nazwisko księcia Sanguszko, rodzinę wymordowaną w Katyniu.

Pod dane osobowe moich dzieci wstawiono już inne osoby, i zamieniono w bankach moje dane dawne dane Bożena Piórecka z domu Bochyńska z pierwszego małżeństwa na Bożena Piórecka z domu Mazurek w Banku Raiffeisen, czyli tam gdzie podmieniono dane mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk wpisując go przez błąd „zi” jako „Jerzy Kazimierczyk” na karcie bankomatowej. Celem jest podmiana mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Józefa Mazurek. Aby wytworzyć zaplanowane linie genealogiczne do windykacji w banku PEKAO SA depozytów carskich. Spowodowane to było zaszłościami historycznymi cofając się do czasu, gdy dziadka aresztowano i umieszczono w Więzieniu na Firleju pod Radomiem za którego życie babcia dała broszkę Faberg`e Motyla, co wykorzystano do zawłaszczenia precjozów carskich , gdyż na terenie mojej babci znalazła się Fundacja Potockiego a babcia w rzeczywistości była Marią Romanow udającą żonę mojego dziadka Aleksego Romanow po zamordowaniu jego żony w Pałacu w Kruszynie w 1932 roku. Dziadka faktycznie wypuszczono i upozorowano śmierć podstawiając w jego miejsce zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł z Urzędowa wpisując dla mojego dziadka miejsce urodzenia Urzędów zamiast Urządków gmina Szczekarków.

Działanie takie spowodowało połączenie dwóch tożsamości jako książę Krzysztof Radziwiłł, Romanow co ukryto pod tożsamością zastrzelonego hrabiego Władysława Tarnowskiego jako dziecka. Z tego powodu wykorzystano tożsamość hrabiego Władysława Tarnowskiego podstawiając pod Władysława Mazurek. Takie działanie spowodowało dopisanie dla tej tożsamości dwóch synów ;

Józefa Bochyńskiego syna Bruna Bochyńskiego czyli Aleksego Romanowa i drugiego syna Bogusława Krasuskiego syna księcia Krzysztofa Radziwiłł, którego wprowadzono w błąd mówiąc, że jest synem z nieprawego łoża hrabiego z Końskich.

Spowodowało to, że mój obecny mąż w pierwszym związku był mężem wnuczki księcia Krzysztofa Radziwiłł a obecnie jest moim mężem wnuczki Aleksego Romanowa co spowodowało ujawnienie spraw.

Aleksander Tarnowski Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego i jego brat Juliusz Tarnowski również stwierdzili, że ich ojcem jest hrabia Władysław Tarnowski pod którym ukryto Brunona Bochyńskiego czyli carewicza Aleksego Romanowa ukrytego po wojnie jako o. Józef Innocenty Maria Bochyński rektor Uniwersytetu we Fryburgu, który pozostawił dokumenty w banku przekazujące dziedzictwo jedynemu synowi Józefowi Bochyńskiemu.

Tajemnica wszystkich rodzin arystokratycznych i innych została ukryta w Kościele stosując zapis Pisma Świętego , że w Chrystusie wszyscy są równi i ten kto jest najmniejszy jest sługą największym co podmieniono na służących, aby wytworzyć z nich arystokratów, a co nie jest znaczeniem Pisma Świętego. Pismo Święte wyraźnie przemawia, aby każdy trzymał to co ma oraz, że dobre imię człowieka jest cenniejsze od złota , pereł i drogich kamieni.

Z tego powodu tajemnica została ukryta w Kościele , gdyż Szczekarków jako oficjalne urodzenie mojego dziadka był pod zarządem Wawelu, a podstawienie mafii pod stajnie miało symbolizować urodzenie Jezusa Chrystusa w żłobie. Wawel natomiast jest bezpośrednio podstawiony pod zarząd biskupi o czym nie poinformowano, gdy sprzeciwiłam się pochowaniu Lech i Marii Kaczyńskich na Wawelu w dodatku nie wpisując , że jest to para prezydencka. Malo kto zastanawia się nad logiką wydarzeń, która pozwala na jasne zrozumienie treści. Podstawiono w sieci moją siostrę za mnie a jej męża za mojego co powtórzono przez pozorantów Kaczyńskich, a co oznacza podmianę braci. Z tego powodu nie wpisano, że by prezydentem gdyż jego żonę Marię Kaczyńską wpisano w sieci pod Marię Romanow, aby po kobiecie przejść na Wawel wykorzystując jej syna z Wacławem Bocheńskim aby przejść na Iskam. Maria Romanow była ukryta jako Bolesława Bochyńska z domu Podczaska co spowodowało zrobienie z niej panny z dzieckiem , gdyż była siostrą a nie żoną co spowodowało podstawienie państwa Podczaskich jako braci Bochyńskich podszywając się pod Romanow wykorzystując herb Rawicz i łącząc z nazwiskiem byłego prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego panem Szostak.

Dzieci nie mają świadomości co dają im do zabawy rodzince toteż zabawa pieczęcią rodową Rawicz przez panią Szostak spowodowała poszukiwanie korzeni Podczaskich, którzy nigdy nie mieli herbu Rawicz, ale Rola i rodzina ta została zamordowana w 1905 roku, gdy wyszli do powstania z pracownikami na Kole w Warszawie. Miał on Fabrykę Mebli na Kole co spowodowało reaktywację przez zamianę na „SOF-ART” Sp. z o.o. na Warszawę . Państwo Podczascy nie wiedzieli o tym fakcie co oznacza, że nie są tą rodziną, a co wykorzystano do podmiany mojej rodziny.

Wiara jest skarbem naszej rodziny co nie można ukraść. Odesłanie mnie do Jasnej Góry jako miejsca zapłaty 50.000,-zł od Waldemara Maksalon , który zawłaszczył bezprawnie mienie po śmierci mamy przed czym ostrzegała mnie mama świadczy, że ulica Nad Kamienną 25 jest połączona zarządem Kościoła tak jak Szczekarków. Ukrycia dokonano na ulicy Nowowiejskiej 29 dlatego pan Waldemar Maksalon dokonał przestępstwa i zrobił dział spadku na moim dziadku INs956/09, aby przejść na ulicę Nowowiejską 29 pod działkę książąt Radziwiłł dziadka matki Katarzyny Radziwiłł. Jedynie dziadek umieszczony został w Starachowicach , gdyż babcia pochodziła z Huty i nie ma żadnego przejścia na Waldemara Maksalon i członków jego rodziny, którzy obecnie są przesłani na Kielce czyli tam, gdzie znajduje się również rodzina państwa Dąbrowskich z Końskich, aby podmienić na Sanguszko na Tarnów. Na działce Nowowiejska 29 z dojazdem doszło do przestępstwa i zrobienia działu spadku w celu wytworzenia dwóch rodzin ze mnie i siostry. Powodem tego jest tajemnica Kościoła katolickiego i wpisanie mojej babci księżnej Reginy Anny Glińskiej jako Anna Glińska na części nieruchomości w miejsce Katarzyny Radziwiłł. Babcia była z Huty co daje przejście na Ukrainę. Dlatego wykorzystano syna Lidii Daleszak , której sprzedałam działkę, a co zamieniono na spadek, gdyż wypłacono nam nasze pieniądze z depozytów zamienione na pożyczkę. Dlatego skradziono ikonę mojej babci oraz obraz Jezusa Chrystusa który ukryłam w garażu mojego dziadka co przy zgłoszeniu podmieniono, że dziadek żyje, a babcię zamieniono na Maksalon.

Warsztat jest nieruchomości mojej babci a działkę na Nowowiejskiej dal swoje córce czyli mojej mamie. Dziadek zmarł w 1999 roku 17 października.

Wszytko to ukryte jest w Kościele katolickim , który pomienia mnie na siostrę , której oddał moje dane osobowe w celu zawłaszczenia Oświadczenia Woli mojego taty.

Działanie to doprowadziło do postawienia pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Aleksandra Tarnowskiego natomiast pod ojca Katarzyny Kaźmierczyk z domu Krasuskiej pana Bogusława Krasuskiego podstawiono Juliusza Tarnowskiego.

W tym celu wykorzystano również byłych moich teściów wykorzystując Władysławę Kramp z domu Mączkowska matkę Dariusza Pióreckiego , którego ojcem był Kornaszewski oraz jego siostrę Mariolę. Siostra Władysławy Kramp to Truda Kawałkowska matka Marian Kawałkowskiego z Elbląga, którego pierwszą żonę podstawiono pod moje dane osobowe, a jego drugą żonę Grażynę Charytoniuk upozorowano na żonę Dariusza Pióreckiego. Marian Kowalkowski pracował przez pewien czas w „SOF-ART” Sp. z o.o. na Lipie Henryk Szyb co wykorzystano do podstawienia na Starachowice pod Mariana Bochyńskiego aby zamienić na rodzinę Kanclerz Niemiec jako Kaźmierczak tak jak wpisano moje dane powielone na ulicy Bohaterów Westerplatte 1. Powodem tego jest ,że pan Marina Kowałkowski jest w prostej linii niemieckiej co prowadzi do podstawienia Władysław Maksalon pod Władysławę Kramp, aby przejść na Niemcy przez abonament telewizyjny jaki przyszedł z Elbląga pozorując, że podpisałam taką umowę. Przez nazwisko Mazurek przejście jest na Radziwiłł i dokonuje się podmiana na Niemcy, gdzie jest nasze mienie.

Mandat z Nowej Wsi miał być upozorowany na wypadek, aby przejść na mienie mojej babci księżnej Lubomirskiej jako odszkodowanie.

Działanie polega na zawłaszczaniu majątku naszej rodziny na rzecz skarbu państwa, a następnie windykowaniu długów skarbu państwa przez banki czego przykładem był sprzedaż Szczekarkowa przez Agencje Rynku Rolnego i nieruchomości zabytkowych. Wykorzystane są długi Agencji Rynku Rolnego przez banki, które wielokrotnie windykują te same należności piorąc pieniądze. W tym celu dublowane są skróty i zamieniana jest Agencja Rynku Rolnego na Agencję Rozwoju Regionalnego kryjąc obroty w Fundacjach.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s