Wykorzystanie dzieci z carkim DNA do finasowania Polski jako zakładników

Starachowice 05.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej

Pan Andrzej Duda

Sposób eliminacji carskiej rodziny przez sąd polski w demokracji.

Sprawa w Sądzie Okręgowy w Toruniu sygnatura akt II K 164/11 oraz II K 197/11, jest prowadzona w celu kradzieży przez Sąd mienia mojej rodziny w celu sponsorowania przez fałszywe windykacje niewinnych osób jako prawowitych właścicieli do skazania celu windykacji do kradzieże polskiej ziemie przez SS. Podstawiono pana Brodę i Radio Maryja w celu dorobienia autorytetu aby podmienić dane przez podmianę w ZUS nazwiska w tym przez “Ż” ‘ZI”, aby dokonać grabieży Polskiej ziemi dla Niemiec już zastawionej przez SS. Wykorzystano do tego nasze dane osobowe w celu naszego skazania i dorobiono opinie psychiatryczne do eliminacji jako niewygodnych osób, opłacając Prawników i Sędziów oraz Prokuratorów. Widać oszustwa prowadzone przez były Rząd , co ujawnił już Urząd Skarbowy w Starachowicach gdzie wpisano fałszywe dane i podmieniono działkę po mojej mamie na ulicy Nowowiejska 29 i drodze dojazdowej, wpisując tatę Józefa Bochyńskiego z matki księżnej Lubomirskiej spalonej w Kruszynie za którą podstawiono Bolesławę Bochyńską z domu Podczaską, zamieniając na Józefa z matki z Foglów pod konta lewicy dla Foglów w Szwajcarii. W tm celu zamieniono moją nieżyjącą mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską z domu Mazurek na Bocheńską gdyż jej ojciec naprawdę był hrabią Janem Tarnowskim i podstawiono jej męża a mojego tatę pod ziemię mojego dziadka z matki Radziwiłł jako Katarzyna Krakowiak zamieniając na Kaźmierczyk na Ostrowic Świętokrzyski, aby wyprać przez jej dzieci alimenty na mieniu mojej prababci w celu oddania dla Niemiec zastawionej ziemi polskiej. Mojego tatę podstawiono na działkę mojej mamy, aby podmienić mnie na kolejną tożsamość przez „A” na Kaźmierczak dla Kanclerz Niemiec. Dlatego SS pilnuje, abym nie weszła do domu aresztując mnie we własnym domu wielokrotnie, gdyż podmieniono już moją własność dla oszustów wykorzystujących moje dane osobowe do zadłużania dla Niemiec i ukrycia przestępstwa przez Komornika jako mienie bezsporne. Starachowice przez trzy nieruchomości miały sponsorować WOJNĘ przeciwko POLSCE po wywiezieniu nas i podstawieniu pod nasze dane służb. Dotyczy to ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 gdzie mam meldunek, ulicy Nad Kamienną 25 gdzie zrobiono działy spadku przez Volksdeutsch z SS pana Maksalon, który uczestniczył w kradzieży dwóch moich dzieci przy urodzeniu, dla DNA carskiej rodziny. Obecnie nastąpiła na święta próba eksmisji z miejsca mojego urodzenia w celu podstawienia Waldemara Maksalon udającego Waldemara Bocheńskiego stworzonej fikcyjnej postaci przez UB.

Aby uwierzytelnić oszustwa nastąpiła próba podszycia się pod moje adresy i zamieniono sprzedaż działki na spadek, co jest oszustwem, jak na ul. Nowowiejska 29 z działką dojazdową. Toruń to miejsce wprowadzenia SS do Polski, a co za tym idzie Wojny przez Zuzannę Maksalon, która w rzeczywistości jest moją wnuczką ze skradzionej córki Anny Pióreckiej po urodzeniu, którą umieszczono w Niemczech. Dokonano przejścia przez Annę Karcz z domu Górczyńską podstawiona pod moją skradzioną córkę na Ostrowiec Świętokrzyski i pod Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego pana Górczyńskiego dalej na USA , gdzie jest Anną Górczyńską.

Ulicę Nad Kamienna 25, w Starachowicach połączono z linią Kolejową 25, gdyż była własnością mojej carskiej rodziny i doszło do przejścia na ulicę Żabią 40 pod Firmę „DEKOBUD-Jerzy Kaźmierczyk”, przy PKS co połączono z PKS Skarżysko-Kamienna, ul Ekonomi 5/6, gdzie mieszkaliśmy, gdzie mój tata był dyrektorem technicznym. Aby ukryć obrabowanie nas w Starachowicach doszło obecnie do podmiany rodziny, próby morderstwa i okaleczenia nas do czego już dorobiono akta kryminalne o uszkodzeniu ciała przy udziale Komendy Policji w Paradyżu i Opocznie do Torunia w celu podmiany mnie na córkę teściów na Miedzną Drewnianą, gdyż jej dzieci przerobiono na Bocheńskie. Moich rodziców zniesławiono w Toruniu i mnie, co dowodzi, że zamierzano mnie okaleczyć, abym zapomniała, że moich rodzice to Józef Ludwik Bochyński i Filomena Jadwiga Bochyńska ze Starachowic i troje dzieci Adam,Marta, Jakub, gdyż zamierzano ich zastąpić dwojgiem skradzionych Michałem i Anną, a w zasadzie ich dziećmi. Doszło do kradzieży nieruchomości i wpisano sąsiadów, nawet mimo nakazu sądu na drugiej nieruchomości nie zapłacono za 1/3 nieruchomości kradnąc 50,- tysięcy, abym nie mogła nawet postawić pomnika na grobie rodziców przy udziale kościoła, gdyż skradzione dzieci są w kościele. Umieszczono córkę Annę w Zakonie, a syn jest księdzem, aby czerpać zyski kryjąc działania SS, a nas eliminując. W demokracji doprowadzono do niszczenia źródła zysków myśląc, że jeśli nas zamordują przejmą dziedzictwo Rurykowiczów co jest utopią. Nie można podstawić córki Anny za żonę mojego męża , gdyż jest w zakonie a to powoduje konieczność usunięcia wszystkich pań podstawionych przez służby.

Pan Waldemar Maksalon był w przeszłości Volksdeutsch-em i pracował z UB dlatego zaczął podmieniać dokumenty mojego ojca w Sądzie pozorując , że ma do nich prawo. Jednocześnie podrzuca dziennik volksdeutscha aby zniszczyć godność mojego ojca, sam stając na jego miejscu udając Waldemara Bocheńskiego. Z tego powodu doprowadził do kradzieży moich dzieci po urodzeniu, aby dorobić DNA carskiej rodziny podstawiając jego córkę Edytę Maksalon pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, gdyż Zuzanna Maksalon to córka mojej skradzionej córki Anny Pióreckiej. Natomiast pani Katarzyna Putin jest córką Edyty Maksalon z Dariuszem Pióreckim i została podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk, która jest wnuczką księcia Krzysztofa Radziwiłł w celu wykazania DNA Radziwiłł jako carskiego.

Doszło do przejścia przez Tarnowskich dlatego Waldemar Maksalon dokonał przestępstwa robiąc dział spadku po moim dziadku, aby ukryć moją babcię księżną Glińską która pochodziła z Huty. Pan Waldemar Maksalon uczestniczy z wypraniu kredytów zaciągniętych przez III Rzeszę, gdzie zastawiono polskie ziemie przez Niemcy pod kredyty kryjąc to obecnie nieprawdziwymi zdarzeniami jako finansowanie przez „Mein Kampf” co obecnie próbowano powtórzyć kradnąc moją firmę i książkę „Zakazana Prawda” podając się za spadkobierców posiadając moją wnuczkę Zuzannę na którą pobierają alimenty z nieruchomości moich rodziców zamieniając na alimenty Katarzyny Kaźmierczyk windykowane przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski. DNA dziecka Zuzanny Maksalon jest dowodem handlu moimi skradzionymi dziećmi i kradzieży firmy męża Jerzego Kaźmierczyk Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przechodząc na Szwajcarię na APE Umwelttechnik AG. Aby to ukryć doszło do kradzieży drugiej firmy i dorobienia fałszywych opinii psychiatrycznych, aby określić nieprawdę na temat pochodzenia arystokratycznego mojego ojca w celu kradzieży dokumentów potwierdzających prawo do dziedzictwa rodowego. Mężowi podmieniono żonę a mnie męża, aby wykorzystać fałszywe akta psychiatryczne i spowodować , że fałszywe osoby podające się za nas miały nas umieścić w zakładach psychiatrycznych pod zmienioną tożsamością. Z powodu ujawnienia spraw lekarze psychiatrzy określili , że jestem nastawiona urojeniowo od sądów oraz personelu co spowodowało zrobienie drugiej sprawy w celu niewykrycia oszustwa i zalecenie leczenia psychiatrycznego na oddziale zamkniętym przez męża co w połączeniu z opinią psychiatryczną męża na temat pochodzenia mojego ojca jest próbą uszkodzenia ciała już dorobionego jako akta kryminalne, ale przez zabiegi medyczne w celu zatarcia śladów po moich rodzicach i dzieciach kodując mózg, aby upozorować mnie na córkę teściów i oskarżając teściów o spowodowanie uszkodzenia ciała. W rezultacie byłoby to następstwem działań medycznych za które odpowiadają lekarze, nastawienie do sądów nie może być przyczyną leczenia zamkniętego. Podmiana akt oraz fabrykowane dokumenty przez Waldemara Maksalon dla Rosji i Niemiec robiąc działy spadku po moich dziadkach, rodzicach przy pomocy skradzionej wnuczki jest dowodem krycia przestępstw przez lekarzy i sądy tworząc urojenia dla osób, którzy szanują swoją rodzinę. Pani Edyta Maksalon nie ma DNA carskiej rodziny ani arystokratycznej z tego powodu podała się za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując moją wnuczkę Zuzannę w celu wykazania DNA. Doszło do zaskarżenia męża w Toruniu pozorując, że ja męża skarżę i wykorzystując nasza sprawę przeciwko Bohdanowi Żakiewicz, który miał pełnomocnictwo z adresem ul. Nad Kamienną 25, oraz spółką Marmoroc-Polska Sp. z o.o, którą wykorzystano przez Waldemara Maksalon i jego rodzinę do kradzieży carskiego mienia. Na ulicy Nowowiejskiej 29 na działce mojej mamy wstawiono tatę w drodze dojazdowej aby przerobić na syna matki z Fogel a w miejsce mamy wpisano teściową pozorując , że zastawiona ziemia jest na alimenty jej syna zamieniając Katarzynę Krakowiak (czyli księżna Radziwiłł) na pierwszą żonę męża Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską, (wnuczką księcia Krzysztof Radziwiłł, podstawioną pod Tarnowskich) aby przejść przez Kościół na ziemie książąt Radziwiłł, poprzez zamianę Katarzyny Kaźmierczyk na Edytę Maksalon, która podała się za księżną, gdyż posiada moją wnuczkę. Dlatego doprowadzono do zastawienie całej ziemi na fałszywe alimenty wykorzystując mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wyszydzić rodzinę Kaźmierczyk i obarczyć za działanie UB i SS w celu kradzieży naszego mienia na wnuczki i podstawienie w nasze miejsce Starostów, Bankierów i Prokuratorów i Sędziów.

Zamierzano zamienić linię Pióreckich na Dąbrowskich łącznie z Andrzejem Pachowskim i jego rodziną po czym zlikwidować Pióreckich, gdyż moja skradziona córka nie wykazuje tego nazwiska toteż wszystkie osoby miały zostać zlikwidowane po wejściu Lidera Światowego na skutek chaosu, który miał przejąć kontrolę nad firmami mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Do tych planów służy sprawa w Toruniu w Sądzie Okręgowym IIK 164/11 jako Sąd Okresowy do sprawy IPN S55/12 w Krakowie co połączono ze sprawą S60/11/Zk.

Pan Waldemar Maksalon podał się za spadkobiercę carskiego mienia co jest widoczne w przesłanym dokumencie w Sądu Okręgowego z Kielc z naszego powództwa IC2627/10 przekierowane do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon do SR Starachowice sygnatura INs 716/10, który dokonał przestępstwa udając naszą rodzinę wpisując swoje sprawy jako nieuregulowany stan prawny na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach wcześniej Pasternik 31, podszywając się pod moją rodzinę wykorzystując moją wnuczkę z kradzieży Zuzannę, gdyż w innym przypadku nie miał prawa do nieruchomości, gdyż mamy prawo nabyte jakiego nie ma pan Maksalon. Z tego powodu Urząd Miasta Starachowice naliczył podatki na nieżyjących co było nie możliwe , gdyż miałam uregulowany stan prawny po po moich rodzicach na których Waldemar Maksalon zrobił dział spadku wykorzystując moją wnuczkę oraz zapis w Sądzie jako krąg spadkobierców, którego nie było ponieważ byłam ja i siostrą. Nie ma żadnej możliwości prawnej, aby pan Waldemar Maksalon mógł przejąć nieruchomość ul. Nad Kamienną 25, gdyż miała jedynie zasiedzenie a ja po mamie i babci miałam prawa nabyte co powoduje, że jedyną możliwością w celu ukrycia kradzieży przez Waldemara Maksalon było wykorzystanie mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, kryjąc Zuzannę Maksalon co miało być kradzieżą doskonałą a ja miałam zostać okaleczona w celu zrobienia ze mnie osoby bezdomnej bez tożsamości. Prawa nabyte mojej rodziny ukryto przez windykacje podatku na carskim mieniu, aby ukryć zastawione ziemie przez Niemcy i pobrane pieniądze na wojnę. Oznacza to, że ziemia Polska miał stać własnością banków za niespłacone kredyty niemieckie, gdyż posłużono się nie swoim mieniem mordując arystokrację, ukrywając to przez zaskarżenie dzieci arystokratów, którym skradziono mienie i ziemie.

Zawłaszczenie mienia nie zatrzymało chciwości. Demokracja nie powstrzymała zbrodniczych działań, ale została wykorzystana do ukrycia tego procederu, gdyż przeciętny człowiek nie ma świadomości, że jest możliwe w obecnym czasie prowadzić takie bezprawne działania.

Doszło do podmiany mojego męża Jerzego Kaźmierczyk gdy przebywał w areszcie na pana Dróżdż pracownika MOPS, który wcześniej był nauczycielem i znał moich rodziców.

W czasie, gdy byliśmy w Szwajcarii przyszedł z drugą osobą do moich rodziców w listem skierowanym przez nas do Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdy prosiliśmy o pomoc czując się zagrożeni w Szwajcarii. Spowodowało to przysłanie do mamy tych osób jako tajnych pracowników rządu. Pytali się czy mama nie czuje się zagrożona. Mama odpowiedziała , że tak ze strony pan Dariusza Dąbrowskiego co zamieniono na Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża, gdyż Dariusza Dąbrowskiego podstawiono pod Dariusza Pióreckiego. Spowodowało to dalszą podmianę pana Dróżdż z MOPS na pana Dróżdż ,który był na obserwacji sądowo psychiatrycznej w związku z pismami wyjaśniającymi wpisywanie podatków w Marcinkowie na ludzi zmarłych, co oznacza pobieranie na takie dane pieniędzy. Wskazuje to, na wykorzystanie wymienionej osoby do podmiany akt. Określono tą osobę jako posiadającą pieniądze a ubiór jako nie adekwatny do stanu majątkowego. W kontekście obecnych zdarzeń można zauważyć zbieżność działań grup, które kradną mienie mojej rodziny, których działania zmierzają do pozbawienia mojego męża eleganckich ubrań i białych koszul, gdyż w białych koszulach chodził zawsze mój tata Józef Ludwik Bochyński, a moja mama również prosiła aby mąż się ubierał w białe koszule, w sprzeczności z moją teściową. Można wnioskować, że pan Dróżdż jest podstawiono pod mojego męża do kradzieży pieniędzy wykazując moje imię na Elżbieta, które wykazał MOPS do Sądu na zlecenie Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. Należy zaznaczyć, że w MOPS są kopie orzeczenia o niepełnosprawności na nazwisko Bożena Piórecka co jest wykorzystywane do podmiany na Mazurek z domu do Banku Raiffeisen, co oznacza, że zakład psychiatryczny miał być miejscem wyprania mózgu, aby ukryć zakup Polbanku przez Piotra Bukat podstawionego pod Piotra Główkę i Peter von Schilhorn pobierając pieniądze z depozytów carskich ukrytych przez windykacje firm mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Aby dopasować wielkość nieruchomości ulica Nad Kamienną 25 do ulicy Bohaterów Westerplatte 1 na którą powołała się w akcie notarialnym Helena Surma doprowadzono przez geodetę do podziału działek, aby wykreować wcześniej zwartą działkę 29 jako 95 w celu wpisania się sąsiadów za spadkobierców po moich rodzicach.

Dokonuje się podmiany akt w całej Polsce wielu osób w celu podstawienia dla jednej osoby, której dane powielono przez połączenie jednym numerem sygnatury jako spraw karnych , ubezpieczeń i wypadków w celu pobrania pieniędzy łącząc ze starymi sygnaturami jako ponownie prowadzonymi,. Drugim sposobem jest połączenie przez to samo nazwisko różnych osób w różnych miejscowościach oraz wydawanie wielu postanowień do jednej spawy w różnymi datami. Proceder trwa aż skarżona osoba zostanie pozbawiona pieniędzy. Przykładem jest połączenie sprawy męża w SO Kielce IIIK 207/13 zakończonej powielonej na moją do Tomaszowa Mazowieckiego na Ds 207/13 aby połczyć do IPN Karków w celu połączenia ze zmarłym Marianem Bocheńskim, któremu dolano rozpuszczalnika do piwa przez UB. Wykorzystano pana Rafała jako mediatora na widowni w Sądzie w Toruniu w sprawie IIK 164/11 aby połączyć Rafałem Popławskim w Elblągu synem Wiesława Popławskiego, który napił się rozpuszczalnika i zmarł. Jego żona to siostra byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski, a jego bratem ciotecznym jest Marian Kawałkowski podstawiony pod Marian Bochyńskiego. Moje sprawy miały być połączone ze sprawą o wodę pani Helena Surma INs 56/10 połączone z sygnaturą prokuratorską pana Ireneusza Wasilonka VI Ds 56/07 i sprawą IXK 131/11, gdzie zamierzano użyć sfabrykowanych opinii psychiatrycznych w celu ukrycia podmiany sprawy spadkowej po moim ojcu Józefie Bochyńskim INs 67/08 w Starachowicach zamienionej przez akta Policji w Opocznie RDS 67/09 na wypadek w celu ukrycia kradzieży obrazów w Szwajcarii wstawiając spadkobierców po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Jerzym Kaźmierczyk.

Pana Rafała i Katarzynę Niewczas w Starachowicach połączono z Rafałem Popławskim i Ewą Kornaszewską z domu Niewczas, aby przejść na alimenty mojej wnuczki zamienionej na córkę w celu wytworzenia DNA dla Popławskich mojej rodziny i podstawienia w Toruniu pan Rafała jako mediatora w celu podstawienia pod Jerzego Zawadzkiego, który był mediatorem w Ostrowcu Świętokrzyskim pozorując spadkobiercę. Zamieniono Katarzynę Kaźmierczyk na żonę Jerzego Zawadzkiego pozorując , że jest Katarzyną Niewczas. Z tego powodu pani Ewa Kornaszewska zrzekła się praw do dziecka Pauli Machowskiej wykazując na nią alimenty, aby wytworzyć roszczenie podstawione pod nieruchomości, które III Rzesza zawłaszczyła pod kredyt, który obecnie Polska miała spłacać.

Działania tych ludzi przedstawiane jako nadludzi, charakteryzują się brakiem kultury, wchodzą do mieszkania podmieniają dokumenty dopisują na starych dokumentach i wynoszą z domu dokumenty a jednocześnie skarżą w sądzie i pomawiają w celu wytworzenia fałszywych opinii o człowieku. Ludzie ci uzurpują sobie prawo do odbierania ludziom szlachectwa, które posiadają z urodzenia co jest niedopuszczalne i jest to przekroczeniem prawa przez sędziów, którzy jedynie mają przybrane nazwiska arystokratycznych rodzin. Powodem tego jest wymordowanie arystokracji i wpisanie w to miejsce masonerii jako spadkobierców wykorzystując skradzione dzieci i wnuki. Zapis odwrotny danych osobowych w systemach informatycznych w jednej chwili na polecenie odgórne doprowadzi do zamiany tożsamości wszystkich Polaków co uniemożliwi im dostęp do kont bankowych, a zagwarantuje wprowadzenie nowego ładu polegającego na zwróceniu ziemi zastawionej przez hitlerowskie Niemcy w całej Europie dla banków sterowanych przez Lidera Światowego. Naród pozbawiony dostępu do własnej ziemi zostanie umieszczony w obozach i ponumerowany jako liczba człowieka. Osoby , które się nie podporządkują się miały być poddane terapii psychiatrycznej, gdyż podmienione dane wykażą inne rodziny, które złożą fałszywe zeznania. Sądy będą się opierać na fałszywych świadkach o czym mówiła Sędzina Barbara Bochyńska z Katowic, a co jest widoczne w sprawie SO Toruń IIK 164/11. Z tego powodu prośba o wydanie postanowienia bądź wyroku obecnie następuje za określeniem daty postanowienia, co oznacza prowadzenia spraw po zamknięciu Celem było dopasowanie dokumentów reaktywowanych fabryk wykorzystując stare sygnatury bez wpisywania nowych sygnatur, aby postawić fałszywych spadkobiorców wykorzystując nasze dane. Ewaluują nazwiska osób, które były osób ze służb i następuje przywrócenie historycznych nazwisk w celu przypisania rodzin do danego nazwiska. Wiedza wskazuje i logika, że jedno nazwisko ma swoje korzenie we wszystkich osobach o tym nazwisku. Po wymordowaniu rodzin zastąpiono je służbami co spowodowało terror wobec naszej rodziny. Zjazdy rodzinne wykazują, że stosowane jest nazwisko jako pokrewieństwo co oznacza, że usunięto moje dane z mojej rodziny i wpisano służby i ich dzieci jak Edyta Maksalon, która wykorzystała moje dane osobowe i zaskarżyła mojego męża Jerzego Kaźmierczyk oraz wykorzystano doniesienie mojej matki przeciwko Dariuszowi Dąbrowskiemu określając nieprawdę , ze moja matka wystąpiła przeciwko mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk a co jest planem realizowanym przez podmianę mojej matki na teściową, gdyż jest wprowadzona w błąd przez działania Urzędu Miasta Starachowice oraz służby do znieważenia mojej rodziny i wytworzenia niezaistniałej rzeczywistości w celu skazania męża Jerzego Kaźmierczyk do kradzieży pieniędzy rodowych moich rodziców, którzy nam dali prawo do dziedzictwa rodowego a powołanie się , że moja matka zaskarżyła męża jest sprzeczne z logiką. Oznacza to, że moi rodzice zgłosili , że Dariusz Piórecki mnie uderzył publicznie w ich obecności co próbował powtórzyć pan Dariusz Dąbrowski, który groził mojemu ojcu wypowiadając absurdalne treści „ ty dyrektorku, który zniszczyłeś tyle zakładów” co wskazuje na podstawienie Jerzego Bochyńskiego z Katowic zamieniony na Jerzy Kaźmierczak w Toruniu. Podmian danych Dariusz Pióreckiego na Dariusza Dąbrowskiego miała na celu podmianę akt kryminalnych Dariusza Dąbrowskiego na Dariusz Piórecki zamieniony na Dariusz Kaźmierczak. Takiej podmiany dokonano wcześniej w sprawie SO Kielce IIIK 207/07 co było widoczne w wypowiedzi sędziego z 2006 roku uzasadniając areszt dla Jerzego Kaźmierczyk co jest dowodem fabrykacji akt przez Prokuraturę do Sądu w Kielcach. Działania te zmierzały do utraty godności rodziny Kaźmierczyk robiąc z nich awanturników i złodziejaszków co określił sędzia w Toruniu , co jest sterowane przez opłacanie ludi z kradzionych pieniędzy. Z tego powodu symulowano przez policję doprowadzenie teścia do Torunia na wniosek sędziego, gdyż przesyłki muszą być odpowiednio rejestrowane w Sądzie do podmiany przez zamianę kodów lub imion, bądź adresu w celu uwierzytelnienia oszustw. Znieważono moją rodzinę, która jest arystokracją z urodzenia podważając arystokratyczne pochodzenie mojego taty w Sądzie w Toruniu wykorzystując sfabrykowaną opinię lekarzy psychiatrów, aby ukryć posługiwanie się precjozami carskimi przez Fundację Potockiego w Warszawie sponsorująca lekarzy. Przez akta medyczne dokonuje się podmiany tożsamości wielu osób z tego powodu sądy kierują na badania psychiatryczne osoby, które urodziły się w domu podmieniając ich tożsamość. Dlatego w dowodach osobistych miało być podawane miejsce urodzenia, aby wskazać szpitale zamienione dla Polaków na psychiatryczne w celu podmiany ich tożsamości dopisując dzieciom patologię i inne choroby. TV MOJA była zakupiona przez obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk na spółkę SOF-ART Sp. z o.o., w Lipie Henryk Szyb 1 koło Starachowic, gmina Brody Iłżeckie, którą w programach podmieniono na różne odmiany w tym SOT-ART Sp. z o.o. i inne przez błędy na męża nazwisku, aby wyprowadzić z depozytów pieniądze na konta lewicy i ukryć w TVP i dzieci byłych osób nienawidzących POLSKĘ i jej oprawców. Wykorzystano różne osoby do podstawienie pod pod linię dopisanych Bochyńskich jak Monika Kędziora z matki Katarzyny z domu Krzemińskiej z matki Konstancji z domu Bochyńskiej, aby zamienić na osobę z TVP panią Monikę Olejnik i inne osoby z TVP, które z tego powodu otrzymując ogromne pieniądze w celu ukrycia pochodzenie funduszy. Nadajnik TV MOJA znajdował się w Izraelu czyli tam gdzie schronienie znaleźli Baksik i Gąsiorowski z ART-B, o czym już opisywałam. Aby zamknąć niechlubna część historii należy odwrócić się od zła, kradzieży i mordów i nie powtarzać nadarzeń z przeszłości. Ważne jest aby dokonać rehabilitacji mojej rodziny, gdyż bez prawdziwej historii Naród ginie i nie jest wart nazywać się narodem, do czego się dążyło wszystkimi drogami co prowadzi do oddania Polski w ręce obcych wywiadów. Z tego względu zwracamy się z kolejnym pismem o odtajanie zaszłości i rehabilitacji naszej rodziny oraz uwolnienie udręczonego narodu przez nowobogackich i ludzi pozbawionych uczyć.

Z wyrazami szacunku:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s