WILCZY BILET w Demokracji

Starachowice 07.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej

Pan Andrzej Duda

Dział spadku na żyjącej Marcie

Kolejne pismo jest następstwem braku reakcji i rozwiązania problemów, które się nawarstwiają. Spowodowało to kontynuację działań i dorobienie mandatu karne dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby upozorować, że zabił w zależności od fabrykowanych akt swoją siostrę podstawioną pod moją córkę Martę. Z tego powodu sędzia Wojciech Pruss w Sądzie Okręgowym w sprawie IIK 164/11, w kolejny raz określił nieprawdę według słów mec. Matry Sztachelskiej, która odniosła się do wysłania apelacji do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, do której sędzia się nie odwołał wskazując na adwokata, który pisał apelację jako drugi traktując jako z wyboru do zakończonej sprawy co połączono z Wydziałem Drugim Karnym w Łęczycy, aby upozorować mandat z fotoradaru na wypadek i dział spadku w Nowej Wsi, Sokolnikach i Sarnakach łącząc z apelacją do Kielc ze sprawy o eksmisję z działki 29 w SR Starachowice IC 178/15 z powództwa Waldemara Maksalon. Zamieniane są znaczenia i dlatego treść mojej piosenki pod tytułem „ Wyjście z Tunelu” jako promocja książki pod tytułem „Wyjście z Tunelu” miała być zastąpiona mieszkaniem numer 8 Waldemara Maksalon, który miał zamienić wiarę jako skarb narodów na odnalezienie skarbu, w rezultacie naszego mienia i zastawienie polskiej ziemi dla obcych wywiadów. Kulminacją znalezienia skarbu miała być zamiana zagrabionego grobu na odnalezienie grobu kosmity, którego hołdują mormoni, aby mieć uzasadnienie wprowadzenia jednej religii. Celem takiego działania jest dorobienie genealogii dla służb pod nazwiskami byłych arystokratów przykładem jest gmina Nowe Ostrowy i nazwiska Komorowski, Ujazdowski i Zawadzki podstawionych pod nazwisko Bocheńskich/Bochyńskich, gdzie dorobiono mandat zamieniony na dział spadku przez wyrok Sądu IIK.. w Łęczycy nawiązujący do opinii psychiatrycznej umożliwiając podmianę akt co ma związek z dorobionymi aktami do karty bankomatowej ze Szwajcarii na nazwisko męża Jerzego Kaźmierczyk przez policję w Starachowicach w celu jej zawłaszczenia przez spadkobierców mojego żyjącego męża. Oba przypadki nadużyć zostały już rok wcześniej wniesione we wnioskach do sprawy IIK 164/11 w Sądzie Okręgowym w Toruniu.

Dla nas dorobiono kata kryminalne i wyrok skazujący w sprawach SO Kielce IIIK207/07 i SO Toruń IIK 164/11 co oznacza, że nasze rodziny obecnie będą traktowane jak umarłe, w minionych czasach był to Wilczy Bilet. Moja córka Mata Bochyńska stała się niewolnikiem w Irlandii, która ma wydzielane pieniądze, aby nie móc ze mną rozmawiać. Za taki stan rzeczy odpowiedzialny są byłe rządy , które kontynuowały politykę komunistyczną w teorii darwinowskiej jako naturalna selekcja ludzi.

W rzeczywistości jest to zastosowanie biblii satanistycznej która jest odwróceniem zapisu Pisma Świętego w celu zastosowania dla Lucyfera. Twierdzenie moje jest zasadne, gdyż potwierdził to poseł Cymański, który przyjechał z ramienia PiS do LPR w Starachowicach. Potwierdził, że masoneria to religia luterańska, a co za tym idzie stosowanie ich zasad pozbawia chrześcijaństwo mocy,a ludzi wierzących, którzy się potknęli usuwa się z systemu bez miłosierdzia. Według Pisma Świętego, kto bez miłosierdzia sądzi będzie bez miłosierdzia osądzony. Taki system zastosowano dla naszych rodzin. Mój ojciec miał Wilczy Bilet w czasie, gdy był dyrektorem PKS i został zwolniony po tym jak potępił zbrodnie na wybrzeżu mówiąc jak może Polak strzelać do Polaka. Obecnie pan Waldemar Maksalon i służby fabrykują dokumenty, aby podmienić treści mojego taty i podstawić ich działania pod mojego tatę. Dlatego z IPN nie mogłam otrzymać akt mojej mamy, gdzie Waldemar Maksalon był donosicielem przeciwko mojej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej. Wilczy Bilet obecnie to usunięcie z systemu i zabronienie ludziom kontaktowania się z taką osobą co przy zastosowaniu podmiany rodziny jest wyrokiem śmierci. Oznacza to pozbawienie człowieka możliwości egzystencji przez ten sam system co komunistyczny z tym, że przybrany w chrześcijańskie hasła. Jest to wprowadzenie teorii darwinowskiej promującej śmierć jako naturalną selekcję tak jak zwierząt stosując grzech. Jest to sprzeczne z nauką Jezusa Chrystusa o przebaczaniu. Ile razy człowiek ma przebaczać czy siedem, Jezus odpowiedział siedemdziesiąt siedem co ma głębsze znaczenie jako zawsze. Jezus Chrystus zmartwychwstał abyśmy żyli. Oznacza to, że zastosowany jest w programach bankowych komunistyczny system eliminujący ludzi bez miłosierdzia. Nie ma sprawiedliwego ani jednego co doprowadziłoby do samozagłady.

Odniosę się do słów profesora , który odpowiadał w Radio Maryja w dniu wczorajszym. Osoby, które stosują zasadę śmierci można przyrównać do nierozumnych a co oznacza, że dorabiane są opinie psychiatryczne w celu ich obciążenia bez miłosierdzia, ponieważ system nie ma takiej opcji. Oznacza to, że nasze działanie jest zgodne z logiką, a opinie psychiatryczne są dowodem podmiany danych osobowych , które służą do naszej eliminacji co próbowano zrobić rękami naszych rodzin, aby usprawiedliwić swoje nikczemne działania i je ukryć. Odnosząc się do ideologii pogańskiej można zauważyć zastosowanie odwróconych słów Pisma Świętego dla Lucyfera. Cytuję „posłuszeństwa pragnę nie ofiary” oznacza to nakaz posłuszeństwa do uzyskania kariery osób w układach, aby mogły przeżyć, a co oznacza niewolnictwo XXI wieku. Pismo Święte odnosi się do ludzi, aby skorzystać raczej z wolności. Gdy pracowałam jako telemarketer można było zauważyć zastosowanie tej teorii w praktyce. Osoby posłuszne mimo małych efektów pracy były promowane za posłuszeństwo. Natomiast osoby pracowite uzyskiwały niskie efekty do zarobku.

Pismo Święte mówi, że gdy bezbożny się wzbogaca wzmaga się jego bezbożność jak również jest napisane , żeby nie pomagać osobom bezbożnym co zastosowano do osób wierzących w celu odebrania możliwości godnego życia stosując program Urzędu Bezpieczeństwa według zbieranych grzechów dla służb. Miłosierdzia nie okaże Bóg tym, którzy sądzą bez miłosierdzia. Pismo Święte zawiera również treść, że każdy umrze za swój własny grzech co oznacza , że wykorzystano ten zapis odwrotnie, aby zniszczyć osoby w ich własnym systemie. Powodem tego jest pozorowanie osób i zdarzeń z przeszłości co miało spowodować , że nasze rodziny miały być zamordowane. Pozorowanie innych osób nie ma umocowania w prawach Bożych, ale jest wytworzone dla komunistycznej ideologii aby niszczyć ducha i osoby, które pozorują po dokonaniu zaplanowanego dzieła, które niszczy drugą osobę i rodzinę. Te osoby po ich wykorzystaniu same zostałyby oskarżone i zniszczone.

Według zasady darwinowskiej jako naturalna selekcja, a według niemieckiej zasady jako czystości rasy nadludzi eliminującej jednostki, które są potraktowane jako śmieci, gdyż nikt kto kłamie i oszukuje nie będzie potraktowany poważnie, gdyż może zdradzić zleceniodawcę. Według zasad Bożych każdy może się odwrócić od zła i prosić o przebaczenie, gdyż za każdego umarł Jezus Chrystus. Miłość zakrywa wiele grzechów, które system wykazuje jako wyrok śmierci co jest w sprzeczności z chrześcijaństwem. Komputer na zasadach pogaństwa nie uwzględnia praw Boga , który stworzył niebo i ziemię, ale chce go oszukać wykorzystując nasze rodziny i wnuki z DNA carskiej rodziny, aby upozorować niezaistniałe zdarzenia jako zaistniałe.

Z tego powodu byłam aresztowana we własnym domu, że włamałam się do cudzego domu wpisując „Bożena Bochyńska-Kaźmierczak” do Ksiąg Wieczystych aby upozorować oszustwa na naprawdę i powiązać z rodziną Kanclerz Niemiec Angelą Merkel co oznacza zleceniodawcę Niemcy dla psychiatrów. Twierdzenie to jest poparte, że podmieniono właściwość spraw na Tomaszów Mazowiecki na województwo łódzkie, gdyż moja babcia pochodziła z Huty i Niemcy wywieźli prawdziwe dokumenty przesuwając daty o dwa lata. Prawda wyzwala, żaden ustrój totalitarny i demokratyczny nic nie może wobec miłości Bożej. Nie ma żadnej możliwości oszukania Boga, gdyż kłamstwo nigdy nie będzie prawdą. Można się odnieść do słów Pisma Świętego bracia miłujmy się nie słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Zastosowanie religii lucyferańskiej miało przybrać pozór zmiany cywilizacji. W rzeczywistości miała to być era nierządu i okultyzmu jako cywilizacja śmierci, a co za tym idzie samozniszczenia. Zastosowano wpisanie alimentów rożnych osób na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk windykowanego przez Ostrowiec Świętokrzyski, aby zadrwić z chrześcijaństwa i podstawiono dla mnie alimenty pani Ewy Kornaszewskiej z domu Niewczas, aby dopisać rożne osoby. W tym celu wykorzystano osobę z wybrzeża zwaną Czarnym Tulipanem, który miał 30 dzieci, pod które podstawiono moje wnuki z carskim DNA, ze skradzionych dzieci do windykacji w Starachowicach przez Ostrowiec Świętokrzyski podstawiając nazwisko Radziwiłł.

O panu zwanym Tulipan opowiedziano mi na wybrzeżu przez osoby, które go znały, a które podstawiono pod Biuro Tulipan windykacyjne dorabiając alimenty, aby zastawić naszą ziemie obciążając podatkami, aby ukryć zastawienie polskich ziem przez SS i Niemcy do banków , które finansowały II wojnę światową. Z tego powodu pojawiło się na wybrzeżu nazwisko Dariusz Piórecki pod które podstawiono byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski pozorując, że osoba z wybrzeża była moim mężem. W Starachowicach Dariuszowi Dąbrowskiemu , zamieniono ojca Zygmunta Dąbrowskiego w Sądzie Okręgowym w Kielcach podmieniając na Piórecki podstawiając pod Zygmunta Komorowskiego. Następnie podstawiono akta wypadku, że zginęłam ja, a obecnie moja córka Marta Bochyńska, która jest panną i wcześniej nazywała się Piórecka . Z tego powodu mąż Jerzy Kaźmierczyk miał być oskarżony za fikcyjną śmierć Marty Bochyńskiej podstawionej pod Matrę Przygodę na Lipie Henryk Szyb, gmina Brody Iłżeckie, co oznacza dział spadku na „SOF-ART” Sp. z o.o działka 29 na kolejnym fałszywym spadkobiercy dalej wprowadzając Agnieszkę Przygoda żonę producenta mebli „Relax” , którego księgowość prowadziła Anna Sznajder co połączono z moją wnuczką Wiktorią Kornaszewską podstawioną za córkę Marty Marty Bochyńskiej, która nie ma dzieci, aby ukryć Zuzannę Maksalon , która została wykorzystana do przejęcia nieruchomości ulica Nad Kamienną 25. w Starachowicach jako spadkobierca po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk i moim mężu Jerzym Kaźmierczyk pozorując , że Dariusz Kornaszewski jest spadkobiercom po swojej córce Marcie Bochyńskiej. Dowodzi to, że Zuzanna Maksalon jest moją wnuczką z carskim DNA, co oznacza, że jest córką Anny Pióreckiej, którą skradziono po urodzeniu. Dorobienie opinii psychiatrycznych mało na celu niewolę moich dzieci i wnuków i brak możliwości pomocy. Oznacza to, że państwo Polskie stosuje system lucyferański zasłaniając się chrześcijaństwem. Taki system nie ma prawa istnieć, gdyż dalszym działaniem jest zapoczątkowanie wojny w celu wprowadzenia jednej religii przez Lidera Światowego na wykazanych zasadach. Zastosowanie słów modlitwy „Ojcze Nasz i odpuść nam jako i my odpuszczany” przy wprowadzeniu zasady napuszczania jednych ludzi na drugich miało doprowadzić do samozniszczenia chrześcijaństwa. A co za tym idzie zniszczenia życia na ziemi czyli wprowadzenie cywilizacji śmierci bez miłosierdzia. Złodziej przychodzi nocą od tyłu przez fortele aby związać właściciela w celu kradzieży mienia. Dlatego ludzi uczciwych związano różnymi fortelami, aby dokonać grabieży ich mienia. Wystąpiłam o własne mienie oficjalnie wraz z mężem Jerzym Kaźmierczyk, ale zasadzono się na nie i dokonano grabieży idąc od tyłu co widać ma nieruchomościach ul. Nowowiejska 29, Nad Kamienną 25, Bohaterów Westerplatte 1 i Lipie Henryk Szyb. Aby odwrócić sytuacje Bóg przewidział podstęp określając, że przyjdzie jak złodziej w nocy i odkryje to co ukryte a maski zostaną zdjęte.

W tym przypadku zastosowana miała być biblia satanistyczna odwracająca Pismo Święte, która wprowadziła przez zasadę sukcesu karierę do ukrycia prawdziwych celów.

Służby wojskowe ukryły przelew 150.000.- zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy) z firmy męża PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla pani Wiesławy Główki, która podobnie jak świadkowie w Toruniu twierdziła, że mąż jest jej winien, aby ukryć podanie się za jego spadkobiercę w celu ukrycia kradzionych pieniędzy już w 2004 roku uruchomione na nas przez upozorowanie działu spadku na uszkodzonym samochodzie. Pan Kazimierz Bania zamiast zwrotu dla nas 100.000.000,-eur zastąpił kredyt SS i zastawił resztę ziemi jako działka 29 oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna łącząc z Kielcami a kryjąc jako kredyt na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. w firmie niemieckiej, gdzie widniałam na wizytówkach jako Bożena Bochyńska, gdzie byłam jako asystent prezesa Jerzego Kaźmierczyk a tłumaczem był Konrad Szmytka w 2004 roku w Hanowerze. Wykorzystano pełnomocnictwo na ulicy Nad Kamienną 25 dla Bohdana Żakiewicz i Piotra Waydel do zastawienia ziemi kryjąc się za energetyką, gdzie złożone zostało użyczenie nieruchomości ulica Nad Kamienną 25 dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez moja mamę Filomenę Bochyńską, która miała prawa nabyte co połączono z wywiezionymi dokumentami do Niemiec książąt Glińskich przez SS w czasie II wojny światowej. Aby to ukryć sfabrykowano dowody przez prokuraturę w Toruniu w sprawie IIK 164/11 i skazano właściciela przez świadków, którzy podali się za spadkobierców oskarżonego.

Dokumenty przelewu z PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk dla Wiesławy Główki, które służyły do uruchomienia depozytów carskich na APE Umwelttechnik AG zostały pobrane przez policje do Sądu w Kielcach z terenu firmy „SOF-ART” Sp. z o.o. Lipie Henryk Szyb gm. Brody Iłżeckie, której teren potraktowano jako dział spadku dla fałszywych spadkobierców w sprawie IIIK 207/07 w SO Kielce.

Pismo Święte mówi, aby w przypadku zaciągniętych długów nie pozostawić tego, ale zrobić wszystko aby uiścić się przed śmiercią. Mając firmę , która popadła w problem zrobiłam wszystko aby pozyskać mienie mojego dziadka w celu zapłaty pracownikom oraz wszystkich innych długów co spowodowało odwrotny skutek kradzieży mienia rodowego przez pozorantów udających, że im się należy za długi. Jest to herezją i dowodem na celowe działanie i spowodowanie śmierci moich rodziców, którzy swoim życiem i miłością do ojczyzny nie zasłużyli na takie traktowanie co oznacza , że mocny jest nasz Obrońca i ujawni prawdę. Moi rodzice przekazali nam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów, niech Bóg będzie świadkiem tego zdarzenia i niech sądzi według Swojej miary, aby prawo było prawem a sprawiedliwość sprawiedliwością.

Strony www.rodzninaromanow.wordpress.com, www.polskaprzyszlosc.wodrdpress.com na moje nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wyłączono aby upozorować moją śmierć. W to miejsce podstawiono za mnie moją siostrę Beatę Idziak pozorującą żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby wrócić do Księgi Genesis stosując pytanie Boga, gdzie jest twoja siostra? Jest to odniesienie do Kaina , który zabił brata swego Abla za to, że Bogu podobały się jego dary. Zabił brata, a krew jego wołała z ziemi do Boga. W tym celu podmieniono moja siostrę na mnie, aby oszukać Boga wykazując winę po mojej stronie jako grzechy bez łaski Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, który jest Królem Królów i Panem Panów, stał się raz na zawsze doskonałą ofiarą i nikt nie musi ginąć. On za nas zapłacił swoim życiem, a zmartwychwstaniem udowodnił pewność Jego zwycięstwa nad śmiercią, Dał nam moc abyśmy mogli przeciwstawić się złu, które musi odstąpić.

Z tego powodu zwracamy się do pana Prezydenta kolejny raz z prośbą o odpowiedź, gdyż inne osoby niszczą godność naszych rodzin i zagrożone jest ich życie.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s