Wpłata do podwójnych tożsamości pod homoseksualistów

Starachowice 08.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej

Pan Andrzej Duda

Wpłata do Sądu
Przesyłamy uzupełnione pismo do wiadomości ogółu

Zawracam się do sądu z prośbą o doprecyzowanie przez sędziego informacji na temat naszej wpłaty do sprawy IC 178/15 aby została właściwie zaksięgowana. Powodem tego jest wyszczególnienie mnie z mężem w apelacji jako solidarna zapłata 100,- złotych czyli po 50-zł na osobę co wynikało z rozmowy z kierowniczką sekretariatu i zapisu w piśmie sądu o usunięciu braków formalnych w celu przysłania jeszcze dwóch kopii apelacji. Jednocześnie nakazaniu mi wysłanie sprzeciwu do tej samej sprawy IC178/15 co według rozmowy z kierowniczką sekretariatu wynikało jako zapłata złączona.

W tym szczególnym wypadku zwracam się o doprecyzowanie czy określenie wpłaty jako apelacja i sprzeciw będą zgodne zaleceniem sędziego w celu uniknięcia nieporozumienia co mogłoby skutkować odrzuceniem apelacji.

UZASADNIENIE

Sprawa jest ważna z powodu iż pan Waldemar Maksalon wprowadził sąd w błąd świadomie, z premedytacją podając się do banków za mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, a jego córkę Edytę Maksalon podstawił za mnie pod dane Bożena Bochyńska.

Nie zostało sprawdzone DNA Waldemara Maksalon który aby uzyskać prawa do nieruchomości podał się za moją rodzinę. Ponieważ nie jest moja rodziną nie miał prawa do nieruchomości Nad Kamienną 25 ani pozostałych. Z tego faktu wynika, że posiada moją wnuczkę z kradzieży mojej skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, którą wykorzystał do przejęcia nieruchomości Nad Kamienną 25 a co oznacza handel żywym towarem pobierając kredyty na firmach mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby ukryć , że Zuzanna Maksalon jest córką Anny Pióreckiej. Pan Waldemar Maksalon nie miał żadnych możliwości prawnych do przejęcia nieruchomości po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej z domu Mazurek, która miała prawa nabyte. Pan Waldemar Maksalon reprezentował swoją rodzinę przez zasiedzenie , z którą miał 2/3 nieruchomości co również ma wadę prawną , gdyż pan Władysław Maksalon nie miał do zasiedzenia wymaganej ilości lat, co jest błędem ustalenia sądu faktycznych.

Waldemar Maksalon uczestniczył w dorabianiu akt psychiatrycznych podając się za mojego męża pozorując opiekę, aby doprowadzić do manipulacji.

Moja mama miała cześć nabytą po swojej matce co było ukryte na ulicy Nowowiejskiej 29. Doszło do oszustwa co wyszło w Urzędzie Miasta, gdzie w wydziale prawnym poinformowano mnie, że podatki wpisane na zmarłych są jedynie wtedy możliwe, gdy nie jest uregulowany stan prawny. Wszytki sprawy po moich rodzicach były uregulowane prawnie, a jedynie pan Waldemar Maksalon nie miał uregulowanej sprawy na ulicy Nad Kamienną 25 co oznacza na podstawie dokumentów , że zrobił dział spadku po moim dziadku, tacie , mamie na wszystkich nieruchomościach Dodatkowo babcie podmienił ze Starachowic na Tomaszów Mazowiecki. Wykazany przez Sąd adres Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie nie mogę mieszkać, gdyż w Księgach Wieczystych jest wpisane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak co zrobił pan Waldemar Maksalon właśnie w tej sprawie zawłaszczając w dodatku pieniądze i robiąc dział spadku po rodzicach, a nawet na męża spółkach. Dokumenty wykazały , że pan Waldemar Maksalon podmienił dane na wszystkich nieruchomościach podstawiając powielone dane dla innej osoby, aby pobierać pieniądze przez kredyty. W dniu wczorajszym potwierdzono, nam że pan Waldemar Maksalon zrobił dział spadku zamiast zniesienia współwłasności, a co za tym idzie sprawy spadkowe po moich rodzicach miały być podmienione na wypadki samochodowe jako poszukiwanie spadkobierców. Obecny stan i eksmisja z miejsca , gdzie pan Waldemar Maksalon usunął moją matkę i babcie miała być wykorzystana do eliminacji mojej córki Marty Bochyńskiej podstawionej w miejsce Anny Pióreckiej, aby ukryć posiadanie jej dziecka Zuzanny przez Edytę Maksalon. Moją córkę Martę Bochyńską podstawiono pod Martę Przygodę .aby Waldemar Maksalon miał możliwość podania się za męża a jego córka Edyta Maksalon za mnie w celu wykorzystania Zuzanny Maksalon jako spadkobiercy po mojej córce Marcie Bochyńskiej, z którą utrudniają mi kontakt pozbawiając funduszy co jest widoczne w działaniach pana Waldemara Maksalon, który posługuje się skradzionym dzieckiem.

Pan Waldemar Maksalon stal się windykatorem na fikcyjnych tożsamościach oraz prawdziwych tworząc wypadki komunikacyjne na osoby, które są przez niego eliminowane. W tym celu podmieniono sady na grunty orne, aby ukryć podmianę moich danych przez pobranie środków unijnych na mieniu moich teściów pozorując wypadek. Sprawa o eksmisję IC 178/15 jest sprawą, która jest następstwem kilku działów spadku po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej zrobionych przez Waldemara Maksalon jako sprawa INs 956/09, gdzie podmienił mnie na Bożenę Bochyńską-Kaźmierczak, druga jako IN 716/10 do której podał się za właściciela carskiego mienia podmieniając na dług , gdyż pobrano kredyty przez pełnomocników we współpracy z Waldemarem Maksalon i Edytą Maksalon która wykorzystała dane na Bożena Piórecka podstawiając DNA Zuzanny Maksalon jako spadkobiercy co miało być ukryte w Kielcach w sprawie z zaskarżenia Marmoroc-Polska Sp. z o.o, przeciwko pani Lidii Maksalon i Waldemar Maksalon, gdzie jestem prokurentem a mąż Jerzy Kaźmierczyk właścicielem. Zamierzano podstawić Edytę Maksalon i Waldemara Maksalon za właściciela firmy Marmoroc-Polska Sp. z o.o wykorzystując dziecko Zuzannę Maksalon w celu ukrycia pobranych kredytów.

Kolejną trzecia sprawą jest INs 820/14 gdzie nie występuje moja siostra Beata Idziak oraz sprawa INs 819/14 gdzie występuje spółka Marmoroc-Polska Sp. z o.o., która się odwołała z powodu zgody mojej mamy na korzystanie z nieruchomości jako prawnego właściciela. Doprowadziło to wpisania eksmisji na Władysława Maksalon, przez komornika i wymiana zamka na osobę nie wymienioną w postanowieniu co jest jawnym oszustwem. Nazwanie nieruchomości Nad Kamienną 25 jako głównej przez komornika i Wiesława Maksalon jest jawnym dowodem zastawienia całego mienia po moich rodzicach przez tych ludzi. Kolejną wykreowaną sprawą jest sprawa IC 1009/13, gdzie upozorował pan Waldemar Maksalon opiekę nad nim przez Ewę Cichocką i wezwano mnie bez mojej siostry o zagubienie dokumentu przy remoncie przez Waldemara Maksalon , aby podmienić osoby zamieniając rodziny w celu wykazania, że to ja mam zapłacić dla Waldemara Maksalon za nieruchomość Nad Kamienną 25 odwracając wyrok w sprawie INs 716/10. W dokumentach zostały podmienione kwoty oraz wpisany Czesław Maksalon co jest dowodem podmiany dokumentów.

Obecna sprawa IC 178/15 jako kolejna do sprawy INs 716/10, która była kontynuacją sprawy INs 956/9, w której zamieniono sprawę zniesienia współwłasności na dział spadku na carskim mieniu wykorzystując moją wnuczkę jako Zuzannę. Połączono sprawy z alimentami i wypadkami tworząc fałszywe windykacje. Następnie połączono z SO Toruń IIK 164/11 i działem spadku na fikcyjnym wypadku samochodowym w Nowej Wsi oraz kartą szwajcarską PostFinannce zatrzymaną w bankomacie PEKAO SA w Starachowicach, gdzie upozorowano jej kradzież co wykazała policja. Sprawy te zostały zgłoszone do informacji sądu już w 2014 roku do SO Toruń do sprawy IIK 164/11, gdzie zaginął dokument przekazania nieruchomości po moich rodzicach w Starachowicach na rzecz Skarbu Państwa w zamian za roszczenia wobec męża Jerzego Kaźmierczyk w tym ulica Nad Kamienną 25 i zapłata Waldemara Maksalon co nie zostało przez Sąd uwzględnione a dokument zaginął. Po tej sytuacji pan Waldemar Maksalon robił spisy z inwentarz po mojej mamie co oznacza wykorzystanie skradzionego dokumentu.

Z wyżej wymienionych względów zwracam się o uszczegółowienie sposobu i zapłaty za apelację i sprzeciw aby unikną dwóch spraw do manipulacji pana Waldemara Maksalon, który już zrobił szereg spraw wykorzystując moją wnuczkę do działów spadku co zamierzano ukryć przez wykorzystanie mojej córki Marty Bochyńskiej panny wcześniej Pióreckiej, która nie ma dzieci. Nadmienię, że sprawy spadkowe po moich rodzicach nie dotyczą pana Waldemara Maksalon toteż nie może być po nich spadkobiercą i nie ma prawa robić windykacji w tym na alimenty na firmach mojego męża zastawiając nieruchomości pod kredyty, gdyż w każdej ze spraw podstawił swoją córkę Edytę za mnie wprowadzając sąd w błąd. Aby ukryć swój udział w handlu skradzionymi dziećmi Waldemar Maksalon dorabiał fałszywe opinie psychiatryczne co spowodowało szereg pism w celu wyjaśnienia zawisłości spraw.

Podmiana danych polega na tym, że osoba występując w sprawie jest podmieniana na drugiego uczestnika powielając jego dane w każdej ze spraw w miejscu wpisania jego rodziców i dziadków do banków.

W przesyłce do Sądu w Starachowicach wykazano, że brakowało apelacji mimo wysłania, co oznacza podwójne prowadzenie spraw do Sądu w Starachowicach. Brakująca apelacja, mogła być celowo potraktowana do wytworzenia homoseksualnej pary, dorobionej sprawy Prokuratury i Sądu w Starachowicach Ko 336/13, i podstawionej do C 178/15 jako eksmisję wpisując Elżbietę samotnie wychowującą dziecko pod moje dane, aby wytworzyć fikcję po czym poprawnie wysłano ale po terminie przesyłkę na Bożena a to oznacza, że odwrotnie odczytywanie nazwisk i imion powiela tożsamość do różnych spraw, czyli Elżbieta odczytana z drugiego imienia odwrotnie odczytując dane wytwarza kolejną tożsamość. W sprawie widnieję podwójnie a w Kielcach umowę podpisywałam o wynajem z panią Bożen i Józef Kubiec, co jest łatwo odczytać do podmiany na dwóch mężczyzn i się łączy pododmianą danych, gdyż podmieniono mnie na mężczyznę, co wynikało przekazanej sprawy w Prokuraturze oraz Sądzie, a co oznacza, że dorobiono w tym celu opinie psychiatryczne. Ponadto ludzie, którzy nienawidzą wierzących próbują zadrwić sobie na rodzin a w szczególności jeśli w coś innych wmieszają. W Kościele wprowadzono systemie bankowym połączenie z innymi bankami i wprowadzono pary homoseksualistów wykorzystując akta osób przemocy i nie uszanowano ludzi powielając zdarzenia bezmyślnie, pod które również wprowadzono dwóch papieży, co miało doprowadzić do powielenia sfabrykowanych dla nas akt i danych, aby wprowadzić dwóch Papieży jako opiekunów dziecka Zuzanny Maksalon, co uczyniono z Miedwiediewem i Putinem, jako opiekunów dzieci z Anny Pióreckiej, czyli również Zuzanny Maksalon, pod którą podstawiono w celu ukrycia Wiktorię Kornaszewską i próbowano ukryć to za zastawieniem ziemi na fałszywe alimenty dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, za wszystkie osoby które dokonały oszustwa. Miedwiediew który staruje Rosja jest niewidoczny i manipuluje Pełnomocnictwem dla Kazimierza Bani. Miało to doprowadzić w Polsce do eliminacji chrześcijaństwa.

Odnosząc się do nieracjonalnych treści wpisanych przez Podprokuratora Grudniewskiego w Starachowicach do rejestrowanej korespondencji, mogły być wycofaniem się przesłanych treści przez Prokuratorkę i Sąd, ale nadal prowadzonej w Sądzie w Starachowicach jako Apelacja pary dwóch mężczyzn, co jest dodatkowym hańbiących nas precedensem w Sądzie a powodem takiego myślenia jest to, że określono, że Apelacja mnie nie dotyczy wpisując jednocześnie mnie z mężem co jest anomalią Sądu i Prokuratury w Starachowicach kryjącej kradzieże i pobierane kredyty.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

 

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s