Kradzież akcji na okaziciela Centralnego Okręgu Przymysłowego

Starachowice 10.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Sygnatura IPN S55/12

Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie
Delegatura Kielce

Tajna akcja Policji Starachowice do Torunia
aby ukryć handel dziećmi z carskim DNA w Starachowicach

Próba zawłaszczenia akcji na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego
w Banku Rezerw Federalnych w USA

UZUPEŁNIENIE

Uzupełniony tekstu od fragmentu pisma str 9 do Tajna akcja Policji Starachowice do Torunia aby ukryć handel dziećmi z carskim DNA w Starachowicach”

Należy zaznaczyć, że miałam wydany Dowód Osobisty na nazwisko Bożena Bochyńska a nie miałam wydanego na to nazwisko Prawo Jazdy z tego powodu doszło do manipulacji prawem Jazdy przez służby.

Dlatego uzupełniam tekst dodatkowo o wyjaśnienie i jakie wynikają z tego faktu konsekwencje.

Mój wcześniejszy Dowód Osobisty seria i numer wpisany do PZU na nazwisko Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk to ARD750523 wykazuje adres Lipie Henryk Szyb1, i na ten adres podstawiono drugą osobę wykorzystując również moje dane na Bożena Piórecka z pierwszego małżeństwa numer i seria Dowodu Osobistego WL 5334137 po zmianie nazwiska zamieniłam Dowód Osobisty na Bożena Bochyńska ANY628887 a nie zmieniłam danych w Prawo Jazdy na Bożena Bochyńska, czyli po powrocie na panieńskie nazwisko, ale od razu na Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk po zawarciu drugiego związku małżeńskiego z Jerzym Kaźmierczyk. Co wykorzystano do podstawienia na Bożena Bochyńska służb oraz na Piórecka do Oświadczenia Woli Józefa Ludwika Bochyńskiego mojego taty dla minie i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Obecny Dowód Osobisty to ASZ155163.

Poniżej wyjaśnienie ważności tego faktu

Wytworzono fałszywa Bożenę Bochyńską, która ma Prawo Jazdy i podstawiono ją pod mój Dowód Osobisty na Bożena Bochyńska ANY 628887 gdzie nie wyrobiłam Prawa Jady na to nazwisko pozorując, że jest żoną mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i doprowadza do skazania mojego męża w Toruniu IIK164/11 oraz II K 197/10, gdzie próbowano doprowadzić mojego teścia pozorując wypadek jego córki Marty Cybulskiej w Nowej Wsi , do czego zamierzano wykorzystać mój Sprzeciw do sprawy Waldemara Maksalon I C 178/15, którzy miał być wykorzystany do Wypadku Nowej Wsi, do Sądu w Łęczycy aby połączyć z Toruniem do naszej sprawy, przeciwko Żakiewiczowi, która została zamknięta a prowadzana przez pomoc prawną jako Ko 883/12, co przekazano do Opoczna pod pozorem przybycia tam Prokuratora z Torunia, ale nie wypłacano pieniędzy na dojazd ze Starachowic i przerobiono mnie na córkę teściów, aby przejść na jej córkę Martę Cybulska podstawiając moją córkę Martę Bochyńską do wypadku aby dorobić działa spadku na carskim mieniu. Sprawy w tym celu zmataczono i wykorzystano do podstawiono pod sprawę przesłuchania świadka Bohdana Żakiewicza w Warszawie do sprawy II K 164/11 w Toruniu , bez wykazania tej sygnatury w Warszawie ale nadając nową sygnaturą akt III Ko1994/14, wytwarzając windykację na Bożena Piórecka , co połączono z zastawieniem ziemi w Sokolnikach województwo łódzkie oraz Sarnakami województwo Lubelskie, jako działa spadku. Dorobionych spadkobierców wstawiono przez sprawę obecnie zamkniętą IIK 467/15 gdzie Paweł Krzymowski zmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk i rościł sobie prawo do miliona złotych nawiązki aby dorobić windykację. Tak samo wpisano dane jak Prezydent Polski Bronisław Komorowski przy udziale MOPS w Starachowicach do sprawy Waldemara Maksalona IC178/15, co połączono z moimi danymi ale inna osobą jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pracująca w spółce Warszawskiej, którą podała do Urzędu Skarbowego w Starachowicach w moje miejsce. ZUS Starachowice przekazał moje dokumenty do Warszawy na nazwisko Bożena Piórecka, co oznacza podmianę terytorialną i skradziono z ZUS mój wkład na to nazwisko do filaru emerytalnego ponad 18.000,- złotych, a w Starachowicach obecnie brak jest tego faktu, mimo wykazania wcześniej tych pieniędzy na czerwonej kresce, co oznacza, że zrobiono na mnie dział spadku i pobrano moje pieniądze przez służby w Warszawie. W Szwajcarii przyjechał do nas pan Antoni Ciszewski oraz pan Wolter Kaczorowski i opłacił zaliczka na samochód na moje dane osobowe PUGEOT 206 combi, co w połączeniu z mandatem obecnie oznacza, że ktoś wykupił ten samochód podając się za mnie a co w połączeniu z wypadkiem oraz nie wyrobionym prawem jazdy na Bożena Bochyńska spowodowało podstawienie osoby pod Bożena Piórecka oraz Bożena Bochyńska pod stary Dowód Osobisty i pod podstawiono inna żonę dla mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, gdzie przy ślubie legitymowałam się Dowodem Osobistym na Bożena Bochyńska ANY 628887 wydanym przez Gminę Brody Iłżeckie.

Dodam, że sprawa IPN S 55/12 dalszy bieg miała mieć w IPN w Warszawie, gdzie zabrano z Kielc dawnego ZBOWiD dokumenty mojej oficjalnej babci Bolesławy Bochyńskiej do Warszawy o czym poinformowały osoby z Kielc, gdy chciałam pobrać kopie dokumentów a zbiegło się to z moim wnioskiem do IPN o udostępnienie danych mojej babci jako rodzina represjonowana politycznie. Oznacza to, że zakończenie wszystkich spraw miało mieć miejsce w Warszawie, gdzie moja babcia wcześniej była ukryta u państwa Państwa Kąsinowskich na Woli, gdy usiała ukrywać się przed oprawcami. Sprawą główna stał się spraw przeciwko Bohdanowi Żakowiczowi , którą ukryto za pomoc prawną i zamieniono na III K 1994/14 Sądu Rejonowego w Warszawie, co ma odniesienie do roku 1994 założenia firmy SOF-ART Sp. o.o. od własnego domu, po Lipie Henryk Szyb 1czyli dawnego terenu Kopalni Henryk jako terenu Zakładów Górniczych w Starachowicach w celu połączenia z Reaktywowanym Towarzystwem Zakładów Górniczym z zarządem w Warszawie. Prze błędy w nazwie powielono firmy oraz w adresie jak Lipie Henryk Szyn w Pełnomocnictwie od mojej siostry pisanym przez Notariusza Zalewskiego oraz Lipie Henryk Szyp na Australię. Wykorzystano RHB firmy SOF-ART Sp. o.o. jako RHB 1937 co jest zbieżne z rokiem urodzenia mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej córki prawdziwej księżnej Reginy Glińskiej z HUTY a występującej jako Aniela Regina Mazurek z Huty z domu Maksalonów z Woźnik i Hrabiego Jana Tarnowskiego występującego jako Franciszek Jan Mazurek wcześniej Jan Mazur jako ostatni mazur Tarnowski i połączono z akcjami na okaziciela Fabryki Górniczej w Starachowicach. W tym celu wykorzystano Upoważnienie mojej mamy dla mnie i podstawiono Bohdana Żakiewicza z naszym Pełnomocnictwem oraz Piotra Waydla i podstawiono pod moje dane inną osobę do Warszawy, aby przejść na spadkobierców na terenie Warszawy, gdzie podstawiono SSE, aby ukryć ilość spadkobierców oraz Marmoroc-Polska Sp z o.o., która mieściła się wcześniej na terenie SSE w Starachowicach a gdzie wstawiono moje dane na Piórecka do KRS a co ukryto w Warszawie wykorzystując adres ul. Łopuszańskiej 38 gdzie Jerzy Kaźmierczyk mój obecny mąż miał siedzibę swoich firm. Wytwarzane są zaskarżenia mojego męża oraz na mnie, aby wytworzyć windykację na spółką Marmoroc-Polska Sp. z o.o. zamieniając na windykację energii elektrycznej i wody aby przejść na pobieranie pieniędzy z depozytów naszej arystokratycznej rodziny w Banku Rezerw Federalnych w USA, gdzie zdeponowane są akcje na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego, których jestem ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z mężem Jerzy Kaźmierczyk prawnym właścicielem a do których nie mamy dostępu. Reaktywacje na fałszywych spadkobierców ukryto w Radomiu przez COP jako Centralną organizację Pozarządową która, miała decydować o zmianie płci osób wybranych do podmiany czyli do okaleczania ludzi pod systemy Bankowe do krycia kradzieży naszego mienia, co jest już widoczne.

Doszło do podstawienia w Warszawie za mnie Katarzyny Katzer podstawionej pod Katarzynę Kaźmierczyk z domu Krasuską wnuczkę księcia Krzysztofa Radziwiłł co połączono z Bożeną Niewiadomską z Włocławka aby podstawić przez Antoniego Ciszewskiego pana Antoniego Bocheńskiego w celu przejścia na Dariusza Kot, który zakupił firmę Milenium Sp. z o.o. , którą potraktowano jako pod-spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. do windykacji. Wykorzystano zawłaszczony przez komornika dokument na terenie Lipie Henryk Szyb , że Marek Katzer otrzyma 20% udziałów w „SOF-ART” Sp. z o.o., jeżeli firmę wyprowadzi z kryzysu w 2002 roku. Spowodowało to utworzenie kolejnej pod-spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. jako 20% udziałów fałszywych spadkobierców po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk, który zakupił spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. w 2003 roku pozorując naszą śmierć, oraz 80% udziałów Skarbu Państwa podstawiając służby wojskowe jako Waldemara Maksalon i Bohdana Żakiewicz, którzy prowadzą działy spadku na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach.

Aby ukryć próbę kradzieży akcji na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego w Banku Rezerw Federalnych w USA, Sądy wykorzystują sfabrykowane opinie psychiatryczne męża co do pochodzenia arystokratycznego mojego ojca twierdząc, że rodzina carska zginęła w Jekaterynburgu i powielają to na książąt Lubomirskich, Glińskich, Radziwiłł , Hessen-Darmstadt czy hrabiów Tarnowskich i Nowak co jest błędem ustaleń faktycznych psychiatrów i sądów w odniesieniu do zamiaru kradzieży Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz prześladowań rodziny Bochyńskich i Lubomirskich w sprawie IPN S55/12 oraz IIK 164/11 SO Toruń wykorzystując sprawę w Warszawie IIIKo1994/14. Jednoocznie IPN promuje fałszywych arystokratów podstawionych pod akcje na okaziciela wymienionych rodów arystokratycznych w Polsce czyli mojej rodziny, którą wymordowano dlatego jesteśmy spadkobiercami wszystkich akcji na okaziciela w Banku Rezerw Federalnych w USA. Co próbowano podzielić na wymienione rody wykorzystując nasze wnuki umieszczone w rożnych rodzinach pozorujących wymienione rody dla których już przygotowano moje dane z błędami, aby odnieść się do mnie jako prawdziwej babci przy jednoczesnym uniemożliwieniu im wiedzy kim są, co jest w sprzeczności z prawem UE. Posługiwanie się przez Fundację Potockiego precjozami carskimi sponsorująca lekarzy co jest dowodem, że rodzina carska przeżyła w Polsce. W przeciwnym razie Rosja upomniałaby się o zwrot mienia. A w przypadku śmierci rodziny carskiej Sędzia Pruss nie miał prawa określić, że mienie carskie należy do Polski, gdyby rodzina carska nie żyła w Polsce. Znakomicie wszyscy wiedzą , że rodzina carska przeżyła co oznacza cesarską nad , którą jest sam Bóg, gdyż pochodzenie jest z urodzenia. Nie sprawdzono mojego DNA w Polsce, gdyż użyto je dla służb i dlatego usunięto stronę internetową na której umieściłam je aby każdy mógł sprawdzić. Odniesiono się w sądzie do arystokracji, która jest obecnie wytworzona sztucznie przez służby wojskowe i uzurpuje sobie prawo do odebrania praw arystokracji z urodzenia co nie ma żadnych umocowań prawnych. Sąd nie ma żadnych praw do podważenia linii cesarskiej, która nadaje i odbiera. Mój mąż Jerzy Kaźmierczyk złożył przysięgę na terenie Szwajcarii co oznacza ciągłość.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska PESEL 63031012705
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s