Powrót carskiego mienia do Rosji

Starachowice 11.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
pan Andrzej Duda

Decyzja powrotu carskiego mienia do Rosji

Doszło w Polsce do braku szacunku dla naszej rodziny z powodu, że jesteśmy z carskiej rodziny. Doprowadziło to do prześladowania nas przez polskie sądy i prokuratury, które tworzyły windykacje na nasze dane osobowe. Doszło do kradzieży danych osobowych w ZUS , a prokuratura odmówiła śledztwa przy jednoczesnej próbie prowadzenia na innym terenie do zamkniętych spraw w celu dorobienia alibi do fałszywych opinii psychiatrycznych. Celem takiego działania jest próba zawłaszczenia mienia carskiej rodziny określanej jako nieżyjącej co oznacza próbę naszej likwidacji. Powodem tego jest uznanie rodziny carskiej za zmarłą w Jekaterynburgu co nie zwalnia z obowiązku sprawdzenia DNA, które zostało użyte dla służb.

Przez 12 lat byliśmy prześladowani, a obecne pisma z prokuratury zawierają treści, aby wykorzystać do opinii psychiatrycznych i likwidacji. Odniesienie się do pisma z IPN o carskiej rodzinie oraz Lubomirskich i Bochyńskich S55/12/Zk postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa Kielce 11.12.2012 roku nie zawierało treści na jakie w powołał się Prokurator Grudniewski, gdyż wskazywały na prowadzenie sprawy przed sądem cywilnym. W piśmie były zawarte moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk oraz bez myślnika aby wytworzyć drugą tożsamość oraz jako Bożena Bochyńska.

Opis na stronie drugiej pisma z IPN cytuję … „ciało rodziny carskiej poćwiartowano oblano kwasem i wrzucono do nieczynnych szybów kopalni”. Opis ten jest zbieżny z groźbami byłego męża Dariusza Pióreckiego co oznacza , że w szybach kopalni były ciała mojej rodziny na Lipie Henryk Szyb gmina Brody Iłżeckie. Aleksego Romanowa odnaleźli w sierpniu 2007 roku oraz Marię Nikolajewną Romanow co jest zbieżne ze śmiercią mojego taty, gdyż w celu uzyskania DNA są przesuwane pokolenia. Pismo z IPN odnosi się do badań genetycznych przeprowadzonych przez rosyjskich a następnie amerykańskich specjalistów, które miały potwierdzić autentyczność ciał. Z uzyskanej informacji biuro, które to stwierdziło nie istniało o czym nas poinformowano w Szwajcarii.

Z tego powodu wspólnie z mężem podjedliśmy decyzję, że całe carskie mienie na całym świecie ma wrócić do Rosji w tym z banku Rezerw Federalnych w USA i UE na rozbudowę i inwestycje na carskich terenach oraz ochronę ubogiego ludu Rosji aby zabezpieczyć im byt, naukę i pracę oraz uruchomić przemysł. Z powodu wielkości środków wszelkie sankcje wobec Narodu Rosyjskiego tworzone przez Unię Europejską i USA są bezzasadne i powodują blokadę finansowania tych państw w tym Polski. Sąd Okręgowy w Toruniu wydał zakaz prowadzenia dla męża działalności w Polsce mimo że nie prowadzi żadnej działalności co oznacza próbę zatrzymania APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii, gdzie mamy prawo pobytu co oznacza przekroczenie uprawnień i zrobienie z nas przestępców i ludzi chorych psychicznie z powodu mojego pochodzenia. Z wyżej wymienionych względów nie mamy żadnej obiekcji w stwierdzeniu , że jest to próba nakłonienia nas do kłamstwa i ustąpienia ze słusznych racji. Działania takie sądu prowadził do zadłużenia na nasze dane osobowe całego Narodu Polskiego, co oznacza postępowanie Polski wbrew zasadom chrześcijańskim na co nie wyrażamy zgody. Polska nie przyznała się do rodziny carskiej mieszkającej w Polsce jako polskiej co oznacza konieczność zwrotu carskiego mienia do Rosji.

Nasza decyzja jest przemyślana ponieważ powielono nasze dane i wiele osób podaje się za nas i zadłuża co miało być ukryte przez imigrantów, którzy mieli otrzymać w Niemczech dowody osobiste co ukryłoby naszą rodzinę zastępując służbami. Sprawy spadkowe po moi ojcu i mamie są prawomocne i nie podważalne co oznacza, że Sąd sam sobie zaprzeczył wstawiając Waldemara Maksalon do działów spadku po mojej rodzinie co jest przestępstwem. Zawłaszczono w ten sposób nasze mienie co prowadziło do zniszczenia naszych rodzin i godności w zakładach psychiatrycznych. Nikt nie sponsoruje działań swoich morderców, a zły człowiek mając pieniądze nie potrafi czynić dobrze.

Pozbawienie nas wszystkich pieniędzy do życia i wysłanie MOPS przez byłego Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego przy kradzieży pieniędzy z ZUS jest dowodem uśmiercenia nas w systemie i braku chęci zaprzestania działań przez Polskę.

Wytworzono fałszywą Bożenę Bochyńską, która ma Prawo Jazdy i podstawiono ją pod mój Dowód Osobisty na Bożena Bochyńska ANY 628887 gdzie nie wyrobiłam Prawa Jady na to nazwisko pozorując, że jest żoną mojego męża Jerzego Kaźmierczyk i doprowadzono do skazania mojego męża w Toruniu Sądu Okręgowego Sygnatura akt IIK164/11 oraz sygnatura akt II K 197/10. Do sprawy próbowano doprowadzić mojego teścia pozorując wypadek jego córki Marty Cybulskiej w Nowej Wsi , do czego zamierzano wykorzystać mój Sprzeciw do sprawy Waldemara Maksalon o eksmisję I C 178/15, który miał być wykorzystany do upozorowania wypadku w Nowej Wsi, do Sądu w Łęczycy, aby połączyć z Toruniem do naszej sprawy, przeciwko Żakiewiczowi, która została zamknięta, a prowadzana jest przez pomoc prawną jako Ko 883/12, co przekazano do Opoczna pod pozorem przybycia tam Prokuratora z Torunia i połączono z Tomaszowem Mazowieckim jako Ko 226/13, ale nie wypłacano pieniędzy za dojazd ze Starachowic i przerobiono mnie na córkę teściów. Celem było przejście na córkę teściów Martę Cybulską podstawiając moją córkę Martę Bochyńską do wypadku, aby dorobić dział spadku na carskim mieniu. Sprawy w tym celu zmataczono i wykorzystano do podstawienia pod sprawę przesłuchania świadka Bohdana Żakiewicza w Warszawie do sprawy II K 164/11 w Toruniu , bez wykazania tej sygnatury w Warszawie, ale nadając nową sygnaturą akt III Ko1994/14, wytwarzając windykację na Bożena Piórecka , co połączono z zastawieniem ziemi w Sokolnikach województwo łódzkie oraz Sarnakami województwo Lubelskie, jako dział spadku.

Dorobionych spadkobierców wstawiono przez sprawę obecnie zamknięta sygnatura akt IIK 467/15, gdzie Paweł Krzymowski zmienił mnie na Elżbietę Bochyńską-Kaźmierczyk tak jak Prezydent Polski Bronisław Komorowskie przy udziale MOPS w Starachowicach do sprawy Waldemara Maksalona sygnatura akt IC178/15, co połączono z moimi danymi, ale inna osobą jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk pracująca w spółce warszawskiej, która podała się do Urzędu Skarbowego w Starachowicach w moje miejsce. ZUS Starachowice przekazał moje dokumenty do Warszawy na nazwisko Bożena Piórecka, co oznacza podmianę terytorialną i skradziono z ZUS mój wkład na to nazwisko do filaru emerytalnego ponad 18.000,- złotych, a w Starachowicach obecnie brak jest tego faktu, mimo wykazania wcześnie tych pieniędzy na czerwonej kresce, co oznacza, że zrobiono na mnie dział spadku i pobrano moje pieniądze przez służby w Warszawie. Podstawiono nasze Pełnomocnictwo dla Bogdana Żakiewicz i Piotra Waydla i wstawiono bezprawnie do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon w miejsce dwóch sygnatur I Ns 956/09 za życia mojej mamy do śmierci oraz podzielano pismo na dwie części aby połączyć akta do podstawionego Pełnomocnictwa umieszczając jako sygnatura akt I Ns716/10, którą połączono z przewrócenie posiadania rodziny carskiej z naszego powództwa w Kielcach Sądu Okręgowego sygnatura akt I C 2627/10. Spraw dotyczyła zniesienie współwłasności odnoszącej się do działu spadu za życia mojej babci Anieli Reginy Mazurek, gdzie wytworzono spadkobierców i podstawiono po raz drugi inne osoby pozorując kolejny dział spadku I Ns 956/09 podstawiając pod mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka co jest przestępstwem Waldemara Maksalon. Zamieniono wszystkie sprawy po mojej rodzinie tworząc dział spadku podstawiając Bohdana Żakiewicza na spadkobiercę rodziny carskiej, który wytworzył windykacje mojego męża Jerzego Kaźmierczyk do sprawy w Toruniu Sądu Okręgowego II K 164/11 oraz powielił na Warszawę już jako III K1994 /14, gdzie nie wykazano sygnatury Toruńskiej II K 164/11 do sprawy przesłuchania świadka Bohdana Żakiewicz do sprawy w Toruniu, ale przydano nową sygnaturę III K1994 /14. Wezwano mojego męża jako jedynego Oskarżonego co jest w sprzeczności z Oskarżeniem w Toruniu, gdzie odmówiono mi wydania wezwania jako świadka dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, wpisując dwie obce osoby po czym naprawiono błąd, ale wpisując męża jako trzeciego razem, twierdząc , że system komputowy nie może wygenerować inaczej dokumentu, gdyż męża wstawił jako trzeciego z kolei. Według Sądu wpisanie pojedynczo mojego męża Jerzego Kaźmierczyk nie było możliwe, ale wpisano dwóch pozostałych pana Lecha Pilarskiego oraz pana Rzeszotarskiego, co umieściłam w książce „Zakazana Prawda”, a co resumując dowodzi, że wpisano tych panów jako moich spadkobierców i dorobiono opinie psychiatryczne w Toruniu dla Służb Wojskowych. Do Warszawy na przesłuchanie świadka Bogdan Żakiewicza jako pomoc prawną dla Torunia wezwano jedynie mojego męża bez dwóch pozostałych panów i w dodatku ponownie jako Oskarżonego, co jest kolejny matactwem Sądu w celu wytworzenia windykacji na moje dane Bożena Piórecka do Warszawy dla osoby podstawionej pod moje dane osobowe. Dlatego moje dane są wykorzystywane obecnie przez służby w Warszawie, co uwidocznił Urząd Skarbowy w Starachowicach.

Wykorzystano moje wpłaty do PZU oraz ZUS, aby przejść na odszkodowania a obecnie przez podstawienie Marty do wypadku zrobiono już po mojej żyjącej córce dział spadku dla Waldemara Maksalon, połączonego z Bohdana Żakiewicz udających jedną astralną rodzinę, mnie eksmitując z mojego domu, aby wprowadzić służby wojskowe. W drugim miejscy już opłacono sąsiadów, aby wykazali własność innej osoby mojego mieszkania i ze 100,- milionów euro zostało opłacone całe miasto Starachowice. Słowa Prokuratora Krzysztofa Grudniewskiego w piśmie jako prowadzonej przez Policje są nieprawdą, w celu ukrycia już dokonanego matactwa w Starachowicach, gdzie dorobiono akta psychiatryczne potajemnie w 2000 roku przez Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Pióreckiego po moim pobiciu, co wykorzystano i ukryto przez fałszywych spadkobierców do Torunia. Obecnie spowodowało to połączenie pism, które nie miały żadnego biegu ze sprawami zamkniętymi z naszego powództwa, aby móc połączyć mataczone sprawy przez zeznania na Policji do Torunia. Zmierzano do podstawienia fałszywych akt wypadku samochodowego. W tym celu miała nastąpić zamiana mojego sprzeciwu do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon I C 178/15 na sprzeciw do sprawy w Łęczycy podstawionej na Lublin oraz Toruń i Warszawę, do sprawy II K 1994/14 jako wielokrotnie prowadzonej sprawy w Toruniu. Dowodem tego jest pismo Sędziego w Toruniu o zwolnieniu obrońcy z Urzędu mecenas Mary Sztachelskiej nie odnosząc się do przesłanej przez mecenas apelacji do sprawy II K 164/11 wpisując po zakończonej sprawie, że mąż wziął adwokata z wyboru po czasie wpływu Apelacji od Marty Sztachelskiej, aby wytworzyć na mnie dział spadku po mojej żyjącej córce Marcie Bochyńskiej pod którą podstawiono służby. Sprawa IC 178/15 zamieniona na eksmisję z działki 29 jako Zakładów Górniczych w Starachowicach miała doprowadzić do zajęcia całego mienia naszej arystokratycznej rodziny przez służby w Warszawie do sprawy IIIKo1994/14, aby przejść na dawny Hotel Polonia czyli Związek Metalowców w Warszawie , który znajduje się również w Pałacu w Starachowicach w celu przejęcia przez Warszawę majątku w Starachowicach jako Towarzystwa Zakładów Starachowickich w Warszawie zamieniając Edwarda Pióreckiego ojca Dariusza Pióreckiego na Roberta Pióreckiego co połączono z Robertem Weissmann w Szwajcarii i ukryto w Polsce przez podstawienie Roberta Wróblewskiego, którego syna Adriana podstawiono pod Adriana Aksan w Australii podstawionego pod Adama Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski do USA w celu podstawienia Adama Brzezińskiego. Natomiast Angelikę Wróblewską drugą córkę Roberta Wróblewskiego podstawiono bezpośrednio pod Angelę Merkel i połączono z Cerkwią Prawosławną w Warszawie.

IPN nie mogło odnaleźć akt Bolesławy Bochyńskiej z matki Marcjanny ponieważ taka nie istnieje. Pismo z dnia 2013-01-08, gdyż Urząd Miasta Starachowice sfałszowała dane osobowe aby przejść na Marię Romanow przez Warszawę Kielce 2-13-06-06 znak Dki-5531-2(11)/13. Podczas wizyty w Kruszynie można było odebrać, że ksiądz uciekł co uniemożliwiło pobranie dokumentów. Prokuratura Rejonowa Toruń otrzymała pismo z dnia 29.10.2012 złożone osobiście w Opocznie z powodu przekierowania ze Starachowic bezpodstawnie naszego doniesienia zamieniając mnie na Kaźmierczyk z domu. W piśmie odniosłam się do podpisanych na policji w Paradyżu druków w dniu 22.10.2012, gdzie zażądano podpis na druku , który zawierał informacje o uszkodzeniu ciała przez osobę najbliższą po czym przerobiono mnie na mężczyznę co ujawniła prokuratura w Starachowicach a Sąd określił, że mnie nie dotyczy przy jednoczesnym wykazaniu nieznanych nam spaw przez inne jednostki co jest nadużyciem władzy i dowodem na działania z premedytacją i przemyślane w celu zniszczenie godności moich rodziców co jest widoczne na nieruchomościach. Brak sprawdzenia DNA jest dowodem , że planowano dokonać morderstwa i kradzieży ciała z tego powodu rodziny carskiej tak długo nie można było znaleźć.

Jego Ekscelencja Patriarcha Szymon w swoim liście do nas określił słusznie, że Rodzina Carska gdziekolwiek by nie była nie zostawiłaby swojego narodu. Wówczas nie rozumiałam tych słów, a obecnie są oczywiste. Dana nam władza wierzącego pozwala na taką decyzję. Powrót carskiego majątku na świecie do Rosji pozwala na odbudowę narodu chrześcijańskiego którego fundamenty stoją na wierze w Jezusa Chrystusa, który pełni władzę.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s