Trzej Prokuratorzy i plan likwidacji rodziny

Starachowice 12.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Rząd Federacji Rosyjskiej

Правительство Российской Федерации

Podstawienie starosty starachowickiego pod katy bankomatowe

Nastąpił moment w którym zamierzano podmienić wiele rodzin żyjących i nieżyjących: Wilczyńskich ze Starachowic i Cieszyna na Wilczyńskich w Toruniu, Bochyńskich i Małachowskich w celu zamiany spadkobierców na moich nieruchomościach w Starachowicach. Podstawiono kolejno rożne osoby w powielonych tożsamościach mojej rodziny w różnych miastach. Są to osoby, które miały zastąpić naszą rodzinę, łącząc z osobami już wcześniej podstawionymi jako rodzina mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Celem była zamiana faktycznej rodziny carskiej na przygotowane służby woskowe wykorzystujące moje wnuki. W Katowicach Barbara Bochyńska z Małachowskich z Gdańska i jej mąż Jerzy Bochyński pochodzący ze Starachowic mieli zastąpić moich rodziców Filomenę Jadwigę Bochyńską i Józefa Ludwika Bochyńskiego. Podmiana miała nastąpić w Toruniu przez zamianę Barbary i Jerzego Bochyńskich na młodsze pokolenie służb wojskowych poprzez zamianę na nazwisko żony czyli na Jerzy Małachowski i Barbara Małachowska z domu Bochyńska. Z tego powodu ich córka Magdalena Jarczyk miała zostać wyeliminowana podwijając ją jako Katarzyna Kaźmierczyk na Ostrowiec Świętokrzyski. W tym celu dorobiono akta o uszkodzenie ciała i choroby psychiczne, które miały upozorować śmierć mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby doprowadzić mnie do zamknięcia za zabójstwo spowodowane przez służby wojskowe na 15 lat i zamianę mnie na Annę Górczyńską postawioną pod Annę Piórecką moją skradzioną córkę, bezpośrednio podstawioną pod moją drugą córkę Martę Piórecką , która zmieniła nazwisko na moje panieńskie Bochyńska. W Starachowicach moja córka Marta Bochyńska została zastąpiona przez Martę Cybulską, a w Toruniu mec. Martą Sztachelską podstawioną pod Starachowice jako wnuczka Jerzego Bochyńskiego podstawionego pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego, pod którego podstawiono Lecha Kaczyńskiego w Banku Śląskim a pod jego żonę Marię Kaczyńską podstawiono moją siostrę Beatę Idziak, którą upozorowano na matkę moich dzieci. W ten sposób upozorowano,że para prezydencka Lech i Maria Kaczyńscy żyją oraz żyją moi nieżyjący rodzice Józef i Filomena Bochyńscy wypłacając im rentę. Adam Piórecki obecnie Kornaszewski mój syn został wykorzystany pod Adama Brzezińskiego podstawiając moją córkę Wiktorię Koraszewską pod drugą jego żonę Lailę zamienioną na Leilę z Wielkiej Wsi koło Starachowic córkę Araba, aby przejść na paliwa na Aramco w Arabii Saudyjskiej. Następną osobą do zamiany był Rafał Popławski z Elbląga, zamieniony na Rafała Brzezińskiego w celu zatarcia śladów po rodzinie Pióreckich. W tym celu doszło do zamiany drugiej żony Ewy Kornaszewskiej byłego męża Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski na matkę Wiktorii Kornaszewskiej i obciążając za alimenty obecnego mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby zastawić ziemie mojej babci pod rodzinę Katarzyny Kaźmierczyk dla Kornaszewskich. W tym celu doszło do szeregu podmian, zamieniono Dariusza Pióreckiego obecnie Kornaszewski na Dariusza Bochyńskiego podstawiając Dariusza Dąbrowskiego w miejscu jego ojca Zygmunta Dąbrowskiego zamieniając na Piórecki. Moje DNA złożone do Sądu w spawie INs 716/10 zostało wykorzystane do podmiany na byłego męża Dariusza Pióreckiego czyli nastąpiła zamiana kobiety na mężczyznę a co miało być wykazane przez DNA mojej wnuczki, która ma DNA moje i byłego męża. Celem było wykorzystanie mojego DNA do zamiany Dariusza Pióreckiego, dalej na Dariusza Dąbrowskiego w celu postawienia w to miejsce Starosty Starachowickiego Dariusza Dąbrowskiego zamieniając na Dariusza Bochyńskiego w systemie bankowym jako ojca Zuzanny Maksalon w celu podmiany rodziców w miejscu wnuków wykorzystując Wiktorię Kornaszewską, aby ukryć Zuzannę Maksalon faktycznie córkę Anny Pióreckiej pod którą postawiono Annę Górczyńską z Ostrowca Świętokrzyskiego obecnie w USA.

W Starachowicach zamieniono moja córkę Martę Bochyńską na Martę Cybulską, a w Toruniu na Martę Sztachelską następnie Adama i Jakuba zamieniono na Michała Pióreckiego kryją za Adamem Klusek pod którego postawiono Adam Brzezińskiego. Zaplanowano zlikwidować wszystkie dzieci i osoby powielone w systemie bankowym w celu zamiany rodzin i wprowadzenie w nasze miejsce służb wojskowych kryjąc się za wnukami, które nie wiedzą kim są, a służą do manipulacji. Zamierzano to ukryć za emigrantami, których zawsze można przetransportować do innego kraju i dokonać podmiany naszej rodzin na emigrantów. W tym celu wykorzystuje się rożne już istniejące akta i wytworzone fałszywe akta kryminalne, aby ludzi nieświadomych zniszczyć i zamordować. Zaplanowano morderstwo mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który pozorował mojego ojca Józefa Bochyńskiego na Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach. Z tego powodu Prokurator Grudniewski przysłał podwójne pisma na podwójne adresy, aby wykreować dwie jednakowe osoby. Pod moje dane postawiono w Starachowicach panią Edytę Maksalon, a pod drugą tożsamość moją siostrę Beatę Idziak co skutkowałoby obciążenie tak mnie jak i wszystkie osoby pozorujące za zaplanowane morderstwo.

W tym celu już samoistnie wymyśliła policja kradzież mojej karty co nie jest prawdą i nie zgłaszałam takiego faktu, a co oznacza, że zgłosiła taki fakt osoba pozorująca, która podała do Urzędu Skarbowego swoją pracę w Warszawie za moją.

Stworzono kilka tożsamości jednakowych, aby stworzyć z jednej strony, że jestem żoną męża, z drugiej podmieniono go za ojca z trzeciej za konkubenta w zależności od miasta. W tym celu przygotowano sfabrykowane akta przez trzech prokuratorów do podmiany rodziny: Krzysztof Grudniewski w Starachowicach, pani Joanna Fidos z Tomaszowa Mazowieckiego i Prokurator Wilczyńskiego z Torunia postawiony bezpośrednio pod działkę Nowowiejska 29 w Starachowicach w miejsce drogi. Dorobiono akta psychiatryczne, aby ukryć podmianę również dla pani Jadwigi Kaczyńskiej, którą podstawiono pod moją mamę Filomenę Jadwigę Bochyńską a co oznacza, że dorobiono fałszywe akta psychiatryczne dla mojej nieżyjącej mamy przez Kielce. Można to przypisać do fałszywych wpisów w wypowiedziach pana Jarosława Kaczyńskiego co było sprzeczne z faktami. Pana Jarosław Kaczyński pozorował, że brat przeżył katastrofę dla matki co pozwoliło dopisać akta, o czym świadczą wypowiedzi medialne o drukowaniu gazet przez pana Jarosława Kaczyńskiego dla swojej matki , że brat żyje. Porównanie się do Hitlera określane przez pana Jarosława Kaczyńskiego można analogicznie odnieść, do naszego pisma Hitler Adolf Podczaski co oznacza , że pan Kaczyński wykorzystywał tożsamość Podczaski i podszył się za mojego ojca Józefa Bochyńskiego co można odebrać przez rezygnował z emerytury, a co oznacza, że podstawiono go w Banku na konta za mojego ojca, wykonywano wpłaty dla mojego nieżyjącego ojca emerytury, czyniąc z niego żyjącego w ING Bank Ślaskim.

Reasumując skoro dorobiono akta psychiatryczne dla Jadwigi Kaczyńskiej i mojej matce Filomenie Bochyńskiej oznacza to pozbawienie czci przez dorobienie opinii psychiatrycznych dla nas i naszym dzieciom. Podstawiono dzieci z nieprawego łoża i szereg osób w celu podmiany przez prokuratora przez powielone przesyłki osobno dla mnie i męża aby stworzyć inne związki do banku. Oznacza to, że starosta starachowicki został podstawiony pod kartę bankową PEKAO SA na moim dawnym koncie na nazwisko Bożena Piórecki do której miał upoważnienie Dariusz Piórecki co spowodowało odmowę banku do wydania dla mnie nowych kart na przywrócone konto. Określenie przez policji kradzieży karty jest oszustwem i dowodem dorobienia karty przez bank dla osób podszywających się pod moje dane osobowe. Bank PEKAO SA nie określił w piśmie , że karta szwajcarska na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk została zniszczona, ale kata co może wskazywać na ich Bank PEKAO SA. Śledztwo umorzono przy jednoczesnym wykazaniu prowadzenia śledztwa na nasz wniosek wykazując Toruń, czyli dotyczy to pisma informacyjnego wysłanego przez męża do sprawy sygnatura akt IIK 164/11 wykazującego kartę szwajcarską. Mąż został skazany, ale się odwołał. Jednocześnie doszło do mataczenia Sądu okręgowego w Toruniu, który usunął adwokata z urzędu mec. Martę Sztachelską po zakończonej sprawie w taki sposób jakby nadal trwała, co oznacza, że prawo nie jest respektowane co do męża spraw, gdyż Adwokat miała obowiązek złożyć apelację o czym mówiła w poniedziałek mec. Mata Sztachelska, że we wtorek ją składa, co nie mogło być zmienione z powodu zawiłości terminów, gdy miała złożyć obowiązkowo apelacje. Odnosząc się do adwokata z wyboru, który napisał apelacje do wyroku przesłanego do domu, gdyż mec. Mara Sztachelska określiła, że mąż ma liczony już czas od tego momentu a zróżnicowało to czas jej odbioru wyroku. Mąż wysłał apelację bez podpisu adwokata na co sąd dał termin dwa tygodnie. Oznacza to, że w przypadku mec Sztachelska musiała złożyć apelacje a mąż ze swoje strony dokonał tego w określonym czasie przez adwokata.

Określa to kilku-torowe prowadzenie sprawy w Toruniu, Warszawie i Gdańsku w celu ukrycia podstawienia pod mojego męża Jerzego Bochyńskiego oraz pana Dariusza Dąbrowskiego za mojego męża, któremu udostępniono karty na Dariusz Piórecki Bożena Piórecka oraz szwajcarską kartę na nazwisko Jerzy Kaźmierczyk z bankomatu PEKAO SA.

Następnie planowano mnie potajemnie aresztować na sfabrykowane akta, w celu ukrycia Starosty Starachowickiego i Dyrektora Banku Raiffeisen w Kielcach, gdzie dokonano podmiany moich danych w miejscu moich rodziców podstawiając Józef Mazurek z miejsce Józef Bochyński i w Starachowicach w Banku PEKAO SA pozorując kradzież karty, której zgłoszenia nie było, a co wytworzono i umorzono, aby ukryć działanie pozorantów, którzy dokonywali oszustw na nasze dane osobowe. Bankomat PEKAO SA zatrzymał kartę szwajcarską, z której mój mąż próbował podjąć pieniądze, a która jest własnością mojego męża Jerzego Kaźmierczyk aby to ukryć planowano podrzucić kartę na nazwisko Bożena Piórecka i Dariusz Piórecki i zamordować męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując mnie na mordercę, aby nie wyszły na jaw kradzieże na Starostę Starachowickiego od 2004 roku kryte oraz Tomaszów Mazowiecki i Toruń fabrykując dokumenty do Kielc. Wykorzystano mój stary adres na Konstytucji 3-Maja 23/9b, gdzie przychodziły wyciągi na nazwisko Bożena Piórecka. Pod nazwisko Dąbrowskiego Dariusza podstawiono Pióreckich. Wykorzystano fakt , że ojciec Dariusza Dąbrowskiego miał własną masarnie w Skarżysku Kamiennej i postawiono masarnie pana Mieczysława Pawlak w Żarnowie. Pod jego syna pana Dariusza Dąbrowskiego, który mieszkała w Starachowicach podstawiono Dariusza Dąbrowskiego dyrektora banku Raiffeisen i Starostę Starachowickiego o tym samym nazwisku. Co spowodowało , że wydana karta dla pracownika „SOF-ART: Sp. z o.o. pana Dariusza Dąbrowskiego na Lipie Henryk Szyb na adres firmy została przypisana pod dla Starosty Starachowickiego co skutkowałoby moją likwidacją na zlecenie przełożonych Starosty w zakładzie psychiatrycznym do podmiany za moją osobę pani Edyty Maksalon. Pod moje dane odstawiono również moją siostrę Beatę Idziak, pozorując z Jarosławem Kaczyńskim małżeństwo brata Jarosława Kaczyńskiego, pana Lecha Kaczyńskiego pod którego w Toruniu podstawiono Lecha Pilarskiego, którzy pozorowali rodziców mec. Marty Sztachelskiej. Z tego powodu w publikacjach można przeczytać , ze masoni są w jednym czasie w wielu miejscach. W rezultacie jest to pozorowanie jednej osoby przez wiele osób.

Pan Dariusz Dąbrowski , który pracował w „SOF-ART” Sp. z o.o. został karnie zwolniony z pracy. Wcześniej miał zakład w Skarżysku Kamiennej w którym pracował były mąż Dariusz Piórecki na krojowni , który mieszkał w Starachowicach. Pierwsza żona Dariusza Dąbrowskiego to Nela druga Katarzyna Dąbrowska z pierwszego małżeństwa Kumek, której ojciec miał zakład samochodowy, została podstawiona pod Katarzynę Kaźmierczyk w Ostrowcu Świętokrzyskim, natomiast pan Dariusza Dąbrowski został podstawiony pod Dariusza Pióreckiego, którzy mieli zastąpić mnie i moją rodzinę.

Spowodowało to, że Starostwo Powiatowe od 2004 roku dysonowało pieniędzmi z depozytów windykując nasze firmy przez podmianę danych osobowych i permanentnie nas skarżyć do finansowania partii politycznych.

Jego Ekscelencja Patriarcha Szymon w swoim liście do nas określił słusznie, że Rodzina Carska gdziekolwiek by nie była nie zostawiłaby swojego narodu. Wówczas nie rozumiałam tych słów, a obecnie są oczywiste. Dana nam władza wierzącego pozwala na taką decyzję. Powrót carskiego majątku na świecie do Rosji pozwala na odbudowę narodu chrześcijańskiego którego fundamenty stoją na wierze w Jezusa Chrystusa, który pełni władzę.

Środki finansowe z carskich depozytów zostały uruchomione już w 2004 roku przy pomocy Banku PEKAO SA oraz pomocy UniCredito i ukryte przez Fundacje Hrabiego Jakuba Potockiego Komandorię Św. Stanisława, którzy pozorują rodzinę carską rozdając Order Św. Stanisława domenę królewską zamieniając herb Półkozic na osła co uwidoczniono w Encyklopedii PWN. Upozorowano wypadek samochodowy, w celu dokonania podmiany rodziny przez wprowadzenie fikcyjnej śmierci w systemie bankowym, aby dokonywać po nas wielokrotnych działów spadku obecnie nawet po żyjących dzieciach i wnukach w celu ukrycie kradzieży na nasze dane osobowe.

Program KURA o którym mówił pan Antoni Ciszewski w rzeczywistości jest programem kryjącym zasiedzenia fałszywych spadkobierców na mieniu polskich rolników. Przedstawiona głowa cara na kurze przez znaki kabalistyczne oznacza głowę mojego dziadka cara Mikołaj II Romanowa na ciele fałszywych spadkobierców przejmujących mienie przez zasiedzenie zamieniając na dział spadku tak jak Waldemar Maksalon. Obecnie powtarzają te czynności pani Helena Surma, Pokora czyli sąsiedzi, którzy zadłużają na nasze dane i są opłacani naszymi depozytami w celu ukrycia kradzieży i podmiany rodziny. Oznacza to, że zaplanowane to było przed śmiercią cara Mikołaja II Romanowa, a obecnie kontynuuje się dalej do wymordowania wszystkich członków rodziny. Symbolem zasiedzenie Carsko Królewskich Kielc jest wielkie jajko przed Galerią Korona co przeniesiono na firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby pozorować naszych spadkobierców. Wykorzystano stare numery telefonów komórkowych spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. do fermy kur.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s