Mistyfikacja Paruzji czyli Wojna

Starachowice 13.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Doszło do próby zastąpienia prawdy na prawdę, którą się tworzy a co oznacza globalne oszustwo. Nie wynika ono z pomyłki, ale z zaplanowanego od lat planu co prowadzi do cyklicznego powielania sytuacji prowadzącej do ofiar i zbrodni. Nie można zastąpić historii , gdyż tworzy ona łańcuch krzywd. Wystarczy odwrócić się od kłamstwa, a łańcuch zostanie zerwany. Najbardziej śmieszną w cudzysłowie sytuacją jest to, że prawdę znają ci co tworzą nowe wyobażen8ie świata, przy jednoczesnym ośmieszaniu tych, którzy ją ujawniają publicznie, gdyż skala krzywd jest widoczna. Zło nie można zwalczać złem ani zbrodni zwalczać zbrodnią uzurpując sobie prawo do wybierania i oceny ludzi na śmierć zamiast Boga. Ludzie uwikłani w programy bankowe, którym Bóg oszczędził wiele krzywd oceniają innych w sytuacji, gdy sami sięgają po rady wróżek co jest zabronione dla wierzących. Duch Święty został zastąpiony sztucznymi ogniami produkcji różnej narodowości, aby odnieść się do wielu kultur w celu zastąpienia chrześcijaństwa. Mądrość określana jest jako gusła zabobony, a logikę określono jako czary co oznacza próbę wprowadzenia otępienia ludzi bez analizy sytuacji. Zamiast zastosować mądrość i mieć zaplecze zabezpieczając się na przyszłość następuje próba eliminacji osób niewygodnych systemowo. Przykładem może być analogiczna sytuacja w przyrodzie. Wycinanie puszczy z powodu korników. Oznacza to, że zdobycze techniki na nic się zdały przed małym konikiem. Eliminuje się ptaki poprzez zatrucie środowiska jak dzięcioły następnie zleca się wycinkę drzew. Przyroda musi być w harmonii, a ileż bardziej ludzie. Powielanie sytuacji jest mnożeniem grzechów, a nie ich eliminowaniem. Czarny czwartek w celu pozorowania prawdy zamieniany jest w czarny poniedziałek. Mord rodziny carskiej w kopalni powielony został na kopalnię Wujek. Święta Barbara miała być zastąpiona Barbara Bochyńską w celu upozorowania na święto po wykonaniu planu. Powój został zasadzony w miejscu krzewów owocowych zasadzonych przez mojego tatę, aby symbolizować, że nieruchomość przeszła po wuju jako carskie mienie. Powielono sytuacje na tyle osób ile wstawiono do rodziny. Obecnie można zauważyć działanie przeciwko Bochyńskim i powiązanych jak Włodarczyk. Cecylię Włodarczyk z domu Bochyńską zamieniono na jej córkę Elżbietę Włodarczyk, aby dale zamienić na Cecylię Kogut czyli pod osobę która wyjechała do USA jako przyjaciel Konrada Szmytka i syna Czesława Daleszak. Moje dane osobowe podstawiono pod Elżbietę Włodarczyk i Elżbietę Gudewicz. Pozbawiono nas funduszy celowo z premedytacją w celu zadłużania na podatki. W tym celu usunięto z nieruchomości moją siostrę Beatę Idziak, aby uwierzytelnić oszustwo, gdyż została wstawiona do firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. podszywając się pod moje dane osobowe, aby tworzyć pożytki windykowane przez Waldemara Maksalon pozorowanego pracownika SB na rodzinę w celu eliminacji mojej rodziny i mojego męża. W tym celu blokowana jest zapłata za podatki, aby windykować na carskim carskim mieniu tworząc Waldemara Maksalon windykatorem Skarbu Państwa, który zagrabił carskie mienie niszcząc godność naszej rodziny opłacając służby wojskowe. W tym celu podstawiono moje dzieci jako spadkobierców po mnie pod windykacje śmieci przy jednoczesnym nazwaniu firmy śmieciowej Biały Orzeł co jest pogardą dla Polski. Próbowano zamienić Orła Białego z ikoną Maryi herb moje rodziny na Orła z nagą kobietą przy ogólnej akceptacji. W tym celu dokonuje się szeregu manipulacji aby przejść na lubelskie , gdzie Król Polski zamienił herb Lwa na Orła, aby ukryć pochodzenie z Judy. W tym celu wykorzystano uli Orlą 32 w Lublinie, aby odnieść się do roku 1932 , kiedy spalono moją babcię księżną Marię Lubomirską z rodziną w Kruszynie. Urząd Miasta w Białymstoku i inne urzędy podmieniły moje dane na Piórkowska, Napiórkowska aby podmienić nazwisko Precka z pierwszego małżeństwa w celu ewaluowania pod dorobione rodziny dla elit świata w tym USA. Wykorzystano Rudę Maleniecką podstawiając w ten sposób Napiórkowskich następnie poprzez imię Krzysztof dokonano przejścia na zamordowanego księcia Krzysztofa Radziwiłł, następnie przez Kutno dokonuje się podmiany na miasto rodzinne Ireneusza Utnickiego ze Starachowic , którego dane są wykorzystane przez fakt żyrowania pożyczki dla „SOF-ART” Sp. z o.o. z moim tatą Józefem Bochyńskim , którą spłacił a mimo to weksel jest wykorzystywany. Podmieniono jego dane na Ireneusza Pociechę aby przejść na osiedle Górniki i taką osobę w przeszłości w celu przejścia na Wąchock , gdzie mój dziadek był podawany do chrztu przez Anielę Pociechę. Powoduje to ukrycie dziadka hrabiego Jana Tarnowskiego pod nazwiskiem Jan Mazur następnie pod Franciszek Jan Mazurek co próbowano podmienić przez SB jako po wuju jako roślinie powoju przechodząc na Franciszka Bocheńskiego przez Waldemara Maksalon. Następna próba likwidacji miała nastąpić rozpoczynając od Sebastiana Turowskiego syna Elżbiety Włodarczyk w celu podmiany na Sebastian Piórkowskiego czyli eliminacja osób, które były podstawione do mojej rodziny przez służby wojskowe w przeszłości. Zamierzano zstąpić księdza Rybaka z Rudy Malenieckiej zamieniając na rodzinę Krystyny Olchanowskiej z Białegostoku obecnie Belgii eliminując ją w celu zastąpienia Krystyną Rybak, aby przejść na tereny księdza obok Stalowej Woli mojej rodziny książąt Lubomirskich. Następnie można zauważyć przejście na Łódź podstawiac dokumenty byłego pełnomocnika Kazimierza Bani w Szwajcarii i USA jako Kazimierz Kugel, we Francji pod Le Pen. Zamierzano zamienić również moją mamę Filomenę na Jadwigę co uczyniono przy spisie z inwentarza tworząc drugą sygnaturę i rozdzielając mnie Bożenę z siostrą Beatą jako inne rodziny. W tym celu sąd odmówił mi wydania uzasadnienia wyroku poprawiając błąd z Jadwigi na Filomena przy jednoczesnym wysłaniu do Irlandii uzasadnienia dla mojej siostry Beaty Idziak. Widoczne jest oszustwo wpisując sprawę spadkową co zamierzano użyć do Krakowa , gdzie moja mama wpłaciła pieniądze na studia na które zdała egzamin po czym kierunek rozwiązano. Obecnie jest widoczna podmiana mojej mamy Filomeny Bochyńskiej ma Irenę Śledzik podstawioną pod Jadwigę Kaczyńską jako siostra pozorując z odciestwa Romanow. Spowodowało to zamianę w linij genealogicznej mojej mamy na tatę i podstawiając pod mienie mamy mojego tatę w celu wstawienia na dzice 29 w drodze co oznacza podmianę przez wypadek i podstawienie państwa Kaczyńskich, którzy mieli reprezentować wartości mojego taty. Można to zauważyć w napisanych dokumentach w IPN Karków przez pan Jarosława Szarka. Osoby ze Staszowa sąsiedzi rodziny Kaczyńskich stwierdzili u mnie w domu, że siostra nie podzieliła się majątkiem z siostrą. Dotyczyło to Kurozwęk co oznacza podstawienie państwa Kaczyńskich pod mienie księcia Radziwiłł, a dwie siostry oznaczały mnie Bożenę i siostrę Beatę, gdyż siostra podała się za mnie dokonując mojej windykacji na spółkach męża Jerzego Kaźmierczyk.

W tym celu niszczone są moje dzieci aby ukryć podmianę rodziny i mieć nad nimi kontrolę w celu próżniejszego zniszczenia. W tym celu Kościół katolicki parafia Wszystkich Świętych dokonał oszustwa po śmierci mojej mamy , gdy poszłam zapłaciłam za mszę i pogrzeb według prośby mojej mamy. Ksiądz nie zapytał o ostatnie namaszczenie, które mama Filomena Bochyńska miała w szpitalu w Starachowicach przekazując mi szczegóły. Zapytał natomiast o to panią Teresę Daniszewską na ulicy Konstytucji 3-Maja 23/9b, którą podstawiono pod Teresę Szmytka. Następnie bank PEKAO SA przysyłał wyciągi do katy bankomatowej na nazwisko Bożena Piórecka do zamkniętego konta, które ożyło wraz z byłym mężem Dariuszem Pióreckim pod którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego starostę starachowickiego przygotowanego już wcześniej przez Dariusza Dąbrowskiego pracownika „SOF-ART” Sp. z o.o., którego karta bankomatowa z Raiffeisen przyszła na mój adres firmy „SOF-ART” SP. z o.o. pozorując , że mieszka w moim domu pod tym samum adresem. Celem było wydobycie pieniędzy z depozytów dla Powiatu Starachowickiego pozorując , że moja rodzina nie żyje. Z tego powodu doszło do kradzieży mienia i uniemożliwienia regulacji rachunków, które są powielane na sąsiadów, ale na moje dane w celu ciągłej windykacji.

Wystawienie rachunków na córkę na śmieci świadczy o uśmiercenie mnie i męża Jerzego Kaźmierczyk w systemie bankowym w celu wytworzenia kolejnych windykacji na córkę a obecnie na wnuki, co było widoczne w mediach określając, ze dziecko rodzi się z długami. Jest to absurd ale rząd dopuścił się do oszustwa i kradzieży naszej rodziny zasłaniając się narodem, którego za to zamierzano obciążyć

Mój ojciec zwrócił mi uwagę na imię Barbara w celu upamiętnienia osób zamordowanych czyli Barbary, która spłonęła w Kruszynie we dworze, którą miała zastąpić Barbara Bochyńska, Podmieniono mnie Bożenę Bochyńską -Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego co jest widoczne w powielonej spółce przez błąd jako „Soft-Art sp. z o.o. Piórecki Dariusz” jako zatrudniona do 16.10.2006 rok jako specjalista do spraw marketingu czyli trzy lata od 2003-2006 roku praca u Jerzego Kaźmierczyk, któremu sprzedałam, firmę w 2003 roku, „SOF-ART” Sp. z o.o. Oznacza, że na tak wykreowaną firmę wyprowadzano pieniądze przez Starostwo Powiatowe przy udziale Urzędu Pracy podstawiając moją siostrę Beatę Idziak w moje miejsce windykując „SOF-ART” Sp. z o.o. kryjąc to w Katowicach zamieniając na windykacje PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk zamieniając na windykację APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Zamierzano zamordować nasrodzinę w celu przejęcia depozytów na wuja. Zdarzenia z przeszłości są fabrykowane na zdarzenia obecne co można porównać do kopalni Wieliczka własności królewskiej , gdzie królowa zgubiła pierścień. W kopalni widnieje popiersie króla Polski. Dokonuje się podmiana rodziny Romanow na Glińskich do czego wykorzystano skradziony pierścionek w Lombardzie „Karol” w Starachowicach , gdzie zwrócono mi atrapę pierścionka, który dała dla mnie moja mama przed śmiercią zaznaczając, że są to stopione obrączki dziadków. Oznacza to, że jest to pierścień zamordowanego księcia Franciszka Glińskiego oraz hrabiny Marianny Nowak. Po interwencji właściciel straszył policją. Pierścień można uznać za zaginiony. A Wieliczkę połączono z Muzeum w Radowsku z odczytem Jerzego Nowak co nawiązuje do wydanych obrazów przez Muzeum z Pacu w Kruszynie dla państwa Kulczyk co jest kradzieżą. Doszło do zamiany Stanisława Lubomirskiego na Stanisława Tarnowskiego i podstawiono Stanisława Mazurek, a pod Mariannę Nowak podstawiono Mariannę Podczaską z domu Dybalską. Z tego powodu Urząd Miasta Starachowice fałszuje imię Marianna na Marcjanna, aby uniemożliwić sprawdzenie w IPN, gdyż wydano fałszywy akt zgonu co spowodowało ukrycie prawdziwych akt w IPN Kraków podstawiając SB w miejsce mojej rodziny co spowodowało aresztowanie moje i męża w demokracji.

Prawdziwe dane znajdują się w Warszawie , gdzie podstawiono moją siostrę Beatę Idziak za mnie Bożenę Bochyńska-Kaźmierczyk, a dane siostry Beaty są podmieniane na mnie Bożenę w Kielcach kryjąc się za nazwiskiem Bożena Piórecka używanym przez Beatę Idziak do wytwarzania długów. Powielono moje dane i podstawiono również Edytę Maksalon tworząc rożnych rodziców dla mnie i siostry co jest oszustwem.

Powiązanie Urzędy Miasta , parafii Wszystkich Świętych oraz Banku PEKAO SA i Prokuratury wskazuje na zorganizowaną akcję wymordowania rodziny prawdziwej jak i osób wstawionych do rodziny. Nasza decyzja zwrotu z całego świata depozytów carskich do Rosji usuwa wszystkich fałszywych spadkobierców, gdyż mienie carskie jest niepodzielne i stanowi całość do zwrotu dla nas, które zgodnie z naszą decyzją ma być umieszczone w Rosji w celu odbudowy chrześcijańskiego kraju.

Jedynym sposobem ochrony skutecznym dla wszystkich jest powiedzenie prawdy, która wyzwala. Spowoduje to zatrzymanie eliminacji ludzi, którzy traktowani są jak pionki w grze. Grupa SS „Zofia” z „Palace” Zakopane jest planem realizowanym do dziś wykorzystując osoby podstawione pod Zofie Radziwiłł kolejno przez różne miasta jak Zofia Dąbrowska, Zofia Dobrowolska , Zofia Strączyńska, Zofia Szkudlarek, Zofia Kornecka podstawiono również Zdzisławę Lewandowską. Oznacza to, że te osoby miały być wykorzystane do podstawienia agentów za rodzinę Romanow na różne miasta. Wykorzystano obcą firmę NORDKOM SA w celu podstawienia faktury pod „SOF-ART” Sp. z o.o. na maszynę do pakowania płytek w celu podmiany na Marmoroc-Polska Sp. z o.o. kryjąc pana Zająca i Ireneusza Wasilonka podstawiając pana Stanisława Pikul w celu wytworzenia Stanisława Zająć aby przejść na pana Zając na SSE Starachowice w celu wykorzystania jego długów podstawionych pod „SOF-ART” Sp. z o.o. w celu przejścia na ING Bank Ślaski, gdzie konta mieli moi rodzice do windykacji, aby pokryć podatki od zwróconego mienia carskiego dla fałszywych spadkobierców, którzy obarczyli mnie i męża podatkami okradając nas i ożywiono mojego tatę i mamę aby pobierać emeryturę w celu krycia oszustwa. . Dokonuje się zamiana Wilczyńskich na Wojnar, których zamierzano wykorzystać w celu dokonania podmiany moich dzieci.

Skradziono olbrzymie pieniądze z depozytów w USA w Banku Rezerw Federalnych, które zamierzano ukryć przez eliminacje ludzi jako CO2 zamienione na eliminacje drzew co ma skutek odwrotny w logice. Prawda wyzwoli osoby nawet w tym uczestniczące, gdyż miłosierdzie będzie okazane tym, którzy sami okazują miłosierdzie. Kto bez miłości sądzi bez miłości będzie osądzony. Technika miała zastąpić paruzję, która w rzeczywistości miała być wymordowaniem części osób i wywiezieniem pozorując pochwycenie w celu wejścia Lidera Światowego z Niemiec podstawionego pod firmy mojego męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując moją skradzioną córkę Annę Piórecką w celu przejęcia kontroli nad naszymi depozytami na całym świecie. Zadrwiono sobie z mojej rodziny, a to oznacza zadrwienie z narodu i wartości chrześcijański czego symbolem być żart prezydenta Clintona, że w USA może zostać zamiast depozytów złota woda święcona, gdyż złoto wróci na pierwotne miejsce.

Osoby, które przychodziły do nas określiły jasno zamiar jaki Polska ma w stosunku do naszej rodziny pytając czy piorę już w rzece, gdyż pozbawiono nas możliwości godnego życia, a sąsiedzi dorabiają długi na wodę na Bohaterów Westerplatte 1/1 przy jednoczesnym zwrocie budynku na dane osobowe mojego nieżyjącego ojca Józefa Bochyńskiego po jego śmierci i podstawieniu sąsiadów za spadkobierców po mojej rodzinie. Z zeszytu ojca wycięto treść i dopisano zapis mamy charakterem , którego nauczyła się pani Gibalska przynosząc do mamy do wypełnienia druki. Zamierzano podpalić moje mieszkanie w celu zamiany na podpalenie mieszkania pani Gibalskiej, gdzie wstawiono moje dane do Ksiąg Wieczystych co oszustwem. Oznacza to brak chęci i zamiaru odwrócenia się Polski od dotychczasowych praktyk SB w celu ośmieszenia mojej rodziny wykorzystując akta SB i policji pokładane pod naszą rodzinę. Połączono takie działanie z filmem w kręconym w Sandomierzu, aby połączyć z policją i detektywem kościelnym, którzy współpracowali z policją Kielc w celu odniesienia się zakupionej przez „SOF-ART” Sp. z o.o. telewizji TV Moja przechodząc na stacje paliw Moya, gdzie wykorzystano nazwisko Paweł Wojnar wykorzystując również nazwiska Paweł Idziak i Paweł Kaźmierczyk do finansowania.

Aby zatrzymać carskie złoto w depozytach w USA wymyślono upozorowanie przy pomocy techniki paruzję przez Żydów, którzy nie wierzą w Jezusa Chrystusa w celu ośmieszenia i wyszydzenia wiary chrześcijańskiej. Oznacza to rozpoczęcie wojny , którą już wybrano o czym świadczyła wypowiedź papieża Franciszka odnośnie szopki na święta.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s