Starachowice 14.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolite
Pan Andrzej Duda

Kradzież danych osobowych w celu oskarżenia o zdradę rodziny carskiej

W 2004 roku doszło do uruchomienia depozytów carskich na moje i męża Jerzego Kaźmierczyk dane osobowe po czym służby upozorowały uszkodzenie samochodu na wypadek w celu podstawienia fałszywych spadkobierców. Doszło do podmiany moich danych Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk na moją mamę Filomenę Bochyńską ponieważ zostało przesłane moje DNA na adres mojej mamy co spowodowało podstawienie linii Romanow pod linię Tarnowskich i Glińskich co powielono na moją teściową Łucję Kaźmierczyk , gdyż przysłane zostało drugi raz moje DNA na adres teściowej, na jej nazwisko na kopercie. Spowodowało to podmianę mnie na Kaźmierczyk z domu przez Poznań odwrotnie wpisując dane, aby pozorować dwie osoby jako osoba dającą próbkę drugiej wytworzonej osoby co spowodowało powielenie danych. Ukrycie miało nastąpić przez usunięcie mojej mamy i teściowej z systemu i wstawienie w miejsce teściowej Ireny Śledzik jako siostry pani Jadwigi Kaczyńskiej podstawionej w miejsce mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, co było widoczne w spisie z inwentarza, któremu przypisano inną sygnaturę i zamieniono mnie z siostrą na inne rodziny.

W moje miejsce podstawiono moją siostrę Beatę Idziak i Edytę Maksalon powielając moją mamę na teściową na nieruchomościach przez oszustwa Waldemara Maksalon, który zrobił dział spadku po moich dziadkach, rodzicach i obecnie po nas i dzieciach. Zamieniono sprawę SO Kielce IC 2627/10 o przywrócenie stano posiadania rodziny carskiej z naszego powództwa na sprawę Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt INs 716/10 zniesienia współwłasności nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 co było prowadzone od sprawy sygnatura akt INs 790/01 z powództwa Waldemara Maksalon z dnia 15.11.2001 rok.

Beatę Idziak dopisano jako rodzinę Waldemara Maksalon byłego pracownika SB, który donosił na moją rodzinę. W tym celu dopisywane są treści do moich notatek, aby dokonać ukrycia oszustwa.

Stworzono fikcję aby ukryć skradzione pieniądze na nasze dane osobowe podając się za spadkobierców po nas żyjących o naszych depozytach pozbawiając nas całkowicie mienia i środków do życia w planowy sposób aby wytworzyć długi, których windykacja miała ukryć kradzież carskich depozytów.

Z analizy wpisanych treści podczas naszej nieobecności w domu przez służby wojskowe wynika ,że mój mąż Jerzy Kaźmierczyk w sprawie sygnatura akt INs 164/11 w SO Toruń został skazany za kradzież precjozów carskich ze sprawy sygnatura akt IC 2627/10 jako przywrócenie stanu posiadania rodziny carskiej do której wpłaciliśmy do sądu 1.000,-,zł, Precjoza carskie znalazły się w posiadaniu Fundacji Hrabiego Jakuba Potockiego.

Następnie z kolejnej notatki wynikało, że zamierzano doprowadzić do oskarżenia teścia o śmierć mojej matki co jest oszustwem i próbą ukrycia zmataczonego śledztwa w Końskich i Starachowicach, gdzie odmówiono prowadzenia śledztwa przy jednoczesnym dopisaniu nieprawdziwych treści o śmierci mojej mamy do manipulacji poprzez połączone nasze sprawy aby kryć lekarzy w Kielcach, którzy dokonali operacji bez wyrażenia zgody przez mamę i bez mojej zgody. Wpisane treści są absurdem.

Kolejnym szubrawstwem jest próba zrzucenia winy za wypadek w Irlandii mojej córki Marty Bochyńskiej na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk z powodu działania pana Waldemara Maksalon, który posłużył się wypadkiem do przejęcia nieruchomości mojej mamy Nad Kamienną 25 robiąc dział spadku na moim dziadku wpisując krąg spadkobierców w celu usunięcia istnienia mojej rodziny.

Kolejnym takim przykładem jest wpisanie mnie przez policję do kradzieży karty , której nie zgłaszałam ani ja ani mąż ale jedynie zatrzymanie w bankomacie banku PEKAO SA w Starachowicach, szwajcarskiej karty.

Niespójne treści z pism banku, prokuratury i policji stanowią dowód matactwa i krycia osób przy władzy, którzy są manipulowani odgórnie.

Dowodzi to, że mój maż w Toruniu w sprawie SO Toruń sygnatura sygnatura akt IIK 164/11 został skazany za działania Waldemara Maksalon i jego rodziny oraz grupy ludzi, którzy podając się za naszych spadkobierców zamierzali ukryć swoje przestępstwa oskarżając nas o zdradę narodu.

Wykorzystano sprawy Waldemara Maksalon ze Starachowic powielając sprawy na Wiesława Maksalon, aby powielić działy spadku. W tym celu wykorzystano fałszywy protokół nr 133/08, gdzie dorobiono Bożennę Peryt aby zamienić Oświadczenie Woli mojego ojca podstawiając pod sprawę „SOF-ART” Sp. z o.o. co połączono ze sprawą o zniesienie współwłasności przez państwo Pokora, pani Gibalskiej , Heleny Surma na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 wpisując moje dane oraz mojej mamy bez mojej siostry Beaty Idziak, powielając panią Izabelę Pokorę dwa razy zamieniając Wojciecha Pokorę na Mirosława Pokorę. W sprawie sygnatura akt INs 580/09 państwo Pokora upozorowano na spadkobierców po Beacie Idziak jako Beata Pałka. Należy zaznaczyć, że stosowane są również rozwody do podziału majątku wielokrotnie.

Tym sposobem podając się za moich i męża spadkobierców tworzono fałszywe działy spadku aby wytworzyć windykacje carskiego mienia łącząc nieruchomości przez numer działki 29 . Za takie działania byłego rządu zamierzano zaskarżyć mnie i męża jako zdradę narodu Polski i Rosji, gdyż mienie carskie jest niepodzielne, nie podlega pod dział spadku co zrobiono nielegalnie i podstawiono służby, kryjąc się za moją siostrą Beatą Idziak podstawioną pod moje dane osobowe i moich dzieci. Jeszcze nic się nie wydarzyło, oskarżenie o zdradę jest przedwczesne. Z tego powodu podjęliśmy z mężem decyzję o przeniesieniu carskich depozytów do Rosji co ratuje Rosję i Polskę. Działanie akie wyklucza postawienie zarzutu zdrady. Dokonano podstawienia sprawy Invest Bank o laptop po sprawę spadkową sygnatura akt INs 67/08 z powództwa Invest Banku po śmierci taty Józefa Ludwika Bochyńskiego, aby zamienić na sprawę fałszywych windykacji podstawionych pod Waldemara Maksalon podmieniając pod sygnatura akt INs 716/10 i zamieniając mamę na tatę i podstawiono teściową do windykacji na Miedzną Drewnianą co było widoczne w zakończeniu z dnia 26.03.2013 roku w informacji w piśmie z dnia 26/07/2012 podając adres Miedzna Drewniana 244. Dołączyłam swoje DNA do pisma z dnia 28.11.2012 roku. Byłam przesłuchiwana w 2009 roku do sprawy z powództwa Invest Bak tworząc sygnaturę akt IC194/09 jeszcze pod nazwiskiem Bożena Bochyńska, gdyż Sąd nie poprawił moich danych osobowych co spowodowało podstawienie innej osoby, gdyż wówczas wyszłam drugi raz za mąż i posługiwałam się obecnym nazwiskiem Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Należy zaznaczyć, że ukryto te fakty przez usunięcie nas z systemu bankowego pod prawdziwymi danymi wstawiając spadkobierców. Jednocześnie zamierzano dokonać spalenia domku Nad Kamienną 25, aby ukryć podmianę rodziny przez wypłatę odszkodowań dla służb wojskowych, które miały zastąpić prawdziwą rodzinę.

Spalenie domku miało być odwołaniem do przeszłości, do spalenia domu babci w Starachowicach i dworku modrzewiowego w Kluczkowicach.

Spalenia zamierzano tak dokonać, aby pozostały nieliczne dokumenty potrzebne do podmiany rodziny. Wydanie kluczy do domu dla pana Waldemara Maksalon przez Sąd w Starachowicach pozorowało, że jest naszym spadkobiercą po upozorowanym uszkodzeniu samochodu na wypadek samochodowy.

Sędzia Wojciech Pruss określając, że rodzina carska nie żyje, a właścicielem depozytów carskich jest Polska udowodnił, że rodzina żyła w Polsce, a skazanie mojego męża i dopisanie urojeń co do pochodzenia mojego taty jest dowodem zaplanowanego okaleczenia i morderstwa naszej rodziny. Jest to widoczne w działaniu i podłożonych dokumentach, gdzie męża zamierzano skazać za kradzież precjozów, które są w rękach Fundacji Potockiego co jest absurdem. Precjoza były udostępnione przez bank PEKAO SA we Francji, do których odniosła się Minister Zdrowia pani Ewa Kopacz późniejsza premier Polski. Dopisywanie zdań w notatkach moich rodziców i moich ma na celu zniszczenie godności mojej rodziny i pozbawienie możliwości obrony. Z tego powodu pan Waldemar Maksalon nie zapłacił 50.000,- zł za za 1/3 domu Nad Kamienną 25, przyznanego bezprawnie dla niego, gdyż upozorował się spadkobiercą powielając moje dane osobowe i podstawiając swoją córkę Edytę Maksalon i moją siostrę Beatę Idziak pod moje dane osobowe Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk.

Rząd Polski zamierzał oskarżyć naszą rodziną o nierząd, który doprowadził do zdrady narodu Polski i Rosji przez kreowanie błędów w systemach bankowych do tworzenia fałszywych małżeństw i konkubinatów do kradzieży pieniędzy oraz dzieci z nieprawego łoza wpisując alimenty. Wpisano podwójnie moje dane na garaż na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 po czym podstawiono spadkobierców co zamierzano ukryć przez eksmisję w sprawie sygnatura akt IC 178/15 z działki 29 co oznaczałoby podział dzielnicowy Polski i Rosji znany z przeszłości.

Na jednej z działce jest ponad 10.000- spadkobierców w innych 30.000,- osób co daje obraz w jaki sposób zamierzano dokonać grabieży Rosji i Polski.

Na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w ubiegłym roku zdjęty był licznik na wodę, pojawił się dokument obecnie , że zdjęty został w tym roku, a obecne rachunki w wodociągach wykazują kolejne rachunki na wodę bez licznika co oznacza podstawienie kolejnych liczników sąsiadów pod moje dane osobowe przez błąd „zi” aby połączyć z Czesławem Daleszak i windykacją carskich depozytów na błędne nazwisko „Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” co jest widoczne w Urzędzie Skarbowym na działce Nowowiejska 29 i drodze dojazdowej, gdzie w miejsce mamy podstawiono tatę aby zamienić Tarnowskich na Romanow.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s