Juda berłem w ręku Boga

Starachowice 16.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk z domu Bochyńska
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Próba obarczenia Judy za działania synagogi szatana

Przed zdradą prokuratury zostałam przeproszona co zostało uwidocznione jako cynizm i szyderstwo w dorysowanym rysunku, który służby dorobiły przy numerze telefonu prokuratora Stępnia. Nazwisko to jest wykorzystywane do podmiany i podstawiono prokuratora bezpośrednio pod Stanisława Stępnia, który w imieniu Jerzego Kaźmierczyk przesyłam pieniądze dla mojego syna Adama w Irlandii oraz dwóch synów mojej siostry Beaty Idziak. Przeproszeniu towarzyszyło pytanie czy go przyjmuję. Określiłam, że wówczas gdy za tym będzie szła naprawa szkody i zadośćuczynienie. W języku Żydów najpierw dokonuje się przeprosin, a później dokonuje się przestępstwa na zaplanowanej ofierze od której próbuje się otrzymać przebaczenie. Jest to oszustwo przed Bogiem. Dalszą konsekwencją była próba aresztowania mnie i męża pod pozorem kradzieży naszych własnych kart bankomatowych na wniosek osób podstawionych pod nasze dane osobowe co ujawnił Bank Pocztowy w Starachowicach wykazując dwie wydane karty na moje dane osobowe i zamknięta jedną na skutek kradzieży. Oznacza to, że policja okręcając zgłoszenie kradzieży dokonała tego w zmowie z służbami wojskowymi, które podstawiono pod nasze dane osobowe, które zamierzał wykorzystać Sąd w Toruniu do ukryciu matactwa. Sąd w Toruniu wydając wyrok w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 mając pełne pokrycie finansowe udowodnił inną przyczynę skazania jaką było ukrycie kradzieży Skarbu Państwa przez skazanie osoby okradanej. Przeprosiny prokuratora w Starachowicach były powiązane z pułapką służb wojskowych, a określenie przez Bank Pocztowy w Starachowicach , że niewydana była karta na Bożena Bochyńska przy jednoczesnym wydaniu takiej karty przez Bank Pocztowy w Skarżysku Kamiennej jest przygotowaną akcją, gdyż wpisano wówczas kradzież karty co oznacza próbę aresztowania mnie na sfabrykowane akta przez Prokuratora Grudniewskiego dla Policji. Oznacza to podstawienie Krzysztofa Grudniewskiego pod księcia Krzysztofa Radziwiłł prawdziwego dziadka Katarzyny Kaźmierczyk. W chrześcijaństwie można zaobserwować stosowanie praktyk żydowskich w stylu Judasza, który wydając Jezusa Chrystusa myślał, że Jezus wybawi się od śmierci a jedynie chodziło mu o pieniądze 30 srebrników. Judasz jest synem zatracenia. Jezus Chrystus modlił się nie za światem, ale za tymi którzy są powołani i wybrani. Mamy błogosławić nieprzyjaciół, ale nie możemy się modlić za każdego, gdyż zło rodzi zło a odstępstwo odstępstwo. Człowiek zły mając pieniądze pomnaża swoją złość dlatego głupim nie przystoi pieniądz, mógłby nabyć mądrości ale jest za głupi na to. Pismo Święte głupim nazywa człowieka, który mówi, że nie ma Boga. Analogicznie można określić , że głupim jest ten, który myśli, że Boga można oszukać. Nie można Bogu służyć i mamonie. Nie można też rzucać pereł między wieprze, aby się nie odwróciły i nie podeptały człowieka za którego umarł Jezus Chrystus. Jest to określenie do ludzi, którzy szydzą z Bożej mocy i łaski Jezusa Chrystusa, albowiem zbawienie nie jest rzeczą wszystkich. Moje pismo należy traktować jako informację w obronie rodziny uprzedzając ich o zdradzie kraju, do której zamierzali przyczynić współcześni Judasze , którzy pod przykryciem przeprosin i wybaczenia realizują zdradę narodową. To rodzina jest skarbem i naród za którym wstawiał się Jezus Chrystus. Polska nie może być terytorium spadkobierców dla których pieniądz jest Bogiem co jest widoczne w działaniu. Pismo Święte określa, że nie jest możliwe, ażeby pamięć była zatarta ludzi godnych, których Jezus Chrystus obmył swoją krwią oraz tych, którzy będą przyprowadzeni do wiary. Z tego powodu mam prawo wystąpić w obronie moich rodziców, których godność została bezprawnie naruszona wierząc , że Bóg się nie myli.

Zostaną wrócenie do godności. To oni dali nam zaufanie i powrócili godność, abyśmy mogli za sprawą Bożą wypowiadać się na ten temat. Decyzja o mieniu do którego jedynie my mamy prawo oraz godności , które były poruszone w sprawie sygnatura akt INs 390/10 Sądu Rejonowego w Starachowicach jako niematerialne jest dowodem naszego prawa do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej, która to sprawa została przekierowana do Kielc do Sądu Okręgowego sygnatura akt IC 2627/10, następnie zostało przywrócone bez naszej kontroli na nasze dane i przesłane do służb wojskowych jak Waldemar Maksalon. Zapomniano , że sprawa niematerialna jest kluczem do drzwi bez którego nie można wejść prawnie co zamieniono na wejście Waldemara Maksalon i komornika , który zmienił zamek pozorując eksmisję po Władysławie Maksalon na ulicy Nad Kamienną 25, które to rodziny nie mają żadnych rzeczy w tym miejscu, co oznacza oddanie klucza przez kradzież, aby dorobić sygnatury po „wuju”, którzy w rzeczywistości nie są rodziną. Ponadto pan Władysław Maksalon, który nie żyje wpisany został pod martwe dusze, nie miał zasiedzenia. Obecna wojna toczy się przeciwko duchowi w czym wykorzystywane są instrumenty finansowe.

W Warszawie w niektórych kościołach według informacji ludzi udostępnia się kościoły dla innych wyznań co jest sposobem do ukrycia oddania kościoła w ręce fałszywego kręgu spadkobierców w celu możliwości prowadzenia praktyk religijnych sprzecznych z chrześcijaństwem pod pozorem chrześcijaństwa. W taki sposób można również dokonywać profanacji świątyni na przykład czarnych mszy w wyjątkowe święta na przykład urodzin kogoś ważnego, aby po tym fakcie wierni kościoła katolickiego mogli być zniewoleni różnymi duchami. Jest to dowodem na wejście do kościoła osób niewierzących w Jezusa Chrystusa jako Żydów stosujących dwuwierie dla których wartości chrześcijańskie są obrzydzeniem, a chrześcijanie są określani jako gorsi od zwierząt. Treści takie można przeczytać w książce “Światowa Polityka Żydów”, gdzie również można odczytać, że Polska i prawo miało być nie dla Polaków, ale dla Żydów.

Dziwnym trafem jest to, że Żydzi z Izraela nie chcą przyjmować te osoby nazywając ich gojami a co oznacza propagandę przeciwko narodom w celu skłócenia Żydów z Polakami oraz Niemcami i Rosjanami i tak dalej w celu sprowokowania konfliktu. Dla chrześcijanina nie ma Żyda, Ani Polaka, ani Greka wszyscy są jedno w Chrystusie a co oznacza ,że działania osób określanych jako Żydów w Polsce nie mają uzasadnienia w prawie Bożym ani Żydowskim, ale są określane w Piśmie Świętym jako synagoga szatana.

Oznacza to, że Sędziowie prowadzący bezprawne sprawy na dziko są kreowani przez służby wojskowe na zlecenie polityczne w celu zniszczenia wszelkich oznak godności człowieka. Przykładem jest sprawa w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 , gdzie doszło do totalnego oszustwa oraz sprawa sygnatura akt IIK 197/10 w celu zniszczenia mojego teścia czyli przeciw chrześcijaństwu. Dalsze sprawy w Starachowicach bez stosowania prawa polskiego prowadzone były przez pana Huberta Wicik a obecnie przez sędziego Wojciecha Kucharskiego , którzy naruszyli godność moich rodziców i prowadzą na dziko sprawy kreowane dla fałszywego kręgu spadkobierców rodziny carskiej czyli wykonują zlecenia polityczne dla elit pseudo Żydów być może po to by nie stracić pracy. Doszło do próby zawłaszczenia mojej twórczości i mojego oświadczenia przez Sąd w Toruniu, gdyż zadeklarowałam oddanie nieruchomości w Starachowicach po rodzicach w celu rozliczenia finansowano ze Skarbem Państwa przez mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Spowodowało to odwrotny skutek i skazanie mojego męża w sprawie już zakończonej prawomocnym wyrokiem co już jest oszustwem i zagrabieniem moich nieruchomości do działów spadku przez zamianę rodziny. Sposób działania wykazuje na zlecenie Kościoła Katolickiego , gdzie nie ma rozwodów, ale są unieważnienia małżeństwa stosowane jedynie dla własnych potrzeb. Zachowanie kościoła wobec moich rodziców i dziadków jest dowodem szubrawstwa co oznacza przejęcie Kościoła przez służby co próbowano ukryć jedną religią. Dowodzi to, że w Polsce rządzą Żydzi, którzy wprowadzili do Pałacu Prezydenckiego swoje święto, aby zamienić Polskę w plac zabaw, a ludziom dać kolorowe kredki w celu zamknięcia ich w zakładach psychiatrycznych w celu podporządkowania ich pod pozorowane chrześcijaństwo.

Chrześcijanin nie wdaje się w spór o słowo i nie ma nienawiści do nieprzyjaciół. Kościół chrześcijański nie tworzył systemu do niszczenia chrześcijan ani sam nie robił tego dla pieniędzy.

Dar Boży nie kupuje się za pieniądze, a był określony przez Apostołów w rozmowie z czarnoksiężnikiem, który myślał, że może kupić dar Boży za pieniądze, co zostało ostro określone dlatego prosił o modlitwę, aby Bóg mu przebaczył, a nie ludzie jako Polacy.

Byłam wychowana w miłości i kierowałam się przebaczeniem do wszystkich ludzi dlatego nie rozumiałam co to znaczy zachować nienawiść w sercu. Po latach zrozumiałam mojego tatę Józefa Ludwika Bochyńskiego, który mi mówił ,że w Polsce nienawidzili carów. Rozmawiałam w czasie , gdy Jerzego Kaźmierczyk aresztowano przed naszym ślubem, któremu tata powierzył prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Dzień przed śmiercią taty spotkała mnie wielka przyjemność i uznanie powrotu godności od mojego taty, który określił, że mój dziadek byłby dumny ze mnie. Tego dnia wieczorem tata dostał ataku następnie został zawieziony do starachowickiego szpitala następnego dnia do Końskich do kolejnego szpitala , gdzie przeżył operację. W nocy , gdy mamę zabrała do siebie znajoma, aby odpoczęła tata zmarł.

Sfałszowano akta medyczne mojego taty, aby upozorować przeszczep aortalno-dwu-udowy co oznacza podmianę na Jerzego Bochyńskiego, a co jest dowodem zemsty synagogi szatana za otwarte występowanie mojego taty Józefa Bochyńskiego przeciwko złu.

Przeszczep oznacza wyjęcie serca, które miało być użyte do postawienia jako relikwie dla papieża Jana Pawła II, w którego miejsce serca, podstawiono w Kielcach serce mojego taty, który był z tytułu pochodzenia Pomazańcem Pańskim z Judy. Oznacza to, że przekazana przez tatę dla nas władza wierzącego nie pochodzi ze świata, ale od Boga. Wiara jest Skarbem.

Nienawiść jest sprzeczna z chrześcijaństwem dlatego chrześcijaństwo miało być zlikwidowane.

Biedni ludzie są znienawidzeni przez osoby mające władzę, ale wykorzystuje się ich jako statystów do realizacji swoich planów po czym talie osoby są niszczone.

Kim jest finansjera żydowska w rzeczywistości skoro uderza w naród Judy?. Finansjera żydowska jednocześnie próbuje wprowadzić jedną religię co jest sprzeczne z Pismem Świętym tak Nowego Testamentu jak i Starego Testamentu.

Określenie Jeden Pasterz i jedna owczarnia jest zasadne w odwołaniu do Jezusa Chrystusa, który przyjdzie obecnie jako Sędzia co stoi w sprzeczności z wiarą Żydów i działaniami banków. W Encyklopedii z 1963 roku jest wpisana treść, że Rothschild zarządzał pieniędzmi książąt Hessen co się nie zmieniło do dziś. Informacje tą zamierzano ukryć co spowodowało , że na zlecenie Adolfa Hitlera palono książki aby zagarnąć majątek rodziny Hessen co potwierdza informację, że Adolf Hitler był dzieckiem Rothschilda. Z tego powodu upozorowano Adolfa Hitlera przez podanie do chrztu w parafii Św. Trójcy jako ojca mojego taty Józefa Bochyńskiego. Z tego powodu po spaleniu babci w Kruszynie w 1932 roku Adolf Hitler przyjechał do Starachowic podając mojego ojca do chrztu podając dane mojego dziadka Brunon Bochyński, który był faktycznie Aleksym Romanow co spowodowało uniemożliwienie jakichkolwiek wyjaśnień, szczególności w PRL. Obecne działania zmierzały do eliminacji rodziny, gdyż moje dzieci i wnuki miały być szkolone jako broń, gdyż Juda jest berłem w ręku Boga. Celem było przejęcie carskiego mienia eliminując nas i nasze dzieci oraz naród w celu przejęcia władzy nad światem przez zniszczenie nardu Judy, który miał być wykorzystywany przeciwko Bogu.

Zamierzano wprowadzić niechrześcijańskie zasady jako nadrzędne do Państwa Polskiego pozorując państwo narodowe. Według nauki Kościoła katolickiego przy spowiedzi jest określane przebaczenie w przypadku chęci poprawy i zaniechania zła co jest sprzeczne z obecnym „chrześcijaństwem”, które celowo, z premedytacją niszczy godność mich rodziców. Polska została ucywilizowana przez chrześcijaństwo tak jak i inne narody. Wprowadzono w Sądach Polskich zasady sprzeczne z prawem Polski, które Polaków traktują gorzej niż zwierzęta. Podmieniane są akta osób, tworzone działy spadku i zadłużenia kradnąc mienie, uzurpując sobie prawo do zatrzymania pieniędzy przy jednoczesny opłacaniu urzędników, których zatrudnia się w młodym wieku bez żadnej wiedzy historycznej, aby szydzili z ludzi wierzących jakimi byli moi rodzice i dziadkowie. Sądy nie respektują swoich własnych wyroków i postanowień, gdyż samowolnie tworzą działy spadku dla oszustów i rozwody w celu podziału majątku wykorzystując dane osobowe obywateli poza ich wiedzą w celu kradzieży pieniędzy. Jest to działanie pozorowane na czystość rasy przez Sąd co oznacza politykę Adolfa Hitlera. Działanie to nie ma nić wspólnego z chrześcijaństwem, a jedynie z próbą zdobycia władzy i pieniędzy wykorzystując naiwne osoby.

Programy bankowe są prowadzone w celu eliminacji narodu polskiego. Program mila ma drugie dno. Przemysł miał być finansowany przez zastawienie ziemi do finansowania wojny. Przykładem jest próba zastawienia ziemi na Ukrainie pod kredyt udzielony w Polsce przez wykorzystanie wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy. Do tego celu wykorzystano błąd pisarski „zi” w nazwisku mojego męża jako „Jerzy Kazimierczyk” i wykorzystano dawne pełnomocnictwa dla Ewy Wielochowskiej i Stanisława Stępnia. Miało być to ukryte przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe oraz instrumenty bankowe umożliwiające korzystanie z programów bankowych co wykazał Watykan odwołując się do nazwy instrumentów bankowych przez iluminację zwierząt. Pieniądze z kredytu miały być nie spłacane, ale wypłacone z Ubezpieczenia przez pozorowanie czterech żywiołów: powodzi, spalenia, wichury, suszy co połączono z paliwami potrzebnymi dla wojska jako cztery kolory mili. Następstwem tych działań miał być program ECO który miał likwidować skutki użycia czterech żywiołów a nasza fundacja APEX-STAR miała wypłacać pomoc w planowo zniszczonych miejscach. Program mila połączono z przestawioną jako sprofanowaną drogą krzyżową i połączony z programem Horse.

Aby dokonać ogromnej mistyfikacji pani Ewa Eugster robiła zdjęcia na zlecenie polityczne. Po moim ślubie z Jerzy Kaźmierczyk 28.06.2008 roku, moja mama wyjechała wcześniej, aby przygotować się na przyjęcie gości. W tym czasie zrobiono zdjęcie z teściami przy jednoczesnym nakazaniu do zdjęcia połażenia ręki na ramieniu teściowej . Celem tego buło upozorowanie jej za moją matkę, a mojego męża Jerzego Kaźmierczyk za Jerzego Bochyńskiego. Kolejnym zdjęciem było zdjęcie z cyganką na Świętym Krzyżu, która przypadkiem znalazła się w pobliżu, aby nawiązać do zamachu na cara Mikołaja II Romanowa w Kluczkowicach w 1924 roku z udziałem księdza i cygana.

Taki szczególny obrót depozytami w USA polegający na udzielaniu kredytów i wypłacie pieniędzy z ubezpieczenia wykazuje, że międzynarodowa finansjera żydowska nie właścicielem pieniędzy, którymi obraca. Oznacza to, że carskie depozyty są własnością moją i męża przekazanie nam na podstawie Oświadczenia Woli Józefa Bochyńskiego z 28.06.2006 roku a dziedzictwo carskie jest niepodzielne co wykazuje przekroczenie prawa przez polskie sądy i rząd polski.

Warto wspomnieć czym jest mądrość Księga Przysłów 3,16-17

W prawicy swej trzyma ona dni długie, w lewicy – bogactwo, pomyślność; jej drogi drogami miłymi, ku szczęściu wiodą wszystkie jej ścieżki”

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

ZP pl

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s