Straszny Dwór zaplanowana metoda likwidacji carskiej rodziny w Polsce

 

Starachowice 18.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Straszny Dwór jako próba podmiany rodziny carskiej na pacjentów
spalonego szpitala psychiatrycznego w Rosji.

Podmieniane są rodziny i Polacy są zastępowani oprawcami , co powoduje, że celowo pokazuje się Polaków w złym świetle, gdyż większość już jest wymordowana i nadal eksterminowana i eliminowana przez “przypadki losowe” przy pomocy Sądów Polskich. To działanie zaplanowane z przed wojną i zmierzające do ograniczenia liczby Polaków do 15 milionów , co zaplanował Klub Rzymski. Reszta osób jest zastępowana służbami pod nazwiska polaków w celu grabieży ich mienia tak mienia mojej bacie księżej Lubomirskiej w Zakopanem. Podstawiono fałszywych spadkobierców co jest widoczne w naszym przypadku w Starachowicach, gdzie już pod moje dane podała się osoba z Warszawy oraz w Starachowicach pani Edyta Maksalon a jej ojciec udaje moją rodzinę kradnąc mienie carskie i genealogię mojej rodziny. W Kościele katolickim usuwane jest istnienie moich rodziców i dziadków, a mnie dorabiane są akta kryminalne aby podstawić uszkodzenie ciała, które zamierzano dokonać i podstawić inną osobę co wykazano już w Toruniu podstawiając dla mojego męża inną żonę. W zestawienia faktów wpisano mnie jako Elżbietę w celu podstawienia za mnie innej osoby i wykorzystania akt więzienia z Poznania pani Elżbiety z 1946 roku co połączono z Marią Tarnowską. Za mnie miała wystąpić inna osoba w celu kradzieży mienia dla fałszywych spadkobierców dzieląc mienie carskie na kawałki w celu zniszczenia narodu. Podstawiono Danutę Wałęsa i Lecha Wałęsa, pod oddane ziemie mojej rodziny w Szwajcarii i podstawiono pod ul. Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach pod Danutę Gibalską, gdzie umieszczono w tym celu bezprawnie moje dane do Ksiąg Wieczystych oraz połączono z nazwiskiem dziadka pani Kanclerz Niemiec Angeli Merkel na nazwisko Kaźmierczak pod moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, aby wyprowadzić mienie na moje dane osobowe i nas oskarżyć za działanie służb pracujących dla grupy SS z „PALACE” Zakopane.
Zamieniono Elżbietę Barbarę Bochyńską na dwie przesuwając pokolenie i podstawiono mnie pod dane Elżbietę Bochyńską jako siostrę Aleksandra Bochyńskiego podstawiając pana Aleksandra Kwaśniewskiego przez przesunięcie pokolenia. Natomiast mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniono na Jerzego Bochyńskiego oraz na Dariusza Pióreckiego jako dwie osoby Jerzy Kaźmierczak i Dariusz Kaźmierczak w celu podstawienia Barbary Bochyńskiej z Katowic pod Barbarę Bochyńską z Kruszyny. Z tego powodu dorobiono nam innych małżonków. Jest to połączone ze sprawą Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt III K 207/07 które było konsekwencją zaskarżenia Czesława Daleszak z 2004 roku o zapłatę na styropian na kwotę 50.000,- złotych których nie rozliczył w celu ciągłej windykacji podając się za spadkobiercę po moich rodzicach. Ukryto morderstwo mecenasa Zarzyckiego w 2004 roku i wypłaty dla Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego 14 milinów łapówki, co spowodowało ukrycie tego faktu przez służby wojskowe , które dorabiają ciągle akta kryminalne również dla mnie z powodu podstawienia fałszywych spadkobierców na moje nieruchomości po rodzicach. Podstawiono moje dzieci skradzione Annę Piórecką i Michała Pióreckiego, aby ich dzieci ukryć za sportowcami jak Kabajewa i zamieniane są znaczenia jak „Palace” Ośrodek sportowy w celu zamiany znaczeń „Palace” Katowni Podhala gdyż, kaci przybrali Polskie nazwiska. W miejsce trzech zaborów podstawiono panią Waśniewską, która wykazała miejsca, gdzie pozostawiła dziecko, czyli Sosnowiec w pobliżu Ośrodka Sportowego. W Sosnowcu znajduje się Serwis Mercedesa w którym pracował Piotr Idziak mojej siostry mąż , którego podstawiono do „SOF-ART” Sp. z o.o., już po sprzedaży spółki dla Jerzego Kaźmierczyk i podstawiono pod Piotra Główkę, aby zrobić dział spadku po upozorowanym wypadku w Grójcu w 2004r podstawiając moją siostrę Beatę Idziak w moje miejsce do firmy Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża, oraz APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Dowodem tego są słowa Sędziego w sprawie II Kp 425/09 w Sądzie Rejonowym w Opocznie, że są spadkobiercy do zatrzymanych przez Policję Szwajcarską obrazów do których nie mamy dostępu i planowano zamienić miasta i sygnaturę mojej mamy spadkową I Ns 426/10 w Starachowicach na sprawę w Opocznie podstawiając teściów których dzieci podstawiono za dzieci moich rodziców, a mnie u teściów zamieniając na moją siostrę Beatę Idziak. Wstawienie spadkobierców do obrazów potwierdził również komornik w Opocznie gdyż nie mógł prawidłowo przeprowadzić windykacji roszczeń co oznacza, że dokonano oszustwa i podmiany rodziny a moja siostra została podstawiona pod Beatę z Juszczyk zmordowaną w “Palace” Katowni Podhala w Zakopane. Siostra Beata Idziak miała również zginąć w taki sam sposób jak tamta i całe nasze rodziny podstawiając von Szczepańskiego, największego zbrodniarza Kielecczyzny, gdyż mieszkał w tym samym domu w którym moi rodzice kupili mieszkanie a ja po nich mam do niego prawo. Czyli obecnie podstawiono pod moje mieszkanie w Starachowicach Waldemara Szczepańskiego wykreowanego jako świadek w sprawie mojego męża w Toruniu IIK 164/11. Pan Szczepański był pracownikiem Metorn SA podstawionym pod nowe spółki, w kreowanym postępowaniu czyli do podmiany postępowań z Kielc na Toruń jako oszustwo Sądu do podstawienia prezydentów kraju i miast oraz starostów podmieniając moją rodzinę. Zaplanowano śmierć całych naszych rodzin za co zamierzano obciążyć Polskę za wywołanie II Wojny Światowej, gdyż podmieniono sprawy i Polacy się na to zgodzili robiąc kariery w programach bankowych. Polska miała zniknąć z mapy świata tak jak to zrobiono z moimi rodzicami i dziadkami oraz nami. Sprzedano Polskę i nie było jej przez 123 lata co według schematu daje obraz, że Polski nie było i nie ma według zastosowanych podmian akt sądowych przez działania służb wojskowych. Podmiana akt w sądzie zastosowano przeciwko nam jest oszustwem i samozagładą Polski.

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przekazanie w PRL przez Państwo ziemi naszej rodziny, ziemi carskiej, królewszczyzn i największych rodów arystokratycznych dla Kościoła katolickiego, który wytworzył fałszywą arystokrację przez fałszowanie ksiąg parafialnych aby zadłużyć pod kredyty otrzymane ziemie w zamian za zabrane Kościołowi katolickiemu przez Państwo Polskie.

Spowodowało to wytworzenie super biznesmenów jak Zygmunt Solorz Żak, Jan Kulczyk i inni, którzy na podstawie fałszowanych ksiąg parafialnych dokumentowali swoje arystokratyczne podchodzenie co spowodowało próbę kradzieży kilku małych nieruchomości po rodzicach na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, Nad Kamienną 25 i Nowowiejska 29 połączonych przez numer działki 29. Kościół Katolicki przez Waldemara Maksalon uzyskał nawet wyrok w sprawie w Starachowicach sygnatura akt IC 178/15 w którym wydano nakaz opuszczenia działki 29 jako domku ul. Nad Kamienną 25 działka 29, który oznaczał przejęcie przez fałszywych arystokratów całej ziemi carskiej , królewszczyzn i ziemi książąt Lubomirskich, Radziwiłł, Hessen-Darmstadt i innych członków naszej rodziny, których wymordowano. Zastosowanie tego wytworzonego w Starachowicach wyroku spowodowałoby wyrzucenie przez Kościół katolicki Polaków z królewszczyzn co oznaczałoby rozbiór polski przez banki, które pod zastaw ziemi udzieliły kredytów na podstawie sfabrykowanych przez polskie sądu dokumentów własnościowych. Działanie to prowadziło do wymordowania mojej rodziny carskiej przez fałszywych arystokratów wytworzonych przez fałszowanie Ksiąg Parafialnych, którzy wytworzyli dla naszej rodziny fałszywe opinie psychiatryczne przez szpitale, które korzystają z kradzionych pieniędzy w tym precjozów carskich. Podstawiono w Starachowicach panią Wiesławę Główkę pod matkę Elżbiety , która byłą przesłuchana w Poznaniu w 1946 roku. Dlatego podmian rodziny następuje na Poznań, gdzie pojawiła się Elżbieta Bochyńska co powiązano z Uniwersytetem Warszawskim i podstawiono Bożenę Bochyńską w Warszawie wykorzystując moją pracę jako ankieter Uniwersytetu Warszawskiego w Starachowicach. Moja córka Marta Bochyńska miała zostać podstawiona jako córka Elżbiety z Poznania urodzonej w więzieniu co jest przygotowane przez zakłady psychiatryczne do Torunia, aby podmienić akta w celu ukrycia przestępstwa Rządu, Kościoła i Prokuratury. Zostało określone,że pani Elżbieta urodzona w Poznaniu była chora psychicznie. Z tego powodu Tomaszów Mazowiecki przysłał do mojego męża dokumenty, że ma chorą żonę, która powinna się leczyć w Łodzi. Panią Elżbietę powiązano z nazwiskiem Lewandowska oraz księdzem Hieronimem Lewandowskim, który dokumentował egzekucje członków AK w więzieniu w Poznaniu co powiązano z księdzem Hieronimem Serżysko w Białaczowie, który dokumentuje podmianę rodzin dokonaną przez rząd. Należy zaznaczyć, że córka pani Elżbiety z Poznania jest podobna do pani Wiesławy Główki ze Starachowic pochodzącej z Ukrainy , której syna Piotra Główkę komornik wpisał na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Należy zaznaczyć, że bohaterów Polski i członków AK, ZWZ i innych walczących o Polskę komuniści nazywali bandytami. Osoby, które w rzeczywistości walczyły o Polskę do końca życia były poniżane.

Aby usunąć przyczynę próby morderstwa naszej rodziny i uniknięcia oskarżenia o to Polski należy dokonać ujawnienia prawdy oraz zwrotu mienia, ziemi zagarniętej w PRL, którą rząd oddał dla kościoła, którą przekazano dla fałszywych arystokratów jako fałszywy krąg spadkobierców wykorzystujący nasze dane osobowe. W tym celu przysłano ze Szwajcarii krzesełka letniskowe do nas zostawiając przesyłkę u sąsiadów, aby przez płot podali do miejsca przeznaczenia Nad Kamienną 25. Celem było wykorzystanie córko sąsiadów Zuzanny w celu połączenia z Zuzanną Maksalon córką skradzionej Anny Pióreckiej w 1985 roku, wychowywanej przez Edytę Maksalon córkę Waldemara Maksalon syna Feliksa Maksalon, którego przez SB w 1957 roku podstawiono pod Feliksa Bochyńskiego , którego podstawiono pod Brunona Bochyńskiego w celu zatarcia śladów po carskiej rodzinie w Starachowicach.

Działanie fałszywych arystokratów zmierzało do morderstwa nas i naszych rodzin. W przeszłości doprowadzono do kradzieży dzieci, aby wytworzyć właściwe DNA carskiej rodziny i ukryć podstawienie przez Kościół katolicki fałszywych arystokratów.

Aby zgadzały się obrażenia spalonej mojej rodziny w Kruszynie zamierzano poparzyć obecnie trójkę dzieci które wychowywałam jak również dwójkę skradzioną po urodzeniu. Co miało być ujęte jako wypadki losowe do wypłaty ubezpieczeń.

Wykorzystano Pałac w Kruszynie jako Teatr Denhoff w celu przejścia na hrabiego Stanisław Moniuszko, który był dyrektorem własnej Opery. Wykorzystano postacie z opery Straszny Dwór w celu ukrycia w przeszłości rodziny carskiej spalonej w Kruszynie. W tym celu dokonuje się podmiany całej rodziny arystokratycznej ze Starachowicach na Białystok co widać w sprawie mojego męża w Toruniu, gdzie podmieniono mnie przy pomocy drugiej sprawy na Elżbietę. Korzenie tego sięgają przeszłości , którą obecnie próbuje się dalej realizować w celu podmiany rodzin. Hrabina Moniuszko jest pochowana na najstarszym cmentarzu w Starachowicach i pochodziła z Francji. Wykazanie innych miejsc stanowi dowód podmiany rodziny i podstawienia służb do wyprowadzenia mienia przez znane nazwiska. Za Stanisława Moniuszko podstawiony został pan Brzeziński, który oficjalnie był dyrektorem swojego teatru i tańczyła u niego Niusia Richter primabalerina. Marię Gudewicz podstawiono pod Niusię Richter, a Zbigniew Brzeziński został wstawiony na USA. Wykorzystano ojca Stanisława Moniuszko pana Czesława Moniuszko pod którego wstawiono Czesława Daleszak , który miał wykonać polecenie eliminacji naszej rodziny w sposób zaplanowany, aby pasował do treści opery Straszny Dwór. W tym celu wykorzystano fakt spalenia Zakładu Psychiatrycznego w Zachodniej Rosji , gdzie zginęło 21 osób, a część osób została poparzona.

Zamierano wykorzystać mojego syna , który podał nasz telefon jako kontaktowy przy podpisanej umowy o pracę oraz adres zamieszkania ul. Nad Kamienną 25 w Starachowicach w celu wskazania osoby do wypłaty odszkodowania za spalenie naszej rodziny, której akta zamierzano podstawić pod akta pacjentów spalonego zakładu psychiatrycznego w Rosji. Takie działanie spowodowało by poparzenie dzieci w celu wypłaty odszkodowania za spalenie, którym kierować miał Czesław Daleszak. W tym celu podstawiono Elżbietę Moniuszko pod Elżbietę z Poznania natomiast Marię Tarnowską podstawiono pod pobitego Mariana Bochyńskiego zamienionego na kobietę pod którego podstawiono Marię Gudewicz córkę Bohdana Bochyńskiego do Banku Rezerw Federalnych w USA. W taki sposób od 1978 roku kradziono pieniądze co obecnie starano się ukryć przez podstawienie w sprawie Sądu Okręgowego w sygnatura akt IIK 164/11 Dariusza Gudewicz pod dane Dariusza Kaźmierczak podstawionego pod mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

W tym celu podstawiono moje dane osobowe dla pani Stanisławy Kalista, którą podstawiono pod Bolesławę Stanisławę Bochyńską matkę Marina Bochyńskiego zamienionego na Marię Tarnowską w więzieniu w Poznaniu zamienioną na Marię Gudewicz za którą wstawiono Elżbietę z Poznania jako spadkobiercę podstawiając za jej córkę moją córkę Martę Bochyńską w celu pozorowania Agnieszki Krześniak pod która podstawiono Agnieszkę Kozłowską, którą upozorowano na matkę mojej wnuczki Wiktorii Kornaszewskiej, aby wykazać DNA carskiej rodziny pod kontrakty paliwowe co pozwalało na zapłatę dla Rosji za dostawy paliwa. Obecnie wykorzystano mojego syna Jakuba Pióreckiego i Karolinę Ocetek w celu podstawienia jako związek w celu zamiany na Karoline Cichocką zamieniając na rodziców Wiktorii Cichockiej podstawiając Wiktorię Kornaszewską łącząc z muzyką kataryną aby przejść na e-mai katarinka do paliw do PPH APE Jerzy Kaźmierczyk podstawiając Katarzynę Putin zamienioną na Katarzynę Kaźmierczyk co połączono z Beatą Idziak. Z tego powodu wytworzono w Warszawie przez firmę EOS KSI POLSKA długi windykowane przez pana Krawiec na nazwisko Bożena Piórecka w celu przejścia na Oświadczenie Woli co połączono z Petrochemią Płocką SA przez nazwisko prezesa Dariusza Jacka Krawiec, podstawionego pod Dariusza Kaźmierczak fikcyjną postać wytworzoną przez Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11 co powodowało windykacje carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych skazując męża Jerzego Kaźmierczyk jako windykacji przy zawłaszczeniu nieruchomości w Starachowicach po moich rodzicach co połączono z Miedzną Drewnianą i Pałacem w Białaczowie.

Nawiązując do do opery Straszny Dwór zaplanowane spalenie domu Nad Kamienną 25 w Starachowicach powiązano z poparzeniem dzieci w rożnych miejscach, gdzie się znajdują co spowodowałoby wizytę karetek pogotowia, gdzie służby dokonałyby podmiany naszej rodziny na służby wojskowe podmieniając akta spalonych pacjentów szpitala psychiatrycznego w Zachodniej Rosji po czym wypłaciłyby odszkodowanie przez wykorzystanie zlecenia usługi finansowej dla Czesław Daleszak z błędnym nazwisku przez „zi” jako „Jerzy Kazimierczyk” łącząc z Barbarą Bochyńską i Jerzym Bochyńskim z Katowic, podstawionch w sprawie w Toruniu pod nazwiskiem „Jerzy Kaźmierczak” pod dane osobowe mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Całością akcji kieruje Czesław Daleszak, gdyż został podstawiony przy zakupie działki Nowowiejska 29 jako mąż Lidii Daleszak pod Lidię Maksalon podstawioną pod Edytę Maksalon wychowującą Zuzannę podstawioną bezprawnie do Oświadczenia Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego co spowodowało matactwo w Sądzie i skazanie mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Sąd w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11, aby wytworzyć nakaz zapłaty do fałszywych windykacji w celu pobierania carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych i kradzieży akcji na okaziciela Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W tym celu automat z USA w firmie ECO Vital w Kielcach dokonuje zamiany moich danych na Bożena Bochyńska następnie podstawia Dorotę Bocheńską, a mnie zamienia na Elżbietę przekierowując przez umowę z firmą z Poznania ECO BON TON. Następuje zamiana Beaty Idziak na Dorotę Idziak przez Helenę Surma w sprawie o przyłącze wodne na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1. Sprawa jest zamieniana na dział spadku sąsiadów na moim mieszkaniu. Następnie dokonywane jest przejście na Warszawę na Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska do sprawy fałszywych windykacji na carski mieniu co jest połączone ze sprawą przesłuchania Bohdana Żakiewicz w Warszawie sygnatura akt IIIK 1994/14 do aktu oskarżenia z Torunia V31/07/Sp co połączono ze sprawą zniesienia współwłasności ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach sygnatura akt INs 956/09 łączy z sprawą o eksmisję sygnatura akt IC 178/15, która miała zastąpić Oświadczenie o przekazaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa skradzione w Toruniu. Połączono to ze świadkiem w sprawie panem Pawłem Krzymowskim, który zażądał milion złotych nawiązki co oznacza, że już ukradziono pieniądze na takie dane, aby zamienić odszkodowanie dla Elżbiety z więzieniu w Poznaniu na zwrot dla państwa polskiego pieniędzy z carskich depozytów wykorzystując firmę EOS KSI Polska , Firma EOS KSI Polska zamierzała ukraść pieniądze z książki zamieniając na fałszywe windykacje, i zamieniając mojego syna Adama przez podstawienie książki o drugiej wojnie światowej o której powiadomił mnie w nocy SMS pana Adama Brzezińskiego z TPS, podstawionego pod mojego syna Adama Kornaszewskiego, który miał zostać poparzony tak jak inne moje dzieci w celu podmiany. Informacje podają, że pan Minister Macierewicz wtargnął w nocy do ośrodka wywiadu zabierając Polaków. Jest to skutecznym rozwiązaniem próby obciążenia Polski za II wojnę światową we właściwym czasie między podmianą SMS o książce o drugiej wojnie światowej zamienionej na drugi SMS z EOS KSI POLSKA niezawiniony na fikcyjne długi, aby przejść na dawne nazwisko Bożena Piórecka do którego nie ma dostępu i nie ma możliwości przejść na windykacje, gdyż ich nie ma, ale są tworzone z powodu działań Bohdana Żakiewicz oraz Piotra Waydel udających spadkobierców carskiej rodziny. Sprawy spadkowe po moich rodzicach w Starachowickich zamieniane są na wypadki na Opoczno RSD 67/08 oraz sprawa o kradzież precjozów sygnatura akt IKp 425/09. Nie wszyscy znają historię i pamiętają, że Niemcy upozorowali, że drugą wojnę światową rozpoczęli Polacy przebierając więźniów w mundury polskie w celu obarczenia odszkodowaniami. Książka o drugiej wojnie światowej miała ukryć sponsorowanie działań wojennych przez „Main Kampf” co było nieprawdą. Celem było uwiarygodnienie niezaistniałego wcześniej faktu jako dokonanego w celu podmiany historii oraz ludzi. Przykładem była próba nakłonienia mnie do przeproszenia Pawła Krzymowskiego, który podmienił moje dane osobowe na Elżbieta i zarządał miliona złotych nawiązki na rzecz jego stowarzyszenia związanego z Nowym Jorkiem odnosząc się jednocześnie do obrażenia, sędziów, prokuratorów i policji, poproszono mnie o przeprosiny podczas gdy nas okradziono w celu wytworzenia roszczenia do zastawienia naszej ziemi pod kredyty. Okazało się, że sprawa Sąd Rejonowy w Toruniu sygnatura akt IIK 467/15 powstała w Starachowicach jako sygnatura akt IIK 180/15 co jest powiązane ze sprawą sygnatura akt IC 178/15 o eksmisję z działki 29 jako Zakładów Górniczych w Starachowicach pozorując, że mamy pieniądze, które w rzeczywistości są zawłaszczone przez służby wojskowe. Powiązano Aleksandrę Müller żonę Moniuszki z córką Ewy Eugster z męża Müller pracownika banku Credit Suisse i UBS AG podstawiając Emilii Müller jako spadkobiercę Metron Müller. Finalnie podstawiono Czesława Daleszak pod Czesława Moniuszko jako męża Elżbiety podstawiając za mnie do USA Elżbietę Włodarczyk. Zamieniono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk na Elżbietę i upozorowano, ze mnie osobę samotnie wychowującą dziecko przez Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego co w kontekście podstawień prowadzi od wniosku, że uśmiercono Czesława Daleszak w systemie podstawiając pod dane Jerzy Kaźmierczyk, któremu podmieniono dane na pisane przez błąd „ż” zamieniając na konkubenta. Z takim błędem Sąd Okręgowy w Kielcach odesłał sprawę sygnatura akt IC 2627/10 z naszego powództwa do Sądu Rejonowego Starachowice do sprawy z powództwa Waldemara Maksalon sygnatura akt INs 716/10 dokonując podmiany rodziny carskiej na Służby Bezpieczeństwa, które od wieli lat robią działu spadku na carskim mieniu i rodzin książęcych , których jestem z mężem prawnym spadkobiercą.

Wykorzystano kompozytorów od wyprowadzania ziemi, a malarzy zamieniono na bankierów, sponsorowanie telekomunikacji połączono z książkami telefonicznymi.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s