Czerwona hrabina w Końskich

Starachowice 20.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Czerwona Hrabina jako Maria Tarnowska w Końskich
IV Rozbiór Polski początkiem wielkiego ucisku

Doszło do sprzedaży narodu przez podstęp czyli ustawę która wykazuje , że sąsiedzi będą mieli możliwość wpływania na sprzedaż naszych własnych nieruchomości co oznacza pozbawienie narodu możliwości samostanowienia nad własnym mieniem. Jest to skuteczny sposób na zablokowanie sprzedaży dla ludzi uczciwych, aby mienie dostało się w ręce ściśle zaplanowanych osób. Biblia to określa słowami, że nikt nie może kupić ani sprzedać jeśli nie ma znamienia bestii lub liczby jego imienia, a jego liczba to 666 czyli szóstkowy system komputerowy, w których umieszczono dane naszej carskiej rodziny wpisując sąsiadów za spadkobierców. Sąsiedzi zastawili naszą ziemię pod kredyty dla rządu i kościoła, który wytworzył na naszych nieruchomościach fałszywych arystokratów, którzy wprowadzili obce mocarstwa. Oznacza to, że sąsiedzi Polski będą decydować o sprzedaży ziemi w Polsce. Wejście tej ustawy oznacza wprowadzenie czwartego rozbioru Polski, który przeniesiono na carskiej ziemi na cały świat co wiąże się z początkiem wielkiego ucisku dla chrześcijan opisywanego w Biblii. Ściśle wiąże się to zdziałaniami samego Kościoła, który wytworzył fałszywych arystokratów w tym rozpoczynając od Czerwonej Hrabiny w Końskich pod którą podstawiono Beatę Idziak z domu Bochyńską za która ukryto Marię Tichonową w celu podstawienia pod carową Katarzynę II Wielką za Szczecina, która dokonała rozbioru Polski. W Szczecinie dokonuje się metodą in vitro „produkcja” dzieci z carskim DNA, wykorzystując moje dzieci. W książce 1928 roku można zauważyć, sposób eliminacji chrześcijan. Ostatnim elementem miało być przerobienie domu na dom publiczny Marii, która miała być spalona, zanim zdąży pomóc. Celem było zrobienie z mojego mieszkania na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 domu publicznego co połączono z Lipie Henryk Szyb z wybudowanym za naszą windykację Willą Rosochacz w celu połączenia z Chateo Gütsch i Bankiem Watykańskim podstawionym po carskie depozyty. Maria była podstawiona pod Maryję matkę Jezusa Chrystusa w celu jej zastąpienia, która ratowała dzieci masonerii, ale nie zdążyła pomóc biegnąc po schodach. Książka jest przedstawieniem wizji masońskiej, która nie będzie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości, gdyż zostanie przerwana przez ujawnienie prawdy. Książka była dostępna w czytelni Straży Pożarnej. Moja siostra Beata Maria Idziak miała odegrać rolę Marii hrabiny w Końskich , która ratuje dzieci Bochyńskich i inne z masonerii. Jedynie przez prawdę można być uratowanym. Nikt nie musi ginąć, ale ukorzyć się przed Bogiem i odwrócić się od złych uczynków. Dokonany rozbiór Polski miał się rozpocząć w Nowym Roku 2016. Wprowadzono absurdalne prawo od stycznia, które ujednolica grunty orne z sadami oraz rybami w celu ukrycia dokonanego oszustwa, wykorzystując nieżyjącą mamę Filomenę Bochyńską powieloną na wiele osób. Do jednej działki wykorzystano grunty orne, sady i grunty pozostałe. Mama zapłaciła podatki, co Urząd Miasta w Starachowicach określił przy probie regulacji na bieżąco opłaty do sprzedaży , że działka jest zwolniona z podatku wykazując rok zwolnienia niezgodny z prawdą, gdyż moja mama płaciła w tym czasie podatki. Ukrycie fałszerstw podatkowych i przypisanie innych wartości do wyceny niż w dniu obowiązującym w czasie sprzedaży jest powodem wprowadzenia przepisu , który ma na celu przyszłe posunięcia rządu w celu połączenia z Rudą Maleniecką z Zakładem Doświadczalnym Rybołówstwa, w celu połączenia z Pałacem w Rudzie Malenieckiej zajętym na Nadleśnictwo jako Bożena Piórkowska przez błąd w nazwisku Bożena Piórecka i połączenie z wybrzeżem , gdzie podstawiono nową linie Pióreckich do wprowadzenia nowego Ładu Światowego. Nasze ziemie nie były zastawione pod żaden kredyt co oznacza, że listy dłużne w bankach wytworzone dawniej przez SS są potwierdzane obecnie przez polskie sądy, aby odebrać polską ziemię, co nie stanowi zabezpieczenia faktycznego, gdyż nasze rodziny ani my nie zastawiliśmy ziemi. Zastaw powoduje konieczność oddania ziemi do banków, co spowoduje prześladowanie chrześcijan, gdy Polska nie powie prawdy.

Z tego powodu sąsiedzi mają decydować o sprzedaży cudzych nieruchomości, a to oznacza, że sąsiedzi Polski mają decydować o losie polskiej ziemi, do której mają pierwszeństwo z powodu zastawienia jej w Bankach przez sąsiadów, aby ukryć bezprawne działy spadku na carskim mieniu, które służyły ukryciu pobranych kredytów przez wprowadzenie komornika na fałszywe długi. Polskie Sądy powielały wielokrotnie działy spadku i dorabiały samoistnie podziały majątku przy fikcyjnych rozwodach, tworząc koleje długi, które obecnie muszą być spłacone przez Kościół katolicki i Rząd Polski, gdyż oddał zastawione tereny dla Kościoła katolickiego. Ofiarą kolejny raz miała być Polska , gdyż polscy politycy uwikłani zostali w fałszywe działy spadku. Nie powiedzieli prawdy społeczeństwu, że zastawili ich mienie, gdyż dotyczy to nie tylko rodziny carskiej ale innych rodzin polskich i rolników, którym po II wojnie wydano ziemię przez dekret dzieląc majątki ziemskie, które w rzeczywistości zastawili Niemcy, a ukryto takie działanie przez Unie Europejską.

Parafia Św. Trójcy otrzymała od nas dokument, aby sprostować metrykę urodzenia mojego taty Józefa Bochyńskiego gdyż był synem carewicza Aleksego Romanow i księżnej Marii Lubomirskiej występującej również jako Barbara Lubomirska w Kruszynie. Z tego powodu miało nastąpić uderzenie przez parafię, gdyż znajduje się tam Tablica Rodziny Firlejowskiej jak również tam odbywają się coroczne msze Rodziny Firlejowskiej, której założycielem był mój ojciec Józef Ludwik Bochyński. W celu wyprowadzenia pieniędzy powiązano działania parafii z książką o drugiej wojnie światowej wydanej obecnie w Starachowicach z książką „Mein Kampf” w celu doprowadzenia do finansowania Nowej Wojny przez książkę. W tym celu podtrawiono mojego syna Adama Kornaszewskiego za którego wstawiono Adam Klusek, pod którego wstawiono Adam Brzezińskiego. Następnie dokonuje się przejścia na parafię Wszystkich Świętych do której moi rodzice należeli, w celu podmiany na Kaczyńskich przez podstawienie herbu Rawicz mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. W tej parafii moja siostra Beata Bochyńska brała ślub z Piotrem Idziak, gdzie ja byłam świadkiem z Jarosławem Maślisz. Według matactw banków i Kościoła katolickiego doszło do podmiany rodziny i wytworzono mnie jako pannę Bożenę Bochyńską podstawioną za siostrę Piotra Idziak panią Małgorzatę Idziak z Katowic, która jest panną do dziś. Zamieniono Jarosława Maślisz na brata mojej siostry pozorując go za Bochyńskiego i podstawiono Jarosława Kaczyńskiego prezesa PiS. Na moim pierwszym ślubie z w Białymstoku z Dariuszem Pióreckim podmieniono mnie na siostrę Bożeny Kraszewskiej a Dariusza Pióreckiego jako brata Antoniego Włodarczyk zamieniając małżeństwa na różne sposoby, tworząc Bochyńskich zamieniając mnie na Bożenę Piórecką siostrę Dariusza Pióreckiego, na Białystok, którego zamieniono na Dariusza Gudewicz, z Białegostoku, którego czwartą żonę podstawiono za żonę z Torunia dla Jerzego Kaźmierczyk mojego obecnego męża, zamieniając na Lenę Gudewicz, która nie jest Polką, a ma ogromne tereny w Toruniu, następnie podmieniając ją na Elżbietę Dodę z domu Gudewicz, siostrę Dariusza Gudewicz, aby ukryć matactwa w Banku Rezerw Federalnych oraz listy dłużne, który miał ukryć Sąd Okręgowy w Toruniu w sprawie sygnatura akt IIK 164/11. Sprawa prowadzona jest od 2007 roku do 2015 roku w sprawie jednej faktury na 300,-tysięcy złotych już osądzonej w sprawie Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IIK207/07. Jednocześnie mnie wówczas Bożenę Bochyńską wytworzono jako żonę Piotra Idziak a Beatę Bochyńską jako żonę Jarosława Maślisz co oznacza podmianę rodzin również przy moi ślubie z mojego obecnym męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniając według przedstawionego schematu również naszych świadków Ewę Eugster za moją siostrę i za mnie oraz Dariusza Kot w miejsce mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podmieniając świadków na ślubie na Ewę i Dariusza Bochyńskich w nasze miejsce.

Data wezwań do sądu na dzień 22 miała na celu odniesienie się do podmiany Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, gdyż odniosła się do dnia 22 jako dnia ślubu cywilnego. Z tego powodu miałam być eksmitowana w grudniu w celu podmiany Bożeny na inna Bożenę na natomiast w dniu 25 grudnia pod ślub kościelny podstawiono inną osobę.

Dokonano również podmiany Beaty Idziak na żonę Dariusza Pióreckiego pod którego podstawiono mojego obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby ukryć matactwa z 2004 roku, kiedy zamieniono uszkodzenie samochodu w Grójcu na wypadek pozorując śmierć w systemie bankowym mnie wówczas Bożeny Pióreckiej i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu przejęcia kontroli nad uruchomionymi depozytami carskimi przez firmę PPH-APE Jerzy Kaźmierczyk do firmy APE Umwelttechnik AG przez zrobienie działu spadku na spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. w sprawie SO Kielce sygnatura akt IIIK 207/07 na działce 29.

Dokonano podmiany Piotra Idzik na Piotra Główkę, który miał sklep komputerowy przy ulicy Św. Barbary obok parafii Wszystkich Świętych i był w zarządzie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. Następnie komornik wpisał Piotra Norberta Główkę na moje mieszkanie na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 w Starachowicach, a ING Bank Ślaski nie respektował mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako właściciela spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. , gdyż wykorzystywał upozorowany wypadek do działu spadku. Bank dokonał podmiany maszyny do pakowania płytek systemu marmoroc z drugiej spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. którą sprzedał do Moskwy na windykację spółkę „SOF-ART” Sp. z o.o. co spowodowało windykacje na fałszywe dane do Katowic w celu poboru pieniędzy z Banku Rezerw Federalnych w USA. Następnie podmieniono sklep komputerowy Piotra Główki na Dębice i podstawiono pod mienie książąt Lubomińskich i połączono z mieniem książąt Lubomirskich w Zakopanym aby przywrócić dawne struktury gestapo w Zakopanym opisane w książce „Palace” katownia Podhala. Podmiany dokonano przez windykacje PFRON Warszawa zapłaty za weksel podpisany przez Dariusza Pióreckiego, którego windykacje zamieniono na windykacje Piotra Główki i Jerzego Kaźmierczyk przez SO Warszawa Śródmieście na fikcyjną spółkę SOFT-ART Sp. z o.o. na Lipnie gmina Biskupice wytworzoną przez błąd Notariusza w akcie założycielskim SOF-ART Sp. z o.o.. Należy dodać, że wszystkie należności nasze są spłacone , gdyż Skarb Państwa ukradł precjoza carskie do Fundacji hrabiego Potockiego i wielokrotnie wykorzystuje weksle do prania kradzionych pieniędzy. Obecnie ukradziono kolejną firmę „IMPERATOR ROMANOW” Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk wstawiając skrót jako spółkę cywilną czyli dwie osoby do KRS, dla mnie wydano błędne zaświadczenie odwracając zapis Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Imperator Romanow. Oznacza to podstawienie Beaty Marii Idziak i Marii Tichonowej pod skradzioną firmę, gdyż mają moje wnuki. Połączono działania banku ING Bank Śląsk, PEKAO SA oraz Raiffeisen Bank w celu połączenia z UniCredito i Bankiem Watykański i Bankiem Rezerw Federalnych, gdzie podmieniono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na Dariusza Gudewicz w celu ukrycia matactwa z 1978 roku, które trwało do dziś do kradzieży carskich depozytów.

Zamierzano wykorzystać znaną polską gościnność, gdy bramy między nieruchomościami były otwarte przez inne narodowości i kultury dla których otwarcie ma inne znaczenie. Dla osoby z narodowości żydowskiej według publikacji otwarty dom uznaje za należący do niej. Podobnie z okazaniem rzeczy co spowodowało ograbienie mojego domu i szyderstwo , że pozostały mi jedynie okładki. Za zniszczenie wielowiekowego dziedzictwa polskiego mieli być oskarżeni polscy chłopi , że sprzedali je zamieniając mnie na córkę teściów, aby ukraść przez moje dane osobowe carski majątek. Majątek carski jest niepodzielny i wszystkie działy spadku dokonane przez polskie sądy są oszustwem i nie mają mocy prawnej na carskim mieniu. Opisywane sprawy sądowe są konieczne do zrozumienia mechanizmu, który posłużył do niszczenia Polski i naszych rodzin. Mechanizm ten jest przyczyną wejścia całego świata w ucisk opisywany w biblii, który miał zostać wprowadzony przez PiS jako partię narodową związaną z Kościołem w celu wykazania przyczyny prześladowania chrześcijan i zamiany wartości narodowych na jedną religię. Aby ukryć zdradę Polski tworzone są manifestacje przez oba bloki polityczne PO i PIS, aby ukryć przed społeczeństwem rzeczywisty zamiar wprowadzenia ucisku, który ma przyjść na świat.

Apokalipsa Św. Jana 13,16-18

I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło i że nikt nie może kupić ani sprzedać, kto nie ma znamienia-imienia bestii lub liczby jej imienia. Tu jest potrzebna mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba to bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć”

Zamierzano podmienić fragment pisma na trzy Bożeny jako imię B-O-Ż-E-N-A razy trzy Bożeny suma liter 666 ponieważ imię Bożena składa się z sześciu liter umieszczając moje dane osobowe na trzech nieruchomościach jako różnej osoby, aby zamienić moją rodzinę na rodzinę antychrysta. Jest to zamiana znaczeń, aby podstawić pod linię genealogiczną Dawida dalej Jezusa, ludzi bezbożnych, którzy mieli moje wnuki potraktować jako zakładników na rzeź.

Z poważaniem:
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s