Plan “Zielona Mila” dla męża w Gdańsku

Starachowice 22.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Plan Zielona Mila dla mojego męża w Gdańsku

W parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach dokonano podmiany mojej rodziny wykorzystując moją siostrę Beatę Idziak, która podaje się za mnie za żonę byłego męża Dariusza Pióreckiego i obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk występując jako hrabina Maria Tarnowska. Doszło do sfabrykowania wyroku w Sądzie Okręgowym w Toruniu w sprawie IIK 164/11, gdzie wykorzystywano ekspertów zapewne aresztowanych przez Ministra Obrony Narodowej, gdyż mieli do czynienia z aferą żelazo z jaką miał do czynienia pana Bohdan Żakiewicz o czym wyjaśnił pan Jerzy Zawadzki współpracujący z dawnym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Pan Jerzy Zawadzki był negocjatorem w sprawie o alimenty w Ostrowcu Świętokrzyskim z powództwa Katarzyny Kaźmierczyk i jej dzieci, gdzie wytworzono alimenty na wszystkie dzieci z naszej rodziny mające carskie DNA i Radziwiłł również te z in vitro ze Szczecina. Z rozmowy z Bohdanem Żakiewicz wynikało, że obawiał się Jerzego Zawadzkiego. W tym celu zgodnie z mechanizmem zastosowanym wcześniej przez Kościół katolicki zamieniono naszych świadków na ślubie moim Bożeny Bochyńskiej z Jerzym Kaźmierczyk w Brodach Iłżeckich 28.06.2008 roku.

Polegało to na tym, że świadków na ślubie panią Ewę Eugster i Dariusza Kot zamieniono na małżeństwo jako Ewa i Dariusz Bochyńscy podający się za rodzinę Romanow w Opatowie. Z tego powodu podmieniono moje dane osobowe na Łódź, gdyż pani Ewa Eugster pochodzi z Aleksandrowa Łódzkiego natomiast Dariusz Kot z Jacentowa pod Ostrowcem Świętokrzyskim i podstawiono ich na Pałac w Białaczowie.

Doszło do oszustwa i podstawienia Ewy Eugster i Dariusza Kot na Pałac w Białaczowie będący w zarządzie Wojewody Łódzkiego na który wstawiono fałszywych spadkobierców. Pałac i okoliczne ziemie należące do majątku zastawili pod kredyt w Szwajcarii, gdyż córka Ewy Eugster pracuje w zarządzie banku Credit Suisse i UBS AG. Oba banki sąsiadują przy Paradeplatz 8 w Zurychu, gdzie znajduje się konto PPH APE Jerzy Kaźmierczyk co wykorzystano do wprowadzenia fałszywych spadkobierców na utworzoną firmę APE Umwelttechnik AG, wszystkie te firmy połączone są dokumentami z adresem w Polsce Miedzna Drewniana 244 gmina Białaczów. Powielono dane męża przez pocztę na Białaczów i osobno na Miedzną Drewnianą 244. Sąd w Opocznie w sprawie IIKp 425/09 stwierdził, że na odrazach pobranych z banku UBS AG w Szwajcarii zatrzymanych przez policję są spadkobiercy w 2010 roku co spowodowało śmierć mojej mamy Filomeny Bochyńskiej, gdyż wprowadzono spadkobierców po mnie i mężu Jerzym Kaźmierczyk i mojej mamie, która przekazała mienie jej i należne jej po moim tacie mienie w upoważnieniu z 2010 roku. Mama Filomena Bochyńska w sprawie INs 956/09 zaznaczyła, że będzie dysponować środkami finansowymi, które uruchamiał jej zięć Jerzy Kaźmierczyk co zostało wykorzystane bezprawnie przez Waldemara Maksalon po śmierci mamy do zawłaszczenia precjozów carskich, mienia carskiego a nawet emerytury mamy, której nigdy nie pobrałam, gdyż mama zmarła 30.04.2010 roku co powoduje uniemożliwienie wypłaty. Upozorowano, że mama żyje i pobrano pieniądze co udostępnił rząd przez tajne systemy rządowe, które ujawniłam do prokuratury. Za moją mamę podstawiono inną osobę dlatego pobierane są pieniądze na umarłych.

Wykorzystano fakt, że w Pałacu w Białaczowie był Dom Starców, który obecnie przeniesiono i upozowano w Miedznej Drewnianej 244 połączoną z Pałacem w Białaczowie jako szpital jednego właściciela, rehabilitację dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pozorując , że jest chory i niebezpieczny, jest konkubentem do czego wykorzystano fałszywą opinie psychiatryczną przygotowaną przez ekspertów do podmiany w sprawie SO Toruń IIK164/11 oraz przez Antoniego Ciszewskiego, który chciał być premierem. W tym celu skradziono precjoza carskie do Fundacji Hrabiego Jakuba Potockiego i zwolniono kredyt przez zastawienie Pałacu w Białaczowie. Pieniądze są windykowane na pokrycie tak wytworzonego szpitala dalej powiększane o alimenty na wszystkie dzieci z carskim DNA i Radziwiłł przez windykację mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białaczowie przez Komornika z Opoczna, który stwierdził, że nie może normalnie rozliczyć alimentów ponieważ są spadkobiercy co jest zbieżne z wyrokiem Sądu w Opocznie w sprawie IIKp 425/09. Oznacza to wykorzystanie skradzionej deklaracji o przekazaniu nieruchomości po rodzicach na rzecz Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z 300,- tysięcy złotych co zamieniono na alimenty na wszystkie dzieci z carskim DNA do czego również można przypisać słowa sędziego Wojciecha Pruss, że mąż jest niebezpieczny dla ekonomii kraju. Oznacza to, że prokuratura ukryła prawdziwe roszczenia, gdyż są oszustwem co próbowano ukryć przez zakład psychiatryczny, gdyż METRON SA przelał pieniądze zawłaszczone z windykacji „SOF-ART” Sp. z o.o, zamienionej na roszczenia wobec PPH APE Jerzy Kaźmierczyk już od 2004 roku. Jest to również zbieżne z działaniami Sądu w Toruniu, który oficjalnie stwierdził, że nie może zwindykować trzysta tysięcy złotych przez komornika z Łodzi i Opoczna, gdyż windykowali oni na rzecz Skarbu Państwa za alimenty kradnąc z Torunia z Sądu moje oświadczenie o przekazaniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa za mojego męża za kwotę 300.000,- złotych po czym męża skazano. Należy zaznaczyć , że firma Donau Dnepr z Lichtenstein została zamknięta a jej pracownicy w 2005 roku zostali zatrudnieni w APE-CH GmbH co spowodowało legalizację obrotu carskimi depozytami, ale służby wojskowe upozorowały uszkodzenie samochodu Peugeot 607 w Grójcu na wypadek i zrobiły po nas dział spadku wprowadzając moją siostrę Beatę Idziak wykorzystującą moje dane na Bożena Piórecka przejmując kontrolę nad uruchomionymi depozytami carskimi do zakupu Huty Ostrowiec SA dla Celsa jako dział spadku na działce Nowowiejska 29 i spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. zakończony sprawą SO Kielce IIIK207/07.

Doszło do paradoksu , że pieniądze przeznaczone dla naszych rodzin są kradzione i wypłacane jako praca dla naszych sióstr, ich własne pieniądze w uszczuplonej formie za co zamierzano ich oskarżyć.

Dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przygotowano „Zieloną Milę” przez próbę podłożenia akt ze strzelaniny w Gdyni, którą media określiły jako strzelaninę konkubentów. Dlatego kazano teściowej mówić, że mój mąż Jerzy Kaźmierczyk jest konkubentem i chorym psychicznie co jest nękaniem mojej teściowej, aby ukryć matactwo Urzędu Miasta Starachowice, który zamienił podział nieruchomości w Miedznej Drewnianej 244 na dwie siostry męża na wprowadzenie działu spadku na APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii przez Kościół katolicki o czym świadczy argumentacja teściowej o wielkich grzesznikach. Dowodzi to próby morderstwa męża za akceptacją Kościoła katolickiego obiecując teściowej, że syn przeżyje.

Aby pobrać pienidze z carskich depozytów w sposób skryty pozorowane jest finansowanie filmu z tego powodu występuje odwołanie do filmu „Zielona mila” co widoczne jest na stacjach paliwowych, firmach związanych z rolnictwem i sieciach handlowych. Zamierzano mojego męża na przyszłość oskarżyć o zamordowanie dwóch zmarłych niemowląt mojego syna Adama Kornaszewskiego wcześniej Pióreckiego co oznacza, że posunięto się do kradzieży dzieci po urodzeniu. Zastosowany mechanizm jest dowodem, że żyją i są w rękach obcych ludzi według scenariusza ogrodnika podstawiając państwo Przygoda jako sąsiadów, których zamieniono na rodzinę, aby przejść na panią Martę Przygoda w Rodzinie Firlejowskiej, mimo iż nie ma nikogo pomordowanego na Firleju. .

Połączono sprawę z Wiktorią Cichocką obcą osobą podstawioną pod moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską w celu wykonania egzekucji w wieku zamordowania Wiktorii Cichockiej co również połączono ze skradzionymi noworodkami, które oficjalnie zmarły w Irlandii, aby zrobić dział spadku w Starachowicach. Dorabiane sprawy kryminalne świadczą o tym, że przeżyły.

Dokonano oszustwa, gdyż mój mąż Jerzy Kaźmierczyk nie mieszka w Miedznej Drewnianej, ale jest zameldowany czasowo na Bohaterów Westerplatte 1/1 w moim mieszkaniu po rodzicach, gdzie przez komornika podstawiono Piotra Główkę pod którego podstawiono Piotra Idziak. Natomiast moja siostra Beat Idziak pozoruje córkę sąsiadki Heleny Surma na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1A, która kryje podstawienie Kanclerz Niemiec Angelę Merkel, aby ukryć zaciągnięte kredyty na „Main Kampf”. Moja siostra Beata Idziak pozorując córkę Heleny Surma pozoruje również Bochyńską-Kaźmierczyk Bożenę w Miedznej Drewnianej jako córkę mojej teściowej pracując razem z Kościołem katolickim ze strachu kradnąc swoje własne pieniądze przeznaczone dla niej, gdyż mama prosiła aby nigdy nie zapomniała o siostrze. Pracownik Urzędu Miasta Starachowice pani Jezierska starała się wmówić pod przymusem, że mój mąż Jerzy Kaźmierczyk musi przebywać pod adresem Bohaterów Westerplatte 1/1 co oznacza, że stworzono z niego więźnia oraz ze mnie właściciela mieszkania, aby wykorzystać zeznania przy wymeldowaniu córki Marty Bochyńskiej z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 do sfabrykowanej sprawy 1Ds 1001/14 o uszkodzenie ciała podstawiając moją córkę Martę Bochyńską i Agnieszkę Kornaszewską z domu Krześniak przez prokuraturę oraz inne osoby o imieniu Marta i Agnieszka. Takie działanie Urzędu Miasta Starachowice oznacza przerobienie na więźnia Piotra Idziak i Beatę Idziak.

My Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i mój mąż Jerzy Kaźmierczyk mieszkaliśmy i mieszkamy w domu po babci Anieli Reginie Mazurek czyli księżnej Reginie Glińskiej i hrabinie Tarnowskiej po mężu na ulicy Nad Kamienną 25. w Starachowicach,działka 29 gdzie notorycznie nas eksmitują pozostawiając nasze rzeczy co oznacza wprowadzenie po nas spadkobierców wielokrotnie, którzy wykorzystają Oświadczenie Woli mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego.

Należy dodać,że działanie prokuratury doprowadziło do zamiany rodziny carskiej na Radziwiłł w celu złączenia wspólnym DNA wszystkie dzieci w rodzinie co ma odniesienie do Krzysztofa Radziwiłł, który przetłumaczył na język polski „Baśnie z 1001 nocy” pisząc siostrach i ogórku nadziewanym perłami.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s