Wprowadzenie do Wielkiego Ucisku

Starachowice 21.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Rozpoczęcie wielkiego ucisku od Polski

Nowe prawo o pierwokupie przez sąsiadów nieruchomości nie ukryje oszustwa dokonanego na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 w Starachowicach przez sąsiadów w sprawie mojego mieszkania na ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1, które było kupione na wyłączna własność jako ¼ z bryły domu powiększona o klatkę schodową oraz garaż z komórką i gruntem kupionych na dwie zniżki: za wartość 5% mieszkanie, grunt 50% i garaż 100% wartości. Powodem tego jest fakt, że proponowałam sąsiadom kupno mojego garażu mieszkania i gruntu na co nie wyrazili zamiaru zakupu. Pani Izabela Pokora proponowała zakup garażu za niższą kwotę po czym się wycofała. Na nieruchomościach nie było komornika, ale wpisano sąsiadów uniemożliwiając sprzedaż. Powodem tego jest fakt, że sąsiedzi zostali przerobieni za spadkobierców. Nowy przepis o pierwokupie sąsiadów jest dostosowany do aktu notarialnego w pełnomocnictwie Beaty Idziak, gdzie w jednym dokonano upozorowania , że siostra jest jedyną córką po naszym ojcu a w drugim po mamie wpisując, że sprzedaż nieruchomości może być jedynie za zgodą wszystkich spadkobierców. Dzwoniłam do notariusza Jacka Wojdyło w Katowicach o jakim kręgu pisał skoro siostra Beta Idziak przekazała pełnomocnictwo jedynej siostrze jaką jestem ja Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk. Notariusz określił, że to również jest krąg spadkobierców co jest oszustwem , gdyż siostra przekazując mi prawo do sprzedaży jej części nieruchomości wpisała mnie bez kręgu innych osób nieistniejących. Mama była jedynaczką, a sprawy po ojcu mieliśmy uregulowane. Krąg spadkobierców w zapisie miał na celu zaplanowany przepis do ukrycia wpisania nieistniejących osób jako spadkobierców jak Helena Surma , Pani Pokora, pani Gibalska i Urząd Miasta, którzy zadłużyli nieruchomość kryjąc wpisem sąsiadów i swoim. Z tego powodu uniemożliwiono mi sprzedaż garażu. Sąsiedzi zadłużyli z Urzędem Miasta nieruchomość na kredyt w PKO BP jako mini-ratki i PIT z wodociągów co jest kryte przez fałszywe rachunki za wodę, które miały doprowadzić do licytacji nieruchomości wpisując komornika w miejsce garażu w celu dokonania oszustwa i wyrzucenia mnie na bruk jako carską rodzinę. Kupno od komornika miało ukryć przestępstwo przez sąsiadów, co w świetle nowego przepisu miało być powodem ukrycia licytacji komornika na rzecz sąsiadów. Jest to dowodem przestępstwa Skarbu Państwa wytwarzającym długi w tym militarne, gdyż sąsiedzi odmówili zakupu tak mieszkania jak również garażu. W przypadku sprzedaży nawet gdybym miała zapłacić za nie swoją wodę miałabym na to pieniądze, ale zostałam okradziona przez Państwo Polskie i sąsiadów kolejny raz. Jest to dowodem wykorzystania mojego Oświadczenia do Sądu w Toruniu w sprawie męża sygnatura akt IIK164/11, które miało zwolnić z kary mojego męża, któremu wydano wyrok do czego sąd nie miał prawa co oznacza, że został kupiony. Daniela Słodkiewicz córka pani Helena Surma określiła , że ona i tak będzie właścicielem wszystkiego, gdyż ustaliła to z komornikiem na dług którego nie było po czym dopisała się jako siostra mojego ojca Józefa Bochyńskiego. Doszło do incydentu podczas rozbiórki garażu blaszak pani Heleny Surma z powodu mojego zgłoszenia, gdyż blaszak był postawiony bez obowiązujących dokumentów przy jednoczesnym wyłudzeniu podpisu mojej mamy Filomeny Bochyńskiej po której zrobiono dział spadku przez sąsiadów co jest widoczne na garażu przy ulicy Bohaterów Westerplatte 1.

Pani Helena Surma nawet nie wyszła do pracowników Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego, a pani Daniela Słodkiewicz z jej synem Przemysławem Słodkiewicz określili, że matka jest staruszką i nie może wyjść po czym wyłudzono mój podpis pod protokołem pani Danieli Słodkiewicz i Przemysława Słodkiewicz. Po sprawdzeniu w Urzędzie Nadzoru i Urbanistyki nie było podpisu na protokole pani Danieli Słodkiewicz co oznacza podmianę rodziny tym bardziej, że pismo o usunięcie garażu przesłano do mojej siostry do Irlandii co jest dowodem , że sąsiadów przerobiono za spadkobierców. Zrobiono szopkę przez Urząd Infrastruktury i Nadzoru Budowlanego, który dokonuje oszustw co doprowadziło do uniemożliwienia mi sprzedaży garażu, za który pobrałam już część pieniędzy od pana Zbigniewa Marniaka na umowę przedwstępną. Notariusz wydrukowała dokument, że wpisali się sąsiedzi i nie było tam komornika. Garaż ten wynajmowałam temu panu po czym uniemożliwiono mu wjazd przez Danielę Słodkiewicz. Powodem tego było podstawienie się Heleny Surma pod mój wyłudzony podpis czego dowodem jest przekazanie przez Sędziego Huberta Wicik pisma od mojej siostry Beaty Idziak , dla Heleny Surma , że moja siostra Beata Idziak przekazuje dla mnie Bochyńskiej-Kaźmierczyk całe mienie po rodzicach w sprawie o przyłącze wodne dla Heleny Surma sygnatura akt INs 56/10. Działanie to spowodowało podstawienie Heleny Surma jako spadkobiercy po mnie Bożenie Bochyńskiej-Kaźmierczyk. Aby to ukryć stworzono dokumenty kryminalne oraz akta o uszkodzeniu ciała i fałszywe opinie psychiatryczne próbując obciążyć za wszystko moich teściów i męża w sprawie w Toruniu sygnatura akt IIK 164/11 i IIK 197/10, a aby ukryć kradzież carskich precjozów przy wykorzystaniu Heleny Surma, Danieli Słodkiewicz, Przemysława Słodkiewicz, Danuty Gibalskiej , Wojciecha i Izabeli Pokora, pod którą podstawiono Izabelę Krzemińską podstawiając mojego syna Adama Pióreckiego, jako Adama Krzemińskiego przechodząc na ulicę Nad Kamienną 25, działka 29 na dorobioną Genowefę Maksalon zamienioną na Genowefę Krzemińską aby przejść na Łukasza Krzemińskiego syna Izabeli i Witolda Krzemińskich a dalej na Łukasza syna Małgorzaty Idziak z Katowic. Małgorzatę Idziak podstawiono pod Małgorzatę Idziak pannę siostrę Piotra Idziak , pod którą podstawiono mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk w Starachowicach. W tym celu pani Helena Surma dokonuje fałszowania mojego nazwisk przez błąd „zi” jako „Bożena Bochyńska-Kazimierczyk” oraz wpisuje nieistniejącą Dorotę Idziak na moją nieruchomość do sądu aby dorobić Dorotę Tarnawę z domu Maksalon zamienioną na Dorotę Bocheńską do Kielc. Jeden z trzech snów pani Danieli Słodkiewicz umiera w dziwnych okolicznościach co pozwala przejść na dział spadku podstawiając Mariusza Kołodzińskiego światka w sprawie SO Toruń IIK 164/11, przechodząc na Genowefę Maksalon z domu Kołodziejczyk pozorując za rodzinę. Następnie upozorowano mnie na córkę Heleny Surma przez Urząd Nadzoru Budowlanego i Urbanistyki i przerzucono na Irlandię, aby upozorować, że mama Filomena Bochyńska miała jedną córkę, a moja siostra Beata Idzika zgodziła się odgrywać rolę córki Heleny Surma oraz podmienić naszych rodziców co ułatwiła jej praca siostry męża w Urzędzie Miasta, gdyż podstawiono ją pod moją córkę Martę Bochyńska, nad którą pozorowała opiekę Beata Idziak podczas gdy korzystała z pieniędzy mojej dorosłej córki, która była samodzielna i pracuje w Irlandii. Siostra Beata Idziak nie pracuje.

Spowodowało to brak zapłaty Waldemara Maksalon dla mnie 50.000,- złotych z siostrą , gdyż podmieniono mnie w systemie i obecnie w 2015 roku w sprawie IC 178/15 Waldemar Maksalon określił, ze jego rodzice budowali dom moich dziadków co jest oszustwem przy jednoczesnym prawomocnym postanowieniu sądu o spadku po moich rodzicach , które uprawnia mnie z siostrą do części po naszych rodzicach. Waldemar Maksalon wykorzystał fakt, że moja mama Filomena Bochyńska była jedynaczką i przejęła po swojej matce i ojcu majątek za życia je rodziców jako darowiznę a nie spadek bez męża. Notariusz Jacek Wojdyło z Katowic zażądał akt małżeństwa mojej siostry Beaty Idziak , który mu przesłałam z powodu wyjazdu siostry , a który był potrzebny do podmiany rodziny mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk za siostrę Piotra Idziak pozorując przejście z windykacją po śmierci rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich na Katowice w celu windykacji przez Jerzego Bochyńskiego i Barbarę Bochyńską zamienionych na moich rodziców za co oskarżono mojego męża w Toruniu. Ukryto to działanie przez wpisanie Piotra Główki na mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 przez komornika w celu zamiany na podstawionego Piotra Idziak jak wiceprezesa „SOF-ART” Sp. z o.o., doprowadzając do windykacji spółki w Katowicach zamieniając na fundację APEX-STAR i przechodząc na Szwajcarię na firmę APE Umwelttechnik AG co zostało ukryte przez zaskarżenie zamkniętej firmy PPH APE- Jerzy Kaźmierczyk w SO Toruń sygnatura IIK 164/11.

Dokonano przejścia przez działkę 29 jako droga oraz miejsce garażowania jako zakończenia oszustwa globalnego na garażu po czym podstawiono przez prokuraturę mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka nieżyjącego od 1999 roku jako żyjącego przy sprawie włamania do garażu Nad Kamienną 25, działka 29 co spowodowało podstawienie fałszywych spadkobierców i podmianę mojej babci Anieli Reginy Mazurek na Maksalon aby pozorować pannę. Celem było przejście przez Glińskich i Tarnowskich na precjoza carskie w banku PEKAO SA kryjąc oszustwo za podstawionymi osobami, fałszywymi arystokratami ukrytymi za Heleną Surma i sąsiadami na działce 29 do windykacji precjozów carskich przez zakłady medyczne , które mają akta pomordowanych osób do zawłaszczenia ich tożsamości w celu ukrycia naszego istnienia i działania Fundacji Hrabiego Jaku Potockiego w Warszawie opisanej w prasie Newsweek.

Z tego powodu komornik wpisał długi sąsiadów na garaż w celu windykacji i zrobienia ze mnie bezdomnej. Przepis wchodzący od stycznia jest dowodem kontynuacji przez Polski Rząd ukrycia kradzieży dokonanej na moje rodzinie oraz starcia z mapy świata naszej rodziny i Polski co doprowadza do wprowadzenia w ucisk całego świata, gdyż carskie mienie jest na całym świecie. Działanie rządu polskiego współpracującego z góralami z „Palace” Zakopane z Nowego Jorku na carskim mieniu dotyczy wielu państw, gdzie znajduje się majątek carskiej rodziny w tym książąt Hessen-Darmstadt i Lubomirskich, Glińskich, Radziwiłł, hrabiów Tarnowskich i innych.

Sąsiedzi, którzy odmówili uczciwego kupna mieli zakupić nieruchomość od komornika tworząc długi na wodę, tworzone nawet przy zdjętym liczniku w celu windykacjo depozytów carskich. Powoduje to zakup od komornika mienia za moje skradzione pieniądze przez oszustwo sąsiadów i Urzędu Miasta przez działania Waldemara Maksalon po śmierci mojego dziadka Franciszka Jana Mazurka zamienionego na Franciszka Bocheńskiego. Z tego powodu na drodze na ulicy Nowowiejskiej podstawiono tatę w miejsce mamy, która otrzymała za życia działkę od swojego ojca jak również udział w drodze. Wpisanie komornika jest dowodem przestępstwa rządu, który zadłużył nieruchomości do zrobienia działu spadku dla fałszywej genealogii w celu kradzieży precjozów carskich i mienia carskiego na całym świecie odbierając nam możliwość egzystencji przy ogromnych pieniądzach uruchomionych na nasze dane osobowe, które są wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem za co oskarżono męża w Toruniu i dorobiono opinie psychiatryczne przez osoby opłacane z depozytów carskich. Polskie służby wojskowe wykorzystują kradzione pieniądze oskarżając właściciela i pozbawiając godności moją rodzinę dlatego, że jesteśmy carską rodziną w tym rodziną arystokratyczną książąt Lubomirskich, Glińskich, Hessen-Darmstadt, hrabiów Tarnowskich itd. Powodem takiego działania jest ukrycie wieloletnich kradzieży carskiego mienia przez Rzad Polski i kontynuacja tych praktyk obecnie.

Zasięg działania oszustwa sięga USA , gdzie pobierane są pieniądze z Banku Rezerw Federalnych przez oszustwa wytwarzane przez polskie sądy na potrzeby służb wojskowych które wystąpiły przeciwko dwóm osobom w celu kontynuacji fałszywej genealogii komunistycznej.

Przepis uprawniający do pierwokupu przez sąsiada miał udaremnić moją sprzedaż dla pana Marniak aby zrobić ze mnie oszusta i moich rodziców, którzy dali nam prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej Rurykowiczów.

Przykładem takiego postępowania jest aresztowanie męża Jerzego Kaźmierczyk do sprawy SO Kielce IIIK 207/07 i skazanie w czasie, gdy dokonano działu spadku po moim ojcu Józefie Bochyńskim na działce 29 łącząc ze spółką męża Jerzego Kaźmierczyk „SOF-ART” Sp. z o.o. w 2007 roku dokonując windykacji komorniczej na fikcyjną spółkę SOFT-ART Sp. z o.o. w celu zawłaszczenia terenu Lipie Henryk Szyb a na faktycznym terenie spółki „SOF-ART” Sp. z o.o. wpisując spadkobierców, którzy przez windykacje Jerzego Kaźmierczyk i mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk wybudowali hotel Willę Rosochacz, której wartość wielokrotnie przekracza roszczenia ze sprawy SO Kielce IIIK 207/07. Oznacza to, że pobrano przez windykację mnie i męża wielokrotnie większe pieniądze przy udziale komornika niż nasze zobowiązania i moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskiej.

Dowodem takiego działania jest przerobienie dokumentu sprzedaży działki Nowowiejska 29 w 2011 przez notariusza w Kielcach pana Arczyńskiego na dział spadku na działce Nowowiejska 29 w 2007 roku co jest połączone z „SOF-ART” Sp. z o.o. w 2007 roku na co wykazuje zapis Aktu Notarialnego. Oszustwo wykrył Urząd Skarbowy, a wpisanie mojego nazwiska przez błąd „zi” jest próbą ukrycia przestępstwa. Służby wojskowe kontrolują nasze spółki od 2004 roku pobierając bezprawnie pieniądze przy udziale wielu banków. Z tego powodu w Opolu Lubelskim odmówiono nam odtajnienia przez służby wojskowe majątku książąt Bochyńskich i Lubomirskich wpuszczają na moje miejsce pierwszej na wokandzie mężczyznę i tak fabrykowane są akta przerabiając kobietę na mężczyznę. Podstawiono w Starachowicach sędziego Huberta Wicik pod księdza Hubert Czumę do którego mój tata kierował pisma, a którego ksiądz w Kurii w Sandomierzu określił , że jest z Rurykowiczów co oznacza podstawienie pod mojego tatę Józefa Bochyńskiego co jest sprzeczne z wypowiedzią Sędziego Pruss w spawie sygnatura akt IIK 164/11 , że rodzina carska nie żyje a Skarb Państwa jest spadkobiercą.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s