Podmina Bochyńskich i Pióreckich na Kaźmierczyk

Swiadectwo II

książę Brunon Marian Bochyński czyli carewicz Aleksy Romanow oraz jego syn a mój tata kapitan rezerwy inż. Józef Ludwik Bochyński

Starachowice 25.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Podmiana rodziny Bochyńskich i Pióreckich na Kaźmierczyk do Pałacu w Białaczowie

Decyzja mojego taty Józefa Bochyńskiego wyrażona w Oświadczeniu Woli z dnia 28.06.2006 roku spowodowała reakcję wytworzonej przed laty rodziny Bochyńskich dopisanych do mojego taty i próbę dopisania się do rodziny Kaźmierczyk w Miedznej Drewnianej 244, gmina Białaczów w celu przejścia na Pałac w Białaczowie należący przed wojną do mojego dziadka Brunona Bochyńskiego. Z tego powodu mojego teścia Jana Kaźmierczyk zamieniono na Jana Bocheńskiego natomiast mojego męża Jerzego Kaźmierczyk zamieniono na Jerzego Bochyńskiego i podstawiono Magdę Kozłowską pod Magdę Bochyńską zamienioną na Katarzynę Bochyńską na Miedzną Drewnianą 244 pod dane Katarzyny Kaźmierczyk łącząc z Ostrowcem Świętokrzyskim podstawiając jako właścicieli Pałacu w Białaczowie. Dalej podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską córkę Agnieszki Kornaszewskiej z domu Krześniak jako córkę Magdy Bochyńskiej z Jerzego Kaźmierczyk pobierając alimenty przez komornika w Łodzi i Opocznie.

Nie wszyscy wiedzieli o uratowanych dzieciach Annie Pióreckiej i Michale Pióreckim skradzionych po porodzie w 1985 i 1986 roku, lecz tylko o wykorzystaniu wnuków co zapewniło pewność oszustwa. Przesunięto dzieci Magdy Jarczyk z domu Bochyńskiej Filipa i Sonię na braci Magdy Jarczyk jako Bocheńskie. Sponsorowano muzykę żydowską w Niemczech wykorzystując moją książkę „Zakazana Prawda” i rachunek sprzedaży dwóch książek dla księgarni w Toruniu kierując na Szwajcarię pod książkę „Mein Kampf” jako środków „SOF-ART” Sp. z o.o. użytych również do sponsorowanie zakładów psychiatrycznych. Z tego powodu Urząd Skarbowy w Starachowicach nie przysłał żadnej wzmianki do faktury na zawieszoną firmę , gdyż przekierowano ją na Tarnów co było widoczne w rachunku z firmy z Kielc za tonery do wydrukowania książki „Zakazana Prawda”. Powodem jest to, że wytworzono pod-spółki prowadzone przez inwestorów zastępczych kontrolowanych przez Skarb Państwa podstawiając Stanisława Pikul, który podał się za właściciela spółek męża Jerzego Kaźmierczyk. Kwota rachunku z Kielc to 105,- złotych za tonery. Z tego powodu podmieniane są nazwy właściwych spółek, aby wyparły prawdziwą firmę, która brała udział w Targach Poznańskich, a której uczestnictwo wydrukowano w dodatku z powodu uchybienia, które dziś można nazwać celowym. Na drugich Targach w Starachowicach firma uzyskała nagrodę również poza wydrukiem w głównym biuletynie. Na kolejnych Targach w Kielcach w ostatnim dniu przy złożonych zamówieniach zainteresowaniu szerokiego gremium osób nie dojechałam, gdyż miałam wypadek co posłużyło do działu spadku, a samochód pobrało PZU po interwencji w Krakowie. Nie wypłacono mi 300,- złotych z ubezpieczonej kwoty jako dodatkowe na VAT z powodu dorobienia fikcyjnej śmierci. Kwota niewypłacona z ubezpieczenia samochodu jest zbieżna z kwotą 30.000,- złotych w aneksie do asfaltu jako drogi dojazdowej do „SOF-ART” Sp. z o.o. , którą wstawiono na dorobioną fałszywą SOFT-ART Sp. z o.o. jako dział spadku na Lipniach gmina Biskupice przechodząc na Liski Stare Jucha, które odzyskała Maria Gudewicz. Z tego powodu zamówione tonery nie przyszły na ulicę Nad Kamienną 25 w Starachowicach , gdyż upozorowano spadkobierców w Tarnowie państwo Stanisława Pikul i Janinę Pikul tworząc dwie rodziny z jednej podstawiając Dariusza Pióreckiego, który zmienił nazwisko na Kornaszewski podstawiając dalej Dariusza Dąbrowskiego zamienianego na księcia Sanguszko. Moje dzieci są usunięte z systemu bankowego podstawiając Dąbrowskich pod rodzinę Pikul, którzy przysłali białą kartkę na adres teściów z chemicznym środkiem nie zwracając pełnomocnictwa.

Celem jest podstawienie do finansowania „Mein Kampf” depozytów dziadka Brunona Bochyńskiego, aby upozorować dziadka zgodę na finansowanie II Wojny Światowej czego nie było. Ukryto to przez podstawienie pod moją książkę „Zakazana Prawda” adresu na ulicy Bohaterów Westerplatte 1 jako cały dom, co dowodzi zwrot budynku na tatę czego nie było wcześniej za życia taty. Dlatego moja firmę nowo założoną „IMPERATOR ROMANOW” wpisano na cały dom jako Bohaterów Westerplatte 1 pozorując sąsiadów za spadkobierców w celu finansowania wojny z książki „Zakazana Prawda”. W tym celu Urząd Miasta odwrotnie wpisuje moje dane, aby pozorować mnie na córkę teściów w Miedznej Drewnianej 244. W tym celu odwrotnie wydrukowano zaświadczenie o wpisie do ewidencji, aby pozorować nazwę firmy na moje nazwisko, a IMPERATOR ROMANOW jako tytuł z nazwiskiem. Celem było podstawienie firmy pod „Mein Kampf” na Szwajcarię podstawiając dzieci Władimira Putin z Anną Piórecką. Celem jest finansowanie w dalszej części z carskich depozytów doświadczeń na ludziach, aby ukryć doświadczenia Adolfa Hitlera przez podmianę na zakłady psychiatryczne, które miały być użyte do testowani NAJNOWSZYCH TECHNLOGII jako doświadczeń na carskiej rodzinie.

Z tego powodu mąż dostał w Sądzie Okręgowym w Toruniu wyrok skazujący sygnatura akt IIK 164/11, aby przez męża prawo do dziedzictwa i moje dostać się do depozytów pozorując niebezpieczeństwo dla ekonomii kraju, aby ukryć dzieci z Lebensborn podstawiając dzieci z in vitro oraz moje wnuki. W tym celu ukryto pochodzenie mojego taty Józefa Ludwika Bochyńskiego dorabiając opinie Psychiatryczne w Sądzie Okręgowym w Toruniu dla mojego męża aby poniżyć moich rodziców. Sędzia nakazał obserwację psychiatryczną dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, który miał prawo do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej , co zostało zlekceważone, określając moich rodziców przez psychiatrów, jako nie arystokratów i przekraczając swoje upewnienia, aby kryć kradzież depozytów, dzieł sztuki i precjozów carskich dla sponsorowania szpitali psychiatrycznych. Dlatego nie sprawdzono mojego DNA, co jest wyrazem nonszalancji oraz lekceważenia moich zmarłych już rodziców i ich decyzji o przekazaniu dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej dla mnie i mojego męża.

Powielenie sprawy miało być w Gdańsku oraz następne przez Prokuraturę w Starachowicach i Sąd w Starachowicach oraz Sąd w Kielcach. W tym celu fałszowane są dane na nieruchomościach w Starachowicach i powielane długi na ilość wykreowanych osób, aby wyłudzić pieniądze na doświadczenia na ludziach zaplanowane w zakładach psychiatrycznych. Z tego powodu doszło do kradzieży mojej firmy po założeniu tworząc IMPERATOR ROMANOW spółkę cywilną jako drugą na mój NIP uniemożliwiając odwołanie się do Prokuratury, która określa moje pismo jako nieracjonalne treści co jest dowodem współdziałania Prokuratury w tym procederze. Zamierzano to ukryć przez eksmisję na kolejną wytworzoną sygnaturę przez Waldemara Maksalon IC178/15 następnie w Sądzie Okręgowym w Kielcach zamierzano ukryć to matactwo przez podstawienie mnie i męża jako różne rodziny tworząc w sprawie spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. dwie firmy jako osoby fizyczne:

-Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

-Jerzy Kaźmierczyk Marmoroc-Polska Sp. z o.o.

w dodatku dopisując nam innych małżonków w celu podstawienia fałszywych opinii psychiatrycznych dorobionych przez dopisanych dla nas agentów. Wszystko zamierzano ukryć przez fałszywe windykacje firmy PPH APE-Jerzy Kaźmierczyk kryjąc się za jedną fakturą, która była już rozpatrywana w sprawie, której mąż odbył wyrok z urzędu Sądu Okręgowego w Kielcach sygnatura akt IIIK 207/07, gdzie sprawę zamieniono na dział spadku po moim żyjącym mężu na spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. dokonując kradzieży majątku wyprowadzając 6.000.000.- złotych. Powielenie miało na celu przejście z windykacją na APE Umwelttechnik AG, gdyż nie ma możliwości, aby mąż był skazany przy zamkniętej firmie do której maż odbył karę w całości z urzędu.

Firma APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii jest na dokumentach APE-Jerzy Kaźmierczyk z Miedznej Drewnianej 244 co połączono z Pałacem w Białaczowie, aby przejść na II Wojnę Światową jako Lebensborn i alimenty wykorzystując Dom Starców, aby przejść na mojego dziadka, który sztucznie jest podtrzymywany przy życiu w Szwajcarii w zakładzie psychiatrycznym jako Dom Starców. Dochodzi do przejścia na sponsorowanie Zakładów Psychiatrycznych i Domów Starców wykorzystując windykację na alimenty na wytworzone dzieci za co obciążono mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez wieczne windykacje. Wielkość dokonywanych oszustw przez Skarb Państwa została wyrażony przez Sędziego Wojciecha Pruss , jako działania mojego męża twierdząc, że są niebezpieczne dla ekonomii kraju. Alimenty są przepisane również z Ewy Kornasze3wskiej na mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk, aby powielić zadłużenia na nieruchomościach kryjąc to za Heleną Surma i jej dziećmi i resztą sąsiadów na Bohaterów Westerplatte 1 podstawionych pod konta numeryczne lewicy zasilane z depozytów carskich w Szwajcarii przez windykacje. Z tego powodu sąsiedzi biorą kredyty , których nie zwracają obciążając nas przez komornika, który zabiera pieniądze, które wypłaca Waldemar Maksalon fałszywym spadkobiercom . W tym celu wykorzystano Wojewodę Łódzkiego, gdyż dokonano oszustwa wpisując takie długi na Pałac w Białaczowie co połączono z Ośrodkiem Wywiadu w Łodzi. Z tego powodu odmówiono nam zwrotu Pałacu w Białaczowie w celu podstawienia zadłużeń oraz fikcyjnych tożsamości na pałacach tworzonych przez zakłady psychiatryczne. Jest to dowodem na planowane kolejne alimenty przechodząc dalej na Niemcy i Szwajcarię dopisując kolejne dzieci. Z tego powodu wpisano mnie z błędem na Bożena Bochyńska-Kaźmierczak, aby przejść na Kanclerz Niemiec Angelę Merkel tworząc fikcyjne nieślubne dzieci i wpisując takie dane na moje mieszkanie na Bohaterów Westerplatte 1/1 co było powodem mojego aresztowania, że włamałam się do cudzego mieszkania i molestuję seksualnie mężczyzn oraz nadużywanie alkoholu odnosząc się do Ostrowca Świętokrzyskiego, co oznacza podmianę pod dane osobowe Katarzyny Kaźmierczyk wnuczki księcia Krzysztofa Radziwiłł w celu podstawienia Katarzyny Bochyńskiej wykorzystując Katarzynę Krakowiak matkę mojego dziadka, aby zastawić ziemię pod kredyty na fałszywe alimenty.

W tym celu podstawiono pod Magdę Bochyńską panią Magdę Kozłowską na nieruchomości w Miedznej Drewnianej 244 pod dane Katarzyny Kaźmierczyk pierwszej żony mojego męża łącząc z Ostrowcem Świętokrzyskim, aby wykazać rodzinę Kaźmierczak i Kaźmierczyk jako tą samą. Podstawiono mnie za córkę teściów zacierając ślady po moich rodzicach wstawiając Angęle Merkel za moją babcię kryjąc podstawienie Heleny Surma pod Helenę Podpłońską babcię mojego męża, która nie żyje jako siostrę mojego ojca Józefa Bochyńskiego zamienionego na Jana Bocheńskiego pod którego podstawiono mojego teścia Jana Kaźmierczyk.

Dochodzi do przejścia na Pałac w Białaczowie wykazując oszustwo przez zadłużenia pozorując mnie za córkę Angeli Merkel w celu krycia sprzedaży broni w Szwajcarii jako połączenie z Tytusowiczem Romanowem. Zbieżnością jest to, że Angela Merkel pochodzi z Elbląga jako Kaźmierczak tak jak były mąż Dariusz Piórecki, którego podstawiono pod dane Jerzy Kaźmierczyk przez podmianę drugich imion jako zamiana osób. W tym celu podstawiono Władysławę Kramp matkę Dariusza Pióreckiego , którego ojciec to Kornaszewski zamieniając kobietę na mężczyznę podstawiono pod Władysława Maksalon , który mnie eksmituje w sprawie IC 178/15 mimo że nie miał zasiedzenia i nie żyje. Wykorzystano do tego mój wniosek o alimenty byłego męża Dariusza Pióreckiego dla dzieci, gdzie wykazałam teściową , gdyż według informacji była dobrze sytuowana po czym zaniechałam tej czynności w sądzie nie obciążając byłej teściowej, pod którą podstawiono Prezydenta Rosji Władimira Putin, aby przejść na moje wnuki w tym Zuzannę Maksalon córkę Anny Pióreckiej, którą wychowuje Edyta Maksalon udająca księżną Glińską. Strach powoduje brak logicznego myślenia i stanowi zagrożenie dla narodu. Dlatego Bóg odrzuca takie osoby co jest zawarte w Piśmie Świętym dlatego każdy kto porzuca złe postępowanie i kłamstwo , które jest gorsze od kradzieży może wrócić do Boga prosząc o łaskę przebaczenia i miłosierdzie. W internecie wykazano, że książkę „Mein Kampf” można nabyć w Szwajcarii bez wykazania źródła co ma odniesienie do ukrycia uruchomionych na nas depozytów i na mojego męża Jerzego Kaźmierczyk, aby fałszować historię wstecz w celu obciążenia mojego dziadka za finansowanie II Wojny Światowej co jest oszustwem . Dokumenty do tego oszustwa dorabiane są przez rząd polski, prokuraturę , sądy, policję wykorzystując fałszywe tożsamości i dorabiając akta kryminalne w celu nieprzedawnienia roszczeń, aby obciążyć nas i nasze niewinne rodziny jako carską rodzinę, która pochodzi z Judy.

Służby wojskowe doprowadziły do wypadku mojej córki Marty Bochyńskiej, którą obecnie pilnują dążąc do jej ośmieszenia na wypadek gdyby sytuacja wyszła na jaw. Ponadto doszło do podstawienia Świętej Teresy z Kalkuty pod dane Stanisławy Kalista podstawionej pod Bolesławę Stanisławę Bochyńską z domu Podczaską, aby podstawić Teresę Szmytka pod dane osobowe mojej mamy Filomeny Bochyńskiej podstawionej pod moją teściową Łucję Kaźmierczyk w celu przejścia na Marię Romanow, aby podstawić Konrada Szmytka na Pałac w Białaczowie.

Po podstawieniu Bolesławy Bochyńskiej jako Marii Romanow mojej babci podstawiono na parafię w Białaczowie kolejnych fałszywych spadkobierców: Podczaskich, Królikowskich i Orzechowskich w celu połączenia z Pruszkowem przechodząc na Pałacyk w Szczekarkowie na stajnie, gdzie zamierzano dokonać na mnie eksperymentu seksualnego opisane jako program pornograficzny konia diamentowego szachów Romanow w celu powrotu na miejsce kaźni mojego pradziadka cara Mikołaja II Romanowa w Kluczkowicach. Za planowaną zbrodnię zamierzano ponownie oskarżyć Króla Cyganów podstawiając mojego tatę Józefa Bochyńskiego jako Króla Romów, aby połączyć z Rzymem jako Roma, w celu podmiany znaczeń z przeszłości.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s