Starachowice 30.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej

Pan Andrzej Duda

Naturalizacja jako trzecia wojna światowa finansowana przez banki z USA

Papież Franciszek obecny czas określił jako wojna w kawałkach nadając jej określenie pełzającej co ma odniesienie do węża jako szatana. Zamierzano dokonać zamiany cywilizacji przez wymordowanie mężczyzn i zamianę ich na kobiety przez naturalizację. Celem tego działania było ukrycie faktu, że gmina żydowska z Nowego Jorku wykorzystała tworzone linie genealogiczne w Starachowicach przez Urząd Miasta wykorzystując miejscową prokuraturę i sąd, który akceptował fałszowane dane osobowe do tworzenia windykacji potrzebnych do kradzieży carskich depozytów w Banku Rezerw Federalnych w USA. Celem tego działania było zapewnienie, że antychryst będzie jedynym mężczyzną w linii Judy wstawionym do naszej rodziny. Działania sądu i prokuratury w Starachowicach zmierzały do powtórzenia działań jakie towarzyszyły przyjściu Mojżesza, gdzie wymordowano dzieci żydowskie czy przyjściu Jezusa Chrystusa, kiedy Herod kazał wymordować dzieci do dwóch lat.

Obecne działania prokuratury i sądu zmierzały do wymordowania męskiej części społeczeństwa aby antychryst był jedynym mężczyzną w linii Judy nazywając się Liderem Światowym.

W tym celu podstawiono w jednym dniu badanie psychiatryczne w Tomaszowie Mazowieckim do podartego wydruku w sprawie pomocy prawnej z naszego doniesienia Ko 883/12 z Torunia przesłanego do Opoczna zamiast do Starachowic, zamienionej następnie na Ko 336/13 do naszego zaskarżenia Bohdana Żakiewicza za nieprawidłowości na szkodę spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. , i połączono ze sprawą Sądu Rejonowego w Starachowicach sygnatura akt IC 1009/13 o zagubienie nakazu wykonawczego przez Waldemara Maksalon, którego wcześniej nie było, gdzie dokonano podmiany rodziny Waldemara Maksalon współpracownika SB na carską rodzinę aby go połączyć z Tomaszowem Mazowieckim. Dokonał przez to kradzieży około 50.000,- złotych, eliminując przy tym moją siostrę i podmieniając dokumenty przez opinię psychiatryczną na Tomaszów Mazowiecki w celu upozorowania , że Waldemar Maksalon jest rodziną Zdzisławy Lewandowskiej z domu Maksalon. Z tego powodu wytworzono fałszywe opinie psychiatryczne do sprawy tajnie prowadzonej w Starachowicach Ko 336/13, gdzie podmieniono mnie kobietę na mężczyznę. Podstawiono zaskarżanie Bohdana Żakiewicz przeciwko mężowi Jerzemu Kaźmierczyk z 2005 roku ujawnione przez Sędziego Wojciech Pruss w sprawie SO Toruń IIK 164/11, z zaskarżenia Skarbu Państwa, gdzie Bohdan Żakiewicz oskarżył męża Jerzego Kaźmierczyk o posłużenie się jego firmą Seven Rock Mining , która była bankrutem w Anglii i nie prowadziła działalności. Celem takiego zaskarżenia Bohdana Żakiewicz było ukrycie jego udziału i współpracy z Wiesławą Główką w kradzieży obrazów w Szwajcarii z firmy APE Umwelttechnik AG w 2004 roku do zakupu Huty Ostrowiec SA podstawiając inwestora zastępczego Celsa. Sprawę ukryto przez nadanie zbliżonej sygnatury z Kielc męża, dla mnie na Tomaszów Mazowiecki 1Ds 207/13, aby niejawnie podstawić przyznanie się do winy przez męża w sprawie SO Kielce IIIK 207/07. Doprowadzono niejawnie do oszustwa i sprawę zamieniono na dział spadku na działce Nowowiejska 29 zamieniając na dział spadku na spółce „SOF-ART” Sp. z o.o. w Lipie Henryk Szyb 1 koło Starachowic, dokonując podmiany właściciela Jerzego Kaźmierczyk na byłego męża Dariusza Pióreckiego i podstawiono pod niego inne osoby do kradzieży w APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii. Sprawę ujawnił notariusz Arczyński z Kielc w akcie Notarialnym sprzedaży działki Nowowiejska 29 w 2011 roku jako dział spadku w 2007 roku po moim tacie na działce mamy, co określił Urząd Skarbowy w Starachowicach.

Dokonano podstawienia mojego chrzestnego Józefa Kowalskiego pod dane mojego taty Józefa Bochyńskiego, które podstawiono pod dawne moje mieszkanie na Konstytucji 3-Maja 23/1 i Konstytucji 23/9b co przerobiono na dwie rodziny. Następnie podstawiono pod te dane Bogusława i Teresę Szmytka z domu Bochyńska oraz Jerzego Bochyńskiego i Barbarę Bochyńską z domu Małachowską z Katowic, gdzie mieszkała przed laty moja siostra Beata Idziak, którą podstawiono pod moje dane osobowe przez odwrotny zapis Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena i podstawiono moją córkę jako dwie osoby Martę Bochyńską i Marię Bochyńską zamienioną i powieloną przez Pocztę, aby przejść na Marię Tarnowska podstawioną na Pałacyk Zarządcy na Konstytucji 3-Maja 15 w Starachowicach oraz na apartament w męża w Warszawie, gdzie nie mamy dostępu. Zmieniono adres ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 na Bohaterów Westerplatte 11 podstawiając pod Pałacyk wykreowane fałszywe windykacje dla Marty Bochyńskiej za dostawy wody w celu wyprania kradzionych pieniędzy z Końskich w kwocie 10.000.000,- złotych (dziesięć milionów złotych). Aby ukryć podstawienie za Marię Tarnowską mojej córki Marty Bochyńskiej podstawiono Martę Cybulską , która ma mieszkanie w Warszawie w celu ukrycia Apartamentu mojego męża Jerzego Kaźmierczyk na który wstawiono polityków. Aby ukryć wykorzystanie danych osobowych Józefa Kowalskiego i Jerzego Bochyńskiego do zarządzania APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii od 2004 roku podstawiono mojego syna Jakuba Pióreckiego pod Jakuba Idziak syna Alicji Idziak i pana Lewandowskiego z Poznania. Z tego powodu podstawiono syna Jakuba Pióreckiego pod Tomaszów Mazowiecki , Poznań i Gdynię oraz Gdańsk pod marynarkę wojenną, aby zastąpić go w przez państwo Lewandowskich.

Zamierzano dokonać podmiany sprawy o eksmisję IC 178/15 z nieruchomości ul. Nad Kamienną 25, na dwie sprawy podstawiając moją siostrę Beatę Idziak. W tym celu odwołano się do sprawy spółki Marmoroc-Polska Sp. z o.o. przeciw Waldemarowi Maksalon i Lidii Maksalon, gdzie firmę zamieniono dwie jako osoby fizyczne zamierzając podstawić Beatę Idziak i Edytę Maksalon pod moje dane powielone w Sądzie w Starachowicach przez Sędziego Wojciech Kucharskiego, w celu posłużenia się moją wnuczką, która jest w rękach Edyty Maksalon, czyli Zuzanna Maksalon, faktyczna córka Anny Pióreckiej postawionej do firmy APE Umwelttechnik AG za spadkobiercę po moim żyjącym mężu Jerzy Kaźmierczyk.

Doprowadzono do pobierania alimentów przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski przez windykacje męża Jerzego Kaźmierczyk wykorzystując Oświadczenie Woli mojego taty, które podstawiono pod windykacje alimentów uniemożliwiając nam dostęp do depozytów. Politycy ukryli się za danymi osobowymi mojej córki Marty Bochyńskiej podstawionej pod Marię Tarnowską jako matkę Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego co wykorzystano do pobrania pieniędzy w Końskich pod windykacje „SOF-ART” Sp. z o.o. , gdzie podstawiono fałszywych spadkobierców już w 2007 roku pozorując śmierć męża Jerzego Kaźmierczyk przetrzymując go w areszcie w sprawie SO Kielce IIIK 207/07.Wykorzystano moje zgłoszenie do Sądu w Kielcach o pobraniu pieniędzy z Końskich wypłacanych dla Tarnowskich a dla nas należnych, w celu opłacenia wszelkich roszczeń wobec SOF-ART Sp. z o.o. co zostało wykorzystane do pobrania pieniędzy na zwielokrotnione zadłużenia i fabrykowane przez fałszywy krąg spadkobierców w celu ukrycia kradzieży.

Doszło do zwrotu naszego uzupełnienia do sprawy IC 178/15 pod tytułem e-maila „Uzupełnienie informacji o wekslach” Uzupełnienie zostało zwrócone przez sędziego Wojciecha Kucharskiego, a na wydruku z sądu widniało, że nasze pismo było od Małgorzaty Jelonek czyli nastąpiło postawienie osoby pod nazwisko znajomego pana Waldemara Maksalon adwokata pana Jelonka. Małgorzatę Jelonek podstawiono pod Małgorzatę Idziak, którą podstawiono pod ul. Nad Kamienną 25, działka 29, gdzie pan Waldemar Maksalon z Sądem wyprodukował „Bożenę Bochyńska-Kaźmierczak” w sprawie INs 956/09 i takie dane wstawiono na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 do Ksiąg Wieczystych co spowodowało moje aresztowanie, a obecnie sędzia wskazał ten adres jako właściwy dla mnie do wyprowadzenia, aby mnie wywieźć pod zmienioną tożsamością na Elżbieta do Torunia, przy jednoczesnym wpisaniu Heleny Surma na naszą działkę i podmianie moich danych przez wodociągi przez błąd „zi” na „Bożena Bochyńska- Kazimierczyk” .

Dowodzi to, że eksmisja z ul. Nad Kamiennej 25 po już dokonanej eksmisji INs 819/14 i INs 820/14, gdzie pozostawiono moje rzeczy i mojej rodziny była celowa, aby uwiarygodnić fałszywych Tarnowskich i Bocheńskich przez nasze rzeczy udając właścicieli, a obecnie przerzucenie rzeczy miało uwierzytelnienie sąsiadów na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1 , którzy podali się za spadkobierców . Oznacza to, że fabrykowana sprawa 1Ds1001/14 o uszkodzenie ciała miała mieć kulminację pod tym adresem poprzez wywiezienie mnie do zakładu psychiatrycznego przez sąsiadów, którzy udają spadkobierców po moich rodzicach i opiekunów, wykorzystując sprawy o wodę, zniesienie współwłasności naliczając opłaty, aby tworzyć długi, oraz podpisują umowy na telewizję, aby tworzyć kolejne długi do finansowania Zygmunta Solorz Żak oraz sieci telefonicznej plus,. Powielono tożsamość mojej mamy na trzy i przysłano windykacje pięć lat po mamy śmierci, aby zamienić sprawę spadkową sygnatura akt INs 426/10, Sądu Rejonowego w Starachowicach, po mamie na sprawę windykacyjną obecnie prowadzoną przez pana Tomasza Zagrajek KM 426/15 w celu zamiany na alimenty pod panią Ewę Kornaszewską podstawioną pod Ewę Idziak, aby podstawić Ewę Cichocką i Ewę Eugster pod które podstawiono moją wnuczkę Wiktorię Kornaszewską. Miało to być ukryte w Tomaszowie Mazowieckim dorabiając opinie psychiatryczne dla mnie, mojego syna i córki w celu ukrycia podmiany rodziny przez Waldemara Maksalon ze Starachowic, który poprzez takie działanie dokonał podmiany sprawy Sądu Rejonowego w Starachowicach, sygnatura akt IC1009/13, aby przejść na Tomaszów Mazowiecki włącznie z dokumentami Mariana Bochyńskiego pod którego podstawiono Marię Tarnowską i zamierzano okaleczyć„ moją córkę Martę Bochyńską, aby zamienić na mężczyznę podobnie jak i Martę Cybulską i Martę Kaczyńską zastępując Martą Królikowską. Ojca pana Marka Król z Kanady zamierzano zamienić na Stanisława Król windykatora z Warszawy, Martę Cybulską ze Starachowic na Martę Cybulską z Warszawy, natomiast syna Jakuba Pióreckiego zamierzano zlikwidować podobnie jak drugiego syna Adama Kornaszewskiego(wcześniej Piórecki). Sprawa Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim 2Ds117/14 prowadzona tajnie do sprawy Ko883/12 została prowadzona podwójnie jako Ds 207/13 , gdzie określono jako sprawa zamkniętą, a w stosunku do drugiej tożsamości zamiany na mężczyznę dorabiano fałszywe dokumenty do sprawy Ko336/13 co ujawnił Sąd Rejonowy w Starachowicach twierdząc, że nie dotyczy mnie ale mężczyzny a Prokuratura w Starachowicach określiła, że dotyczy mnie czyli Bożeny Bochyńskiej Kaźmierczyk. Z tego powodu Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim dorabia dokumenty dla pana Waldemara Maksalon i jego rodziny do sprawy IC 1009/13, gdzie usunięto moją siostrę Beatę Idziak w sprawie wydania dokumentu zamiast dla mnie , jako wierzyciela Waldemara Maksalon to wydano dokument dla Waldemara Maksalona by mnie windykował podmieniając na Marię Bochyńską tak jak moją córkę. Sprawa Tomaszowa Mazowieckiego Pc 44/14 dowodzi, że przerobiono mnie na przestępcę w dodatku chorą umysłowo, abym nie mogla obronić dzieci , które są manipulowane przez służby wojskowe, które dorabiają im akta przez Urząd Miasta Starachowice w celu zamknięcia mnie w zakładzie psychiatrycznym pod inną tożsamością zamieniając moich rodziców oraz dzieląc mnie na dwie osoby jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk i Bożena Elżbieta Bochyńska-Kaźmierczyk.

Zamierzano zrealizować jeden z kilku scenariuszy w jednym , że mąż mnie miał zamknąć w zakładzie psychiatrycznym co jest niemożliwe, gdyż jest prawym i godnym człowiekiem obdarzonym przez moich rodziców zaufaniem dlatego otrzymał prawo wraz ze mną do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej od moich rodziców. Następny scenariusz miała być przez wykorzystane moich dzieci do tego nikczemnego celu w celu zniszczenia godności rodziny i znieważenia moich rodziców i dziadków.

Trzecie oszustwo miało polegać na podstawieniu teściowej jako matki zamykającej córkę, co w konsekwencji miło być wyrokiem skazującym dla jej prawdziwych córek Marty i Wioletty podstawionych pod moją córkę Martę Piórecką, która przybrała moje panieńskie nazwisko Bochyńska oraz Annę Piórecką skradzioną po urodzeniu, która jest w Kościele Katolickim. Następnym sposobem miało być podstawianie osób takich jak mój chrzestny Józef Kowalski pod którego podstawiono Jerzego Bochyńskiego z Katowic, który miał udawać mojego ojca w tym samym celu. Z tego powodu dorobiono na mnie kradzieże karty bankomatowej, co nie miało miejsca, aby wykorzystać moją szwajcarską kartę dla sędziny Barbary Bochyńskiej domu Małachowskiej (faktycznie Niemki) a jej męża Jerzego Bochyńskiego podstawiono jako Jerzego Małachowskiego na Toruń, gdzie zamierzano dokonać podmiany mnie na Elżbietą oraz kradzieży karty co widnieje w piśmie z Prokuratury w Starachowicach fabrykującej niezaistniałe zdarzenia jako zaistniałe w celu ich urzeczywistnienia i podstawienia pod kradzież w Irlandii na Beatę Idziak podstawioną pod moje dane oraz na Alicję Idziak pannę podmieniając na drugą żonę Waldemara Maksalon, Alicję Maksalon z domu Kowalską pracownika Banku PEKAO SA w którym została zatrzymana karta bankomatowa ze Szwajcarii, mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Mnie zamienia się w systemie na mężczyznę, a moją kartę podstawia pod Barbarę Bochyńską, którą podstawiono pod moje dane osobowe. Nazwiskiem Kowalski doprowadza się do przejścia na Joannę Kowalską asystentkę dyrektora UBS AG w Polsce w celu podstawiania różnych osób o tym nazwisku na moje mieszkanie. Bank Raiffeisen dokonał podmiany moich danych osobowych na Mazurek z domu i przygotował opinie psychiatryczne, aby mnie usunąć z ulicy Bohaterów Westerplatte 1/1 przy pomocy Sądu w Starachowicach , który już dorobił fałszywe dane osobowe w celu podstawienia sąsiadów kryjąc uchodźcami na moje mieszkanie, którego działka 29 pod garażem przygotowana została do licytacji, aby podstawić Helenę Surma udającą siostrę mojego taty. Działania połączono z ul. Nad Kamienną 25 działka 29, skąd mnie eksmituje sędzia pod kolejną fabrykowaną fałszywą sygnaturą dla UB przez Waldemara Maksalon IC 178/15. co jest dowodem przestępstwa Sądu w Starachowicach , który podważa swoje własne Postanowienia jak INs 426/10 gdzie przejęłam cześć nieruchomości na własność po rodzicach z moją siostrą Beatą Idziak, a co podmieniono na Waldemara Maksalon, dokonując przestępstwa. Doszło do podmiany rodziny przez sprawę IC 1009/13 , gdzie Waldemar Maksalon okazuje fałszywą windykację która uniemożliwia takie działanie w sprawie INs 178/15, gdzie pan Maksalon eksmituje do sprawy I Ns 716/10, gdzie przekierowano naszą sprawę o przewrócenie stanu posiadania rodziny carskiej z Kielc, co doprowadziło do wprowadzenia kolejnej tożsamości przez błąd „Ż”, aby dokonać kradzieży, co doprowadziło do kolejnych anomalii. W sprawie do dziś za nieruchomość pan Maksalon z rodziną nie zapłacił a ja nie mogłam odprowadzić podatku od przejętej po mamie nieruchomości, gdyż pan Maksalon mnie eksmituje nie płacąc za moją i mojej siostry cześć po naszej mamie, która miała ją po swoje matce Anieli Reginy Mazurek jako prawo nabyte. Otrzymał od Sądu z jego rodziną 2/3 nieruchomości przez zasiedzenie nie mając praw majątkowych do czynności finansowych na nieruchomości, na części przyznanej bezprawnie na jego rzecz w ułamku 1/12 części jaką miał przyznaną przez zasiedzenie po jego rodzicach, który nie była ich własnością, ale własnością mojej mamy po jej mamie i obecnie jest moją i mojej siostry własnością. Przyznanie nieruchomości dla Waldemara Maksalon jest oszustwem sądu, gdyż ja już posiadam z siostrą po naszej mamie 1/3 nieruchomości Prawomocnym Postanowieniem Sądu co jest zgłoszone w Urzędzie Skarbowym wcześniej również przez moją mamę co do ul. Nad Kamienną 25 a po śmierci mamy przeze mnie przy sprawie spadkowej I Ns 426/10, co próbowano zamienić na sprawę KM 426/15 Komorniczą w 2015 roku czyli pięć lat po śmierci mojej mamy w zakończonych sprawach, ale prowadzonych przez „windykatora” dla rządu Waldemara Maksalon udającego rodzinę dla Rządu PRL. Zamierzano zamienić mojego męża Jerzego Dariusza Kaźmierczyk na Dariusza Pióreckiego, którego zamieniono na Dariusza Dąbrowskiego pod którego podstawiono dyrektora Banku Raiffeisen pana Dariusza Dąbrowskiego pod którego podstawiono Dariusza Dąbrowskiego starostę, aby ukryć pobierane przez powiat pieniądze przez windykację spółki „SOF-ART Sp. z o.o. zamieniane na windykacje APE Umwelttechnik AG w Szwajcarii należącą do mojego męża Jerzego Kaźmierczyk. Bank Raiffeisen zamierzał wykorzystać do mojego umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym podmianę akt przez Sąd Starachowicki pana Krzysztofa Cybuch z grupą niepełnosprawności PS pracownika „SOF-ART” Sp. z o.o. w sprawie pracowniczej , gdzie mnie pod nazwiskiem Bożenę Piórecką bezprawnie skazano i sędzia odmówił mi prawa do apelacji co dziś wiem, że było oszustwem sędziego w celu zamiany mnie na osobę chorą psychicznie. Wykorzystano matkę Krzysztofa Cybuch panią Danutę i podstawiono ją pod Danutę Gibalską, tam podstawiono moje dane przez Księgi Wieczyste. Natomiast Kazimierza Cybuch ojca Krzysztofa Cybuch podstawiono pod dane Kazimierza Banię, który uruchomił z banku UBS AG 100.000.000,-eur i podstawiono Krzysztofa Radziwiłł dyrektora Banku UBS AG w Polsce co połączono ze sprawą z Ko 336/13 przeciw Bohdanowi Żakiewicz, którą odwrócono i mnie kobietę zamieniono na na mężczyznę i oskarżono przez Bohdana Żakiewicz. W tym celu podstawiono moje i męża Jerzego Kaźmierczyk pełnomocnictwo dla Bohdana Żakiewicz do sprawy INs 956/09 co dowodzi zamiany Bohdana Żakiewicz na spadkobiercę po mojej mamie Filomenie Bochyńskiej w celu kradzieży carskich depozytów. Podmieniono na koniec datę urodzenia mojego taty Józefa Bochyńskiego 23.marca na 23.04 przez błędnie wydany akt zgonu w Końskich aby odnieść się do daty urodzenia Krzysztofa Cybuch. Na sprawę pracownika Krzysztofa Cybuch przyszła druga osoba, która była na widowni co wykorzystano do podstawienia opieki dla wszystkich osób podstawionych pod Krzysztofa Cybuch, który określił, że jest chory na serce co wykorzystano do podmiany w Toruniu dla mojego męża, któremu upozorowano świeży zawał, aby ukryć próbę otrucia w Szwajcarii w 2005 roku. W tym celu pod Krzysztofa Cybuch podstawiono Krzysztofa Banasiewicza byłego księgowego „SOF-ART” Sp. z o.o., który okradał spółkę i przelewał pieniądze na prywatne konta pozorując właściciela, nie mając nogi co spowodowało podstawienie Jerzego Bochyńskiego, któremu ucięto nogę podstawiając Feliksa Maksalon również bez nogi ojca Waldemara Maksalon w celu pozorowania właściciela tajnej spółki SOFT-ART Sp. z o.o. , która wytwarzała długi do pobierania carskich depozytów przez windykacje „SOF-ART” Sp. z o.o. co ukryto przez podstawienie Krzysztofa Chaja, których obecnie zastąpiono młodszym pokoleniem Krzysztofem Pękala synem Elżbiety Doda z domu Gudewicz i Krzysztofem Krzemińskim, a Joannę Krzemińską podstawiono pod Joannę Kowalską pracownika UBS AG w Polsce. Aby ukryć podstawiono ich rodziców Marię Krzemińską pod Marię Tarnowską a Wojciecha Krzemińskiego pod Wojciecha Krasuskiego czyli Wojciecha Radziwiłł. Doktora Chojnackiego podstawiono pod Radziwiłł jako Mazurków.

Wykorzystano fakt, że mój dziadek Brunon Bochyński jako o. Józef Innocenty Maria Bochyński podtrzymywany jest sztucznie przy życiu w Szwajcarii i wytworzono fałszywe dane, że członkowie naszej rodziny są przestępcami, aby dziadek nas odrzucił w systemie w celu zastąpienia nas służbami wojskowymi. Z tego powodu działania polskiej prokuratury i sądu były zaplanowane z premedytacją i precyzyjnie wymierzone przeciwko mojej rodzinie w celu jej zniszczenia czego dowodem są telefony po wiosce teściów, aby mnie ośmieszyć i zniszczyć godności moich rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich , którzy dali prawo mojemu mężowi Jerzemu Kaźmierczyk, do dziedzictwa rodowego w linii cesarskiej. Celem jest dorobienie opinii psychiatrycznych dla zhańbienia godności mojej rodziny i moich rodziców po ich śmierci. W tym celu niszczona jest godność mojej rodziny przez urzędników Miasta Starachowice chciwych na pieniądze, które przysłaniają logiczne analizowanie faktów, gdyż niektórzy nie znają prawdy, ale jedynie fabrykowane dokumentny przez byłe służby UB pracujące i dziś przeciwko mojej rodzinie. Działanie takie doprowadziłoby do zamiany papieża Franciszka na kobietę babcię mojego męża Franciszkę Kaźmierczyk, aby dostosować do zaplanowanego okaleczenia naszej rodziny. Działanie takie dotyczy również innych hierarchów Kościoła katolickiego podstawionych jako członków mojej rodziny i innych osób pozorujących w celu uzyskania wszystkich możliwości podmiany związków w celu uruchomienia jak największej ilości programów bankowych. Widoczne jest to w powielaniu na fałszywe dane osobowe naszych kart bankomatowych wydawanych dla agentów przez Bank Pocztowy, który wpisuje karty jako skradzione i zamknięte. Bank Raiffeisen wydał kartę dla męża na fałszywe dane z błędem przez „zi” jako „Jerzy Kazimierczyk” co łączy z błędem z Fundacji APEX-STAR i zleceniu na wykonanie usługi finansowej przez Czesława Daleszaka, którego podstawiono jako spadkobiercę carskiej rodziny podstawiając pod prawidłowe dane mojego męża Jerzego Kaźmierczyk pod Oświadczenie Woli mojego ojca Józefa Bochyńskiego.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

 

Advertisements

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s