Bankowe pary homoseksualne do krycia alimentów na dzieci z carskim DNA

Starachowice 31.12.2015

Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk
zamieszkali:
ul. Nad Kamienną 25
zameldowanie
ul. Bohaterów Westerplatte 1/1
27-200 Starachowice

Prezydent Rzeczypospolitej
Pan Andrzej Duda

Promowanie pary homoseksualnej jako opiekunów dzieci z carskim DNA

Działania Sądu i Prokuratury w Starachowicach na przestrzeni ostatnich 12 lat doprowadziły do podmiany rodziny carskiej na agentów SB przez zawłaszczenie nieruchomości Nad Kamienną 25, Bohaterów Westerplatte 1/1 oraz Nowowiejska 29 co połączono z firmami mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w tym „SOF-ART” Sp. z o.o. i Marmoroc-Polska Sp. z o.o., które połączono z wypłatą pieniędzy w Końskich dla hrabiów Tarnowskich. Sprawę ukryto przez podstawienie w mediach Aleksandra Tarnowskiego i Juliusza Tarnowskiego jako synów Marii Tarnowskiej pod którą podstawiono Beatę Marię Idziak jako Marię Tarnowską co ukryto przez podstawienie mojej córki Marty Bochyńskiej jako Marii Bochyńskiej zamienionej na Marię Tarnowską.

Następnie wytworzono fałszywe windykacje na śmieci na nazwisko Marta Bochyńska na nieruchomości Bohaterów Westerplatte 1/1 zamienionej na ulicę Bohaterów Westerplatte 11 , który to numer podstawiono pod ulicę Konstytucji 3-Maja 15 na Pałacyk Zarządcy, który zwrócono na dane Maria Tarnowska sąsiadujący z przedszkolem na ulicy Bohaterów Westerplatte obok Waldemara Maksalon na ulicy Bohaterów Westerplatte 8. Zastosowano podobne połączenie jak w Pałacyku koło Berna pana Stankiewicz, gdzie przetrzymywane są korony książąt Bocheńskich oraz połączono z Elżbietą Włodarczyk ze Skarżyska-Kamiennej, która mieszkała w służbowym mieszkaniu przy ulicy Rynek w przedszkolu po połączono z Lami-Art w Starachowicach na ulicy Rynek co połączono z „SOF-ART” Sp. z o.o.

Dokonano uśmiercenia mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i męża Jerzego Kaźmierczyk w systemie bankowym i wprowadzono spadkobierców w Szwajcarii na firmę APE Umwelttechnik AG, gdzie wpisano Annę Piórecką natomiast w Polsce wpisano moją córkę Martę Bochyńską zamienioną na Marię Tarnowską jako naszego spadkobiercy. Wykorzystano fakt, że córkę Anny Pióreckiej wychowuje Edyta Maksalon i wstawiono ją za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk jako spadkobiercę na spółce Marmoroc-Polska Sp. z o.o. i „SOF-ART” Sp. z o.o. łącząc powielane wielokrotnie długi firm do pobierania pieniędzy wypłacanych z Końskich dla hrabiów Tarnowskich na pokrycie zobowiązań „SOF-ART” Sp. z o.o. zgodnie z moją decyzją o utworzeniu depozytu w Sądzie Okręgowym w Kielcach w sprawie sygnatura akt IXKa 280/12. Doszło do matactwa w Sądzie w Starachowicach w sprawie za życia mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej sygnatura akt INs 956/09 o zniesienie współwłasności nieruchomości ul. Nad Kamienną 25 działka 29 z powództwa Waldemara Maksalon w Starachowicach, zamienionej po śmierci mamy na sygnaturę akt INs 716/10 , gdzie dokonano podmiany babci na dziadka i dokonano działu spadku po moim dziadku Franciszku Janie Mazurku po raz drugi, aby przejść bezprawnie na ul Nowowiejską 29, przez obce osoby współpracujące z SB wprowadzając za spadkobierców państwo Maksalon oraz dorabiając spadkobiercę Bohdana Żakiewicz byłego naszego pełnomocnika, przez manipulację aktami sprawy i w tym celu dokonano fabrykacji opinii psychiatrycznej w celu podmiany mojej rodziny na inne województwo.

Waldemar Maksalon nie wywiązał się z wyroku sądu w sprawie INs 716/10 i nie zapłacił za nieruchomość ul. Nad Kamienną 25 ponad 50.000,- złotych, ale posłużył się fortelem twierdząc, że zagubił nieistniejący dokument nakaz wykonawczy nadając kolejną sygnaturę akt IC 1009/13 Sądu Rejonowego w Starachowicach, podmieniając rodziny, gdzie mnie zrobiono dłużnikiem , którego windykuje Waldemar Maksalon i brak jest mojej siostry Beaty Idziak. Wskazuje to na użycie bezprawne Upoważnienia mojej mamy Filomeny Bochyńskiej dla mnie podstawiając Edytę Maksalon pod moje dane oraz Ewę Cichocką.

Ponadto w tym samym dniu co spraw Waldemara Maksalona, wyznaczono mi badania psychiatryczne do podartego wydruku z moim podpisem do sprawy z mojego doniesienia przeciwko Bohdanowi Żakiewicz, do której przejechał Prokurator z Torunia do Opoczna prosząc abym mogła tam dojechać z mężem, jako do sprawy sygnatura akt Ko 883/12, którą zamieniono na zaskarżenie mnie jako Ko 336/13 i zamieniono mnie na mężczyznę, aby podstawić windykację na Marina Bochyńskiego syna Wacława Bochyńskiego zamordowanego w 1978 roku pod którego podstawiono Marię Gudewicz jako spadkobiercę z Białegostoku na USA, przez służby wojskowe w 1978 roku dokonując w systemie podmiany płci. Przez wiele lat tworzono fałszywe windykacje i dokonano kradzieży w Banku Rezerw Federalnych w USA. Działania służb wywiadu doprowadziły do wytworzenia szeregu linii genealogicznych podstawiając dzieci z carskim DNA wytworzone metodą in vitro ze skradzionych moich dzieci. Doszło do próby wykorzystania Waldemara Maksalon do wyrzucenia nas z domu po moich dziadkach oraz drugiego po rodzicach, aby wstawić fałszywych arystokratów wytworzonych przez przekazanie im dzieci z carskim DNA na maleńki domek na ulicy Nad Kamienną 25 w Starachowicach. Do tego celu zamierzano użyć błędy banków w wystawianych katach bankomatowych w celu podłożenia pod nie faktyczne osoby, które miały pozorować , że są okradzione w celu skazania niewinnych osób. IPN wytworzyło arystokratów, którym wydano Pałace i mienie naszej rodziny , a nawet miecz paradny użyty do nominacji Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Do tego celu posłużono się moją siostrą Beatą Idziak , którą podstawiono pod moje dane osobowe przez odwrotny zapis Bochyńska-Kaźmierczyk Bożena aby odebrać miecz z Wawelu.

Mojego męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod dane mojego ojca Józefa Bochyńskiego łącząc w Szwajcarii w ZUG z Prezydentem Rosji Władimirem Putin przez dopisanie jego córki Zuzanny z Anną Piórecką, a mojej wnuczki dla mojego męża Jerzego Kaźmierczyk.

Działanie to połączono ze sprawą karną Sądu Rejonowego w Starachowicach i Prokuraturze jako Ko 336/13, gdzie mnie Bożenę Bochyńską-Kaźmierczyk zamieniono w dokumentach na mężczyznę tworząc fałszywe akta psychiatryczne.

Celem tego działania było wytworzenie pary homoseksualnej z moich zmarłych rodziców Józefa i Filomeny Bochyńskich, oraz ze mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu podstawienia pary homoseksualnej na Kremlu jako Władimira Putin i D. Miedwiediew, o czym poinformowano nas w Szwajcarii. Tak wytworzony związek miał opiekować się moimi dziećmi Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk i Beaty Idziak oraz naszymi wnukami z DNA carskiej rodziny, oraz wytworzonymi metodą in vitro. Można to odnieść do słów papieża Franciszka, że „dzieci nie zawsze robią to co my chcemy”, a skutki są widoczne po latach. Pan Waldemar Maksalon doprowadziłby do rozebrania domu ul. Nad Kamienną 25, aby ukryć oszustwo i kradzieże, gdyż nie ma prawa dziedzicznego do tego domu , ale jedynie ja i siostra po naszej mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej. Z tego powodu po rozebraniu domu miała nastąpić mistyfikacja w celu zamiany faktów. Zuzanna Maksalon występująca jako córka Edyty Maksalon miała być zlikwidowana , gdyż jest faktycznie moją wnuczką ze skradzionej córki Anny Marii Pióreckiej, którą podstawiono pod Marię Tarnowską tak jak i drugą córkę Martę Bochyńską. Na miejsce Zuzanny Maksalon miała wejść córka sąsiadów z naszej ulicy Zuzanna. Celem jest ukrycie DNA Zuzanny Maksalon , które będzie zbieżne z moim DNA jako babci. Z tego powodu miałam być wywieziona pod inną tożsamością, aby zatrzeć linię po byłym mężu jako Piórecka, gdyż on zmienił nazwisko na Kornaszewski. Całość miała zostać ukryta przez podstawienie wszystkich dzieci pod obecnego męża Jerzego Kaźmierczyk w celu windykacji na alimenty na carskim mieniu przez Urząd Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice. gminę Białaczów i Gminę Brody. Mój syn Adam Kornaszewski (wcześniej Piórecki), miał być podstawiony pod Edwarda Kowalskiego i Ilonę Kowalską zamieniając na Edwarda Pióreckiego przypisanego ojca Dariusza Pióreckiego, którego podmieniono na Roberta Pióreckiego przez gminę Brody Iłżeckie przed zmianą nazwiska na Kornaszewski. Z tego powodu Urząd Miasta Starachowice wydaje błędne metryki urodzenia , aby pozorować , że nazwisko Kornaszewski występowało wcześniej aby podstawić takie dane dla mnie, podstawiając inną osobę pod nazwisko Piórecki, które jest zamieniane na Dąbrowski. Celem takiego działania jest podstawienie naszej carskiej i arystokratycznej rodziny pod wymordowaną rodzinę książąt Sanguszko do ukrycia kradzionego mienia Lubomirskich oraz książąt Glińskich na Ukrainie i mienia hrabiów Tarnowskich wstawiając biuro prawne w Tarnowie kontrolowane przez BOR.

Nasze dane są powielane na podwójne imiona i pojedyncze pozorując inne osoby .

Z tego powodu moją siostrę Beatę Idziak podstawia się pod moje dane jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk, Bożena Piórecka i Bożena Bochyńska na ulicy Nad Kamienną 25, podstawiając ją za żonę mojego męża Jerzego Kaźmierczyk przez sędziego Wojciecha Kucharskiego w sprawie IC 178/15 pomijając siostrę pod prawdziwymi danymi, a tworząc drugą moją postać. Jedną pod sprzeciw, a drugą pod apelację podstawiając w drugiej Edytę Maksalon. Sprawa IC 178/15 jest wykreowana ze sprawy INs 820/14 i INs 819/14 jako po Władysławie Maksalon co jest herezją i wskazuje , że podstawiono Władysława Mazurek. Sprawę wykreowano na podstawie INs 716/10 , gdzie sąd wykazał do apelacji wpłaty dwa razy po tysiąc złotych, co wykazuje na połączenie i prowadzenie sprawy o przewrócenie posiadania rodziny carskiej uruchomionej w zakresie precjozów carskich w banku PEKAO SA, która dotyczyła nas i ją opłaciliśmy w SO Kielce IC2627/10. Postępowanie I Ns 716/10 jest kontynuacją sprawy po śmierci mamy wcześniej jako sprawa sygnatura akt INs 956/09 . Doszło do przestępstwa i po śmierci mamy wydano Postanowienie jako spadek po mamy tacie a moim dziadku Franciszku Janie Mazurku, a moje dane zamieniono na pisane przez „a” jako Bożena Bochyńska-Kaźmierczak. Takie dane wpisano do Ksiąg Wieczystych na ul. Bohaterów Westerplatte 1/1, gdzie sędzia Wojciech Kucharski wykazał obecnie miejsce mojej eksmisji, jako zameldowanie. Sprawy są prowadzone poza naszą kontrolą i bezprawnie wykorzystano Upoważnienie mojej mamy Filomeny Bochyńskiej wystawione dla mnie Bożeny Bochyńskiej-Kaźmierczyk, co jest widoczne , gdyż użyte zostało dla Edyty Maksalon. Zamieniono sprawy zniesienia współwłasności obcych osób na sprawy spadkowe po moim dziadku co jest przestępstwem, w dodatku na nieruchomości po mojej babcie Anieli Reginie Mazurek i już po śmierci mojej mamy Filomeny Jadwigi Bochyńskiej ich jedynej córki. Według ustaleń do sądu za życia babci Anieli Reginy Mazurek pan Waldemar Maksalon miał wykazane po zasiedzeniu jego rodziców 1/12 części. Babcia miała prawa nabyte i własność w 1/3 części, a na 2/3 były martwe dusze pod które wpisały się służby wojskowe jako SB podstawiając państwo Maksalon ze Starachowic. Waldemar Maksalon nie miał przejścia na Hutę ani na Woźniki, dlatego dorobił sprawę IC 1009/13 w tym samym czasie co „zafundował” dla mnie badania psychiatryczne w Tomaszowie Mazowieckim do podmiany, wykorzystując akta Mariana Bochyńskiego do przerobienia państwa Maksalon na Bochyńskich.

Na nieruchomości ja z siostrą odziedziczyliśmy po naszej mamie 1/3 części w 2/3 mama była samoistnym posiadaczem i nikt tu nie mieszkał oprócz nas. Postanowienie spadkowe po mamie Filomenie Jadwidze Bochyńskiej z domu Mazurek, sygnatura akt INs 426/10 (spis z inwentarza sygnatura akt INs 396/10), po mamie jest prawomocne, dlatego pan Waldemar Maksalon nie ma prawa mnie eksmitować w sprawie IC 178/15, ani w żądnej innej, gdyż nie zapłacił za 1/3 domu, ani nie oddał pieniędzy , które mój dziadek dał na wybudowanie domu i nie miał prawa wystąpić o kupno podczas gdy nie miał pieniędzy. Z tego powodu nie mogłam odprowadzić podatku od sprzedaży 1/3 domu dla pana Waldemara Maksalon. Aby ukryć przestępstwo Waldemara Maksalon byłam wywieziona do Łodzi do zakładu psychiatrycznego, aby dorobić akta do matactw w Sądzie pod inną właściwość terytorialną przechodząc dalej na Toruń, gdzie ukradziono mój dokument w sądzie o przekazaniu nieruchomości na Rzecz Skarbu Państwa w zamian za zwolnienie z zaskarżenia mojego męża Jerzego Kaźmierczyk w Sądzie Okręgowym w Toruniu sygnatura akt IIK164/11. Nieruchomości skradziono, męża skazano i dorobiono linie genealogiczne dla rządu co miało być ukryte na Ukrainie skąd pochodziła moja babcia, a co przeniesiono na Hutę w województwie łódzkim. Jest to kradzież majątku naszej rodziny kultywowana przez rząd od 1932 roku czasu zamachu w Kruszynie mojej babci księżej Lubomirskiej. Męża Jerzego Kaźmierczyk podstawiono pod Jerzego Bochyńskiego na Katowice, aby wykorzystać męża Fundację APEX-STAR dla Jerzego Bochyńskiego do wyprowadzenia pieniędzy na Ukrainę, na wojnę co miało być zasłoną charytatywną do prowadzonej wojny. Następnie dokonano podmiany fundacji na spółkę przez dorobienie inwestora zastępczego na Kluczkowice aby przejść na majątek drugie mojej bacie księżej Lubomirskiej.

Sprawa miała być ukryta przez naszą eksmisję pomijając siostrę Beatę Idziak i zamieniając na mnie dla fałszowania danych rodziny na rzecz SB. Opisana przez sędziego składna mowa pana Maksalona jest oszustwem opłacanym przez lobby żydowskie powielając moją tożsamość i męża jako dwie rodziny w celu ukrycia kradzionych carskich pieniędzy, przez wprowadzanie związków homoseksualnych co jest skandalem i poniżeniem dla ludzi wierzących.

Z poważaniem
Bożena Bochyńska-Kaźmierczyk
mgr inż. mech. Jerzy Kaźmierczyk

About thetimesofpoland

Historia rodziny carskiej w Polsce od 1918 roku do 2015 roku. Judy Lew główny herb rodu
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s